Sikkerhet på Tinder


Et trygt og pålitelig sted der magien mellom mennesker ivaretas.

Tinders sikkerhetsteam har som formål å utvikle verdens beste sikkerhetsrutiner slik at medlemmene våre får et privat og trygt sted der magien mellom mennesker ivaretas.

Førsteprioriteten til Tinder er å holde appen vår sikker og beskytte dine personlige data, ettersom du har valgt å dele disse med oss. Vår viktigste forpliktelse overfor deg er å sikre at vi opprettholder et robust, transparent og ansvarlig sikkerhetsprogram.

Tinders interne sikkerhetsrutiner

Sikkerhetsprogrammet på Tinder beskytter til enhver tid organisasjonen vår og den personlige informasjonen din ved å bruke en kombinasjon av ledende infrastruktur, ansvarlig databehandling, samt anerkjente prosedyrer for sikkerhet og personvern. Dette gjør vi for å ligge i forkant av det stadig økende antallet trusler som internettjenester står overfor.

Sikkerhetsprogrammet vårt har følgende fokusområder:

Internt program for informasjonssikkerhet: Vi jobber kontinuerlig for å forbedre sikkerheten og redusere risiko på Tinders digitale plattformer. Vi jobber aktivt med å utvikle sikre tilgangsprotokoller og nettverksarkitektur som gjør at vi kan ha en systematisk kontroll av intern tilgang til Tinders verktøy, systemer og ressurser, basert på prinsippet om minimale rettigheter. Tinder håndhever bruken av tofaktorautentisering (2FA) internt.

Program-/infrastruktursikkerhet: Sikkerhet integreres på alle nivåer av systemutviklingen vår slik at vi kan skape bedre og tryggere produkter, samt sikre trygge design- og tekniske prinsipper. Programmene og systemene våre, inkludert nye funksjoner, kode og konfigurasjonsendringer, gjennomgår omfattende interne sikkerhetsvurderinger. I tillegg gjennomgår mange av disse programmene og systemene strenge rutinemessige inntrengingstester utført av anerkjente og uavhengige tredjeparts sikkerhetseksperter.

Styring, risiko og etterlevelse: Hos Tinder har sikkerhet vært en kontinuerlig prosess fra dag én. Alle ansatte gjennomgår sikkerhets- og personvernopplæring når de tiltrer, og deretter årlig. Sikkerhet er alles ansvar hos Tinder. Vi har implementert og gjennomført fysiske, operasjonelle og tekniske kontroller, samt håndhevet strenge sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer for å sikre systemene våre og personlige medlemsdata. I tillegg til å utføre omfattende interne vurderinger av sikkerhetsrisiko, har vi også grundige gjennomganger av sikkerheten til tredjepartsleverandørene våre.

Team Rødt / Offensiv sikkerhet: Med offensiv sikkerhetstesting identifiserer det interne Team Rødt tidligere ukjente sikkerhetssvakheter i eksisterende systemer og arbeidsflyter. Teamet simulerer reelle angrep på alle selskapsområder og prioriterer sikkerhetstiltak for å adressere områdene med størst risiko. Målet vårt er å få innsikt i potensielle sårbarheter og kontinuerlig teste for å redusere sannsynligheten for et sikkerhetsbrudd.

Overvåkning og trusselhåndtering: Tilgang til infrastrukturen og systemene våre logges og overvåkes kontinuerlig. Tinders sikkerhetsovervåking, utredning, trusselsøk og responsprogram sikrer at vi både blir varslet om og hensiktsmessig undersøker, prioriterer og utbedrer sikkerhetshendelser.

Sertifiseringer, standarder og bestemmelser for etterlevelse

Tinder er den første datingappen som er anerkjent for sin omfattende informasjonssikkerhet som samsvarer med internasjonalt godkjente standarder, og har oppnådd ISO/IEC 27001:2013-sertifisering for sitt styringssystem for informasjonssikkerhet. Se sertifisering

Vi foretar også årlige revisjoner av uavhengige selskaper for å sikre at vi overholder sikkerhetskravene satt av SOX og PCI-DSS.

Rapportering av sikkerhetssvakheter

Tinder tar gjerne imot innspill fra miljøer som jobber med sikkerhetsgranskning for å identifisere potensielle problemer og finne nye måter å forbedre sikkerheten til våre programmer, infrastrukturer og medlemsdata på. Vi oppfordrer sikkerhetseksperter til å melde potensielle sårbarheter de måtte oppdage via Bug Bounty-programmet. Vi ønsker å håndtere sikkerhetsspørsmål på en ansvarlig og rettidig måte. For å beskytte medlemmene våre ber vi deg avstå fra å dele informasjon om potensielle sårbarheter med noen utenfor Tinder inntil vi har hatt mulighet til å gjennomgå dem med deg. Vi setter pris på hjelpen din med å gjøre Tinder trygt for alle medlemmene våre.

Kontakt brukerstøtte på https://www.help.tinder.com/ hvis du har spørsmål, er usikker på noe, har problemer med profilen din eller ønsker å rapportere et medlem eller en profil.