BRUGSVILKÅR

Sidst revideret d. 19. november 2021.

Vigtig ændring i denne udgave: vi har klargjort, at det er MTCH Technology Services Limited, som driver vores europæiske hovedkvarter, der er ansvarlige for vores tjenester i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien og Schweiz.

Hvis du ønsker en opsummering af vores brugsvilkår, bedes du læse vores Opsummering af vilkår.

Velkommen til Tinder. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz, beskriver disse Brugsvilkår forholdet mellem dig og:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Hvis du bor i Japan, gælder disse brugsvilkår mellem dig og:

MG Japan Services GK ("MG Japan") 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Hvis du bor udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien, Schweiz eller Japan, beskriver disse Brugsvilkår forholdet mellem dig og:

Match Group, LLC ("Match Group") 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, USA

Betegnelserne ("os", "vi", "virksomheden" eller "Tinder") henviser til MTCH Technology, MG Japan eller Match Group, afhængigt af dit bopælsland.

1. Accept af aftale om brugsvilkår.

Ved at oprette en Tinder-konto, uanset om dette sker fra en mobilenhed, mobilapplikation eller computer (samlet benævnt "tjenesten"), accepterer du at være bundet af (i) disse brugsvilkår, (ii) vores Databeskyttelsespolitik, Cookiepolitik, Voldgiftsprocedurer (hvis det er relevant for dig), Sikkerhedsråd og Fællesskabets retningslinjer, som alle indarbejdes i denne aftale ved henvisning, og (iii) eventuelle vilkår, der oplyses til og accepteres af dig, hvis du køber yderligere funktioner, produkter og tjenester, som vi tilbyder på tjenesten (samlet benævnt denne "aftale"). Hvis du ikke accepterer og indvilliger i at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, bedes du ikke bruge tjenesten.

Vi kan foretage ændringer af denne aftale og tjenesten fra tid til anden. Dette kan vi gøre af en række forskellige årsager, herunder for at afspejle ændringer eller krav i loven, nye funktioner eller ændringer i forretningspraksisser. Den seneste udgave af denne aftale vil blive offentliggjort på tjenesten under indstillingerne og på gotinder.com. Vi anbefaler at du jævnligt læser den seneste udgave. Det er den seneste udgave, der gælder. Hvis ændringerne omfatter væsentlige ændringer af dine rettigheder eller forpligtelser, vil vi underrette dig om ændringerne senest 30 dage inden de træder i kraft (medmindre vi ikke kan gøre det under gældende lov) på rimelig vis; eksempelvis gennem en meddelelse via tjenesten eller e-mail. Hvis du fortsætter med at benytte dig af tjenesten efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer du den reviderede aftale.

2. Berettigelse.

Du er ikke autoriseret til at oprette en konto eller tilgå eller benytte Tjenesten eller de systemer, hvor Tjenesten findes, medmindre det følgende gælder:

 • du er mindst 18 år gammel.
 • du kan indgå en bindende kontrakt med Tinder,
 • du ikke er en person, der er udelukket fra at bruge tjenesten i henhold til lovene i USA eller eventuel anden gældende jurisdiktion (at du eksempelvis ikke står på det amerikanske finansministeriums liste over SDN'er eller er underlagt lignende forbud),
 • du vil overholde denne aftale og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og forordninger, og
 • du aldrig er blevet dømt for en forbrydelse eller strafbar lovovertrædelse (eller kriminalitet af lignende alvorsgrad), en seksuel forbrydelse eller en forbrydelse, der involverer vold, og at du ikke er forpligtet til at registrere dig som sexforbryder i eventuelt statslige, føderale eller lokale registre over sexforbrydere.

3. Din konto.

For at bruge Tinder kan du logge ind på en række forskellige måder, herunder via dit Facebook-login. Hvis du vælger at benytte dit Facebook-login, giver du os tilladelse til at tilgå og bruge særlige oplysninger fra din Facebook-konto, herunder, men ikke begrænset til, din offentlige Facebook-profil. Hvis du ønsker yderligere information om de oplysninger, vi indsamler fra dig, og hvordan vi bruger dem, bedes du læse vores Privatlivspolitik.

Du er ansvarlig for at holde de loginoplysninger, som du bruger til at tilmelde dig Tinder, hemmelige, og du er eneansvarlig for alle aktiviteter, der sker under brugen af de pågældende loginoplysninger. Hvis du mener, at nogen har fået adgang til din konto, bedes du kontakte os med det samme.

4. Ændring af tjenesten og opsigelse.

Tinder stræber altid efter at forbedre tjenesten og give dig mulighed for at benytte yderligere funktioner, som du kan finde spændende og nyttige. Det betyder, at vi kan tilføje nye funktioner eller forbedringer fra tid til anden, og at vi kan fjerne visse funktioner. Hvis disse handlinger ikke påvirker dine rettigheder eller forpligtelser væsentligt, kan vi vælge at undlade en varsling af disse ændringer, inden vi foretager dem. Vi kan endda vælge at suspendere tjenesten helt. I et sådant tilfælde vil vi varsle ændringen på forhånd, medmindre formildende omstændigheder, såsom sikkerhedsforanstaltninger, forhindrer os i at gøre dette.

Den nemmeste måde at slette din konto er at følge instruktionerne under tjenestens "Indstillinger". Du beholder naturligvis andre muligheder for at slette din konto. Als je echter een betalingsaccount van een derde partij gebruikt, bijvoorbeeld de App Store of de iTunes Store van van Apple ('App Store') of de Google Play Store, moet je je in-app-aankopen via dat account beheren, om te voorkomen dat je extra kosten in rekening worden gebracht. Tinder kan je account op elk moment zonder melding beëindigen als gedacht wordt dat je deze overeenkomst hebt geschonden. Na een dergelijke beëindiging heb je geen recht op enige restitutie voor in-app-aankopen.

Hvis du bor i Sydkorea, vil vi straks underrette dig angående årsagen for den anvendte handling, undtagen i det tilfælde, hvor vi med rimelighed konstaterer, at (i) underretning er forbudt ved lov (for eksempel, når underretning enten er i strid med gældende love, forordninger eller påbud fra tilsynsmyndigheder, eller hvor dette ville kompromittere en igangværende undersøgelse, der udføres af en tilsynsmyndighed) eller (ii) hvis en underretning kan skade dig, tredjeparter, Tinder og/eller vores tilknyttede selskaber (for eksempel, når underretning skader sikkerheden af tjenesten).

Efter din konto er blevet slettet, vil denne aftale blive opsagt, dog med undtagelse af følgende bestemmelser, som fortsat vil gælde for dig og Tinder: Afsnit 4, Afsnit 5 og Afsnit 12 til 19.

5. Sikkerhed; Dine interaktioner med andre medlemmer.

Selvom Tinder løbende opfordrer til en respektfuld medlemsoplevelse gennem funktioner som dobbelttilvalget, der kun giver medlemmer mulighed for at kommunikere, hvis de begge har indikeret, at de er interesseret i hinanden, er Tinder ikke ansvarlig for nogen medlemmers adfærd på tjenesten eller andetsteds. Du accepterer at udvise forsigtighed i alle dine interaktioner med andre medlemmer, især hvis du beslutter dig for at kommunikere uden for tjenesten, eller hvis du møder personer i virkeligheden. Derudover accepterer du at læse og følge Tinders Sikkerhedsråd, før du benytter tjenesten. Du accepterer, at du ikke vil videregive dine økonomiske oplysninger (f.eks. dine kreditkort- eller bankkontooplysninger), eller overføre penge til andre medlemmer, eller på anden måde sende penge dem.

DU ER ENEANSVARLIG FOR DINE INTERAKTIONER MED ANDRE MEDLEMMER. DU FORSTÅR, AT TINDER IKKE UDFØRER BAGGRUNDSKONTROL AF SINE MEDLEMMER ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDERSØGER MEDLEMMERNES BAGGRUNDE. TINDER FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR MEDLEMMERNES ADFÆRD ELLER FORENELIGHED.

6. Rettigheder, som Tinder giver dig.

Tinder giver dig en personlig, verdensomspændende, royalty-fri, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og opsigelig licens, der ikke kan ændres til en underlicens, til at få adgang til og bruge tjenesten. Denne licens eksisterer med det ene formål at lade dig bruge og nyde tjenestens ydelser, som disse er beregnet fra Tinders side, og som er tilladt i henhold til denne aftale. Denne licens og enhver autorisering til at tilgå Tjenesten tilbagekaldes automatisk, hvis du foretager en af de følgende handlinger:

 • bruge tjenesten eller indhold i tjenesten til eventuelle kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.
 • kopiere, ændre, overføre, aflede arbejde fra, gøre brug af eller på nogen måde gengive eventuelt ophavsretligt beskyttet materiale, billeder, varemærker, handelsnavne, tjenestemærker eller anden intellektuel ejendom, indhold eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger, der er tilgængelige gennem tjenesten, uden Tinders forudgående skriftlige samtykke.
 • udtrykke eller antyde, at eventuelle udtalelser, som du fremsætter, er godkendt af Tinder.
 • bruge nogen form for robot-, bot-, spider-, crawler-, scraper-, sidesøgnings-/hentningsapplikation, proxy eller en anden manuel eller automatisk enhed, metode eller proces, der giver dig adgang til at hente, indeksere, "datamine", eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesten eller tjenestens indhold.
 • bruge tjenesten på en måde, der kan forstyrre, afbryde eller have en negativ indvirkning på tjenesten eller de servere eller netværk, der er forbundet med tjenesten.
 • overføre vira eller anden skadelig kode, eller på anden måde kompromittere tjenestens sikkerhed.
 • forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af eventuelle oplysninger, der sendes til eller gennem tjenesten.
 • "frame" eller "spejle" (mirroring) en del af tjenesten uden Tinders forudgående skriftlige tilladelse.
 • bruge metatags, kode eller andre enheder, der indeholder eventuelle henvisninger til Tinder eller tjenesten (eller eventuelle varemærker, handelsnavne, tjenestemærker, logoer eller slogans, der tilhører Tinder) til at viderestille personer til en anden hjemmeside, uanset formålet.
 • ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, dekompilere, afkode eller på anden måde adskille nogen dele af tjenesten eller få andre til at gøre det.
 • bruge eller udvikle eventuelle tredjepartsapplikationer, som interagerer med tjenesten eller med andre medlemmers indhold eller oplysninger, uden vores skriftlige samtykke.
 • bruge, tilgå eller offentliggøre Tinder-applikationens programmeringsgrænseflade uden vores skriftlige samtykke.
 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden af vores tjeneste eller nogen af vores systemer eller netværk.
 • opfordre til eller fremme eventuelle aktiviteter, der overtræder denne aftale.

Tinder kan foretage undersøgelser og benytte sig af alle tilgængelige juridiske handlinger som svar på ulovlig og/eller uautoriseret brug af tjenesten, herunder sletning af din konto.

Eventuel software, som vi leverer til dig, kan automatisk downloade og installere opgraderinger, opdateringer eller andre nye funktioner. Du kan muligvis justere disse automatiske downloads gennem dine enhedsindstillinger.

7. Rettigheder, som du giver Tinder.

Ved at oprette en konto, giver du Tinder en overdragelig, underlicenserbar, royalty free rettighed og licens, der gælder på verdensplan, til at hoste, opbevare, bruge, kopiere, vise, gengive, tilpasse, redigere, udgive, ændre og distribuere de oplysninger, som du giver os tilladelse til at tilgå via tredjeparter såsom Facebook samt eventuelle oplysninger, som du sender, overfører, viser eller på anden måde gør tilgængelige, (samlet benævnt "indlæg") på tjenesten eller sender til andre brugere, (samlet benævnt "indholdet"). Tinders licens til dit indhold er ikke-eksklusiv, med den undtagelse, at Tinders licens er eksklusiv for afledt indhold, der skabes gennem brug af tjenesten. Tinder vil for eksempel have en eksklusiv licens til skærmbilleder af tjenesten, der indeholder dit indhold. Du giver derudover Tinder tilladelse til at handle på dine vegne, når det kommer til krænkende brug af dit indhold, der er hentet fra tjenesten af andre medlemmer eller tredjeparter, således at Tinder får mulighed for at forhindre brugen af dit indhold uden for tjenesten. Dette omfatter udtrykkeligt bemyndigelsen, men ikke forpligtelsen, til at sende meddelelser jf. 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA Takedown-meddelelser) på vegne af dig, hvis dit indhold tages og bruges af tredjeparter uden for tjenesten. Vores licens til dit indhold er underlagt dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning (eksempelvis love vedrørende databeskyttelse i det omfang, at indholdet indeholder personoplysninger, som defineret af de pågældende love), og eksisterer med det begrænsede formål at drive, udvikle, levere og forbedre tjenesten, samt at forske i og udvikle nye tjenester. Du accepterer, at eventuelt indhold, som du lægger op, eller som du giver os tilladelse til at lægge op på tjenesten, kan ses af andre medlemmer og af alle personer, der besøger eller deltager i tjenesten, (f.eks. enkeltpersoner, der har mulighed for at modtage delt indhold fra andre Tinder-medlemmer).

Du accepterer, at alle oplysninger, som du indsender efter oprettelsen af din konto, herunder oplysninger indsendt fra din Facebook-konto, er nøjagtige og sandfærdige, og at du er i besiddelse af rettigheden til at ligge indholdet op på tjenesten og tildele Tinder den ovenstående licens.

Du forstår og accepterer, at vi kan overvåge eller gennemgå eventuelt indhold, som du indsender som en del af en tjeneste. Vi kan helt eller delvist slette indhold, der, efter vores skøn, overtræder denne aftale eller kan skade tjenestens omdømme.

Når du kommunikerer med vores kundeservicemedarbejdere, indvilliger du i at være respektfuld og venlig. Hvis vi vurderer, at din adfærd over for vores kundeservicemedarbejdere eller andre medarbejdere på noget tidspunkt kan opfattes som truende, chikanerende eller stødende, forbeholder vi os retten til omgående at slette din konto.

Som modydelse for at Tinder giver dig tilladelse til at bruge tjenesten, accepterer du, at vi, vores tilknyttede selskaber og vores tredjepartspartnere kan placere annoncer i tjenesten. Ved at indsende forslag eller feedback til Tinder vedrørende vores tjeneste, accepterer du, at Tinder kan bruge og dele en sådan feedback til ethvert formål uden at kompensere dig på nogen måde.

Du bedes være opmærksom på, at Tinder kan tilgå, opbevare og videregive dine kontooplysninger og dit indhold, hvis det er påkrævet ved lov, ved opfyldelse af Tinders aftale med dig, eller i god tro om, at en sådan adgang, opbevaring eller videregivelse opfylder en legitim interesse, herunder for at: (i) overholde en retsproces; (ii) opfylde aftalen; (iii) svare på anklager om, at eventuelt indhold overtræder tredjeparters rettigheder; (iv) svare på dine kundeserviceanmodning; eller (v) beskytte rettighederne, ejendommen eller den personlige sikkerhed af virksomheden eller enhver anden person.

8. Fællesskabsregler.

Når du bruger tjenesten, accepterer du, at du ikke vil:

 • bruge tjenesten til formål, der er ulovlige, eller som forbydes af denne aftale.
 • bruge tjenesten til eventuelt skadelige eller kriminelle formål
 • bruge tjenesten til at skade Tinder
 • overtræde vores fællesskabsregler, som opdateres fra tid til anden.
 • spamme, anmode om penge fra eller bedrage eventuelle medlemmer.
 • udgive dig for at være en anden person eller juridisk enhed, eller sende eventuelle billeder af en anden person uden vedkommendes tilladelse.
 • mobbe, "stalke", intimidere, overfalde, chikanere, mishandle eller bagvaske nogen.
 • poste indhold, der overtræder eller krænker en persons rettigheder, herunder rettigheder til omtale, privatliv, ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendomsrettighed eller kontraktrettighed.
 • poste indhold, der indeholder hadefuld retorik eller truende, eksplicit seksuelt eller pornografisk indhold.
 • poste indhold, der opfordrer til vold, eller indhold, der indeholder nøgenhed eller grafisk eller umotiveret vold.
 • poste indhold, der fremmer racisme, fordomme, had eller fysisk skade af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson.
 • anmode om adgangskoder til noget formål eller anmode om personligt identificerbare oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer, eller formidle en anden persons personoplysninger uden vedkommendes tilladelse.
 • bruge et andet medlems konto, dele en konto med et andet medlem, eller have mere end én konto.
 • oprette en anden konto, hvis vi har allerede opsagt din konto, medmindre du har indhentet vores tilladelse til det.

Tinder forbeholder sig retten til at undersøge og/eller opsige din konto uden refundering af eventuelle køb, hvis du har overtrådt denne aftale, misbrugt tjenesten eller udvist adfærd, som Tinder betragter som upassende eller ulovlig, herunder handlinger eller kommunikation, der sker på tjenesten eller andetsteds. Derudover kan vi i visse tilfælde opsige eller slette din konto, hvis du overtræder de gældende vilkår for andre af Match Groups virksomheder, som udover Tinder tæller tjenester såsom OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito og Twoo, (hvis du ønsker flere detaljer, så klik her). Hvis du overtræder disse regler eller Fællesskabets Retningslinjer, tilbagekaldes din autorisering til at benytte tjenesten automatisk.

9. Andre medlemmers indhold.

Selvom Tinder forbeholder sig retten til at gennemgå og fjerne indhold, der overtræder denne aftale, er medlemmet, der poster sådant indhold, eneansvarlig for dét, og Tinder kan ikke garantere, at alt indhold vil overholde denne aftale. Hvis du ser indhold på tjenesten, der overtræder denne aftale, bedes du indberette det i tjenesten eller via vores kontaktformular.

10. Køb.

Generelt. Fra tid til anden kan Tinder tilbyde produkter og tjenester, som du kan købe ("køb i appen") gennem App Store, Google Play Butik, mobilfakturering, direkte fakturering via Tinder eller andre betalingsplatforme, som er godkendt af Tinder. Hvis du vælger at foretage et køb i appen, bliver du bedt om at bekræfte dit køb hos den pågældende betalingsudbyder, og din betalingsmetode (uanset om det er dit kort eller en tredjepartskonto såsom Google Play Butik eller App Store) (din "betalingsmetode") opkræves for købet i appen til de priser, der vises for dig for den eller de tjeneste(r), som du har valgt, samt eventuelle salgsafgifter, som dine betalinger er underlagt. Du giver Tinder eller tredjepartskontoen tilladelse til at opkræve dig i henhold til dit køb.

Automatisk fornyelse; Automatisk kortbetaling

Hvis du køber et abonnement, der fornys automatisk og periodisk, via en app, vil din betalingsmetode løbende blive opkrævet for abonnementet, indtil du opsiger det. Efter dit abonnements første bindingsperiode vil dit abonnement automatisk blive forlænget på ubestemt tid og til den pris, du accepterede, da du oprettede abonnementet, medmindre du opsiger dit abonnement inden den dato, hvor det fornys. Oplysninger om dit betalingskort opbevares og bruges efterfølgende til automatiske kortbetalinger i henhold til aftalen.

Indsigelser mod en allerede foretaget betaling bør rettes til kundeservice, hvis du er blevet opkrævet direkte af Tinder, eller den relevante tredjepartskonto, som eksempelvis App Store. Du kan også gøre indsigelse ved at kontakte din bank eller betalingsudbyder, som kan give dig yderligere oplysninger om dine rettigheder, samt de gældende tidsfrister. Du kan til enhver tid ubetinget trække dit samtykke til automatiske kortbetalinger tilbage ved at gå til indstillingerne for Tinder eller den relevante tredjepartskonto, men vær opmærksom på, at du stadig er forpligtet til at betale eventuelle udestående beløb.

Hvis du vil ændre eller opsige dit abonnement, skal du logge på din tredjepartskonto, (eller gå til indstillingerne for Tinder, hvis dette er relevant), og følge anvisningerne for at opsige eller annullere dit abonnement, også selvom du har slettet din konto eller Tinder-applikationen på din enhed. Sletning af din konto hos Tinder eller sletning af Tinder-applikationen på din enhed opsiger eller annullerer ikke dit abonnement. Tinder vil tilbageholde alle de midler, der opkræves din betalingsmetode, indtil du opsiger eller annullerer dit abonnement hos Tinder eller tredjepartskontoen, alt efter hvad der er relevant. Hvis du opsiger eller annullerer dit abonnement, kan du bruge dit abonnement til udgangen af din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode, og dit abonnement fornys ikke efter det tidspunkt, hvor den gældende periode udløber. Medlemmer med bopæl i Tyskland har mulighed for at opsige deres abonnement, efter dette er fornyet, med en opsigelsesfrist på én måned; dette vil ikke påvirke din ret til at opsige abonnementet uanset årsagen til dette.

Yderligere vilkår, der gælder, hvis du betaler Tinder direkte med din betalingsmetode. Hvis du betaler Tinder direkte, kan Tinder rette eventuelle faktureringsfejl eller andre fejl, som opstår, også selvom Tinder allerede har anmodet om eller modtaget betaling. Hvis du indleder en refunderingsproces eller på anden måde omstøder en betaling foretaget med din betalingsmetode, kan Tinder, efter eget skøn, opsige din konto med øjeblikkelig virkning.

Du kan redigere dine oplysninger om betalingsmetode ved at besøge Tinder og gå til indstillingerne. Hvis en betaling ikke gennemføres på grund af en udløbet betalingsmetode, utilstrækkelige midler eller af andre årsager, og du ikke redigerer dine oplysninger om betalingsmetode eller opsiger/annullerer dit abonnement, vil du fortsat være ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb, og du giver os samtidig tilladelse til at fortsætte med at opkræve via den pågældende betalingsmetode i tilfælde af, at den opdateres. Dette kan resultere i en ændring af dine faktureringsdatoer. Derudover giver du os tilladelse til at indhente opdaterede eller nye udløbsdatoer og kortnumre for dit kredit- eller betalingskort, i tilfælde af, at de oplyses af din kredit- eller betalingskortudsteder. Dine betalingsvilkår afhænger af din betalingsmetode og kan bestemmes af aftaler mellem dig og dit finansinstitut, kreditkortudsteder eller en anden udbyder af din valgte betalingsmetode. Hvis du bor uden for Nord-, Mellem- og Sydamerika, accepterer du, at din betaling til Tinder foretages gennem MTCH Technology Services Limited.

Virtuelle varer. Fra tid til anden kan du købe eller optjene en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens, som giver dig tilladelse til at bruge "virtuelle varer", som kan omfatte virtuelle produkter eller virtuelle "mønter" eller andre enheder, der kan byttes i tjenesten for virtuelle produkter (samlet benævnt "virtuelle varer"). Enhver saldo for virtuelle varer, der vises på din konto, udgør ikke en faktisk saldo og afspejler ikke eventuel opbevaret værdi, men fungerer i stedet som en måling af omfanget af din licens. Virtuelle varer er ikke underlagt gebyrer for manglende brug, men licensen, der tildeles til dig med hensyn til virtuelle varer, opsiges i henhold til vilkårene i denne aftale, når Tinder ophører med at levere tjenesten, eller når din konto på anden vis annulleres eller opsiges. Tinder forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opkræve gebyrer for retten til at tilgå eller bruge virtuelle varer, og kan distribuere virtuelle varer for et gebyr eller gratis. Tinder kan administrere, regulere, kontrollere, ændre eller slette virtuelle varer til enhver tid. Tinder har intet erstatningsansvar over for dig eller en tredjepart i tilfælde, hvor Tinder udøver sådanne rettigheder. Virtuelle varer kan kun indløses gennem tjenesten. ALLE KØB OG INDLØSNINGER AF VIRTUELLE VARER, DER FORETAGES GENNEM TJENESTEN, ER ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES. Leveringen af virtuelle varer til brug i tjenesten er en tjeneste, der træder i kraft øjeblikkeligt efter accept af dit køb af sådanne virtuelle varer. DU ANERKENDER, AT TINDER IKKE ER FORPLIGTET TIL AT REFUNDERE DIG MED HENSYN TIL VIRTUELLE VARER AF NOGEN ÅRSAG, OG AT DU IKKE VIL MODTAGE PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGTE VIRTUELLE VARER, NÅR EN KONTO LUKKES, UANSET OM EN SÅDAN LUKNING ER FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

Refunderinger. Generelt kan ingen opkrævninger for køb refunderes, og det er derudover ikke muligt at modtage refundering eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Vi kan gøre undtagelser, hvis der anmodes om en refundering for et abonnement inden for fjorten dage efter transaktionsdatoen, eller hvis lovgivningen i din jurisdiktion foreskriver refunderinger.

Abonnenter, der er bosiddende i EU eller EØS, er i overensstemmelse med lokal lovgivning berettiget til en fuld refundering, uden pligt til at oplyse årsagen, inden for 14 dage efter abonnementets start. Bemærk venligst, at perioden på 14 dage begynder, når abonnementet træder i kraft.

Hvis du er abonnent og køber af virtuelle varer, der er bosiddende i Sydkorea – er du i henhold til lokal lovgivning berettiget til en fuld refundering af dit abonnement og/eller ubrugte virtuelle varer i løbet af syv dage efter købet. Bemærk, at denne periode på syv dage, starter ved købet.

Med undtagelse af de ovennævnte medlemmer, der er bosiddende i Sydkorea, er køb af virtuelle varer ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES.

Sådan anmoder du om en refundering:

Hvis du har foretaget et køb med dit Apple-ID, behandles refunderinger af Apple, ikke Tinder. For at anmode om en refundering, skal du gå til App Store, klikke på dit Apple-ID, vælge "Købshistorik", finde transaktionen og trykke på "Indberet problem". Du kan også indsende en anmodning på https://getsupport.apple.com.

Hvis du har foretaget et køb med din Google Play Butik-konto eller direkte gennem Tinder, bedes du kontakte kundeservice med dit ordrenummer fra Google Play Butik (du kan finde ordrenummeret i ordrebekræftelsesmailen eller ved at logge ind på din Google Wallet) eller Tinder (du kan finde dette i din bekræftelsesmail). Du kan også skrive en mail eller sende en underskrevet og dateret meddelelse, hvori du, køberen, opsiger denne aftale, eller skrive en tekst, der har samme effekt. Du bedes også medsende e-mailadressen eller mobiltelefonnummeret, der er tilknyttet din konto, sammen med dit ordrenummer. Denne meddelelse skal sendes til: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Hvis du gør brug af din opsigelsesret (med undtagelse af køb foretaget gennem dit Apple-id, som Apple administrerer), refunderer vi (eller beder Google om at refundere) betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde inden for fjorten dage efter datoen for modtagelse af din beslutning om at opsige aftalen. Vi refunderer dig gennem den samme betalingsmetode, som du brugte til din indledende transaktion. Der vil ikke blive opkrævet gebyrer som følge af din refundering.

Hvis du har foretaget et køb via en betalingsplatform, der ikke er angivet ovenfor, bedes du anmode om en refundering direkte fra den tredjepartsforhandler, hvorigennem du foretog dit køb.

Du kan ikke opsige en ordre for levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis ordrebehandlingen er begyndt med dit udtrykkelige forudgående samtykke og anerkendelse af, at du dermed giver afkald på din opsigelsesret. Dette gælder bl.a. for køb af virtuelle varer. Det betyder, at sådanne køb er ENDELIGE OG IKKE KAN REFUNDERES.

Priser. Tinder driver en global virksomhed, og vores priser varierer afhængigt af en række faktorer. Vi tilbyder ofte kampagnepriser, som kan variere afhængigt af region, abonnementsvarighed, pakkestørrelse og mere. Vi tester også regelmæssigt nye funktioner og betalingsmuligheder.

11. Erklæring og procedure om indgivelse af krav vedrørende brud på ophavsretten.

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og lagt op på tjenesten på en måde, der udgør et brud på ophavsretten, bedes du indsende en takedown-anmodning gennem formularen her

Hvis du kontakter os vedrørende et påstået brud på ophavsretten, skal du sørge for at medsende følgende oplysninger:

 • en elektronisk eller fysisk underskift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den ophavsretligt beskyttede interesse;
 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk som du påstår er blevet krænket;
 • en beskrivelse af, hvor materialet, som du påstår er en del af bruddet, befinder sig på tjenesten, (en sådan beskrivelse skal være tilstrækkelig og grundig, så den gør det muligt for os at finde det påståede krænkende materiale);
 • dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, samt identiteten på ejeren af ophavsretten;
 • en skriftlig erklæring fra dig om at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; og
 • en erklæring fra dig, der er underlagt straf for mened, hvori du bekræfter, at de ovennævnte oplysninger i din erklæring er nøjagtige, og at du er ejeren af ophavsretten, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Tinder vil opsige gentagne krænkeres konti.

12. Ansvarsfraskrivelser.

TINDER LEVERER TJENESTEN "SOM BESET" OG "SOM TILGÆNGELIG". I DET OMFANG DER ER TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, YDER TINDER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED HENSYN TIL TJENESTEN (HERUNDER ALT INDHOLD I TJENESTEN). DETTE OMFATTER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. TINDER ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT (A) TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, SIKKER ELLER FEJLFRI, (B) AT EVENTUELLE MANGLER ELLER FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER (C) AT INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU ANSKAFFER DIG PÅ ELLER GENNEM TJENESTEN VIL VÆRE NØJAGTIGE.

TINDER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR INDHOLD, SOM DU ELLER ET ANDET MEDLEM ELLER EN TREDJEPART SLÅR OP, INDSENDER ELLER MODTAGER GENNEM TJENESTEN. MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSKAFFES GENNEM BRUG AF TJENESTEN, TILGÅS PÅ EGET ANSVAR OG EFTER EGET SKØN.

13. Tredjepartstjenester.

Tjenesten kan indeholde annoncer og kampagner, der tilbydes af tredjeparter, samt links til andre hjemmesider eller ressourcer. Tinder er ikke ansvarlig for sådanne eksterne hjemmesiders eller ressourcers tilgængelighed (eller manglen på samme). Hvis du vælger at interagere med tredjeparter, der stilles til rådighed gennem vores tjeneste, vil sådanne tredjeparters vilkår dække deres forhold med dig. Tinder er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. Ansvarsbegrænsning.

I DET OMFANG, DER ER TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL TINDER, TINDERS TILKNYTTEDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE PÅ INGEN MÅDE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER, STRAFFESKADER ELLER UDVIDEDE SKADER, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING TIL, TAB AF FORTJENESTE, UANSET OM TABET ER AFHOLDT DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB SOM FØLGE AF: (I) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF, ELLER DIN MANGLENDE ADGANG TIL ELLER BRUG AF, TJENESTEN, (II) ANDRE BRUGERES ELLER TREDJEPARTERS ADFÆRD ELLER INDHOLD PÅ, GENNEM ELLER EFTER BRUG AF TJENESTEN, ELLER (III) UAUTORISERET ADGANG, BRUG ELLER ÆNDRING AF DIT INDHOLD, SELV I TILFÆLDE HVOR TINDER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. TINDERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV VEDRØRENDE TJENESTEN VIL ALDRIG OVERSTIGE ENTEN DET BELØB, DU HAR BETALT TIL TINDER FOR TJENESTEN, OM NOGET, ELLER 100 USD, ALT EFTER HVAD DER ER STØRST, NÅR DU ER I BESIDDELSE AF EN KONTO.

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE ERSTATNINGER, HVORFOR NOGLE AF ELLER ALLE UDELUKKELSERNE OG BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

15. Voldgift, afkald på gruppesøgsmål og afkald på nævningesag.

Med undtagelse af medlemmer, der er bosat inden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andetsteds, hvor det er forbudt ved gældende lovgivning:

 1. Det eksklusive middel til løsning af eventuel tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale (herunder eventuel påstået overtrædelse heraf) eller tjenesten, er BINDENDE VOLDGIFT, der administreres af JAMS i henhold til JAMS' Streamlined Arbitration Rules & Procedures, undtagen i henhold til de ændringer, der er foretaget af vores voldgiftsprocedurer. Den eneste undtagelse til eksklusiviteten af voldgift er, at hver af parterne har ret til at anlægge et individuelt krav mod den anden part ved en kompetent småsagsdomstol. Derudover kan den svarende part, hvis sagen anlægges under voldgift, anmode om, at tvisten i stedet løses ved en småsagsdomstol, hvis kravet er inden for småsagsdomstolens jurisdiktion. Hvis anmodningen om at løse tvisten ved en småsagsdomstol fremsættes før en voldgiftsmand er blevet udnævnt, lukkes voldgiften administrativt. Hvis anmodningen om at løse tvisten ved en småsagsdomstol fremsættes efter en voldgiftsmand er blevet udnævnt, skal voldgiftsmanden afgøre, hvorvidt tvisten skal forblive i voldgift eller i stedet afgøres ved småsagsdomstolen. En sådan voldgiftsaftale skal udelukkende afholdes gennem skriftlig indsendelse, medmindre du eller Tinder vælger at gøre brug af retten til en mundtlig høring ved voldgiftsmanden. Uanset om du vælger voldgift eller småsagsdomstol, accepterer du, at du under ingen omstændigheder vil indlede, opretholde eller deltage i eventuelt gruppesøgsmål, gruppevoldgift eller andet repræsentativt søgsmål eller retssag mod Tinder.
 2. Ved at bruge tjenesten på enhver måde, accepterer du ovenstående voldgiftsaftale. Når du gør dette, GIVER DU SAMTIDIG AFKALD PÅ DIN RET TIL at gøre krav gældende eller forsvare eventuelle krav mellem dig og virksomheden (undtagen for sager, der kan bringes for en småsagsdomstol) GENNEM EN DOMSTOL. DU GIVER OGSÅ AFKALD PÅ DIN RET TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL ELLER ANDRE REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL. Hvis du gør et krav gældende mod Tinder uden for småsagsdomstolen (og Tinder ikke anmoder om, at kravet flyttes til småsagsdomstolen), vil dine rettigheder blive fastlagt af en NEUTRAL VOLDGIFTSMAND, OG IKKE EN DOMMER ELLER ET NÆVNINGETING, og voldgiftsmanden skal således afgøre alle krav og alle problemstillinger vedrørende tvistens egnethed til løsning ved voldgift. Du er berettiget til en retfærdig høring foran voldgiftsmanden. Voldgiftsmanden kan tildele enhver afhjælpning, som en domstol kan, og har herunder evnen til at høre en dispositiv begæring (som kan omfatte en dispositiv begæring baseret på parternes erklæringer, samt en dispositiv begæring baseret på parternes erklæringer og det fremlagte bevismateriale), men du bedes bemærke, at voldgiftssager som regel er enklere og mere strømlinede end retssager og andre retsprocesser. Afgørelser, der træffes af voldgiftsmanden, kan håndhæves i en domstol, og de kan kun omstødes af en domstol af meget begrænsede årsager. For yderligere oplysninger om voldgiftsprocessen, bedes du læse vores voldgiftsprocedurer.
 3. Alle sager, der har til formål at indføre denne voldgiftsaftale, herunder alle sager, der har til formål at bekræfte, ændre eller omstøde en voldgiftskendelse, kan indledes i enhver kompetent domstol. I tilfælde af, at denne voldgiftsaftale ikke kan gøres gældende af enhver årsag, kan eventuelle retssager mod virksomheden (bortset fra retssager i småsagsdomstole), kun indledes i de føderale eller statslige domstole i Dallas County, Texas. Du giver hermed dit uigenkaldelige samtykke til jurisdiktionen af disse domstole til et sådant formål.
 4. EU-Kommissionens onlineplatform til tvistbilæggelse er tilgængelig via http://ec.europa.eu/odr. Tinder deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer, der finder sted foran en forbrugervoldgiftsenhed for medlemmer bosat i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

16. Lovvalg.

For medlemmer, der er bosat i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andetsteds, hvor vores voldgiftsaftale er forbudt ved lov, vil lovene i Texas, USA, med undtagelse af Texas' lovkonfliktregler, finde anvendelse for eventuelle tvister, der er et resultat af eller vedrører denne aftale eller tjenesten. Uanset ovenstående, skal voldgiftsaftalen i Afsnit 15 ovenfor reguleres af Federal Arbitration Act. For at undgå tvivl, skal valget af den gældende lovgivning i Texas ikke erstatte eventuel obligatorisk forbrugerbeskyttelseslovgivning i sådanne retskredse.

17. Værneting.

Med undtagelse af medlemmer, der er bosat i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har mulighed for at anlægge krav i deres bopælsland i overensstemmelse med gældende lovgivning, og med undtagelse af krav, der kan anlægges i en småsagsdomstol i den pågældende jurisdiktion, vil alle krav, der er et resultat af eller som opstår i forbindelse med denne aftale, tjenesten, eller dit forhold til Tinder, og som, uanset årsagen, ikke er indsendt til voldgift, udelukkende undergå rettergang i de føderale eller statslige domstole i Dallas County, Texas, USA. Du og Tinder giver jeres samtykke til udøvelsen af personlig kompetence ved domstolene i staten Texas, og giver afkald på ethvert krav om, at sådanne domstole udgør et uhensigtsmæssigt forum.

18. Skadesløsholdelse af dig.

I det omfang det er tilladt ved gældende lovgivning, accepterer du at skadesløsholde, forsvare og fritage Tinder, vores tilknyttede selskaber og deres og vores respektive ledere, direktører, agenter og medarbejdere fra og mod alle klager, påkrav, krav, erstatninger, tab, omkostninger, forpligtelser og udgifter, herunder advokatsalærer, der skyldes, er relateret til, eller på nogen måde vedrører din adgang til eller brug af tjenesten, dit indhold eller din overtrædelse af denne aftale.

19. Hele aftalen; andet.

Denne aftale, som indeholder databeskyttelsespolitikken, cookiepolitikken, sikkerhedsrådene, Fællesskabets retningslinjer, og voldgiftsprocedurerne (hvis de er relevante for dig), og eventuelle vilkår, der oplyses til og accepteres af dig, hvis du køber yderligere funktioner, produkter eller tjenester, som vi tilbyder på tjenesten, udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og Tinder med hensyn til brugen af tjenesten. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, skal resten af denne aftale stadig være gyldig. Hvis virksomheden ikke udøver eller håndhæver en eller flere af rettighederne eller bestemmelserne i denne aftale, vil dette ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Du accepterer, at din Tinder-konto er ikke-overdragelig, og at alle dine rettigheder til din konto og kontoens indhold ophører ved din død. Intet agenturforhold, partnerskab, joint venture, tillidsforhold eller andet særligt forhold eller brug udformes som resultat af denne aftale, og du må ikke fremsætte eventuelle erklæringer på vegne af eller binde Tinder på nogen måde.