ทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านล่างนี้คือรายการเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการแบบไม่จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Tinder ซึ่ง Match Group, LLC เป็นเจ้าของ

คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายด้านล่างโดยปราศจากการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจาก Match Group, LLC ก่อน หากได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และใช้เครื่องหมายด้านล่างเหล่านี้ในการตีพิมพ์ใดๆ เฉพาะภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น จะต้องใส่สัญลักษณ์ ™ หรือ ® กำกับ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในการใช้ครั้งแรก และการใช้งานอื่นๆ ที่ปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวอย่างเด่นชัด สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ใดๆ ภายนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้เครื่องหมาย ™ กำกับ คุณสามารถใช้คำอธิบายเครื่องหมายการค้า แทนการใช้เครื่องหมายการค้า ในรูปแบบตามด้านล่างอย่างเหมาะสมได้

คำอธิบายเครื่องหมายการค้า:

 1. สำหรับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน: TINDER เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Match Group, LLC และใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการอนุญาตเท่านั้น

 2. สำหรับเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียน: TINDER เป็นเครื่องหมายการค้าเฉพาะสำหรับบริษัท Match Group, LLC และใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการอนุญาตเท่านั้น

โลโก้รูปเปลวไฟ:

สำหรับโลโก้รูปเปลวไฟ กรุณาระบุว่าโลโก้นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยการใช้สัญลักษณ์ “™&© Match Group, LLC” กำกับประกอบกัน หรือใช้คำอธิบายต่อไปนี้ (นอกเหนือจากคำอธิบายเครื่องหมายการค้าด้านลนแล้ว):

ลิขสิทธิ์ [ปีที่ตีพิมพ์ครั้งแรก] Match Group, LLC สงวนลิขสิทธิ์ ใช้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น

การไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโลโก้ตามรายการด้านล่างไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโลโก้

หากคุณเห็นเว็บไซต์หรือแอปใดๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท Match Group, LLC อย่างไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งให้เรารับทราบ  กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงการใช้งานเครื่องหมายการค้าของ Match Group, LLC trademark มาที่ trademark@match.com

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

รายการสิทธิบัตร

บริการต่างๆ ได้รับความคุ้มครองจากอย่างน้อยหนึ่งสิทธิบัตรต่อไปนี้:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607