Centrum bezpieczeństwa i polityki

Nasze zobowiązanie

Podchodzimy bardzo poważnie do bezpieczeństwa i samopoczucia naszych użytkowników. Jako najbardziej popularna na świecie aplikacja umożliwiająca poznawanie nowych ludzi jesteśmy dumni, że każdego dnia łączymy miliony osób. Chociaż relatywnie niewielki procent użytkowników dobranych za pośrednictwem aplikacji w pary padł ofiarą działalności przestępczej, jesteśmy przekonani, że nawet jeden incydent niewłaściwego zachowania lub jedno przestępstwo to o jedno za dużo. 

Nieustannie szukamy nowych rozwiązań, partnerstw i technologi w celu udoskonalania naszych starań związanych z bezpieczeństwem oraz informowania o nich równocześnie wspierając przyjazne środowisko do poznawania nowych ludzi. Informacje dotyczące naszych narzędzi i praktyk bezpieczeństwa można znaleźć poniżej. Niezależnie czy przebywasz w Santa Monica, San Paulo czy Seulu - nasz cel pozostaje taki sam: bezpieczne i pozytywne doświadczenie dla użytkowników naszej platformy.

Nasze narzędzia bezpieczeństwa

Korzystamy z wielu wiodących w branży, zautomatyzowanych i ręcznych narzędzi, systemów i procesów moderacji i przeglądu oraz inwestujemy znaczne zasoby w celu zapobiegania, monitorowania i usuwania niewłaściwych zachowań (podszywanie się, nękania i innych) z naszej aplikacji.

Wspomniane narzędzia obejmują automatyczne skanowanie profilów pod kątem alarmującego języka lub alarmujących zdjęć; ręczne przeglądanie podejrzanych profilów i podejrzanej aktywności oraz raportów generowanych przez użytkowników; częściowe zablokowanie podejrzanych kont; jak również blokowanie adresów e-mail, numerów telefonu, adresów IP i innych identyfikatorów powiązanych z niewłaściwymi zachowaniami.

Stosujemy politykę „zero tolerancji” względem nękania i zachęcamy naszą społeczność do zgłaszania wszystkich przypadków niewłaściwego postępowania i/lub naruszeń naszych Wytycznych dla społeczności lub Regulaminu, korzystając z narzędzia samodzielnego zgłaszania dostępnego na każdym profilu Tinder lub kontaktując się z naszym zespołem online. W przypadku otrzymania takiego raportu nasz zaangażowany zespół ds. społeczności podejmie odpowiednie kroki, które mogą obejmować usunięcie treści, zablokowanie użytkownika lub powiadomienie odpowiednich organów ścigania.

Stale oceniamy i udoskonalamy nasze procesy oraz zawsze, gdy jest to możliwe, współpracujemy z organami ścigania w celu ochrony naszych użytkowników.

Rada doradcza Match Group

Jako część Match Group współpracujemy z zewnętrznymi partnerami za pośrednictwem Rady doradczej Match Group(ang. Match Group Advisory Council, MGAC), w skład której wchodzą wiodący eksperci i rzecznicy zajmujący się badaniem napaści seksualnych, handlu ludźmi w celach seksualnych i podobnych problemów oraz zapobieganiu im. Zespół zarządzający Match Group spotyka się z grupą MGAC dwa razy do roku, aby ocenić nasze polityki i uzyskać zalecenia dotyczące tego, jak możemy poprawić bezpieczeństwo naszych produktów. Do członków założycieli należą:

  • Scott Berkowitz, Przewodniczący, Krajowa sieć ds. gwałtu, nadużyć i kazirodztwa (RAINN).

  • Tarana Burke, Założyciel, ruch „Me Too”.

  • Catherine Chen, Kierownik zarządzający programem, Polaris

  • John Clark, Prezes zarządu, Krajowe centrum ds. zaginionych i wykorzystywanych dzieci.

  • Julie Cordua, Prezes zarządu, Thorn.

  • Yolanda Edrington, Dyrektor operacyjny, Krajowe centrum pomocy w przypadkach przemocy seksualnej.

  • Dr. Judy Postmus, Założyciel, Centrum ds. przemocy względem kobiet i dzieci, Uniwersytet Rutgers.

Odpowiedzi na zgłoszenia napaści

Użytkownicy Tinder mogą łatwo zgłaszać przypadki nadużyć lub napaści w aplikacji lub online. Gorąco zachęcamy każdego użytkownika, który uważa, że padł ofiarą przestępstwa, do zgłoszenia go organom ścigania. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby niezwłocznie zbadać zgłoszone przestępstwa, ocenić je i podjąć odpowiednie działania, oraz w pełni współpracuje z organami ścigania podczas każdego dochodzenia.

Po zgłoszeniu przez użytkownika napaści na platformie Tinder, staramy się zidentyfikować domniemanego sprawcę i zablokować powiązane konto. Incydent jest następnie zgłaszany do scentralizowanego repozytorium bezpieczeństwa Match Group, a użytkownik jest wyszukiwany w naszych, różnych usługach, aby sprawdzić czy posiada konta na innych platformach. W przypadku znalezienia innych kont, zostają one również zablokowane.

Edukacja użytkownika

Oferujemy wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zarówno online, jak i za pośrednictwem aplikacji, aby edukować i pomagać użytkownikom w podejmowaniu mądrych i bezpiecznych wyborów podczas interakcji na platformie Tinder.

Tutaj można przeczytać nasze Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Relacje rządowe i prace ustawodawcze

Zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest odgrywanie roli w definiowaniu standardów dla całej branży, dlatego wspieramy starania Match Group dążące do ścisłej współpracy z ustawodawcami i organami regulacyjnymi na całym świecie, aby zdefiniować i uchwalić nowe przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczeństwo naszym użytkownikom oraz użytkownikom innych platform technologicznych. Nasz zespół aktywnie współpracuje z kilkoma stanami, aby promować ustawodawstwo mające na celu zwalczanie podszywania się pod inną osobę. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Cieszymy się z możliwości współpracy z rządami na całym świecie, której celem jest sprawienie, że Internet stanie się bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich.

Oszustwa

Tinder traktuje problem oszustw bardzo poważnie. Stosujemy politykę „zero tolerancji” względem wszelkiego rodzaju agresywnych zachowań. Mamy dedykowany zespół zajmujący się oszustwami, który wykorzystuje wiele wiodących w branży technologii do skanowania i sprawdzania profilu każdego użytkownika pod kątem alarmującego języka oraz który ręcznie przegląda podejrzane profile i podejrzaną aktywności oraz raporty generowane przez użytkowników. Bezsprzecznie nikt nie powinien wysyłać pieniędzy osobie, której nie poznał osobiście, niezależnie od tego czy poznali się na platformie Tinder czy nie.  Ponadto zachęcamy naszych użytkowników do zgłaszania każdej osoby, która zażądała informacji finansowych, za pośrednictwem narzędzia do samodzielnego zgłaszania.  Te dwa działania przyczynią się w dużym stopniu do powstrzymywania prawie każdego oszustwa i pomogą chronić kolejną potencjalną ofiarę.  

Prywatność danych i bezpieczeństwo platformy

Prywatność naszych użytkowników jest najważniejszym priorytetem Tinder i dokładamy wszelkich starań, aby wykraczać poza obowiązujące prawa dotyczące prywatności i przewyższać standardy obowiązujące w branży. Zdajemy sobie sprawę, że czas spędzony w aplikacji jest sprawą prywatną oraz posiadamy surowe zasady i systemy techniczne, w tym szyfrowanie zdjęć i wiadomości użytkownika, jak również narzędzia, które ograniczają dostęp pracowników do komunikacji użytkownika i innych jego danych. W odniesieniu do danych użytkowników Tinder naszym wyłącznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i zachowanie poufności ich danych.

W przeciwieństwie do innych aplikacji społecznościowych nasz model biznesowy koncentruje się na zapewnianiu użytkownikom funkcji premium, w tym ulepszeń w aplikacji i subskrypcji, aby zapewnić im lepsze doświadczenie korzystania z naszej aplikacji. Nie sprzedajemy danych stronom trzecim, ani nie polegamy na reklamach w celu utrzymania lub rozwoju naszej działalności biznesowej. W rzeczywistości w 2018 roku mniej niż pięć procent naszych wszystkich przychodów wygenerowano z reklam. Twoje dane są Twoje. W związku z tym możesz zwrócić się o uzyskanie kopii swoich danych tutaj w dowolnym momencie. Najbardziej aktualne informacje dotyczące naszych praktyk związanych z danymi są zawsze dostępne dla wszystkich za pośrednictwem naszej Polityki prywatności, do której można również uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej aplikacji.

Ponadto zawsze udoskonalamy nasze środki obrony do walki przeciwko tym, którzy mają złe zamiary.  Nie precyzujemy jednak żadnych określonych narzędzi bezpieczeństwa, które stosujemy, ani usprawnień, które możemy wprowadzić, żeby jak najlepiej chronić użytkowników i aby uniknąć informowania potencjalnych przestępców.


Dodatkowe zasady i informacje

Naszym podstawowym celem jest zapoznanie naszej społeczności użytkowników z nowymi osobami. Chociaż jest to świetna zabawa, należy jednak pamiętać, że istnieją Wytyczne dla społeczności , których nasi użytkownicy muszą przestrzegać, aby sprawić, że Tinder stanie się najlepszą aplikacją do poznawania nowych osób.

Zachęcamy naszych użytkowników do zgłaszania przypadków niewłaściwego zachowania na naszej platformie i poza nią. Zgłoszenie użytkownika za niewłaściwe zachowanie jest łatwe i proste. Należy dotknąć ikonę „trzech kropek” na profilu danego użytkownika i wybrać opcję „Zgłoś”. Użytkownicy mogą również zgłosić innego użytkownika wysyłając e-mail z prośbą o wsparcie.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat zasad, które wprowadziliśmy, aby zapewnić większe bezpieczeństwo platformy Tinder.

Zobowiązanie dotyczące otwartości

Niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub pochodzenia każdy jest mile widziany na platformie Tinder. Dokładamy wszelkich starań, aby Tinder stał się najbardziej otwartą platformą do poznawania nowych osób i ściśle współpracujemy z organizacjami na całym świecie, aby stale udoskonalać nasze praktyki postępowania. Na dzień dzisiejszy oferujemy użytkownikom ponad 50 tożsamości płciowych w krajach na całym świecie i 9 orientacji seksualnych.

Nękanie

Stosujemy politykę „zero tolerancji” względem nękania na naszej platformie. Zachęcamy wszystkich użytkowników do zgłaszania wszelkich niewłaściwych zachowań, aby zespół ds. społeczności mógł przeprowadzić dochodzenie i podjąć odpowiednie działania.

Użytkownicy małoletni

Tinder jest przeznaczony dla użytkowników w wieku 18+ i dokładamy starań, aby dzięki naszej czujności zachować społeczność składającą się wyłącznie z osób dorosłych. Korzystamy z wielu wiodących w branży zautomatyzowanych i ręcznych narzędzi, systemów i procesów moderacji i przeglądu oraz inwestujemy znaczne zasoby w celu zapobiegania i usuwania osób niepełnoletnich z naszej aplikacji.

Wspomniane narzędzia obejmują automatyczne skanowanie profilów pod kątem alarmującego języka lub alarmujących zdjęć, ręczne przeglądanie podejrzanych profilów i podejrzanej aktywności oraz raportów generowanych przez użytkowników, jak również blokowanie adresów e-mail, numerów telefonu, adresów IP i innych identyfikatorów powiązanych z nieletnimi użytkownikami starającymi się obejść to ograniczenie. Polegamy również na naszych użytkownikach, aby zgłaszali wszelkie profile osób niepełnoletnich, co umożliwi nam przeprowadzenie dochodzenia i usunięcie ich.

Nie chcemy, aby osoby niepełnoletnie korzystały z platformy Tinder. I kropka.

Nagabywanie/prostytucja

Wszelkiego rodzaju nagabywanie, niezależnie czy w celu kupna czy sprzedaży, jest niezgodne z naszym Regulaminem. Jeśli użytkownik zauważy profil, który narusza nasze warunki zachęcamy do zgłoszenia go za pośrednictwem narzędzia do samodzielnego zgłaszania, które można znaleźć na każdym profilu Tinder lub online.  Przesłanie takiego raportu umożliwia naszemu dedykowanemu zespołowi ds. społeczności podjąć odpowiednie kroki, które mogą obejmować usunięcie profilu i zablokowanie użytkownika.

Nielegalne substancje

Profile (lub użytkownicy Tinder) promujące nielegalne substancje naruszają nasz Regulamin. Dysponujemy systemem do usuwania takich profilów z aplikacji. Jeśli użytkownik zauważy profil, który narusza nasze warunki zachęcamy do zgłoszenia go w aplikacji.

Informacje dotyczące wsparcia, porady lub pomocy

W nagłych wypadkach należy zadzwonić pod numer 911 (USA lub Kanada) lub lokalny numer organu ścigania.

Infolinia krajowej sieci ds. gwałtu, nadużyć i kazirodztwa (ang. Rape, Abuse and Incest National Network, RAINN)

1-800-656-HOPE (4673) I www.rainn.org  

Planowane rodzicielstwo

(+1)-800-230-7526 I www.plannedparenthood.org

Krajowa infolinia ds. przemocy domowej

1-800-799-SAFE (7233) or 1-800-787-3224 I www.thehotline.org

Krajowa linia pomocy ds. handlu ludźmi

(+1)-888-272-7888 or text 233733 I www.humantraffickinghotline.org

Krajowe centrum pomocy w przypadkach przemocy seksualnej

(+1)-877-739-3895 I www.nsvrc.org

Krajowe centrum ds. zaginionych i wykorzystywanych dzieci

(+1)-800-THE-LOST (843-5678) I www.cybertipline.com

Inicjatywa ds. cybernetycznych praw obywatelskich

(+1)-844-878-2274 I www.cybercivilrights.org

Internetowe centrum zgłaszania przestępstw FBI

www.ic3.gov

Jeśli mieszkasz poza USA, zobacz listę zasobów od Match Group dostępnych w wielu innych krajach, w których prowadzimy działalność.