BRUGSVILKÅR

Sidst ændret den 08/01/2020.

Den største ændring i denne version: Vi har opdateret vores juridiske navn til MG Japan Services GK for medlemmer, der bor i Japan.

Hvis du ønsker en opsummering af vores brugsvilkår, bedes du læse vores Opsummering af vilkår.

Velkommen til Tinder. Hvis du bor i den Europæiske Union, gælder disse brugsvilkår mellem dig og:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology")
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Irland

Hvis du bor i Japan, gælder disse brugsvilkår mellem dig og:

MG Japan Services GK ("MG Japan") 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Hvis du bor uden for den Europæiske Union og Japan, gælder disse brugsvilkår mellem dig og:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

Betegnelserne ("os", "vi", "virksomheden" eller "Tinder") henviser til MTCH Technology, MG Japan eller Match Group, afhængigt af dit bopælsland.

1. Accept af aftale om brugsvilkår.

Ved at oprette en Tinder-konto, uanset om det sker gennem en mobilenhed, mobilapplikation eller computer (samlet benævnt "tjenesten") vil du være bundet af (i) disse brugsvilkår, (ii) vores privatlivspolitik, cookiepolitik, voldgiftsprocedurer (hvis relevant for dig) og sikkerhedsråd, som alle indarbejdes i denne aftale ved henvisning, og (iii) eventuelle vilkår, der oplyses til og accepteres af dig, hvis du køber yderligere funktioner, produkter og tjenester, som vi tilbyder på tjenesten (samlet benævnt denne "aftale"). Hvis du ikke accepterer og indvilliger i at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, skal du ikke bruge tjenesten.

Vi kan foretage ændringer til denne aftale og til tjenesten fra tid til anden. Vi kan gøre dette af en række forskellige årsager, herunder for at afspejle ændringer eller krav i loven, nye funktioner eller ændringer i forretningspraksisser. Den seneste udgave af denne aftale vil blive offentliggjort på tjenesten under indstillinger og derudover på gotinder.com. Vi anbefaler, at du jævnligt læser den seneste udgave. Det er den seneste udgave, der er den gældende udgave. Hvis ændringerne omfatter væsentlige ændringer, der påvirker dine rettigheder eller forpligtelser, vil vi underrette dig om ændringerne på rimelig måde, inden de træder i kraft; dette kan eks. være en meddelelse via tjenesten eller e-mail. Hvis du fortsætter med at benytte dig af tjenesten, efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer du den reviderede aftale.

2. Kvalificering.

Du skal være mindst 18 år gammel for at oprette en konto på Tinder og benytte dig af tjenesten. Når du opretter en konto og benytter dig af tjenesten, erklærer og garanterer du, at:

 • du kan indgå en bindende kontrakt med Tinder,
 • du ikke er en person, som er udelukket fra at bruge tjenesten i henhold til lovene i USA eller eventuel anden gældende jurisdiktion–dette betyder, at du ikke står på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller står over for lignende forbud,
 • du vil efterleve denne aftale og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og forordninger, og
 • du aldrig er blevet dømt for en forbrydelse eller strafbar lovovertrædelse (eller kriminalitet af lignende alvorsgrad), en seksuel forbrydelse eller eventuel forbrydelse, der involverer vold, og at du ikke er forpligtet til at registrere dig som sexforbryder i eventuelt statsligt, føderalt eller lokalt register over sexforbrydere.

3. Din konto.

For at bruge Tinder, kan du logge ind med dit Facebook-login. Hvis du gør dette, giver du os tilladelse til at tilgå og bruge visse Facebook-kontooplysninger, herunder, men ikke begrænset til din offentlige Facebook-profil. For yderligere information om de oplysninger, som vi indsamler fra dig og hvordan vi bruger dem, bedes du læse vores privatlivspolitik.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine loginoplysninger, som du bruger til at tilmelde dig Tinder, og du er eneansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer under de pågældende loginoplysninger. Hvis du mener, at nogen har fået adgang til din konto, bedes du omgående kontakte os.

4. Ændring af tjenesten og opsigelse.

Tinder stræber altid efter at forbedre tjenesten og give dig mulighed for at benytte yderligere funktioner, som du finder spændende og nyttige. Det betyder, at vi kan tilføje nye funktioner eller forbedringer fra tid til anden, og at vi kan fjerne nogle funktioner; hvis disse handlinger ikke væsentligt påvirker dine rettigheder eller forpligtelser, kan vi vælge ikke at varsle disse ændringer, inden vi foretager dem. Vi kan endda vælge at suspendere tjenesten helt; i dette tilfælde vil vi varsle ændringen på forhånd, medmindre formildende omstændigheder, såsom sikkerhedsforanstaltninger, forhindrer os i at gøre dette.

Du kan opsige din konto til enhver tid, uanset årsag, ved at følge instruktionerne under "Indstillinger" på tjenesten. Bruger du derimod en tredjepartsbetalingskonto, skal du administrere dine køb i appen gennem en sådan konto (f.eks. iTunes, Google Play) for at undgå yderligere opkrævninger. Tinder kan vælge at opsige din konto til enhver tid uden varsel, hvis Tinder har grund til at tro, at du har overtrådt denne aftale. Ved en sådan opsigelse, vil du ikke være berettiget til eventuel refusion for dine køb. Efter din konto er blevet opsagt, vil denne aftale blive opsagt, med undtagelse af følgende bestemmelser, som fortsat vil gælde for dig og Tinder: Afsnit 4, Afsnit 5 og Afsnit 12 til 19.

5. Sikkerhed; Dine interaktioner med andre medlemmer.

Selvom Tinder bestræber sig på at fremme en respektfuld medlemsoplevelse gennem funktioner som det dobbelte tilvalg, der kun giver medlemmer mulighed for at kommunikere, hvis de begge har indikeret, at de er interesseret i hinanden, er Tinder ikke ansvarlig for eventuelt medlems adfærd på tjenesten eller andetsteds. Du indvilliger i at udvise forsigtighed i alle dine interaktioner med andre medlemmer, især hvis du beslutter dig for at kommunikere uden for tjenesten, eller hvis du møder personer i virkeligheden. Derudover accepterer du at gennemgå og følge Tinders Sikkerhedsråd, før du benytter tjenesten. Du accepterer, at du ikke vil oplyse dine økonomiske oplysninger (f.eks. dine kreditkort- eller bankkontooplysninger), eller overføre eller på anden måde sende penge til andre medlemmer.

DU ER ENEANSVARLIG FOR DINE INTERAKTIONER MED ANDRE MEDLEMMER. DU FORSTÅR, AT TINDER IKKE UDFØRER BAGGRUNDSTJEK AF SINE MEDLEMMERS STRAFFEATTESTER ELLER PÅ ANDEN VIS UNDERSØGER SINE MEDLEMMERS BAGGRUNDE. TINDER FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMMERS ADFÆRD.

6. Rettigheder, som Tinder tildeler dig.

Tinder tildeler dig en personlig, verdensomspændende, royalty-fri, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og opsigelig licens, der ikke kan underlicenseres, til at få adgang til og bruge tjenesten. Denne licens eksisterer med det ene formål at give dig mulighed for at bruge og nyde godt af tjenestens fordele, som tilsigtet af Tinder, og som tilladt i henhold til denne aftale. Du accepterer derfor, at du ikke vil:

 • bruge tjenesten eller eventuelt andet indhold i tjenesten til eventuelle kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.
 • kopiere, ændre, overføre, skabe afledte værker fra, gøre brug af eller på nogen måde gengive eventuelt ophavsretligt beskyttet materiale, billeder, varemærker, handelsnavne, servicemærker eller anden intellektuel ejendom, andet indhold eller andre ejendomsretligt beskyttede oplysninger, der er tilgængelige gennem tjenesten uden Tinders forudgående skriftlige samtykke.
 • udtrykke eller antyde, at eventuelle udtalelser, som du fremsætter, er godkendt af Tinder.
 • bruge nogen form for robot, bot, spider, crawler, scraper, applikation til søgning/hentning af hjemmesider, proxy eller anden manuel eller automatisk enhed, metode eller proces til at få adgang til, hente, indeksere, foretage "dataminering" af eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesten eller tjenestens indhold.
 • bruge tjenesten på nogen måde, der kan forstyrre, afbryde eller have en negativ indvirkning på tjenesten eller de servere eller netværk, der er forbundet til tjenesten.
 • overføre vira eller anden skadelig kode eller på anden måde kompromittere tjenestens sikkerhed.
 • forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af eventuelle oplysninger, der sendes til eller gennem tjenesten.
 • "indramme" eller "spejle" nogen del af tjenesten uden Tinders forudgående skriftlige tilladelse.
 • bruge meta-tags, -koder eller andre enheder, der indeholder eventuelle henvisninger til Tinder eller tjenesten, (eller eventuelle varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer eller slogans, der tilhører Tinder), til at dirigere nogen personer til eventuelt anden hjemmeside uanset formålet.
 • ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, foretage "reverse engineering" af, afkode, dekompilere eller på anden måde adskille nogen dele af tjenesten eller få andre til at gøre det.
 • bruge eller udvikle eventuelle tredjepartsapplikationer, som interagerer med tjenesten eller med andre medlemmers indhold eller oplysninger uden vores skriftlige samtykke.
 • bruge, tilgå eller offentliggøre Tinder-applikationens programmeringsgrænseflade uden vores skriftlige samtykke.
 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden af vores tjeneste eller nogen af vores systemer eller netværk.
 • opfordre til eller fremme eventuelle aktiviteter, der overtræder denne aftale.

Virksomheden kan undersøge og foretage alle tilgængelige juridiske handlinger som svar på ulovlig og/eller uautoriseret brug af tjenesten, herunder opsigelse af din konto.

Eventuel software, som vi giver dig, kan automatisk downloade og installere opgraderinger, opdateringer eller andre nye funktioner. Du kan muligvis justere disse automatiske downloads gennem din enheds indstillinger.

7. Rettigheder, som du tildeler Tinder.

Ved at oprette en konto, tildeler du Tinder en verdensomspændende, overdragelig, underlicenserbar, royalty-fri rettighed og licens til at hoste, opbevare, bruge, kopiere, vise, gengive, tilpasse, redigere, udgive, ændre og distribuere de oplysninger, som du bemyndiger os til at tilgå via Facebook, samt eventuelle oplysninger, som du sender, overfører, viser eller på anden måde gør tilgængelige, (samlet benævnt "indlæg") på tjenesten eller sender til andre brugere, (samlet benævnt "indholdet"). Tinders licens til dit indhold er ikke-eksklusiv, med den undtagelse, at Tinders licens er eksklusiv for så vidt angår afledte værker, der skabes gennem brug af tjenesten. Tinder vil for eksempel have en eksklusiv licens til skærmbilleder af tjenesten, der omfatter dit indhold. Derudover, således at Tinder dermed får mulighed for at forhindre brugen af dit indhold uden for tjenesten, giver du Tinder tilladelse til at handle på dine vegne, hvad angår krænkende brug af dit indhold, der er taget fra tjenesten af andre medlemmer eller af tredjeparter. Dette omfatter udtrykkeligt bemyndigelsen, men ikke forpligtelsen til, at sende meddelelser i medfør af 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA Takedown-meddelelser) på dine vegne, hvis dit indhold tages og bruges af tredjeparter uden for tjenesten. Vores licens til dit indhold er underlagt dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, (for eksempel love vedrørende beskyttelse af personoplysninger i det omfang indholdet indeholder personoplysninger, som defineret af de pågældende love), og eksisterer med det begrænsede formål at drive, udvikle, levere og forbedre tjenesten, samt at forske i og udvikle nye tjenester. Du accepterer, at eventuelt indhold, som du lægger op, eller som du giver os tilladelse til at lægge op på tjenesten, kan ses af andre medlemmer og kan ses af alle personer, der besøger eller deltager i tjenesten, (f.eks. enkeltpersoner, der har mulighed for at modtage delt indhold fra andre Tinder-medlemmer).

Du accepterer, at alle oplysninger, som du indsender efter oprettelsen af din konto, herunder oplysninger indsendt fra din Facebook-konto, er nøjagtige og sandfærdige, og at du er i besiddelse af rettigheden til at lægge indholdet op på tjenesten og tildele Tinder den ovenstående licens.

Du forstår og accepterer, at vi kan overvåge eller gennemgå eventuelt indhold, som du indsender som en del af en tjeneste. Vi kan helt eller delvist slette indhold, der, efter vores skøn, overtræder denne aftale eller kan skade tjenestens omdømme.

Når du kommunikerer med vores kundeservicerepræsentanter, indvilliger du i at være respektfuld og venlig. Hvis vi vurderer, at din adfærd over for vores kundeservicerepræsentanter eller andre medarbejdere på noget tidspunkt kan opfattes som truende eller stødende, forbeholder vi os retten til omgående at opsige din konto.

Som modydelse for at Tinder giver dig tilladelse til at bruge tjenesten accepterer du, at vi, vores tilknyttede selskaber og vores tredjepartspartnere kan placere annoncer på tjenesten. Ved at indsende forslag eller feedback til Tinder vedrørende vores tjeneste, accepterer du, at Tinder kan bruge og dele en sådan feedback til ethvert formål uden at kompensere dig på nogen måde.

Du bedes være opmærksom på, at Tinder kan tilgå, opbevare og videregive dine kontooplysninger og dit indhold, hvis det er påkrævet ved lov, ved opfyldelse af Tinders aftale med dig, eller i god tro om, at en sådan adgang, opbevaring eller videregivelse opfylder en legitim interesse, herunder for at: (i) overholde en retsproces; (ii) håndhæve aftalen; (iii) svare på påstande om, at eventuelt indhold overtræder tredjeparters rettigheder; (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice; eller (v) beskytte rettighederne, ejendommen eller den personlige sikkerhed af virksomheden eller enhver anden person.

8. Fællesskabsregler.

Når du bruger Tjenesten, accepterer du, at du ikke vil:

 • bruge tjenesten til formål, der er ulovlige, eller som forbydes af denne aftale.
 • bruge tjenesten til eventuelt skadeligt eller kriminelt formål
 • bruge tjenesten til at skade Tinder
 • overtræde vores til enhver tid gældende fællesskabsregler.
 • spamme, anmode om penge fra eller bedrage eventuelle medlemmer.
 • efterligne eventuel person eller enhed eller sende eventuelle billeder af en anden person uden vedkommendes tilladelse.
 • mobbe, "stalke", intimidere, foretage overgreb på, chikanere, mishandle eller bagvaske nogen person.
 • lægge eventuelt indhold op, der overtræder eller krænker nogen persons rettigheder, herunder rettigheder til omtale, rettigheder til privatlivets fred, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller anden intellektuel ejendomsrettighed eller kontraktrettighed.
 • lægge eventuelt indhold op, der omfatter hadefuld retorik eller truende, seksuelt eksplicit eller pornografisk indhold.
 • lægge eventuelt indhold op, der opfordrer til vold, eller indhold, der omfatter nøgenhed eller grafisk eller umotiveret vold.
 • lægge eventuelt indhold op, der fremmer racisme, fordomme, had eller fysisk skade af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson.
 • anmode om adgangskoder til noget formål eller anmode om personligt identificerende oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer, eller formidle en anden persons personoplysninger uden vedkommendes tilladelse.
 • bruge et andet medlems konto, dele en konto med et andet medlem, eller opretholde mere end én konto.
 • oprette en anden konto, hvis vi har allerede opsagt din konto, medmindre du har vores tilladelse.

Tinder forbeholder sig retten til at undersøge og/eller opsige din konto uden refusion af eventuelle køb, hvis du har overtrådt denne aftale, misbrugt tjenesten eller udvist adfærd, som Tinder betragter som upassende eller ulovlig, herunder handlinger eller kommunikation, der forekommer på tjenesten eller andetsteds.

9. Andre medlemmers indhold.

Selvom Tinder forbeholder sig ret til at gennemgå og fjerne indhold, der overtræder denne aftale, er medlemmet, der slår et sådant indhold op, eneansvarlig for det, og Tinder kan ikke garantere, at alt indhold vil overholde denne aftale. Hvis du ser indhold på tjenesten, der overtræder denne aftale, bedes du indberette det i tjenesten eller via vores kontaktformular.

10. Køb.

Generelt. Fra tid til anden kan Tinder tilbyde produkter og tjenester, som du kan købe ("køb i appen") gennem iTunes, Google Play, udbyderfakturering, direkte Tinder-fakturering eller andre betalingsplatforme, som er godkendt af Tinder. Hvis du vælger at foretage et køb i appen, bliver du bedt om at bekræfte dit køb hos den pågældende betalingsudbyder, og din betalingsmetode (uanset om det er dit kort eller en tredjepartskonto såsom Google Play eller iTunes) (din "betalingsmetode") opkræves for købet i appen til de priser, der vises for dig for den/de tjeneste(r), du har valgt, samt eventuelle salgs- eller lignende afgifter, som kan pålægges dine betalinger, og du giver Tinder eller tredjepartskontoen tilladelse til at opkræve dig, som relevant. Hvis du køber et automatisk tilbagevendende periodisk abonnement gennem et køb i appen, vil din betalingsmetode fortsat blive opkrævet for abonnementet, indtil du opsiger det. Efter din indledende abonnementsperiode, og igen efter eventuel efterfølgende abonnementsperiode, fortsætter dit abonnement automatisk i en tilsvarende periode til den pris som du accepterede, da du oprettede dit abonnement.

Automatisk fornyelse; Automatisk kortbetaling

Abonnementer fornys automatisk, indtil du opsiger eller annullerer abonnementet. Når du køber et abonnement, opkræves din betalingsmetode månedligt på forhånd inden for 24 timer af datoen for det indledende køb, til den pris du accepterede da du oprettede dit abonnement. Dine kortbetalingsoplysninger opbevares og bruges efterfølgende til de automatiske kortbetalinger i overensstemmelse med aftalen.

Indsigelser mod en allerede foretaget betaling bør rettes til kundeservice, hvis du blev opkrævet direkte af Tinder, eller den relevante tredjepartskonto, såsom iTunes. Du kan også gøre indsigelse ved at kontakte din bank eller betalingsudbyder, som kan give dig yderligere oplysninger om dine rettigheder, samt gældende tidsfrister.

Du kan til enhver tid ubetinget tilbagetrække dit samtykke til automatiske kortbetalinger, ved at gå til indstillinger på Tinder eller den relevante tredjepartskonto, men vær opmærksom på, at du stadig er forpligtet til at betale eventuelle udestående beløb.

Hvis du vil ændre eller opsige dit abonnement, skal du logge ind på din tredjepartskonto (eller gå til Indstillinger på Tinder) og følge anvisningerne til at opsige eller annullere dit abonnement, også selvom du har slettet din konto hos os, eller hvis du har slettet Tinder-applikationen på din enhed. Sletning af din konto på Tinder, eller sletning af Tinder-applikationen på din enhed, opsiger eller annullerer ikke dit abonnement; Tinder vil fortsat beholde alle midler, der opkræves af din betalingsmetode, indtil du opsiger eller annullerer dit abonnement på Tinder, eller tredjepartskontoen, som relevant. Hvis du opsiger eller annullerer dit abonnement, kan du bruge dit abonnement til slutningen af din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode, og dit abonnement fornys ikke efter din på daværende tidspunkt gældende periode udløber.

Yderligere vilkår, der gælder, hvis du betaler Tinder direkte med din betalingsmetode. Hvis du betaler Tinder direkte, kan Tinder rette eventuelle faktureringsfejl eller andre fejl, som den begår, også selvom Tinder allerede har anmodet om eller modtaget betaling. Hvis du indleder en tilbageførsel eller på anden måde omstøder en betaling foretaget med din betalingsmetode, kan Tinder, efter eget skøn, opsige din konto med øjeblikkelig virkning.

Du kan redigere dine betalingsmetode-oplysninger ved at besøge Tinder og gå til Indstillinger. Hvis en betaling ikke gennemføres på grund af udløbet betalingsmetode, utilstrækkelige midler eller af andre årsager, og du ikke redigerer dine betalingsmetode-oplysninger, opsiger eller annullerer dit abonnement, vil du fortsat være ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb, og du giver os samtidig tilladelse til at fortsætte med at opkræve den pågældende betalingsmetode i tilfælde af, at den opdateres. Dette kan resultere i en ændring af dine faktureringsdatoer. Derudover giver du os tilladelse til at indhente opdaterede eller nye udløbsdatoer og kortnumre for dit kredit- eller betalingskort, som oplyst af din kredit- eller betalingskortudsteder. Dine betalingsvilkår afhænger af din betalingsmetode, og kan bestemmes af aftaler mellem dig og dit finansielle institut, kreditkortudsteder eller anden udbyder af din valgte betalingsmetode. Hvis du bor uden for Nord-, Mellem- og Sydamerika, accepterer du, at din betaling til Tinder foretages gennem MTCH Technology Services Limited.

Superlikes og andre virtuelle varer. Fra tid til anden kan du købe en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at bruge "virtuelle varer", herunder, men ikke begrænset til Superlikes (samlet benævnt "virtuelle varer"). Enhver saldo for virtuelle varer, der vises på din konto, udgør ikke en rigtig saldo og afspejler ikke eventuel opbevaret værdi, men fungerer i stedet som en måling af omfanget af din licens. Virtuelle varer pådrager sig ikke gebyrer for manglende brug, men licensen, der tildeles dig i virtuelle varer opsiges i henhold til vilkårene i denne aftale, når Tinder ophører med at levere tjenesten, eller når din konto på anden vis annulleres eller opsiges. Tinder forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at opkræve gebyrer for retten til at tilgå eller bruge virtuelle varer, og/eller kan distribuere virtuelle varer for et gebyr eller vederlagsfrit. Tinder kan administrere, regulere, kontrollere, ændre eller eliminere virtuelle varer til enhver tid. Tinder har intet erstatningsansvar over for dig eller eventuel tredjepart i tilfælde, hvor Tinder udøver sådanne rettigheder. Virtuelle varer kan kun indløses gennem tjenesten. ALLE KØB OG INDLØSNINGER AF VIRTUELLE VARER, DER FORETAGES GENNEM TJENESTEN ER ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES. Leveringen af virtuelle varer til brug i tjenesten er en tjeneste, der begynder straks efter accept af dit køb af sådanne virtuelle varer. DU ANERKENDER, AT TINDER IKKE ER FORPLIGTET TIL AT YDE REFUSION MED HENSYN TIL VIRTUELLE VARER AF NOGEN ÅRSAG, OG AT DU IKKE VIL MODTAGE PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGTE VIRTUELLE VARER, NÅR EN KONTO LUKKES, UANSET OM EN SÅDAN LUKNING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

Refunderinger. Som tommelfingerregel kan opkrævninger for køb ikke refunderes, og derudover er det ikke muligt at modtage refundering eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Vi kan gøre undtagelser, hvis der anmodes om en refundering for et abonnement inden for fjorten dage efter transaktionsdatoen, eller hvis lovgivningen i din jurisdiktion foreskriver refunderinger.

Abonnenter, der er bosiddende i EU eller EØS, er berettigede til, i overensstemmelse med lokal lovgivning, en fuld refusion, uden pligt til at oplyse årsagen, inden for 14 dage efter abonnementets start. Bemærk venligst, at perioden på 14 dage begynder, når abonnementet starter.

Køb af virtuelle varer er ENDEGYLDIGE OG KAN IKKE REFUNDERES.

For at anmode om en refundering: Hvis du abonnerede vha. dit Apple-id, behandles refunderinger af Apple, ikke Tinder. For at anmode om en refundering, skal du gå til iTunes, klikke på dit Apple-id, vælge "Købshistorik", finde transaktionen og trykke på "Indberet problem". Du kan også indsende en anmodning på https://getsupport.apple.com.

Hvis du har abonneret ved hjælp af din Google Play Store-konto, eller gennem Tinder direkte: bedes du kontakte kundeservice med dit ordrenummer fra Google Play Store (du kan finde ordrenummeret i ordrebekræftelsesmailen, eller ved at logge ind på Google Wallet) eller Tinder (du kan finde dette i din bekræftelsesmail). Du kan også skrive en mail, eller sende en underskrevet og dateret meddelelse, hvori du, køberen, opsiger denne aftale, eller anden ordlyd med samme effekt. Du bedes også medtage e-mailadressen eller mobiltelefonnummeret, der er tilknyttet din konto, sammen med dit ordrenummer. Denne meddelelse skal sendes til: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Hvis du gør brug af din opsigelsesret (med undtagelse af køb foretaget gennem dit Apple-id, som Apple styrer), refunderer vi (eller beder Google om at refundere) alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde inden for 14 dage efter datoen for modtagelse af din beslutning om at opsige aftalen. Vi refunderer dig ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du brugte i din indledende transaktion. Der vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer som følge af din refundering.

Du kan ikke opsige en ordre for levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis ordrebehandlingen er begyndt med dit udtrykkelige forudgående samtykke og anerkendelse af, at du dermed giver afkald på din opsigelsesret. Dette gælder bl.a. for køb af virtuelle varer. Det betyder, at sådanne køb er ENDELIGE OG IKKE KAN REFUNDERES.

Priser. Tinder driver en global virksomhed og leverer tjenester til et mangfoldigt fællesskab af medlemmer. Vores prisstruktur kan variere efter region, abonnementslængde, bundle-tørrelse, nylige kampagner i appen og andre faktorer. Vi tester ofte nye funktioner og prispunkter for at give medlemmer øget funktionalitet og flere betalingsmuligheder, hvis de vælger at bruge dem.

11. Meddelelse om og procedure til at indgive krav vedrørende krænkelse af ophavsret.

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret og lagt op på tjenesten på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsret, bedes du kontakte vores ophavsretsagent og give vedkommende følgende oplysninger:

 • en elektronisk eller fysisk underskift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den ophavsretligt beskyttede interesse,
 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk som du påstår er blevet krænket,
 • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du påstår er blevet krænket, befinder sig på tjenesten, (og en sådan beskrivelse skal være tilstrækkeligt udførlig, så den gør det muligt for os at finde det påståede krænkende materiale),
 • dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse,
 • en skriftlig erklæring fra dig, om at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven, og
 • en erklæring fra dig, foretaget under straf for mened, hvori du bekræfter, at de ovennævnte oplysninger i din meddelelse er nøjagtige, og at du er ejeren af ophavsretten, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Meddelelser om krav vedrørende krænkelse af ophavsret skal sendes til virksomhedens ophavsretsagent via e-mail til copyright@match.com, pr. telefon på (+1) 214-576-3272 eller med post til følgende adresse:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder vil opsige gentagne krænkeres konti.

12. Ansvarsfraskrivelser.

TINDER TILBYDER TJENESTEN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIG", OG I DET OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING YDER TINDER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, UANSET OM UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE FOR SÅ VIDT ANGÅR TJENESTEN, (HERUNDER ALT INDHOLD I TJENESTEN) , HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. TINDER HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER, AT (A) TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, SIKKER ELLER FEJLFRI, (B) EVENTUELLE MANGLER ELLER FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET, ELLER (C) AT EVENTUELT INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU ANSKAFFER DIG PÅ ELLER GENNEM TJENESTEN VIL VÆRE NØJAGTIGE.

TINDER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELT INDHOLD, SOM DU ELLER ET ANDET MEDLEM ELLER EN TREDJEPART SLÅR OP, INDSENDER ELLER MODTAGER VIA TJENESTEN. EVENTUELT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSKAFFES GENNEM BRUG AF TJENESTEN, TILGÅS PÅ EGET ANSVAR OG EFTER EGET SKØN.

13. Tredjepartstjenester.

Tjenesten kan indeholde annoncer og kampagner, der tilbydes af tredjeparter, samt links til andre hjemmesider eller ressourcer. Tinder er ikke ansvarlig for sådanne eksterne websteder eller ressourcers tilgængelighed (eller manglen på samme). Hvis du vælger at interagere med tredjeparter, der stilles til rådighed gennem vores tjeneste, vil sådanne tredjeparters vilkår styre deres forhold med dig. Tinder er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. Ansvarsbegrænsning.

I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL TINDER, TINDERS TILKNYTTEDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR INDIREKTE ELLER FØLGEERSTATNINGER, SAMT EKSEMPLARISKE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE, UANSET OM AFHOLDT DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER EVENTUELT TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE TAB, SOM FØLGE AF: (I) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER DIN MANGLENDE ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTEN, (II) ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTERS ADFÆRD ELLER INDHOLD PÅ, GENNEM ELLER EFTER BRUG AF TJENESTEN, ELLER (III) UAUTORISERET ADGANG, BRUG ELLER ÆNDRING AF DIT INDHOLD, SELV I TILFÆLDE HVOR TINDER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER. TINDERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV VEDRØRENDE TJENESTEN VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE ENTEN DET BELØB, DU HAR BETALT, HVIS NOGET, TIL TINDER FOR TJENESTEN ELLER USD 100, ALT EFTER HVAD DER ER STØRST, MENS DU ER I BESIDDELSE AF EN KONTO.

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE ERSTATNINGER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE UDELUKKELSERNE OG BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

15. Voldgift, afkald på gruppesøgsmål og afkald på nævningesag.

Bortset fra medlemmer, der er bosat inden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andetsteds, hvor det er forbudt ved gældende lovgivning:

 1. Det eksklusive middel til løsning af eventuel tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale (herunder eventuel påstået overtrædelse heraf) eller tjenesten, er BINDENDE VOLDGIFT, der administreres af JAMS i henhold til JAMS' Strømlinede voldgiftsregler og -procedurer, undtagen som ændret af vores voldgiftsprocedurer. Den eneste undtagelse til eksklusiviteten af voldgift er, at enhver af parterne har ret til at anlægge et individuelt krav mod den anden part ved en småsagsdomstol med kompetence, eller, hvis anlagt under voldgift, kan den svarende part anmode om, at tvisten i stedet løses ved en småsagsdomstol, hvis kravet er inden for småsagsdomstolens kompetence. Hvis anmodningen om at løse tvisten ved en småsagsdomstol fremsættes, før en voldgiftsmand er blevet udnævnt, lukkes voldgiften administrativt. Hvis anmodningen om at løse tvisten ved en småsagsdomstol fremsættes, efter en voldgiftsmand er blevet udnævnt, skal voldgiftsmanden afgøre, hvorvidt tvisten skal forblive i voldgift eller i stedet afgøres ved småsagsdomstolen. En sådan voldgift skal kun afvikles ved skriftlige indgivelser, medmindre enten du eller Tinder vælger at påberåbe sig retten til en mundtlig høring foran voldgiftsmanden. Uanset om du vælger voldgift eller småsagsdomstol, accepterer du, at du under ingen omstændigheder vil indlede, opretholde eller deltage i eventuelt gruppesøgsmål, gruppevoldgift eller andet repræsentativt søgsmål eller retssag mod Tinder.
 2. Ved at bruge tjenesten på enhver måde, accepterer du ovenstående voldgiftsaftale. Når du gør dette, GIVER DU SAMTIDIG AFKALD PÅ DIN RET TIL GENNEM EN DOMSTOL, at gøre krav gældende eller forsvare eventuelle krav mellem dig og virksomheden (undtagen for sager, der kan bringes for en småsagsdomstol). DU GIVER OGSÅ AFKALD PÅ DIN RET TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL ELLER ANDRE REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL. Hvis du gør et krav gældende mod Tinder uden for småsagsdomstolen (og Tinder ikke anmoder om, at kravet flyttes til småsagsdomstolen), vil dine rettigheder blive fastlagt af en NEUTRAL VOLDGIFTSMAND, IKKE EN DOMMER ELLER ET NÆVNINGETING, og voldgiftsmanden skal afgøre alle krav og alle problemstillinger vedrørende tvistens egnethed til at blive løst ved voldgift. Du er berettiget til en retfærdig høring foran voldgiftsmanden. Voldgiftsmanden kan tildele enhver afhjælpning, som en domstol kan, herunder evnen til at høre en dispositiv anmodning (som kan omfatte en dispositiv anmodning baseret på parternes anbringender, samt en dispositiv anmodning baseret på parternes anbringender samt det fremlagte bevismateriale), men du bedes bemærke, at voldgiftssager som regel er enklere og mere strømlinede end retssager og andre retsprocesser. Afgørelser truffet af voldgiftsmanden kan håndhæves i en domstol, og de kan kun omstødes af en domstol af meget begrænsede årsager. For yderligere oplysninger om voldgiftsprocessen, bedes du læse vores voldgiftsprocedurer.
 3. Alle procedurer, der har til formål at håndhæve denne voldgiftsaftale, herunder alle procedurer, der har til formål at bekræfte, ændre eller omstøde en voldgiftskendelse, kan indledes i enhver kompetent domstol. I tilfælde af, at denne voldgiftsaftale ikke kan gøres gældende af enhver årsag, kan eventuelle retssager mod virksomheden, (bortset fra retssager i småsagsdomstole), kun indledes i de føderale eller statslige domstole i Dallas County, Texas. Du giver hermed dit uigenkaldelige samtykke til de pågældende domstoles kompetence til sådanne formål.
 4. Europa-kommisionens onlineplatform til tvistbilæggelse er tilgængelig via http://ec.europa.eu/odr. Tinder deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer, der finder sted foran en forbrugervoldgiftsenhed for medlemmer bosat i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

16. Lovvalg.

For medlemmer bosat i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andetsteds, hvor vores voldgiftsaftale er forbudt ved lov, vil lovene i Texas, USA, med undtagelse af Texas' lovkonfliktregler, finde anvendelse for eventuelle tvister, der udspringer af eller vedrører denne aftale eller tjenesten. Uanset ovenstående, skal voldgiftsaftalen i Afsnit 15 ovenfor reguleres af Federal Arbitration Act. For at undgå tvivl, skal valget af Texas' gældende lovgivning ikke erstatte eventuel obligatorisk forbrugerbeskyttelseslovgivning i sådanne retskredse.

17. Værneting.

Bortset fra medlemmer, der er bosat i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har mulighed for at anlægge krav i deres bopælsland i overensstemmelse med gældende lovgivning, og bortset fra krav, der kan anlægges i en småsagsdomstol med kompetence, vil alle krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, tjenesten, eller dit forhold til Tinder, og som, uanset årsagen, ikke er indsendt til voldgift, udelukkende undergå rettergang i de føderale eller statslige domstole i Dallas County, Texas, USA. Du og Tinder giver jeres samtykke til udøvelsen af personlig kompetence af domstolene i staten Texas, og giver afkald på ethvert krav om, at sådanne domstole udgør et uhensigtsmæssigt forum.

18. Skadesløsholdelse af dig.

I det omfang tilladt ved gældende lovgivning, accepterer du at skadesløsholde, forsvare og fritage Tinder, vores tilknyttede selskaber og deres og vores respektive ledere, direktører, agenter og medarbejdere fra og mod alle klager, forlangender, krav, erstatninger, tab, omkostninger, forpligtelser og udgifter, herunder advokatsalærer, der skyldes, udspringer af eller som på nogen måde vedrører din adgang til eller brug af tjenesten, dit indhold eller din overtrædelse af denne aftale.

19. Hele aftalen; Andet.

Denne aftale, samt vores privatlivspolitik, cookiepolitik, sikkerhedstips, voldgiftsprocedurerne (hvis relevant for dig), og eventuelle vilkår, der oplyses til og accepteres af dig, hvis du køber yderligere funktioner, produkter eller tjenester, som vi tilbyder på tjenesten, indeholder tilsammen hele aftalen mellem dig og Tinder med hensyn til brugen af tjenesten. Hvis eventuel bestemmelse i denne aftale er ugyldig, skal resten af denne aftale fortsætte i fuld kraft og effekt. Hvis virksomheden ikke udøver eller håndhæver en eller flere af rettighederne eller bestemmelserne i denne aftale, vil dette ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Du accepterer, at din Tinder-konto er ikke-overdragelig, og at alle dine rettigheder til din konto og kontoens indhold ophører ved din død. Intet agenturforhold, partnerskab, joint venture, tillidsforhold eller andet særligt forhold eller ansættelse oprettes som følge af denne aftale, og du kan ikke fremsætte eventuelle erklæringer på vegne af eller binde Tinder på nogen måde.