Bendruomenės taisyklės

Sveikinam prisijungus prie TINDER!
TINDER yra ta vieta, kur užsimezga prasmingos pažintys. Viskas prasideda nuo svaipo. Vieni žmonės patraukia iškart. Kiti nesudomina. O kartais pokalbis tampa pradžia. Progų daugybė. Galimybės neribotos. Visi (pilnamečiai) kviečiami prisijungti ir patirti.

Norime, kad TINDER būtų smagi, saugi ir kiekvienam atvira erdvė, kur visi gali ieškoti pažinčių būdami savimi. Būtent tam skirtos šios Bendruomenės taisyklės – nustatyti lūkesčius kiekvieno naudotojo elgesiui tiek programėlėje, tiek už jos ribų. Taigi, skaityk toliau, nes šių taisyklių nepaisymas gali turėti rimtų pasekmių – nuo perspėjimo iki užblokavimo.

TINDER taisyklės

Paisyk ribų. Kas vienam žmogui normalu, kitą gali įžeisti. Todėl tavo viešame profilyje negali būti nuogybių, seksualinių troškimų ar sekso partnerių paieškų. Jei apie tai bendrauji privačiame pokalbyje ir pašnekovas neprieštarauja, tuomet viskas gerai. Sutikimas labai svarbus.

Dalinkis informacija atsargiai ir apgalvotai . Viešai neskelbk savo asmeninės ar kontaktinės informacijos (neviešink telefono numerio, el. pašto adreso, soc. tinklų naudotojo vardo ir pan.). Nori nurodyti savo banko sąskaitos numerį ar el. pašto slaptažodį? Ne, tai blogas sumanymas. Ir kitų neprašyk atsiųsti tau asmeninių duomenų. Siųsti žmonėms pinigus irgi reikėtų atsargiai. O dar geriau – išvis jų nesiųsti.

Venk smurtinio turinio. Mes skatiname pozityvumą ir netoleruosime jokio smurtinio turinio, vaizduojančio kraują ar mirtį, smurtinių veiksmų prieš žmones ir gyvūnus nuotraukų ar aprašymų, ginklų naudojimo ir nieko, kas skatintų ar šlovintų savęs žalojimą.

Jei pastebėsime kylančią grėsmę, galime imtis veiksmų, kad padėtume, pvz., tiesiogiai susisieksime pasiūlyti krizės valdymo išteklių.

Megzk pažintis, o ne verslo ryšius. Nereklamuok, nesiūlyk ir nesidalink savo soc. tinklų naudotojo vardu su tikslu įgyti sekėjų, ką nors parduoti, surinkti lėšų ar agituoti. Savaime suprantama, kad TINDER taip pat nėra tinkama vieta siūlyti seksą, eskorto paslaugas ar santykius už atlygį. Taigi, ne – neieškok turtingo globėjo per TINDER.

Tiesiog būk savimi. Žmonės nori susipažinti su tavimi. Netikrų asmenybių niekam nereikia. Nekurk netikros paskyros ir neapsimesk kitu žmogumi, net jeigu nori tik pajuokauti.

Bendrauk pagarbiai. Kalbėtis su nepažįstamais kartais būna keblu, ypač bendraujant su žmonėmis iš skirtingų socialinių sluoksnių. Pagarba visada atsiperka.

Jei pokalbis netikėtai pakrypsta bloga linkme, ir tau kyla nusivylimas ar pyktis – stabtelėk ir pagalvok, kaip reaguoti. Priekabiavimas, grasinimai, patyčios, bauginimas, informacijos viešinimas, seksualinis ar kitoks šantažas ir kiti tyčiniai veiksmai siekiant pakenkti yra neleistini.

TINDER nėra vietos neapykantai. Niekada nepalaikysime rasizmo, fanatizmo, neapykantos ar smurto, kylančio dėl žmonių tapatybės ar to, kaip jie atrodo. Tai apima žmogaus rasę, etniškumą, religiją, negalią, fizinius duomenis, lytį, lyties tapatybę, amžių, tautybę ar seksualinę orientaciją (bet tuo neapsiriboja). Jei pamatysi žmogų, neatitinkantį tavo asmeninių kriterijų, paslink į kairę arba atšauk simpatiją ir judėk toliau. Nepranešk apie šį asmenį, nebent manai, kad jis pažeidė mūsų politiką.

Būk malonus žmogus, o ne skriaudikas. Bet koks veiksmas ar elgesys, kuriuo užsimenama apie žalą kitam nariui, ketinama pakenkti arba pakenkiama – tiek programėlėje, tiek realybėje, fiziškai ar skaitmeninėje erdvėje – bus vertinamas labai rimtai. Tai apima viską, kas skatina ar kursto žalą.

Jei tave nuskriaudė TINDER narys, visų pirma pasirūpink savimi, o tada pagalvok ir nuspręsk, ko reikia tau atsitiesti – gal skriaudiko atsakomybės, gal atskleidimo, palaikymo ar visų šių išvardytų dalykų. Jei nori pranešti mums apie patirtą skriaudą, susisiek. Mes pasiruošę padėti, kuo galime.

Tik suaugusiems. Gali naudotis TINDER, jei tau yra 18 metų ar daugiau. Taip pat neleidžiame skelbti nepilnamečių nuotraukų, kuriose jie vieni ar be drabužių, įskaitant ir tavo vaikystės nuotraukas – kad ir koks buvai mielas vaikas.

Laikykis įstatymų. Niekad neleisime jokio nelegalaus turinio ar veiklos. Tai reiškia, kad per TINDER negalima nei pirkti, nei parduoti narkotikų ar klastočių, ir prašyti pagalbos pažeidinėjant įstatymus. Mes tikrai netoleruosime žmonių, kurie naudoja TINDER bet kokios žalingos veiklos, susijusios su nepilnamečiais ir prekyba žmonėmis, propagavimui ir dalyvavimui joje.

Vienam žmogui viena paskyra. Paskyra gali turėti tik vieną savininką. Logistikos ir privatumo sumetimais negalime leisti keliems asmenims jungtis prie tos pačios paskyros – kiekvienas žmogus privalo turėti savo.

Tai tavo erdvė, tad skelbk tik savo turinį. Neskelbk nuotraukų ar privačių žinučių nuo kitų žmonių, nebent gavai jų sutikimą. Neskelbk darbų, kurių autorių teisės saugomos ar priklauso kitiems.

Būk sąžiningas TINDER bendruomenės narys. Nepiktnaudžiauk TINDER programėle. Nenaudok jos melagingai ar klaidinančiai informacijai skelbti. Nesiuntinėk kenkėjiškų nuorodų ar nepageidaujamo turinio. Nekurk daugybės paskyrų. Nenaudok TINDER kaip įrankio manipuliuoti, apgaudinėti, ar įtikinti žmones atsiųsti tau pinigų ir kitų dalykų. Nepateik klaidinančių pranešimų. Nenaudok trečiųjų šalių programėlių atrakinti funkcijas ar pergudrauti sistemą.

Niekur nedink, kad paskyra būtų aktyvi. Jei neprisijungsi prie savo TINDER paskyros du metus, manysime, kad miegi, ir galime ją ištrinti kaip neaktyvią. Tad jei nori, kad tave matytų programėlėje, retkarčiais tiesiog prisijunk.

Pranešimai

Kadangi esi TINDER bendruomenės narys, raginame tave prabilti ir pasisakyti. Jei kas nors daro tau žalą, verčia tave nemaloniai jaustis ar pažeidžia mūsų bendruomenės taisykles – pranešk. Tavo pranešimai visada konfidencialūs. Jų pateikimas gali padėti mums sustabdyti žalingą elgesį ir apsaugoti kitus.

Poveikis

Mes rimtai žiūrime į savo Bendruomenės taisykles ir jų poveikį mūsų bendruomenei. Darysime viską, ką galime, kad žmonės jų laikytųsi. Naudojame perspėjimų sistemą, bet jei pažeidimai nesiliauja arba pažeidimas yra rimtas, į tai atitinkamai reaguosime.

Pasiliekame teisę ištirti ir (arba) uždaryti paskyras be pinigų grąžinimo už jokius pirkinius, jei nustatome piktnaudžiavimą Paslauga arba elgesį, kurį TINDER laiko nederamu, neteisėtu ar pažeidžiančiu mūsų Bendruomenės taisykles arba Naudojimo sąlygas, įskaitant veiksmus ar bendravimą, kuris vyksta už Paslaugos ribų, bet įtraukia per Paslaugą sutiktus žmones.