קניין רוחני

להלן רשימה לא ממצה של סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Match Group, LLC הקשורים למותג טינדר.

אין להשתמש בסימנים שלהלן ללא אישורה של Match Group, LLC. אם קיבלת אישור והשתמשת בסימנים שלהלן בתוך פרסום שנועד להפצה אך ורק בארצות הברית, עליך לכלול את הסימן ™ או ® המתאים לפחות בהופעה הראשונה של הסימן, ובהופעות הבאות שבו מופיע הסימן באופן בולט. לפרסומים שנועדו להפצה מחוץ לארצות הברית, ניתן להשתמש בסמל ™. במקום הסימנים המסחריים מותר גם להשתמש בתיאורי הסימנים המסחריים בצורות הרשומות להלן:

דוגמאות לתיאור סימנים מסחריים:

 1. עבור סימנים מסחריים רשומים: טינדר הוא סימן מסחרי רשום בלעדי של Match Group, LLC, והשימוש בו נעשה ברשות.

 2. עבור סימנים מסחריים לא רשומים: טינדר הוא סימן מסחרי בלעדי של Match Group, LLC, והשימוש בו נעשה ברשות.

לוגו הלהבה:

עבור לוגו הלהבה, יש לציין גם שהלוגו מוגן על ידי זכויות יוצרים. ניתן לעשות זאת או על ידי הסמל המשולב “™&© Match Group, LLC”, או על ידי התיאור הבא (בנוסף לתיאור הסימן המסחרי שמופיע למעלה):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

השמטת שם של מוצר, שירות או לוגו מהרשימה להלן אינה מהווה ויתור על אף סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות הקשורים למוצר, לשם או ללוגו.

אם נתקלת באתר או באפליקציה המשתמשים בסימן המסחרי של Match Group, LLC באופן בלתי הולם, נשמח לשמוע על כך.  ניתן לדווח על שימוש בלתי הולם בסימן המסחרי של Match Group, LLC לכתובת trademark@match.com.

סימנים מסחריים וסימני שירות

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

רשימת פטנטים

השירות מכוסה על ידי אחד או יותר מהפטנטים הבאים:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607