Własność intelektualna

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista znaków towarowych i usługowych należących do Match Group, LLC związanych z marką Tinder.

Nie możesz używać poniższych znaków bez zgody Match Group, LLC. W przypadku uzyskania zgody i używania poniższych znaków w publikacjach rozpowszechnianych wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, należy dołączyć odpowiedni symbol tj. ™ lub ® co najmniej przy pierwszym użyciu i kolejnych użyciach, gdzie znaki te pojawiają się w widocznym miejscu. W przypadku publikacji rozpowszechnianych poza terenem Stanów Zjednoczonych, dopuszczalne jest używanie symbolu powiadomienia ™. Właściwe jest również użycie legend znaków towarowych, zamiast symboli znaków handlowych, w niżej określony sposób:

Przykładowe legendy znaków towarowych:

 1. W przypadku zarejestrowanych znaków towarowych: TINDER jest wyłącznym, zarejestrowanym znakiem towarowym Match Group, LLC i jest używany za zgodą.

 2. W przypadku niezarejestrowanych znaków towarowych: TINDER jest wyłącznym znakiem towarowym Match Group, LLC i jest używany za zgodą.

Logo płomienia:

W przypadku logo płomienia należy również podać, że logo jest chronione prawem autorskim. Można to zrobić używając połączenia symboli „™ i © Match Group, LLC” lub poniższej legendy (dodatkowo do wyżej określonej legendy znaku towarowego):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Pominięcie nazwy produktu, usługi lub logo z poniższej listy nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej do tego produktu, nazwy lub logo.

Jeśli zauważysz jakąś witrynę lub aplikację, która wykorzystuje znak towarowy Match Group, LLC w niewłaściwy sposób, chcielibyśmy się o tym dowiedzieć.  Zgłaszaj nieprawidłowe wykorzystanie znaków towarowych Match Group, LLC do trademark@match.com.

Znaki towarowe i usługowe

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™

Lista patentów

Usługa jest objęta jednym lub kilkoma poniższymi patentami:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607