TINDER saugos ir elgsenos centras

Mūsų įsipareigojimas

Mes labai rimtai žiūrime į savo naudotojų saugą, saugumą ir gerovę. Kaip populiariausia pasaulyje pažinčių programėlė mes didžiuojamės, kad kasdien suvedame milijonus žmonių. Nors palyginti nedidelė pažinčių programėlės naudotojų dalis tapo nusikalstamos veiklos aukomis, tvirtai tikime, kad neturėtų būti nė vieno netinkamo ar nusikalstamo elgesio atvejo. 

Nuolat ieškome atnaujinimų, naujų partnerių ir technologijų, skirtų stiprinti ir informuoti apie mūsų pastangas saugos srityje ir propaguojame pagarbią aplinką susipažįstant su naujais žmonėmis. Toliau pateikiama informacija apie mūsų saugos priemones ir praktiką. Kur bebūtum – Santa Monikoje, San Paule ar Seule – mūsų tikslas išlieka tas pats: saugi ir teigiama mūsų platformos naudotojų patirtis.

Mūsų saugos priemonės

Naudojame geriausių automatizuotų ir rankinio valdymo ir peržiūros priemonių, sistemų ir procesų tinklą bei investuojame nemažus išteklius, norėdami užkirsti kelią netinkamam elgesiui (apsimetinėjimui, priekabiavimui ir pan.), jį stebėti ir pašalinti tokius naudotojus iš mūsų programėlės.

Tarp šių priemonių yra: automatinis netinkamą kalbą ir vaizdus naudojančių profilių nustatymas; rankinė įtartinų profilių, veiksmų ir naudotojų sukurtų ataskaitų peržiūra; šešėlinis įtartinų paskyrų blokavimas; taip pat netinkamai besielgiančių naudotojų el. pašto adresų, telefonų numerių, IP adresų ir kitų identifikatorių blokavimas.

Mes laikomės griežtos priekabiavimo draudimo politikos ir skatiname savo bendruomenę pranešti apie bet kokį netinkamo elgesio atvejį ir (arba) asmenis, pažeidžiančius mūsų Bendruomenės taisykles ar Naudojimo sąlygas, naudojant pranešimų priemonę, esančią visuose TINDER profiliuose arba susisiekiant su mūsų komanda internetu. Gavusi tokį pranešimą, mūsų speciali bendruomenės komanda imasi tokių atitinkamų priemonių kaip turinio pašalinimas, naudotojo blokavimas arba kompetentingų teisėsaugos institucijų informavimas.

Nuolat vertiname ir tobuliname savo procesus ir visada, kai tai įmanoma, bendradarbiaujame su teisėsauga, siekdami apsaugoti savo naudotojus.

„Match Group“ patariamoji taryba

Būdami„Match Group“dalimi dirbame su išorės partneriais per „Match Group“ patariamąją tarybą (toliau – MGAC) – iš geriausių ekspertų ir advokatų, dalyvaujančių seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir panašių nusikaltimų prevencijoje ir tyrime, sudarytą grupę. MATCH GROUP vykdomoji darbo grupė kas dvejus metus susitinka su MGAC, kad įvertintų mūsų politiką ir paprašytų rekomendacijų, kaip pagerinti mūsų produktų saugą. Steigėjus sudaro:

  • Nacionalinio tinklo prieš prievartą, žaginimą ir kraujomaišą (RAINN) prezidentas Scott Berkowitz;
  • Judėjimo „Me Too” steigėja Tarana Burke;
  • „Polaris“ vyriausioji programų vadovė Catherine Chen;
  • Nacionalinio dingusių ir išnaudojamų vaikų centro generalinis direktorius John Clark;
  • „Thorn“ generalinė direktorė Julie Cordua;
  • Nacionalinio seksualinės prievartos išteklių centro generalinė administracijos direktorė Yolanda Edrington;
  • Smurto prieš moteris ir vaikus centro (Rutgerso universitetas) steigėja dr. Judy Postmus.

Atsakymas į pranešimus apie užpuolimą
TINDER naudotojai gali lengvai per programėlę arba interneto svetainę pranešti apie prievartos ar užpuolimo atvejus. Labai skatiname naudotojus, kurie save laiko nusikaltimo aukomis, pranešti apie tai teisėsaugai. Mūsų komanda dirba, kad operatyviai ištirtų nusikaltimus, apie kuriuos buvo pranešta, įvertintų juos ir imtųsi atitinkamų veiksmų bei visapusiškai bendradarbiautų su teisėsauga atliekant bet kokį tyrimą.

Kai naudotojas praneša TINDER apie užpuolimą, stengiamės nustatyti tariamą kaltininką ir užblokuoti jo paskyrą. Tuomet apie incidentą pranešama „Match Group“ centralizuotai saugos duomenų saugyklai ir patikrinama mūsų kituose prekių ženkluose, ar naudotojas turi paskyrų kitose platformose. Radus daugiau paskyrų, jos taip pat užblokuojamos.

Naudotojų švietimas
Teikiame patarimus tiek internetu, tiek per programėlę, siekdami ugdyti ir padrąsinti naudotojus, kad jie bendraudami TINDER platformoje priimtų protingus ir saugius sprendimus.

Peržiūrėk mūsų saugos patarimus čia

Ryšiai su vyriausybėmis ir įstatymų leidėjais
Suprantame, kad mūsų pareiga yra apibrėžti šio pramonės sektoriaus standartus, todėl palaikome „Match Group“ pastangas glaudžiai bendradarbiauti su viso pasaulio įstatymų leidėjais ir valdžios institucijomis, kad būtų numatyti ir patvirtinti nauji su saugumu susiję įstatymai, kurie gali padėti apsaugoti ir mūsų, ir kitų technologinių platformų naudotojus. Mūsų komanda aktyviai bendradarbiauja su keliomis valstijomis, siekdama skatinti įstatymų, padedančių kovoti su apgaulingais profiliais pažinčių svetainėse, priėmimą. Daugiau informacijos rasi čia

Mielai naudojamės galimybe bendradarbiauti su viso pasaulio vyriausybėmis, kad internetas būtų saugesnis visiems.

Sukčiavimas

TINDER labai rimtai žiūri į sukčiavimo problemą. Mes visiškai netoleruojame jokio elgesio su piktais ketinimais. Įmonėje dirba speciali kovos su sukčiavimu komanda, kuri naudoja pažangiausių technologijų tinklą sukčiavimo atvejams nustatyti ir kiekvieno nario profiliui peržiūrėti ieškant netinkamos kalbos, o taip pat rankiniu būdu peržiūri įtartinus profilius, veiksmus ir naudotojų sugeneruotas ataskaitas. Nė vienas asmuo, nesvarbu, ar susipažino per TINDER, ar kitur, niekada neturėtų siųsti pinigų asmeniui, su kuriuo nebuvo susitikęs (-usi) asmeniškai.  Be to, raginame savo narius pranešti apie asmenis, kurie prašo finansinės informacijos naudodamiesi mūsų ataskaitų teikimo įrankiu.  Šie du veiksmai padeda sustabdyti beveik visus sukčius ir apsaugoti kitą potencialią auką.  

Duomenų privatumas ir platformos saugumas

Mūsų naudotojų privatumas yra svarbiausias TINDER prioritetas, tad uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad mūsų veikla atitiktų taikomus privatumo įstatymus ir sektoriaus standartus. Suprantame, kad programėlėje leidžiamas laikas yra tavo reikalas, todėl taikome griežtą politiką ir technines sistemas, įskaitant naudotojų nuotraukų ir pranešimų šifravimą bei įrankius, kurie riboja darbuotojų prieigą prie naudotojo pranešimų ir kitų duomenų. Kalbant apie TINDER naudotojų duomenis, mūsų vienintelis įpareigojimas yra rūpintis naudotojų saugumu ir niekam neatskleisti jų duomenų.

Skirtingai nuo kitų bendravimo programėlių, mūsų verslo modelis skirtas naudotojams siūlyti aukščiausios klasės funkcijas, įskaitant programinės įrangos atnaujinimus ir prenumeratas, kad naudotojams būtų kuo patogiau naudotis mūsų programėle. Mes neparduodame duomenų trečiosioms šalims ir nepriklausome nuo iš reklamos gaunamų pajamų, kad galėtume išlaikyti ir plėtoti savo įmonę. Iš tikrųjų, 2018 m. iš reklamos gavome vos mažiau nei penkis procentus visų pajamų. Tavo duomenys priklauso tau. Todėl naudotojai bet kada gali paprašyti savo duomenų kopijos čia. Naujausią informaciją apie mūsų duomenų naudojimo praktiką plačioji visuomenė visada gali rasti mūsų Privatumo politikoje, kurią taip pat galima pasiekti naudojantis mūsų programėle.

Be to, nuolat tobuliname apsaugą kovodami su blogų ketinimų turinčiais asmenimis.  Tačiau neaptariame jokių konkrečių mūsų naudojamų saugos priemonių ar patobulinimų, kuriuos diegiame, siekdami kuo geriau apsaugoti savo naudotojus ir nesudaryti sąlygų galimiems pažeidėjams.

---

Papildoma politika ir informacija

Pagrindinis mūsų tikslas yra supažindinti naudotojus su naujais žmonėmis. Ir nors tai labai smagu, svarbu nepamiršti, kad galioja Bendruomenės taisyklės , kurių privalo laikytis visi mūsų naudotojai ir tokiu būdu padėti TINDER išlikti geriausia pažinčių programėle.

Skatiname naudotojus pranešti apie bet kokį netinkamo elgesio atvejį mūsų platformoje ar už jos ribų. Pranešti apie netinkamą kito naudotojo elgesį yra labai paprasta. Visuose profiliuose naudotojai gali bakstelėti 3 taškų piktogramą ir pasirinkti mygtuką „Pranešti“. Naudotojai taip pat gali pranešti apie kitą naudotoją el. paštu help@gotinder.com.

Toliau pateikiama daugiau informacijos apie kai kurias mūsų politikas, kurias įgyvendinome, kad TINDER platforma būtų saugesnė.

Įtraukties propagavimas

TINDER laukia visų, nepriklausomai nuo lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kilmės. Siekiame, kad TINDER taptų labiausiai įtrauktimi besirūpinanti pažinčių platforma ir glaudžiai bendradarbiaujame su viso pasaulio organizacijomis, siekdami nuolat tobulinti savo veiklą. Šiandien naudotojams siūlome daugiau nei 50 lyčių tapatybių visame pasaulyje ir 9 seksualines orientacijas.

Priekabiavimas

Mūsų platformoje visiškai neleidžiamas priekabiavimas. Skatiname visus naudotojus pranešti apie nepriimtiną elgesį, kad bendruomenės komanda galėtų ištirti tokį atvejį ir imtis atitinkamų veiksmų.

Nepilnamečiai asmenys

TINDER registruotis gali 18 metų sulaukę naudotojai, todėl labai stengiamės budriai palaikyti tik suaugusiųjų bendruomenę. Naudojame pažangiausių automatizuotų ir rankinio valdymo moderavimo ir peržiūros įrankių, sistemų ir procesų tinklą bei investuojame nemažus išteklius, norėdami užkirsti kelią nepilnamečiams naudotis programėle ir pašalinti jų profilius.

Tarp šių priemonių yra automatinis netinkamą kalbą ir vaizdus naudojančių profilių nustatymas; rankinė įtartinų profilių, veiksmų ir naudotojų sukurtų ataskaitų peržiūra; o taip pat nepilnamečių naudotojų, bandančių apeiti apribojimus, el. pašto adresų, telefonų numerių ir kitų identifikatorių blokavimas. Taip pat tikimės, kad mūsų naudotojai praneš apie nepilnamečius vaizduojančius profilius, kad galėtume juos peržiūrėti ir, jei reikia, pašalinti iš platformos.

Mes nenorime, kad TINDER naudotųsi nepilnamečiai. Baigta.

Raginimas / prostitucija

Bet kokio pobūdžio raginimai pirkti ar parduoti prieštarauja mūsų platformos Naudojimo sąlygoms. Jei naudotojas susiduria su mūsų taisykles pažeidžiančiu profiliu, raginame jį pranešti per pranešimų įrankį, kuris pateikiamas visuose TINDER profiliuose, arba per interneto svetainę.  Gavusi tokius pranešimus, mūsų scpeciali bendruomenės komanda gali imtis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, pašalinti profilį arba užblokuoti naudotoją.

Nelegalios medžiagos

Profiliai (arba TINDER naudotojai), reklamuojantys nelegalias medžiagas, pažeidžia mūsų Naudojimo sąlygas, todėl esame sukūrę sistemą šiems profiliams pašalinti iš programėlės. Jei naudotojas susiduria su mūsų taisykles pažeidžiančiu profiliu, raginame jį pranešti apie tai per programėlę.

Pagalbą ir patarimus teikiančios institucijos

Skubiu atveju paskambink 911 (JAV arba Kanadoje) arba savo vietinei teisėsaugos institucijai.

Nacionalinio tinklo prieš prievartavimą, žaginimą ir kraujomaišą (RAINN) karštoji linija

1-800-656-HOPE (4673) I www.rainn.org  

„Planned Parenthood“

1-800-230-7526 I www.plannedparenthood.org

Nacionalinė smurto šeimoje karštoji linija

1-800-799-SAFE (7233) arba 1-800-787-3224 I www.thehotline.org

Nacionalinė prekybos žmonėmis karštoji linija

1-888-272-7888 arba SMS žinutė 233733 I www.humantraffickinghotline.org

Nacionalinis seksualinės prievartos išteklių centras

1-877-739-3895 I www.nsvrc.org

Nacionalinis dingusių ir išnaudojamų vaikų centras

1-800-THE-LOST (843-5678) I www.cybertipline.com

Kibernetinių pilietinių teisių iniciatyva

1-844-878-2274 I www.cybercivilrights.org

FTB skundų dėl nusikaltimų internetu centras

www.ic3.gov

Jei esi ne JAV, spustelėk čia ir rasi institucijų daugelyje šalių, kuriose dirbame, sąrašą.