NAUDOJIMO SĄLYGOS

Paskutinį kartą peržiūrėta 2020-08-01

Pagrindinis šios versijos pakeitimas: mes atnaujimone savo teisinį pavadinimą į „MG Japan Services GK“ nariams, gyvenantiems Japonijoje.

Mūsų Naudojimo sąlygų santrauką rasi Sąlygų santraukoje.

TINDER sveikina prisijungus. Jei gyveni Europos Sąjungoje, šios Naudojimo sąlygos galioja tau ir:

MTCH Technology Services Limited (toliau - „MTCH Technology“)
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2, D02 VN88
Airija

Jei gyveni Japonijoje, šios Naudojimo sąlygos galioja tau ir:

„MG Japan Services GK“ („MG Japan“) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokijas 108-0073 Japonija

Jei gyveni ne Europos Sąjungoje ar Japonijoje, šios Naudojimo sąlygos galioja tau ir:

Match Group, LLC (toliau - „Match Group“)
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, JAV

Sąvokos („mes“, „Įmonė“ arba TINDER) reiškia „MTCH Technology“, „MG Japan“ arba „Match Group“, atsižvelgiant į tavo gyvenamąją šalį.

1. Sutikimas su Naudojimo sąlygomis.

Susikurdamas (-a) TINDER paskyrą per mobilųjį įrenginį, mobiliąją programėlę ar kompiuterį (bendrai vadinama Paslauga), sutinki laikytis i) šių Naudojimo sąlygų, ii) mūsų Privatumo politikos, Slapukų politikos, Arbitražo procedūrų (jei taikytina) ir Saugos patarimų, kurie yra įtraukti į šią Sutartį nuorodų pavidalu bei iii) visų atskleistų sąlygų, su kuriomis sutinki įsigydamas (-a) papildomų funkcijų, produktų ar paslaugų, kurias siūlome Paslaugoje (bendrai vadinamų šia Sutartimi). Jei nesutinki laikytis visų šios Sutarties sąlygų, prašome nesinaudoti Paslauga.

Laikas nuo laiko galime atlikti šios Sutarties ir Paslaugos pakeitimų. Tai gali įvykti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, įstatymų pakeitimų, naujų funkcijų ar verslo procesų pokyčių. Naujausia šios Sutarties versija bus skelbiama paslaugos nustatymų skiltyje ir svetainėje gotinder.com, todėl turėtum periodiškai tikrinti, ar nėra naujesnės versijos. Nariams taikoma naujausia Sutarties versija. Jei pakeitimai bus esminiai ir turės įtakos tavo teisėms ar pareigoms, apie juos iš anksto pranešime tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, per pačią Paslaugą arba el. paštu. Jei ir toliau naudosiesi paslauga įsigaliojus pakeitimams, tai reikš, kad sutinki su pakeista Sutartimi.

2. Tinkamumas.

TINDER paskyrą susikurti ir Paslauga naudotis gali tik 18 metų sulaukę asmenys. Susikūręs (-usi) paskyrą ir naudodamas (-a) Paslaugą patvirtini ir garantuoji, kad:

 • gali sudaryti privalomą vykdyti sutartį su TINDER;
 • tau nėra draudžiama naudotis Paslauga pagal Jungtinių Valstijų įstatymus ar bet kurią kitą taikomą jurisdikciją, kitaip sakant, nesi JAV iždo departamento specialiai paskirtųjų piliečių sąraše ir tau netaikomas joks kitas panašus draudimas;
 • laikysiesi šios Sutarties ir visų taikomų vietinių, valstijos, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, taisyklių bei reglamentų; ir
 • niekada nebuvai teistas (-a) dėl nusikaltimo ar baudžiamąją atsakomybę užtraukiančios veikos (arba panašaus sunkumo nusikaltimo), seksualinio nusikaltimo ar bet kokio nusikaltimo, susijusio su smurtu ir neprivalai registruotis kaip seksualinio nusikaltimo dalyvis (-ė) jokiame valstijos, federaliniame ar vietiniame seksualinių nusikaltėlių registre.

3. Tavo paskyra.

Naudotis TINDER galima prisijungus su „Facebook“ prisijungimo duomenimis. Tokiu atveju leidi mums prieiti ir naudotis tam tikra „Facebook“ paskyros informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, tavo viešą „Facebook“ profilį. Daugiau informacijos apie iš tavęs renkamą informaciją ir kaip mes ją naudojame rasi mūsų Privatumo politikoje.

Esi atsakingas (-a) už savo prisijungimo duomenų, kuriuos naudoji registracijos TINDER metu, konfidencialumą, ir tik tu esi atsakingas (-a) už visą veiklą, vykdomą prisijungus su šiais duomenimis. Jei manai, kad kas nors prisijungė prie tavo paskyros, prašome nedelsiant susisiekti su mumis.

4. Paslaugos keitimas ir nutraukimas.

TINDER nuolat stengiasi tobulinti Paslaugą ir suteikti papildomų funkcijų, kurios būtų patrauklios ir naudingos tau. Tai reiškia, kad laikas nuo laiko galime pridėti naujų produkto funkcijų ar patobulinimų, taip pat pašalinti kai kurias funkcijas. Jei šie veiksmai nedaro esminės įtakos tavo teisėms ar įsipareigojimams, galime juos atlikti be išankstinio įspėjimo. Galime netgi visiškai sustabdyti Paslaugos teikimą, tačiau tokiu atveju pranešime apie tai iš anksto, nebent negalėtume to padaryti dėl tokių aplinkybių kaip saugos ar saugumo problemos.

Savo paskyrą gali uždaryti dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu, laikydamasis (-i) Paslaugos nustatymų instrukcijų, tačiau, jei naudoji trečiosios šalies mokėjimo sąskaitą, turėsi tvarkyti pirkimus programėlėje per tą paskyrą (pvz., „iTunes“ ar „Google Play“), kad išvengtum papildomų sąskaitų išrašymo. TINDER gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo uždaryti tavo paskyrą, jei, jos manymu, pažeidei šią Sutartį. Uždarius tavo paskyrą tau nepriklausys jokia išmoka už pirkinius. Jei tavo paskyra buvo uždaryta, nebegalios ši Sutartis, išskyrus šių skyrių nuostatas, kurios vis tiek bus taikomos tiek tau, tiek TINDER: 4, 5 ir 12–19 skyriai.

5. Sauga. Tavo sąveika su Kitais nariais.

Nors TINDER stengiasi skatinti narius elgtis pagarbiai įdiegdama tokias funkcijas kaip abipusis sutikimas, kai nariams leidžiama bendrauti tik tuo atveju, jei abu nurodė susidomėjimą vienas kitu, tačiau ji nėra atsakinga už bet kurio nario elgesį Paslaugoje ar už jos ribų. Sutinki būti atsargus (-i) bet kokiu būdu sąveikaudamas (-a) su kitais nariais, ypač jei nuspręsi bendrauti ne Paslaugos platformoje ar susitikti asmeniškai. Be to, prieš naudodamasis (-i) Paslauga, sutinki peržiūrėti ir laikytis TINDER Saugos patarimų. Sutinki nepateikti savo finansinės informacijos (pavyzdžiui, savo kreditinės kortelės ar banko sąskaitos duomenų) ir nesiųsti kitiems nariams pinigų banko pavedimu ar kitu būdu.

SĄVEIKAUJANT SU KITAIS NARIAIS VISA ATSAKOMYBĖ TENKA TAU. SUPRANTI, KAD TINDER NEATLIEKA SAVO NARIŲ ASMENS REPUTACIJOS TIKRINIMŲ, NEI KITU BŪDU TEIRAUJASI SAVO NARIŲ APIE JŲ PRAEITĮ. TINDER NESUTEIKIA PATIKINIMŲ AR GARANTIJŲ DĖL PLATFORMOS NARIŲ ELGESIO.

6. Teisės, kurias tau suteikia TINDER.

TINDER tau suteikia asmeninę, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą, neatlygintiną, neišskirtinę, atšaukiamą ir neperduodamą licencijos teisę prieiti prie Paslaugos ir ja naudotis. Ši licencija skirta tik leisti naudotis Paslaugos teikiamais privalumais, kurie numatyti kuriant TINDER ir leidžiami pagal šią Sutartį. Todėl sutinki neatlikti šių veiksmų:

 • naudoti Paslaugą ar joje pateiktą turinį bet kokiems komerciniams tikslams be rašytinio mūsų sutikimo;
 • be išankstinio rašytinio TINDER sutikimo kopijuoti, modifikuoti, perduoti, kurti išvestinius kūrinius iš bet kokios autorių teisių saugomos medžiagos, atvaizdų, prekių ženklų, prekių pavadinimų, paslaugų ženklų ar kitos intelektinės nuosavybės, turinio ar patentuotos informacijos, prieinamos per Paslaugą, o taip pat jais naudotis ar atkurti bet kokiu būdu;
 • aiškiai pareikšti ar duoti suprasti, kad TINDER pritaria tavo pateiktiems teiginiams;
 • naudoti robotus, vorus, vikšrus, grandiklius, svetainės paieškos / atkūrimo programas, įgaliotąjį serverį ar kitą rankinį ar automatinį įrenginį, metodą ar procesą, siekiant pasiekti, nuskaityti, indeksuoti, išgauti duomenis ar bet kokiu būdu atkurti ar apeiti navigacinę Paslaugos arba jos turinio struktūrą ar pateikimą;
 • Paslaugą naudoti būdu, kuris galėtų trikdyti, nutraukti ar neigiamai paveikti Paslaugą, serverius arba tinklus, susietus su Paslauga;
 • atsiųsti virusų ar kitų kenksmingų kodų ar kitaip kenkti Paslaugos saugumui;
 • klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatorius, siekiant nuslėpti per Paslaugą skelbiamos arba jai perduodamos informacijos kilmę;
 • pritaikyti arba atspindėti bet kokią Paslaugos dalį be išankstinio rašytinio TINDER leidimo;
 • naudoti metažymas ar kodus arba kitus įrenginius, kuriuose yra nuorodų į TINDER ar Paslaugą (arba bet kokius TINDER prekių ženklus, prekių pavadinimus, paslaugų ženklus, logotipus ar šūkius), siekiant bet kokiu tikslu nukreipti asmenis į kitas svetaines;
 • modifikuoti, pritaikyti, sublicencijuoti, versti, parduoti, naudoti apgrąžos inžineriją, iššifruoti, dekompiliuoti ar kitaip ardyti bet kurią Paslaugos dalį arba versti tai daryti kitus;
 • naudoti ar kurti su Paslauga ar kitų narių turiniu ar informacija sąveikaujančias trečiųjų šalių programas be mūsų rašytinio sutikimo;
 • naudoti, pasiekti ar skelbti TINDER programėlės programavimo sąsają be mūsų rašytinio sutikimo;
 • tirti, nuskaityti ar tikrinti mūsų Paslaugos ar bet kurios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą;
 • skatinti ar reklamuoti šią Sutartį pažeidžiančias veiklas.

Įmonė gali atlikti tyrimą ir imtis tinkamų teisinių veiksmų, reaguodama į neteisėtą ir (arba) neleistiną Paslaugos naudojimą, įskaitant tavo paskyros uždarymą.

Visos mūsų siūlomos programinės įrangos naujinimus ar kitas naujas funkcijas galima įdiegti ir atsisiųsti automatiškai. Šiuos automatinius atsisiuntimus greičiausiai galima parinkti savo įrenginio nustatymuose.

7. Teisės, kurias tu suteiki TINDER.

Susikūręs (-usi) paskyrą suteiki TINDER visuotinę, perleidžiamą, sublicencijuojamą, nemokamą teisę ir licenciją talpinti, saugoti, naudoti, kopijuoti, rodyti, atgaminti, pritaikyti, redaguoti, skelbti, modifikuoti ir platinti tavo mums suteiktą informaciją, prieinamą per „Facebook“, o taip pat Paslaugoje tavo skelbiamą, įkeliamą, rodomą ar kitaip atskleidžiamą informaciją (toliau bendrai vadinamą skelbiama informacija) ar perduoti ją kitiems nariams (bendrai vadinamą Turiniu). TINDER turimas leidimas naudoti tavo Turinį nėra išimtinis, išskyrus naudojant Paslaugą sukurtus išvestinius kūrinius, kurių atveju TINDER licencija bus išimtinė. Pvz., TINDER turės išimtinę licenciją į Paslaugos ekrano kopijas, kuriose rodomas tavo Turinys. Be to, tam, kad TINDER galėtų užkirsti kelią tavo Turinio naudojimui ne Paslaugoje, suteiki leidimą TINDER veikti tavo vardu dėl iš Paslaugos gauto tavo Turinio naudojimo pažeidimų, atliktų kitų narių ar trečiųjų šalių. Tai aiškiai apima leidimą, bet ne įpareigojimą, tavo vardu siųsti pranešimus pagal 17 JAV kodekso 512 c) 3) dalį (t. y., DMCA turinio pašalinimo pranešimus), jei tavo Turinys paimamas ir ne Paslaugoje naudojamas trečiųjų šalių. Mūsų licencijai į tavo Turinį taikomos tavo teisės pagal galiojančius įstatymus (pavyzdžiui, asmens duomenų apsaugos įstatymus tiek, kiek Turinyje yra asmens duomenų, kaip apibrėžta tuose įstatymuose) ir ji skirta tik ribotam tikslui valdyti, kurti, teikti ir tobulinti Paslaugą bei atlikti naujų paslaugų tyrimus ir plėtrą. Sutinki, kad bet kokį tavo įdėtą ar mums naudoti Paslaugoje leistą Turinį gali žiūrėti kiti nariai ir bet kuris asmuo, besilankantis ar dalyvaujantis šioje Paslaugoje (pavyzdžiui, asmenys, kurie gali gauti bendrinamą turinį iš kitų TINDER narių).

Sutinki, kad visa informacija, kurią pateiki paskyros kūrimo metu, įskaitant informaciją, pateiktą iš tavo „Facebook“ paskyros, yra tiksli ir teisinga, ir tu turi teisę skelbti Turinį Paslaugoje ir suteikti leidimą TINDER, kaip numatyta anksčiau.

Supranti ir sutinki, kad mes stebėtume ar peržiūrėtume bet kokį Turinį, kurį skelbi kaip Paslaugos dalį. Galime visiškai ar iš dalies ištrinti bet kokį Turinį, kuris, mūsų manymu, pažeidžia šią Sutartį arba gali pakenkti Paslaugos reputacijai.

Bendraudamas (-a) su mūsų klientų aptarnavimo darbuotojais, sutinki elgtis pagarbiai ir maloniai. Jei manome, kad tavo elgesys su mūsų klientų aptarnavimo ar kitais darbuotojais yra grasinantis ar įžeidus, turime teisę nedelsdami pašalinti tavo paskyrą.

Atsižvelgiant į tai, kad TINDER leidžia tau naudotis Paslauga, sutinki, kad mes, mūsų dukterinės įmonės ir bendradarbiaujančios trečiosios šalys Paslaugoje talpintų reklamą. Pateikdamas (-a) TINDER pasiūlymus ar atsiliepimus apie mūsų Paslaugas, sutinki, kad TINDER naudotų ir bendrintų tokius atsiliepimus bet kokiam tikslui ir tau už tai neatlygindama.

Atmink, kad TINDER vykdydama susitarimą su tavimi gali pasiekti, saugoti ir atskleisti tavo paskyros informaciją ir Turinį, jei to reikalauja įstatymai arba sąžiningai tikėdama, kad tokia prieiga, saugojimas ar atskleidimas atitinka teisėtą interesą, įskaitant šiuos tikslus: i) laikytis teisinio proceso; ii) vykdyti Sutartį; iii) atsakyti į skundus, kai Turinys pažeidžia trečiųjų šalių teises; iv) atsakyti į tavo užklausas klientų aptarnavimo skyriui; arba v) ginti Įmonės ar bet kurio kito asmens teises, turtą ar asmeninį saugumą.

8. Bendruomenės taisyklės.

Naudodamasis (-i) Paslauga sutinki:

 • nenaudoti Paslaugos jokiems šioje Sutartyje draudžiamiems ar neteisėtiems tikslams;
 • nenaudoti Paslaugos jokiems žalingiems ar nesąžiningiems tikslams;
 • nenaudoti Paslaugos tam, kad pakenktum TINDER;
 • nepažeisti mūsų Bendruomenės taisyklių, kurios retkarčiais atnaujinamos;
 • nesiųsti nepageidaujamų el. laiškų, neprašyti pinigų iš kitų narių ir jų neapgaudinėti;
 • neapsimetinėti kitu asmeniu ar subjektu ir neskelbti kitų asmenų nuotraukų be jo (-os) leidimo;
 • nesityčioti, nepersekioti, negrasinti, neužpuolinėti, nepriekabiauti, nesielgti netinkamai ir nešmeižti nė vieno asmens;
 • neskelbti Turinio, kuris pažeidžia kito asmens teises, įskaitant teises į viešumą, privatumą, autorių teises, prekės ženklo ar kitas intelektinės nuosavybės ar sutartines teises;
 • neskelbti Turinio, kuris kursto neapykantą, grasina, yra seksualinis ar pornografinis.
 • neskelbti Turinio, kuris kursto smurtą arba jame yra nuogybių, vaizdinio ar nereikalingo smurto.
 • neskelbti Turinio, kuris skatina rasizmą, fanatizmą, neapykantą ar bet kokią fizinę žalą kokiam nors asmeniui ar grupei;
 • jokiam tikslui neprašyti slaptažodžių arba asmens tapatybę atskleidžiančios informacijos komerciniais ar neteisėtais tikslais iš kitų narių ir neatskleisti kito asmens duomenų be jo leidimo;
 • nenaudoti kito nario paskyros, nesidalyti paskyra su kitu nariu ir neturėti daugiau nei vienos paskyros;
 • nesusikurti kitos paskyros, jeigu uždarėme vieną tavo paskyrą, nebent tam gavai leidimą.

TINDER turi teisę ištirti ir (arba) uždaryti tavo paskyrą negrąžindama pinigų už jokius pirkinius, jei pažeidei šią Sutartį, netinkamai naudojaisi Paslauga ar elgeisi taip, ką TINDER laiko netinkamu ar neteisėtu elgesiu, įskaitant veiksmus ar pranešimus tiek naudojantis Paslauga, tiek už jos ribų.

9. Kitų narių Turinys.

Nors TINDER pasilieka teisę peržiūrėti ir pašalinti šią Sutartį pažeidžiantį Turinį, už tokį Turinį atsako tik jį paskelbęs narys, o TINDER negali garantuoti, kad visas Turinys atitiks šią Sutartį. Jei pamatei Paslaugoje Turinį, kuris pažeidžia šią Sutartį, pranešk apie tai per Paslaugą arba per mūsų kontaktinę formą.

10. Pirkiniai.

Bendrosios sąlygos. Retkarčiais TINDER gali siūlyti įsigyti produktų ir paslaugų (toliau – pirkti per programėles) per „iTunes“, „Google Play“, tiesioginius mokėjimus per mobiliojo ryšio operatorių, tiesioginius mokėjimus per TINDER ar kitas TINDER autorizuotas mokėjimo platformas. Jei nuspręsi pirkti per programėlę, turėsi patvirtinti pirkimą per taikomą mokėjimo paslaugų teikėją, o tavo pasirinktu mokėjimo būdu (iš banko kortelės ar trečiosios šalies sąskaitos, pvz., „Google Play“ ar „iTunes“) (toliau – tavo Mokėjimo būdas) per programėlę bus nuskaičiuota kaina, nurodyta už tavo pasirinktą (-as) paslaugą (-as), taip pat visi pardavimo ar panašūs mokesčiai, kurie gali būti taikomi tavo mokėjimams. Todėl suteiki leidimą TINDER ar trečiosios šalies sąskaitai, priklausomai nuo mokėjimo būdo, nuskaičiuoti reikiamą sumą. Jei per programėlę įsigysi automatiškai atsinaujinančią periodinę prenumeratą, nuo tavo pirkimo per programėles sąskaitos bus periodiškai nuskaičiuojama prenumeratos suma, iki kol ją atšauksi. Pasibaigus pradiniam prenumeratoriaus įsipareigojimų laikotarpiui ir po kiekvieno vėlesnio prenumeratos laikotarpio, tavo prenumerata bus pratęsta automatiškai tokios pačios trukmės papildomam laikotarpiui už kainą, nustatytą prenumeravimo metu.

Automatinis atnaujinimas. Automatinis mokėjimas kortele

Prenumeratos atnaujinamos automatiškai, kol nutrauksi ar atšauksi prenumeratą. Įsigijus prenumeratą, tavo Mokėjimo būdu bus kas mėnesį, iš anksto, per 24 val. nuo pradinio pirkimo dienos, nuskaičiuojama jos kaina, su kuria sutikai užsiprenumeravimo metu. Tavo mokėjimo kortelės duomenys bus saugomi ir vėliau naudojami automatiniams mokėjimams kortele pagal šią Sutartį.

Prieštaravimai dėl jau atlikto mokėjimo turėtų būti pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui, jei sumą tiesiogiai nuskaičiavo TINDER arba atitinkamai trečiosios šalies sąskaita, pavyzdžiui, „iTunes“. Taip pat gali prieštarauti susisiekęs (-usi) su savo banku ar mokėjimo paslaugų teikėju, kuris gali suteikti daugiau informacijos apie tavo teises ir galiojančius laiko terminus.

Bet kuriuo metu gali besąlygiškai atšaukti savo sutikimą dėl automatinių atsiskaitymų nuo kortelės TINDER Nustatymuose arba atitinkamos trečiosios šalies sąskaitos nustatymuose, tačiau atmink, kad vis tiek turėsi sumokėti visas nesumokėtas sumas.

Jei nori pakeisti arba nutraukti prenumeratą, turėsi prisijungti prie savo trečiosios šalies sąskaitos (arba TINDER Nustatymų) ir laikytis nurodymų, kad nutrauktum arba atšauktum savo prenumeratą, net jei kitu būdu ištrynei savo paskyrą mūsų platformoje arba ištrynei TINDER programėlę iš savo įrenginio. Ištrynus TINDER paskyrą arba TINDER programėlę iš įrenginio, tavo prenumerata nebus nutraukta ar atšaukta. TINDER ir toliau nuskaičiuos tavo Mokėjimo būdu, kol tu nutrauksi ar atšauksi savo prenumeratą TINDER platformoje arba trečiosios šalies sąskaitoje, jei ją turi. Jei nutrauksi ar atšauksi savo prenumeratą, ja galėsi naudotis iki dabartinio prenumeratos laikotarpio pabaigos, o jam pasibaigus, tavo prenumerata nebus atnaujinta.

Papildomos sąlygos taikomos, jei TINDER moki tiesiogiai naudodamasis (-i) savo Mokėjimo būdu. Jei moki tiesiogiai TINDER, TINDER gali ištaisyti visas padarytas atsiskaitymo klaidas, net jei ji jau paprašė mokėjimo ar jį gavo. Jei paprašysi grąžinti sumokėtą sumą ar kitaip atšauksi tavo Mokėjimo būdu atliktą mokėjimą, TINDER gali nedelsdama savo nuožiūra uždaryti tavo paskyrą.

Mokėjimo būdo informaciją gali redaguoti Nustatymų skiltyje, prisijungęs (-usi) prie TINDER. Jei mokėjimas neatliktas dėl pasibaigusio termino, nepakankamų lėšų ar kitų priežasčių, o tu nepakeiti savo Mokėjimo būdo informacijos arba nenutrauki ar neatšauki savo prenumeratos, esi atsakingas (-a) už visą nesumokėtą sumą ir leidi mums toliau siųsti sąskaitas tuo pačiu Mokėjimo būdu, kuris gali būti atnaujintas. Dėl to gali pasikeisti tavo mokėjimo atsiskaitymo dienos. Be to, suteiki mums leidimą gauti atnaujintas arba naujas kredito ar debeto kortelių galiojimo datas ir kortelių numerius, kuriuos pateikė tavo kredito ar debeto kortelę išdavęs subjektas. Mokėjimo sąlygos priklausys nuo tavo Mokėjimo būdo ir gali būti nustatomos susitarimais tarp tavęs ir finansų įstaigos, kredito kortelės išdavėjo ar kito tavo pasirinkto Mokėjimo būdo paslaugų teikėjo. Jei gyveni ne Amerikos žemyne, sutinki TINDER mokesčius mokėti per įmonę „MTCH Technology Services Limited“.

SUPER LIKE ir kiti Virtualieji elementai. Kartkartėmis tau bus leista įsigyti ribotą, asmeninę, neperleidžiamą, nedalinamą dalimis, atšaukiamą licenciją naudoti virtualiuosius elementus, įskaitant, bet neapsiribojant, SUPER LIKE funkcija (bendrai vadinama Virtualiaisiais elementais) Tavo paskyroje rodomas Virtualiųjų elementų kiekis nereiškia kiekio tikrovėje ir neatspindi turimos vertės, tačiau rodo tavo licencijos apimtį. Nors už Virtualiųjų elementų nenaudojimą netaikomi mokesčiai, tačiau tau suteikta Virtualiųjų elementų licencija bus nutraukta pagal šios Sutarties nuostatas, jei TINDER nebeteiks Paslaugos arba tavo paskyra bus uždaryta ar pašalinta. TINDER, savo nuožiūra, pasilieka teisę imti mokesčius už teisę prieiti prie Virtualiųjų elementų ar jais naudotis ir (arba) gali platinti Virtualiuosius elementus už tam tikrą mokestį arba nemokamai. TINDER bet kuriuo metu gali valdyti, reguliuoti, kontroliuoti, modifikuoti ar pašalinti Virtualiuosius elementus. TINDER nėra atsakinga tau ar trečiajai šaliai tuo atveju, jei pasinaudoja tokiomis teisėmis. Virtualiuosius elementus galima išpirkti tik naudojantis Paslauga. VISI PER PASLAUGĄ ATLIKTI VIRTUALIŲJŲ ELEMENTŲ ĮSIGIJIMAI IR PANAUDOJIMAI YRA GALUTINIAI IR NEGRĄŽINAMI. Virtualiųjų elementų tiekimo naudojimui Paslaugoje paslauga pradedama teikti iškart po to, kai patvirtini tokių Virtualiųjų elementų įsigijimą. PRIPAŽĮSTI, KAD TINDER NEPRIVALO GRĄŽINTI IŠMOKOS UŽ VIRTUALIUOSIUS ELEMENTUS DĖL JOKIOS PRIEŽASTIES, IR KAD TAU NEBUS GRĄŽINTI PINIGAI AR KITAIP KOMPENSUOTA UŽ UŽDARIUS PASKYRĄ LIKUSIUS NEPANAUDOTUS VIRTUALIUOSIUS ELEMENTUS, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JI BUVO UŽDARYTA SAVO NORU, AR NE.

Grąžinimai. Dažniausiai už pirkinius sumokėtos sumos negrąžinamos ir už iš dalies nepanaudotus laikotarpius nekompensuojama. Galime padaryti išimtį, jei prenumeratos sumą prašoma grąžinti praėjus mažiau nei keturiolikai dienų nuo sandorio datos arba jei tavo jurisdikcijoje taikomi įstatymai, pagal kuriuos numatytos grąžinamosios išmokos.

ES ar Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems prenumeratoriams pagal vietinius įstatymus suteikiama teisė į visos sumos grąžinimą per 14 dienų nuo prenumeratos pradžios, nenurodžius priežasties. Turėk omenyje, kad šis 14 dienų laikotarpis prasideda nuo prenumeratos pradžios.

Virtualiųjų elementų pirkimai yra GALUTINIAI IR NEGRĄŽINAMI.

Kaip paprašyti grąžinamosios išmokos
Jei užsiprenumeravai per savo „Apple ID“, lėšų grąžinimą tvarko „Apple“, o ne TINDER. Norėdamas (-a) paprašyti grąžinamosios išmokos, eik į „iTunes“, spustelėk savo „Apple ID“, pasirink „Pirkimo istorija“, surask operaciją ir paspausk „Pranešti apie problemą“. Prašymą taip pat gali pateikti svetainėje https://getsupport.apple.com.

Jei užsiprenumeravai naudodamasis (-i) „Google Play Store“ paskyra arba tiesiogiai per TINDER, susisiek su klientų aptarnavimo skyriumi ir nurodyk savo „Google Play Store“ užsakymo numerį (užsakymo numerį galima rasti užsakymo patvirtinimo el. laiške arba prisijungus prie „Google Wallet“) arba TINDER užsakymo numerį (jį rasi patvirtinimo el. laiške). Taip pat gali atsiųsti paštu arba pristatyti pasirašytą ir datuotą pranešimą, kuriame nurodoma, kad tu, pirkėjas, atsisakai šios sutarties ar panašiai išreikšti savo atsisakymą. Kartu su užsakymo numeriu taip pat nurodyk el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, susietą su tavo paskyra. Toks pranešimas siunčiamas šiuo adresu: TINDER, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, JAV.

Jei pasinaudosi savo atsisakymo teise (išskyrus pirkimus, atliktus naudojantis „Apple ID“, kurį kontroliuoja „Apple“), grąžinsime (arba paprašysime „Google“ grąžinti) visus iš tavęs gautus mokėjimus nepagrįstai nedelsdami ir bet kokiu atveju per 14 dienų nuo pranešimo apie tavo sprendimą atsisakyti Sutarties gavimo datos. Tokią sumą grąžinsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo atlikai pradinę operaciją. Bet kokiu atveju už grąžinimą nebus imami jokie mokesčiai.

Negalima atšaukti skaitmeninio turinio pristatymo užsakymo, kuris pristatomas ne fizinėje laikmenoje, jei užsakymas jau pradėtas apdoroti gavus aiškų išankstinį tavo sutikimą ir patvirtinimą, kad neturėsi teisės atšaukti užsakymo. Tai taikoma, pavyzdžiui, įsigyjant Virtualiuosius elementus. Tai reiškia, kad tokie pirkimai yra GALUTINIAI IR NEGRĄŽINAMI.

Kainodara. TINDER vykdo globalų verslą ir teikia paslaugas įvairių bendruomenių nariams. Mūsų kainų struktūra gali skirtis atsižvelgiant į regioną, prenumeratos trukmę, paketo dydį, naujausias reklamas programoje ir kitus veiksnius. Mes dažnai išbandome naujas funkcijas ir įvertiname kainas, kad suteiktume nariams daugiau funkcijų ir mokėjimo galimybių, jei jie pasirinktų jas naudoti.

11. Pranešimų ir pretenzijų dėl autorių teisių pažeidimo pateikimo tvarka.

Jei manai, kad tavo darbas nukopijuotas ir paskelbtas Paslaugoje pažeidžiant autorių teises, prašome mūsų autorių teisių agentui pateikti šią informaciją:

 • asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, elektroninį ar fizinį parašą;
 • autorių teisių saugomo darbo, kuris, tavo tvirtinimu, buvo pažeistas, aprašymą;
 • aprašymą, kur Paslaugoje yra medžiaga, kuria, tavo tvirtinimu, padaryta autorių teisių pažeidimų (toks aprašymas turi būti pakankamas, kad galėtume rasti autorių teises pažeidžiančią medžiagą);
 • tavo kontaktinę informaciją, įskaitant adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • rašytinį tavo pareiškimą, kad sąžiningai tiki, jog ginčijamam darbo naudojimui autorių teisių savininkas ar jo atstovas nedavė leidimo arba tai nenumatyta įstatymų; ir
 • rašytinį tavo pareiškimą, kad visa anksčiau minėta informacija tavo pranešime yra tiksli ir kad esi autorių teisių savininkas arba įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu;

Pranešimus apie pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo reikėtų pateikti Įmonės autorių teisių agentui el. paštu copyright@match.com, telefonu (+1) 214-576-3272 arba paštu šiuo adresu:

Autorių teisių atitikties departamentas c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

TINDER uždaro pakartotinių pažeidėjų paskyras.

12. Atsakomybės atsisakymas.

TINDER SAVO PASLAUGĄ TEIKIA „TOKIĄ, KOKIA YRA“ IR „KOKIA PRIEINAMA“ PRINCIPAIS IR TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI NESUTEIKIA JOKIŲ PASLAUGOS GARANTIJŲ – NEI AIŠKIAI APIBRĖŽTŲ, NEI NUMANOMŲ, NEI NUMATYTŲ ĮSTATYMUOSE AR KITUR (ĮSKAITANT VISĄ PASLAUGOJE RODOMĄ TURINĮ), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, VISAS NUMANOMAS KOKYBĖS PATENKINIMO, PERKAMUMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. TINDER NETEIGIA IR NEGARANTUOJA, KAD A) PASLAUGA BUS TEIKIAMA NEPERTRAUKAMAI, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ, B) BUS IŠTAISYTI VISI PASLAUGOS TRŪKUMAI AR KLAIDOS; ARBA C) KAD TAVO IŠ PASLAUGOS ARBA PER JĄ GAUTAS TURINYS AR INFORMACIJA BUS TIKSLŪS.

TINDER NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKĮ PER PASLAUGĄ TAVO AR KITŲ NARIŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ SKELBIAMĄ, SIUNČIAMĄ AR GAUNAMĄ TURINĮ. BET KOKIĄ MEDŽIAGĄ, ATSISIŲSTĄ AR KITU BŪDU GAUTĄ NAUDOJANT PASLAUGĄ, GALI NAUDOTI SAVO PATIES (PAČIOS) NUOŽIŪRA IR RIZIKA.

13. Trečiųjų šalių paslaugos.

Paslaugoje gali būti rodomi trečiųjų šalių reklaminiai skelbimai ir akcijos bei nuorodos į kitas interneto svetaines ar išteklius. TINDER neatsako už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą (arba neprieinamumą). Jei nusprendei naudotis trečiųjų šalių ištekliais, kurie pateikiami per mūsų Paslaugą, tokiais atvejais galios tos trečiosios šalies sąlygos. TINDER neatsako už tokių trečiųjų šalių keliamas sąlygas ar atliekamus veiksmus.

14. Atsakomybės ribojimas.

KIEK LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS TINDER, JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, DARBUOTOJAI IR LICENCIJŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJAI NIEKADA NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, PASEKMINIUS, ATGRASOMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIFINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS PELNO NUOSTOLIUS, DUOMENŲ, NAUDOS, PRESTIŽO PRARADIMĄ AR KITUS NEMATERIALINIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL: I) TAVO PRIEIGOS PRIE PASLAUGŲ ARBA NAUDOJIMOSI JOMIS, O TAIP PAT NEGALĖJIMO PRIEITI PRIE PASLAUGŲ ARBA NAUDOTIS JOMIS; II) KITŲ NARIŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELGESIO ARBA TURINIO NAUDOJANT PASLAUGAS ARBA PER JAS; ARBA III) PRIEIGOS PRIE TAVO TURINIO, JO NAUDOJIMO AR KEITIMO BE TAVO LEIDIMO, NET JEI TINDER KADA NORS BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. BENDRA TINDER ATSAKOMYBĖ TAU DĖL SU PASLAUGA SUSIJUSIŲ IEŠKINIŲ NIEKADA NEBUS DIDESNĖ UŽ TAVO SUMOKĖTĄ SUMĄ TINDER, JEI TOKIĄ MOKĖJAI, UŽ PASLAUGĄ, KURIĄ NAUDOJEISI TURĖDAMAS (-A) PASKYRĄ IR NEVIRŠYS 100 USD.

KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA TAIKYTI IŠIMČIŲ AR APRIBOJIMŲ TAM TIKRIEMS NUOSTOLIAMS, TODĖL KAI KURIOS ARBA VISOS IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI TAU GALI BŪTI NETAIKOMI.

15. Arbitražas, kolektyvinių ieškinių ir teismo prisiekusiųjų akivaizdoje atsisakymas.

Išskyrus narius, gyvenančius ES ar Europos ekonominėje erdvėje ir kitose vietose, kur tai draudžia galiojantys įstatymai.

 1. Išskirtinės bet kokio ginčo ar ieškinio, kylančios iš šios Sutarties (įskaitant bet kokį tariamą jos pažeidimą) ar Paslaugos ar susijusios su jomis sprendimo priemonės yra PRIVALOMAS ARBITRAŽAS , administruojamas JAMS pagal JAMS Supaprastintas arbitražo taisykles ir procedūras, išskyrus tas, kurios buvo pakeistos mūsų Arbitražo procedūromis. Vienintelė arbitražo netaikymo išimtis yra ta, kad abi šalys turi teisę pateikti individualų ieškinį kitai šaliai nedidelių ieškinių teismui savo gyvenamojoje kompetentingos jurisdikcijos apygardoje arba, jei jis pateiktas arbitraže, atsakančioji šalis gali prašyti, kad vietoje to ginčas vyktų nedidelių ieškinių teisme, jei ieškinys patenka į nedidelių ieškinių teismo jurisdikciją. Jei prašymas nagrinėti bylą nedidelių ieškinių teisme pateikiamas prieš paskiriant arbitrą, arbitražas administraciniu būdu uždaromas. Jei prašymas nagrinėti bylą nedidelių ieškinių teisme pateikiamas paskyrus arbitrą, arbitras nusprendžia, ar ginčas turėtų likti arbitraže, ar vietoj to turi būti sprendžiamas nedidelių ieškinių teisme. Toks arbitražas bus vykdomas tik pateikus rašytinius pareiškimus, išskyrus atvejus, kai tu arba TINDER pageidauja pasinaudoti teise į žodinį bylos nagrinėjimą arbitražo teisme. Vis dėlto nesvarbu, ar pasirinksi arbitražą, ar nedidelių ieškinių teismą, pasižadi, kad jokiomis aplinkybėmis nepradėsi, nepalaikysi ir nedalyvausi jokiuose kolektyviniuose ieškiniuose, kolektyviniame arbitraže ar kituose atstovaujamuosiuose veiksmuose ar bylose prieš TINDER.
 2. Naudodamasis (-i) Paslauga bet kokiu būdu, sutinki su anksčiau aprašytu arbitražiniu susitarimu. Taip pat ATSISAKAI SAVO TEISĖS KREIPTIS Į TEISMĄ ir pareikšti arba ginti savo ar Įmonės ieškinius (išskyrus atvejus, kai galima kreiptis į nedidelių ieškinių teismą). TAIP PAT ATSISAKAI SAVO TEISĖS DALYVAUTI KOLEKTYVINIAME IEŠKINYJE ARBA KITAME KOLEKTYVINIAME PROCESE. Jei ieškinį TINDER pareikši ne nedidelių ieškinių teisme, (o TINDER neprašys, kad ieškinys būtų perkeltas į nedidelių ieškionių teismą), tavo teises nustatys NEŠALIŠKAS ARBITRAS, O NE TEISĖJAS AR PRISIEKUSYSIS TEISĖJAS, ir arbitras spręs visus klausimus dėl ginčo sprendimo arbitražo būdu. Tu turi teisę į teisingą bylos nagrinėjimą arbitražo keliu. Arbitras paprastai gali suteikti bet kokias teismo lengvatas, įskaitant galimybę išklausyti dispozityvųjį pasiūlymą (kuris gali apimti dispozityvųjį pasiūlymą, pagrįstą šalių pareiškimais, taip pat dispozityvųjį pasiūlymą, pagrįstą šalių pareiškimais ir įrodymais), tačiau turėk omenyje, kad arbitražo procedūros paprastai yra paprastesnės ir racionalesnės nei teismo bylos ir kitos teismo procedūros. Arbitro sprendimai yra vykdytini teisme, o teismas juos gali panaikinti tik dėl labai nedaugelio priežasčių. Jei nori gauti daugiau informacijos apie arbitražo procesą, perskaityk mūsų Arbitražo procedūras.
 3. Bet kurį šio arbitražinio susitarimo vykdymo procesą, įskaitant procesus, skirtus patvirtinti, pakeisti ar panaikinti arbitražo sprendimą, galima pradėti bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. Tuo atveju, jei šis arbitražinis susitarimas dėl kokių nors priežasčių būtų pripažintas neįgyvendinamu, prieš Įmonę nukreiptus ieškinius (išskyrus nedidelių ieškinių teismų bylas) galima pateikti tik federaliniame ar valstijos teismuose, įsikūrusiuose Teksaso Dalaso apygardoje. Šiuo neatšaukiamai sutinki su šių teismų jurisdikcija, taikoma minėtais atvejais.
 4. Europos Komisijos internetinę ginčų sprendimo platformą galima rasti adresu http://ec.europa.eu/odr. TINDER nedalyvauja ginčų sprendimo procedūrose prieš narių arbitražo subjektą, skirtą nariams, gyvenantiems ES arba Europos ekonominėje erdvėje.

16. Taikomi teisės aktai.

Nariams, gyventantiems ES arba Europos ekonominėje erdvėje ar kur kitur, kur mūsų arbitražinį susitarimą draudžia įstatymai, visiems ginčams, kylantiems iš ar susijusiems su šia Sutartimi ar Paslauga, bus taikomi Teksaso (JAV) įstatymai, išskyrus Teksaso įstatymų kolizijos taisykles. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, 15 skyriuje pateiktą arbitražinį susitarimą reglamentuoja Federalinis arbitražo aktas. Siekiant aiškumo, Teksase galiojančių įstatymų pasirinkimas neturi pakeisti jokių privalomų vartotojų apsaugos teisės aktų tokiose jurisdikcijose.

17. Vieta.

Išskyrus narius, gyvenančius ES ar Europos ekonominėje erdvėje, kurie gali pateikti ieškinius savo gyvenamojoje šalyje pagal galiojančius įstatymus, ir ieškinius, kurie gali būti tinkamai pateikti kompetentingos jurisdikcijos nedidelių ieškinių teisme, visi ieškiniai, kylantys iš ar susiję su šia Sutartimi, Paslauga ar tavo santykiais su TINDER ir dėl kokios nors priežasties nepateiktos arbitražui, bus nagrinėjami tik federaliniame ar Dalaso apygardos (JAV Teksaso valstijos) teismuose. Tu ir TINDER sutinkate, kad Teksaso valstijos teismai įgyvendintų asmeninę jurisdikciją ir atsisakote bet kokių pretenzijų, kad tokie teismai yra netinkami.

18. Tau priklausantis atlyginimas.

Sutinki, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, atlyginti žalą, ginti ir saugoti TINDER, mūsų dukterines įmones ir atitinkamus mūsų ir jų pareigūnus, direktorius, agentus ir darbuotojus nuo bet kokių skundų, reikalavimų, pretenzijų, žalos, nuostolių, sąnaudų, įsipareigojimų ir išlaidų, įskaitant mokesčius advokatui, atsirandančius dėl ar susijusius su tavo galimybe prieiti prie Paslaugos ar savo Turinio ir jais naudotis, arba su šios Sutarties pažeidimu.

19. Visa sutartis. Kita.

Ši Sutartis kartu su Privatumo politika, Slapukų politika, Saugumo patarimais, Arbitražo procedūromis (jei taikytina) ir visomis tau pateiktomis sąlygomis, su kuriomis sutikai pirkdamas (-a) papildomų funkcijų, paslaugų ar produktų, kuriuos siūlome šioje Paslaugoje, yra visas tavo ir TINDER susitarimas dėl Paslaugos naudojimo. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata bus pripažinta negaliojančia, likusi šios Sutarties dalis galios toliau. Įmonės nesugebėjimas naudotis ar įgyvendinti bet kokias šioje Sutartyje numatytas teises ar nuostatas nereiškia tokios teisės ar nuostatos atsisakymo. Sutinki, kad tavo TINDER paskyra yra neperleidžiama ir visos tavo teisės į paskyrą ir jos Turinį netenka galios tavo mirties atveju. Vadovaujantis šia Sutartimi nesukuriama jokia agentūra, bendrija, bendra įmonė, patikėtinių ar kiti ypatingi santykiai, nei darbo vietos, todėl tu negali atstovauti TINDER ar kokiu nors būdu susaistyti TINDER.