นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tinder

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 10/26/2017

Match Group, LLC ("Tinder" "เรา" และ "พวกเรา") เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา ("คุณ") และได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ และทางเลือกของคุณสำหรับการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เราขอสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดเมื่อใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของเรา หรือเมื่อทำธุรกรรมกับเรา โดยการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ ของเรา ("บริการ" ของเรา) แสดงว่าคุณยอมรับแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูข้อมูลการติดต่อเราที่ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ

ทั่วไป เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลอื่น ๆ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งระบุได้ชัดเจนและทำการติดต่อได้ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูล ความคิดเห็น หรือเนื้อหา (เช่น รูปถ่าย วิดีโอ ประวัติ ไลฟ์สไตล์) ที่คุณเลือกให้แก่เราซึ่งอาจเปิดเผยถึงชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา และ/หรือรสนิยมทางเพศของคุณ โดยการให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแก่เรา แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในขอบเขตที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ อนุญาตให้ทำได้ นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยได้รับคำยินยอมจากคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ โดยการใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณอนุญาตให้เรารวบรวม แจกแจง และรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้เอาไว้ เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางบริการของเรา ข้อมูลนี้อาจถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้กับ Tinder คุณจะได้รับการขอให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ หากคุณทำเช่นนั้น แสดงว่าคุุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบัญชี Facebook บางอย่างของคุณ เช่น โปรไฟล์ Facebook ของคุณที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (โดยสอดคล้องกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณใน Facebook) ที่อยู่อีเมลของคุณ ความสนใจ สิ่งที่ถูกใจ เพศ วันเกิด ประวัติการศึกษา ความสนใจในด้านความสัมพันธ์ เมืองปัจจุบัน รูปถ่าย คำอธิบายส่วนตัว รายชื่อเพื่อน และข้อมูลและรูปของเพื่อนใน Facebook ที่อาจมีเพื่อนใน Facebook ที่ตรงกันกับผู้ใช้ Tinder รายอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณจะได้รับการขอให้อนุญาตให้ Tinder เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ของคุณจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้งานบริการ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในขณะที่ใช้บริการของเรา หรือในลักษณะอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการระบุข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพทืของคุณ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน หากคุณทำธุรกรรมกับเรา คุณอาจมอบรูปถ่าย คำอธิบายส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับเพศและความต้องการเฉพาะของคุณให้แก่เรา เพื่อการแนะนำ เช่น ระยะทางการค้นหา ช่วงอายุ และเพศ หากคุณแชทกับผู้ใช้ Tinder รายอื่น คุณให้เนื้อหาการแชทแก่เรา และหากคุณติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือเรื่องอื่น ๆ คุณได้ให้เนื้อหาของการติดต่อสื่อสารนั้นแก่เรา

ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น Tinder เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ Match Group ซึ่ง ณ วันที่ประกาศนโยบายนี้มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น OurTime.com, BlackPeopleMeet.com, OkCupid, Twoo, POF, Meetic, LoveScout24, Match และ ParPerfeito เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในลักษณะอื่นเกี่ยวกับตัวคุณจากธุรกิจต่าง ๆ ของ Match, พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ

การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล เราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณและกิจกรรมของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมบริการของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงเลขที่อยู่ IP, รหัสประจำตัว (ID) และประเภทของอุปกรณ์, ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ของคุณ, ระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยอุปกรณ์ของคุณ, เวลาการเข้าใช้งาน, ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์มือถือของคุณ ในขณะที่เรียกใช้แอปพลิเคชันของเราอย่างต่อเนื่อง และที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างถึง

คุกกี้และการใช้คุกกี้และข้อมูลที่คล้ายกัน เมื่อคุณเข้ามาที่บริการของเรา เราอาจกำหนดคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปให้แก่อุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการกำหนดให้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงบริการของเราอย่างสะดวกและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้เป็นแบบส่วนตัว ด้วยการใช้คุกกี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณต่อบริการของเราโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าที่คุณเข้าชม วันที่และเวลาที่คุณเข้าชม และลิงก์ต่าง ๆ ที่คุณคลิก ถ้าเราทำการโฆษณา เรา (หรือบุคคลภายนอก) อาจใช้ข้อมูลบางอย่างที่เก็บรวบรวมในบริการของเรา เพื่อแสดงให้คุณเห็นโฆษณาของ Tinder บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

พิกเซลแท็ก เราฝังพิกเซลแท็ก (หรือเรียกว่า เว็ปบีคอน หรือ clear GIFs) ไว้บนเว็บเพจ โฆษณา และอีเมล กราฟิกเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นนี้ใช้เพื่อเข้าถึงคุกกี้และติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ (เช่น ดูหน้านี้กี่ครั้ง) เราใช้พิกเซลแท็กเพื่อวัดความนิยมของคุณลักษณะและบริการต่าง ๆ ของเรา นอกจากนี้ บริษัทโฆษณาต่าง ๆ ใช้พิกเซลแท็กเพื่อวัดจำนวนโฆษณาที่แสดง และประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณา (เช่น จำนวนผู้ที่คลิกโฆษณาหนึ่ง ๆ)

รหัสประจำตัว (ID) ของอุปกรณ์มือถือ ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันของเรา เราจะใช้รหัสประจำตัวของอุปกรณ์มือถือ (ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์หนึ่ง ๆ โดยผู้ผลิต) หรือรหัสประจำของโฆษณา (สำหรับ iOS 6 ขึ้นไป) แทนที่จะใช้คุกกี้ เพื่อจดจำคุณ เราทำเช่นนี้เพื่อจัดเก็บค่าที่เลือกใช้ของคุณและติดตามการใช้แอปของเราโดยคุณ รหัสประจำตัวของอุปกรณ์นั้นแตกต่างจากคุกกี้ตรงที่ไม่สามารถลบทิ้งได้ แต่รหัสประจำตัวโฆษณาสามารถรีเซ็ตใน "การตั้งค่า" บน iPhone ของคุณได้ นอกจากนี้ บริษัทโฆษณาต่าง ๆ ยังใช้รหัสประจำตัวอุปกรณ์หรือรหัสประจำตัวโฆษณาเพื่อติดตามการใช้แอปของคุณ, ติดตามจำนวนโฆษณาที่แสดง, วัดประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณา และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณมากขึ้น บริษัทที่ทำการวิเคราะห์ใช้รหัสประจำตัวอุปกรณ์เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ด้านการโฆษณา เราอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการ บริษัทโฆษณา และเครือข่ายโฆษณาต่าง ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่น ๆ แสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่น บริษัทเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ หรือเว็บบีคอน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ดูหรือติดต่อกับโฆษณาของพวกเขา เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการปิดบังชื่อหรือรักษาความเป็นส่วนตัว แก่บุคคลภายนอก บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกบางแห่งเหล่านี้อาจเป็นเครือข่ายโฆษณาที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ซึ่งเสนอตำแหน่งที่ตั้งเดียวในการปฏิเสธการเข้าร่วมในการเป็นกลุ่มเป้าหมายโฆษณาจากบริษัทสมาชิกต่าง ๆ (www.networkadvertising.org) การปฏิเสธการเข้าร่วมนี้จะไม่ลดจำนวนโฆษณาที่คุณเห็น หากต้องการปฏิเสธคุกกี้ที่อาจถูกกำหนดขึ้นโดยบริษัทพันธมิตรด้านข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบริษัทพันธมิตรโฆษณา โปรดไปที่ http://www.aboutads.info/choices/

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม

ทั่วไป เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อ:

ส่งมอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และจัดการธุรกิจของเรา

จัดการบัญชีของคุณและให้บริการสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ

ทำการวิจัยและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานของคุณ ความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาของเราหรือคนอื่น ๆ

ติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ/หรืออุปกรณ์มือถือ ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่คุณอาจสนใจ ไม่ว่าจากเราหรือจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ

พัฒนา แสดง และติดตามเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณ ซึ่งเกี่ยวกับบริการของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงการจัดหาโฆษณาของเราให้แก่คุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ

การวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์หรืออุปกรณ์มือถือ

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ของคุณและมอบรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขันและการชิงโชค

บังคับใช้หรือใช้สิทธิ์ใด ๆ ใน ข้อกำหนดการใช้งาน ของเรา และ

ดำเนินการฟังก์ชันหรือบริการต่าง ๆ ในลักษณะอื่นใดตามที่ได้อธิบายแก่คุณในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้สมัครงาน ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งถึงเราเมื่อคุณสมัครงานกับบริษัทเรา ข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้โดยเกี่ยวข้องกับการพิจารณาและดำเนินการกับใบสมัครงานของคุณเท่านั้น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ แต่เพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาการสมัครงานของคุณสำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันและในอนาคตเท่านั้น ข้อมูลนี้ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อคุณ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้แก่เรา อาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เราได้ว่าจ้างให้เก็บรวบรวม ดูแลรักษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานใด ๆ ที่เปิดรับ

ในทุก ๆ กรณี เราอาจดำเนินการฟังก์ชันต่อไปนี้โดยตรงหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการฟังก์ชันเหล่านี้ในนามของเรา โดยที่ผู้ให้บริการดังกล่าวมีข้อผูกพันในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บริการแก่เราเท่านั้น นอกจากนี้ ถ้าคุณเข้าถึงบริการของเราจากแพลตฟอร์มโซเชียลของบุคคลภายนอก เช่น Facebook เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับแพลตฟอร์มนั้นภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามข้อตกลงระหว่างคุณกับบุคคลภายนอกนั้นและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

ข้อมูลที่แบ่งปันแก่ผู้ใช้รายอื่น เมื่อคุณลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ของ Tinder โปรไฟล์ Tinder ของคุณจะสามารถดูได้โดยผู้ใช้รายอื่นของบริการนี้ ผู้ใช้รายอื่น (และในกรณีของคุณลักษณะที่แบ่งปันใด ๆ ที่มีให้บริการบน Tinder, บุคคลหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้อื่นอาจเลือกที่จะแบ่งปันกับคุณ) จะสามารถดูข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราโดยตรงหรือผ่านทาง Facebook เช่น รูปถ่ายใน Facebook ของคุณ, รูปถ่ายอื่นใดที่คุณอัปโหลด, ชื่อจริงของคุณ, อายุ, ระยะทางโดยประมาณ, รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่คุณมีร่วมกันกับบุคคลที่เข้าดูโปรไฟล์ของคุณ เช่น เพื่อนที่มีร่วมกันบน Facebook และการกดถูกใจ ถ้าคุณเลื่อนไปทางขวา หรือใช้ปุ่มลงคะแนนเพื่อตอบว่า “ใช่” กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คุณจะสามารถแชทกับบุคคลนั้น ถ้าพวกเขาเลื่อนไปทางขวาหรือใช้ปุ่มลงคะแนนเพื่อตอบว่า “ใช่” กับคุณ เช่น เมื่อคุณมี “คู่ (match)” ถ้าคุณแชทกับคู่ของคุณ แน่นอนว่าคู่ของคุณจะเห็นเนื้อหาของแชทของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น เว้นแต่ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบและให้โอกาสคุณในการปฏิเสธการอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

ผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการบางอย่างในนามของเรา บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการทำตามคำสั่งซื้อ การให้บริการลูกค้าและความช่วยเหลือด้านการตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจและยอดขาย การติดตามและการวิเคราะห์โฆษณา การคัดกรองสมาชิก การสนับสนุนด้านฟังก์ชันการบริการของเรา และการสนับสนุนการประกวดแข่งขัน การชิงโชค การสำรวจความคิดเห็น และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เสนอผ่านทางบริการของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

ธุรกิจอื่น ๆ ของ Match Group ธุรกิจต่าง ๆ ของ Match Group ได้แก่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนัดเดททางออนไลน์ เช่น Match.com, OkCupid, OurTime.com, BlackPeopleMeet.com, Twoo, Meetic, POF, LoveScout24, ParPerfeito และอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและข้อมูลการติดต่อคุณ รูปถ่าย ความสนใจ กิจกรรมและธุรกรรมของคุณบนบริการของเรากับบริษัทอื่น ๆ ของ Match Group ได้ ภายใต้ความยินยอมของคุณตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สถานการณ์อื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล:

เพื่อตอบสนองหมายศาล หรือคำสั่งในการสืบสวนสอบสวนที่คล้ายกัน คำสั่งศาล หรือคำขอความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ, เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา, เพื่อแก้ต่างในกรณีถูกร้องเรียนตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าว เราอาจใช้สิทธิ์หรือสละสิทธิ์โต้แย้งตามกฎหมายหรือสิทธิ์อื่นใดของเรา

เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมโดยเกี่ยวเนื่องกับความพยายามในการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การฉ้อโกงที่สงสัย หรือการกระทำผิดอื่นใด เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทของเรา ผู้ใช้ของเรา พนักงานของเรา หรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งาน หรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่น ๆ ของเรา

โดยเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่สำคัญขององค์กร เช่น การขายธุรกิจของเรา การขายบริษัท การผนวกกิจการ การรวมเข้าด้วยกัน หรือการขายสินทรัพย์ หรือกรณีการล้มละลาย ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลแบบรวมและ/หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้งานและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ดังระบุข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือ Match Group และบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาและส่งมอบโฆษณาที่มีกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับบริการของเรา และบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก และเพื่อวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณเห็น เราอาจนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม มารวมกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลแบบรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ยุ่งเหยิงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถอ่านได้ กับบุคคลภายนอก รวมถึงที่ปรึกษา ผู้โฆษณาและนักลงทุน เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจทั่วไป การโฆษณา การตลาด หรือจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บล็อกจากคุณ (รวมถึงเลขที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ) หรือวางหรือจดจำคุกกี้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถที่จะได้รับโฆษณาหรือเนื้อหาที่กำหนดเอง คุกกี้อาจสะท้อนถึงข้อมูลสถิติประชากรที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล หรือข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณได้ส่งถึงเราโดยสมัครใจ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) ซึ่งเราอาจแบ่งปันกับผู้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบที่ยุ่งเหยิงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถอ่านได้เท่านั้น นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือ Match Group และบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หากต้องการปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชัน Tinder ต่อ

การเปิดเผยข้อมูล "ไม่ต้องติดตาม"

การตั้งค่า "ไม่ต้องติดตาม" (Do Not Track - “DNT”) เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของตน DNT เป็นวิธีที่ผู้ใช้สามารถแจ้งให้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ทราบว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บเพจของพวกเขา ถูกเก็บรวบรวมภายในระยะเวลาหนึ่ง ๆ และในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่าง ๆ เรามุ่งมั่นที่จะให้ทางเลือกที่สำคัญสำหรับคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และด้วยเหตุนี้เราจึงจัดหาลิงก์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราไม่จดจำหรือตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ใด ๆ ขณะที่อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตดำเนินการในการระบุอย่างชัดเจนว่า DNT หมายถึงอะไร, ความสำคัญในการปฏิบัติตาม DNT และแนวทางทั่วไปในการตอบสนองต่อ DNT

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

บนบริการของเรามีตำแหน่งต่าง ๆ ที่คุณอาจคลิกลิงก์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกที่โฆษณาบนบริการของเรา คุณอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่มีอำนาจควบคุม เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเชิญชวนโดยอิสระและเก็บรวบรวมข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จากคุณและ (ในบางกรณี) ให้ข้อมูลแก่เราเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำว่าคุณควรตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกทั้งหมดที่คุณเข้าชม โดยการคลิกลิงก์ "ความเป็นส่วนตัว" ที่อยู่ที่ด้านล่างของหน้าเว็บที่คุณเข้าชม

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณ

หากคุณมีบัญชี Tinder คุณสามารถจะทบทวนและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริการได้ โดยการเปิดบัญชีของคุณและไปที่ การตั้งค่า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับอาจอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและ/หรือขอแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความดูแลหรือในอำนาจควบคุมของเรา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเป็นส่วนตัวของเราจะช่วยคุณเกี่ยวกับคำขอในการเข้าถึงนี้

เราจะตอบสนองคำขอภายในระยะเวลาที่อนุญาตตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั้งหมด และจะดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ การแก้ไขใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังองค์กรใด ๆ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยทันที

ในกรณียกเว้นบางกรณี เราอาจไม่สามารถให้ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรักษาไว้ได้ ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจไม่สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเป็นส่วนตัว ถ้าการเข้าถึงหรือการแก้ไขไม่สามารถทำได้ เราจะแจ้งให้บุคคลที่ร้องขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน โดยระบุเหตุผลของการปฏิเสธคำขอ

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ หากคุณปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์และเอกภาพของการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งาน ของเรา การดำเนินการตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องเอกภาพของบริการของเราหรือผู้ใช้ของเรา หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่กฎหมายอนุญาต นอกจากนี้ หากได้มีการจัดหาข้อมูลบางอย่างให้แก่บุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเก็บรักษาข้อมูลนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายดังกล่าวของบุคคลภายนอก

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา แต่อาจส่งให้ผลคุณไม่สามารถที่จะใช้คุณลักษณะบางอย่างของบริการของเรา เพราะข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นเพื่อที่คุณจะสามารถลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ, เข้าร่วมในการประกวดแข่งขัน โปรโมชั่น การสำรวจความคิดเห็น หรือการชิงโชค, ถามคำถาม หรือเริ่มดำเนินธุรกรรมอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริการของเราอาจส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนเหล่านี้ โดยการไปที่ "การตั้งค่าแอป" (App Settings) บนแอปพลิเคชันหรือโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดคลิก "วิธีใช้" (help) ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เพื่อดูคำแนะนำ

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมิให้มีการเข้าถึงและเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ดังนั้น แม้ว่าเราจะดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ แต่เราไม่ให้สัญญา และคุณไม่ควรจะคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การสนทนาทางแชท หรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ของคุณจะปลอดภัยเสมอ ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการจัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนและควรหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมลที่ไม่ปลอดภัย โปรดดูข้อมูลวิธีการปกป้องตัวคุณเองจากการโจรกรรมข้อมูลที่ระบุตัวตนได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐฯ (Federal Trade Commission) ได้ที่ http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm

คุณยอมรับว่าเราอาจติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการบริหารจัดการ เช่น การเจาะระบบความปลอดภัย เราอาจโพสต์ประกาศแจ้งเกี่ยวกับบริการของเราหากเกิดการเจาะระบบความปลอดภัย นอกจากนี้ เราอาจส่งอีเมลถึงคุณโดยส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับประกาศแจ้งนี้เป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการได้รับประกาศแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเจาะระบบความปลอดภัย (หรือถอนคำยินยอมที่จะได้รับประกาศแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์) โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ privacy@gotinder.com

ข้อมูลที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับตัวคุณเองในขณะที่ใช้บริการของเรา

เราจัดหาพื้นที่ต่าง ๆ บนบริการของเราที่ซึ่งคุณสามารถโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือผู้อื่น และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น การโพสต์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของตนเอง ลงบนหน้าเว็บที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ และบุคคลอื่นสามารถที่จะเก็บรวบรวมและนำข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณโพสต์อีเมลของคุณ คุณอาจจะได้รับอีเมลขยะได้ เราไม่สามารถควบคุมผู้ที่อ่านโพสต์ของคุณ หรือสิ่งที่ผู้อื่นอาจจะทำกับข้อมูลที่คุณโพสต์โดยสมัครใจได้ ดังนั้น เราจะสนับสนุนให้คุณใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะทำให้เฉพาะข้อความที่คุณส่งไปยังผู้ใช้อื่นผ่านทางบริการของเรา เป็นข้อความที่เข้าถึงได้เท่านั้น เว้นแต่คุณจะแสดงความจำนงค์ในการขอสำเนาข้อความของคุณตามกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และยกเว้นจะเป็นไปตามคำสั่งศาลหรืออำนาจทางกฎหมายอื่นใด หากคุณต้องการได้รับสำเนาของข้อความใดๆ ที่คุณได้รับจากผู้ใช้ท่านอื่นผ่านทางบริการของเรา คุณจะต้องขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ท่านนั้นเสียก่อน และผู้ใช้ท่านนั้นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเรา เพื่อให้ความยินยอมของตนเองเสียก่อน

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

แม้ว่าบริการของเราจะเป็นบริการสำหรับบุคคลทั่วไป แต่เราจำกัดการใช้บริการไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่เก็บรวบรวม ดูแลรักษา หรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยที่ทราบเช่นนั้นเป็นอันขาด

การส่งต่อและคำยินยอมให้ดำเนินการในต่างประเทศ

เราเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตโดยมีผู้ใช้และส่วนปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหลายประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป เราได้พัฒนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรับรองว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม แต่เราไม่สามารถทราบได้เสมอไปว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเข้าถึงหรือประมวลผลที่ใด แม้ว่าศูนย์ข้อมูลหลักของเราจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นไปยังสำนักงานต่าง ๆ ของเรานอกสหรัฐฯ นอกจากนี้ เราอาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลอื่น ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างในนามของเรา ถ้าเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก หรือแก่พนักงานของเราที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่พวกเขานั้นได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ

ถ้าคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราจากสหภาพยุโรปหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีกฎหมายกำกับดูแลการรวบรวมและใช้งานข้อมูล โปรดทราบว่าคุณได้ยอมรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ โดย Tinder จากภูมิภาคของคุณไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่งให้การปกป้องในระดับเดียวกันกับของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการโอนและดำเนินการใด ๆ โดยเป็นไปตามนโยบายนี้

การไม่มีสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กำหนดสิทธิ์ที่สามารถบังคับใช้โดยบุคคลภายนอก หรือกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของเรา คุณลักษณะของบริการของเรา หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เมื่อเราโพสต์แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงครั้งล่าสุด" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะถูกโพสต์ไว้บนบริการภายใต้ "การตั้งค่า" (Settings) และจะปรากฏบน gotinder.com และคุณควรหมั่นตรวจดูเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบหากมีเวอร์ชันล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านบริการหรือทางอีเมล โปรดทบทวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยละเอียด การใช้งานบริการของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งนโยบายนี้ ย่อมแสดงว่าคุณให้คำยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าคุณไม่ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยทำตามคำแนะนำข้างใต้ การตั้งค่า (Settings)

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ดังนี้

Privacy Officer
Match Group, LLC
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231
privacyinquiries@gotinder.com