Pokyny pre komunitu

Vitajte na Tinderi!
Tinder je miesto, kde dochádza k zmysluplným spojeniam. Všetko sa to začína swajpovaním. Niekedy si navzájom sadnete. Inokedy zasa nie. A niekedy rozhovor prinesie oveľa viac. Príležitosti sú neobmedzené. Možnosti nekonečné. Všetci (dospelí) sú tu vítaní.

Chceme, aby bol Tinder zábavným, bezpečným a inkluzívnym miestom, kde môže byť každý sám sebou a zároveň spoznávať ostatných. Práve preto sme vytvorili tieto Pokyny pre komunitu – s cieľom vymedziť pravidlá správania každého jednotlivca, či už v aplikácii, alebo mimo nej. Pozorne si tieto pokyny prečítajte, ich nedodržiavanie môže mať reálne následky – od napomenutia až po zákaz.

Pravidlá na Tinderi:

Zvážte hranice. Hranice komfortnej zóny sú u každého inde. Preto na vašom verejnom profile nepovoľujeme nahotu, sexuálne explicitný obsah, sexuálne túžby či vyhľadávanie sexuálnych služieb. Ak vediete súkromný rozhovor, tieto veci nie sú v rozpore s pravidlami, ak s nimi súhlasia všetci zúčastnení. Na súhlase záleží.

Obsah zdieľajte opatrne a s rozvahou . Nezverejňujte svoje osobné údaje ani spôsoby, ako sa s vami môžu ľudia spojiť (neprezrádzajte informácie ako sú telefónne čísla, e-maily či používateľské mená). Zdieľanie čísiel bankových účtov alebo hesla k e-mailu sa nikdy nevypláca. Rovnako nežiadajte ostatných, aby vám poslali svoje osobné údaje. Pri posielaní peňazí iným ľuďom konajte rozvážne. Prípadne ich neposielajte vôbec.

Vyhnite sa násilnému obsahu. Podporujeme pozitivitu a netolerujeme žiadny druh násilného obsahu, ktorý zobrazuje krv, smrť, obrázky alebo popisy násilných činov (proti ľuďom alebo zvieratám), použitie zbraní a čokoľvek, čo obhajuje alebo nabáda k sebapoškodzovaniu.

Ak sa domnievame, že existuje riziko bezprostredného ublíženia, môžeme podniknúť kroky na pomoc v podobe krízového riadenia.

Vytvárajte osobné, nie obchodné vzťahy. Neinzerujte, nevytvárajte reklamu, nezdieľajte svoje sociálne kontakty s cieľom získavať sledovateľov, predávať produkty, vyzbierať finančné prostriedky alebo robiť kampaň. Znamená to tiež, že Tinder nie je miestom pre ponúkanie sexuálnych služieb, eskortných služieb ani platených vzťahov. Takže nie – nepoužívajte Tinder v snahe nájsť svoju „sugar mamu“.

Na nikoho sa nehrajte. Ľudia chcú spoznať vaše pravé „ja“. Nie masku, za ktorou sa skrývate. Nevytvárajte si falošný účet ani sa za nikoho nevydávajte, aj keby išlo len o zábavu.

Komunikujte s úctou. Rozhovor s novými ľuďmi môže byť zložitý, najmä ak komunikujete s ľuďmi z rôznych sociálnych vrstiev. S rešpektom to dotiahnete oveľa ďalej.

Ak sa konverzácia nečakane zvrtne a spozorujete, že vás rozrušila či nahnevala, prerušte ju a dobre si premyslite, ako zareagujete. Obťažovanie, vyhrážanie, šikanovanie, zastrašovanie, doxing, sextortion, vydieranie alebo čokoľvek úmyselne páchané s cieľom spôsobiť ujmu druhému človeku nie je povolené.

Na Tinderi nie je miesto pre nenávisť. Nikdy nebudeme obhajovať rasizmus, bigotnosť, nenávisť či bezdôvodné násilie páchané na druhých pre to, kto sú, ako sa identifikujú alebo ako vyzerajú. To zahŕňa (okrem iného) rasu, príslušnosť k etnickej skupine, náboženské vierovyznanie, zdravotné postihnutie, telesnosť, pohlavie, rodovú identitu, vek, národnosť alebo sexuálnu orientáciu jednotlivca. Ak narazíte na niekoho, kto nespĺňa vaše osobné kritériá, jednoducho swajpnite doľava alebo zrušte zhodu a pokračujte ďalej. Nenahlasujte ho, pokiaľ si nemyslíte, že porušil naše pravidlá.

Správajte sa úctivo a neubližujte. Akékoľvek konanie alebo správanie, ktoré naznačuje, zamýšľa alebo spôsobuje škodu inému členovi – či už v aplikácii alebo mimo nej, fyzicky alebo digitálne – bude brané veľmi vážne. To zahŕňa všetko, čo podnecuje poškodenie druhých alebo k nemu nabáda.

Ak vám niekto na Tinderi ublížil: postarajte sa o seba a popremýšľajte, ako vzniknutú situáciu vyriešiť, či už je potrebné podniknúť kroky v podobe vyvodenia zodpovednosti, odhalenia vinníka, podpory alebo všetky uvedené opatrenia. Ak to zahŕňa nahlásenie škody, kontaktujte nás. Sme tu pre vás.

Iba dospelí. Ak chcete používať Tinder, musíte mať 18 alebo viac rokov. Znamená to tiež, že nepovoľujeme fotografie maloletých alebo neodetých detí, vrátane fotografií vášho mladšieho ja–bez ohľadu na to, ako dobre na nich vyzeráte.

Dodržiavajte zákon. Nie je povolený žiadny nezákonný obsah ani nezákonné aktivity. To znamená, že nemôžete používať Tinder na nákup alebo predaj drog alebo falšovaného tovaru, ani požiadať o pomoc v snahe porušiť zákon. Rozhodne nebudeme tolerovať nikoho, kto používa Tinder na obhajobu alebo účasť na akomkoľvek druhu ubližovania neplnoletým osobám alebo obchodovania s ľuďmi.

Jeden účet na osobu. Každý používateľ môže mať iba jeden účet. Z logistických dôvodov a dôvodov ochrany osobných údajov nepovoľujeme prístup viacerých ľudí k tomu istému účtu. Každý používateľ musí mať svoj vlastný účet.

Toto je váš priestor, uverejňujte svoj vlastný obsah. Neuverejňujte fotografie ani súkromné správy od iných ľudí, pokiaľ na to nemáte súhlas. Neuverejňujte prácu chránenú autorskými právami alebo ochrannou známkou iných osôb.

Buďte čestným členom Tinder komunity. Nezneužívajte Tinder. Nepoužívajte Tinder na šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií. Nešírte spam ani nevytvárajte príspevky so škodlivým alebo nevyžiadaným obsahom. Nevytvárajte hromadné účty. Nepoužívajte Tinder na manipuláciu, podvodné konanie alebo vyzývanie ľudí, aby vám posielali peniaze alebo čokoľvek iné. Nenahlasujte iných bez dôvodu. Nepoužívajte aplikácie tretích strán na odomknutie funkcií alebo zneužitie systému.

Zostaňte aktívni. Ak sa do dvoch rokov neprihlásite do svojho účtu Tinder, budeme predpokladať, že ste neaktívni a môžeme ho z dôvodu nečinnosti odstrániť. Ak teda chcete, aby bol váš profil v aplikácii viditeľný, stačí sa z času na čas prihlásiť.

Nahlasovanie

Ako členovi komunity Tinder vám odporúčame hovoriť a prehovoriť. Ak vám niekto ubližuje, spôsobuje vám nepríjemné pocity alebo porušuje naše Pokyny pre komunitu – nahláste ho. Vaše nahlásenie je vždy dôverné. Nahlásením nám môžete pomôcť zamedziť škodlivému správaniu a chrániť ostatných.

Dopad

Naše Pokyny pre komunitu a ich dopad na túto komunitu berieme vážne. Urobíme všetko pre to, aby ich ľudia rešpektovali. Zaviedli sme systém varovania, ale ak bude dochádzať k opakovanému porušovaniu alebo ak je porušenie závažné, zareagujeme zodpovedajúcim spôsobom.

Vyhradzujeme si právo prešetriť a/alebo zrušiť účty bez vrátenia peňazí za akékoľvek nákupy, ak zistíme, že ste zneužili Službu alebo sa správali spôsobom, ktorý Tinder považuje za nevhodný, nezákonný alebo v rozpore s našimi Pokynmi pre komunitu alebo Podmienkami používania, vrátane činností alebo komunikácie, ku ktorým dochádza mimo Služby, no zahŕňajú iných, s ktorými sa stretávate prostredníctvom Služby.