Интелектуална собственост

По-долу е даден неизчерпателен списък на търговски марки и марки на услуги, притежавани от Match Group, LLC, свързани с бранда Tinder.

Не можете да използвате изброените по-долу марки без разрешение от Match Group, LLC. Ако сте получили разрешение и използвате посочените по-долу марки в публикации, разпространявани само в Съединените американски щати, добавете съответния символ ™ или ® поне при първото цитиране на марката, както и при следващо цитиране, когато марките се появяват на видимо място. За публикации, разпространявани извън Съединените американски щати, използването на символа ™ е приемливо. Вместо символите за запазена марка е подходящо да се използват съпроводителни текстове, описващи търговските марки, под формата, посочена по-долу:

Примерни съпроводителни текстове, описващи търговските марки:

 1. За регистрирани търговски марки: TINDER е ексклузивна регистрирана търговска марка на Match Group, LLC и се използва с разрешение.

 2. За нерегистрирани търговски марки: TINDER INDER е ексклузивна търговска марка на Match Group, LLC и се използва с разрешение.

Лого с пламък:

За логото с пламък, моля, посочвайте също, че логото е защитено с авторски права. Това може да се направи или чрез комбинирания символ “™&© Match Group, LLC” или чрез следния съпроводителен текст (в допълнение към горните съпроводителни текстове, описващи търговските марки):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Пропускането на продукт, име на услуга или лого от дадения по-долу списък не представлява отказ от каквито и да е права върху търговските марки или други права на интелектуална собственост, свързани с този продукт, име или лого.

Ако срещнете уебсайт или приложение, което използва търговската марка на Match Group, LLC по неподходящ начин, бихме желали да ни съобщите.  Докладвайте за употреба по неподходящ начин на търговската марка на Match Group, LLC на trademark@match.com.

Търговски марки и марки на услуги

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Списък с патенти

Услугата е обхваната от един или повече от следните патенти:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607