Intelektualna svojina

U nastavku se nalazi kraći spisak zaštitnih znakova i znakova usluge čiji je vlasnik Match Group, LLC, a koji su povezani sa brendom Tinder.

Navedeni znakovi se ne smeju koristiti bez ovlašćenja kompanije Match Group, LLC. Ako dobijete ovlašćenje i budete koristili navedene znakove u publikacijama koje se distribuiraju isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama, upotrebite simbol ™ ili ® bare prilikom prvog pojavljivanja reči u tekstu, kao i kod narednih pojavljivanja ako se znak nalazi na upadljivom mestu. Za publikacije koje se distribuiraju van Sjedinjenih Američkih Država, dovoljno je koristiti simbol ™. Umesto simbola zaštitnog znaka, prihvatljivo je koristiti legende zaštitnog znaka u dole navedenom obliku:

Primeri legendi zaštitnog znaka:

 1. Za registrovane zaštitne znakove: TINDER je ekskluzivni registrovani zaštitni znak kompanije Match Group, LLC i koristi se uz dozvolu.

 2. Za neregistrovane zaštitne znakove: TINDER je ekskluzivni zaštitni znak kompanije Match Group, LLC i koristi se uz dozvolu.

Logotip Flame:

Prilikom korišćenja logotipa Flame, takođe označite da je logotip zaštićen autorskim pravima. To možete učiniti dodavanjem kombinovanog simbola „™&© Match Group, LLC“ ili sledeće legende (uz gore navedenu legendu zaštitnog znaka):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Izostavljanje nekog proizvoda, imena usluge ili logotipa sa liste u nastavku ne smatra se odricanjem vlasništva nad zaštitnim znakom niti drugih prava intelektualne svojine nad tim proizvodom, imenom ili logotipom.

Ako primetite da neka veb lokacija ili aplikacija nepravilno koristi neki od zaštitnih znakova kompanije Match Group, LLC, obavestite nas.  Nepravilno korišćenje zaštitnih znakova kompanije Match Group, LLC možete prijaviti na trademark@match.com.

Zaštitni znakovi i znakovi usluga

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Lista patenata

Naša usluga je pokrivena nekim od sledećih patenata ili većim brojem njih:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607