Dating Safety Tips

Exciting magkaroon ng mga bagong kakilala, pero dapat ay parati kang mag-ingat kapag nakikipag-interact sa ibang taong hindi mo kilala. Gamitin ang pinakamabuti mong pagpapasya at isauna ang iyong kaligtasan, sa mga unang pagmemensahe mo man o kapag nakipagkita nang personal. Habang hindi mo makokontrol ang mga kilos ng iba, may mga bagay na magagawa mo para manatiling ligtas habang ginagamit ang Tinder.

Online Safety

 • 'Wag Magpadala ng Pera o Mag-share ng Financial Information

  'Wag kang magpadala ng pera, lalo na kung wire transfer ito, kahit sabihin ng kausap mo na may emergency siya. Ang pagpapadala ng pera ay para na ring pagpapadala ng cash — mahirap nang ibalik ang transaction o hanapin kung saan napunta ang pera. 'Wag mag-share ng impormasyon na maaaring magamit para i-access ang iyong financial accounts. Kung manghingi ng pera ang isang user sa'yo, i-report agad ito sa amin.

  Para sa tips sa pag-iwas sa romance scams, tingnan ang ilang advice mula sa U.S Federal Trade Commission sa FTC website.

 • Protektahan ang Iyong Personal Information

  'Wag i-share ang personal information, gaya ng iyong social security number, home o work address, o detalye tungkol sa iyong daily routine (e.g., ang pagpunta mo sa gym tuwing Monday) sa mga taong hindi mo kilala. Kung ika'y isang magulang, limitahan ang impormasyong ibibigay mo tungkol sa iyong anak sa profile mo at sa unang pakikipag-usap. Iwasang mag-share ng detalye gaya ng pangalan ng anak, pangalan ng school, pati na rin ang kanilang edad o kasarian.

 • Manatili sa Platform

  Panatilihin ang conversations sa Tinder platform habang kinikilala mo pa ang isang tao. Dahil ang pag-uusap sa Tinder are subject to our Safe Message Filters, ang users na may masamang intensyon ay madalas sinusubukang ilipat ang conversation sa text, messaging apps, email, o phone agad.

 • Mag-ingat sa Long Distance at Overseas Relationships

  Maging alerto sa scammers na nagpapanggap na mula sa iyong bansa pero sinasabing na-stuck sila sa isang lugar, lalo na kung humihingi sila ng pinansyal na tulong para makauwi. Mag-ingat sa sinumang ayaw makipagkita sa personal o ayaw makipag-usap sa phone/video call—baka hindi sila ang totoong nasa profile nila. Kung ang isang tao'y umiiwas sa mga katanungan mo o namimilit na magkaroon kayo ng seryosong relasyon nang hindi muna kayo nagkikita o nagkakakilala — red flag 'yan.

 • Report All Suspicious and Offensive Behavior

  Alam mo kapag sumosobra na ang isang tao at kapag ginawa nila, gusto naming malaman ito. I-block at i-report ang sinumang lumalabag sa aming terms. Narito ang ilang halimbawa ng violations:

  • Humihingi ng pera o donasyon

  • Underage na user

  • Harassment, threats, and offensive messages

  • Inappropriate or harmful behavior during or after meeting in person

  • Fraudulent profiles

  • Spam o pagso-solicit gamit ang links sa commercial websites o nagtatangkang magbenta ng products or services

  Pwede kang mag-report ng anumang concern tungkol sa suspicious behavior mula sa profile page o messaging window ng isang user. Para sa iba pang impormasyon, tingnan ang aming Community Guidelines.

 • Protektahan ang Iyong Account

  Siguraduhing pumili ng strong password, at palaging maging maingat sa pag-log in ng account mo mula sa public o shared computer. Hindi magse-send ng email ang Tinder sa'yo para hingiin ang username at password information mo — kung makatanggap ka ng email na humihingi ng account information, i-report agad ito.

Meeting in Person

 • 'Wag Magmadali

  Take your time and get to know the other person bago pumayag na makipagkita o makipag-chat sa labas ng Tinder. 'Wag matakot magtanong para malaman kung may red flags sila o personal dealbreakers. Ang phone o video call ay isang useful screening tool bago makipagkita.

 • Meet in Public and Stay in Public

  Makipagkita muna sa matao at pampublikong lugar — 'wag sa bahay mo, o sa bahay ng ka-date mo, o saanmang pribadong lugar. Kung pinipilit ka ng ka-date mo na pumunta sa isang pribadong lugar, tapusin ang date.

 • Tell Friends and Family About Your Plans

  Sabihan ang iyong kaibigan o family member tungkol sa plano mo, kasama ang oras at lugar kung saan ka makikipagkita. Siguraduhing may charge ang phone mo at all times.

 • Be in Control of Your Transportation

  Gusto naming may kontrol ka kung paano ka makakapunta at makakauwi mula sa iyong date para pwede kang umalis kung kelan mo gusto. Kung ika'y magmamaneho, magkaroon ng backup plan gaya ng ride-share app o kaibigan mo na pwedeng sumundo sa'yo.

 • Know Your Limits

  Mag-ingat sa mga epekto ng drugs o alak sa'yo — maaari nitong makaapekto sa iyong desisyon at pagiging alerto. Kung ang ka-date mo ay pine-pressure kang gumamit ng drugs o uminom ng alak, hold your ground and end the date.

 • 'Wag Iwanan ang Drinks o Personal Items Mo

  Alamin kung saan galing ang drink mo at tandaan palagi kung nasaan ito — tumanggap lang ng drinks poured or served directly from the bartender or server. Maraming substances ang inilalagay sa drinks na odorless, colorless, at tasteless para makagawa ng sexual assault. Ingatan din ang iyong phone, purse, wallet, at anumang bagay na may personal information mo sa lahat ng oras.

 • If You Feel Uncomfortable, Leave

  Hindi masamang tapusin ang inyong date nang maaga kung hindi ka na komportable. In fact, it’s encouraged. At kung sinasabi ng instincts mo na hindi ka safe or something is off, humingi ng tulong sa bartender o server.

 • LGBTQ+ Travel

  Maging maingat sa byahe

  We recognize and believe in the importance of being inclusive sa lahat ng gender identities at sexual orientations, pero ito ang realidad: walang lugar sa mundo ang walang potential risk, at ang ilang bansa ay may specific laws that target LGBTQ+ people.

  Tignan ang mga batas o ordinansa sa paligid mo kapag nag-travel ka sa bagong lugar at i-research ang mga uri ng legal protection, kung mayroon, na available para sa'yo base sa sexual orientation. Kung mapunta ka sa isang hindi ligtas na lugar, we suggest toggling off "Show me on Tinder" na makikita mo sa ilalim ng settings page.

  Kung naglagay ka ng sexual orientation sa profile mo at gusto mo itong ipakita sa Tinder, ihi-hide namin ito mula sa profile mo hanggang sa makaalis ka sa lugar na iyon.

  Importanteng mag-ingat kung gusto mong makipag-connect sa bagong tao sa mga bansang ito - dahil ang ibang law enforcement ay gumagamit na rin ng dating apps bilang tools for potential entrapment. Ang ilang bansa ay nagpakilala rin ng mga batas recently that criminalize communications between individuals sa same-sex dating applications o websites at pinapalala pa ang penalty kung ang pag-uusap ay humantong sa sexual encounters.

  Pumunta sa ILGA World para makita ang latest sexual orientation laws by country, at pwede ka ring magbigay ng donasyon para masuportahan ang kanilang research.

  Source: ILGA World, Updated March 2019

Sexual Health & Consent

 • Protect Yourself

  Kapag ginamit nang tama at tuloy-tuloy, ang condoms ay nakatutulong para maiwasan ang pagkakaroon o pagpasa ng STI's gaya ng HIV. Pero maging aware sa STIs gaya ng herpes o HPV na pwedeng maipasa sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Ang risk ng pagkakaroon ng ibang STIs ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng vaccination.

 • Know Your Status

  Hindi lahat ng STIs ay nagpapakita ng sintomas, at hindi maganda kung hindi mo alam ang iyong status tungkol dito. Stay on top of your health and prevent the spread of STIs by getting tested regularly. Here’s where you can find a clinic near you (US only).

 • Talk About It

  Communication is everything: Bago ka maging physically intimate sa partner mo, pag-usapan niyo muna ang sexual health at STI testing. And be aware — sa ibang lugar, isang krimen ang pagiging positive sa STI. Kailangan mo ba ng tulong para masimulan ang ganitong pag-uusap? Narito ang ilang tips.

 • Consent

  Ang lahat ng sexual activity ay dapat magsimula nang may pahintulot/consent at dapat may kasamang on-going check-ins sa partner mo. Makatutulong ang verbal communication sa inyo ng partner mo para masiguradong nirerespeto niyo ang boundaries ng isa't isa. Ang pahintulot/consent ay maaaring bawiin anumang oras, at ang pakikipagtalik ay hindi utang na loob sa kahit na sino. 'Wag magpatuloy kung ang partner mo ay mukhang hindi komportable o hindi sigurado, o kung ang partner mo ay hindi nagbigay ng kanyang pahintulot/consent dahil sa epekto ng drugs o alak. Basahin ang iba pang impormasyon tungkol sa consent from RAINN.

Resources for Help, Support, or Advice

Remember — even if you follow these tips, no method of risk reduction is perfect. If you have a negative experience, please know that it is not your fault and help is available. Report any incidents to Tinder, and consider reaching out to one of the resources below. If you feel you are in immediate danger or need emergency assistance, call 911 (U.S. or Canada) or your local law enforcement agency.

RAINN’s National Sexual Assault Hotline1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org

Planned Parenthood1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org

National Domestic Violence Hotline1-800-799-SAFE (7233) or 1-800-787-3224 | www.thehotline.org

National Human Trafficking Hotline 1-888-373-7888 or text 233733 | www.humantraffickinghotline.org

National Sexual Violence Resource Center1-877-739-3895 | www.nsvrc.org

National Center for Missing & Exploited Children1-800-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com

Cyber Civil Rights Initiative1-844-878-2274 | www.cybercivilrights.org

VictimConnect - Crime Victim Resource Center1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org

FBI Internet Crime Complaint Center | www.ic3.gov

LGBT National Help Center1-888-843-4564 | www.lgbtnationalhelpcenter.org

Trans Lifeline1-877-565-8860 (US) or 1-877-330-6366 (CA) | www.translifeline.org

Kung ika'y nasa labas ng US: