Πνευματική Ιδιοκτησία

Ακολουθεί παρακάτω μια μη εξαντλητική λίστα εμπορικών σημάτων και σημάτων υπηρεσιών που ανήκουν στον όμιλο Match Group, LLC τα οποία σχετίζονται με την επωνυμία Tinder.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω σημάτων χωρίς την άδεια του ομίλου Match Group, LLC. Εάν έχετε λάβει σχετική άδεια και χρησιμοποιείτε τα παρακάτω σήματα σε έντυπα που διανέμονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το κατάλληλο σύμβολο ™ ή ® τουλάχιστον κατά την πρώτη χρήση και, για τις επόμενες χρήσεις, εκεί όπου τα σήματα εμφανίζονται σε προβεβλημένη θέση. Για έντυπα που διανέμονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αποδεκτή η χρήση του συμβόλου ™. Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, αντί για τα σύμβολα των εμπορικών σημάτων, σημειώσεις για τα εμπορικά σήματα στις παρακάτω μορφές:

Παραδείγματα σημειώσεων για εμπορικά σήματα:

 1. Για καταχωρημένα εμπορικά σήματα: Το TINDER είναι το αποκλειστικό καταχωρημένο εμπορικό σήμα του ομίλου Match Group, LLC και χρησιμοποιείται με την άδεια του.

 2. Για μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα: Το TINDER είναι το αποκλειστικό εμπορικό σήμα του ομίλου Match Group, LLC και χρησιμοποιείται με την άδεια του.

Λογότυπο φλόγας:

Για το λογότυπο της φλόγας, να επισημαίνεται ότι και το λογότυπο προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τον συνδυασμό των συμβόλων «™ & © Match Group, LLC» είτε με την ακόλουθη σημείωση (επιπρόσθετα στην παραπάνω σημείωση για το εμπορικό σήμα):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Η παράλειψη ενός προϊόντος, του ονόματος μιας υπηρεσίας ή ενός λογοτύπου από τον παρακάτω κατάλογο δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν, όνομα ή λογότυπο.

Αν δείτε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί ανάρμοστα το εμπορικό σήμα του ομίλου Match Group, LLC, θα θέλαμε να το μάθουμε.  Αναφέρετε την ανάρμοστη χρήση ενός εμπορικού σήματος του Match Group, LLC, στο trademark@match.com.

Εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Λίστα ευρεσιτεχνιών

Η Υπηρεσία καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607