УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последна редакция на 01 август 2020 г.

Основна промяна в тази версия: актуализирахме юридическото си име на MG Japan Services GK за членове, които живеят в Япония.

За обобщение на нашите Условия за ползване, отидете на Кратко изложение на условията.

Добре дошли в Tinder. Ако живеете в Европейския съюз, настоящите Условия за ползване са между вас и:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology")
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Ireland

Ако живеете в Япония, настоящите Условия за ползване се прилагат за вас и:

MG Japan Services GK („MG Japan“) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Япония

Ако живеете извън Европейския съюз, настоящите Условия за ползване се прилагат за вас и:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

Термините („нас“, „ние“, „Компанията“ или „Tinder“) се отнасят до MTCH Technology, MG Japan или Match Group, базирани във вашата страна на пребиваване.

1. Приемане на Споразумението за условията за ползване.

Чрез създаване на профил в Tinder, независимо дали чрез мобилно устройство, мобилно приложение или компютър (наричано общо „Услугата“) вие се съгласявате да се обвържете с (i) настоящите Условия за ползване, (ii) нашата Политика за поверителност, Политика за бисквитките, Арбитражни процедури (ако са приложими за вас) и Съвети за безопасност, като всички те са включени чрез препратка в настоящото Споразумение, и (iii) всички условия, за които сте били уведомени и които сте приели при закупуване на допълнителни функции, продукти или услуги, които предлагаме в рамките на Услугата (наричани общо настоящото „Споразумение“). Ако не приемате и не се съгласявате да бъдете обвързани от всички условия на настоящото Споразумение, моля, не използвайте Услугата.

Ние можем да правим промени в настоящото Споразумение и на Услугата от време на време. Можем да направим това по различни причини, включително за да отразим промените в или изискванията на закона, нови функции или промени в бизнес практики. Най-новата версия на настоящото Споразумение ще бъде публикувана в „Настройки“, а също и на gotinder.com, а вие трябва редовно да проверявате за най-новата версия. Най-новата версия е версията, която се прилага. Ако промените са съществени промени, които засягат вашите права или задължения, ние ще ви уведомим предварително за промените с разумни средства, които биха могли да включват уведомяване чрез Услугата или чрез електронна поща. Ако продължите да използвате Услугата след като промените влязат в сила, вие се съгласявате с преработеното Споразумение.

2. Право на участие.

Трябва да сте навършили 18 години, за да създадете акаунт в Tinder и да ползвате Услугата. Със създаването на акаунт и ползването на Услугата, Вие декларирате и гарантирате, че:

 • можете да сключите обвързващ договор с Tinder,
 • не сте лице, което няма право да ползва Услугата съгласно законите на САЩ или друга приложима юрисдикция–което означава, че не фигурирате в списъка на специално посочените лица на Министерството на финансите на САЩ, или не се сблъсквате с друга подобна забрана,
 • ще спазвате настоящото споразумение и всички действащи местни, държавни, национални и международни закони, правила и разпоредби, и
 • никога не сте били осъждани за углавно престъпление или престъпление от общ характер (или престъпление с подобна тежест), сексуално престъпление, или каквото и да е престъпление, включващо насилие, както и че не е необходимо да се регистрирате като извършител на сексуални престъпления в който и да е държавен, федерален или местен регистър за извършители на сексуални престъпления.

3. Вашият акаунт.

За да използвате Tinder, можете да влезете чрез данните за вход на Facebook профила си. Ако го направите, вие ни разрешавате достъп до и използване на определена информация от вашия Facebook профил, включително, но без да се ограничава до, публичния ви профил във Facebook. За повече информация по отношение на информацията, която събираме от вас, и как я използваме, моля, направете справка с нашата Политика за поверителност.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашите данни за вход, които използвате, за да се впишете в Tinder, и сте единствено отговорни за всички дейности, които се извършват с тези данни. Ако мислите, че някой е получил достъп до акаунта ви, моля, незабавно се свържете с нас.

4. Промяна на услугата и прекратяване.

Tinder винаги се стреми да подобрява услугата и да ви предоставя допълнителни функции, които биха били привлекателни и полезни за вас. Това означава, че от време на време може да добавяме нови функции на продукта или подобрения, както и да премахваме някои функции, и ако тези действия не засягат съществено вашите права или задължения, може да не Ви уведомим, преди да ги предприемем. Ние дори може да спрем услугата изцяло, като в този случай ще ви уведомим предварително, освен ако смекчаващи вината обстоятелства, като например, свързани с безопасността и сигурността, не ни попречат да го направим.

Можете да закриете акаунта си по всяко време, по всякаква причина, като следвате инструкциите в „Настройки“ в Услугата. Ще трябва обаче, ако използвате акаунт за плащане в трета страна, да управлявате своите покупки в приложението чрез този акаунт (например, iTunes, Google Play), за избегнете допълнително таксуване. Tinder може да закрие акаунта ви по всяко време без предизвестие, ако счита, че сте нарушили настоящото Споразумение. При такова закриване няма да имате право на възстановяване на сумата за покупките си. След като акаунтът ви бъде закрит, настоящото Споразумение ще бъде прекратено, с изключение на следните разпоредби, които ще продължат да бъдат в сила за вас и Tinder: Раздел 4, Раздел 5 и Раздели от 13 до 20.

5. Безопасност; вашите взаимодействия с други членове.

Въпреки че Tinder да се стреми да насърчава взаимодействие между членовете в дух на взаимно уважение чрез функции като двойно съгласие, което позволява на членовете да общуват помежду си, само ако са заявили интерес един към друг, компанията не носи отговорност за поведението на който и да е член във или извън Услугата. Вие се съгласявате да бъдете внимателни във всички взаимодействия с други членове, особено ако решите да общувате извън Услугата или да се срещнете лично. Освен това вие се съгласявате да се запознаете с и да следвате Съветите за безопасност на Tinder, преди да използвате Услугата. Вие се съгласявате, че няма да предоставяте своя финансова информация (например информация за кредитната си карта или банкова сметка) или няма да изпращате пари по електронен път или по друг начин на други членове.

ЕДИНСТВЕНО ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ЗА СВОИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ. НАЯСНО СТЕ, ЧЕ TINDER НЕ ПРОВЕЖДА ПРОВЕРКИ ЗА СЪДИМОСТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ НЕ ПРОУЧВА ПО ДРУГ НАЧИН ИСТОРИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ. TINDER НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

6. Правата, които Tinder ви дава.

Tinder ви предоставя лиценз за достъп и ползване на Услугата, който е личен, със световен обхват, безвъзмезден, без право на преотстъпване, неизключителен, отменим, който не подлежи на сублицензиране. Този лиценз е с единствената цел да ви позволим да използвате и да се наслаждавате на предимствата на Услугата, както е предвидено от Tinder и позволено от настоящото Споразумение. Затова вие се съгласявате да не:

 • използвате Услугата или каквото и да е съдържание от Услугата за търговски цели без писменото ни съгласие;
 • копирате, променяте, предавате, създавате производни произведения, възползвайки се от, или възпроизвеждайки по някакъв начин материали с авторски права, изображения, търговски марки, търговски имена, марки за услуги, или друга интелектуална собственост, съдържание или лична информация, достъпно чрез Услугата, без предварително писмено съгласие т Tinder;
 • изразявате или внушавате, че всякакви изявления, които правите, са одобрени от Tinder;
 • използвате каквито и да е роботи, ботове, паяци, скрепери, приложения за търсене/извличане, прокси сървъри или други ръчни или автоматични устройства, методи или технологии за достъп, извличане, индексиране, „събиране на данни“, или по някакъв начин възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представяне на Услугата или нейното съдържание;
 • използвате Услугата по начин, който може да попречи, да наруши или да се отрази негативно върху Услугата или върху сървъри или мрежи, свързани с Услугата;
 • качвате вируси или друг злонамерен код или по друг начин застрашавате сигурността на Услугата;
 • подправяте заглавки или по друг начин манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на информацията, предавана на или чрез Услугата.
 • използвате зловреден „фрейм“ или „огледално дублирате“ част от Услугата без предварително писмено разрешение от Tinder.
 • използвате мета тагове или код, или други устройства, съдържащи каквото и да е позоваване на Tinder или Услугата (или която и да е марка, търговско име, марка за услуги, лого, слоган на Tinder), за да насочвате което и да е лице към друг сайт за каквато и да е цел.
 • променяте, адаптирате, сублицензирате, превеждате, продавате, правите обратен инженеринг, дешифрирате, декомпилирате или по друг начин деасемблирате която да било част от Услугата или карате други да го правят.
 • използвате или разработвате каквито и да било приложения на трети страни, които взаимодействат с Услугата или Съдържанието, или информацията на други членове без нашето писмено съгласие.
 • използвате, осъществявате достъп до или публикувате програмен интерфейс на приложението Tinder без нашето писмено съгласие.
 • проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на нашата Услуга или която и да било система или мрежа.
 • насърчавате каквато и да било дейност, която нарушава настоящото Споразумение.

Компанията може да разследва и да предприема всякакви налични правни действия в отговор на незаконна и/или неразрешена употреба на Услугата, включително прекратяване на акаунта ви.

Можете автоматично да изтегляте всеки софтуер, който предоставяме, както и да инсталирате надстройки, актуализации или други нови функции. Може да имате възможност да коригирате тези автоматични изтегляния чрез настройките на устройството си.

7. Правата, които предоставяте на Tinder.

Със създаването на акаунт, вие предоставяте на Tinder права, които са със световен обхват, подлежат на сублицензиране и са прехвърляеми и безвъзмездни, както и лиценз да хоства, да съхранява, използва, копира, показва, възпроизвежда, адаптира, редактира, публикува, променя и разпространява информация, до която ни разрешавате дс осъществяваме достъп от Facebook, както и всяка информация, която публикувате, качвате, показвате или предоставяте по друг начин (наричани общо „публикации“) в Услугата или предавате на други потребители (наричана общо „Съдържание“). Лицензът на Tinder за съдържанието ви е неизключителен, освен че ще е изключителен по отношение на производни произведения, създадени чрез използването на услугата. Например, Tinder ще има изключителен лиценз за екранни снимки на Услугата, които включват вашето Съдържание. В допълнение, с цел Tinder да може да попречи на използването на вашето Съдържание извън Услугата, вие упълномощавате Tinder да действа от ваше име по отношение на неправомерно използване на Съдържанието, взето от Услугата от други членове или трети лица. Това изрично включва правомощието, но не и задължението, да изпраща от ваше име уведомления в съответствие с 17 U.S.C § 512 (c) (3) (т.е. DMCA уведомления за премахване) от ваше име, ако вашето Съдържание е взето и използвано от трети страни извън Услугата. Нашият лиценз за вашето Съдържание е обект на правата ви съгласно действащото законодателство (например, закони за защита на личните данни, щом то съдържа лична информация, както е определено от тези закони) и е за ограничените цели на работа, развитие, осигуряване и подобряване на Услугата и проучване и разработване на нови такива. Вие се съгласявате, че всяко Съдържание, което качите или ни разрешите да качим в Услугата, може да бъде видяно от други членове, а също така може да бъде видяно от всеки, който посещава или участва в Услугата (като физически лица, които могат да получат споделено Съдържание от други (членове на Tinder).

Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте при създаването на акаунта си, включително и информация, предоставена от вашия Facebook профил, е точна и достоверна, и имате право да публикувате съдържание чрез Услугата и да давате лицензи за Tinder по-горе.

Вие разбирате и приемате, че можем да следим или преглеждаме публикуваното от вас съдържание като част от Услугата. Ние може да изтрием всяко съдържание, изцяло или частично, което по наша преценка нарушава настоящото Споразумение или може да навреди на репутацията на Услугата.

При комуникация с представителите ни за обслужване на клиенти, вие се съгласявате да се отнасяте с уважение и учтивост. Ако преценим, че поведението ви към някой от нашите представители за обслужване на клиенти или други служители в даден момент е заплашително или обидно, ние си запазваме правото да прекратим незабавно акаунта ви.

В замяна на позволение от Tinder да използвате Услугите, вие се съгласявате, че ние, свързаните с нас дружества и трети страни, които са наши партньори, могат да поставят реклами в Услугата. С подаването на предложения или обратна връзка за Tinder относно нашите услуги, вие се съгласявате, че Tinder може да използва и да споделя тази обратна връзка за всякакви цели, без да ви компенсира.

Информираме ви, че Tinder може да осъществява достъп до, да съхранява и разкрива информацията за вашия акаунт и вашето Съдържание, ако това се изисква по закон, чрез изпълнение на споразумението с вас, или при добросъвестно предположение, че такъв достъп, съхранение или разкриване удовлетворява законен интерес, включително да: (i) изпълнява съдебна заповед; (ii) прилага Споразумението; (iii) отговаря на твърдения, че Съдържание нарушава правата на трети страни; (iv) отговаря на ваши искания за клиентско обслужване; или (v) защитава правата, собствеността или личната безопасност на Компанията или друго лице.

8. Правила на Общността.

С използването на Услугата, вие се съгласявате, че няма:

 • да използвате Услугата за цел, която е незаконна или забранена от настоящото Споразумение;
 • да използвате Услугата за вредна или престъпна цел;
 • да използвате Услугата, за да навредите на Tinder.
 • да нарушавате нашите Правила на общността, които се актуализират от време на време;
 • да спамите, искате пари от или мамите други членове;
 • да се представяте за друго лице или да публикувате снимки на друго лице, без неговото или нейното разрешение;
 • да обиждате, да следите неправомерно, да сплашвате, нападате, тормозите, малтретирате или клеветите друго лице;
 • да публикувате съдържание, което нарушава нeчии права, включително правата на публичност, неприкосновеността на личния живот, авторското право, търговска марка или други права на интелектуалната собственост или договорното право;
 • да публикувате съдържание, което е за насаждане на омраза или е заплашващо, свързано с открито сексуално поведение или порнографско;
 • да публикувате съдържание, което подбужда насилие; или съдържа актови изображения или графично изобразено или безпричинно насилие;
 • да публикувате съдържание, което насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физически вреди от всякакъв вид срещу друга група или лице;
 • да изисквате пароли за каквито и да било цели или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други потребители или да разпространявате лична информация на друг човек без неговото или нейното разрешение;
 • да използвате акаунт на друг потребител, да споделяте акаунт с друг потребител или да поддържате повече от един акаунт;
 • да създадете нов акаунт, ако вече сме прекратили акаунта ви, освен ако не е с наше разрешение.

Tinder си запазва правото да разследва и/или да закрие акаунта ви, без да възстанови разходите ви за направени покупки, ако сте нарушили настоящото Споразумение, ако сте злоупотребили с Услугата или се държите по начин, който Tinder счита за неподходящ или незаконен, включително действия или съобщения, които се случват в или извън Услугата.

9. Съдържание на други членове.

Въпреки че Tinder си запазва правото да преглежда и премахва Съдържание, нарушаващо настоящото Споразумение, Съдържанието е отговорност единствено на потребителя, който го публикува, и Tinder не може да гарантира, че цялото Съдържание ще бъде съобразено с настоящото Споразумение. Ако видите съдържание в Услугата, което нарушава настоящото Споразумение, моля, докладвайте в рамките на Услугата или чрез нашия формуляр за контакт.

10. Покупки.

Общи условия. От време на време Tinder може да предлага продукти и услуги за покупка ( „в покупки в приложението“) чрез iTunes, Google Play, канал за разплащания, директно разплащане с Tinder или други платформи за плащане, оторизирани от Tinder. Ако решите да направите покупка в приложението, ще бъдете подканени да потвърдите покупката си със съответния доставчик на плащания и начина си на плащане (било то вашата карта или акаунт на трета страна, като Google Play или iTunes) (вашият „Начин на плащане“) ще бъде таксуван за покупката в приложението на цените, показани на вас за избраната от вас услуга/услуги, както и всички данъци върху продажбите или подобни данъци, които могат да бъдат наложени върху плащанията ви, и вие упълномощавате Tinder или акаунта на трета страна, както е приложимо, за да ви таксуваме. Ако закупите автоматично повтарящ се периодичен абонамент чрез покупка в приложение, вие ще продължите да бъдете таксувани чрез избрания от вас Начин на плащане, докато не отмените абонамента. След първоначалния си период на абонаментен ангажимент и отново след всеки следващ период на абонамент, абонаментът ви ще продължи автоматично за още един период, равностоен на цената, на която сте съгласили, когато сте се абонирали.

Автоматично подновяване; Автоматично плащане с карта

Абонаментите се подновяват автоматично, докато не прекратите или анулирате абонамента. Когато закупите абонамент, вашият Начин на плащане ще продължи да се таксува ежемесечно предварително в рамките на 24 часа от датата на първоначалната покупка на цената, за която сте се съгласили при първоначалното абониране. Информацията за вашата карта за плащането ще се съхранява и впоследствие ще се използва за автоматични плащания с карта в съответствие със Споразумението.

Възраженията срещу вече извършено плащане трябва да бъдат насочени към Поддръжка на клиенти, ако сте били таксувани директно от Tinder или съответния акаунт на трета страна, като iTunes. Можете също така да възразите, като се свържете със своята банка или доставчик на плащания, който може да предостави допълнителна информация за вашите права, както и приложимите срокове.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за автоматични плащания с карта, като отидете на настройките на Tinder или съответния акаунт в трета страна, но ще ви уведомят, че все пак сте задължени да заплатите неизплатени суми.

Ако искате да промените или прекратите своя абонамент, ще трябва да влезете в своя акаунт в трета страна (или „Настройки на акаунт“ в Tinder) и да изпълните инструкциите за прекратяване или отказване на абонамента, дори ако по друг начин сте изтрили акаунта си при нас или ако сте изтрили приложението Tinder от своето устройство. Изтриването на акаунта ви в Tinder или изтриването на приложението Tinder от вашето устройство не прекратява или не отменя абонамента ви; Tinder ще запази всички такси, начислявани към вашия Начин на плащане, докато не прекратите или отмените абонамента си в Tinder или акаунта в трета страна, което е приложимо. Ако прекратите или откажете абонамента си, можете да използвате абонамента си до края на текущия си период на абонамент и абонаментът ви няма да бъде подновен след изтичането на тогавашния ви срок.

Допълнителни условия, които се прилагат, ако плащате директно в Tinder с вашия Начин на плащане. Ако заплащате директно в Tinder, Tinder може да коригира всички грешки за плащане или грешки, които компанията прави, дори ако тя вече е поискала или получила плащане. Ако инициирате възстановяване на плащане или по друг начин връщане на плащане, направено с вашия Начин на плащане, Tinder може да прекрати незабавно вашия акаунт по свое усмотрение.

Можете да редактирате информацията във вашия Начин на заплащане, като посетите Tinder и отидете в „Настройки“. Ако дадено плащане не се изпълни успешно поради изтичане на срок на валидност, недостатъчна наличност или поради друго, и не редактирате информацията за Начина на плащане, не прекратите или не отмените своя абонамент, оставате отговорни за всички несъбрани суми и ни упълномощавате да продължим начисляването на дължими суми в Начина на плащане, тъй като може да е актуализиран. Това може да доведе до промяна на вашите дати на начисляване на плащане. Освен това ни упълномощавате да получаваме актуализирани или променени дати на валидност или номера на карти за вашата кредитна или дебитна карта, предоставяни от издателя на кредитната или дебитната карта. Условията на вашето плащане ще се основават на вашия Начин на плащане и може да бъдат определени чрез споразумения между вас и финансовата институция, издател на кредитна карта или доставчик на избрания от вас Начин на плащане. Ако пребивавате извън Северна и Южна Америка, се съгласявате, че вашето плащане към Tinder ще се изпълнява чрез MTCH Technology Services Limited.

Суперхаресвания и други Виртуални артикули. От време на време може да имате възможност да закупите ограничен, персонален, непрехвърлим, неподлежащ на сублицензиране, отменим лиценз за използване на „виртуални артикули“, включително, но не само Суперхаресвания (наричани общо „Виртуални артикули“). Всяко салдо на Виртуалните артикули, показано във вашия акаунт, не представлява реално салдо и не отразява съхранена стойност, а представлява единица за измерване на обхвата на вашия лиценз. Виртуалните артикули не налагат такси за неизползване, но лицензът, предоставен ви във Виртуални артикули, ще се прекрати в съответствие с условията на настоящото Споразумение, когато Tinder престане да предоставя Услугата или акаунтът ви бъде закрит или прекратен по друг начин. Tinder, по свое усмотрение, си запазва правото да начислява такси за правото на достъп или използване на Виртуални артикули и/или може да разпространява Виртуални артикули със или без такса. Tinder може да управлява, регулира, контролира, променя или премахва Виртуални артикули по всяко време. Tinder не носи отговорност към вас или към трета страна, в случай че упражни тези права. Виртуалните артикули не могат да бъдат осребрявани чрез Услугата. ВСИЧКИ ПОКУПКИ И ОБРАТНИ ИЗКУПУВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ, НАПРАВЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, СА ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ. Предоставянето на Виртуални артикули за използване в Услугата е услуга, която влиза в сила непосредствено при приемане на вашата покупка на такива Виртуални артикули. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ОТ TINDER НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, И ЧЕ НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ПАРИ ИЛИ ДРУГА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ, КОГАТО СЕ ЗАКРИЕ АКАУНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКОВА ЗАКРИВАНЕ Е БИЛО ДОБРОВОЛНО ИЛИ ПРИНУДИТЕЛНО.

Възстановяване на средства. По принцип всички такси за покупки за невъзстановими и не се възстановяват средства или кредити за частично използвани периоди. Можем да направим изключение, ако възстановяване на средства за абонамент се изисква в рамките на четиринадесет дни от датата на транзакция или ако приложимите закони във вашата юрисдикция обезпечават възможност за такова възстановяване.

За абонати, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство, в съответствие с местното законодателство, имате право на пълно възстановяване, без посочване на причината, на сумата в рамките на 14 дни след началото на абонамента. Моля, имайте предвид, че този 14-дневен период започва, когато абонаментът започне.

Покупките на Виртуални артикули са ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ.

За да подадете заявление за възстановяване на средства:
Ако сте се абонирали посредством вашия Apple ID, възстановяванията се обработват от Apple, не от Tinder. За да го направите, отидете на iTunes, щракнете върху вашия Apple ID, изберете „История на покупките“, намерете транзакцията и натиснете „Съобщи за проблем“. Можете също да изпратите искане на https://getsupport.apple.com.

Ако сте се абонирали чрез използване на своя акаунт в Google Play Store или директно чрез Tinder: свържете се с поддръжка на клиенти със своя номер на поръчка за Google Play Store (можете да откриете номера на поръчка в имейла за потвърждение на поръчката или чрез влизане в Google Wallet) или Tinder (можете да го откриете в имейла за потвърждение). Можете също така да изпратите по пощата или да представите известие с подпис и дата, което гласи, че вие, купувачът, анулирате това споразумение, или думи с подобно действие. Моля също така да включите имейл адрес или телефон, свързан с акаунта ви, заедно с номера на поръчката. Това известие трябва да се изпрати на: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Ако използвате правото си на анулиране (с изключение на покупки, направени чрез вашия Apple ID, който Apple контролира), ние ще възстановим (или помолим Google да възстанови) всички плащания, получени от вас, без ненужно забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни от датата на получаване на известие за вашето решение да прекратите Споразумението. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали при първоначалната транзакция. Във всеки случай в резултат на възстановяването на сумата няма да ви бъдат начислени такси.

Не можете да анулирате поръчка за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на физически носител, ако обработката на поръчката е започнала с вашето изрично предварително съгласие и потвърждение, че по този начин ще загубите правото си на анулиране. Това се отнася например за покупки на Виртуални артикули. Това означава, че такива покупки са ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ.

Цени. Tinder управлява глобален бизнес и предоставя услуги на разнообразна общност от членове. Ценовата ни структура може да варира в зависимост от региона, продължителността на абонамента, размера на пакета, последните промоции в приложението и други фактори. Често тестваме нови функции и ценови ориентири, за да предоставим на членовете по-добра функционалност и възможности за плащане, ако решат да ги използват.

11. Уведомление и Процедура за предявяване на претенции за нарушаване на авторските права.

Ако смятате, че ваша творба е била е копиранa и публикуванa в рамките на Услугата по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, представете на нашия агент за авторско право (Copyright Agent) следната информация:

 • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името и в интерес на собственика на авторските права;
 • описание на авторското право, което твърдите, че е било нарушено;
 • описание на мястото, където се намира материалът, за който твърдите, че е с нарушени авторски права, в рамките на Услугата (и такова описание трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да ни даде възможност да открием предполагаемия материал с нарушени авторски права);
 • информацията ви за контакт, включително адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • писмена декларация от вас, че имате достатъчно основания да смятате, че спорното използване не е разрешено от притежателя на авторските права, от негов представител или от закона; и
 • декларация от вас, направена под заплаха от наказание за лъжесвидетелстване, че горепосочената информация в уведомлението ви е точна и че вие сте притежателят на авторските права или лице, упълномощено да действа от името на притежателя на авторските права.

Уведомление за предявяване на претенции за нарушаване на авторски права трябва да бъде предоставено на Агента за защита на авторските права на Компанията по имейл на адрес: copyright@match.com, по телефон на (+1) 214-576-3272 или по пощата на следния адрес:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder ще прекрати акаунтите на многократните нарушители.

12. Отказ от отговорност.

TINDER ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е“ И „КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА“ И ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ, НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ, ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДРУГИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ), ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ СЪС ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. TINDER НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ (А) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (Б) ЧЕ ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ В УСЛУГАТА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ, ИЛИ (C) ЧЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТЕ В ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДЕ ТОЧНО/А.

TINDER НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ВИЕ ИЛИ ДРУГ ЧЛЕН ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ПУБЛИКУВА, ИЗПРАЩА ИЛИ ПОЛУЧАВА ЧРЕЗ УСЛУГАТА. ДОСТЪПЪТ ДО МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК.

13. Услуги на трети страни.

Услугата може да съдържа реклами и промоции, предлагани от трети страни, както и връзки към други уеб сайтове или ресурси. Tinder не носи отговорност за наличието (или липсата на наличност) на такива външни сайтове или ресурси. Ако решите да си взаимодействате с трети страни, представени чрез нашата Услуга, правилата на тези страни ще регулират отношенията им с вас. Tinder не носи отговорност за условия или действия на тези трети страни.

14. Ограничение на отговорността.

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ TINDER, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА НАКАЗАНИЕ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПРИЧИНЕНА ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ: (I) ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, (II) ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ В, ЧРЕЗ ИЛИ СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА; ИЛИ (III) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШЕ СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ АКО TINDER Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СЪВКУПНАТА ОТГОВОРНОСТ НА TINDER КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, НЯМА ДА НАДВИШИ ПЛАТЕНАТА СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ОТ ВАС КЪМ TINDER ЗА УСЛУГАТА ИЛИ 100 Щ.Д. - КОЯТО ОТ ДВЕТЕ СУМИ Е ПО-ГОЛЯМА, ДОКАТО ИМАТЕ АКАУНТ.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

15. Арбитраж, освобождаване от колективно съдебно дело и отказ от жури.

С изключение на членовете, пребиваващи в рамките на ЕС или Европейското икономическо пространство и на други места, където е забранено от действащите закони:

 1. Изключителното средство за разрешаване на спорове или искове, произтичащи от или свързани с това Споразумение (включително всяко предполагаемо нарушение на Споразумението) или Услугата e ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ , проведен от организацията JAMS според Рационализираните арбитражните правила на JAMS и процедури, освен ако не е посочено друго при промяна в нашите Арбитражни процедури. Единственото изключение от ексклузивността на арбитража е, че всяка страна има право да предяви индивидуален иск срещу другата пред компетентен съд за дребни искове или, ако е подадена искова молба за арбитраж, ответната страна може да поиска спорът да бъде разгледан в съд за дребни искове, ако искът е в рамките на юрисдикцията на съответния съд за дребни искове. Ако искането за разглеждане на спора в съд за дребни искове е отправено преди да бъде назначен арбитър, арбитражът се прекратява административно. Ако искането за разглеждане спора в съд за дребни искове е направено след назначаване на арбитър, арбитърът определя дали спорът трябва да остане в арбитраж или вместо това да бъде решен в съд за дребни искове. Такъв арбитраж се извършва само с писмени становища, освен ако вие или Tinder не изберете да се позовете на правото на устно изслушване пред арбитъра. Но независимо дали изберете арбитраж или съд за дребни искове, вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да започнете, или да поддържате, или да участвате в колективни искове, колективен арбитраж или други представителни искове или процедури срещу Tinder.
 2. Използвайки Услугата по какъвто и да е начин, вие се съгласявате с горното арбитражно споразумение. По този начин ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЪДА, за да предявите или защитите каквито и да било искове между Вас и Компанията (с изключение на въпросите, които могат да бъдат отнесени към съд за дребни искове). ВИЕ СЪЩО ТАКА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ ДА УЧАСТВАТЕ В КОЛЕКТИВЕН ИСК ИЛИ ДРУГА КОЛЕКТИВНА ПРОЦЕДУРА. Ако предявите иск срещу Tinder извън съд за дребни искове (и Tinder не поиска искът да бъде преместен за разглеждане в съд за дребни искове), вашите права ще бъдат определени от НЕУТРАЛЕН АРБИТЪР, а не от НЕ СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ, като арбитърът ще определи всички искове и всички въпроси относно възможността за решаване на спора чрез арбитраж. Имате право на справедливо изслушване пред арбитъра. Арбитърът може като цяло да постанови всякакви мерки, които може и съдът, включително включително възможността да изслуша предложение за диспозитивно решение (което може да включва предложение за диспозитивно решение, основано на писмените становища на страните, както и предложение за диспозитивно решение, основано на писмените становища на страните заедно с представените доказателства), но трябва да обърнете внимание, че арбитражните процедури обикновено са по-опростени и по-рационализирани от съдебните процеси и други съдебни производства. Решенията на арбитъра са изпълними в съда и могат да бъдат отменени от съда само по много ограничени причини. За подробности относно арбитражното производство вижте нашите Арбитражни процедури.
 3. Всяка процедура за прилагане на настоящото арбитражно споразумение, включително всяка процедура за потвърждаване, промяна или анулиране на дадено арбитражно решение, може да бъде започната във всеки компетентен съд. В случай че настоящото арбитражно споразумение по някаква причина се окаже неприложимо, всякакви съдебни производства срещу Компанията (с изключение на съдебни производства в съдилища за дребни искове) може да бъдат започнати само във федералните или щатските съдилища, намиращи се в Окръг Далас, Тексас. С настоящото вие неотменимо давате съгласието си да се подчинявате на юрисдикцията на тези съдилища за такива цели.
 4. Онлайн платформата за уреждане на спорове на Европейската комисия е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/odr. Tinder не участва в процедури за уреждане на спорове пред арбитражни органи, разглеждащи потребителски спорове, за членове, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство.

16. Приложимо право.

За потребителите, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство, или на друго място, където нашето арбитражно споразумение е забранено със закон, законите на щата Тексас, САЩ, с изключение на стълкновителни норми на Тексас, ще се прилагат за всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение или Услугата. Независимо от гореизложеното, Арбитражното споразумение в раздел 15 по-горе ще се управлява според Федералния закон за арбитража на САЩ. За избягване на съмнение, изборът на Тексаския закон не отменя задължителното законодателството за защита на потребителите в тези юрисдикции.

17. Място на провеждане.

С изключение на потребителите, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство, които могат да заведат искове в страната си на пребиваване в съответствие с действащото законодателство, и с изключение на искове, които могат да бъдат правилно заведени в компетентен съд за дребни искове, всички искове, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение, Услугата или взаимоотношенията ви с Tinder, които по някаква причина не се предават на арбитраж, ще се разглеждат изключително във федералните или щатски съдилища на Окръг Далас, Тексас, САЩ. Вие и Tinder се съгласявате да се подчинявате на съдилищата в щата Тексас, упражняващи субектна юрисдикция, и се отказвате от всяко твърдение, че такива съдилища представляват неудобно място за разглеждане на дела.

18. Освобождаване от отговорност от вас.

Вие се съгласявате, в степента, позволена от действащото законодателство, да обезщетите и предпазвате Tinder, нашите партньори, и техните и нашите служители, директори, представители от и срещу всеки и всички жалби, искания, искове, щети, загуби, разходи, пасиви и разходи, включително адвокатски такси, които се дължат, произтичащи от или свързани по някакъв начин с достъпа ви или използването на услугата, вашето съдържание, или с нарушение на настоящото споразумение.

19. Цялостно споразумение; Други.

Настоящото споразумение заедно с Политиката за поверителност, Политиката за бисквитките, Съветите за безопасност, Арбитражните процедури (ако са приложими за вас), както и всички условия, за които сте били уведомени и които сте приели при закупуване на допълнителни функции, продукти или услуги, които предлагаме в рамките на Услугата, съдържа цялото споразумение между вас и Tinder по отношение на използването на Услугата. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение е невалидна, останалата част от настоящото Споразумение продължава да е в пълна сила и действие. Ако Компанията не успее да упражни или приложи което и да е право или клауза от настоящото Споразумение, това няма да счита за отказ от това право или клауза. Вие се съгласявате, че вашият акаунт в Tinder е непрехвърляем и всички права върху вашия акаунт и неговото съдържание се прекратяват при смъртта ви. Никакви посредничества, партньорства, съвместни предприятия, доверени лица или други специални отношения или трудови правоотношения не се създават в резултат на това Споразумение и не можете да правите никакви изявления от името на или да обвързвате Tinder по какъвто и да е начин.