ទាក់ទងមកយើង

អ្នកមានរឿងចង់និយាយមែនទេ? សូមទាក់ទងមកយើង ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង ហើយយើងសន្យាថានឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើបាន។

ជំនួយ / ការគាំទ្រ

សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេស និងកម្មវិធី។

ទាក់ទងមកយើង ឬទាក់ទងយើងតាមទូរសារលេខ 214-853-4309

ភាពជាដៃគូ

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសហការជាដៃគូជាមួយ Tinder ឬ?

partners@gotinder.com

សារព័ត៌មាន

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរួមបញ្ចូល Tinder នៅក្នុងអត្ថបទ ឬប្លក់បន្ទាប់របស់អ្នកឬ?

press@gotinder.com

ការលក់ពាណិជ្ជកម្ម

ចាប់អារម្មណ៍លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Tinder ឬ?

adsales@gotinder.com

រឿងរ៉ាវជោគជ័យ

តើអ្នកបានជួបមនុស្សសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅលើ Tinder ឬទេ? សូមប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះ។

TinderStories@gotinder.com

ព័ត៌មានអ្នកផ្តល់សេវា

សម្រាប់សមាជិកដែលរស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប៖
MTCH Technology Services Limited ជាក្រុមហ៊ុនអៀរឡង់ កំណត់ដោយភាគហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុនលេខ 607126
WeWork Charlemont Exchange
42 ផ្លូវ Charlemont
Dublin 2, D02 R593
អៀរឡង់
តំណាងផ្នែកច្បាប់ - Francisco Villamar នាយក
ភាគទុន - €1,000,000.00

សម្រាប់សមាជិកដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុន៖
MG Japan Services GK តាមរយៈ Match Group, LLC
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, សហរដ្ឋអាមេរិក

សម្រាប់សមាជិកដែលរស់នៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប ឬជប៉ុន៖
Match Group, LLC ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត Delaware
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, សហរដ្ឋអាមេរិក

តំណាងផ្នែកច្បាប់ – Bernard Kim អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ
ម្ចាស់គេហទំព័រ – សេវាកម្មគេហទំព័រ Amazon
1200 12th Avenue South, Suite 1200
Seattle, WA 98144, សហរដ្ឋអាមេរិក

អ្នកអាចមើលលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ Tinder នៅទីនេះ

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍របស់ Tinder ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកខ្លួន សូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាព

មន្ត្រីទទួលបន្ទុកបណ្តឹង - ប្រទេសឥណ្ឌា

Match Group, LLC តាមរយៈ Samrat Singh
Level 12, Two Horizon Center, Golf Course Road, DLF 5, Sector
43 GURGAON HR 122002
grievance-officer-in@match.com

សម្រាប់ជំនួយ/ការគាំទ្រ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

សម្គាល់៖ ចំពោះសំណើទាំងឡាយពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ៖legaldept@gotinder.com។ យើងនឹងមិនឆ្លើយតបអ៊ីមែលដែលបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋាននេះដោយមន្ត្រីអនុវត្តមិនមែនផ្នែកច្បាប់ឡើយ។