Pravidla komunity Tinder

Vítej na Tinderu. Nosí se tu upřímnost, slušnost a úcta k ostatním. V opačném případě se může stát, že se tu dlouho neohřeješ. Naším cílem je umožnit uživatelům svobodně se vyjadřovat, pokud tím nebudou urážet ostatní. Na Tinderu jsme si všichni rovni. Prosíme tě proto, abys jednal(a) uvážlivě, své kroky si nejprve pečlivě rozmyslel(a) a dodržoval(a) pravidla komunity Tinder na internetu i mimo něj. Ano, slyšel(a) jsi správně. I tvé nesprávné chování mimo internet může vést k ukončení tvého účtu na Tinderu.

Níže najdeš seznam zásad naší komunity. Pokud některou z těchto zásad porušíš, můžeš se od Tinderu dočkat zákazu přístupu. Určitě nechceš, abychom u tvého profilu přejeli prstem doleva, protože jakmile tak učiníme, stejně jako v případě hodnocení už není návratu. Doporučujeme ti nahlásit jakékoli chování porušující naše zásady a přečíst si naše tipy na zvýšení bezpečnosti.

Tinder nepodporuje následující:

Nahota/Sexuální obsah

Nežádáme tě, abys měl(a) vlasy učesané na pěšinku nebo se vyjadřoval(a) jen v celých větách, ale prosíme tě, prezentuj se tak, jak se na veřejnosti sluší a patří. Žádná nahota, žádný sexuálně explicitní obsah, žádný soupis tvých sexuálních přání a tužeb v popisku profilu. Hlavně slušně.

Obtěžování

Nezapojuj se do cíleného urážení nebo obtěžování jiného uživatele a nepovzbuzuj k takovému jednání nikoho jiného. Patří sem například zasílání nevyžádaného sexuálního obsahu tvým propojením. Hlášení stalkingu, výhrůžek, obtěžování nebo ponižování bereme velmi vážně.

Násilí a fyzická újma

Na Tinderu netolerujeme násilný, hrubý nebo krvavý obsah nebo jednání či obsah, který obhajuje násilí nebo násilím vyhrožuje, včetně výhrůžek terorismem nebo jeho podpory. Fyzický útok, nátlak a jakékoli násilné jednání jsou přísně zakázány.

Obsah obhajující nebo oslavující sebevraždu nebo sebepoškozování rovněž není dovolen. V těchto situacích můžeme podniknout řadu kroků na podporu uživatele, včetně kontaktování za pomoci krizových prostředků a zdrojů.

Nenávistné vyjadřování

Jakýkoli obsah, který podporuje, obhajuje nebo omlouvá rasismus, náboženskou nesnášenlivost, nenávist nebo násilí vůči osobám nebo skupinám osob například na základě jejich rasy, etnické příslušnosti, náboženského vyznání, postižení, pohlaví, věku, národnosti, sexuální orientace nebo pohlavní identity není dovolen.

Osobní údaje

Nezveřejňuj osobní údaje své ani nikoho jiného. To zahrnuje rodná čísla, čísla cestovních pasů, hesla, finanční informace nebo neuvedené kontaktní informace, například telefonní čísla, e-mailové adresy nebo adresu bydliště či pracoviště.

Spam

Nebuď podvodník. Buď sám/sama sebou. Nepoužívej Tinder k tomu, abys někoho prostřednictvím odkazu nebo jinak nalákal(a) na externí webové stránky.

Propagace a nevyžádané nabídky

Zasílání nevyžádaných nabídek uživatelům je na Tinderu zakázáno. Pozvat svá propojení na něco, čemu se věnuješ, je v pořádku, ale pokud je účelem existence tvého profilu inzerce a propagace tvé akce, podnikání, neziskové organizace, politické kampaně, soutěže nebo průzkumu, může se stát, že tvůj účet smažeme. Ačkoli z toho, že máš příští týden vystoupení, máme velkou radost, nepoužívej Tinder k jeho propagaci.

Prostituce a obchod s lidmi

Podpora nebo obhajování komerčních sexuálních služeb, obchodování s lidmi nebo jiných sexuálních aktů bez souhlasu dotyčné osoby je přísně zakázáno a bude mít za následek zablokování tvého účtu na Tinderu.

Podvod

Tinder zastává zásadu nulové tolerance vůči predátorskému chování jakéhokoli druhu. Kdokoli, kdo se pokusí získat osobní údaje ostatních uživatelů za podvodnými nebo nezákonnými účely, může být zablokován. Uživatel, který bude přistižen při sdílení svých vlastních finančních informací (PayPal, Venmo atd.) za účelem přijímání peněz od ostatních uživatelů, může být na Tinder rovněž zablokován.

Vydávání se za jinou osobu

Buď sám/sama sebou! Nepředstírej, že jsi někdo jiný.

Nevydávej se za jinou osobu ani nevytvářej klamnou souvislost nebo spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem. To se týká i parodických účtů. I když si můžeme myslet, že tvůj účet parodující Miloše Zemana má grády, nejsi Miloš Zeman. A pokud jsi, co proboha děláš na Tinderu?

Nezletilí

Pokud chceš být na Tinderu, musí ti být alespoň 18 let. I z tohoto důvodu nedovolujeme obrázky nezletilých bez doprovodu. Pokud chceš zveřejnit fotky svých dětí, udělej to tak, abys na fotce byl(a) taky. Pokud narazíš na profil, na kterém je nezletilý bez doprovodu, který povzbuzuje k újmě na nezletilém nebo zobrazuje nezletilého sexuálním nebo sugestivním způsobem, profil okamžitě nahlas.

Porušení autorských práv a ochranných známek

Pokud to není tvoje, nezveřejňuj to. Pokud tvůj profil na Tinderu zahrnuje jakékoli dílo, na které se vztahují autorská práva nebo ochranné známky ostatních, pokud k tomu nemáš oprávnění, nevystavuj ho.

Nelegální používání

Nepoužívej Tinder k čemukoli nezákonnému. Pokud je něco nezákonné v reálném světě, je to nezákonné i na Tinderu.

Jedna osoba, jeden účet

Účty na Tinderu nemohou mít více vlastníků, proto si nevytvářej společný účet s kamarádem nebo partnerem. A nezakládej na Tinderu více než jeden účet.

Aplikace třetích stran

Používání aplikací, které vytvořil někdo jiný než Tinder a které prohlašují, že nabízejí naši službu nebo na Tinderu odemykají speciální funkce (například automatizované hodnocení) není dovoleno.

Spící účty

Tinder je zábava, kdekoli a kdykoli! Používej Tinder, kde se ti jen zlíbí! Ale pokud se ke svému účtu 2 roky nepřihlásíš, můžeme ho z důvodu nečinnosti smazat.


NAHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI ŠPATNÉHO CHOVÁNÍ

V aplikaci Tinder:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Na stránce se zprávami, klepni na následující ikonu a pošli nám rychlé a důvěrné upozornění:

Při svajpování otevři profil uživatele, klepni na následující ikonu a pošli nám rychlé a důvěrné upozornění:

Mimo Tinder:

Pokud je to potřeba, kontaktuj místní policii a následně dej tady vědět i nám

KLIKNI SEM A DOZVÍŠ SE TIPY, JAK RANDIT BEZPEČNĚ.


Pokud Tinder zneužiješ nebo se budeš chovat způsobem, který Tinder považuje za nevhodný, nezákonný nebo porušující smluvní podmínky, a to včetně činů nebo komunikace odehrávající se mimo naši službu, ale zahrnující uživatele, které přes službu poznáš, Tinder si vyhrazuje právo toto prošetřit a/nebo zrušit tvůj účet bez vrácení peněz za tvoje nákupy.