Centrum bezpečnosti a zásad používání Tinderu

Náš závazek:

Bezpečnost a blaho našich uživatelů bereme velmi vážně. Jsme nejoblíbenější seznamovací aplikace na světě a jsme pyšní na to, že každý den spojujeme miliony lidí. Ačkoli se uživatelé stávají oběťmi trestné činnosti jen v relativně malém procentu těchto spojení, jsme pevně přesvědčeni, že i jeden incident nebo trestný čin je zkrátka příliš. 

Neustále zkoumáme možnosti nových aktualizací, partnerství a technologií, které podpoří naše snahy v oblasti bezpečnosti a vytvoří ohleduplné prostředí pro setkávání s novými lidmi. Níže najdeš informace o našich bezpečnostních nástrojích a postupech. Ať už jsi v Santa Monice, São Paulu nebo Soulu, náš cíl zůstává stejný: bezpečný a pozitivní zážitek pro uživatele naší platformy.

Naše bezpečnostní nástroje:

Využíváme síť špičkových nástrojů, systémů a procesů pro automatizované i manuální moderování a kontrolu a investujeme značné prostředky do prevence, monitorování a odstraňování nevhodného chování (vydávání se za jinou osobu, obtěžování a další) z naší aplikace.

Tyto nástroje zahrnují automatické skenování profilů z hlediska nevhodného vyjadřování a obrázků, manuální kontrolu podezřelých profilů, aktivity a hlášení generovaných uživateli, stínové zakazování podezřelých účtů a blokování e-mailových adres, telefonních čísel, IP adres a dalších identifikátorů spojených s uživateli, kteří nehrají podle pravidel.

Zastáváme zásadu nulové tolerance vůči obtěžování a naši komunity povzbuzujeme k tomu, aby ohlašovala každý případ nevhodného chování a/nebo kohokoli, kdo porušuje naše pravidla komunity nebo podmínky použití, prostřednictvím nástroje pro ohlašování, který je součástí všech profilů na Tinderu, nebo kontaktováním našeho týmu online. V případě, že obdržíme takové hlášení, náš komunitní tým podnikne příslušné kroky, mezi které může patřit odstranění obsahu, zablokování uživatele nebo informování policie.

Naše procesy neustále vyhodnocujeme a zdokonalujeme a tam, kde je to možné, budeme s policií vždy spolupracovat na ochraně našich uživatelů.

Poradní skupina Match Group:

V rámci skupiny Match Group, spolupracujeme s externími partnery skrze poradní skupinu Match Group (MGAC), kterou tvoří skupina předních odborníků a právníků věnujících se prevenci sexuálních útoků, obchodování s lidmi a podobným tématům. MGAC se dvakrát ročně setkává s vedením skupiny Match Group a společně vyhodnocují naše zásady a žádají doporučení toho, jak zlepšit bezpečnost našich produktů. Mezi zakládající členy patří:

  • Scott Berkowitz, předseda, Rape Abuse Incest National Network (RAINN).
  • Tarana Burke, zakladatelka hnutí „Me Too“.
  • Catherine Chen, Chief Program Officer, Polaris
  • John Clark, CEO, National Center for Missing & Exploited Children.
  • Julie Cordua, CEO, Thorn.
  • Yolanda Edrington, COO, National Sexual Violence Resource Center.
  • Dr. Judy Postmus, zakladatelka, Center on Violence Against Women & Children, Rutgers University.

Reakce na ohlášení napadení:
Uživatelé Tinderu mohou napadení nebo útok snadno ohlásit přímo v aplikaci nebo online. Každému uživateli, který se domnívá, že se stal obětí trestného činu, důrazně doporučujeme, aby tuto skutečnost nahlásil policii. Náš tým pracuje na bezodkladném vyšetření ohlášených trestných činů, podniká příslušné kroky a plně spolupracuje s policií na jejich vyšetřování.

Pokud uživatel Tinderu ohlásí napadení, pokusíme se zjistit totožnost domnělého pachatele a zablokovat související účet. Incident je poté nahlášen centralizovanému bezpečnostnímu úložišti skupiny Match Group a je provedena kontrola, zda daný uživatel nemá další účty na ostatních platformách našich značek. Pokud ano, i tyto účty jsou zablokovány.

Vzdělávání uživatelů:
Online i prostřednictvím aplikace nabízíme bezpečnostní tipy, které uživatele vzdělávají a povzbuzují k tomu, aby při interakci na Tinderu činili chytrá a bezpečná rozhodnutí.

Naše bezpečnostní tipy najdeš tady

Vztahy s vládami a práce na legislativě:
Chápeme, že je naší povinností hrát roli při definování standardů pro celé odvětví – proto podporujeme snahy skupiny Match Group úzce spolupracovat se zákonodárci a regulátory po celém světě na definování a přijímání nových, na bezpečnost zaměřených právních předpisů, které pomohou našim uživatelům i uživatelům na dalších platformách zůstat v bezpečí. Náš tým aktivně pracuje s několika státy na prosazování právních předpisů, které pomáhají v boji proti podvodnému jednání. Další informace najdeš tady

Vítáme příležitost spolupracovat s vládami po celém světě na tom, aby byl internet bezpečnějším.

Podvod

V Tinderu bereme podvody velmi vážně. Zastáváme zásadu nulové tolerance vůči predátorskému chování jakéhokoli druhu. Máme k dispozici specializovaný tým, který využívá síť předních technologií v odvětví, pomocí nichž vyhledává možné podvody a kontroluje každý jeden profil z hlediska podezřelého vyjadřování a provádí manuální kontroly podezřelých profilů, aktivit a uživateli generovaných hlášení. Uživatelé by rozhodně nikdy neměli posílat peníze nikomu, s kým se nesetkali osobně, ať už se s druhým uživatelem setkali na Tinderu či jinde.Našim členům dále doporučujeme, aby každou osobu, která je požádala o poskytnutí jejich finančních údajů, nahlásili prostřednictvím našeho ohlašovacího nástroje. Tyto dva kroky výrazným způsobem pomohou zastavit téměř každý podvod a ochránit další potenciální oběť. 

Ochrana osobních údajů a zabezpečení platformy:

Ochrana soukromí našich uživatelů je pro Tinder hlavní prioritou a usilovně pracujeme na tom, abychom šli nad rámec platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a standardů v odvětví. Víme, že tvůj čas strávený v aplikaci je tvou soukromou záležitostí. Zavedli jsme přísné zásady a technické systémy včetně šifrování fotek a zpráv uživatelů a nástroje, které omezují přístup zaměstnanců ke komunikacím a dalším údajům uživatelů. Pokud jde o data uživatelů Tinderu, naším jediným úkolem je udržovat naše uživatele v bezpečí a jejich data v soukromí.

Na rozdíl od ostatních sociálních aplikací se náš obchodní model zaměřuje na poskytování prémiových funkcí uživatelům včetně upgradů aplikace a předplatného s cílem zlepšit jejich zážitek z používání naší aplikace. Náš obchodní model a růst nezávisí na prodeji dat třetím stranám nebo na reklamách. V roce  2018 inzerce vygenerovala méně než pět procent tržeb. Vaše data jsou vaše. Uživatelé si mohou kdykoli vyžádat kopii svých údajů. Požádat o ni můžou tady. Nejaktuálnější informace o našich postupech práce s údaji jsou široké veřejnosti vždy dostupné v našich zásadách ochrany soukromí, které je možné zobrazit také skrze naši aplikaci.

Navíc neustále zlepšujeme naši obranu proti těm, kteří přicházejí s nekalými úmysly. Konkrétní používané bezpečnostní nástroje a vylepšení, která se chystáme implementovat za účelem co nejlepší ochrany našich uživatelů však nikde nezmiňujeme, abychom se vyhnuli pozornosti potenciálních pachatelů.

---

Další zásady a informace:

Naším hlavním cílem je seznámit naši komunitu uživatelů s novými lidmi. A ačkoli je to velká zábava, je důležité pamatovat na to, že existují pravidla komunity Tinder, která jsou naši uživatelé povinni dodržovat, aby Tinder i nadále zůstal tou nejlepší aplikací pro poznávání nových lidí.

Našim uživatelům doporučujeme, aby ohlásili každý případ nevhodného chování na naší platformě i mimo ni. Nahlášení nevhodného chování uživatele je naprosto jednoduché. V daném profilu mohou uživatelé klepnout na ikonu tří teček a vybrat možnost Nahlásit. Nahlásit druhého uživatele mohou uživatelé také e-mailem zaslaným na adresu help@gotinder.com.

Níže najdeš další podrobnosti o některých našich zásadách, které jsme přijali, aby byl Tinder bezpečnějším místem.

Začleňování:

Na Tinderu jsi vítán(a) bez ohledu na tvou pohlavní identitu, sexuální orientaci nebo původ. Usilujeme o to, aby byl Tinder nejvíce začleňující platformou pro potkávání nových lidí, a úzce spolupracujeme s organizacemi po celém světě na neustálém zlepšování našich postupů. V současné době nabízíme uživatelům po celém světě více než 50 pohlavních identit a 9 sexuálních orientací.

Obtěžování

Na naší platformě zastáváme zásadu nulové tolerance vůči obtěžování.Všem uživatelům doporučujeme, aby nahlásili jakékoli nepřijatelné chování, které náš komunitní tým prošetří a podnikne případné kroky.

Používání služby nezletilými:

Tinder je služba určená pro uživatele starší 18 let. Tvrdě pracujeme na tom, aby naši komunitu tvořili pouze dospělí. Využíváme síť předních nástrojů, systémů a procesů pro automatizované i manuální moderování a kontrolu a investujeme značné prostředky do prevence a odebírání nezletilých z naší aplikace.

Tyto nástroje zahrnují automatické skenování profilů z hlediska nevhodného vyjadřování a obrázků, manuální kontrolu podezřelých profilů, aktivity a hlášení generovaných uživateli, blokování e-mailových adres, telefonních čísel, IP adres a dalších identifikátorů spojených s nezletilými uživateli, kteří se tato omezení snaží obejít. Rovněž spoléháme na to, že naši uživatelé nahlásí profily, které zobrazují nezletilého, abychom mohli profil prošetřit a případně odstranit.

Na Tinderu zkrátka nezletilé nechceme. Tečka.

Nevyžádané nabídky / prostituce:

Nevyžádané nabídky jakéhokoli druhu, ať už se snažíte koupit, nebo prodat, jsou v rozporu s našimi podmínkami použití. Pokud uživatel narazí na profil, který porušuje naše podmínky, doporučujeme profil nahlásit prostřednictvím ohlašovacího nástroje, který je k dispozici online i na všech profilech na Tinderu. Nahlášení umožní našemu specializovanému komunitnímu týmu podniknout příslušná opatření, mezi která může patřit odstranění profilu nebo zablokování uživatele.

Nelegální látky:

Profily (nebo uživatelé Tinderu) propagující nelegální látky porušují naše podmínky použití. Máme zaveden systém, který tyto profily odstraňuje z aplikace. Pokud uživatel narazí na profil porušující naše smluvní podmínky, doporučujeme mu, aby profil nahlásil prostřednictvím aplikace.

Zdroje podpory, rad nebo pomoci:

V případě nouze volej 911 (USA a Kanada) nebo místní policii.

Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN) Hotline

1-800-656-HOPE (4673) I www.rainn.org  

Planned Parenthood

1-800-230-7526 I www.plannedparenthood.org

National Domestic Violence Hotline

1-800-799-SAFE (7233) nebo 1-800-787-3224 I www.thehotline.org

National Human Trafficking Hotline

1-888-272-7888 nebo SMS na 233733 I www.humantraffickinghotline.org

National Sexual Violence Resource Center

1-877-739-3895 I www.nsvrc.org

National Center for Missing & Exploited Children

1-800-THE-LOST (843-5678) I www.cybertipline.com

Cyber Civil Rights Initiative

1-844-878-2274 I www.cybercivilrights.org

FBI Internet Crime Complaint Center

www.ic3.gov

Pokud jsi mimo USA, kliknutím sem zobrazíš další zdroje v řadě dalších zemí, ve kterých působíme.