Communityrichtlijnen

Welkom in de Tinder-community. Als je eerlijk, vriendelijk en respectvol voor anderen bent, ben je hier altijd welkom. Als je dat opzettelijk niet bent, is het mogelijk dat je niet lang deel uitmaakt van onze community. Ons doel is om te zorgen dat gebruikers zich vrij kunnen uiten, op voorwaarde dat ze anderen daarmee niet beledigen. Bij Tinder gelden dezelfde normen voor iedereen. We vragen je om rekening te houden met anderen, na te denken voordat je iets doet en onze communityrichtlijnen te volgen, zowel online als offline. Je hebt het goed gelezen: ook als je je offline niet goed gedraagt, kun je van Tinder verbannen worden.

Hieronder staat een lijst met de beleidsregels van onze community. Als je dit beleid schendt, kun je van Tinder verbannen worden. We menen het, zorg dat we niet naar links moeten swipen bij jou—want je krijgt geen tweede kans. We moedigen je aan om gedrag dat niet strookt met ons beleid te melden en om onze Veiligheidstips te lezen.

Tinder is niet voor:

Naaktheid/Seksuele inhoud

We vragen je niet om je haar naar één kant te kammen. We vragen je zelfs niet om met twee woorden te spreken. Maar probeer het wel stijlvol te houden, zodat het door iedereen kan worden geapprecieerd. Geen naaktheid, geen seksueel expliciete inhoud en geen lijstje van al je seksuele verlangens in je biografie. Hou het proper.

Pesterijen

Je mag geen andere gebruikers lastigvallen of pesten, en je mag anderen niet aanmoedigen om dat te doen. Dat omvat het verzenden van ongevraagde seksuele content naar je matches. Meldingen van stalking, bedreigingen, pesten, intimidatie worden erg serieus genomen.

Geweld en lichamelijke schade

Wij tolereren geen gewelddadige, grafische of bloederige inhoud op Tinder, noch enige acties of inhoud die pleiten voor of dreigen met geweld van welke aard dan ook, inclusief het bedreigen of promoten van terrorisme. Fysieke aanvallen, dwang en geweldpleging zijn ten strengste verboden.

Inhoud die voor zelfmoord of zelfbeschadiging pleit of die zelfmoord of zelfbeschadiging verheerlijkt, is ook niet toegestaan. In deze situaties kunnen we een aantal stappen ondernemen om de gebruiker te helpen, inclusief het in contact brengen met hulpinstanties.

Haatzaaierij

Alle inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of geweld tegen individuen of groepen promoot, bepleit of goedkeurt op basis van factoren zoals (maar niet beperkt tot) ras, etniciteit, religieuze overtuiging, handicap, geslacht, leeftijd, nationale afkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit is niet toegestaan.

Privégegevens

Publiceer geen privégegevens, van jou of van iemand anders, waar anderen ze kunnen zien. Dit omvat socialezekerheidsnummers, paspoorten, wachtwoorden, financiële informatie of contactgegevens die niet openbaar zijn, zoals telefoonnummers, e-mailadressen, thuis-/werkadres.

Spam

Doe je niet anders voor dan je bent. Wees jezelf. Gebruik Tinder niet om mensen naar externe websites te leiden via een link of anderszins.

Promotie of lastigvallen

Andere gebruikers lastigvallen is verboden op Tinder. Je mag je matches uitnodigen voor iets dat je doet, maar als het doel van je profiel is om te adverteren voor je evenement of bedrijf, non-profitorganisatie, politieke campagne of wedstrijd of om onderzoek te doen, kunnen we je account verwijderen. Hoewel we het echt leuk vinden dat je volgende week een comedyshow doet, mag je Tinder niet gebruiken om de show te promoten.

Prostitutie en mensenhandel

Promotie van of pleiten voor commerciële seksuele diensten, mensenhandel of andere seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden is ten strengste verboden en zal ertoe leiden dat je account wordt verbannen van Tinder.

Scammen

Tinder heeft een nultolerantiebeleid voor elk soort agressief gedrag. Iedereen die probeert om persoonlijke informatie van andere gebruikers te weten te komen om die gegevens te gebruiken voor frauduleuze of illegale activiteiten, kan worden verbannen. Wie betrapt wordt op het doorgeven van zijn eigen financiële gegevens (PayPal, Venmo etc.) om geld te ontvangen van andere gebruikers, kan van Tinder worden verbannen.

Imitatie

Wees jezelf! Doe niet alsof je iemand anders bent.

Boots geen persoon of entiteit na en doe niet alsof je met een persoon of entiteit bent geaffilieerd, verbonden of geassocieerd als dat niet zo is. Dat omvat parodie-accounts. Je Mike Pence-profiel mag dan nog zo hilarisch zijn, jij bent Mike Pence niet. En als je het wel bent, wat doe je dan op Tinder?

Minderjarigen

Je moet 18 jaar of ouder zijn om Tinder te gebruiken. Als zodanig staan we geen afbeeldingen toe van niet-begeleide minderjarigen. Als je foto's van je kinderen wilt plaatsen, zorg er dan voor dat je ook op de foto staat. Als je een profiel ziet dat een niet-begeleide minderjarige bevat, waarin letsel aan een minderjarige wordt aangemoedigd of een minderjarige op een seksuele of suggestieve manier weergeeft, meld dit dan onmiddellijk.

Inbreuk op copyright en handelsmerken

Als het niet van jou is, plaats het dan niet. Als je Tinder-profiel werk bevat dat auteursrechtelijk beschermd is of door anderen is gedeponeerd, mag je het niet weergeven, tenzij je de toestemming hebt.

Illegaal gebruik

Gebruik Tinder niet om iets illegaals te doen. Als het in het echte leven illegaal is, is het illegaal op Tinder.

Eén persoon, één account

Tinder-accounts kunnen niet meerdere eigenaren hebben, dus maak geen account aan met je vriend(in) of partner. Zorg er bovendien voor dat je niet meerdere Tinder-accounts hebt.

Apps van derden

Het gebruik van apps die door anderen dan Tinder zijn gemaakt en die beweren onze service aan te bieden of speciale Tinder-functies te ontgrendelen (zoals automatische swipers) is niet toegestaan.

Ongebruikte accounts

Tinder is leuk om te gebruiken... altijd! Gebruik Tinder aan zee, gebruik Tinder op café. Gebruik Tinder als je gaat dansen, gebruik Tinder voor nieuwe kansen! Maar als je je 2 jaar lang niet bij je Tinder-account aanmeldt, kunnen we je account verwijderen wegens inactiviteit.


MELD ALLE GEDRAG DAT NIET DOOR DE BEUGEL KAN

Op Tinder:

Swipe naar links in een rij in je lijst met matches en tik op de knop "Rapporteren" om ons een snelle en vertrouwelijke melding te sturen.

Ga naar je berichtenscherm, tik op het volgende pictogram en stuur ons een snelle, vertrouwelijke melding:

Open tijdens het swipen een profiel van een gebruiker, tik op het volgende pictogram en stuur ons een snelle, vertrouwelijke melding:

Buiten Tinder:

Neem indien nodig contact op met de plaatselijke politie, en neem vervolgens hier contact op met ons

KLIK HIER VOOR TIPS OVER VEILIG DATEN.


Tinder behoudt zich het recht voor om je account te onderzoeken en/of beëindigen zonder restitutie van enige aankopen in het geval je misbruik hebt gemaakt van de Dienst of je op een manier heeft gedragen die Tinder als ongepast, onwettig of in strijd met de Gebruiksvoorwaarden beschouwt, waaronder acties of communicaties die plaatsvinden buiten de Dienst, maar die betrekking hebben op gebruikers die je ontmoet via de Dienst.