Liên hệ với Chúng tôi

Bạn có điều gì đó muốn nói? Hãy liên hệ hoặc gửi email cho chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.

Trợ giúp / Hỗ trợ

Dành cho mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật và ứng dụng.

Liên hệ với Chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua fax theo số 214-853-4309

Hợp tác

Bạn quan tâm đến việc hợp tác với Tinder?

partners@gotinder.com

Báo chí

Bạn quan tâm đến việc bao gồm Tinder trong bài viết tiếp theo hoặc blog của mình?

press@gotinder.com

Kinh doanh Quảng cáo

Bạn quan tâm đến việc quảng cáo trên Tinder?

adsales@gotinder.com

Câu chuyện Thành công

Bạn đã gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình trên Tinder chưa? Hãy kể cho chúng tôi về điều đó.

TinderStories@gotinder.com

Thông tin nhà cung cấp

Dành cho Người dùng cư trú tại Liên minh Châu Âu:
MTCH Technology Services Limited, một công ty cổ phần của Ireland
Mã doanh nghiệp: 607126
WeWork Charlemont Exchange
42 Charlemont Street
Dublin 2, D02 R593
Ireland
Đại diện theo pháp luật - Francisco Villamar, Giám đốc
Vốn cổ phần: €1.000.000

For Users who live in Japan:
MG Japan Services GK c/o Match Group, LLC
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, Hoa Kỳ

Dành cho Người dùng cư trú ngoài Liên minh Châu Âu:
Công ty TNHH Match Group, LLC, a Delaware
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, Hoa Kỳ

Đại diện theo pháp luật – Sharmistha Dubey, CEO
Lưu trữ trang web – Amazon Web Services
1200 12th Avenue South, Suite 1200
Seattle, WA 98144, Hoa Kỳ

Bạn có thể xem các Điều khoản sử dụng của Tinder tại đây.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách của Tinder đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng Tinder, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư.