UVJETI KORIŠTENJA

Posljednji put izmijenjeno 19. studenog 2021.

Ključna izmjena u ovoj verziji: pojasnili smo da je tvrtka MTCH Technology Services Limited, koja upravlja našim europskim sjedištem, odgovorna za našu uslugu u Europskom gospodarskom prostoru, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švicarskoj.

Sažetak naših odredbi upotrebe možete pronaći ovdje: Sažetak odredbi.

Dobro došli na Tinder. Ako živite unutar Europskog gospodarskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske i Japana, ovi Opći uvjeti primjenjuju se na odnos između vas i

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Ako živite u Japanu, ove odredbe upotrebe primjenjuju se između vas i

društva MG Japan Services GK („MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokio 108-0073 Japan

Ako živite izvan Europskog gospodarskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske i Japana, ovi Opći uvjeti primjenjuju se na odnos između vas i

Match Group, LLC („Match Group”) 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, USA (SAD)

Izrazi („mi”, „nas”, „društvo” ili „Tinder”) odnose se na društvo MTCH Technology, MG Japan ili grupaciju Match Group ovisno o vašoj zemlji prebivališta.

1. Prihvaćanje Sporazuma o uvjetima korištenja.

Stvaranjem računa za Tinder, bilo uporabom mobilnog uređaja, mobilne aplikacije ili računala (zajednički naziv: „usluga”) suglasni ste da podliježete (i) ovim odredbe upotrebe, (ii) našem pravilniku o zaštiti privatnosti, pravilniku o kolačićima, arbitražnim postupcima (ako se primjenjuju na vas) i savjetima o sigurnosti, smjernicama zajednice koji svi upućivanjem čine sastavni dio ovog sporazuma te (iii) svim odredbe koje vam se priopćavaju i na koje pristanete ako kupite dodatne značajke, proizvode ili usluge koje nudimo na usluzi (zajednički naziv: ovaj „sporazum”). Ako ne prihvaćate i niste suglasni da vas obvezuju sve odredbe ovog sporazuma, ne upotrebljavajte uslugu.

Povremeno možemo napraviti izmjene ovog sporazuma i usluge. To možemo učiniti iz različitih razloga, uključujući i u svrhu odražavanja izmjena zakona ili zakonskih uvjeta, novih značajki ili promjena u poslovnoj praksi. Najnovija verzija ovog sporazuma objavljuje se na usluzi pod karticom Postavke i na adresi gotinder.com i trebali biste redovito provjeravati je li riječ o najnovijoj verziji. Najnovija verzija jest verzija koja se primjenjuje. Ako izmjene uključuju bitne izmjene vaših prava ili obveza, o tim vas izmjenama (osim ako to ne možemo učiniti prema mjerodavnim zakonima) obavještavamo 30 dana prije njihova nastupa razumnim sredstvima koja mogu uključivati obavijest putem usluge ili e-poštom. Ako nastavite upotrebljavati uslugu nakon što izmjene stupe na snagu, tada pristajete na izmijenjeni sporazum.

2. Uvjeti za pristup

Niste ovlašteni stvoriti račun, pristupiti ili koristiti uslugu ili sustave na kojima se ona nalazi osim ako nije istina sve od navedenog:

 • imate najmanje 18 godina.
 • možete sklopiti obvezujući ugovor s društvom Tinder,
 • niste osoba kojoj je prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kojem drugom mjerodavnom zakonodavstvu zabranjena upotreba usluge (primjerice, niste na Popisu posebno označenih subjekata Ministarstva financija SAD-a i ne podliježete bilo kojoj drugoj sličnoj zabrani),
 • pridržavat ćete se ovog sporazuma i svih primjenjivih lokalnih, državnih, nacionalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa i
 • nikada niste bili osuđeni za kazneno djelo ili teško kazneno djelo (odnosno zločin slične težine), seksualni zločin ili bilo koji zločin nasilja i od vas se ne zahtijeva da se registrirate kao počinitelj seksualnih delikata u bilo kojem državnom, saveznom ili lokalnom registru počinitelja seksualnih delikata.

3. Vaš račun.

Da biste upotrebljavali Tinder, možete se prijaviti na više načina, uključujući i prijavu putem društvene mreže Facebook. Ako odaberete prijavu putem Facebooka, ustupate nam privolu za pristup svom računu i upotrebu određenih informacija o vašem računu na Facebooku, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaš javni profil na Facebooku. Više informacija o vašim podacima koje prikupljamo i načinu na koji ih upotrebljavamo možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti.

Odgovorni ste za držanje u tajnosti svojih vjerodajnica za prijavu koje upotrebljavate za registraciju na aplikaciji Tinder i isključivo ste vi odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju u okviru tih vjerodajnica. Ako smatrate da netko ima pristup vašem računu, odmah nam se obratite.

4. Izmjena usluge i raskid.

Društvo Tinder uvijek nastoji unaprijediti uslugu i pružiti vam dodatnu funkcionalnost koja će vam biti zanimljiva i korisna. To znači da s vremena na vrijeme možemo dodavati nove značajke ili poboljšanja proizvoda i uklanjati neke značajke, a ako se tim radnjama bitno ne utječe na vaša prava ili obveze, možda vas nećemo obavijestiti prije nego što ih poduzmemo. Možemo i u potpunosti obustaviti uslugu, a u tom slučaju ćemo vas unaprijed obavijestiti, osim ako smo u tome spriječeni opravdanim okolnostima poput sigurnosnih pitanja.

Svoj račun možete ukinuti na jednostavan način prema uputama u „Postavkama” u sklopu Usluge. Naravno, na raspolaganju su vam i drugi načini ukidanja računa. Međutim, ako upotrebljavate račun treće strane za plaćanje poput Appleove aplikacije App Store ili iTunes Store, (pod nazivom „App Store”) ili trgovine Google Play Store, kupnjama trebate upravljati unutar aplikacije kako biste izbjegli dodatno naplaćivanje. Tinder može ukinuti vaš račun u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti ako smatra da ste prekršili ovaj Sporazum. Nakon takvog ukidanja nemate pravo na povrat sredstava.

Za korisnike s prebivalištem u Republici Koreji, osim u slučaju kada razumno smatramo (i) da je obavještavanje zakonski zabranjeno (primjerice, kada bi se pružanjem obavijesti kršili mjerodavni zakoni, propisi ili nalozi regulatornih tijela ili ugrozila tekuća istraga koju provodi regulatorno tijelo) ili (ii) da se bilo kakvom obavijesti može prouzročiti šteta vama, trećim stranama, društvu Tinder i/ili našim partnerima (primjerice, kada se pružanjem obavijesti šteti sigurnosti usluge), bez odgode obavještavamo o razlogu poduzimanja relevantnog koraka.

Nakon što se ukine vaš račun, ovaj se sporazum raskida, no sljedeće se odredbe i dalje primjenjuju na vas i društvo Tinder: odjeljak 4., odjeljak 5. i odjeljci od 12. do 19.

5. Sigurnost; vaše interakcije s drugim članovima.

Iako društvo Tinder nastoji poticati iskustvo članova zasnovano na poštovanju značajkama poput dvostrukog pristanka kojim se članovima omogućava komunikacija tek nakon što oba člana pokažu zanimanje jedno za drugo, društvo Tinder nije odgovorno za ponašanje bilo kojeg člana na ili izvan usluge. Pristajete na oprez u svim interakcijama s drugim članovima, posebice ako odlučite komunicirati izvan usluge ili se osobno upoznati. Osim toga, pristajete pregledati i pridržavati se savjeta o sigurnosti društva Tinder prije početka upotrebe usluge. Suglasni ste da drugim članovima nećete dati svoje financijske podatke (primjerice podatke o kreditnoj kartici ili bankovnom računu) ili im slati novac bankovnim prijenosom ili na neki drugi način.

ISKLJUČIVO STE ODGOVORNI ZA SVOJU INTERAKCIJU S DRUGIM ČLANOVIMA. RAZUMIJETE DA TINDER NE PROVODI PROVJERE ČLANOVA U KAZNENOJ EVIDENCIJI NITI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN ISTRAŽUJE POZADINU SVOJIH ČLANOVA. TINDER NE DAJE NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA U VEZI S PONAŠANJEM ILI KOMPATIBILNOSTI SVOJIH ČLANOVA.

6. Prava koja vam daje Tinder.

Tinder vam za pristup i upotrebu Usluge daje osobnu, globalnu, besplatnu, neustupljivu, neisključivu, opozivu licenciju koja se ne može podlicencirati. Jedina je svrha te licencije da vam se omogući upotreba i služenje pogodnostima usluge onako kako je to predvidjelo društvo Tinder i kako je dopušteno ovim Sporazumom. Ova licencija i sva ovlaštenja za pristup Usluzi automatski se opozivaju u slučaju da učinite nešto od sljedećeg:

 • upotrebljavate uslugu ili bilo koji sadržaj u usluzi u bilo koje komercijalne svrhe bez našeg pisanog pristanka
 • kopirate, mijenjate, prenosite, upotrebljavate ili reproducirate na bilo koji način materijal zaštićen autorskim pravima, slike, žigove, trgovačke nazive, uslužne žigove ili drugo intelektualno vlasništvo, sadržaj ili vlasničke informacije dostupne preko usluge ili na bilo koji način stvarate izvedena djela iz njih bez prethodnog pisanog pristanka društva Tinder
 • izjavite ili date naslutiti da vaše izjave podupire Tinder
 • upotrebljavate robote, botove, programe za prikupljanje podataka s posjećenih mrežnih mjesta (engl. spider, crawler), alate za izvlačenje mrežnih podataka (engl. scraper), aplikacije za pretraživanje/dohvaćanje stranica, posredničke poslužitelje (engl. proxy) ili druge ručne ili automatske uređaje, metode ili postupke radi pristupa, dohvaćanja, indeksiranja, „rudarenja podataka” ili bilo kojeg drugog reproduciranja ili zaobilaženja navigacijske strukture ili prezentacije usluge ili njezinog sadržaja
 • upotrebljavate uslugu na bilo koji način kojim bi se moglo omesti, poremetiti ili negativno utjecati na uslugu ili poslužitelje ili mreže povezane s uslugom
 • prenosite viruse ili druge zlonamjerne kodove ili na neki drugi način ugrožavate sigurnost usluge
 • krivotvorite zaglavlja ili na neki drugi način manipulirate identifikatorima kako bi prekrili podrijetlo bilo koje informacije koja se prenosi usluzi ili putem usluge
 • „uokvirite” ili „zrcalite” bilo koji dio usluge bez prethodnog pisanog ovlaštenja društva Tinder
 • upotrebljavate metaoznake ili kodove ili druge uređaje koji sadrže bilo kakvo upućivanje na Tinder ili uslugu (ili bilo koji žig, trgovački naziv, uslužni žig, logotip ili slogan društva Tinder) kako biste bilo koju osobu usmjerili na bilo koje drugo mrežno mjesto u bilo koju svrhu
 • mijenjate, prilagođavate, podlicencirate, prevodite, prodajete, provodite obrnuti inženjering, dešifrirate, dekompilirate ili na neki drugi način rastavljate bilo koji dio usluge ili navodite druge da to učine
 • upotrebljavate ili razvijate aplikacije treće strane koje su u interakciji s uslugom ili sadržajem ili informacijama drugih članova bez našeg pisanog pristanka
 • upotrebljavate, pristupate ili objavljujete programsko sučelje aplikacije Tinder bez našeg pisanog pristanka
 • ispitujete, skenirate ili testirate ranjivost naše usluge ili bilo kojeg sustava ili mreže
 • potičete ili promičete bilo koju radnju koja krši ovaj sporazum.

Tinder može istražiti i poduzeti sve dostupne pravne radnje kao odgovor na nezakonitu ili neovlaštenu upotrebu usluge, uključujući i ukidanje vašeg računa.

Bilo koji softver koji vam pružimo može automatski preuzimati i instalirati nadogradnje, ažuriranja ili druge nove značajke. Ta automatska preuzimanja možda ćete moći prilagoditi u postavkama uređaja.

7. Prava koja dajete društvu Tinder.

Stvaranjem računa društvu Tinder ustupate globalno, prenosivo, besplatno pravo i licenciju koji se mogu podlicencirati za udomljavanje, pohranjivanje, upotrebljavanje, kopiranje, prikazivanje, reproduciranje, prilagođavanje, uređivanje, objavljivanje, mijenjanje i distribuiranje informacija za čiji ste nas pristup s trećih strana poput društvene mreže Facebook ovlastili, i svih informacija koje objavite, prenesete, prikažete ili na drugi način učinite dostupnima (zajednički naziv: „objaviti”) na usluzi ili prenesete drugim članovima (zajednički naziv: „sadržaj”). Licencija društva Tinder na vaš sadržaj neisključiva je, no isključiva je u odnosu na izvedene radove stvorene upotrebom usluge. Primjerice, društvo Tinder imalo bi isključivu licenciju na snimke zaslona usluge koje uključuju vaš sadržaj. Osim toga, kako bi društvo Tinder moglo spriječiti upotrebu vašeg sadržaja izvan usluge, ustupate privolu društvu Tinder da postupa u vaše ime glede neovlaštene upotrebe vašeg sadržaja koji su drugi članovi ili treće strane preuzeli s usluge. Ovo izričito uključuje ovlaštenje, ali ne i obvezu, za slanje obavijesti u vaše ime u skladu s Glavom 17. § 512(c)(3) Kodeksa Sjedinjenih Američkih Država (engl. U.S.C.) (tj. obavijesti o uklanjanju prema američkom Zakonu o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću – engl. DMCA) ako su treće strane preuzele vaš sadržaj i upotrebljavaju ga izvan usluge. Naša licencija na vaš sadržaj podliježe vašim pravima prema mjerodavnom pravu (primjerice, zakonima o zaštiti osobnih podataka u mjeri u kojoj bilo koji sadržaj uključuje osobne podatke kako je definirano tim zakonima) i služi u ograničene svrhe rukovanja, razvijanja, pružanja i unaprjeđivanja usluge i istraživanja i razvoja novih usluga. Suglasni ste da bilo koji sadržaj koji postavite ili za koji nas ovlastite da ga postavimo na uslugu mogu pregledati drugi članovi i bilo koje druge osobe koje posjećuju ili sudjeluju u usluzi (poput pojedinaca koji mogu primiti podijeljeni sadržaj od drugih članova Tindera).

Suglasni ste da su svi podatci koje pošaljete prilikom stvaranja svojeg računa točni i istiniti, uključujući podatke poslane s vašeg Facebook računa, i da imate pravo objavljivati sadržaj na usluzi i dati društvu Tinder gore navedenu licenciju.

Razumijete i pristajete na to da možemo nadgledati ili analizirati bilo koji sadržaj koji objavite kao dio usluge. Možemo izbrisati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, kojim se prema našoj vlastitoj prosudbi krši ovaj sporazum ili kojim se može naštetiti ugledu usluge.

Pristajete na to da ćete se u komunikaciji s predstavnicima naše službe za korisnike odnositi s poštovanjem i ljubaznošću. Ako smatramo da je vaše ponašanje prema bilo kojem predstavniku naše službe za korisnike ili drugim zaposlenicima u bilo kojem trenutku prijeteće ili uvredljivo, zadržavamo pravo na trenutno ukidanje vašeg računa.

S obzirom na to da vam Tinder dopušta upotrebu ove usluge, suglasni ste da mi, naša povezana društva i treće strane kao naši partneri možemo postavljati oglase na uslugu. Slanjem prijedloga ili povratnih informacija društvu Tinder o našoj usluzi pristajete da Tinder može upotrebljavati i dijeliti te povratne informacije u bilo koju svrhu bez ikakve naknade vama.

Obavještavamo vas da Tinder može pristupiti, pohraniti i otkriti podatke i sadržaj vašeg računa ako je to njegova zakonska obveza, u svrhu provedbe njegova sporazuma s vama ili u dobroj vjeri da taj pristup, pohrana ili otkrivanje služe zadovoljavanju legitimnog interesa, uključujući radi: (i) usklađenosti s pravnim postupkom; (ii) provedbe ovog sporazuma; (iii) odgovaranja na tvrdnje da bilo koji sadržaj predstavlja povredu prava trećih strana; (iv) odgovaranja na vaše zahtjeve za korisničku službu; ili (v) zaštite prava, vlasništva ili osobne sigurnosti poduzeća ili bilo koje druge osobe.

8. Pravila zajednice.

Upotrebom usluge suglasni ste da nećete:

 • upotrebljavati uslugu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim sporazumom
 • upotrebljavati uslugu u štetne ili zlonamjerne svrhe
 • upotrebljavati uslugu kako biste naštetili društvu Tinder
 • kršiti naše smjernice zajednice, onako kako su s vremena na vrijeme ažurirane
 • slati neželjenu poštu članovima, tražiti novac od njih ili ih prevariti
 • lažno se predstavljati kao druga osoba ili subjekt ili objavljivati slike druge osobe bez njegova ili njezina dopuštenja
 • nasilnički se ponašati prema bilo kojoj osobi ili je zlostavljati, uhoditi, zastrašivati, napadati, uznemiravati, maltretirati ili klevetati
 • objaviti sadržaj koji krši ili povređuje bilo čija prava, uključujući pravo na publicitet, privatnost, autorska prava, zaštitne znakove ili drugo intelektualno vlasništvo ili ugovorno pravo
 • objaviti sadržaj koji predstavlja govor mržnje ili prijetnje, seksualno eksplicitan ili pornografski sadržaj
 • objaviti sadržaj kojim se potiče na nasilje; ili sadržaj koji uključuje golotinju ili grafičko ili neopravdano nasilje
 • objaviti sadržaj koji promiče rasizam, netrpeljivost, mržnju ili nanošenje fizičke štete bilo koje vrste bilo kojoj skupini ili pojedincu
 • tražiti lozinke u bilo koju svrhu ili tražiti od drugih članova osobne identifikacijske podatke u komercijalne ili nezakonite svrhe ili širiti osobne podatke druge osobe bez njegova ili njezina dopuštenja
 • upotrebljavati račun drugog člana, dijeliti račun s drugim članom ili imati više od jednog računa
 • stvoriti drugi račun ako smo već ukinuli vaš račun osim uz naše dopuštenje.

Tinder zadržava pravo istraživati i/ili ukinuti vaš račun bez povrata novca za sve kupnje ako ste prekršili ovaj Sporazum, zloupotrijebili Uslugu ili se ponašali na način koji Tinder smatra neprimjerenim ili nezakonitim, uključujući radnje ili komunikaciju u sklopu Usluge ili izvan nje. Osim toga, u određenim slučajevima možemo ukinuti vaš račun zbog kršenja primjenjivih uvjeta tvrtki grupacije Match Group, što osim Tindera uključuje usluge kao što su OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito i Twoo (za više detalja kliknite ovdje). U slučaju da prekršite ova pravila ili naše Smjernice zajednice, vaše će ovlaštenje za korištenje Usluge biti automatski opozvano.

9. Sadržaj drugih članova.

Iako Tinder zadržava pravo na pregled i uklanjanje sadržaja kojim se krši ovaj sporazum, za takav je sadržaj odgovoran isključivo član koji ga je objavio, a Tinder ne može jamčiti da je sav sadržaj usklađen s ovim sporazumom. Ako uočite sadržaj na usluzi kojim se krši ovaj sporazum, prijavite ga unutar usluge ili putem našeg obrasca za kontakt.

10. Kupnje.

Općenito. Tinder povremeno može ponuditi proizvode i usluge za kupnju („kupnje unutar aplikacije”) u trgovinama App Store, Google Play Store, naplatom preko pružatelja mobilnih usluga, izravnom naplatom putem Tindera ili preko drugih platformi za plaćanje s Tinderovim ovlaštenjem. Ako se odlučite na kupnju unutar aplikacije, od vas će se tražiti da potvrdite kupnju s primjenjivim pružateljem platnih usluga, a vaš način plaćanja, bilo da je to kartica ili račun za plaćanje treće strane kao što su trgovine Google Play ili App Store (vaš „način plaćanja”), tereti se za kupnju unutar aplikacije po cijenama koje su vam prikazane za uslugu/e koju/e ste odabrali i uz naplatu poreza na promet ili sličnih poreza koji mogu biti nametnuti na vaša plaćanja, a vi dajete ovlaštenje Tinderu ili računu treće strane za terećenje vašeg računa.

Automatska obnova; automatsko kartično plaćanje

Ako kupite periodičnu pretplatu koja se automatski obnavlja kupnjom unutar aplikacije, vaš će se način plaćanja i dalje teretiti za tu pretplatu sve dok je ne otkažete. Nakon isteka početnog obvezujućeg razdoblja vaša će se pretplata automatski produžiti na neodređeno razdoblje po cijeni koju ste potvrdili prilikom sklapanja pretplate, osim ako pretplatu otkažete prije datuma obnove. Informacije o vašem kartičnom plaćanju pohranjuju se i naknadno upotrebljavaju za automatska kartična plaćanja u skladu s ovim Sporazumom.

Prigovore na već provedena plaćanja trebate poslati korisničkoj podršci ako su vas teretili izravno društvo Tinder ili relevantni račun treće strane kao što je App Store. Možete uložiti prigovor i obraćanjem svojoj banci ili pružatelju platnih usluga, koji vam mogu pružiti daljnje informacije o vašim pravima i primjenjivim vremenskim ograničenjima. Možete bezuvjetno povući svoj pristanak na automatska kartična plaćanja u bilo kojem trenutku odlaskom na karticu Postavke na Tinderu ili na odgovarajućem računu treće strane, ali imajte na umu da ste i dalje obvezni platiti nepodmirene iznose.

Ako ne želite da se vaša pretplata automatski produži ili je želite promijeniti ili otkazati, potrebno je prijaviti se u vaš račun treće strane (ili otići u Postavke na aplikaciji Tinder, ako je moguće) i slijediti upute za otkazivanje ili ukidanje pretplate, čak i ako ste na drugi način izbrisali svoj korisnički račun ili ako ste izbrisali aplikaciju Tinder sa svog uređaja. Brisanjem korisničkog računa na Tinderu ili brisanjem aplikacije Tinder s uređaja ne otkazuje se niti se ukida pretplata; Tinder zadržava sva sredstva za koja je vaš način plaćanja terećen sve dok ne otkažete ili ukinete svoju pretplatu na Tinderu ili računu treće strane, u skladu s načinom sklapanja pretplate. Ako otkažete ili ukinete svoju pretplatu, možete je upotrebljavati do isteka razdoblja trajanja pretplate, a vaša se pretplata neće obnoviti nakon isteka tog razdoblja. Naši članovi s prebivalištem u Njemačkoj mogu ukinuti svoju pretplatu i nakon obnove uz najavu od mjesec dana, a da pritom zadrže svoje pravo na ukidanje pretplate.

Dodatni uvjeti koji se primjenjuju ako preko svog načina plaćanja plaćate izravno društvu Tinder. Ako plaćate izravno društvu Tinder, društvo Tinder može ispraviti pogreške pri naplaćivanju koje počini, čak i ako je već zatražilo ili primilo uplatu. Ako pokrenete povrat zaduženja ili na neki drugi način poništite uplatu koju ste izvršili svojim načinom plaćanja, Tinder može odmah po vlastitom nahođenju ukinuti vaš račun.

Možete urediti informacije o načinu plaćanja odlaskom na „Postavke” na Tinderu. Ako plaćanje nije uspješno riješeno zbog isteka, nedovoljnih sredstava ili nekih drugih razloga, a vi ne uredite informacije o načinu plaćanja i ne otkažete ili ne ukinete pretplatu, odgovorni ste za bilo koji nenaplaćeni iznos i ovlašćujete nas da nastavimo s naplaćivanjem preko vašeg načina plaćanja u slučaju ažuriranja. To može dovesti do promjene datuma naplaćivanja. Osim toga, dajete nam privolu da pribavimo ažurirane ili zamjenske datume isteka valjanosti i brojeve vaše kreditne ili debitne kartice koje daje izdavatelj vaše kreditne ili debitne kartice. Uvjeti vašeg plaćanja temelje se na vašem načinu plaćanja i mogu biti određeni sporazumima između vas i financijske institucije, izdavatelja kreditne kartice ili drugog pružatelja vašeg odabranog načina plaćanja. Ako imate prebivalište izvan Sjeverne ili Južne Amerike, suglasni ste da se vaše plaćanje Tinderu obavlja preko društva MTCH Technology Services Limited.

Virtualne stavke. S vremena na vrijeme možete kupiti ili zaraditi ograničenu, osobnu, neprenosivu, i opozivu licenciju koja se ne može podlicencirati kako biste upotrebljavali „virtualne stavke”, koje mogu uključivati virtualne proizvode ili virtualne „novčiće” ili ostale jedinice koje se mogu zamjenjivati u sklopu usluge za virtualne proizvode (zajednički naziv: „virtualne stavke”). Bilo koji saldo prikazan na vašem računu u vezi s virtualnom stavkom ne predstavlja stvarni saldo niti je odraz bilo koje pohranjene vrijednosti, već predstavlja mjeru opsega vaše licencije. Za neupotrebljavanje virtualnih stavki ne plaća se naknada, međutim, licencija koja vam je dana na virtualne stavke ukida se u skladu s uvjetima ovog sporazuma kada društvo Tinder prestane pružati uslugu ili kada se vaš račun na drugi način zatvori ili ukine. Društvo Tinder po vlastitom nahođenju zadržava pravo naplate naknada za pravo pristupa ili služenja virtualnim stavkama i može distribuirati virtualne stavke uz naplatu ili bez nje. Društvo Tinder može upravljati, uređivati, kontrolirati, mijenjati ili ukloniti virtualne stavke u bilo kojem trenutku. Društvo Tinder ne snosi nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u slučaju da se društvo Tinder koristi bilo kojim takvim pravom. Virtualne se stavke mogu razmjenjivati samo preko usluge. SVE KUPNJE I RAZMJENE VIRTUALNIH STAVKI PROVEDENE PREKO USLUGE KONAČNE SU I NEPOVRATNE. Pružanje virtualnih stavki za upotrebu u usluzi usluga je koja započinje odmah po prihvaćanju vaše kupnje tih virtualnih stavki. PRIHVAĆATE DA DRUŠTVO TINDER NE MORA OBAVITI POVRAT SREDSTAVA U VEZI S VIRTUALNIM STAVKAMA IZ BILO KOJEG RAZLOGA I DA NEĆTE PRIMITI NOVAC ILI DRUGU NAKNADU ZA NEUPOTRIJEBLJENE VIRTUALNE STAVKE KADA SE RAČUN ZATVORI BILO DA JE TO ZATVARANJE BILO DOBROVLJNO ILI NE.

Povrati sredstava. Općenito, sve su naplate za kupnje nepovratne i ne postoje povrati sredstava ili odobrenja računa za djelomično upotrijebljena razdoblja. Možemo napraviti iznimku ako se povrat sredstava za ponudu pretplate zatraži u roku od četrnaest dana od datuma transakcije ili ako su zakonima mjerodavnima u vašoj jurisdikciji predviđeni povrati sredstava.

Pretplatnici s prebivalištem u Europskoj uniji ili Europskom gospodarskom prostoru u skladu s lokalnim zakonima imaju pravo na potpuni povrat sredstava bez navođenja razloga tijekom četrnaest dana nakon početka pretplate. Imajte na umu da ovo četrnaestodnevno razdoblje počinje kad i pretplata.

Pretplatnici i kupci virtualnih stavki s prebivalištem u Republici Koreji u skladu s lokalnim zakonima imaju pravo na potpuni povrat pretplate i/ili neupotrijebljenih virtualnih stavki tijekom sedam dana nakon kupnje. Imajte na umu da ovo sedmodnevno razdoblje počinje odmah po kupnji.

Osim u skladu s gornjim navodima u vezi s članovima s prebivalištem u Republici Koreji, kupnje virtualnih stavki KONAČNE SU I NEPOVRATNE.

Da biste zatražili povrat sredstava:

Ako ste kupnju izvršili koristeći se svojom oznakom Apple ID, zahtjeve obrađuje Apple, a ne Tinder. Da biste zatražili povrat, pristupite trgovini App Store, kliknite na svoju oznaku Apple ID, odaberite „Povijest kupnji”, pronađite transakciju i pritisnite gumb „Prijavi problem”. Zahtjev možete podnijeti i na adresi https://getsupport.apple.com.

Ako ste obavili kupnju upotrebljavajući račun u trgovini Google Play ili izravno preko Tindera: obratite se korisničkoj podršci s brojem narudžbe za trgovinu Google Play (broj narudžbe možete pronaći u elektroničkoj poruci s potvrdom narudžbe ili prijavom u uslugu Google Wallet) ili za Tinder (možete ga pronaći u elektroničkoj poruci potvrde). Možete poslati ili dostaviti potpisanu obavijest s datumom u kojoj izjavljujete da vi, kupac, raskidate ovaj sporazum ili u kojoj upotrebljavate riječi sa sličnim učinkom. Osim broja narudžbe, navedite i adresu e-pošte ili telefonski broj povezan s vašim računom. Ta obavijest mora se poslati na: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas, 75225 USA (SAD).

Ako se koristite svojim pravom na otkazivanje (izuzevši kupnje obavljene oznakom Apple ID, kojom upravlja Apple), vraćamo vam (ili ćemo zatražiti od društva Google da vam vrati) sve uplate koje ste izvršili, bez neopravdane odgode i u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma na koji smo primili obavijest o vašoj odluci o otkazivanju sporazuma. Taj povrat obavljamo istim sredstvom plaćanja kojim ste se vi koristili u izvornoj transakciji. U svakom slučaju ne naplaćuju vam se nikakve naknade kao posljedica povrata.

Ako ste obavili kupnju preko platforme za plaćanje koja nije gore navedena, zatražite povrat izravno od trgovca preko kojeg ste obavili tu kupnju.

Ne možete otkazati narudžbu za dostavu digitalnog sadržaja koji nije dostavljen na fizičkom mediju ako je obrada narudžbe već počela uz vaš izričiti prethodni pristanak i prihvaćanje da ćete time izgubiti pravo na otkazivanje. To se odnosi, primjerice, na kupnju virtualnih stavki. To znači da su takve kupnje KONAČNE I NEPOVRATNE.

Određivanje cijena. Tinder posluje u cijelom svijetu, a naše cijene ovise o različitim čimbenicima. Često nudimo promotivne cijene – koje se mogu razlikovati ovisno o regiji, duljini pretplate, veličini paketa itd. Pored toga, redovito ispitujemo nove značajke i mogućnosti plaćanja.

11. Obavijest i postupak za tvrdnje o povredi autorskih prava.

Ako smatrate da su vaše djelo umnožena i objavljeno na usluzi na način koji predstavlja povredu autorskih prava, pošaljite zahtjev uporabom obrasca koji se nalazi ovdje

Ako nam se obraćate u vezi s navodnim kršenjem autorskih prava, obavezno navedite sljedeće podatke:

 • elektronički ili fizički potpis osobe ovlaštene za postupanje u ime vlasnika autorskih prava;
 • opis djela zaštićenog autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena;
 • opis lokacije na usluzi na kojoj se nalazi materijal za koji tvrdite da predstavlja povredu autorskih prava (takav opis mora biti dovoljno jasan za pronalazak materijala koji navodno predstavlja povredu autorskih prava);
 • vaše podatke za kontakt, uključujući adresu, telefonski broj i adresu e-pošte i identitet vlasnika autorskih prava;
 • vašu pisanu izjavu da u dobroj vjeri smatrate da spornu upotrebu nisu odobrili vlasnik autorskih prava ili agent i nije odobrena zakonom i
 • vašu izjavu pod prisegom da su gornje informacije u vašoj obavijesti točne i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni postupati u ime vlasnika autorskih prava.

Tinder ukida račune opetovanih prekršitelja.

12. Izjave o odricanju odgovornosti.

TINDER PRUŽA USLUGU „U POSTOJEĆEM STANJU” I „U DOSTUPNOM STANJU” I U MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM, NE DAJE JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITA, PODRAZUMIJEVANA, ZAKONSKA ILI KAKVA DRUGA, U ODNOSU NA USLUGU (UKLJUČUJUĆI SAV SADRŽAJ U NJOJ), UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEPOSTOJANJA POVREDE. TINDER NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE (A) USLUGA BITI NEPREKIDNA, SIGURNA I BEZ POGREŠKE, (B) KVAROVI ILI POGREŠKE NA USLUZI BITI ISPRAVLJENI ILI (C) SADRŽAJ ILI INFORMACIJE KOJE PRIBAVITE NA ILI PREKO USLUGE BITI TOČNI.

TINDER NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ KOJI VI ILI DRUGI ČLAN ILI TREĆA STRANA OBJAVITE, POŠALJETE ILI PRIMITE PREKO USLUGE. BILO KOJEM MATERIJALU PREUZETOM ILI NA DRUGI NAČIN PRIBAVLJENOM UPOTREBOM USLUGE PRISTUPATE PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK.

13. Usluge trećih strana.

Usluga može sadržavati oglase ili posebne ponude koje nude treće strane i poveznice na druga mrežna mjesta ili resurse. Društvo Tinder nije odgovorno za dostupnost (ili nedostupnost) tih vanjskih mrežnih mjesta ili resursa. Ako odlučite stupiti u interakciju s trećim stranama dostupnima preko naše usluge, taj je odnos uređen uvjetima te strane. Društvo Tinder nije odgovorno za uvjete ili radnje tih trećih strana.

14. Ograničenje odgovornosti.

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM, NI U KOJEM SLUČAJU DRUŠTVO TINDER, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENICI, DAVATELJI LICENCIJA I PRUŽATELJI USLUGA NISU ODGOVORNI ZA NAKNADU NEIZRAVNE, POSLJEDIČNE, UZGREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE ili KAZNENE ILI POVEĆANE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK ZARADE, BILO DA JE NASTAO IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, ILI GUBITAK PODATAKA, UPOTREBE, DOBROG GLASA ILI DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE, KOJI PROIZLAZE IZ: (I) VAŠEG PRISTUPA ILI UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPA ILI UPOTREBE USLUGE, (II) PONAŠANJA ILI SADRŽAJA DRUGIH ČLANOVA ILI TREĆIH STRANA NA ILI PREKO USLUGE ILI NAKON UPOTREBE USLUGE; ILI (III) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA, UPOTREBE ILI IZMJENE VAŠEG SADRŽAJA ČAK I AKO JE DRUŠTVO TINDER U BILO KOJEM TRENUTKU BILO OBAVIJEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. NI U KOJEM SLUČAJU UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA TINDER PREMA VAMA ZA SVE ZAHTJEVE U VEZI S USLUGOM NE PRELAZE VEĆI IZNOS OD IZNOSA KOJI STE PLATILI DRUŠTVU TINDER, AKO JESTE, I 100 USD ZA USLUGU TIJEKOM POSJEDOVANJA RAČUNA.

U NEKIM ZAKONODAVSTVIMA NIJE DOPUŠTENO ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH ODŠTETA PA SE NEKA ILI SVA ISKLJUČIVANJA I OGRANIČAVANJA U OVOM ODJELJKU MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

15. Arbitraža, odricanje od kolektivne tužbe i porote.

S iznimkom članova koji imaju prebivalište u EU ili Europskom gospodarskom prostoru i drugdje gdje je to zabranjeno mjerodavnim pravom:

 1. Isključivo sredstvo za rješavanje bilo kojeg spora ili zahtjeva koji proizlazi iz ovog Sporazuma ili u vezi s njim (uključujući njegova navodna kršenja) ili Uslugom je OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA kojom upravlja organizacija JAMS prema svojim pojednostavljenim arbitražnim pravila i postupcima, osim onih koji su izmijenjeni našim arbitražnim postupcima. Jedina je iznimka od arbitraže kao isključivog sredstva za rješavanje spora ili zahtjeva ona da svaka strana ima pravo podnošenja pojedinačne tužbe protiv druge strane na nadležnom sudu za sporove male vrijednosti ili, ako je predmet podnesen u arbitražnom postupku, strana koja odgovara može zahtijevati da se spor vodi na sudu za sporove male vrijednosti ako je taj zahtjev u nadležnosti suda za sporove male vrijednosti. Ako je zahtjev za vođenje postupka na sudu za sporove male vrijednosti podnesen prije imenovanja arbitra, arbitraža se administrativno zatvara. Ako je zahtjev za vođenje postupka na sudu za sporove male vrijednosti podnesen nakon imenovanja arbitra, arbitar određuje treba li spor ostati u arbitraži ili će odluku donijeti sud za sporove male vrijednosti. Takva se arbitraža provodi jedino pisanim podnescima, osim ako se vi ili Tinder ne odlučite pozvati na pravo na usmeno ročište pred arbitrom. Međutim, neovisno o tome odaberete li arbitražu ili sud za sporove male vrijednosti, ni u kakvim okolnostima ne smijete pokrenuti ili održavati postupak kolektivne tužbe, kolektivne arbitraže ili neki drugi postupak udružne tužbe protiv Tindera.
 2. Upotrebom usluge na bilo koji način pristajete na gornji arbitražni sporazum. Time SE ODRIČETE PRAVA POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA kako biste pokrenuli ili branili bilo koje tužbe između vas i ovog poduzeća (s iznimkom predmeta koji se mogu voditi pred sudom za sporove malih vrijednosti). ODRIČETE SE I PRAVA SUDJELOVANJA U POSTUPKU KOLEKTIVNE TUŽBE ILI NEKOM DRUGOM KOLEKTIVNOM POSTUPKU. Ako pokrećete tužbu protiv društva Tinder izvan suda za sporove male vrijednosti (a društvo Tinder ne zahtijeva da se tužba premjesti na sud za sporove male vrijednosti), vaša prava utvrđuje NEUTRALNI ARBITAR, NE SUDAC ILI POROTA, i arbitar utvrđuje sve tražbine i pitanja glede arbitrarnosti spora. Imate pravo na pošteno ročište pred arbitrom. Arbitar može općenito odobriti sve pravne lijekove kao i sud, uključujući i mogućnost ročišta za zahtjev za donošenjem odluke po skraćenom postupku ili odbacivanjem tužbe (što može uključivati zahtjev za donošenjem odluke po skraćenom postupku ili odbacivanjem tužbe na temelju podnesaka strana i zahtjev za donošenjem odluke po skraćenom postupku ili odbacivanjem tužbe na temelju podnesaka strana uz podnesene dokaze), ali trebate imati na umu da su arbitražni postupci obično jednostavniji od parnica i drugih sudskih postupaka. Izvršenje arbitrovih odluka može se tražiti na sudu, a sud ih može poništiti samo iz vrlo ograničenih razloga. Pojedinosti o arbitražnom postupku možete pronaći u našim arbitražnim postupcima.
 3. Bilo koji postupak u svrhu izvršenja ovog arbitražnog sporazuma, uključujući postupak potvrđivanja, preinačavanja ili poništavanja arbitražne odluke, može se pokrenuti pred bilo kojim nadležnim sudom. U slučaju da se arbitražni sporazum iz bilo kojeg razloga smatra neizvršivim, bilo koji pravni postupci protiv ovog poduzeća (s iznimkom tužbe pred sudom za sporove male vrijednosti) mogu se pokrenuti samo pred saveznim ili državnim sudovima u okrugu Dallas u Teksasu. Ovime neopozivo pristajete na nadležnost tih sudova u te svrhe.
 4. Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova dostupna je na adresi http://ec.europa.eu/odr. Tinder ne sudjeluje u postupcima rješavanja spora pred tijelom za arbitražu u potrošačkim sporovima za članove koji imaju prebivalište u EU-u ili Europskom gospodarskom prostoru.

16. Mjerodavno pravo.

Za članove koji imaju prebivalište u EU, u Europskom gospodarskom prostoru ili drugdje gdje je naš arbitražni sporazum zabranjen zakonom, zakoni Teksasa, SAD, isključujući pravila Teksasa o sukobu zakona, primjenjuju se na bilo koje sporove koji proizlaze iz ili su povezani s ovim sporazumom ili uslugama. Bez obzira na prethodno, arbitražni sporazum iz odjeljka 15. uređen je Saveznim zakonom o arbitraži. Kako bi se izbjegla sumnja, odabirom mjerodavnog prava Teksasa ne zamjenjuju se obvezni zakoni o zaštiti potrošača u takvim jurisdikcijama.

17. Nadležni sud.

S iznimkom članova koji imaju prebivalište u EU ili Europskom gospodarskom prostoru, a koji mogu pokrenuti postupke u svojoj zemlji prebivališta u skladu s mjerodavnim pravom, i osim za tužbe koje se uredno mogu utužiti pred nadležnim sudom za sporove male vrijednosti, postupci u vezi sa svim tužbama koje proizlaze iz ili su povezane s ovim sporazumom, uslugom ili vašim odnosom s društvom Tinder, a koje iz bilo kojeg razloga nisu upućene na arbitražu, vode se isključivo pred saveznim ili državnim sudovima u okrugu Dallas, Teksas, SAD. Vi i društvo Tinder pristajete na primjenu osobne nadležnosti sudova u Saveznoj Državi Teksas i odričete se tvrdnje da ti sudovi nisu prikladni.

18. Vaše obeštećenje.

Suglasni ste, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, obeštetiti, braniti i ne smatrati društvo Tinder, naša povezana društva i njihove i naše službenike, direktore, agente i zaposlenike odgovornima za bilo koje i sve pritužbe, zahtjeve, tužbe, odštetne zahtjeve, gubitke, troškove, obveze i izdatke, uključujući odvjetničke naknade, koji nastanu zbog vašeg pristupa ili upotrebe usluge, vašeg sadržaja ili vaše povrede ovog sporazuma ili koji iz toga proizlaze ili su s time na bilo koji način povezani.

19. Cijeli sporazum; ostalo.

Ovaj sporazum, zajedno s pravilnikom o zaštiti privatnosti, pravilnikom o kolačićima, savjetima o sigurnosti, smjernicama zajednice i arbitražnim postupcima(ako se primjenjuju na vas) i svim odredbama koje vam se priopćavaju i na koje pristajete ako kupite dodatne značajke, proizvode ili usluge koje nudimo na usluzi, sadrži cijeli sporazum između vas i društva Tinder u vezi s upotrebom usluge. Ako se bilo koja odredba ovog sporazuma bude smatrala nevažećom, ostatak ovog sporazuma ostaje na snazi i proizvodi pravne učinke. Ako poduzeće ne ostvari ili ne provede bilo koje pravo ili odredbu ovog sporazuma, to ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Suglasni ste da je vaš račun na Tinderu neprenosiv i da sva vaša prava na vaš račun i njegov sadržaj prestaju vašom smrću. Ne stvaraju se nijedna agencija, partnerstvo, zajednički pothvat, fiducijarni ili bilo koji drugi posebni odnos uslijed ovog sporazuma i ne možete davati nikakve izjave u ime društva Tinder niti obvezati Tinder na bilo koji način.