Harta Intelek

Di bawah ini disenaraikan senarai tanda dagang dan tanda khidmat yang dimiliki oleh Match Group, LLC yang berkaitan dengan jenama Tinder. Senarai ini bukan senarai lengkap.

Anda tidak dibenarkan menggunakan tanda-tanda di bawah tanpa kebenaran daripada Match Group, LLC. Jika anda mendapat kebenaran dan menggunakan tanda-tanda di bawah dalam penerbitan yang diedar hanya di Amerika Syarikat, sertakan sekali simbol ™ atau ® sekurang-kurangnya pada penggunaan pertama dan penggunaan seterusnya yang menonjol dengan ketara. Dalam penerbitan yang diedar di luar Amerika Syarikat, penggunaan simbol notis ™ boleh diterima. Penunjuk tanda dagang dalam borang yang disediakan di bawah juga sesuai digunakan berbanding simbol tanda dagang:

Contoh penunjuk tanda dagang:

 1. Bagi tanda dagang berdaftar: TINDER ialah tanda dagang berdaftar eksklusif milik Match Group, LLC dan digunakan dengan kebenaran.

 2. Bagi tanda dagang tidak berdaftar: TINDER ialah tanda dagang eksklusif milik Match Group, LLC dan digunakan dengan kebenaran.

Logo nyalaan api:

Sila maklum logo Nyalaan Api ini juga dilindungi oleh hak cipta. Ini boleh dilakukan melalui simbol kombinasi “™&© Match Group, LLC” atau petunjuk berikut (selain petunjuk tanda dagang di atas):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Ketiadaan produk, nama perkhidmatan atau logo daripada senarai di bawah tidak menandakan penepian sebarang hak harta intelek lain atau tanda dagang berkaitan produk, nama atau logo tersebut.

Jika anda melihat laman web atau aplikasi yang menggunakan tanda dagang Match Group, LLC secara tidak wajar, kami mahu mengetahuinya.  Laporkan penggunaan tanda dagang Match Group, LLC yang tidak wajar ke trademark@match.com.

Tanda dagang dan Tanda Perkhidmatan

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Senarai Paten

Perkhidmatan dilindungi oleh satu atau lebih paten yang berikut:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607