УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последна редакция на 19 ноември 2021 г.

Основна промяна в тази версия: Пояснихме, че MTCH Technology Services Limited, която управлява нашата европейска централа, отговаря за услугата ни в Европейската икономическа зона, Обединеното кралство и Швейцария.

За обобщение на нашите Условия за ползване, отидете на Кратко изложение на условията.

Добре дошли в Tinder. Ако живеете в Европейската икономическа зона, Обединеното кралство или Швейцария, тези Условия за използване са между вас и:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Ако живеете в Япония, настоящите Условия за ползване се прилагат между вас и:

MG Japan Services GK („MG Japan“) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Япония

Ако живеете извън Европейската икономическа зона, Обединеното кралство, Швейцария или Япония, тези Условия за използване са между вас и:

Match Group, LLC („Match Group“) 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, USA

Термините („нас“, „ние“, „Компанията“ или „Tinder“) се отнасят до MTCH Technology, MG Japan или Match Group, според вашата страна на пребиваване.

1. Приемане на Споразумението за условията за ползване.

Чрез създаване на акаунт в Tinder, независимо дали чрез мобилно устройство, мобилно приложение или компютър (наричани събирателно „Услугата“), вие се съгласявате да се обвържете с (i) настоящите Условия за ползване, (ii) нашата Политика за поверителност, Политика за бисквитките, Арбитражни процедури (ако са приложими за вас), Съвети за безопасност и Правила на общността, като всички те са включени чрез препратка в настоящото Споразумение, и (iii) всички условия, за които сте били уведомени и които сте приели при закупуване на допълнителни функции, продукти или услуги, които предлагаме в рамките на Услугата (наричани събирателно настоящото „Споразумение“). Ако не приемате и не се съгласявате да бъдете обвързани от всички условия на настоящото Споразумение, моля, не използвайте Услугата.

Ние можем да правим промени в настоящото Споразумение и в Услугата от време на време. Можем да направим това по различни причини, включително за да отразим промените в или изискванията на закона, нови функции или промени в бизнес практики. Най-новата версия на настоящото Споразумение ще бъде публикувана в „Настройки“, а също и на gotinder.com, а вие трябва редовно да проверявате за най-новата версия. Най-новата версия е версията, която се прилага. Ако промените са съществени и засягат вашите права или задължения, ние ще ви уведомим за тези промени поне 30 дни предварително (освен ако не можем да направим това съгласно действащото законодателство) с разумни средства, които биха могли да включват уведомяване чрез Услугата или чрез електронна поща. Ако продължите да използвате Услугата, след като промените влязат в сила, вие се съгласявате с преработеното Споразумение.

2. Право на участие.

Не сте упълномощени да създадете акаунт, да осъществявате достъп до или да използвате Услугата или системите, на които тя се намира, освен ако всичко по-долу не е вярно:

 • имате 18 навършени години.
 • можете да сключите обвързващ договор с Tinder,
 • не сте лице, което няма право да ползва Услугата съгласно законите на САЩ или друга приложима юрисдикция (например, вие не фигурирате в списъка на специално посочените лица на Министерството на финансите на САЩ или не сте обект на друга подобна забрана),
 • ще спазвате настоящото споразумение и всички действащи местни, държавни, национални и международни закони, правила и разпоредби, и
 • никога не сте били осъждани за углавно престъпление или престъпление от общ характер (или престъпление с подобна тежест), сексуално престъпление, или каквото и да е престъпление, включващо насилие, както и че не е необходимо да се регистрирате като извършител на сексуални престъпления в който и да е държавен, федерален или местен регистър за извършители на сексуални престъпления.

3. Вашият акаунт.

Можете да влезете в Tinder по различни начини, включително чрез данните за вход във Facebook профила си. Ако го направите, вие ни разрешавате достъп до и използване на определена информация от вашия Facebook профил, включително, но без да се ограничава до, публичния ви профил във Facebook. За повече информация по отношение на информацията, която събираме от вас, и как я използваме, моля, направете справка с нашата Политика за поверителност.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашите данни за вход, които използвате, за да се впишете в Tinder, и сте единствено отговорни за всички дейности, които се извършват с тези данни. Ако мислите, че някой е получил достъп до акаунта ви, моля, незабавно се свържете с нас.

4. Промяна на услугата и прекратяване.

Tinder винаги се стреми да подобрява услугата и да ви предоставя допълнителни функции, които биха били привлекателни и полезни за вас. Това означава, че от време на време може да добавяме нови функции на продукта или подобрения, както и да премахваме някои функции, и ако тези действия не засягат съществено вашите права или задължения, може да не ви уведомим, преди да ги предприемем. Ние дори може да спрем услугата изцяло, като в този случай ще ви уведомим предварително, освен ако смекчаващи вината обстоятелства, като например, свързани с безопасността и сигурността, не ни попречат да го направим.

Най-лесният начин да закриете акаунта си по всяко време и по каквато и да било причина е да последвате инструкциите в „Настройки“ в Услугата. Ще трябва обаче, ако използвате акаунт за плащане чрез трета страна, като например App Store или iTunes Store на Apple, според случая (например „App Store“), или Google Play Store, да управлявате своите покупки в приложението чрез този съответен акаунт, за избегнете допълнително таксуване. Tinder може да закрие акаунта ви по всяко време без предизвестие, ако счита, че сте нарушили настоящото Споразумение. При такова закриване няма да имате право на възстановяване на сумата за покупките си.

За пребиваващите в Република Корея, с изключение на случаите, при които основателно считаме, че (i) изпращането на известие е забранено от закона (например, когато изпращането на известие би нарушило действащите закони, разпоредби или заповеди на регулаторните органи, или би компрометирало текущо разследване, провеждано от регулаторен орган) или (ii) дадено известие би могло да причини вреда на вас, трети страни, Tinder и/или нашите филиали (например, когато изпращането на известие вреди на сигурността на Услугата), незабавно ще ви уведомим за причината за предприемане на съответната стъпка.

След като акаунтът ви бъде закрит, настоящото Споразумение ще бъде прекратено, с изключение на следните клаузи, които ще продължат да бъдат в сила за вас и Tinder: Раздел 4, Раздел 5 и Раздели от 12 до 19.

5. Безопасност; вашите взаимодействия с други членове.

Въпреки че Tinder да се стреми да насърчава взаимодействие между членовете в дух на взаимно уважение чрез функции като двойно съгласие, което позволява на членовете да общуват помежду си, само ако са заявили интерес един към друг, Tinder не носи отговорност за поведението на който и да е член във или извън Услугата. Вие се съгласявате да бъдете внимателни във всички взаимодействия с други членове, особено ако решите да общувате извън Услугата или да се срещнете лично. Освен това вие се съгласявате да се запознаете с и да следвате Съветите за безопасност на Tinder, преди да използвате Услугата. Вие се съгласявате, че няма да предоставяте своя финансова информация (например информация за кредитната си карта или банкова сметка), както и че няма да изпращате пари по електронен път или по друг начин на други членове.

ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ. НАЯСНО СТЕ, ЧЕ TINDER НЕ ПРОВЕЖДА ПРОВЕРКИ ЗА СЪДИМОСТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И НЕ ПРОУЧВА ПО ДРУГ НАЧИН ИСТОРИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ. TINDER НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО ИЛИ СЪВМЕСТИМОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

6. Правата, които Tinder ви дава.

Tinder ви предоставя лиценз за достъп и ползване на Услугата, който е личен, със световен обхват, безвъзмезден, без право на преотстъпване, неизключителен, отменим и неподлежащ на сублицензиране. Този лиценз е с единствената цел да ви позволим да използвате и да се наслаждавате на предимствата на Услугата, както е предвидено от Tinder и позволено от настоящото Споразумение. Този лиценз и всяко упълномощаване за достъп до Услугата се отнемат автоматично, в случай че направите някое от следните неща:

 • използвате Услугата или каквото и да е съдържание от Услугата за търговски цели без писменото ни съгласие;
 • копирате, променяте, предавате, създавате производни произведения, възползвайки се от, или възпроизвеждайки по някакъв начин материали с авторски права, изображения, търговски марки, търговски имена, марки за услуги, или друга интелектуална собственост, съдържание или лична информация, достъпно чрез Услугата, без предварително писмено съгласие от Tinder;
 • изразявате или внушавате, че всякакви изявления, които правите, са одобрени от Tinder;
 • използвате каквито и да е роботи, ботове, паяци, скрепери, приложения за търсене/извличане, прокси сървъри или други ръчни или автоматични устройства, методи или технологии за достъп, извличане, индексиране, „събиране на данни“, или по някакъв начин възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представяне на Услугата или нейното съдържание;
 • използвате Услугата по начин, който може да попречи, да наруши или да се отрази негативно върху Услугата или върху сървъри или мрежи, свързани с Услугата;
 • качвате вируси или друг злонамерен код или по друг начин застрашавате сигурността на Услугата;
 • подправяте заглавки или по друг начин манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на информацията, предавана към или чрез Услугата.
 • използвате зловреден „фрейм“ или „огледално дублиране“ на която и да е част от Услугата без предварително писмено разрешение от Tinder.
 • използвате мета тагове или код, или други устройства, съдържащи каквото и да е позоваване на Tinder или Услугата (или която и да е марка, търговско име, марка за услуги, лого, слоган на Tinder), за да насочвате което и да е лице към друг сайт за каквато и да е цел.
 • променяте, адаптирате, сублицензирате, превеждате, продавате, правите обратен инженеринг, дешифрирате, декомпилирате или по друг начин деасемблирате която да било част от Услугата или карате други да го правят;
 • използвате или разработвате каквито и да било приложения на трети страни, които взаимодействат с Услугата или Съдържанието, или информацията на други членове без нашето писмено съгласие;
 • използвате, осъществявате достъп до или публикувате програмен интерфейс на приложението Tinder без нашето писмено съгласие;
 • проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на нашата Услуга или която и да било система или мрежа;
 • насърчавате каквато и да било дейност, която нарушава настоящото Споразумение.

Tinder може да разследва и да предприема всякакви налични правни действия в отговор на незаконна и/или неразрешена употреба на Услугата, включително прекратяване на акаунта ви.

Всеки софтуер, който ви предоставяме, може автоматично да сваля и да инсталира надстройки, актуализации или други нови функции. Може да имате възможност да коригирате тези автоматични изтегляния чрез настройките на устройството си.

7. Правата, които предоставяте на Tinder.

Със създаването на акаунт, вие предоставяте на Tinder права, които са със световен обхват, подлежат на подлицензиране и са прехвърляеми и безвъзмездни, както и лиценз да хоства, да съхранява, използва, копира, показва, възпроизвежда, адаптира, редактира, публикува, променя и разпространява информация, до която ни разрешавате да осъществяваме достъп от трети страни, като Facebook, както и всяка информация, която публикувате, качвате, показвате или предоставяте по друг начин (наричани събирателно „публикации“) в Услугата или предавате на други членове (наричана събирателно „Съдържание“). Лицензът на Tinder за съдържанието ви е неизключителен, освен че ще е изключителен по отношение на производни произведения, създадени чрез използването на Услугата. Например, Tinder ще има изключителен лиценз за екранни снимки на Услугата, които включват вашето Съдържание. В допълнение, с цел Tinder да може да попречи на използването на вашето Съдържание извън Услугата, вие упълномощавате Tinder да действа от ваше име по отношение на неправомерно използване на Съдържанието, взето от Услугата от други членове или трети лица. Това изрично включва правомощието, но не и задължението, да изпраща от ваше име уведомления в съответствие с 17 U.S.C § 512 (c) (3) (т.е. DMCA уведомления за премахване) от ваше име, ако вашето Съдържание е взето и използвано от трети страни извън Услугата. Нашият лиценз за вашето Съдържание е обект на правата ви съгласно действащото законодателство (например, закони за защита на личните данни, щом то съдържа лична информация, както е определено от тези закони) и е за ограничените цели на работа, развитие, осигуряване и подобряване на Услугата и проучване и разработване на нови такива. Вие се съгласявате, че всяко Съдържание, което качите или ни разрешите да качим в Услугата, може да бъде видяно от други членове, а също така може да бъде видяно от всеки, който посещава или участва в Услугата (като физически лица, които могат да получат споделено Съдържание от други членове на Tinder).

Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте при създаването на акаунта си, включително и информация, предоставена от вашия Facebook профил, е точна и достоверна, и имате право да публикувате съдържание чрез Услугата и да давате гореописаните лицензи на Tinder.

Вие разбирате и приемате, че можем да следим или преглеждаме публикуваното от вас съдържание като част от Услугата. Ние може да изтрием всяко съдържание, изцяло или частично, което по наша преценка нарушава настоящото Споразумение или може да навреди на репутацията на Услугата.

При комуникация с представителите ни за обслужване на клиенти, вие се съгласявате да се отнасяте с уважение и учтивост. Ако преценим, че поведението ви към някой от нашите представители за обслужване на клиенти или други служители в даден момент е заплашително или обидно, ние си запазваме правото да прекратим незабавно акаунта ви.

В замяна на позволение от Tinder да използвате Услугата, вие се съгласявате, че ние, свързаните с нас дружества и трети страни, които са наши партньори, могат да поставят реклами в Услугата. С подаването на предложения или обратна връзка за Tinder относно нашите услуги, вие се съгласявате, че Tinder може да използва и да споделя тази обратна връзка за всякакви цели, без да ви компенсира.

Информираме ви, че Tinder може да осъществява достъп до, да съхранява и разкрива информацията за вашия акаунт и вашето Съдържание, ако това се изисква по закон, чрез изпълнение на споразумението с вас, или при добросъвестно предположение, че такъв достъп, съхранение или разкриване удовлетворява законен интерес, включително да: (i) изпълнява съдебна заповед; (ii) прилага Споразумението; (iii) отговаря на твърдения, че Съдържание нарушава правата на трети страни; (iv) отговаря на ваши искания за клиентско обслужване; или (v) защитава правата, собствеността или личната безопасност на Компанията или друго лице.

8. Правила на общността.

С използването на Услугата, вие се съгласявате, че няма:

 • да използвате Услугата за цел, която е незаконна или забранена от настоящото Споразумение;
 • да използвате Услугата за вредна или престъпна цел;
 • да използвате Услугата, за да навредите на Tinder.
 • да нарушавате нашите Правила на общността, които се актуализират от време на време;
 • да спамите, искате пари от или мамите други членове;
 • да се представяте за друго лице или да публикувате снимки на друго лице, без неговото или нейното разрешение;
 • да обиждате, да следите неправомерно, да сплашвате, нападате, тормозите, малтретирате или клеветите друго лице;
 • да публикувате съдържание, което нарушава нeчии права, включително правата на публичност, неприкосновеността на личния живот, авторското право, търговска марка или други права на интелектуалната собственост или договорното право;
 • да публикувате съдържание, което е за насаждане на омраза или е заплашващо, свързано с открито сексуално поведение или порнографско;
 • да публикувате съдържание, което подбужда насилие; или съдържа актови изображения или графично изобразено или безпричинно насилие;
 • да публикувате съдържание, което насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физически вреди от всякакъв вид срещу друга група или лице;
 • да изисквате пароли за каквито и да било цели или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други потребители или да разпространявате лична информация на друг човек без неговото или нейното разрешение;
 • да използвате акаунт на друг потребител, да споделяте акаунт с друг потребител или да поддържате повече от един акаунт;
 • да създадете нов акаунт, ако вече сме прекратили акаунта ви, освен ако не е с наше разрешение.

Tinder си запазва правото да разследва и/или да закрие акаунта ви, без да възстанови разходите ви за направени покупки, ако сте нарушили настоящото Споразумение, ако сте злоупотребили с Услугата или се държите по начин, който Tinder счита за неподходящ или незаконен, включително действия или съобщения, които се случват в или извън Услугата. Освен това в определени случаи е възможно да прекратим акаунта ви за нарушаване на приложимите условия на който и да било бизнес от семейството на Match Group, което включва, освен Tinder, и OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito и Twoo (за повече подробности кликнете тук). В случай, че нарушите тези правила или нашите Правила на общността, вашето разрешение за използване на Услугата ще бъде отменено автоматично.

9. Съдържание на други членове.

Въпреки че Tinder си запазва правото да преглежда и премахва Съдържание, нарушаващо настоящото Споразумение, Съдържанието е отговорност единствено на потребителя, който го публикува, и Tinder не може да гарантира, че цялото Съдържание ще бъде съобразено с настоящото Споразумение. Ако видите съдържание в Услугата, което нарушава настоящото Споразумение, моля, докладвайте в рамките на Услугата или чрез нашия формуляр за контакт.

10. Покупки.

Общи условия. От време на време Tinder може да предлага продукти и услуги за покупка ( „покупки в приложението“) чрез App Store, Google Play Store, таксуване от мобилен оператор, директно разплащане с Tinder или други платформи за плащане, оторизирани от Tinder. Ако решите да направите покупка в приложението, ще бъдете подканени да потвърдите покупката си със съответния доставчик на плащания и начина си на плащане (било то вашата карта или акаунт на трета страна, като Google Play Store или App Store) (вашият „Начин на плащане“) ще бъде таксуван за покупката в приложението на цените, показани на вас за избраната от вас услуга/услуги, както и всички данъци върху продажбите или подобни данъци, които могат да бъдат наложени върху плащанията ви, и вие упълномощавате Tinder или акаунта на трета страна, както е приложимо, да ви таксуват.

Автоматично подновяване; Автоматично плащане с карта

Ако закупите автоматично повтарящ се периодичен абонамент чрез покупка в приложение, вие ще продължите да бъдете таксувани чрез избрания от вас Начин на плащане, докато не отмените абонамента. След първоначалния ви период на абонаментен ангажимент и отново след всеки следващ период на абонамент, абонаментът ви ще продължи автоматично за още един период, равностоен на цената, на която сте съгласили, когато сте се абонирали. Информацията за вашата карта за плащането ще се съхранява и впоследствие ще се използва за автоматични плащания с карта в съответствие със Споразумението.

Възраженията срещу вече извършено плащане трябва да бъдат насочени към Поддръжка на клиенти, ако сте били таксувани директно от Tinder или съответния акаунт на трета страна, като App Store. Можете също така да възразите, като се свържете със своята банка или доставчик на плащания, който може да предостави допълнителна информация за вашите права, както и приложимите срокове. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за автоматични плащания с карта, като отидете на настройките на Tinder или съответния акаунт в трета страна, но имайте предвид, че все пак сте задължени да заплатите неизплатените суми.

Ако искате да промените или прекратите своя абонамент, ще трябва да влезете в своя акаунт в трета страна (или „Настройки“ в Tinder, ако е приложимо) и да изпълните инструкциите за прекратяване или отказване на абонамента си, дори ако по друг начин сте изтрили акаунта си при нас или ако сте изтрили приложението Tinder от своето устройство. Изтриването на акаунта ви в Tinder или изтриването на приложението Tinder от вашето устройство не прекратява или не отменя абонамента ви; Tinder ще запази всички такси, начислявани към вашия Начин на плащане, докато не прекратите или отмените абонамента си в Tinder или акаунта в трета страна, което е приложимо. Ако прекратите или откажете абонамента си, можете да използвате абонамента си до края на текущия си период на абонамент и абонаментът ви няма да бъде подновен след изтичането на текущия срок.

Допълнителни условия, които се прилагат, ако плащате директно в Tinder с вашия Начин на плащане. Ако заплащате директно в Tinder, Tinder може да коригира всички грешки за плащане или грешки, които компанията прави, дори ако тя вече е поискала или получила плащане. Ако инициирате възстановяване на плащане или по друг начин връщане на плащане, направено с вашия Начин на плащане, Tinder може да прекрати незабавно вашия акаунт по свое усмотрение.

Можете да редактирате информацията във вашия Начин на заплащане, като посетите Tinder и отидете в „Настройки“. Ако дадено плащане не се изпълни успешно поради изтичане на срок на валидност, недостатъчна наличност или поради друго, и не редактирате информацията за Начина на плащане, не прекратите или не отмените своя абонамент, оставате отговорни за всички несъбрани суми и ни упълномощавате да продължим начисляването на дължими суми в Начина на плащане, тъй като може да е актуализиран. Това може да доведе до промяна на вашите дати на начисляване на плащане. Освен това ни упълномощавате да получаваме актуализирани или променени дати на валидност или номера на карти за вашата кредитна или дебитна карта, предоставяни от издателя на кредитната или дебитната карта. Условията на вашето плащане ще се основават на вашия Начин на плащане и може да бъдат определени чрез споразумения между вас и финансовата институция, издател на кредитна карта или доставчик на избрания от вас Начин на плащане. Ако пребивавате извън Северна и Южна Америка, се съгласявате, че вашето плащане към Tinder ще се изпълнява чрез MTCH Technology Services Limited.

Виртуални артикули. От време на време може да имате възможност да закупите или спечелите ограничен, персонален, непрехвърляем, неподлежащ на подлицензиране, отменим лиценз за използване на „виртуални артикули“, които биха могли да включват виртуални продукти или виртуални „монети“, или други единици, които могат да се разменят в рамките на Услугата за виртуални продукти (наричани събирателно „Виртуални артикули“). Всяко салдо на Виртуалните артикули, показано във вашия акаунт, не представлява реално салдо и не отразява съхранена стойност, а представлява измерване на обхвата на вашия лиценз. Виртуалните артикули не налагат такси за неизползване, но лицензът, предоставен ви във Виртуални артикули, ще се прекрати в съответствие с условията на настоящото Споразумение, когато Tinder престане да предоставя Услугата или акаунтът ви бъде закрит или прекратен по друг начин. Tinder, по свое усмотрение, си запазва правото да начислява такси за правото на достъп или използване на Виртуални артикули и може да разпространява Виртуални артикули със или без такса. Tinder може да управлява, регулира, контролира, променя или премахва Виртуални артикули по всяко време. Tinder не носи отговорност към вас или към трети страни, в случай че упражни тези права. Виртуалните артикули могат да бъдат осребрявани само чрез Услугата. ВСИЧКИ ПОКУПКИ И ОСРЕБРЯВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ, НАПРАВЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, СА ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ. Предоставянето на Виртуални артикули за използване в Услугата е услуга, която влиза в сила непосредствено при приемане на вашата покупка на такива Виртуални артикули. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ОТ TINDER НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, КАКТО И ЧЕ НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ПАРИ ИЛИ ДРУГ ВИД КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ, КОГАТО СЕ ЗАКРИЕ ДАДЕН АКАУНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКОВА ЗАКРИВАНЕ Е БИЛО ДОБРОВОЛНО ИЛИ ПРИНУДИТЕЛНО.

Възстановяване на средства. По принцип всички такси за покупки за невъзстановими и не се възстановяват средства или кредити за частично използвани периоди. Можем да направим изключение, ако възстановяване на средства за абонамент се изисква в рамките на четиринадесет дни от датата на транзакция или ако приложимите закони във вашата юрисдикция обезпечават възможност за такова възстановяване.

За абонати, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство – в съответствие с местното законодателство имате право на пълно възстановяване, без посочване на причината, на сумата в рамките на 14 дни след началото на абонамента. Моля, имайте предвид, че този 14-дневен период започва, когато абонаментът започне да тече.

За абонати и купувачи на виртуални артикули, пребиваващи в Република Корея – в съответствие с местното законодателство имате право на пълно възстановяване на сумата за абонамента и/или за неизползвани виртуални артикули в рамките на 7 дни след покупката. Моля, имайте предвид, че този 7-дневен период започва да тече в момента на извършване на покупката.

С изключение на посоченото по-горе за членове, пребиваващи в Република Корея, покупките на виртуални артикули са ОКОНЧАТЕЛНИ И СУМИТЕ, ПЛАТЕНИ ЗА ТЯХ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

За искане за възстановяване на средства:

Ако сте направили покупка чрез вашия Apple ID, възстановяването на средства се обработва от Apple, а не от Tinder. За да подадете заявление за възстановяване на средства, щракнете върху вашия Apple ID, изберете „История на покупките“, намерете транзакцията и натиснете „Съобщи за проблем“. Можете също да изпратите искане на https://getsupport.apple.com.

Ако сте се абонирали чрез използване на своя акаунт в Google Play Store или директно чрез Tinder: моля, свържете се с Поддръжка на клиенти със своя номер на поръчка за Google Play Store (можете да откриете номера на поръчката в имейла за потвърждение на поръчката или чрез влизане в Google Wallet) или Tinder (можете да го откриете в имейла за потвърждение). Можете също така да изпратите или представите известие с подпис и дата, което гласи, че вие, купувачът, анулирате това споразумение, или думи с подобно действие. Моля също така да включите имейл адрес или телефон, свързан с акаунта ви, заедно с номера на поръчката. Това известие трябва да се изпрати на: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Ако използвате правото си на анулиране (с изключение на покупки, направени чрез вашия Apple ID, които Apple контролира), ние ще възстановим (или помолим Google да възстанови) всички плащания, получени от вас, без ненужно забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни от датата на получаване на известие за вашето решение да прекратите Споразумението. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали при първоначалната транзакция. Във всеки случай в резултат на възстановяването на сумата няма да ви бъдат начислени такси.

Ако сте направили покупка чрез платформа за плащане, която не е посочена по-горе, поискайте възстановяване на сумата директно от търговеца-трета страна, чрез който сте направили покупката си.

Не можете да анулирате поръчка за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на физически носител, ако обработката на поръчката е започнала с вашето изрично предварително съгласие и потвърждение, че по този начин ще загубите правото си на анулиране. Това се отнася например за покупки на Виртуални артикули. Това означава, че такива покупки са ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ.

Цени. Tinder управлява глобален бизнес и нашите цени варират в зависимост от различни фактори. Често предлагаме промоционални цени - които могат да варират в зависимост от региона, продължителността на абонамента, размера на пакета и др. Също така редовно тестваме нови функции и опции за плащане.

11. Уведомление и процедура за предявяване на претенции за нарушаване на авторските права.

Ако смятате, че ваша творба е била е копиранa и публикуванa в рамките на Услугата по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, изпратете искане за сваляне, като използвате формуляра тук

Ако се свържете с нас относно предполагаемо нарушение на авторски права, моля, не забравяйте да включите следната информация:

 • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името и в интерес на собственика на авторските права;
 • описание на авторското право, което твърдите, че е било нарушено;
 • описание на мястото, където се намира материалът, за който твърдите, че е с нарушени авторски права, в рамките на Услугата (и такова описание трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да ни даде възможност да открием предполагаемия материал с нарушени авторски права);
 • информацията ви за контакт, включително адрес, телефонен номер и имейл адрес, както и документ за самоличност на притежателя на авторските права;
 • писмена декларация от вас, че имате достатъчно основания да смятате, че спорното използване не е разрешено от притежателя на авторските права, от негов представител или от закона; и
 • декларация от вас, направена под заплаха от наказание за лъжесвидетелстване, че горепосочената информация в уведомлението ви е точна и че вие сте притежателят на авторските права или лице, упълномощено да действа от името на притежателя на авторските права.

Tinder ще прекрати акаунтите на многократните нарушители.

12. Отказ от отговорност.

TINDER ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е“ И „КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА“ И ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ, ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДРУГИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ), ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ СЪС ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. TINDER НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ (А) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (Б) ЧЕ ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ В УСЛУГАТА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ, ИЛИ (В) ЧЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТЕ В ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДЕ ТОЧНО/А.

TINDER НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ВИЕ ИЛИ ДРУГ ЧЛЕН ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ПУБЛИКУВА, ИЗПРАЩА ИЛИ ПОЛУЧАВА ЧРЕЗ УСЛУГАТА. ДОСТЪПЪТ ДО МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК.

13. Услуги на трети страни.

Услугата може да съдържа реклами и промоции, предлагани от трети страни, както и връзки към други уеб сайтове или ресурси. Tinder не носи отговорност за наличието (или липсата на наличност) на такива външни сайтове или ресурси. Ако решите да си взаимодействате с трети страни, представени чрез нашата Услуга, правилата на тези страни ще регулират отношенията им с вас. Tinder не носи отговорност за условия или действия на тези трети страни.

14. Ограничение на отговорността.

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОМПАНИЯТА TINDER, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА НАКАЗАНИЕ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПРИЧИНЕНА ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ: (I) ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, (II) ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ В, ЧРЕЗ ИЛИ СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА; ИЛИ (III) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШЕ СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ АКО КОМПАНИЯТА TINDER Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СЪВКУПНАТА ОТГОВОРНОСТ НА TINDER КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, НЯМА ДА НАДВИШИ ПЛАТЕНАТА СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ОТ ВАС КЪМ TINDER ЗА УСЛУГАТА ИЛИ 100 Щ.Д. — КОЯТО ОТ ДВЕТЕ СУМИ Е ПО-ГОЛЯМА, ДОКАТО ИМАТЕ АКАУНТ.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

15. Арбитраж, освобождаване от колективно съдебно дело и отказ от съдебни заседатели.

С изключение на членовете, пребиваващи в рамките на ЕС или Европейското икономическо пространство и на други места, където е забранено от действащото законодателство:

 1. Изключителното средство за разрешаване на спорове или искове, произтичащи от или свързани с това Споразумение (включително всяко предполагаемо нарушение на Споразумението) или Услугата e ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ, проведен от организацията JAMS според Рационализираните арбитражни правила на JAMS и процедури, освен ако не е посочено друго при промяна в нашите Арбитражни процедури. Единственото изключение от ексклузивността на арбитража е, че всяка страна има право да предяви индивидуален иск срещу другата пред компетентен съд за дребни искове или, ако е подадена искова молба за арбитраж, ответната страна може да поиска спорът да бъде разгледан в съд за дребни искове, ако искът е в рамките на юрисдикцията на съответния съд за дребни искове. Ако искането за разглеждане на спора в съд за дребни искове е отправено преди да бъде назначен арбитър, арбитражът се прекратява административно. Ако искането за разглеждане спора в съд за дребни искове е направено след назначаване на арбитър, арбитърът определя дали спорът трябва да остане в арбитраж или вместо това да бъде решен в съд за дребни искове. Такъв арбитраж се извършва само с писмени становища, освен ако вие или Tinder не изберете да се позовете на правото на устно изслушване пред арбитъра. Но независимо дали изберете арбитраж или съд за дребни искове, вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да започнете, или да поддържате, или да участвате в колективни искове, колективен арбитраж или други представителни искове или процедури срещу Tinder.
 2. Използвайки Услугата по какъвто и да е начин, вие се съгласявате с горното арбитражно споразумение. По този начин ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЪДА, за да предявите или защитите каквито и да било искове между вас и Компанията (с изключение на въпросите, които могат да бъдат отнесени към съд за дребни искове). ВИЕ СЪЩО ТАКА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ ДА УЧАСТВАТЕ В КОЛЕКТИВЕН ИСК ИЛИ ДРУГА КОЛЕКТИВНА ПРОЦЕДУРА. Ако предявите иск срещу Tinder извън съд за дребни искове (и Tinder не поиска искът да бъде преместен за разглеждане в съд за дребни искове), вашите права ще бъдат определени от НЕУТРАЛЕН АРБИТЪР, а не от НЕ СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ, като арбитърът ще определи всички искове и всички въпроси относно възможността за решаване на спора чрез арбитраж. Имате право на справедливо изслушване пред арбитъра. Арбитърът може като цяло да постанови всякакви мерки, които може и съдът, включително включително възможността да изслуша предложение за диспозитивно решение (което може да включва предложение за диспозитивно решение, основано на писмените становища на страните, както и предложение за диспозитивно решение, основано на писмените становища на страните заедно с представените доказателства), но трябва да обърнете внимание, че арбитражните процедури обикновено са по-опростени и по-рационализирани от съдебните процеси и други съдебни производства. Решенията на арбитъра са изпълними в съда и могат да бъдат отменени от съда само по много ограничени причини. За подробности относно арбитражното производство вижте нашите Арбитражни процедури.
 3. Всяка процедура за прилагане на настоящото арбитражно споразумение, включително всяка процедура за потвърждаване, промяна или анулиране на дадено арбитражно решение, може да бъде започната във всеки компетентен съд. В случай че настоящото арбитражно споразумение по някаква причина се окаже неприложимо, всякакви съдебни производства срещу Компанията (с изключение на съдебни производства в съдилища за дребни искове) може да бъдат започнати само във федералните или щатските съдилища, намиращи се в Окръг Далас, Тексас. С настоящото вие неотменимо давате съгласието си да се подчинявате на юрисдикцията на тези съдилища за такива цели.
 4. Онлайн платформата за уреждане на спорове на Европейската комисия е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/odr. Tinder не участва в процедури за уреждане на спорове пред арбитражни органи, разглеждащи потребителски спорове, за членове, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство.

16. Приложимо право.

За потребителите, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство, или на друго място, където нашето арбитражно споразумение е забранено със закон, законите на щата Тексас, САЩ, с изключение на стълкновителни норми на Тексас, ще се прилагат за всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение или Услугата. Независимо от гореизложеното, Арбитражното споразумение в раздел 15 по-горе ще се управлява според Федералния закон за арбитража на САЩ. За избягване на съмнение, изборът на Тексаския закон не отменя задължителното законодателството за защита на потребителите в тези юрисдикции.

17. Място на провеждане.

С изключение на потребителите, пребиваващи в ЕС или Европейското икономическо пространство, които могат да заведат искове в страната си на пребиваване в съответствие с действащото законодателство, и с изключение на искове, които могат да бъдат правилно заведени в компетентен съд за дребни искове, всички искове, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение, Услугата или взаимоотношенията ви с Tinder, които по някаква причина не се предават на арбитраж, ще се разглеждат изключително във федералните или щатски съдилища на Окръг Далас, Тексас, САЩ. Вие и Tinder се съгласявате да се подчинявате на съдилищата в щата Тексас, упражняващи субектна юрисдикция, и се отказвате от всяко твърдение, че такива съдилища представляват неудобно място за разглеждане на дела.

18. Освобождаване от отговорност от вас.

Вие се съгласявате, в степента, позволена от действащото законодателство, да освободите от отговорност, защитавате и предпазвате Tinder, нашите партньори, и техните и нашите служители, директори, представители от и срещу всички жалби, искания, искове, щети, загуби, разходи, пасиви и разходи, включително адвокатски такси, които се дължат, произтичащи от или свързани по някакъв начин с достъпа ви или използването на услугата, вашето съдържание, или с нарушение на настоящото споразумение.

19. Цялостно споразумение; Други.

Настоящото споразумение, което включва Политиката за поверителност, Политиката за бисквитките, Съветите за безопасност, Правилата на общността и Арбитражните процедури (ако са приложими за вас), както и всички условия, за които сте били уведомени и които сте приели при закупуване на допълнителни функции, продукти или услуги, които предлагаме в рамките на Услугата, съдържа цялото споразумение между вас и Tinder по отношение на използването на Услугата. Ако някоя от клаузите на настоящото Споразумение е невалидна, останалата част от настоящото Споразумение продължава да е в пълна сила и действие. Ако Компанията не успее да упражни или приложи което и да е право или клауза в настоящото Споразумение, това няма да счита за отказ от това право или клауза. Вие се съгласявате, че вашият Tinder акаунт е непрехвърлим и всички права върху вашия акаунт и неговото съдържание се прекратяват при смъртта ви. Никакви посредничества, партньорства, съвместни предприятия, доверени лица или други специални отношения или трудови правоотношения не се създават в резултат на това Споразумение и не можете да правите никакви изявления от името на или да обвързвате Tinder по какъвто и да е начин.