Διανοητική Ιδιοκτησία

Ακολουθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος εμπορικών σημάτων και σημάτων υπηρεσιών που ανήκουν στην Tinder LLC και σχετίζονται με την επωνυμία Tinder.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω σημάτων χωρίς την άδεια της Tinder LLC. Εάν έχετε λάβει σχετική άδεια και χρησιμοποιείτε τα παρακάτω σήματα σε έντυπα που διανέμονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το κατάλληλο σύμβολο ™ ή ® τουλάχιστον κατά την πρώτη χρήση και κατά τις επόμενες χρήσεις στις περιπτώσεις όπου τα σήματα εμφανίζονται σε προβεβλημένη θέση. Για έντυπα που διανέμονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αποδεκτή η χρήση του συμβόλου ™. Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, αντί για τα σύμβολα των εμπορικών σημάτων, σημειώσεις για τα εμπορικά σήματα στις παρακάτω μορφές:

Παραδείγματα σημειώσεων για εμπορικά σήματα

 1. Για καταχωρισμένα εμπορικά σήματα: Το TINDER είναι το αποκλειστικό καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Tinder LLC και χρησιμοποιείται με την άδεια της.

 2. Για μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα: Το TINDER είναι το αποκλειστικό εμπορικό σήμα της Tinder LLC και χρησιμοποιείται με την άδεια της.

Λογότυπο φλόγας

Σχετικά με το λογότυπο της φλόγας, παρακαλείσθε να επισημαίνετε ότι και το λογότυπο προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό είτε με τον συνδυασμό των συμβόλων «™&© Tinder LLC» είτε με την ακόλουθη σημείωση (επιπρόσθετα στην παραπάνω σημείωση για το εμπορικό σήμα):

Πνευματικά δικαιώματα [year of first publication] της Tinder LLC. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Χρησιμοποιείται με άδεια χρήσης.

Η παράλειψη προϊόντος, ονόματος υπηρεσίας ή λογοτύπου από τον παρακάτω κατάλογο δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν, όνομα ή λογότυπο.

Αν πέσει στην αντίληψή σας κάποιος ιστότοπος ή εφαρμογή που χρησιμοποιεί ανάρμοστα κάποιο εμπορικό σήμα της Tinder LLC, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.  Αναφέρετε την ανάρμοστη χρήση εμπορικού σήματος της Tinder LLC στη διεύθυνση trademark@match.com.

Εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών

 • IT’S A MATCH!™

 • PASSPORT™

 • REWIND®

 • SUPER LIKE™

 • SWIPE®

 • SWIPE LEFT™

 • SWIPE RIGHT®

 • TINDER®

 • TINDER CHANNELS™

 • TINDER GOING OUT™

 • TINDER GOLD™

 • TINDER PLUS®

 • TINDER SELECT™

 • TINDER SOCIAL™

 • TINDER STACKS™

 • TINDER PLACES™

 • TINDER U™

 • SWIPE SESSIONS™

 • SWIPESESSIONS™

 • SWIPE SURGE™

 • SWIPE NIGHT™

 • Tinder White Flame Black Outline

 • Tinder White Flame Pink Background

 • Tinder Wordmark Registered

 • Tinder U Logo

 • Tinder Full Color Watermark

 • Swipelife

 • Swipe Sessions

Λίστα ευρεσιτεχνιών

Η Υπηρεσία καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας:

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D755.814

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D779.540

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D780.775

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D781.311

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D781.334

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D781.882

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D791.809

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D798.314

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D852.809S

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. D854.025S

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 7.613.706

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 7.617.134

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 7.676.466

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.566.327

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.010.546

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.010.556

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.051.013

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.117.091

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.195.668

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.473.490

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.559.706

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.583.563

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.621.090

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.862.461

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.885.012

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 8.996.618

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.094.396

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.148.333

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.158.821

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.185.184

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.245.301

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.251.220

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.350.636

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.413.845

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.418.057

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.495.391

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.536.221

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.537.706

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.560.156

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.672.289

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.679.259

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.715.532

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.733.811

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.824.123

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.830.669

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.836.533

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.870.465

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.959.023

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.547.369

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 9.720.570

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.108.968

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.149.267

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.203.854

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.277.710

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.333.999

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.380.158

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.387.795

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.523.622

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.540.607

 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Αριθ. 10.624.054