Bendruomenės taisyklės

Tave sveikina TINDER bendruomenė. Jei esi sąžiningas (-a), malonus (-i) ir gerbi kitus, čia visada tavęs lauksime. Jei nuspręsi tokiu (-ia) nebūti, tikriausiai čia neužsibūsi. Mes siekiame, kad naudotojai galėtų reikštis laisvai, tačiau neįžeisdami kitų. Visiems taikomi tie patys TINDER standartai. Prašome būti atidiems, apgalvoti prieš imantis veiksmų ir laikytis mūsų bendruomenės taisyklių tiek prisijungus, tiek neprisijungus. Taip, supratai teisingai – TINDER paskyra gali būti uždaryta ir dėl netinkamo tavo elgesio neprisijungus.

Toliau pateikiamas mūsų bendruomenės politikos sąrašas. Jei pažeisi kurią nors iš šių taisyklių, galime pašalinti tave iš TINDER. Mes visai rimtai – geriau jau nepaslinktume tavo profilio į kairę, nes tai padarius kelio atgal nėra. Raginame pranešti apie mūsų politiką pažeidžiantį elgesį ir perskaityti mūsų Saugos patarimus.

Kam TINDER neskirtas:

Nuogumas / Seksualinis turinys

Neprašome, kad šukuotumeis plaukus į kurią nors pusę ar rašytum pilnais sakiniais, tačiau prašome viešoje erdvėje elgtis gerai ir mandagiai. Nenorime matyti nuogybių, seksualinio turinio ir seksualinių įgeidžių tavo biografijoje. Tegul profilis būna švarus.

Priekabiavimas

Nedalyvauk ir neskatink kitų įsitraukti į tikslinį kito naudotojo įžeidinėjimą ar patyčias. Tai apima neprašytą seksualinio turinio siuntimą tavo simpatijoms. Į pranešimus apie stebėjimą, grasinimus, patyčias ar bauginimus žiūrime labai rimtai.

Smurtas ir fizinė žala

Netoleruojame smurtinio vizualaus ar kraują rodančio turinio TINDER platformoje, nei jokių kitų veiksmų ar turinio, kuriuo propaguojamas bet koks smurtas, įskaitant terorizmo grėsmę ar jo skatinimą. Fizinis puolimas, prievarta ir bet kokie smurtiniai veiksmai yra griežtai draudžiami.

Neleidžiamas ir turinys, kuriuo propaguojama arba garbinama savižudybė ar savęs žalojimas. Tokiose situacijose galime imtis veiksmų, norėdami padėti naudotojui, ir susisiekti su patirinčiu krizę asmeniu.

Neapykantą skatinanti kalba

Draudžiamas turinys, kuris skatina, palaiko ar toleruoja rasizmą, fanatizmą, neapykantą ar smurtą prieš asmenis ar grupes dėl tokių veiksnių kaip (bet tuo neapsiribojant) rasė, etninė priklausomybė, religinės pažiūros, negalia, lytis, amžius, tautinė kilmė, seksualinė orientacija ar lytinė tapatybė.

Asmeninė informacija

Neskelbk viešai savo ar kitų asmenų asmens duomenų. Tai apima socialinio draudimo numerius, pasus, slaptažodžius, finansinę informaciją arba neskelbtiną kontaktinę informaciją, tokią kaip telefono numeriai, el. pašto adresai, namų ar darbo adresai.

Nepageidaujami laiškai

Nemeluok. Būk, kuo esi. Nenaudok TINDER tam, kad nukreiptum žmones į išorines svetaines per nuorodas ar kitais būdais.

Reklama arba raginimas

TINDER platformoje draudžiama kitiems naudotojams siųsti reklamą. Puiku, jei pakviesi savo simpatijas prisijungti prie tavo veiklos, tačiau jei tavo profilis sukurtas siekiant reklamuoti tavo renginius arba veiklas, ne pelno siekiančias organizacijas, politines kampanijas, konkursus ar atlikti tyrimus, galime ištrinti tavo paskyrą. Nors džiaugiamės, kad kitą savaitę rengi humoro vakarą, tačiau prašome jo nereklamuoti TINDER platformoje.

Prostitucija ir prekyba žmonėmis

Griežtai draudžiama reklamuoti ar propaguoti komercines seksualines paslaugas, prekybą žmonėmis ar kitus seksualinius veiksmus be sutikimo, todėl už pažeidimus tavo paskyra bus pašalinta iš TINDER.

Sukčiavimas

TINDER visiškai netoleruoja jokio apgaulingo elgesio. Kiekvienas asmuo, bandantis gauti kitų naudotojų asmens duomenų savo apgaulingai ar neteisėtai veiklai, gali būti pašalintas iš platformos. Iš TINDER taip pat gali būti pašalinti asmenys, kurie dalijasi savo finansinių sąskaitų informacija („PayPal“, „Venmo“ ir pan.), siekdami gauti pinigų iš kitų naudotojų.

Apsimetinėjimas

Būk savimi! Neapsimetinėk niekuo kitu.

Draudžiama apsimetinėti kitais asmenimis ar kitaip meluoti apie savo ryšį ar sąsajas su kokiu nors asmeniu ar subjektu. Tai apima ir parodijuojamąsias paskyras. Nors manome, kad tavo sukurtas Mike Pence profilis yra šaunus, tačiau tu nesi Mike Pence. O jei esi, tai ką veiki TINDER?

Nepilnamečiai

TINDER naudotis gali tik 18 metų sulaukę asmenys. Draudžiama skelbti nepilnamečių atvaizdus be suaugusiųjų. Jei nori paskelbti savo vaikų nuotraukas, tu taip pat turi būti toje nuotraukoje. Jei matai profilį, kuriame yra vienas nepilnametis, skatinama nepilnamečio žala arba vaizduojamas nepilnametis seksualiniu ar dviprasmišku būdu, prašome nedelsiant pranešti mums apie tai.

Autorių teisių ir prekės ženklų pažeidimai

Jei turinys ne tavo, neskelbk jo. Jei tavo TINDER profilyje yra darbų, kurių autorių teisės ar prekių ženklai priklauso kitiems, nerodyk jų, nebent turi tam leidimą.

Neteisėtas naudojimas

Nenaudok TINDER neteisėtiems veiksmams. Jei tai neteisėta tikrovėje, tai neteisėta ir TINDER platformoje.

Vienas asmuo – viena paskyra

TINDER paskyros negali valdyti keli savininkai, todėl nekurk paskyros kartu su draugu ar kitu asmeniu. Be to, netvarkyk kelių TINDER paskyrų.

Trečiųjų šalių programėlės

Neleidžiama naudoti jokių programėlių, sukurtų kitų šalių, o ne TINDER, kurios tikina siūlančios mūsų paslaugas arba atrakinsiančios tam tikras TINDER funkcijas (pvz., automatinį profilių vartymą).

Paskyros užšaldymas

Smagu naudoti TINDER... visą laiką! Naudok TINDER paplūdimyje, naudok TINDER puikiame bare. Naudok TINDER kai šėlioji, naudok TINDER, kai dvejoji! Tačiau jei per 2 metus neprisijungsi prie savo TINDER paskyros, galime ją ištrinti dėl neaktyvumo.


REPORT ALL BAD BEHAVIOR

TINDER programėlėje:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Žinučių ekrane bakstelėk šią piktogramą ir atsiųsk trumpą konfidencialų pranešimą:

Peržiūros metu atverk naudotojo profilį, bakstelėk šią piktogramą ir atsiųsk trumpą konfidencialų pranešimą:

Už TINDER ribų:

Jei reiks, pranešk vietos teisėsaugos tarnyboms, o tada susisiek su mumis čia

SPUSTELĖK ČIA, JEI NORI SAUGOS PATARIMŲ.


TINDER turi teisę ištirti ir (arba) uždaryti tavo paskyrą neatlygindama už pirkinius, jei netinkamai naudojaisi Paslauga ar tavo elgesys TINDER požiūriu buvo nederamas, neteisėtas arba pažeidžiantis Naudojimo sąlygas, įskaitant veiksmus ar bendravimą nesinaudojant Paslauga, bet įtraukiant naudotojus, su kuriais susipažinai per Paslaugą.