Chính sách về Quyền riêng tư của Tinder

Cập nhật lần cuối: 26/10/2017

Match Group, LLC (“Tinder,” “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của người dùng ("bạn") và đã xây dựng Chính sách Quyền riêng tư này nhằm thể hiện cam kết đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này mô tả thông tin chúng tôi thu thập, cách sử dụng thông tin đó, những người được chia sẻ thông tin và những lựa chọn của bạn về việc sử dụng và tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này khi sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc giao dịch kinh doanh với chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến khác ("Dịch vụ") của chúng tôi, bạn phải đồng ý với quy tắc thực hành được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thực hành bảo mật của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần cuối Chính sách về Quyền riêng tư này để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Nói chung. Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Nhạy cảm và các thông tin khác. "Thông tin Cá nhân" có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân cho phép chúng tôi xác định danh tính thực sự của, và liên lạc với, một người cụ thể. Dữ liệu Nhạy cảm bao gồm các thông tin, bình luận hoặc nội dung (ví dụ hình ảnh, video, hồ sơ, lối sống) bạn cung cấp theo tùy chọn mà có thể tiết lộ nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, tôn giáo và/hoặc khuynh hướng tình dục của bạn. Bằng cách cung cấp Dữ liệu Nhạy cảm cho chúng tôi, bạn đồng ý cho thu thập, sử dụng và tiết lộ các Dữ liệu Nhạy cảm được cho phép bởi pháp luật về quyền riêng tư hiện hành. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin định vị với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này thông qua một trang web, ứng dụng di động hoặc các dịch vụ trực tuyến khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đang cho phép chúng tôi thu thập, phân tích và lưu giữ dữ liệu liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ của chúng tôi, thông tin có thể được gửi đến các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới.

Thông tin bạn cung cấp. Để đăng ký làm người dùng với Tinder, bạn được yêu cầu đăng nhập sử dụng thông tin đăng nhập Facebook của bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn cho phép chúng tôi truy cập một số thông tin tài khoản Facebook, chẳng hạn như hồ sơ công khai trên Facebook (phù hợp với các cài đặt bảo mật của bạn trên Facebook), địa chỉ email, sở thích, giới tính, ngày sinh, lịch sử học vấn, sở thích quan hệ, thành phố hiện tại, ảnh, mô tả cá nhân, danh sách bạn bè và thông tin về và hình ảnh của bạn bè trên Facebook của bạn, những người có thể là bạn bè chung trên Facebook với người dùng Tinder khác. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cho phép Tinder thu thập thông tin vị trí của bạn từ thiết bị của bạn khi bạn tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc dưới hình thức khác. Những thông tin này có thể bao gồm thông tin nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại, cũng như thông tin tài chính nếu bạn giao dịch kinh doanh với chúng tôi. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi hình ảnh, mô tả cá nhân và thông tin về giới tính, tùy chọn đề xuất, như khoảng cách tìm kiếm, độ tuổi và giới tính. Nếu bạn trò chuyện với người dùng Tinder khác, bạn cung cấp cho chúng tôi nội dung các cuộc trò chuyện của bạn, và nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ khách hàng hoặc yêu cầu khác, bạn cung cấp cho chúng tôi nội dung trao đổi đó.

Thông tin từ các nguồn khác. Tinder là một trong các công ty của The Match Group, kể từ ngày có hiệu lực của chính sách này, cung cấp các trang web và các ứng dụng như OurTime.com, BlackPeopleMeet.com, OkCupid, Twoo, POF, Meetic, LoveScout24, Match và ParPerfeito. Chúng tôi có thể thu được cả thông tin cá nhân và phi cá nhân về bạn từ các doanh nghiệp, các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác của Match.

Sử dụng công nghệ để thu thập thông tin. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập thông tin từ thiết bị của bạn và về các hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập tự động. Chúng tôi tự động thu thập thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, ID và chủng loại thiết bị, loại và ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành mà thiết bị của bạn sử dụng, thời gian truy cập, vị trí địa lý thiết bị di động của bạn trong khi ứng dụng của chúng tôi đang hoạt động và địa chỉ trang web tham chiếu.

Cookie và việc sử dụng các cookie cùng các dữ liệu tương tự. Khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể gán cho thiết bị của bạn một hoặc nhiều cookie hoặc các công nghệ khác mà tạo điều kiện cá nhân hóa để hỗ trợ truy cập Dịch vụ của chúng tôi và để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các trang bạn truy cập, thời gian và ngày tháng truy cập cũng như các liên kết bạn đã nhấp chuột. Nếu chúng tôi quảng cáo, chúng tôi (hoặc các bên thứ ba) có thể sử dụng một số dữ liệu thu thập được trên Dịch vụ của chúng tôi để hiển thị các mục quảng cáo của Tinder trên các trang web hoặc các ứng dụng khác.

Thẻ điểm ảnh. Chúng tôi nhúng thẻ điểm ảnh (cũng được gọi là đèn hiệu web hoặc ảnh GIF sáng) trên các trang web, tin quảng cáo và email. Những đồ họa nhỏ, vô hình này được sử dụng để truy cập các tập tin cookie và theo dõi các hoạt động của người dùng (chẳng hạn như xem một trang bao nhiêu lần). Chúng tôi sử dụng thẻ điểm ảnh để đo lường phạm vi tác động của các tính năng và dịch vụ của chúng tôi. Các công ty quảng cáo cũng sử dụng thẻ điểm ảnh để đo lường số lượng các mục quảng cáo được hiển thị và hiệu quả quảng cáo (ví dụ như bao nhiêu người nhấp vào quảng cáo).

ID thiết bị di động. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng ID thiết bị di động (định danh duy nhất được nhà sản xuất gán cho một thiết bị), hoặc ID Quảng cáo (cho iOS 6 và phiên bản sau này), thay vì các cookie, để nhận dạng bạn. Chúng tôi làm điều này để lưu trữ các tùy chọn ưu tiên của bạn và theo dõi việc bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Không giống như các cookie, ID thiết bị không thể xóa được, nhưng ID Quảng cáo có thể được thiết lập lại trong phần "Cài đặt" trên iPhone của bạn. Các công ty quảng cáo cũng sử dụng ID thiết bị hoặc ID Quảng cáo để theo dõi việc bạn sử dụng ứng dụng, theo dõi số lượng quảng cáo được hiển thị, đo lường hiệu quả quảng cáo và hiển thị quảng cáo có liên quan đến bạn. Các công ty phân tích sử dụng ID thiết bị để theo dõi thông tin về việc sử dụng ứng dụng.

Thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty quảng cáo và các mạng quảng cáo cũng như các bên thứ ba khác hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi và những nơi khác. Các công ty này có thể sử dụng công nghệ theo dõi, chẳng hạn như các cookie hoặc đèn hiệu web, để thu thập thông tin về người dùng xem và tương tác với quảng cáo của họ. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân chưa được che hoặc làm mờ nào cho các bên thứ ba. Một số các công ty quảng cáo bên thứ ba này có thể là các mạng quảng cáo là thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng, cung cấp một địa điểm duy nhất để chọn không là mục tiêu quảng cáo của các công ty thành viên (www.networkadvertising.org). Chọn không tham gia sẽ không làm giảm số lượng quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Để không chọn các cookie có thể được thiết lập bởi dữ liệu hoặc các đối tác quảng cáo bên thứ ba, vui lòng truy cập http://www.aboutads.info/choices/.

Chúng tôi sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập được như thế nào

Nói chung. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để:

cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

quản lý tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho bạn;

thực hiện nghiên cứu và phân tích về việc sử dụng của bạn, hoặc sở thích của bạn đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung của chúng tôi hay những nhà cung cấp khác;

liên lạc với bạn bằng email, thư bưu điện, điện thoại và/hoặc các thiết bị di động về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác;

phát triển, hiển thị và theo dõi nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn về Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web khác, bao gồm cung cấp các quảng cáo của chúng tôi cho bạn khi bạn truy cập các trang web khác;

phân tích trang web hoặc ứng dụng di động;

xác minh tính đủ điều kiện của bạn và trao các giải thưởng liên quan tới các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng;

thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào về Điều khoản Sử dụng của chúng tôi; và

thực hiện các chức năng hoặc dịch vụ như được thông báo cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin.

Những người xin việc. Nếu thông tin cá nhân của bạn được gửi khi nộp đơn xin việc tới công ty chúng tôi thì thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để xem xét và quyết định đơn ứng tuyển của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng chỉ với mục đích xem xét đơn xin ứng tuyển của bạn cho các vị trí hiện tại hoặc trong tương lai. Thông tin này, trong đó có thể bao gồm tên và thông tin liên lạc của bạn, thông tin học vấn và kinh nghiệm trước đây cũng như các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi giữ lại để thu thập, duy trì và phân tích đơn ứng tuyển của ứng viên cho các mục tuyển dụng.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi có thể thực hiện các chức năng này trực tiếp hoặc sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba để thực hiện các chức năng này thay mặt chúng tôi. Những bên này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi từ một nền tảng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân với nền tảng đó trong phạm vi thỏa thuận giữa bạn với bên đó và cài đặt bảo mật của nền tảng đó.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Thông tin được Chia sẻ với những Người dùng Khác. Khi bạn đăng ký là người dùng của Tinder, những người dùng Dịch vụ khác có thể xem được hồ sơ Tinder của bạn. Những người dùng khác (và trong trường hợp có bất kỳ tính năng chia sẻ nào trên Tinder, các cá nhân hoặc ứng dụng mà người dùng Tinder chọn để chia sẻ cho bạn) có thể xem các thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc thông qua Facebook, chẳng hạn như hình ảnh trên Facebook của bạn, bất kỳ hình ảnh nào khác mà bạn tải lên, tên, tuổi, khoảng cách dự tính với bạn, mô tả cá nhân và thông tin chung với người đang xem hồ sơ của bạn, chẳng hạn như bạn bè chung trên Facebook và những mục đã thích. Nếu bạn trượt sang phải hoặc sử dụng các nút biểu quyết để nói "có" với một người, bạn sẽ có thể trò chuyện với người đó nếu họ trượt sang phải hoặc sử dụng các nút biểu quyết để nói "có" với bạn, ví dụ, khi bạn có một "sự phù hợp". Nếu bạn trò chuyện với người phù hợp của bạn, tất nhiên người đó sẽ thấy nội dung bạn nói chuyện.

Thông tin cá nhân. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác trừ các trường hợp được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này hoặc trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn và bạn có cơ hội để chọn không cho phép chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân và tài chính, với các bên thứ ba thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Những dịch vụ này có thể bao gồm thực hiện các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị, thực hiện phân tích kinh doanh và bán hàng, theo dõi và phân tích quảng cáo, sàng lọc thành viên, hỗ trợ chức năng Dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, các cuộc điều tra và các tính năng khác được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của họ nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các hoạt động kinh doanh khác trong Match Group. Các hoạt động kinh doanh khác trong Match Group bao gồm các trang web và ứng dụng hẹn hò trực tuyến Match.com, OkCupid, OurTime.com, BlackPeopleMeet.com, Twoo, Meetic, POF, LoveScout24, ParPerfeito và những trang khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập, bao gồm cả hồ sơ và thông tin cá nhân của bạn như tên và thông tin liên lạc, hình ảnh, sở thích, các hoạt động và giao dịch của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi với các công ty Match Group khác, tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn khi được pháp luật áp dụng yêu cầu.

Các Trường hợp Khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân:

Để phản hồi trát tòa hoặc yêu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu hợp tác từ một cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan khác của chính phủ; thiết lập hoặc thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi; để biện hộ chống lại khiếu kiện pháp lý; hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể nêu lên hoặc từ bỏ bất kỳ quyền phản đối hoặc quyền hợp pháp nào mà chúng tôi được hưởng.

Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là thích hợp liên quan tới những nỗ lực để điều tra, ngăn chặn, hoặc thực hiện hành động khác đối với hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc hành vi sai trái khác; để bảo vệ hoặc biện hộ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người dùng, nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác; tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc hợp tác với cơ quan thi hành pháp luật; hoặc để thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc các thỏa thuận hay chính sách khác.

Liên quan tới giao dịch quan trọng của công ty, chẳng hạn như việc bán doanh nghiệp của chúng tôi, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản hoặc trong trường hợp không may phá sản.

Thông tin tổng hợp và/hoặc phi cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin phi cá nhân chúng tôi thu thập được trong các trường hợp trên. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin đó với các công ty thuộc Match Group khác và các bên thứ ba phát triển và cung cấp quảng cáo có mục tiêu trên Dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web hoặc các ứng dụng của bên thứ ba, cũng như để phân tích và báo cáo về quảng cáo bạn nhìn thấy. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin phi cá nhân chúng tôi thu thập được với thông tin phi cá nhân khác được thu thập từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, phi cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo định dạng băm, người không đọc được, với các bên thứ ba, bao gồm nhà tư vấn, nhà quảng cáo và nhà đầu tư, với mục đích tiến hành phân tích tổng hợp kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị hoặc các mục đích kinh doanh khác. Ví dụ, chúng tôi có thể mời một nhà cung cấp dữ liệu tham gia thu thập dữ liệu nhật ký web từ bạn (bao gồm địa chỉ IP và các thông tin về trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn), hoặc đặt hay phát hiện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn cho phép bạn nhận được quảng cáo hay những nội dung tùy chỉnh. Các cookie có thể thể hiện dữ liệu nhân khẩu học không nhận dạng được hoặc các dữ liệu khác liên quan đến dữ liệu bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi (như địa chỉ email của bạn), mà chúng tôi có thể chia sẻ với một nhà cung cấp dữ liệu chỉ dưới định dạng băm, người không đọc được. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin định vị không nhận dạng được của bạn với các công ty trong Match Group và các bên thứ ba cho các mục đích trên. Để chọn không chia sẻ thông tin định vị của bạn, hãy ngừng sử dụng ứng dụng của Tinder.

Tiết lộ Không theo dõi

Không theo dõi (Do Not Track, DNT) là một tùy chọn bảo mật mà người dùng có thể thiết lập trong trình duyệt web của họ. DNT là một cách để người dùng thông báo cho các trang web và dịch vụ rằng họ không muốn một số thông tin về lượt truy cập trang web của họ được thu thập theo thời gian qua các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa về thông tin chúng tôi thu thập và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các liên kết chọn không tham gia ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi bất kỳ tín hiệu DNT nào, bởi vì ngành Internet hoạt động hướng tới việc xác định chính xác DNT có nghĩa là gì, tuân thủ DNT có ý nghĩa ra sao và phương pháp phổ biến để đáp ứng với DNT.

Các trang web của bên thứ ba

Có nhiều vị trí trên Dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể nhấp chuột vào một liên kết để truy cập vào các trang web khác mà không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Ví dụ, nếu bạn nhấp vào một quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được đưa đến một trang web mà chúng tôi không kiểm soát. Những trang web của bên thứ ba này có thể độc lập mời chào và thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, từ bạn, và trong một số trường hợp, cung cấp cho chúng tôi thông tin về các hoạt động của bạn trên những trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các báo cáo bảo mật của tất cả các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập bằng cách nhấp vào liên kết "bảo mật" thường nằm ở dưới cùng của trang web bạn đang truy cập.

Làm thế nào bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin của bạn

Nếu bạn có một tài khoản Tinder, bạn có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình trong mục Dịch vụ bằng cách mở tài khoản của bạn và tới phần cài đặt. Các luật bảo mật hiện hành có thể cho phép bạn quyền truy cập và/hoặc yêu cầu chỉnh sửa lỗi sai hoặc thiếu sót trong thông tin cá nhân của mình hiện đang được chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Cán bộ Bảo mật của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng yêu cầu truy cập.

Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu trong thời hạn cho phép của tất cả các luật bảo mật hiện hành và sẽ cố gắng hết sức để trả lời một cách chính xác và đầy đủ nhất có thể. Bất kỳ chỉnh sửa nào đối với thông tin cá nhân sẽ được gửi ngay cho mọi tổ chức đã nhận được thông tin đó.

Trong trường hợp đặc biệt nào đó, chúng tôi có thể không cho phép truy cập vào các thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi lưu giữ. Vì các mục đích an ninh, Cán bộ Bảo mật không được phép truy cập và sửa đổi mọi thông tin cá nhân. Nếu không được phép truy cập hoặc chỉnh sửa, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối cho cá nhân gửi yêu cầu trong vòng 30 ngày.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của bạn nếu chúng tôi cần thông tin đó cho mục đích kinh doanh hợp pháp và được cho phép bởi các quy định pháp lý hiện hành. Nếu bạn đóng tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại các dữ liệu nhất định cho mục đích phân tích và tính toàn vẹn của hồ sơ lưu trữ, cũng như để ngăn chặn gian lận, thực thi các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, thực hiện những hành động chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của Dịch vụ hoặc của người dùng của chúng tôi, hoặc tiến hành những hành động khác được pháp luật cho phép. Ngoài ra, nếu một số thông tin đã được cung cấp cho bên thứ ba như mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, việc lưu giữ các thông tin đó sẽ phải tuân thủ chính sách của các bên thứ ba.

Lựa chọn của bạn về việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhất định, nhưng điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi bởi vì thông tin đó có thể là bắt buộc để bạn đăng ký làm người dùng; mua các sản phẩm hoặc dịch vụ; tham gia vào cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc rút thăm trúng thưởng; đặt câu hỏi hoặc bắt đầu các giao dịch khác.

Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể gửi các thông báo đến điện thoại hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn có thể vô hiệu hóa các thông báo này bằng cách vào "Cài đặt Ứng dụng" trên ứng dụng hoặc bằng cách thay đổi các cài đặt trên thiết bị di động của bạn.

Bạn cũng có thể kiểm soát thông tin được thu thập bởi các cookie. Bạn có thể xóa hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi các cài đặt trình duyệt của bạn. Nhấp vào "trợ giúp" trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt để được hướng dẫn.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi có các biện pháp an ninh để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống nào an toàn tuyệt đối. Vì vậy, mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi không hứa và bạn không nên kỳ vọng rằng thông tin cá nhân, các cuộc trò chuyện hoặc trao đổi thông tin khác của bạn sẽ luôn luôn an toàn. Người dùng cũng nên cẩn thận với cách xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của mình; đồng thời, nên tránh việc gửi thông tin cá nhân qua email không an toàn. Vui lòng xem trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang tại địa chỉ http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm để biết thông tin về cách bảo vệ bạn chống lại hành vi trộm cắp danh tính.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử liên quan đến các vấn đề an ninh, bảo mật và quản trị, chẳng hạn như vi phạm an ninh. Chúng tôi có thể gửi một thông báo về Dịch vụ của chúng tôi nếu vi phạm an ninh xảy ra. Chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có quyền pháp lý để nhận được thông báo này bằng văn bản. Để nhận được thông báo bằng văn bản miễn phí về một vi phạm an ninh (hoặc thu hồi đồng ý cho phép của bạn đối với việc nhận thông báo điện tử), vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email privacy@gotinder.com.

Thông tin bạn cung cấp về bản thân trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các khu vực trên Dịch vụ của mình để bạn có thể đăng tải thông tin về bản thân và những người khác cũng như giao tiếp với họ. Việc đăng tải đó được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Và bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện công khai thông tin cá nhân của mình trên các trang web có thể xem công khai, thông tin đó sẽ khả dụng công khai và có thể được người khác thu thập và sử dụng. Ví dụ, nếu bạn đăng tải địa chỉ email của mình, bạn có thể nhận được nhiều tin nhắn không mong muốn. Chúng tôi không thể kiểm soát ai đọc bài viết của bạn hoặc điều những người dùng khác có thể làm với thông tin bạn tự nguyện đăng tải, nên chúng tôi khuyến khích bạn nên suy xét và thận trọng với thông tin cá nhân của mình. Ngoại trừ được yêu cầu bởi lệnh của tòa án hoặc quá trình tố tụng luật pháp tương tự khác, chúng tôi sẽ chỉ cho phép truy cập tin nhắn bạn gửi cho người dùng khác thông qua Dịch vụ này, trừ khi bạn yêu cầu một bản sao tin nhắn của mình theo luật pháp hiện hành. Nếu bạn muốn nhận được bản sao của tin nhắn bất kỳ bạn nhận từ những người dùng khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi, trước tiên bạn phải nhận được biên bản chấp thuận của những người này và sau đó họ phải liên hệ với Cán bộ Bảo mật của chúng tôi để cung cấp biên bản chấp thuận của họ.

Quyền riêng tư của trẻ em

Mặc dù Dịch vụ của chúng tôi là một Dịch vụ dành cho đối tượng nói chung, chúng tôi giới hạn người dùng dịch vụ của chúng tôi là các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không cố ý thu thập, duy trì hoặc sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi.

Chuyển giao và đồng ý cho phép xử lý thông tin quốc tế

Chúng tôi là một công ty đang phát triển có người dùng và phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Liên minh châu Âu. Chúng tôi đã phát triển những thực hành dữ liệu được thiết kế để đảm bảo thông tin được bảo vệ một cách thích hợp, nhưng chúng tôi không thể luôn luôn biết được thông tin cá nhân sẽ được truy cập hoặc xử lý ở đâu. Trong khi các trung tâm dữ liệu chính của chúng tôi là tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho các văn phòng của chúng tôi bên ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân khác để thực hiện chức năng thay mặt chúng tôi. Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc các nhân viên của chúng tôi bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi cung cấp cho họ sẽ được bảo vệ đầy đủ và phù hợp với Chính sách về Quyền riêng tư này cũng như các yêu cầu của pháp luật bảo mật hiện hành.

Nếu bạn đang truy cập từ Liên minh Châu Âu hoặc các vùng khác có luật điều chỉnh thu thập và sử dụng dữ liệu, hãy lưu ý rằng bạn đang đồng ý cho Tinder chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu nhạy cảm, từ khu vực của bạn đến các quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu có cùng mức độ bảo mật hiện có tại các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu, trong đó có Hoa Kỳ. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao và xử lý thông tin phù hợp với Chính sách này.

Các Bên thứ ba Không Có Quyền

Chính sách về Quyền riêng tư này không cấp quyền thi hành cho các bên thứ ba hay yêu cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan tới người dùng của trang web.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, việc thu thập và thực hành sử dụng dữ liệu của chúng tôi, các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc những tiến bộ trong công nghệ. Khi chúng tôi đăng tải các thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngày "cập nhật lần cuối" ở phần đầu của Chính sách về Quyền riêng tư mà sẽ được đăng trên các Dịch vụ dưới phần "Cài đặt" và trên cả gotinder.com. Bạn nên thường xuyên kiểm tra phiên bản gần đây nhất, đó là phiên bản được áp dụng. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào với Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng các phương tiện hợp lý, trong đó có thể bao gồm các thông báo qua các Dịch vụ hoặc email. Hãy xem xét kỹ những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với chính sách này có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó, bạn có thể xóa tài khoản của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần Cài đặt.

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào đối với Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng email hoặc gửi thư qua bưu điện tới địa chỉ sau:

Privacy Officer
Match Group, LLC
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231
privacyinquiries@gotinder.com