Pokyny pre komunitu

Vitajte v komunite Tinder. Ak ste úprimní, láskaví a úctyhodní k ostatným, budete tu vždy vítaní. Ak sa rozhodnete takí nebyť, nemusíte tu zostať. Naším cieľom je umožniť používateľom slobodne sa vyjadrovať, pokiaľ neurážajú ostatných. Na Tinderi si je každý rovný . Žiadame vás, aby ste boli ohľaduplní, premýšľali skôr, ako budete konať, a aby ste sa riadili našimi pokynmi pre komunitu, či už online, alebo offline. Správne ste počuli: vaše správanie v režime offline môže viesť k zrušeniu vášho účtu Tinder.

Nižšie je uvedený zoznam našich pravidiel pre komunitu. Ak porušíte niektoré z týchto pravidiel, môže vám byť zakázané používanie služby Tinder. Vážne, nenúťte nás potiahnuť prstom doľava – pretože hneď, ako to urobíme, nedôjde k žiadnemu ďalšiemu reparátu. Odporúčame vám oznámiť akékoľvek správanie, ktoré porušuje naše zásady, a prečítať si naše Tipy pre bezpečnosť.

Tinder je proti:

Nahota a sexuálny obsah

Nežiadame vás, aby ste si vlasy česali na jednu stranu alebo aby ste hovorili celými vetami; ale na verejnosti sa správajte slušne a primerane. Žiadna nahota, žiadny sexuálne explicitný obsah a neuvádzajte všetky svoje sexuálne túžby vo svojom životopise. Udržujte ho čistý.

Obťažovanie

Nezúčastňujte sa ani nevyzývajte ostatných, aby sa zapojili do akéhokoľvek cieleného zneužitia alebo obťažovania iného používateľa. Zahŕňa to zasielanie nevyžiadaného sexuálneho obsahu vašim zhodám. Správy o prenasledovaní, hrozbách, šikanovaní alebo zastrašovaní sa berú veľmi vážne.

Násilie a fyzická ujma

Netolerujeme násilný, grafický alebo krvavý obsah na Tinderi, ani žiadne činy alebo obsah, ktorý obhajuje či obsahuje násilie akéhokoľvek druhu, vrátane hrozby alebo podpory terorizmu. Fyzické útoky, donucovanie a akékoľvek násilné činy sú prísne zakázané.

Nie je povolený ani obsah, ktorý obhajuje alebo oslavuje samovraždu, či sebapoškodzovanie. V týchto situáciách môžeme podniknúť niekoľko krokov, aby sme pomohli používateľovi, vrátane spojenia sa s krízovými zdrojmi.

Nenávistné prejavy

Akýkoľvek obsah, ktorý propaguje, obhajuje alebo odobruje rasizmus, bigotnosť, nenávisť alebo násilie voči jednotlivcom alebo skupinám na základe faktorov, ako sú (nielen) rasa, etnická príslušnosť, náboženská príslušnosť, postihnutie, pohlavie, vek , národnostný pôvod, sexuálna orientácia alebo rodová identita, je neprípustný.

Súkromné informácie

Nezverejňujte žiadne súkromné informácie, vaše ani nikoho iného. Patria sem rodné čísla, pasy, heslá, finančné informácie alebo neuvedené kontaktné informácie, ako sú telefónne čísla, e-mailové adresy, adresa bydliska/práce.

Spam

Nebuďte falošní. Namiesto toho buďte skutoční. Nepoužívajte službu Tinder na presmerovanie ľudí na externé webové stránky prostredníctvom odkazu alebo inak.

Propagácia alebo navádzanie

V službe Tinder je obťažovať iných používateľov zakázané. Pozývať vaše zhody na niečo, čo robíte, je dobré, ale ak je účelom vášho profilu inzerovať vašu akciu alebo firmu, neziskovú, politickú kampaň, súťaž alebo vykonať prieskum, môžeme váš účet odstrániť. Aj keď sme nadšení, že budúci týždeň robíte komediálnu šou, na jej propagáciu Tinder nepoužívajte.

Prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi

Propagácia alebo obhajoba komerčných sexuálnych služieb, obchodovania s ľuďmi alebo iných sexuálnych praktík, ktoré nie sú vzájomné, je prísne zakázaná a bude mať za následok zákaz vášho účtu v službe Tinder.

Podvody

Tinder vyznáva zásadu nulovej tolerancie vykorisťovania akéhokoľvek druhu. Ktokoľvek, kto sa pokúša získať súkromné informácie iných používateľov na podvodnú alebo nezákonnú činnosť, môže byť zablokovaný. Každý používateľ, ktorý bude prichytený pri zdieľaní informácií o svojom vlastnom finančnom účte (PayPal, Venmo atď.) na účely prijímania peňazí od iných používateľov, môže byť službou Tinder tiež zablokovaný.

Odcudzenie identity

Buďte sami sebou! Nepredstierajte, že ste niekto iný.

Nenapodobujte ani inak neskrývajte príslušnosť, spojenie alebo prepojenie s akoukoľvek osobou alebo subjektom. Patria sem aj satirické účty. Aj keď si myslíme, že váš profil Mike Pence profil je veselý, nie ste Mike Pence. A ak áno, čo robíte na Tinderi?

Maloletí

Aby ste mohli používať Tinder, musíte byť starší ako 18 rokov. Preto nepovoľujeme obrázky maloletých bez sprievodu. Ak chcete zverejňovať fotografie svojich detí, uistite sa, že ste aj vy na fotografii. Ak uvidíte profil, ktorý obsahuje maloletú osobu bez sprievodu, nabáda na ubližovanie maloletej osobe alebo zobrazuje mladistvého sexuálnym alebo sugestívnym spôsobom, okamžite to nahláste.

Porušenie autorských práv a ochranných známok

Ak to nie je vaše, neuverejňujte to. Ak váš profil v službe Tinder obsahuje akékoľvek dielo chránené autorskými právami alebo inými ochrannými známkami, nezobrazujte ho, pokiaľ na to nemáte povolenie.

Nelegálne použitie

Nepoužívajte Tinder na nič nezákonné. Ak je to nezákonné v skutočnosti, je to nezákonné aj na Tinderi.

Jedna osoba, jeden účet

Účty Tinder nemôžu mať viac vlastníkov, preto si nevytvárajte účet so svojím priateľom ani partnerom. Okrem toho neuchovávajte viac účtov Tinder.

Aplikácie tretích strán

Používanie aplikácií, ktoré vytvoril niekto iný ako Tinder, ktoré tvrdia, že ponúkajú našu službu alebo odomykajú špeciálne funkcie Tinder (ako napríklad automatické potiahnutia), nie je povolené.

Neaktívny účet

Tinder je zábavné používať... stále! Používajte Tinder pri jazere, používajte Tinder pri jedení koláča. Keď ste vonku, používajte Tinder, ak máte pochybnosti, používajte Tinder. Ak sa však 2 roky neprihlásite do svojho účtu Tinder, môžeme váš účet z dôvodu nečinnosti odstrániť.


NAHLÁS AKÉKOĽVEK NEVHODNÉ SPRÁVANIE

Na Tinderi:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Na obrazovke so správami ťukni na nasledujúcu ikonu a pošli nám rýchle a dôverné nahlásenie:

Počas listovania otvor profil používateľa, ťukni na nasledujúcu ikonu a pošli nám rýchle a dôverné nahlásenie:

Mimo Tinderu:

V prípade potreby kontaktuj miestne orgány činné v trestnom konaní a následne nás kontaktuj tu

KLIKNI SEM A POZRI SI TIPY NA BEZPEČNÉ RANDENIE.


Tinder si vyhradzuje právo preskúmať a/alebo deaktivovať tvoj účet bez vrátenia peňazí za akékoľvek nákupy v prípade, ak si zneužil/a službu alebo si sa správal/a spôsobom, ktorý Tinder považuje za nevhodný, nezákonný alebo porušujúci Podmienky používania, vrátane akcií alebo komunikácií mimo služby, ktoré sa týkajú používateľov, s ktorými si sa stretol/la prostredníctvom služby.