Intelektuālais īpašums

Tālāk ir sniegts nepilnīgs uzņēmuma Match Group, LLC ar Tinder zīmolu saistīto prečzīmju un pakalpojumu zīmju saraksts.

Tālāk norādīto zīmju lietošana bez Match Group, LLC atļaujas ir aizliegta. Ja saņemat atļauju un izmantojat tālāk norādītās zīmes tikai ASV teritorijā izplatītās publikācijās, iekļaujiet atbilstošos simbolus ™ vai ®, vismaz lietojot tos pirmo reizi, kā arī turpmāk, ja zīmes ir izvietotas labi redzamās vietās. Simbola ™ lietošana ir pieņemama publikācijās, kas tiek izplatītas ārpus Amerikas Savienoto Valstu teritorijas. Prečzīmju simbolu vietā var izmantot arī tālāk norādītajā formātā pasniegtu informāciju par preču zīmēm.

Informācija par prečzīmēm – paraugs:

 1. Reģistrētām prečzīmēm: TINDER ir uzņēmuma Match Group, LLC ekskluzīvi reģistrēta prečzīme, kuras izmantošanai nepieciešama atļauja.

 2. Nereģistrētām prečzīmēm: TINDER ir uzņēmuma Match Group, LLC ekskluzīva prečzīme, kuras izmantošanai nepieciešama atļauja.

Liesmas logotips:

Ja izmantojat liesmas logotipu, lūdzam norādīt, ka logotips ir aizsargāts ar autortiesībām. To var panākt, izmantojot kombinēto simbolu "™&© Match Group, LLC" vai norādot tālāk sniegto informāciju (papildus jau iepriekš norādītajai informācijai par prečzīmi):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Ja kāds no produktiem, pakalpojumu nosaukumiem vai logotipiem nav iekļauts tālāk redzamajā sarakstā, tas nenozīmē atteikšanos no kādas ar šo produktu, nosaukumu vai logotipu saistītās prečzīmes vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām.

Ja pamanāt kādu vietni vai lietotni, kas neatbilstoši izmanto uzņēmuma Match Group, LLC prečzīmi, mēs vēlētos par to uzzināt.  Ziņojiet par neatbilstošu uzņēmuma Match Group, LLC prečzīmes izmantošanu, rakstot uz trademark@match.com.

Prečzīmes un pakalpojumu zīmes

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Patentu saraksts

Uz Pakalpojumu attiecas viens vai vairāki no tālāk norādītajiem patentiem:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607