Zásady Tinderu týkající se ochrany soukromí

Poslední aktualizace: 26/10/2017

Match Group, LLC („Tinder“ a všechny formy zájmena „my“) respektuje soukromí svých uživatelů (všechny formy zájmena „ty“) a tyto zásady ochrany soukromí vypracovala jako doklad svého závazku chránit tvé soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí popisují informace, které shromažďujeme, jak tyto informace smíme použít, s kým je smíme sdílet, a tvoje možnosti související s tímto používáním a sdílením. Pokud používáš naši aplikaci nebo služby nebo s námi uzavíráš obchodní transakce, doporučujeme ti, aby sis tyto zásady ochrany soukromí pečlivě přečetl(a). Používáním naší webové stránky, aplikace nebo jiných online služeb (naše „služba“) vyjadřuješ souhlas s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany soukromí.

Pokud máš ohledně našich postupů souvisejících s ochranou soukromí jakékoliv otázky, na konci těchto zásad ochrany soukromí najdeš informace o tom, jak se s námi spojit.

Informace, které o tobě shromažďujeme

Obecně Můžeme shromažďovat osobní údaje včetně citlivých dat a další informace. „Osobními údaji“ se rozumí individuálně identifikovatelné informace, které nám umožňují určit skutečnou totožnost konkrétní žijící osoby a kontakt s ní. Citlivá data zahrnují informace, komentáře nebo obsah (např. fotografie, video, profil, životní styl), které dobrovolně poskytuješ a které mohou odhalovat tvůj etnický původ, národnost, náboženské vyznání a/nebo sexuální orientaci. Poskytnutím citlivých dat nám poskytuješ souhlas se shromážděním, používáním a zveřejněním citlivých dat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu soukromí. S tvým souhlasem smíme rovněž shromažďovat informace o tvé aktuální zeměpisné poloze. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím webové stránky, mobilní aplikace nebo dalších online služeb. Používáním služby nám dáváš oprávnění shromažďovat, analyzovat a uchovávat data související s poskytováním služby. Pokud nám skrze používání služby poskytneš osobní údaje, mohou být tyto údaje odeslány na servery nacházející se ve Spojených státech amerických a v zemích po celém světě.

Informace poskytnuté tebou Při registraci jako uživatel Tinderu budeš požádán(a) o přihlášení pomocí Facebooku. Pokud tak učiníš, opravňuješ nás k přístupu k určitým informacím o tvém účtu na Facebooku, jako je například tvůj veřejný profil na Facebooku (v souladu s nastavením soukromí na Facebooku), tvoje e-mailová adresa, zájmy, lajky, pohlaví, narozeniny, historie vzdělávání, zájmy týkající se vztahu, aktuální město, fotky, osobní popis, seznam přátel a informace a fotky tvých přátel na Facebooku, kteří se na Facebooku mohou přátelit s dalšími uživateli Tinderu. Při stahování nebo používání služby tě Tinder rovněž požádá o poskytnutí informací o poloze tvého zařízení. Kromě toho můžeme shromažďovat a uchovávat jakékoliv osobní údaje, které nám poskytneš během používání naší služby nebo jinak. Mohou mezi ně patřit identifikační údaje, jako například tvé jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a pokud s námi uzavřeš nějakou obchodní transakci, pak také finanční údaje. Rovněž nám můžeš poskytnout fotky, osobní popis, informace o tvém pohlaví a preference týkající se doporučení, například vzdálenost vyhledávání, věkový rozsah a pohlaví. Když začneš chatovat s dalšími uživateli Tinderu, poskytuješ nám obsah tvých chatů, a pokud se s námi spojíš za účelem zákaznického servisu nebo jiného dotazu, poskytuješ nám obsah dané komunikace.

Informace z ostatních zdrojů Tinder je součástí rodiny firem The Match Group, která k datu vzniku těchto zásad zahrnuje webové stránky a aplikace jako například OurTime.com, BlackPeopleMeet.com, OkCupid, Twoo, POF, Meetic, LoveScout24, Match a ParPerfeito. Od dalších společností skupiny Match, obchodních partnerů a dalších třetích stran můžeme získat tvé osobní i neosobní údaje.

Použití technologií shromažďování informací Ke shromažďování informací z tvého zařízení a informací o tvých aktivitách v naší službě používáme různé technologie.

Automaticky shromažďované informace Když navštívíš naši službu, automaticky shromáždíme informace z tvého prohlížeče nebo zařízení. Tyto informace mohou zahrnovat tvou IP adresu, ID a typ zařízení, typ a jazyk prohlížeče, operační systém tvého zařízení, čas přístupu, zeměpisnou polohu tvého zařízení v okamžiku aktivního používání naší aplikace a referenční webovou adresu.

Soubory cookie a používání souborů cookie a podobných dat Když zavítáš do naší služby, můžeme tvému zařízení přiřadit jeden nebo více souborů cookie nebo jiných technologií, které usnadňují personalizaci za účelem snazšího přístupu k naší službě a personalizaci tvého uživatelského zážitku. Skrze použití souboru cookie můžeme rovněž automaticky shromažďovat informace o tvé aktivitě v naší službě, například tebou navštívené stránky, datum a čas jejich návštěvy a odkazy, na které jsi klikl(a). Pokud provádíme inzerci, můžeme my (nebo třetí strany) použít určitá data shromážděná v naší službě k zobrazení reklam na Tinder na dalších stránkách nebo v jiných aplikacích.

Pixelové značky Na webové stránky, do reklam a e-mailů vkládáme pixelové značky (také známé pod výrazy webové majáky nebo průhledné GIFy). Tyto maličké, neviditelné grafické prvky se používají pro přístup k souborům cookie a ke sledování aktivit uživatelů (například kolikrát byla stránka zobrazena). Pixelové značky používáme k měření oblíbenosti našich funkcí a služeb. Inzertní společnosti pixelové značky používají také k měření počtu zobrazených reklam a jejich výkonnosti (například kolik lidí kliklo na určitou reklamu).

ID mobilních zařízení Pokud používáš naši aplikaci, k rozpoznání tvé osoby namísto souborů cookie používáme ID mobilního zařízení (jedinečný identifikátor přiřazený zařízení jeho výrobcem) nebo Advertising ID (pro iOS 6 a vyšší). Děláme to proto, abychom uložili tvé preference a sledovali tvůj způsob používání naší aplikace. Na rozdíl od souborů cookie nelze ID zařízení smazat, nicméně Advertising ID jde v „Nastavení“ tvého iPhonu resetovat. Inzertní společnosti ID zařízení a Advertising ID používají ke sledování tvého způsobu používání aplikace, ke sledování počtu zobrazených reklam, k měření výkonnosti reklam a k zobrazování reklam, které jsou pro tebe relevantnější. Analytické společnosti ID zařízení používají ke sledování informace o používání aplikace.

Informace shromažďované třetími stranami pro reklamní účely Poskytovatelům služeb, inzertním společnostem, inzertním sítím a dalším třetím stranám můžeme dovolit zobrazování reklam v naší službě a jinde. Tyto společnosti mohou používat sledovací technologie, například soubory cookie nebo webové majáky, a prostřednictvím nich shromažďovat informace o uživatelích, kteří zobrazí jejich reklamy nebo na ně reagují. Třetím stranám neposkytujeme žádné nemaskované nebo nezakryté osobní údaje. Některé z těchto inzertních společností mohou být inzertní sítě, které jsou členy Network Advertising Initiative, která nabízí možnost zrušení cílení reklam od členských společností na jednom místě (www.networkadvertising.org). Zrušení nesníží počet zobrazovaných reklam. Pokud chceš zrušit ukládání souborů cookie, které mohou být nastaveny třetími stranami nebo inzertními partnery, přejdi na stránku http://www.aboutads.info/choices/.

Jak používáme shromážděné informace

Obecně Informace, které o tobě shromáždíme, můžeme použít k:

poskytování a zlepšování našich produktů a služeb a k řízení naší obchodní činnosti,

správě tvého účtu a poskytování zákaznické podpory,

provádění průzkumů a analýz tvého používání našich nebo jiných produktů, služeb nebo obsahu nebo tvého zájmu o ně,

komunikaci s tebou prostřednictvím e-mailu, pošty, telefonu a/nebo mobilních zařízení o našich produktech nebo službách nebo o produktech nebo službách třetích stran, které by tě mohly zajímat,

tvorbě, zobrazování a sledování obsahu a reklamy přizpůsobených na míru tvým zájmům v naší službě a na jiných stránkách, včetně zobrazování naší vlastní reklamy při tvých návštěvách jiných stránek,

analýzám webové stránky nebo mobilní aplikace,

ověření tvé způsobilosti k účasti a předávání cen v soutěžích a losováních,

vymáhání nebo výkonu jakýchkoliv práv v našich podmínkách použití a

provádění funkcí nebo služeb popsaných v okamžiku shromáždění informací.

Uchazeči o zaměstnání Pokud při ucházení se o pracovní pozici v naší společnosti poskytneš své osobní údaje, budou tyto informace použity výhradně v souvislosti s posouzením a zpracováním tvé žádosti. Tvé osobní údaje můžeme uchovat, ale pouze za účelem posouzení tvé žádosti v souvislosti se stávající nebo budoucí dostupnou pracovní pozicí. Tyto informace, které mohou zahrnovat tvé jméno a kontaktní informace, předchozí vzdělání a zkušenosti a další informace, které nám poskytneš, mohou být sdíleny se třetími stranami – poskytovateli služeb, které jsme pověřili shromažďováním, vedením a analýzou žádostí uchazečů o zaměstnání.

Za všech okolností můžeme tyto úkony provádět sami nebo využít služeb třetí strany, která tyto úkony provede naším jménem a která se zaváže tvé osobní údaje použít pouze k poskytnutí služeb pro nás. Pokud k naší službě přistoupíš ze sociální platformy třetí strany, například z Facebooku, můžeme s danou platformou sdílet neosobní informace, a to v rozsahu dovoleném dohodou, kterou jsi s platformou uzavřel(a), a v souladu s tvým nastavením soukromí na dané platformě.

S kým tvé informace sdílíme

Informace sdílené s ostatními uživateli Když se zaregistruješ jako uživatel Tinderu, ostatní uživatelé služby budou moct zobrazit tvůj profil. Ostatní uživatelé (a v případě jakýchkoliv funkcí sdílení dostupných na Tinderu také osoby nebo aplikace, s nimiž se uživatel Tinderu rozhodne něco sdílet) budou schopni zobrazit informace, které jsi nám poskytl(a) přímo nebo skrze Facebook, například tvé fotky na Facebooku, další tebou nahrané fotky, křestní jméno, věk, přibližnou vzdálenost, osobní popis a informace, které máš společné s osobou, která si prohlíží tvůj profil, například společní přátelé na Facebooku a lajky. Pokud přejedeš prstem doprava nebo použiješ hlasovací tlačítka, prostřednictvím nichž dané osobě vyslovíš „ano“, a daná osoba rovněž přejede prstem doprava nebo použije hlasovací tlačítka, prostřednictvím nichž řekne „ano“ ona tobě, vytvoříte „propojení“ a můžete spolu chatovat. Pokud s propojením zahájíš konverzaci, druhá strana přirozeně uvidí obsah vaší konverzace.

Osobní údaje Tvé osobní údaje nesdílíme jinak, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí, nebo v případě, že tě informujeme a dáme ti příležitost vyjádřit nesouhlas se sdílením tvých osobních údajů. Osobní údaje můžeme sdílet s:

Poskytovateli služeb Informace včetně osobních a finančních údajů můžeme sdílet se třetími stranami, které provádějí určité služby naším jménem. Mezi tyto služby může patřit vyřizování objednávek, poskytování zákaznického servisu a marketingové asistence, provádění obchodních a prodejních analýz, sledování a analýza reklam, screening členů, podpora funkčnosti naší služby a podpora při pořádání soutěží, losování, průzkumů a dalších funkcí nabízených prostřednictvím naší služby. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům potřebným k zajištění těchto funkcí, tyto údaje však nejsou oprávněni sdílet nebo používat za žádnými jinými účely.

Ostatní společnosti skupiny Match Group Mezi další společnosti skupiny Match Group patří webové stránky a aplikace pro online seznamování Match.com, OkCupid, OurTime.com, BlackPeopleMeet.com, Twoo, Meetic, POF, LoveScout24, ParPerfeito a další. Shromážděné informace včetně tvého profilu a osobních údajů, jako je tvé jméno a kontaktní údaje, fotky, zájmy, aktivity a transakce v naší službě, můžeme sdílet s ostatními společnostmi skupiny Match Group. V případech, kdy jsme tak povinni učinit ze zákona, tě požádáme o udělení příslušného souhlasu.

Ostatní situace Tvé informace včetně osobních údajů můžeme poskytnout:

V reakci na soudní předvolání nebo jinou žádost spojenou s vyšetřováním, soudní příkaz nebo žádost o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů, za účelem založení nebo výkonu našich zákonných práv, na obranu před právními nároky nebo jak jinak vyžaduje zákon. V takových případech můžeme vznést právní námitky nebo se vzdát práva, které máme k dispozici.

Pokud se domníváme, že jejich poskytnutí je vhodné v souvislosti s vyšetřováním, prevencí nebo jiných kroků týkajících se nezákonné činnosti, podezření ze spáchání podvodu nebo jiného protiprávního jednání, za účelem ochrany a obrany práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich uživatelů, našich zaměstnanců nebo dalších osob, za účelem zajištění souladu s platnými právními předpisy nebo spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo za účelem prosazování našich podmínek použití nebo jiných dohod či zásad.

Ve spojitosti s významnou firemní transakcí, jako je například prodej našeho podniku, rozdělení, fúze, konsolidace, prodej majetku, v nepravděpodobném případě úpadek.

Agregované a/nebo neosobní údaje Neosobní údaje, které shromáždíme za kterékoliv z výše uvedených okolností, smíme používat a dále sdílet. Můžeme je sdílet s ostatními společnostmi skupiny Match Group a se třetími stranami za účelem vytváření a poskytování cílených reklam v naší službě a na webových stránkách nebo v aplikacích třetích stran a za účelem analýzy a reportingu tobě zobrazovaných reklam. Námi shromážděné neosobní údaje můžeme kombinovat s dalšími neosobními údaji shromážděnými z dalších zdrojů. Agregované neosobní údaje nebo osobní údaje v upravené, pro člověka nečitelné formě můžeme sdílet se třetími stranami včetně poradců, inzerentů a investorů za účelem provedení obecné obchodní analýzy, inzerce, marketingu nebo za jinými obchodními účely. Můžeme například zapojit poskytovatele dat, který od tebe shromáždí data webového protokolu (včetně IP adresy a informací o tvém prohlížeči nebo operačním systému) nebo do tvého prohlížeče umístit jedinečný soubor cookie, který ti umožní příjem na míru přizpůsobených reklam nebo obsahu. Soubory cookie mohou reflektovat deidentifikované demografické nebo jiné údaje spojené s údaji, které jsi nám dobrovolně poskytl(a) (například tvá e-mailová adresa), které můžeme sdílet s poskytovatelem dat pouze v upravené, pro člověka nečitelné podobě. Za výše uvedenými účely můžeme v deidentifikované podobě s ostatními společnostmi skupiny Match Group a se třetími stranami sdílet také informace o tvé zeměpisné poloze. Pokud nechceš sdílet informace o své zeměpisné poloze, přestaň používat aplikaci Tinder.

Použití funkce Do Not Track

Do Not Track („DNT“) je předvolba ochrany soukromí, kterou mohou uživatelé nastavit v nastavení svého webového prohlížeče. DNT představuje způsob, kterým mohou uživatelů informovat webové stránky a služby, že si nepřejí, aby se shromažďovaly určité informace o jejich návštěvách webových stránek v průběhu času nebo napříč webovými stránkami nebo online službami. Zavázali jsme se k tomu, že ti ohledně našeho shromažďování informací vždy poskytneme smysluplné volby, proto ti poskytujeme výše uvedené odkazy pro vyjádření nesouhlasu. Signály DNT však nerozpoznáváme a neodpovídáme na ně, jelikož internet v současné době stále pracuje na definici toho, co přesně DNT znamená, co znamená zajistit soulad s ním, a na jednotném přístupu k odpovídání na signál DNT.

Webové stránky třetích stran

V naší službě existuje řada míst, na kterých můžeš kliknutím na odkaz přejít na další webové stránky, na které se nevztahují tyto zásady ochrany soukromí. Například pokud v naší službě klikneš na reklamu, můžeš být přesměrován(a) na webovou stránku, nad kterou nemáme kontrolu. Tyto webové stránky třetích stran od tebe mohou nezávisle na nás požadovat a shromažďovat informace včetně osobních údajů a v některých případech nám poskytovat informace o tvých aktivitách na těchto webových stránkách. Doporučujeme ti přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek třetích stran, které navštívíš. Většinou stačí kliknout na odkaz „Soukromí“, který se obvykle nachází ve spodní části navštívené stránky.

Jak můžeš přistoupit ke svým informacím a opravit je

Pokud máš účet na Tinderu, můžeš své osobní údaje zkontrolovat a aktualizovat přímo ve službě. Stačí otevřít svůj účet a přejít do nastavení. Platné právní předpisy na ochranu soukromí ti mohou poskytovat právo na přístup k osobním údajům, které jsou u nás uloženy nebo které máme v držení, a/nebo právo požádat o opravu chyb v těchto údajích. Tvé žádosti o přístup k údajům se bude věnovat náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Na žádosti budeme reagovat ve lhůtách dovolených platnými právními předpisy. Vynasnažíme se odpovídat co nejpřesněji a nejúplněji. Provedené opravy osobních údajů budou neprodleně zaslány organizaci, které byly poskytnuty.

Za určitých výjimečných okolností nemusíme být schopni ti přístup k určitým osobním údajům v našem držení poskytnout. Z bezpečnostních důvodů nemá pověřenec pro ochranu osobních údajů přístup ke všem osobním údajům a ne všechny osobní údaje může upravovat. Pokud přístup nebo opravy nelze poskytnout, osobu, která žádost podala, budeme do 30 dnů písemně informovat o důvodech nevyhovění této žádosti.

Uchovávání údajů

Tvé informace budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je budeme potřebovat k naplnění legitimních obchodních účelů, a po dobu dovolenou platnými právními předpisy. Pokud svůj účet zrušíš, tvé údaje uchováme pro analytické účely a za účelem zachování integrity vedení záznamů, prevence podvodů, prosazování našich podmínek použití, podniknutí kroků, které budeme považovat za nezbytné k ochraně integrity naší služby nebo našich uživatelů, nebo za účelem jiných kroků dovolených právními předpisy. Pokud byly určité informace v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí poskytnuty třetím stranám, uchovávání těchto informací se bude řídit zásadami těchto třetích stran.

Tvé možnosti týkající se shromažďování a používání tvých informací

Můžeš se rozhodnout nám určité informace neposkytnout, to však může mít za následek to, že nebudeš moct používat určité funkce naší služby, protože tyto informace mohou být nezbytné k registraci uživatele, k nákupu produktů nebo služeb, k účasti v soutěži, akci, průzkumu nebo losování, k zaslání otázky nebo k provedení dalších druhů transakcí.

Naše služba může rovněž zasílat oznámení na tvůj telefon nebo mobilní zařízení. Tato oznámení můžeš vypnout v nastavení aplikace, nebo můžeš změnit nastavení svého mobilního zařízení.

Rovněž máš kontrolu nad informacemi shromažďovanými soubory cookie. Soubory cookie můžeš odmítnout nebo smazat změnou nastavení prohlížeče. Ve většině prohlížečů najdeš v nástrojové liště položku „nápověda“, ve které najdeš podrobné pokyny.

Jak chráníme tvé osobní údaje

Přijímáme bezpečnostní opatření, která nám pomáhají chránit tvé osobní údaje před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Žádný systém však nemůže být dokonale bezpečný. Ačkoliv podnikáme kroky k co nejlepšímu zabezpečení tvých údajů, neslibujeme ti – a ty bys neměl(a) očekávat – že tvé osobní údaje, konverzace nebo další komunikace vždy zůstanou v bezpečí. Uživatelé by rovněž měli dbát na to, jak se svými osobními údaji sami zacházejí, a měli by se vyhýbat zasílání osobních údajů prostřednictvím nezabezpečeného e-mailu. Informace o tom, jak se chránit před krádeží totožnosti, najdete na webové stránce Federální obchodní komise (Federal Trade Commission) na adrese http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm.

Souhlasíš, že s tebou můžeme elektronicky komunikovat ohledně problémů se zabezpečením, ochrany soukromí a administrativních otázek, například v případě narušení zabezpečení. Pokud dojde k narušení zabezpečení, můžeme v naší službě zveřejnit oznámení. Rovněž ti můžeme poslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou jsi nám poskytl(a). Máš zákonné právo na to, abys toto oznámení obdržel(a) písemně. Pokud chceš obdržet bezplatné písemné oznámení o narušení zabezpečení (nebo odvolat svůj souhlas se zasíláním oznámení v elektronické podobě), napiš nám na adresu privacy@gotinder.com.

Informace, které o sobě poskytuješ při používání naší služby

V naší službě poskytujeme místa, na kterých můžeš uvést informace o sobě a ostatních a komunikovat s ostatními. Takové příspěvky se řídí našimi podmínkami použití. Kdykoliv dobrovolně poskytneš osobní údaje na veřejně přístupných stránkách, stávají se tyto údaje veřejně dostupnými a ostatní je tak mohou shromažďovat a používat. Například pokud zveřejníš svou e-mailovou adresu, můžeš pak dostávat nevyžádané zprávy. Nad tím, kdo si přečte tvůj příspěvek nebo co mohou ostatní uživatelé udělat s informacemi, které dobrovolně zveřejníš, nemáme žádnou kontrolu, doporučujeme ti proto, abys s ohledem na své osobní údaje postupoval(a) uvážlivě a opatrně. Kromě případů, kdy to vyžaduje soudní příkaz nebo jiný podobný právní nástroj, budou zprávy, které zašleš jinému uživateli prostřednictvím naší služby, dostupné pouze ve službě, ledaže nás výslovně požádáš o kopii zpráv v souladu s platnými právními předpisy. Pokud si přeješ získat kopii zpráv přijatých od jiných uživatelů prostřednictvím naší služby, musíš nejprve získat jejich předchozí písemný souhlas. Poté musí kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterému tento svůj předchozí písemný souhlas poskytnou.

Ochrana soukromí dětí

Ačkoliv je naše služba službou pro širokou veřejnost, omezujeme používání naší služby pouze na uživatele starší 18 let. Vědomě neshromažďujeme, neuchováváme ani nepoužíváme osobní údaje osob mladších 18 let.

Další přenos a souhlas s mezinárodním zpracováním

Jsme rostoucí firma, která působí a má uživatele v řadě zemí včetně zemí Evropské unie. Vypracovali jsme postupy nakládání s údaji, které zajišťují jejich náležitou ochranu, ne vždy však můžeme vědět, kde mohou být osobní údaje získávány nebo zpracovávány. Ačkoliv se naše hlavní datová centra nacházejí ve Spojených státech amerických, osobní údaje či jiné informace můžeme přenášet do našich kanceláří mimo Spojené státy americké. Mimo to můžeme zaměstnávat další společnosti a osoby, aby tyto funkce plnily naším jménem. Pokud osobní informace poskytneme třetí straně nebo našim zaměstnancům mimo Spojené státy americké, budeme požadovat záruky toho, že informace jim poskytnuté budou adekvátně chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a s požadavky platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pokud Tinder navštěvuješ z Evropské unie nebo z jiných regionů s právními předpisy, které upravují shromažďování a používání osobních údajů, vezmi prosím na vědomí, že souhlasíš s přenosem tvých osobních údajů včetně citlivých údajů ze strany Tinderu z tvého regionu do zemí, které nemají právní předpisy o ochraně osobních údajů zajišťující stejnou úroveň ochrany, která existuje v zemích Evropského hospodářského prostoru, včetně Spojených států amerických. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíš s jejich přenosem a zpracováním v souladu s těmito zásadami.

Vyloučení práv třetích stran

Tyto zásady ochrany soukromí nezakládají práva vymahatelná třetími stranami ani nevyžadují poskytnutí osobních údajů týkajících se uživatelů webové stránky.

Změny těchto zásad ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany soukromí budeme čas od času aktualizovat tak, aby reflektovaly změny v právních předpisech, změny našich postupů shromažďování a používání údajů, funkce naší služby nebo technologické pokroky. Když zveřejníme změny těchto zásad ochrany soukromí, upravíme datum „poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany soukromí, které budou zveřejněny ve službě v části „Nastavení“ a také na webu gotinder.com. Zásady ochrany soukromí bys měl(a) pravidelně kontrolovat, aby ses seznámil(a) s aktuálně platnou verzí. Pokud v těchto zásadách ochrany soukromí provedeme nějaké podstatné změny, včas tě na ně upozorníme, například oznámením ve službě nebo e-mailem. Změny si prosím pečlivě projdi. Další používání služeb po zveřejnění změn těchto zásad bude představovat tvůj souhlas s těmito změnami a jejich přijetí. Pokud s takovými změnami nebudeš souhlasit, můžeš svůj účet smazat podle pokynů uvedených v Nastavení.

Jak nás kontaktovat?

Pokud máš ohledně těchto zásad ochrany soukromí jakékoliv otázky, kontaktuj nás e-mail nebo poštou na následujících adresách:

Privacy Officer
Match Group, LLC
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231
privacyinquiries@gotinder.com