TINDER saugumas


Saugi ir patikima vieta, kurioje gyvuoja žmogiškojo ryšio magija!

TINDER saugumo komandos misija yra sukurti geriausią saugumo organizaciją pasaulyje ir užtikrinti, kad mūsų nariai turėtų privačią ir saugią vietą, kurioje skleistųsi žmogiškojo ryšio magija.

Tu suteiki TINDER informacijos apie save, todėl mūsų programėlės saugumas ir tavo duomenų privatumas yra mums didžiausias prioritetas. Užtikrintai laikytis patikimos, skaidrios ir atsakingos saugumo programos yra svarbiausias mūsų įsipareigojimas tau.

Vidinė TINDER saugumo praktika

TINDER saugumo programa, kuriai pasitelkta pirmaujanti šios srities saugos infrastruktūra, atsakingas duomenų tvarkymas ir geriausia saugumo bei privatumo praktika, saugo mūsų organizaciją ir tavo duomenis kiekviename žingsnyje, kad aplenktų grėsmes, vis dažniau kylančias interneto paslaugoms ir infrastruktūrai.

Mūsų saugumo programa yra orientuota į šias sritis:

Vidinė informacijos saugumo programa: visomis pastangomis didiname saugumą ir mažiname riziką TINDER skaitmeninėje aplinkoje. Aktyviai kuriame saugios prieigos protokolus ir tinklo architektūrą, kad galėtume sistemingai kontroliuoti vidinę prieigą prie TINDER infrastruktūros, sistemų ir išteklių, naudodami minimaliosios prieigos teisės principą. TINDER užtikrina dvielementį tapatumo nustatymą (2FA) organizacijos viduje.

Programėlės / infrastruktūros saugumas: saugumas suprojektuotas ir integruotas visuose mūsų kūrimo gyvavimo ciklo lygmenyse, kad galėtume kurti geresnius, saugesnius produktus ir užtikrinti saugaus dizaino bei inžinerijos principus. Mūsų programėlėms ir sistemoms, įskaitant naujas funkcijas, kodą ir konfigūracijos pakeitimus, taikomos išsamios saugaus dizaino peržiūros ir įvertinimai, kuriuos atlieka mūsų vidinės komandos. Be to, daugeliui šių programėlių ir sistemų atliekami reguliarūs nepriklausomi ir griežti skverbimosi testavimai, vykdomi patikimų trečiųjų šalių saugumo ekspertų.

Valdymas, rizika ir atitiktis: TINDER saugumo suvokimas prasideda nuo pirmosios dienos, o paskui tampa nuolatiniu procesu. Visi darbuotojai dalyvauja saugos ir privatumo mokymuose nuo pat savo darbo pradžios ir tai daro kasmet. Bendrovėje TINDER saugumas yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Įdiegėme ir įgyvendinome fizinę, veiklos ir techninę kontrolę, taip pat įgyvendinome saugumo politiką ir procedūras siekdami apsaugoti savo sistemas ir narių duomenis. Be išsamių vidaus saugumo rizikos vertinimų, taip pat atliekame ir išsamias savo trečiųjų šalių tiekėjų saugumo situacijos peržiūras.

Raudonoji komanda / įsilaužimai: mūsų vidinė Raudonoji komanda nustato dar nežinomas esamų sistemų ir darbo eigos saugumo spragas, atlikdama įsilaužimo testus. Ši grupė imituoja realias atakas visose įmonės veiklos srityse ir numato prioritetą didinti saugumo lygį tose srityse, kuriose kyla didžiausia rizika. Mūsų tikslas – gauti įžvalgų apie galimai silpnas vietas ir nuolat tikrinti, kad sumažintume pažeidimų tikimybę.

Stebėjimas ir grėsmių valdymas: prieiga prie mūsų infrastruktūros ir sistemų yra nuolat registruojama bei stebima. TINDER saugumo stebėjimo, tyrimo, grėsmių paieškos ir atsako programa užtikrina, kad būtume įspėti apie saugumo įvykius bei tinkamai juos ištirtume, suskirstytume ir imtumėmės priemonių.

Atitikties sertifikatai, standartai ir reglamentai

TINDER yra pirmoji pasimatymų programėlė, pripažinta už visapusiško informacijos saugumo praktiką pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus ir gavusi informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikatą ISO/IEC 27001:2013. Žiūrėti sertifikatą

Taip pat kasmet atliekame nepriklausomų įmonių vykdomą auditą, kad įsitikintume, jog laikomės SOX ir PCI-DSS saugumo reikalavimų.

Pranešimai apie saugumo spragas

TINDER džiaugiasi saugumo tyrimų bendruomenės indėliu nustatant galimas problemas ir būdus, kaip pagerinti mūsų programėlių, infrastruktūros ir narių duomenų saugumą. Raginame saugumo tyrinėtojus atsakingai atskleisti bet kokias galimai aptiktas mūsų saugumo spragas pagal mūsų Skatinamųjų premijų už klaidų aptikimą programą. Esame įsipareigoję spręsti saugumo problemas atsakingai ir laiku. Siekdami apsaugoti savo narius, prašome nesidalyti informacija apie jokias galimas pažeidžiamas vietas su niekuo, išskyrus TINDER komandą, kol turėsime galimybę jas peržiūrėti ir išspręsti kartu su jumis. Dėkojame už pagalbą užtikrinant TINDER saugumą mūsų nariams.

Jei turi klausimų ar problemų dėl savo profilio arba nori pranešti apie kitą narį ar profilį, eik į https://www.help.tinder.com/ ir susisiek su mūsų pagalbos komanda.