DASAR PRIVASI

Adakah anda tinggal di California? Sila lihat Pernyataan Privasi California kami, yang melengkapi Dasar Privasi ini.

Penduduk Washington dan Nevada, sila lihat Consumer Health Data Privacy Policy kami, yang melengkapkan Dasar Privasi ini.


Apa khabar! Selamat datang ke Dasar Privasi Tinder.

Kami tahu membaca dasar privasi mungkin bukan aktiviti yang menyeronokkan untuk semua orang, tetapi dengarlah penjelasan kami. Kami telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan dasar ini jelas dan menarik, kerana kami benar-benar ingin anda membacanya! Anggaplah kami sebagai rakan digital anda di sini untuk membimbing anda melalui maklumat dan butiran data yang kami kumpul serta sebab dan cara kami menggunakannya. Jadi, tenangkan diri anda dapatkan minuman kegemaran anda dan mari kita teroka dunia data peribadi bersama-sama. 

Dasar Privasi ini berkuat kuasa dari July 1, 2024. Versi sebelumnya, tersedia di here, masih terpakai sehingga ke masa itu.

 1. Siapa Kami

 2. Skop Perlaksanaan Dasar Privasi Ini

 3. Data yang Dikumpul oleh Kami

 4. Cara Kami Menggunakan Data

 5. Cara Kami Berkongsi Data

 6. Bagaimana Syarikat Kumpulan Match Bekerjasama

 7. Pemindahan Data Merentas Sempadan

 8. Hak Anda

 9. Tempoh Kami Menyimpan Data Anda

 10. Privasi Kanak-kanak

 11. Perubahan Dasar Privasi

 12. Cara Menghubungi Kami

1. Siapa Kami

Jika anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), United Kingdom atau Switzerland, syarikat yang bertanggungjawab untuk data anda (“pengawal data”) ialah:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

1 Hatch Street Upper 

Dublin 2 

D02 PY28

Ireland

Jika anda tinggal di Jepun, syarikat yang bertanggungjawab terhadap data anda ialah:

MG Japan Services GK

4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg

1-4-1 Mita

Minato-ku,Tokyo 108-0073

Jepun

Jika anda tinggal di luar EEA, United Kingdom, Switzerland dan Jepun, syarikat yang bertanggungjawab terhadap data anda ialah:

Tinder, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Amerika Syarikat

2. Skop Perlaksanaan Dasar Privasi Ini

Dasar Privasi ini digunakan untuk laman web, aplikasi, acara dan perkhidmatan lain yang kami kendalikan di bawah jenama Tinder. Sama ada anda sedang mencari jodoh anda, menyertai salah satu acara kami atau menggunakan mana-mana perkhidmatan hebat kami yang lain dasar ini melindungi anda. Untuk memudahkan, kami hanya merujuk kepada semua ini sebagai “perkhidmatan” kami dalam Dasar Privasi ini.

Jika atas sebab tertentu, salah satu perkhidmatan kami memerlukan dasar privasi berasingan, maka dasar tersebut akan disediakan kepada anda dan dasar tersebut - bukan Dasar Privasi ini - akan terpakai.

3. Data yang Dikumpul oleh Kami

Untuk membantu anda membina hubungan yang bermakna, sudah tentu kami memerlukan sedikit maklumat tentang diri anda. Ini termasuk maklumat asas profil dan jenis orang yang anda ingin temui. Menggunakan perkhidmatan kami juga menghasilkan beberapa maklumat, seperti bila anda log masuk dan cara anda menggunakan perkhidmatan tersebut. Kami juga mungkin mengumpul data daripada pihak ketiga, contohnya apabila anda mengakses perkhidmatan melalui akaun yang anda miliki di platform lain (cth., Facebook, Google atau Apple) atau apabila anda memuat naik maklumat dari akaun anda di platform lain untuk lengkapkan profil anda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk jadual di bawah.

Data yang anda berikan kepada kami

Kategori

Penerangan


Data Akaun

Apabila anda mewujudkan akaun, anda memberi kami maklumat asas untuk persediaan akaun anda, seperti nombor telefon, alamat e-mel dan tarikh lahir anda.


Data Profil

Apabila anda melengkapkan profil anda, anda berkongsi butiran tambahan tentang anda, seperti jantina, minat, pilihan, lokasi anggaran dsb. Di sesetengah negara data ini mungkin dianggap sensitif atau istimewa di negara tertentu, seperti butiran tentang orientasi seksual, kehidupan seksual, kesihatan atau kepercayaan politik. Jika anda memilih untuk memberikan data ini, anda membenarkan kami menggunakannya seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.


Kandungan

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, anda boleh menyiarkan foto, video, audio, teks dan jenis kandungan lain, seperti sembang anda dengan ahli lain.


Data Pembelian

Apabila anda membuat pembelian, kami akan menyimpan maklumat tentang pembelian tersebut (cth., termasuk barangan yang dibeli, tarikh pembelian dan harga). Data yang tepat bergantung pada kaedah pembayaran yang anda pilih. Semasa anda membuat pembayaran secara langsung dengan kami (bukan melalui platform seperti iOS atau Android), anda perlu memberikan nombor kad debit atau kredit anda atau maklumat kewangan lain.


Data Pemasaran, Tinjauan dan Penyelidikan

Kami kadangkala menjalankan (i) tinjauan, kumpulan fokus atau kajian pasaran untuk tujuan penyelidikan dan (ii) promosi, acara atau peraduan untuk tujuan pemasaran. Apabila anda memilih untuk menyertai, anda memberikan maklumat kepada kami untuk memproses penyertaan anda. Maklumat ini termasuk jawapan anda kepada soalan kami dan maklum balas anda. 


Data Pihak Ketiga

Apabila anda memilih untuk berkongsi maklumat orang lain dengan kami (contohnya, jika anda menggunakan butiran hubungan seseorang yang anda kenali untuk ciri tertentu atau jika anda menyerahkan pertanyaan atau laporan yang melibatkan ahli lain), kami akan memproses data ini bagi pihak anda untuk memenuhi permintaan anda. Untuk maklumat lanjut tentang ciri Friends of Friends lihat di sini dan anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara Tinder memproses maklumat bukan ahli di sini.


Data Sokongan Pelanggan

Apabila anda menghubungi kami, anda memberikan kami maklumat yang mungkin diperlukan untuk membantu menjawab pertanyaan anda. Orang lain juga boleh hantar pertanyaan atau laporan yang berkaitan dengan anda. Akhir sekali, pasukan dan peralatan moderasi kami mungkin akan mengumpul data tambahan semasa menjalankan siasatan.

Selain itu, kami juga sebahagian daripada rangkaian syarikat Match Group. Di Match Group, keselamatan dan perlindungan ahli menjadi keutamaan terpenting. Jika anda pernah dihalang daripada menggunakan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Match Group data anda mungkin dikongsi dengan kami untuk membolehkan kami mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menutup akaun anda atau menghalang anda daripada mewujudkan akaun pada perkhidmatan kami. 

ka dibenarkan dari segi undang-undang, kami juga boleh menerima maklumat tentang individu yang disyaki atau disabitkan melakukan kesalahan daripada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan keselamatan ahli kami.


Data Media Sosial

Anda boleh memutuskan untuk berkongsi data dengan kami melalui akaun anda di platform lain (cth., Facebook, Instagram, Spotify, Apple), sebagai contoh jika anda memutuskan untuk mewujudkan dan log masukke akaun anda melalui platform ini atau jika anda memuat naik data seperti gambar atau senarai main dari platform tersebut ke perkhidmatan kami.

Data dijana atau dikumpul secara automatik

Kategori

Penerangan


Data Penggunaan

Menggunakan perkhidmatan menjana data tentang aktiviti anda, termasuk cara anda menggunakannya (cth., semasa anda log masuk, ciri yang anda gunakan, tindakan yang diambil, maklumat yang dipaparkan kepada anda, halaman web rujukan, iklan yang anda berinteraksi) dan cara anda berinteraksi lain (cth., mencari, memadankan, berkomunikasi). Kami juga mungkin menerima data yang berkaitan dengan interaksi yang anda lakukan dengan iklan kami pada laman web atau aplikasi pihak ketiga.


Data Teknikal

Menggunakan perkhidmatan ini melibatkan pengumpulan data daripada dan tentang peranti(-peranti) yang anda gunakan untuk mengakses perkhidmatan kami, termasuk maklumat perkakasan dan perisian seperti alamat IP, ID dan jenis peranti, tetapan dan ciri aplikasi, ranap aplikasi, ID pengiklanan dan pengecam yang dikaitkan dengan kuki atau teknologi lain yang mungkin mengenal pasti peranti atau penyemak imbas secara unik. Untuk maklumat lanjut mengenai kuki, lihat Dasar Kuki kami. 

Data lain yang kami kumpulkan dengan kebenaran/persetujuan anda

Kategori

Penerangan


Data Geolokasi

Jika anda memberi kami kebenaran, kami boleh mengumpul geolokasi anda (latitud dan longitud) daripada peranti anda. Jika anda tidak memberi kebenaran, ciri yang bergantung pada geolokasi yang tepat mungkin tidak tersedia untuk anda.


Data Geometri Muka

Anda boleh memilih untuk menggunakan beberapa ciri tertentu kami seperti Pengesahan Foto atau Pengesahan Foto dan ID, yang memerlukan pengumpulan data geometri muka, yang mungkin dianggap sebagai data biometrik dalam sesetengah bidang kuasa. Ketahui lebih lanjut tentang ciri pengesahan dan cara kami memproses data geometri anda.


Data ID

Untuk membantu kami mengesahkan identiti anda, anda boleh memberikan kami salinan dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan oleh kerajaan.

4. Sebab dan Cara Kami Menggunakan Data Anda

Sebab utama kami memproses data anda adalah untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Ini termasuk membantu anda bertemu dengan ahli-ahli yang bakal membuat anda rasa teruja, memperibadikan pengalaman anda dan membantu anda memanfaatkan perkhidmatan kami sepenuhnya. Kami juga memproses data anda untuk memastikan anda dan semua ahli kami selamat semasa menggunakan perkhidmatan kami. Kami mengambil tanggungjawab ini dengan sangat serius dan kami sentiasa berusaha untuk menambah baik sistem dan proses kami untuk membantu melindungi anda. Dan ya, kami memproses data anda untuk memaparkan iklan yang berkaitan – anda boleh mengawalnya dalam tetapan anda. Sila baca selanjutnya untuk penjelasan yang lebih terperinci.

Untuk mendapatkan maklumat tentang cara kami memproses data peribadi melalui “profil” dan “membuat keputusan automatik”, sila lihat Soalan Lazim kami.

Tujuan untuk memproses data anda

Alasan untuk memproses data anda

Kategori data yang diproses

(Ini diterangkan dalam Bahagian 3 Dasar ini)

Untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan kami, termasuk:

Mencipta dan mengekalkan akaun dan profil anda pada perkhidmatan kami

Mengendalikan dan mengekalkan pelbagai ciri pada perkhidmatan kami

Memperkenalkan anda dengan ahli lain yang sesuai dan mencadangkan anda kepada mereka

Menganjurkan cabutan bertuah dan pertandingan

Memenuhi permintaan dan menjawab soalan anda 

Memastikan kelancaran fungsi perkhidmatan kami serta menyelesaikan masalah serta membetulkan isu yang timbul sekiranya perlu

Memproses permohonan anda untuk menyertai salah satu perkhidmatan perdana/VIP kami

Cara kami memenuhi tanggungjawab mengikut kontrak kami dengan anda

Persetujuan anda (di mana data sensitif atau jenis data lain yang memerlukan persetujuan diproses)

Data Akaun

Data Profil

Kandungan

Data Pembelian

Data Pemasaran, Tinjauan dan Penyelidikan

Data Pihak Ketiga

Data Sokongan Pelanggan

Data Media Sosial

Data Penggunaan

Data Teknikal

Data Geolokasi

Data Geometri Muka

Untuk membolehkan anda membuat pembelian pada servis kami, termasuk:

Memproses pembayaran

Menawarkan diskaun dan promosi, menyesuaikan harga

Cara kami memenuhi tanggungjawab mengikut kontrak kami dengan anda

Data Akaun

Data Profil

Data Teknikal

Data Pembelian

Data Penggunaan

Untuk mengendalikan kempen pengiklanan dan pemasaran, termasuk:

Melaksanakan dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan yang dijalankan pada perkhidmatan kami

Melaksanakan dan mengukur keberkesanan kempen pemasaran untuk mempromosikan perkhidmatan kami di platform pihak ketiga

Berkomunikasi dengan anda tentang produk dan perkhidmatan yang kami percaya mungkin menarik minat anda

Persetujuan (jika diperlukan di bawah undang-undang yang terpakai) dan sebaliknya kepentingan sah kami. Mempromosikan servis kami dan menunjukkan iklan yang bersesuaian dengan minat ahli ialah kepentingan sah kami. Ini kerana ia dapat meningkatkan pengalaman mereka dan membantu membiayai bahagian perkhidmatan kami yang percuma

Data Akaun

Data Profil

Data Penggunaan

Data Pemasaran, Tinjauan dan Penyelidikan

Data Teknikal

Untuk menambah baik perkhidmatan kami dan mencipta ciri dan perkhidmatan baharu, termasuk:

Menjalankan kumpulan fokus, kajian pasaran dan tinjauan

Menganalisis cara perkhidmatan kami digunakan

Menyemak interaksi dengan pasukan khidmat pelanggan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan

Membangunkan dan menambah baik ciri dan perkhidmatan baharu, termasuk melalui pembelajaran mesin dan teknologi lain, serta mengujinya

Menjalankan penyelidikan dan menerbitkan kertas penyelidikan

Cara kami memenuhi tanggungjawab mengikut kontrak kami dengan anda

Kepentingan sah kami: Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menambah baik perkhidmatan kami dari semasa ke semasa

Mendapatkan kebenaran anda sekiranya diperlukan oleh undang-undang terpakai (cth., kami mungkin memproses data yang dianggap sensitif atau istimewa di negara tertentu untuk membantu memastikan pelbagai komuniti yang menggunakan perkhidmatan kami dilayan secara adil dan saksama serta mengekalkan kepelbagaian dan keterangkuman dalam perkhidmatan kami)

Data Akaun

Data Profil

Kandungan

Data Pembelian

Data Pemasaran, Tinjauan dan Penyelidikan

Data Pihak Ketiga

Data Sokongan Pelanggan

Data Media Sosial

Data Penggunaan

Data Teknikal

Untuk memastikan anda dan ahli lain selamat dalam perkhidmatan kami dan di seluruh Match Group, termasuk:

Mencegah, mengesan dan menangani pelanggaran Terma kami, penipuan dan aktiviti menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan yang lain 

Membangun dan menambah baik alat untuk mencegah, mengesan dan menangani pelanggaran Terma kami, penipuan dan aktiviti menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan yang lain

Mencegah pengulangan, terutamanya dengan menghalang individu yang melanggar Terma kami daripada mewujud akaun baharu

Memberitahu individu yang membuat laporan tentang tindakan yang telah kami ambil

Mengesahkan identiti anda

Menjamin pembayaran dan menangani penipuan kewangan

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang keselamatan, integriti dan keselamatan secara amnya, lawati Petua Keselamatan dan Garis Panduan Komuniti kami.

Cara kami memenuhi tanggungjawab mengikut kontrak kami dengan anda

Kepentingan sah kami:Ia adalah demi kepentingan sah kami dan ahli kami untuk memastikan mereka selamat

Melindungi kepentingan utama anda dan ahli lain

Mematuhi tanggungjawab di bawah undang-undang yang terpakai kepada kami, seperti mengalih keluar kandungan yang menyalahi undang-undang

Persetujuan anda (di mana data sensitif atau jenis data lain yang memerlukan persetujuan diproses)

Data Akaun

Data Profil

Kandungan

Data Pembelian

Data Pihak Ketiga

Data Sokongan Pelanggan

Data Penggunaan

Data Teknikal 

Data Geometri Muka

Data ID

Untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, mewujudkan, melaksanakan dan membela tuntutan & hak undang-undang, termasuk:

Menyimpan data untuk mematuhi – dan pematuhan bukti – dengan undang-undang yang terpakai

Menyokong siasatan dan pembelaan terhadap tuntutan mahkamah, tindakan kawal selia atau pertikaian yang berpotensi atau sedang berlaku

Membalas permintaan sah daripada pihak penguat kuasa undang-undang, mahkamah, pengawal selia dan pihak ketiga yang lain

Melaporkan kandungan yang menyalahi atau melanggar undang-undang kepada penguatkuasa undang-undang, kerajaan atau pihak berkuasa lain

Mewujudkan, menggunakan atau mempertahankan tuntutan yang berterusan atau terancam

Berkongsi data dengan penguatkuasa undang-undang atau rakan kongsi untuk menangani tingkah laku yang salah guna atau menyalahi undang-undang

Kepentingan sah kami: Ia menjadi kepentingan sah kami untuk mematuhi undang-undang yang terpakai dan melindungi diri kami, ahli kami dan orang lain, termasuk semaa penyiasatan, prosiding undang-undang dan pertikaian lain

Melindungi kepentingan utama anda dan ahli lain

Mematuhi keperluan undang-undang yang terpakai kepada kami, termasuk memberi maklum balas kepada permintaan maklumat daripada pihak penguat kuasa undang-undang

Kategori data yang dikongsi akan bergantung kepada keadaan khusus bagi setiap keperluan undang-undang, kepentingan atau pertikaian yang mendesak 

5. Cara Kami Berkongsi Data

Memandangkan matlamat kami adalah untuk membantu anda menjalin hubungan yang bermakna, sudah tentu sebahagian maklumat anda akan dapat dilihat oleh ahli lain dalam perkhidmatan ini. Kami juga berkongsi data dengan pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi yang membantu kami dalam mengendalikan perkhidmatan dengan syarikat Match Group yang lain mengikut sebab-sebab yang dinyatakan di bawah dan dalam beberapa kes, atas sebab undang-undang dan yang berkaitan. Baca terus untuk butiran lanjut. 

Penerima

Sebab untuk berkongsi

Kategori Data Peribadi

Ahli lain


Anda berkongsi data dengan ahli lain apabila anda secara sukarela mendedahkan maklumat pada perkhidmatan kami untuk dilihat oleh orang lain (cth., profil awam anda).

Sekiranya seseorang melaporkan sesuatu tentang anda (seperti anda melanggar Terma Penggunaan kami), kami mungkin akan memaklumkan pelapor tersebut tentang tindakan yang kami telah ambil, sekiranya ada, hasil daripada laporan mereka. Perkara yang sama berlaku jika anda menyerahkan laporan yang melibatkan ahli lain.

Data Profil

Kandungan

Data Media Sosial

Data Pihak Ketiga

Data Sokongan Pelanggan

Pembekal perkhidmatan/rakan kongsi

Kami berkongsi data dengan vendor dan rakan kongsi yang membantu kami mengendalikan, mempromosikan dan menambah baik perkhidmatan kami. Mereka menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada kami seperti pengehosan dan penyelenggaraan data, analitis, khidmat pelanggan, pemasaran, pengiklanan, pemprosesan pembayaran, sokongan undang-undang dan operasi keselamatan.

Bergantung pada perkhidmatan yang disediakan oleh vendor atau rakan kongsi, ia mungkin termasuk: 

Data Akaun

Data Profil

Kandungan

Data Pembelian

Data Pemasaran, Tinjauan dan Penyelidikan

Data Pihak Ketiga

Data Sokongan Pelanggan

Data Media Sosial

Data Penggunaan

Data Teknikal

Data Geolokasi

Data Geometri Muka

Data ID

Rakan Kongsi Pengiklanan

Kami mungkin menerbitkan iklan mengenai produk dan perkhidmatan pengiklan pihak ketiga pada perkhidmatan kami dan menerbitkan iklan yang mempromosikan perkhidmatan kami sendiri pada tapak dan aplikasi pihak ketiga. Untuk membantu kami menampilkan iklan yang lebih relevan kepada anda, kami mungkin berkongsi maklumat tertentu tentang anda dengan pihak ketiga, termasuk rakan kongsi pengiklanan, termasuk rakan kongsi pengiklanan atau membenarkan mereka mengumpul data sedemikian daripada perkhidmatan kami (seperti melalui kuki, SDK atau teknologi seumpamanya). Beberapa rakan kongsi pengiklanan kami membolehkan kami menukar alamat e-mel, pengecam pengiklanan atau nombor telefon anda kepada yang tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda secara peribadi. Pengecam unik ini kemudiannya digunakan untuk mengecualikan anda daripada kempen pemasaran kami atau untuk menyasarkan iklan kami kepada khalayak yang serupa dengan anda dari segi latar belakang, minat atau penggunaan aplikasi. 

Data Akaun

Data Profil

Data Penggunaan

Data Teknikal

Sekutu

Kami mungkin berkongsi data dengan sekutu atau menerima data daripada mereka untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian 6 dasar ini.

Kategori data yang dikongsi akan bergantung kepada sebab perkongsian tersebut, tetapi ia mungkin termasuk: 

Data Akaun

Data Profil

Kandungan

Data Pembelian

Data Pemasaran, Tinjauan dan Penyelidikan

Data Pihak Ketiga

Data Sokongan Pelanggan

Data Media Sosial

Data Penggunaan

Data Teknikal

Data Geolokasi

Data Geometri Muka

Data ID 

Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang

Kami mungkin mendedahkan data anda untuk: (i) mematuhi proses undang-undang, seperti perintah mahkamah, sepina atau waran geledah, siasatan kerajaan / penguatkuasaan undang-undang atau keperluan undang-undang lain; (ii) membantu dalam pencegahan atau pengesanan jenayah; (iii) melindungi keselamatan mana-mana individu; dan (iv) mewujudkan, melaksanakan atau membela tuntutan undang-undang.


Maklumat yang dikongsi akan bergantung kepada situasi khusus bagi setiap permintaan. Namun begitu, ia biasanya boleh termasuk: 

Data akaun

Data Profil

Kandungan

Data Pembelian

Data Sokongan Pelanggan

Data Pihak Ketiga

Data Media Sosial

Data Penggunaan

Data Teknikal

Data Geolokasi

Data ID 

Dalam konteks penggabungan dan pemerolehan dengan Sekutu kami atau pemilik(-pemilik) baharu

Kami mungkin memindahkan data anda jika kami terlibat, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian dalam penggabungan, penjualan, pemerolehan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, kebankrapan atau perubahan pemilikan atau kawalan lain.

Maklumat yang dikongsi akan bergantung kepada jenis urusan korporat tersebut. Ia mungkin termasuk keseluruhan data organisasi atau hanya subset tertentu seperti Data Pembelian.

Apabila fungsi perkongsian profil digunakan

Anda boleh memilih untuk berkongsi profil ahli lain dan mereka mungkin berkongsi profil anda dengan orang lain di luar perkhidmatan kami, menggunakan fungsi perkongsian.

Data Profil

Kandungan 

6. Bagaimana Syarikat Kumpulan Match Bekerjasama

Tinder ialah sebahagian daripada rangkaian perniagaan Match Group. 

Kami mungkin berkongsi data tentang anda dengan Sekutu kami dan mereka mungkin berkongsi data tentang anda dengan kami, atas sebab-sebab yang dinyatakan di bawah:

 • Untuk menjadikan semua platform Match Group lebih selamat, contohnya dengan memastikan bahawa apabila individu bermasalah dikenal pasti pada satu platform Match Group (contohnya platform kami), mereka boleh disekat daripada menyertai semua platform.

 • Untuk membantu antara satu sama lain dalam operasi pemprosesan data, sebagai pembekal perkhidmatan. Bantuan ini mungkin termasuk operasi pemprosesan, seperti pengehosan dan penyelenggaraan data, khidmat pelanggan, pemasaran dan pengiklanan bersasar, analitis, kewangan dan perakaunan, sokongan undang-undang, pemprosesan pembayaran, penambahbaikan perkhidmatan, keselamatan data dan menangani spam, penyalahgunaan, penipuan dan salah laku lain.

 • Untuk meningkatkan peluang anda untuk membina hubungan yang bermakna dengan orang lain, profil anda mungkin akan dipaparkan pada perkhidmatan lain di bawah Match Group atau membolehkan anda mendapat manfaat daripada fungsi merentas platform. Kami sudah tentu akan mematuhi undang-undang yang terpakai dan, jika perlu, kami akan memaklumkan anda tentang sebarang peluang sedemikian dan membenarkan anda untuk bersetuju atau menolaknya.

 • Di mana dan seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, untuk memahami dengan lebih baik cara menggunakan perkhidmatan Match Group secara keseluruhan, untuk memperibadikan pengalaman anda merentas perkhidmatan Match Group dan untuk meningkatkan keberkesanan kempen pemasaran dan pengiklanan.

 • Untuk tujuan perniagaan lain yang sah termasuk audit korporat / disatukan, analisis dan pelaporan.

Learn more tentang cara syarikat Match Group bekerjasama.

7. Pemindahan Data Merentas Sempadan

Memandangkan perkhidmatan kami beroperasi di peringkat global, perkongsian data anda yang dinyatakan dalam Bahagian 5 melibatkan pemindahan data rentas sempadan ke Amerika Syarikat dan negara lain yang mungkin mempunyai undang-undang berbeza tentang pemprosesan data. Ketika memindahkan data peribadi di luar EEA, United Kingdom, Switzerland atau negara lain yang undang-undang perlindungan datanya dianggap mencukupi oleh Suruhanjaya Eropah atau badan kerajaan berwibawa lain, kami biasanya bergantung pada apa yang dipanggil klausa kontrak standard. Klausa kontrak standard ini ialah komitmen antara syarikat yang memindahkan data peribadi, mengikatnya untuk melindungi privasi dan keselamatan data anda. Hubungi kami untuk mendapatkan salinan.

8. Hak Anda

Kami mahu anda mengawal data anda, jadi kami ingin mengingatkan anda tentang hak, pilihan dan alat berikut yang tersedia untuk anda. Bergantung kepada lokasi anda, anda mungkin tidak mempunyai hak yang sama atau nama hak tersebut mungkin berbeza. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang hak anda dan cara melaksanakannya, sila hubungi kami di sini.

Hak Anda

Cara untuk menggunakannya

Akses, Kebolehalihan atau Maklumat

Hak untuk mengetahui data peribadi anda yang kami proses dan/atau meminta salinannya 


Anda boleh mengakses dan menyemak beberapa data secara langsung dengan log masuk ke akaun anda. Anda juga boleh mendapatkan salinan data anda dengan mengikuti proses yang dijelaskan di sini.

Membetulkan atau Mengemas Kini

Hak untuk meminda atau mengemas kini data peribadi anda jika ia tidak tepat atau tidak lengkap

Anda boleh mengemas kini data anda terus dalam perkhidmatan dengan hanya mengemas kini profil anda. Jika anda ingin membetulkan data lain, sila hubungi kami di sini.

Pemotongan atau Pemadaman

Hak untuk memadam data peribadi

Anda boleh memadamkan beberapa data yang anda berikan kepada kami secara langsung dalam perkhidmatan. Anda juga boleh menutup akaun anda seperti yang dijelaskan di sini dan kami akan memadamkan data anda seperti yang dibentangkan dalam Dasar Privasi ini. Dalam apa jua keadaan, anda sentiasa boleh menghubungi kami di sini.

Bantahan (Memilih keluar) atau Sekatan

Hak untuk bantah pemprosesan data peribadi anda atau minta kami hentikannya buat sementara waktu atau selamanya

Anda boleh terus menarik diri daripada pemprosesan data peribadi anda dalam tetapan akaun anda. Sekiranya anda ingin membantah atau mengehadkan pemprosesan data yang telah kami senaraikan dalam Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi kami di sini.

Penarikan Balik Persetujuan
Hak untuk menarik balik persetujuan yang anda berikan kepada kami untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan tertentu

Anda boleh menarik balik secara langsung kebenaran yang anda berikan kepada kami sama ada dengan mengemas kini tetapan akaun anda atau mengalih keluar Kebenaran Peranti yang anda telah setujui dalam tetapan peranti anda (cth., akses kepada jenis data peranti tertentu seperti kenalan telefon, gambar, pengecam pengiklanan dan lokasi perkhidmatan atau persetujuan untuk menerima pemberitahuan dorongan). Jika anda menarik balik kebenaran, beberapa fungsi mungkin terjejas. Anda sentiasa boleh menghubungi kami di sini untuk maklumat lanjut.

Untuk melindungi anda dan semua ahli kami, kami mungkin meminta maklumat untuk mengesahkan identiti anda atau kebenaran untuk bertindak bagi pihak ahli lain sebelum kami dapat memenuhi permintaan di atas. Kami tidak mahu orang lain mengawal data anda! 

Sila ambil perhatian bahawa kami berhak menolak permintaan, termasuk jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda, jika permintaan itu melanggar undang-undang atau tidak sah atau jika ia boleh melanggar rahsia perdagangan atau harta intelek atau privasi atau hak orang lain. Jika anda ingin mendapatkan maklumat tentang ahli lain, seperti salinan mesej yang pernah dihantar mereka kepada anda, ahli tersebut perlu membuat permintaan sendiri.

Jika anda bermastautin di Texas, Oregon, Montana, Virginia, Colorado atau Connecticut, Amerika Syarikat, jika kami menolak permintaan privasi anda, anda boleh membuat rayuan dengan menghubungi kami, dan merujuk "Rayuan Permintaan Privasi." Jika anda bimbang tentang keputusan rayuan anda, anda boleh menghubungi peguam negara untuk negeri anda.

Di negara tertentu, termasuk di Kawasan Ekonomi Eropah dan United Kingdom, anda berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang sesuai jika anda mempunyai kebimbangan tentang cara kami memproses data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang pengawal selia perlindungan data anda di Kawasan Ekonomi Eropah di sini dan di United Kingdom di sini. Pihak berkuasa perlindungan data yang anda boleh membuat aduan mungkin ialah pihak berkuasa tempat mastautin anda, tempat anda bekerja atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku.

9. Tempoh Kami Menyimpan Data Anda

Kami mahu hubungan yang anda jalin melalui perkhidmatan kami untuk kekal selama-lamanya, tetapi kami hanya menyimpan data peribadi anda selagi diperlukan untuk tujuan perniagaan yang sah (seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 4) dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. 

Jika anda tidak lagi ingin menggunakan servis kami, anda boleh menutup akaun anda dan profil anda tidak akan lagi dapat dilihat oleh ahli lain. Harap maklum bahawa kami akan menutup akaun anda secara automatik jika anda tidak aktif selama dua tahun. 

Selepas penutupan akaun, kami memadamkan data anda seperti yang dinyatakan di bawah: 

 1. Untuk melindungi keselamatan dan keselamatan ahli kami, kami melaksanakan tetingkap penyimpanan keselamatan selama tiga bulan selepas penutupan akaun atau setahun selepas akaun ditutup. Dalam tempoh ini, kami menyimpan data anda untuk menyiasat kelakuan yang menyalahi undang-undang atau berbahaya. Penyimpanan data semasa tetingkap penyimpanan keselamatan ini adalah berdasarkan kepentingan sah kami serta mangsa pihak ketiga yang berpotensi. 

 2. Kami hanya menyimpan data tertentu untuk mematuhi keperluan undang-undang penyimpanan data: sebagai contoh, kami menyimpan data transaksi selama 10 tahun untuk mematuhi keperluan undang-undang cukai dan perakaunan, maklumat kad kredit selagi tempoh pengguna boleh mencabar transaksi tersebut dan “data trafik” / log selama satu tahun untuk mematuhi keperluan undang-undang pengekalan data. Selain itu, kami menyimpan rekod kebenaran yang diberikan oleh ahli kepada kami selama lima tahun untuk mematuhi dan menunjukkan pematuhan kami dengan undang-undang yang terpakai.

 3. Kami mengekalkan data terhad berdasarkan kepentingan sah kami: kami menyimpan interaksi antara khidmat pelanggan dengan anda selama 6 tahun dari tarikh komunikasi, rekod khidmat pelanggan dan data sokongan, serta lokasi muat turun/pembelian yang tidak tepat, selama lima tahun bagi menyokong usaha keselamatan kami, untuk menyokong keputusan khidmat pelanggan kami, menguatkuasakan hak kami dan membolehkan kami membela diri sekiranya berlaku tuntutan, maklumat tentang kewujudan akaun dan langganan yang lalu, yang kami padamkan tiga tahun selepas penutupan akaun terakhir anda bagi memastikan peramalan dan pelaporan kewangan yang betul dan tepat. Kami juga menyimpan data profil selama setahun untuk jangkaan kemungkinan litigasi iaitu untuk mewujudkan, menggunakan atau membela tuntutan undang-undang dan data yang diperlukan untuk menghalang ahli yang dilarang daripada membuka akaun baharu selagi perlu untuk memastikan keselamatan dan kepentingan ahli kami yang lain.

 4. Akhir sekali, kami menyimpan data berdasarkan kepentingan sah kami sekiranya terdapat isu, tuntutan atau pertikaian yang belum selesai atau berpotensi yang memerlukan kami menyimpan data, terutamanya jika kami menerima perintah mahkamah yang sah atau permintaan untuk menyimpan data (dalam hal ini, kami perlu menyimpan data untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami) atau jika data tersebut diperlukan sebagai sebahagian daripada prosiding undang-undang.

Di mana dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mungkin mengekalkan dan menggunakan data yang dengan sendirinya, tidak boleh mengenal pasti atau dikaitkan secara khusus kepada anda untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, termasuk untuk menambah baik perkhidmatan kami dan mencipta ciri, teknologi dan perkhidmatan baharu serta memastikan perkhidmatan Match Group selamat.

10. Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami terhad kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas. Kami tidak membenarkan individu di bawah umur 18 tahun di platform kami. Jika anda mengesyaki bahawa ahli berumur di bawah 18 tahun, sila gunakan mekanisme pelaporan yang tersedia pada perkhidmatan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang amalan pengesahan umur Tinder di sini.

11. Perubahan Dasar Privasi

Dasar ini mungkin dipinda dari semasa ke semasa. Kami sentiasa mencari cara baharu dan inovatif untuk membantu anda membina hubungan yang bermakna dan berusaha untuk memastikan penjelasan tentang amalan data kami kekal terkini. Kami akan memberitahu anda sebelum perubahan penting berkuat kuasa supaya anda mempunyai masa untuk menyemak pindaan tersebut.

12. Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai soalan tentang Dasar Privasi ini, anda mempunyai pelbagai pilihan di bawah:

Jika anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom atau Switzerland:

Dalam talian: di sini

Melalui pos:

Pegawai Perlindungan Data

MTCH Technology Services Limited

Tinder

1 Hatch Street Upper 

Dublin 2 

Dublin 

D02 PY28

Ireland

Untuk maklumat lanjut tentang cara menghubungi pegawai perlindungan data, sila klik di sini 

Jika anda tinggal di Jepun:

Dalam talian: di sini

Melalui pos:

Pegawai Perlindungan Data

MG Japan Services GK

c/o Tinder, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Amerika Syarikat

Jika anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom, Switzerland dan Jepun:

Dalam talian: di sini

Melalui pos:

Pegawai Perlindungan Data

Tinder, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Amerika Syarikat

Itu sahaja! Anda telah sampai ke penghujung Dasar Privasi kami. Kami harap penerangan ini jelas dan menarik seperti yang kami cuba sampaikan. Sekarang, mari kita mula melakarkan kenangan indah! Kami teruja untuk bersama anda dalam perjalanan ini.