Åndsverk

Nedenfor er en ufullstendig liste over vare- og servicemerker eid av Match Group, LLC knyttet til Tinder-merket.

Du kan ikke bruke nedenstående merker uten tillatelse fra Match Group, LLC. Hvis du har fått tillatelse, og du bruker nedenstående merker i publikasjoner som bare er distribuert i USA, inkluderer du det aktuelle ™ eller ®-symbolet minimum på første bruk og påfølgende bruk der merkene forekommer fremtredende. For publikasjoner distribuert utenfor USA er bruk av ™-symbolet akseptabelt. I stedet for varemerkesymboler er det også hensiktsmessig å bruke varemerkeforklaringene i skjemaene som er oppført nedenfor:

Eksempler på varemerkeforklaringer:

 1. For registrerte varemerker: TINDER er det eksklusive registrerte varemerket for Match Group, LLC, og brukes med tillatelse.

 2. For uregistrerte varemerke: TINDER er det eksklusive varemerket for Match Group, LLC, og brukes med tillatelse.

Flammelogo:

For flammelogoen, vennligst oppgi at logoen er opphavsrettsbeskyttet. Dette kan gjøres gjennom kombinasjon symbolet «™ & © Match Group, LLC», eller forklaringen nedenfor (i tillegg til de ovennevnte varemerkeforklaring):

Opphavsrett [year of first publication] Match Group, LLC. Med enerett. Brukt med tillatelse.

Utelatelse av et produkt, servicenavn eller logo fra listen nedenfor utgjør ikke en fraskrivelse av varemerker eller andre immaterielle rettigheter knyttet til produktet, navn eller logo.

Hvis du ser et nettsted eller en app som bruker et varemerke fra Match Group, LLC på en upassende måte, vil vi gjerne høre om det.  Rapporter upassende bruk av et varemerke fra Match Group, LLC til trademark@match.com.

Varemerker og servicemerker

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Patentliste

Tjenesten er dekket av en eller flere av følgende patenter:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607