Duševné vlastníctvo

Nižšie je uvedený neúplný zoznam ochranných známok a servisných značiek, ktoré vlastní spoločnosť Match Group, LLC a ktoré súvisia so značkou Tinder.

Nasledujúce známky a značky nemôžete používať bez súhlasu spoločnosti Match Group, LLC. Ak ste dostali povolenie a používate nižšie uvedené známky a značky v publikáciách distribuovaných iba v Spojených štátoch, priložte príslušný symbol ™ alebo ® aspoň pri prvom použití a pri následných použitiach, na ktorých sa tieto značky objavia zreteľne. V prípade publikácií distribuovaných mimo USA je prijateľné použitie symbolu ™. Namiesto symbolov ochranných známok je tiež vhodné používať legendy ochranných známok v nižšie uvedených formách:

Vzorové legendy o ochranných známkach:

 1. Pre registrované ochranné známky: TINDER je výhradná registrovaná ochranná známka spoločnosti Match Group, LLC a používa sa s povolením.

 2. Pre neregistrované ochranné známky: TINDER je výhradná ochranná známka spoločnosti Match Group, LLC a používa sa s povolením.

Logo plameňa:

V prípade loga plameňa tiež uveďte, že logo je chránené autorskými právami. To sa dá dosiahnuť buď kombináciou symbolov „™&© Match Group, LLC“, alebo nasledujúcou legendou (okrem vyššie uvedenej legendy o ochrannej známke):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Vynechanie produktu, názvu služby alebo loga z nižšie uvedeného zoznamu nepredstavuje zrieknutie sa akýchkoľvek ochranných známok alebo iných práv duševného vlastníctva súvisiacich s týmto produktom, menom alebo logom.

Ak uvidíte web alebo aplikáciu, ktorá nevhodne používa ochrannú známku Match Group, LLC, radi by sme sa o tom dozvedeli.  Nahláste nevhodné používanie ochrannej známky Match Group, LLC na adresu privacyark@match.com.

Ochranné a servisné známky

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Zoznam patentov

Na službu sa vzťahuje jeden alebo viac z týchto patentov:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607