Intellectueel eigendom

Hieronder vind je een niet-limitatieve lijst met handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van Match Group, LLC en die te maken hebben met het merk Tinder.

Je mag de onderstaande merken niet gebruiken zonder toestemming van Match Group, LLC. Als je toestemming krijgt en de onderstaande merken gebruikt in publicaties die alleen in de Verenigde Staten verspreid worden, moet je het bijbehorende symbool ™ of ® ten minste bij de eerste vermelding opnemen, en op alle andere plaatsen waar het merk op een opvallende manier wordt vermeld. Voor publicaties buiten de Verenigde Staten volstaat het om het symbool ™ te gebruiken. In plaats van de handelsmerksymbolen is het ook toegestaan om de handelsmerkaanduidingen te gebruiken in de onderstaande vorm:

Voorbeelden van de handelsmerklegende:

 1. Voor geregistreerde handelsmerken: TINDER is het exclusieve geregistreerde handelsmerk van Match Group, LLC, en wordt gebruikt met toestemming.

 2. Voor niet-geregistreerde handelsmerken: TINDER is het exclusieve handelsmerk van Match Group, LLC, en wordt gebruikt met toestemming.

Logo met de vlam:

Duid voor het logo met de vlam ook altijd aan dat het met een copyright beschermd is. Hiervoor gebruik je het combinatiesymbool “™&© Match Group, LLC” of de volgende legende (naast de bovenstaande handelsmerklegende):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming.

Indien een product, een servicenaam of een logo niet in de onderstaande lijst opgenomen is, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van enige rechten op het handelsmerk of andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot dat product, die naam of dat logo.

Als je een website of een app ziet waarin een handelsmerk van Match Group, LLC op een ongepaste manier wordt gebruikt, zouden we dat graag vernemen.  Meld ongepast gebruik van een handelsmerk van Match Group, LLC via trademark@match.com.

Handelsmerken en dienstmerken

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Patentenljist

De service is gedekt door een of meer van de volgende patenten:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607