תנאי השימוש

עדכון אחרון: 08/01/2020

השינוי העיקרי בגרסה זו: שינינו את שמנו החוקי ל-MG Japan Services GK עבור חברים המתגוררים ביפן.

לעיון בתקציר של תנאי השימוש שלנו, ניתן לעבור אל סיכום התנאים.

אנחנו שמחים שהצטרפת לטינדר. אם מקום מגוריך הוא באיחוד האירופי, תנאי שימוש אלה הם בינך לבין:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology")
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Ireland

אם מקום מגוריך הוא ביפן, תנאי השימוש הבאים יחולו עליך ועל:

MG Japan Services GK (“MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

אם מקום מגוריך הוא מחוץ לאיחוד האירופי ומחוץ ליפן, תנאי השימוש הבאים יחולו עליך ועל:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

המונחים ("אנחנו", "אותנו", "החברה" או "טינדר") מתייחסים ל-MTCH Technology, ל-MG Japan או ל-Match Group, על פי מדינת מגוריך.

1. קבלת הסכם תנאי השימוש.

יצירת חשבון טינדר, בין אם באמצעות מכשיר נייד, אפליקציה לנייד או מחשב (במקובץ, ה"שירות") מהווה את הסכמתך (1) לתנאי שימוש אלה, (2) למדיניות השמירה על פרטיות, למדיניות קובצי Cookie ולנוהלי הבוררות (אם הללו חלים עליך), ולטיפים לבטיחותשלנו, המשולבים בהסכם מתוקף אזכורם כאן, וכן (3) לכל התנאים שהוצגו בפניך ושהסכמת להם אם רכשת תכונות, מוצרים או שירותים נוספים שאנחנו מציעים בשירות (במקובץ, "הסכם" זה). ללא קבלה של תנאי הסכם זה והסכמה להם לא ניתן להשתמש בשירות.

ייתכן שנערוך מדי פעם שינויים בהסכם זה ובשירות. השינויים יתבצעו מסיבות שונות, ביניהן שיקוף שינויים בחוק או בדרישות החוק, תכונות חדשות או שינויים בשיטות העבודה העסקיות. הגרסה העדכנית ביותר של הסכם זה תפורסם במקטע 'שירות' תחת 'הגדרות' וכן בכתובת gotinder.com, ועליך לבדוק את הגרסה העדכנית ולעיין בה באופן קבוע. הגרסה העדכנית ביותר היא הגרסה החלה. אם השינויים כוללים שינויים מהותיים המשפיעים על הזכויות או על החובות שלך, אנחנו נודיע לך עליהם מראש באמצעים סבירים אשר עשויים לכלול הודעה באמצעות השירות או באמצעות הודעת דוא"ל. השימוש בשירות לאחר כניסת השינויים לתוקף מהווה הסכמה לשינויים בהסכם.

2. זכאות.

כדי ליצור חשבון בטינדר ולהשתמש בשירות, עליך להיות בן/ת 18 לפחות. יצירת חשבון ושימוש בשירות מהווה הצהרה והתחייבות לכך:

 • שמותר לך להיכנס לחוזה מחייב עם טינדר,
 • שלא נאסר עליך להשתמש בשירות בהתאם לחוקי ארה"ב או של כל סמכות שיפוטית רלוונטית אחרת – כלומר, אינך מופיע ברשימת SDN (יחידים וגופים המהווים איום לביטחונה הלאומי של ארה״ב) של משרד האוצר האמריקאי או שלא מוצבים בפניך איסורים דומים,
 • שתעמוד/י בתנאי ההסכם ובכל החוקים, הכללים והתקנות המקומיים, המדינתיים, הלאומיים והבינלאומיים החלים, וכן
 • ושמעולם לא הורשעת בעבירה או בעבירת אישום (או בפשע ברמת חומרה דומה), בפשע בעל אופי מיני או בכל פשע הקשור לאלימות ושאינך נדרש/ת להירשם כעבריין/ית מין ברישום עברייני המין המקומי, הפדרלי או המדינתי.

3. החשבון שלך.

כדי להשתמש בטינדר, באפשרותך להיכנס באמצעות פרטי ההתחברות שלך בפייסבוק. אם תשתמש/י באפשרות זו, הנך מאשר/י לנו לגשת למידע מסוים בחשבון פייסבוק שלך ולהשתמש בו, כולל, בין היתר, לפרופיל פייסבוק הציבורי שלך. לקבלת מידע נוסף בנוגע למידע שאנחנו אוספים ממך וכיצד אנחנו משתמשים בו, ניתן לעיין במדיניות השמירה על הפרטיות שלנו.

השמירה על סודיות פרטי ההתחברות שלך, המשמשים לכניסה לטינדר, היא באחריותך וכל הפעילויות שמתרחשות במסגרת פרטי התחברות אלה הן באחריותך הבלעדית. אם מישהו קיבל לדעתך גישה לחשבונך, עליך ליצור איתנו קשר באופן מיידי.

4. שינוי השירות וסיום השירות.

אנו בטינדר שואפים תמיד לשפר את השירות ולהעמיד לרשותך פונקציונליות נוספת שתעניין אותך ותועיל לך. לכן ייתכן שמדי פעם נוסיף הרחבות או תכונות מוצר חדשות וייתכן שנסיר חלק מהתכונות. אם פעולות אלה לא ישפיעו באופן מהותי על זכויותיך או על חובותיך, ייתכן שלא תתקבל עליהן הודעה מראש. ייתכן גם שנשעה את השירות לחלוטין. במקרה כזה נודיע לך על כך מראש, אלא אם נסיבות מקלות, כמו בעיות אבטחה או בטיחות, ימנעו זאת מאיתנו.

באפשרותך לסגור את חשבונך בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, על פי ההוראות תחת "הגדרות" בשירות, אך אם השתמשת בחשבון צד שלישי לצורך תשלום, יהיה עליך לנהל את הרכישות בתוך האפליקציה דרך חשבון זה (למשל, iTunes או Google Play) כדי למנוע חיוב נוסף. חשבונך גם עלול להיסגר על-ידי טינדר בכל עת ללא התראה מראש, אם יש חשש שהפרת את תנאי הסכם זה. במקרה כזה, לא תהיה לך זכאות להחזרים עבור רכישות. לאחר סגירת חשבונך, הסכם זה יסתיים, למעט התקנות הבאות שימשיכו לחול בינך לבין טינדר: סעיף 4, סעיף 5 וסעיפים 12 עד 19.

5. בטיחות; האינטראקציות שלך עם חברים אחרים בטינדר.

למרות שבטינדר שואפים לעודד חוויית חברים מכבדת באמצעות תכונות כמו 'הבעת הסכמה כפולה', שמאפשרת לחברים לתקשר רק אם שניהם הביעו עניין בכך, בטינדר לא אחראים על ההתנהלות של החברים בתוך השירות או מחוץ לו. הנך מסכים/ה לנהוג באחריות בכל האינטראקציות עם חברים אחרים, במיוחד אם קיבלתם החלטה לתקשר זה עם זה מחוץ לשירות או להיפגש פנים אל פנים. בנוסף, הנך מסכים/ה לעיין בטיפים לבטיחות של טינדר, וליישם אותם, לפני השימוש בשירות. הנך מסכים/ה שלא לספק מידע פיננסי (לדוגמה, פרטי כרטיס אשראי או חשבון בנק) ולא להעביר או לשלוח כסף לחברים אחרים בכל דרך אחרת .

האחריות לאינטראקציות שלך עם חברים אחרים היא שלך בלבד. עליך להבין שבטינדר לא מבצעים בדיקות רקע פלילי לחברים ולא חוקרים את העבר שלהם. לטינדר אין הצהרות והתחייבויות בנוגע להתנהגות החברים.

6. הזכויות שטינדר מעניקה לך.

טינדר מעניקה לך רישיון אישי, עולמי, ללא תשלום תמלוגים, שאינו ניתן להקצאה, ללא בלעדיות, ניתן להפקעה ושאינו ניתן לרישוי-משנה לגשת לשירות ולהשתמש בו. מטרת רישיון זה היא לאפשר לך להשתמש וליהנות מיתרונות השירות בהתאם לכוונת טינדר וכפי שמותר לפי הסכם זה. לכן, עליך להסכים שלא:

 • להשתמש בשירות או בכל תוכן הכלול בשירות למטרות מסחריות ללא הסכמתנו בכתב.
 • להעתיק, לשנות, להעביר, ליצור יצירות נגזרות מ-, לעשות שימוש ב- או לשכפל בכל אופן שהוא חומר, תמונות, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות או קניין רוחני, תוכן או מידע קנייני אחר המוגנים בזכויות יוצרים, שניתן לגשת אליהם באמצעות השירות, ללא הסכמה מראש ובכתב מטינדר.
 • להביע במפורש או במרומז שהצהרותיך הן באישור טינדר.
 • להשתמש ברובוט, תכנית בוט, עכביש, סורק, תכנית גירוד, יישום לאחזור/חיפוש אתרים, שרת proxy או בכל מכשיר, שיטה או תהליך ידני או אוטומטי לביצוע גישה, אחזור, מפתוח, "כריית נתונים" או בכל אופן לשכפל או לעקוף את מבנה הניווט או את תצוגת השירות או את תכניו.
 • להשתמש בשירות בכל דרך שעשויה להפריע לשירות או לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לשבש אותו או להשפיע עליו באופן שלילי.
 • להעלות וירוסים או קוד זדוני או לסכן את אבטחת השירות בכל דרך אחרת.
 • לזייף כותרות או לשנות מזהים בכל דרך אחרת במטרה להסוות את מקור המידע המשודר אל השירות או באמצעותו.
 • "למסגר" או "לשקף" כל חלק שהוא מהשירות ללא הרשאה מראש ובכתב של טינדר.
 • להשתמש במטה-תגים או בקוד או בהתקנים אחרים הכוללים כל התייחסות שהיא לטינדר או לשירות (או לכל סימן מסחרי, שם מסחרי, סימן שירות, לוגו או סלוגן של טינדר) כדי לכוון כל אדם שהוא לכל אתר אחר שהוא לכל מטרה שהיא.
 • לשנות, להתאים, להקנות ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה לאחור, לפענח, לבצע הידור לאחור או לפרק כל חלק של השירות או לגרום לאחרים לעשות זאת.
 • להשתמש באפליקציות צד שלישי שמקיימות אינטראקציה עם השירות או עם תוכן או מידע אחרים של החברים, או לפתח אפליקציות כאלה, ללא הסכמתנו בכתב.
 • להשתמש בממשק תכנות האפליקציות של טינדר, לגשת אליו או לפרסם אותו ללא הסכמתנו בכתב.
 • לבחון, לסרוק או לבדוק את נקודות התורפה של השירות שלנו או של כל מערכת או רשת.
 • לעודד או לקדם פעילות שמפרה הסכם זה.

החברה עשויה לחקור ולנקוט בכל הצעדים המשפטיים הזמינים בתגובה לשימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה בשירות, כולל סגירת החשבון שלך.

כל תוכנה שאנחנו מספקים לך עשויה להוריד ולהתקין שדרוגים, עדכונים או תכונות חדשות באופן אוטומטי. ייתכן שניתן יהיה להתאים את ההורדות האוטומטיות דרך הגדרות המכשיר שלך.

7. הזכויות שהנך מעניק/ה לטינדר.

יצירת החשבון מעניקה לטינדר זכות ורישיון עולמיים, ניתנים להעברה, ניתנים לרישוי משנה, ללא תשלום תמלוגים לארח, לאחסן, להשתמש, להעתיק, להציג, לשכפל, להתאים, לערוך, לפרסם, לשנות ולהפיץ מידע שאישרת לנו גישה אליו מפייסבוק, בנוסף לכל מידע שמפורסם, מועלה, מוצג או שהפך לזמין על ידך (במקובץ, "פרסום") בשירות או שמועבר על ידך לחברים אחרים (במקובץ, "תוכן"). הרישיון של טינדר לתוכן שלך יהיה ללא בלעדיות, למעט במקרים הנוגעים ליצירות נגזרות שנוצרו באמצעות שימוש בשירות, שעליהן יהיה לטינדר רישיון בלעדי. לדוגמה, לטינדר יהיה רישיון בלעדי לצילומי מסך של השירות שכוללים את התוכן שלך. בנוסף, כדי שטינדר תוכל למנוע שימוש בתוכן שלך מחוץ לשירות, הנך מאשר/ת לטינדר לפעול בשמך בנוגע לשימושים מפרים בהקשר לתוכן שלך שנלקח מהשירות על-ידי חברים אחרים או על-ידי צד שלישי. האמור לעיל כולל במפורש את הסמכות, אך לא את החובה, לשלוח הודעות בהתאם לסעיף 17 U.S.C. § 512(c)(3)‎ (למשל, הודעות על הסרה על פי חוק DMCA) בשמך, אם התוכן שלך נלקח ושימש צד שלישי מחוץ לשירות. הרישיון שלנו לתוכן שלך כפוף לזכויותיך במסגרת החוק החל (לדוגמה, חוקים הנוגעים להגנה על מידע אישי בכל מקרה של תוכן הכולל מידע אישי כמוגדר בחוקים אלה) והוא מוגבל למטרות הפעלה, פיתוח, אספקה ושיפור השירות ולמטרות מחקר ופיתוח של שירותים חדשים. ניתנת לנו הסכמתך להציג לחברים אחרים כל תוכן שמוקם על ידך, או שנתת לנו אישור למקם, בשירות וכל מבקר או משתתף בשירות עשוי לצפות בו (למשל אנשים שמקבלים תוכן משותף מחברים אחרים בטינדר).

ניתנת לנו הסכמתך שכל מידע שמוגש על-ידך בזמן יצירת חשבונך, לרבות מידע שנשלח מחשבון פייסבוק שלך, הוא מדויק ואמיתי ושזכותך לפרסם את התוכן בשירות ולהעניק את הרישיון לטינדר, כמתואר לעיל.

הנך מבין/ה ומסכים/ה לכך שאנו עשויים לבצע מעקב אחר תוכן שמפורסם על-ידך או לבדוק אותו כחלק מהשירות. אנו עשויים למחוק כל תוכן , במלואו או בחלקו, שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי מפר הסכם זה או עלול לפגוע במוניטין השירות.

בעת יצירת קשר עם נציגי שירות הלקוחות שלנו, עליך לשמור על גישה מנומסת ואדיבה. אם נרגיש שהתנהגותך כלפי נציגי שירות הלקוחות שלנו, או כלפי עובדים אחרים, היא מאיימת או פוגענית בכל עת שהיא, זכותנו לסגור את חשבונך באופן מיידי.

בתמורה לכך שטינדר מאפשרת לך להשתמש בשירות, ניתנת לנו הסכמתך להצגת פרסומים בשירות על-ידינו, על-ידי השותפים שלנו ועל-ידי שותפי צד שלישי. הגשת הצעות או משוב לטינדר בנוגע לשירות שלנו מהווה את הסכמתך לכך שטינדר תשתמש במשוב ותשתף אותו, לכל מטרה שהיא, מבלי לפצות אותך.

ברצוננו ליידע אותך על כך שטינדר תוכל לגשת לפרטי החשבון ולתוכן שלך, לאחסן ולגלות אותם, אם יהיה צורך לעשות זאת על פי חוק, במסגרת ביצוע הסכם זה עמך, או אם היא מאמינה בתום לב שקיים אינטרס לגיטימי לגישה, אחסון או גילוי, לרבות כדי: (א') לציית להליך משפטי, (ב') לאכוף הסכם זה, (ג') להגיב לתביעות על כך שתוכן מסוים מפר את הזכויות שיש לצד שלישי, (ד') להגיב לבקשות מצדך לשירות לקוחות או (ה') להגן על הזכויות, הרכוש או על הבטיחות האישית של החברה או של כל אדם אחר.

8. כללי הקהילה.

השימוש בשירות זה מהווה את הסכמתך לכך שלא תבצע/י:

 • שימוש בשירות למטרות לא חוקיות או אסורות על-פי הסכם זה.
 • שימוש בשירות למטרות מזיקות או מפוקפקות
 • שימוש בשירות במטרה לגרום נזק לטינדר
 • הפרה של הנחיות הקהילה שלנו, המתעדכנות מעת לעת.
 • הפצת דואר זבל, שידול למתן כספים מחברים או הונאתם.
 • התחזות לאנשים או לגופים או פרסום תמונות של אנשים אחרים ללא הרשאתם.
 • בריונות, הטרדה באמצעות מעקב, איום, הטרדה, התנכלות או השמצה כלפי כל אדם שהוא.
 • פרסום תוכן המפר או פוגע בזכויות של כל אדם אחר, כולל זכויות פרסום, פרטיות, זכויות יוצרים, סימן מסחרי או קניין רוחני או זכויות חוזיות אחרים.
 • פרסום כל תוכן שהוא מפיץ שנאה, מאיים, בעל אופי מיני בוטה או פורנוגרפי.
 • פרסום כל תוכן המסית לאלימות; או המכיל עירום או אלימות גרפית או מיותרת.
 • פרסום תוכן המעודד גזענות, דעות קדומות, שנאה או פגיעה פיזית מכל סוג שהוא כלפי כל קבוצה או יחיד.
 • שידול למסירת סיסמאות לכל מטרה שהיא, או פרטים אישיים מזהים למטרות מסחריות או לא חוקיות מחברים אחרים או הפצת מידע אישי של אדם אחר ללא אישורו.
 • שימוש בחשבונו של חבר אחר, שיתוף חשבון עם חבר אחר, או החזקת יותר מחשבון אחד.
 • יצירת חשבון אחר אם חשבונך נסגר על-ידינו, אלא אם קיבלת הרשאה מאיתנו.

טינדר שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את חשבונך ו/או לסגור אותו ללא החזר בגין רכישות אם הפרת הסכם זה, השתמשת בשירות לרעה או התנהגת באופן שטינדר מחשיבה כלא הולם או לא חוקי, כולל פעולות או תקשורת שמתקיימות בשירות עצמו או מחוץ לו.

9. תוכן של חברים אחרים.

למרות שטינדר שומרת לעצמה את הזכות לבדוק תוכן שמפר הסכם זה ולהסיר אותו, תוכן שכזה הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש המפרסם אותו, וטינדר אינה יכולה להבטיח שכל התוכן יציית לאמור בהסכם זה. אם נתקלת בתוכן בשירות שמפר את הסכם זה, יש לדווח על כך בשירות עצמו או דרך טופס יצירת הקשר שלנו.

10. רכישות.

כללי. מעת לעת, טינדר עשויה להציע מוצרים ושירותים לרכישה ("רכישות בתוך האפליקציה") דרך iTunes, Google Play, חיוב חברת סלולר, חיוב ישיר של טינדר או פלטפורמות תשלום אחרות שאושרו על-ידי טינדר. אם בחרת לבצע רכישה בתוך האפליקציה, תופיע הודעה שתבקש ממך לאשר את הרכישה עם ספק התשלום המתאים, ואמצעי התשלום שלך (הכרטיס שלך או חשבון צד שלישי כגון Google Play או iTunes) ("אמצעי התשלום" שלך) יחויב על פי המחירים שהוצגו בפניך עבור השירות(ים) שבחרת, וכן מסי קנייה או מסים דומים העשויים לחול על תשלומיך, והנך מאשר/ת לטינדר או לחשבון צד שלישי, בהתאם לנדרש, לחייב אותך. אם מתבצעת רכישה של מנוי תקופתי שמתחדש באופן אוטומטי באמצעות רכישה בתוך האפליקציה, אמצעי התשלום שלך ימשיך להיות מחויב עבור המנוי עד לביטולו על-ידך. לאחר תקופת ההתחייבות הראשונית למנוי, ושוב לאחר כל תקופת מנוי עוקבת, המנוי שלך ימשיך באופן אוטומטי לתקופת זמן נוספת זהה, במחיר שהוסכם עליו בעת הרישום.

חידוש אוטומטי; תשלום כרטיס אשראי אוטומטי

מנויים מתחדשים אוטומטית עד שתבטל/י או תסיים/י אותם. לאחר רכישת מנוי, נמשיך לחייב את אמצעי התשלום שלך מראש אחת לחודש, תוך 24 שעות מתאריך הרכישה הראשונית, במחיר שלו הסכמת כשנרשמת לראשונה כמנוי/ה. פרטי כרטיס האשראי שלך יאוחסנו וישמשו בהמשך לתשלומי כרטיס אשראי אוטומטיים על פי הסכם זה.

יש לשלוח כל ערעור על תשלום שכבר בוצע לשירות תמיכת הלקוחות שלנו אם חויבת ישירות על ידי טינדר, או לחשבון צד שלישי הרלוונטי, למשל iTunes. ניתן גם לערער על ידי פנייה לבנק או לספק התשלומים שלך, שיוכלו למסור מידע נוסף על זכויותיך ועל מגבלות הזמן של התהליך.

ניתן לבטל ללא תנאי ובכל זמן שהוא את הסכמתך לתשלומי כרטיס אשראי אוטומטיים, דרך מקטע ההגדרות בטינדר או בחשבון הצד השלישי הרלוונטי, אך עליך לשים לב לכך שעדיין תחול עליך מחויבות לשלם כל סכום שתהיה/י חייב.

אם ברצונך לשנות או לסיים את המנוי שלך, עליך להיכנס לחשבון הצד השלישי שלך (או למקטע ההגדרות בטינדר) ולבצע את ההוראות לסיום או לביטול המנוי, גם אם מחקת את חשבונך אצלנו או אם מחקת את אפליקציית טינדר ממכשירך. מחיקת חשבונך בטינדר או מחיקת אפליקציית טינדר ממכשירך אינה מסיימת או מבטלת את המנוי שלך; טינדר תשמור על כל הסכומים שחויבו באמצעי התשלום שלך עד לסיום או לביטול המינוי שלך בטינדר או בחשבון הצד השלישי, בהתאם לנדרש. אם ביטלת או סיימת את המנוי שלך, ניתן להמשיך את השימוש בו עד לסיום תקופת המנוי שנותרה, והמנוי שלך לא יחודש לאחר סיום התקופה שנותרה.

תנאים נוספים שיחולו אם תשלם/י ישירות לטינדר באמצעי התשלום שלך. במקרה של תשלום ישיר לטינדר, טינדר עשויה לתקן שגיאות חיוב או טעויות שהיא ביצעה, גם לאחר בקשת או קבלת תשלום מצידה. אם יזמת ביטול חיוב או ביטול תשלום שבוצע עם אמצעי התשלום שלך, טינדר עשויה לסגור את חשבונך באופן מיידי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ניתן לערוך את פרטיו של אמצעי התשלום על ידי כניסה לטינדר ומעבר אל מקטע ההגדרות. אם לא הוסדר תשלום כלשהו בגלל תפוגת תוקף, יתרה לא מספיקה או מכל סיבה אחרת, ואם לא תערוך/י את פרטיו של אמצעי התשלום, תסיים או תבטל/י את המנוי שלך, האחריות לסכומים שלא נגבו עדיין חלה עליך, וניתנת לנו הרשאתך להמשיך לחייב את אמצעי התשלום כשהוא יעודכן. כתוצאה מכך, ייתכן שינוי בתאריכי חיוב התשלום שלך. בנוסף, ניתנת לנו הרשאתך להשיג תאריכי תפוגה ומספרי כרטיס מעודכנים או חלופיים עבור כרטיס החיוב או כרטיס האשראי שלך, כפי שיסופקו על-ידי מנפיק כרטיס החיוב או האשראי. תנאי התשלום יתבססו על אמצעי התשלום שלך והם עשויים להיקבע לפי הסכם בינך לבין המוסד הפיננסי, מנפיק כרטיס האשראי או ספק אחר של אמצעי התשלום שבחרת. אם מקום מגוריך נמצא מחוץ ליבשות אמריקה, ניתנת לנו הסכמתך לכך שהתשלום שלך לטינדר יתבצע דרך MTCH Technology Services Limited.

סופר לייקים ופריטים וירטואליים אחרים. מעת לעת, ייתכן שתוכל/י לרכוש רישיון מוגבל, אישי, לא ניתן להעברה, לא ניתן לרישוי משני, ניתן לביטול, לצורך שימוש ב"פריטים וירטואליים", כולל, בין השאר, סופר לייקים (במקובץ, "פריטים וירטואליים"). יתרה של פריט וירטואלי שמוצגת בחשבון שלך אינה מגדירה יתרה אמתית או משקפת ערך מאוחסן, אלא מהווה מדד להיקף הרישיון שלך. פריטים וירטואליים לא צוברים עמלות בגין חוסר שימוש, עם זאת, הרישיון שמוענק לך לפריטים הווירטואליים יופסק בהתאם לתנאי הסכם זה, כאשר טינדר תפסיק לספק את השירות או כאשר חשבונך ייסגר. טינדר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום על הזכות לגשת לפריטים הווירטואליים או להשתמש בהם ו/או עשויה לחלק פריטים וירטואליים עם או ללא חיוב. טינדר עשויה לנהל, להסדיר, לשנות , לבטל פריטים וירטואליים או לפקח עליהם בכל עת. טינדר לא נושאת באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי במקרה שהיא מממשת זכויות אלה. ניתן לממש פריטים וירטואליים דרך השירות בלבד. כל הרכישות של פריטים וירטואליים ומימושם בשירות הם סופיים ולא ניתן לקבל עבורם החזר כספי. אספקת פריטים וירטואליים לשימוש בשירות היא שירות המתחיל מיד עם קבלת רכישתך של פריטים וירטואליים אלה. הנך מאשר/ת שטינדר אינה נדרשת לספק החזר כספי עבור פריטים וירטואליים מכל סיבה שהיא, ושלא תקבל/י כסף או כל פיצוי אחר תמורת פריטים וירטואליים שלא נעשה בהם שימוש בעת סגירת חשבון, בין אם סגירה זו נעשתה מרצון או בכפייה.

החזרים. באופן כללי, אין החזרים עבור רכישות, ואין החזרים או זיכויים עבור תקופות שימוש חלקיות. אנו עשויים לחרוג מן האמור לעיל במקרה של החזר עבור מנוי כאשר לא חלפו עדיין ארבעה-עשר ימים מתאריך הרכישה, או אם החוקים החלים בתחום השיפוט שלך קובעים כי נדרש החזר.

מנויים המתגוררים באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי, בהתאם לחוק המקומי, זכאים להחזר מלא ללא ציון סיבה במהלך 14 ימים לאחר תחילת המנוי. יש לשים לב שתקופה זו, בת 14 הימים, מתחילה עם תחילת המנוי.

רכישות של 'פריטים וירטואליים' הן סופיות ולא ניתן לקבל עבורן החזר כספי.

כדי לבקש החזר:
אם נרשמת באמצעות ה-Apple ID שלך, ההחזרים מנוהלים על-ידי חברת Apple, לא על-ידי טינדר. כדי לבקש החזר, עליך להיכנס ל-iTunes, ללחוץ על ה-Apple ID שלך, לבחור באפשרות "היסטוריית רכישות", למצוא את העסקה וללחוץ על "דיווח על בעיה". ניתן גם להגיש בקשה בכתובת https://getsupport.apple.com.

אם נרשמת באמצעות חשבונך בחנות Google Play או ישירות באמצעות טינדר: יש ליצור קשר עם מוקד התמיכה ללקוחות עם מספר ההזמנה שלך בחנות Google Play (ניתן למצוא את מספר ההזמנה בדוא"ל אישור ההזמנה או על-ידי התחברות ל-Google Pay), או בטינדר (ניתן למצוא את מספר ההזמנה בדוא"ל אישור ההזמנה). ניתן גם לשלוח בדואר הודעה חתומה ומתוארכת, שמציינת שברצונך, הקונה, לבטל הסכם זה, או ניסוח דומה. יש לכלול גם את כתובת הדוא"ל או את מספר הטלפון הנייד שמשויך לחשבונך, לצד מספר ההזמנה. את ההודעה יש לשלוח לכתובת: Tinder, Attn: Cancellations, P.O.‎ Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

אם תעשה/י שימוש בזכות הביטול (למעט בהקשר לרכישות שנעשו דרך Apple ID, שבהן שולטת Apple), נחזיר לך (או נבקש מ-Google להחזיר לך) את כל התשלומים שהתקבלו ממך, ללא עיכובים מיותרים ובכל מקרה תוך 14 יום מהתאריך שבו קיבלנו את ההודעה בדבר החלטתך לבטל את ההסכם. ההחזר יבוצע לאמצעי התשלום שבו השתמשת בעסקה הראשונית. בכל מקרה לא נגבה ממך אף עמלה על ההחזר.

לא ניתן לבטל הזמנה לאספקת תוכן דיגיטלי שלא נמסר על ידי תווך פיזי, אם עיבוד ההזמנה כבר החל בכפוף להסכמתך המפורשת מראש ואישורך שבכך תאבד/י את זכות הביטול שלך. האמור לעיל חל למשל על רכישות של פריטים וירטואליים. המשמעות היא שרכישות אלו הן סופיות ללא זכאות להחזר.

תמחור. טינדר מפעילה עסק גלובלי ומספקת שירותים לקהילת חברים מגוונת. מבנה התמחור שלנו עשוי להשתנות על פי האזור, משך המנוי, גודל החבילה, מבצעי קידום שהוצעו לאחרונה בתוך האפליקציה וגורמים אחרים. אנו בודקים לעתים קרובות תכונות ותמחורים חדשים כדי שנוכל להציע לחברים תכונות ואמצעי תשלום רבים יותר לבחירתם.

11. הודעה ונוהל להגשת תביעות בדבר הפרת זכויות יוצרים.

אם, לדעתך, עבודתך הועתקה ופורסמה בשירות באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, עליך לספק לסוכן זכויות היוצרים את המידע הבא:

 • חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשמו של בעלי זכויות היוצרים,
 • תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו זכויותיה,
 • תיאור המקום שבו החומר, שלטענתך מפר את זכויות היוצרים, ממוקם בשירות (תיאור שכזה חייב להיות מספק בצורה סבירה, כדי לאפשר לנו למצוא את החומר שלכאורה מפר את זכויות היוצרים);
 • פרטים ליצירת קשר, כולל כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל;
 • הצהרה בכתב, על כך שהנך מאמין/ה בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על-ידי בעלי זכויות היוצרים, הסוכן שלו, או החוק; וכן
 • הצהרה שלך, בכפוף לעונש בגין שבועת שקר, שהמידע לעיל בהודעתך הוא מדויק ושהנך בעלי זכויות היוצרים, או שיש לך הרשאה לפעול בשם בעלי זכויות היוצרים.

יש לספק את ההודעה על תביעות באשר להפרת זכויות יוצרים לסוכן זכויות היוצרים של החברה בדוא"ל, לכתובת copyright@match.com, בטלפון, למספר 1-214-576-3272+, או בדואר, לכתובת הבאה:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231 USA

טינדר תסגור את חשבונות החברים שביצעו הפרות חוזרות של זכויות יוצרים.

12. כתבי ויתור.

טינדר מספקת את השירות "כמות שהוא" ו"כפי שזמין", וככל שמתיר החוק, אינה מעניקה התחייבויות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשות, משתמעות, סטטוטורית או אחרות, בנוגע לשירות (לרבות כל התוכן הכלול בו), לרבות וללא הגבלה אל, התחייבויות משתמעות בדבר איכות משביעת רצון, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. טינדר אינה מצהירה או מתחייבת לכך (א) שהשירות יהיה רציף, מאובטח או ללא שגיאות, (ב) שפגמים ושגיאות בשירות יתוקנו, או (ג) שכל תוכן או מידע שמתקבל על-ידך בשירות או דרכו יהיה מדויק.

טינדר אינה נושאת באחריות על כל תוכן שהוא שמפורסם, נשלח או מתקבל דרך השירות על-ידך, על-ידי חבר אחר או על-ידי צד שלישי. הגישה לחומר שהורדת, או שהשגת בכל דרך אחרת, באמצעות השימוש בשירות היא באחריותך ועל-פי שיקול דעתך.

13. שירותי צד שלישי.

השירות עשוי לכלול פרסומות ומבצעים שמוצעים על-ידי גורמי צד שלישי וקישורים לאתרי אינטרנט או למשאבים אחרים. טינדר אינה אחראית לזמינות (או לחוסר הזמינות) של אתרי אינטרנט או משאבים חיצוניים אלה. אם בחרת לקיים אינטראקציה עם גורמי צד שלישי שהפכו לזמינים דרך השירות שלנו, התנאים של אותם גופים הם שיקבעו את הקשר שלך עמם. טינדר אינה אחראית או מחויבת לתנאים או לפעולות של גורמי צד שלישי אלה.

14. הגבלת חבות.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה לא יישאו טינדר, השותפים, העובדים, מעניקי הרישיון או ספקי השירותים שלה, בחבות בגין כל נזק עקיף, תוצאתי, דוגמתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות וללא הגבלה, לכל אבדן רווחים שנגרם במישרין או בעקיפין, או לכל אבדן של נתונים, שימוש, מוניטין או הפסדים לא-מוחשיים אחרים שנובעים (א') מהגישה או מאי היכולת לגשת לשירות או מהשימוש או מאי-השימוש שלך בו, (ב') מההתנהלות או התוכן של חברים או גורמי צד שלישי אחרים בשירות, דרכו או בעקבות השימוש בו, או (ג') מגישתך לתוכן, השימוש שלך בו או שינוי שתעשה/י בו, שנעשו ללא הרשאה, גם אם טינדר קיבלה הודעה מראש על האפשרות להתרחשותם של נזקים אלה. בשום מקרה טינדר לא תישא בחבות כוללת כלפיך, בנוגע לכל תביעות הקשורות לשירות, שתעלה על הסכום ששולם, אם בכלל, על-ידך לטינדר עבור השירות, ועד 100 דולר ארה"ב, בעת שיש ברשותך חשבון.

בסמכויות שיפוט מסוימות לא ניתן להחריג או להטיל הגבלות על פיצויים מסוימים, כך שייתכן שחלק מן ההחרגות וההגבלות במקטע זה, או כולן, אינן חלות עליך.

15. בוררות, כתב ויתור על תביעה ייצוגית וכתב ויתור על משפט בפני חבר מושבעים.

למעט חברים שמקום מגוריהם הוא באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי ובמקומות אחרים שבהם הדבר אסור על-פי החוק החל:

 1. האמצעי הבלעדי לפתרון מחלוקות או תביעות שנובעות מהסכם או משירות זה, או קשורות אליהם, (כולל הפרתם לכאורה), יהיה באמצעות בוררות מחייבת שתנוהל על ידי JAMS במסגרת כללי ונוהלי הבוררות המתומצתים של JAMS, למעט במידה שאלה יעודכנו על ידי נוהלי הבוררות שלנו. יוצא הדופן היחיד לבלעדיות הבוררות הוא, שזכותו של כל אחד מהצדדים להגיש תביעה אישית כנגד הצד השני בבית משפט לתביעות קטנות בעל סמכות השיפוט המתאימה, או, אם תוגש במסגרת בוררות, הצד המשיב יוכל לבקש שהטיפול במחלוקת יימשך במקום זאת בבית משפט לתביעות קטנות, אם התביעה נמצאת בתחום שיפוטו של בית המשפט לתביעות קטנות. אם הבקשה להמשך התביעה בבית משפט לתביעות קטנות תיעשה לפני שמונה בורר, הבוררות תיסגר מנהלתית. אם הבקשה להמשך התביעה בבית משפט לתביעות קטנות תיעשה לאחר שכבר מונה בורר, הבורר יקבע אם המחלוקת תישאר בבוררות או תימשך בבית משפט לתביעות קטנות. בוררות שכזו תנוהל רק באמצעות שטרות בוררות בכתב, אלא אם כן את/ה או טינדר תבחרו לממש את זכותכם לשימוע בעל פה בפני הבורר. אך בין אם בחרת בבוררות או בבית משפט לתביעות קטנות, מוסכם עליך שאסור לך בשום אופן לפתוח נגד טינדר בהליכים של תביעה ייצוגית, בוררות ייצוגית או פעולה או הליך ייצוגיים אחרים, להמשיך בהליכים שכאלה או להשתתף בהם.
 2. השימוש בשירות, בכל אופן שהוא, מהווה את הסכמתך להסכם הבוררות לעיל. הסכמתך מהווה ויתור על זכותך לפנות לבית משפט כדי לטעון או להתגונן בתביעות בינך לבין החברה (למעט במקרים שנדונים בבית משפט לתביעות קטנות). הסכמתך גם מהווה ויתור על זכותך להשתתף בתביעה ייצוגית או בהליכים ייצוגיים אחרים. אם תגיש/י תביעה נגד טינדר מחוץ לבית משפט לתביעות קטנות (וטינדר לא תבקש שהתביעה תועבר לבית משפט לתביעות קטנות), זכויותיך ייקבעו על-ידי בורר ניטרלי ולא על-ידי שופט או חבר מושבעים, והבורר יחליט לגבי לכל הסוגיות הנוגעות לבוררות המחלוקת. זכותך לערוך שימוע הוגן בפני הבורר. הבורר רשאי באופן כללי לפסוק כל סעד לטובתך שיכול היה לפסוק בית משפט, לרבות היכולת לשמוע הליך דיספוזיטיבי (Dispositive motion) (שעשוי לכלול הליך דיספוזיטיבי על סמך כתבי הטענות של הצדדים, וכן הליך דיספוזיטיבי על סמך כתבי הטענות של הצדדים לצד העדויות שנמסרו), אך עליך לקחת בחשבון שהליכי בוררות הם לרוב פשוטים ויעילים יותר ממשפטים ומהליכים משפטיים אחרים. החלטות שהתקבלו על-ידי הבורר ניתנות לאכיפה בבית המשפט וניתן לבטל אותן בבית המשפט רק עקב מספר מאוד מצומצם של סיבות. לפרטים על תהליך הבוררות, נא לעיין בנוהלי הבוררות שלנו.
 3. ניתן להתחיל בכל הליך לאכיפת הסכם בוררות זה, כולל כל הליך לאישור, שינוי או הסרה של פסק בוררות, בכל בית דין בעל סמכות שיפוט מתאימה. במקרה בו לא ניתן לאכוף את הסכם בוררות זה מכל סיבה שהיא, ניתן להתחיל בהתדיינות משפטית נגד החברה (למעט במקרי תביעות בבית משפט לתביעות קטנות) רק בבתי דין פדרליים או מדינתיים הממוקמים במחוז דאלאס, טקסס. ניתנת לנו הסכמתך, באופן בלתי הפיך, לסמכות השיפוט של בתי דין אלה למטרות אלה.
 4. הפלטפורמה המקוונת ליישוב מחלוקות של הנציבות האירופית זמינה בכתובת http://ec.europa.eu/odr. טינדר אינה משתתפת בהליכי יישוב מחלוקות בפני ישות שמספקת בוררות צרכנית עבור חברי טינדר המתגוררים באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי.

16. החוק החל.

עבור חברים המתגוררים באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי או במקומות בהם הסכם הבוררות שלנו אסור על-פי חוק, חוקי מדינת טקסס, ארה"ב, למעט כללים של טקסס החלים על סתירות בין חוקים, יחולו על כל מחלוקת שנובעת מהסכם זה או מהשירות או קשורה אליהם. על אף האמור לעיל, הסכם הבוררות בסעיף 15 לעיל יהיה כפוף לחוק הבוררות הפדרלי (Federal Arbitration Act). למען הסר ספק, הבחירה בחוק החל של טקסס לא תבוא במקום כל חקיקה מחייבת הנוגעת להגנה על צרכנים בתחומי שיפוט כאלה.

17. מקום השיפוט.

למעט חברי טינדר המתגוררים באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי, שיכולים להגיש תביעות במדינת מגוריהם בהתאם לחוק החל, ולמעט תביעות שניתן להביא כראוי בפני בית דין לתביעות קטנות בעל סמכות שיפוט מתאימה, כל התביעות שנובעות מהסכם או שירות זה או קשורות אליהם או לקשרים שלך עם טינדר, שמכל סיבה שהיא לא הוגשו להליך בוררות, יידונו באופן בלעדי בבתי דין פדרליים או מדינתיים במחוז דאלאס, טקסס, ארה"ב. את/ה וטינדר מסכימים למימוש סמכות השיפוט האישית של בתי הדין במדינת טקסס ואתם מוותרים על הזכות לטעון שבתי דין אלה מהווים מקום מפגש לא נוח לדיונים.

18. פיצוי מצידך.

הנך מסכים/ה, במידה המותרת על-פי החוק החל, להעניק שיפוי, סיוע והגנה מפני הפסד לטינדר, לשותפינו, ולפקידים, למנהלים, לסוכנים ולעובדים שלנו ושלהם, מפני וכנגד כל תלונה, דרישה, תביעה, נזק, הפסד, עלות, חבות והוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין, הנובעים מגישתך לשירות, לתוכן שלך או לשימוש בהם, או הקשורים אליהם בכל דרך שהיא, או להפרת הסכם זה מצדך.

19. ההסכם בכללותו; שונות.

הסכם זה, לצד מדיניות השמירה על פרטיות, מדיניות קובצי ה-Cookie הטיפים לבטיחות נוהלי הבוררות (אם הם חלים עליך), וכל התנאים שהתגלו בפניך ושלהם הסכמת, בעת רכישת תכונות, מוצרים או שירותים נוספים שאנו מציעים בשירות, כולל את מלוא ההסכם בינך לבין טינדר בנוגע לשימוש בשירות. אם הוראה כלשהי בהסכם זה אינה חוקית, שאר ההסכם יישאר תקף ויחול במלואו. כישלון של החברה במימוש או באכיפת זכות או הוראה כלשהי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או על הוראה זו. ניתנת לנו הסכמתך לכך שחשבון טינדר שלך אינו ניתן להעברה ושכל זכויותיך על חשבונך ועל תוכנו יבוטלו עם מותך. לא נוצרים קשרי סוכנות, שותפות, מיזם משותף, נאמנות או קשרים או תעסוקה מיוחדים אחרים כתוצאה מהסכם זה ונאסר עליך להצהיר הצהרות בשם טינדר או לחייב אותה בכל אופן שהוא.