LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pēdējo reizi pārskatīts 01.08.2020.

Galvenās izmaiņas šajā versijā: mēs esam atjauninājuši savu juridisko vārdu uz MG Japan Services GK lietotājiem, kuri dzīvo Japānā.

Mūsu lietošanas noteikumu kopsavilkumu skatiet sadaļā Noteikumu kopsavilkums.

Laipni lūdzam pakalpojumā Tinder! Ja dzīvojat Eiropas Savienībā, šie Lietošanas noteikumi ir spēkā starp jums un:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology")
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Īrija

Ja dzīvojat Japānā, šie Lietošanas noteikumi attiecas uz jums un:

MG Japan Services GK (“MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japāna

Ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības un Japānas, šie Lietošanas noteikumi ir spēkā starp jums un:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, ASV

Apzīmējumi ("mēs", "mūs", "mums", "uzņēmums" vai "Tinder") attiecas uz MTCH Technology, MG Japan vai Match Group atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts.

1. Piekrišana Lietošanas noteikumiem.

Izveidojot Tinder kontu ar mobilās ierīces, mobilās lietotnes vai datora palīdzību (kopā "Pakalpojums"), jūs piekrītat ievērot (i) šos Lietošanas noteikumus, (ii) mūsu Konfidencialitātes politiku, Sīkfailu politiku, Šķīrējtiesas kārtību (ja tā uz jums attiecas) un Drošības ieteikumus, kas visi ir iekļauti šajā Līgumā ar atsauces starpniecību, un (iii) visus noteikumus, kurus jums izpauda un kuriem jūs piekritāt, iegādājoties papildu funkcijas, produktus vai pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam Pakalpojumā (kopā šis "Līgums"). Ja jūs neakceptējat visus šī Līguma noteikumus un nepiekrītat, ka tie visi jums ir saistoši, lūdzu, nelietojiet Pakalpojumu.

Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā Līgumā un Pakalpojumā. Mēs to varam darīt dažādu iemeslu dēļ, tostarp, lai atspoguļotu izmaiņas likumos vai likumu prasības, jaunas iespējas vai izmaiņas uzņēmējdarbības praksē. Šī Līguma jaunākā versija tiks publicēta Pakalpojuma sadaļā "Iestatījumi" un arī vietnē gotinder.com, un jums regulāri jāpārbauda, vai nav pieejama jaunāka versija. Spēkā ir jaunākā versija. Ja izmaiņas ir būtiskas un ietekmē jūsu tiesības vai pienākumus, mēs jūs iepriekš informēsim par izmaiņām, izmantojot samērīgus līdzekļus, kas varētu ietvert paziņojumu Pakalpojumā vai pa e-pastu. Ja jūs turpināt izmantot Pakalpojumu pēc izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat pārskatītajam Līgumam.

2. Attiecināmība.

Lai izveidotu kontu pakalpojumā Tinder un izmantotu Pakalpojumu, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam. Izveidojot kontu un izmantojot Pakalpojumu, jūs apliecināt un garantējat, ka:

 • jūs varat noslēgt saistošu līgumu ar pakalpojumu Tinder;
 • jūs neesat persona, kurai ir liegts izmantot Pakalpojumu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu vai jebkuras citas piemērojamas jurisdikcijas tiesību aktiem — tas nozīmē, ka jūs neesat iekļauts ASV Valsts kases departamenta īpaši apzīmēto pilsoņu sarakstā un neesat saskāries ar kādu citu līdzīgu aizliegumu;
 • jūs rīkosieties saskaņā ar šo Līgumu un visiem piemērojamiem vietējiem, valsts, nacionālajiem un starptautiskajiem likumiem, tiesību aktiem un noteikumiem; un
 • jums nav sodāmības par kriminālnoziegumu vai smagu kriminālnoziegumu veikšanu (vai līdzīgas pakāpes noziegumu), dzimumnoziegumu vai jebkādu noziegumu, kas saistīts ar vardarbību, un jums nav jāreģistrējas kā dzimumnoziedzniekam nevienā štata, federālā vai vietējā dzimumnoziedznieku reģistrā.

3. Jūsu konts.

Lai izmantotu Tinder, jūs varat pierakstīties, izmantojot savus Facebook akreditācijas datus. Ja jūs to darāt, jūs pilnvarojat mūs piekļūt noteiktai Facebook konta informācijai un to izmantot, tostarp, bet ne tikai, jūsu publisko Facebook profilu. Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu informāciju, kuru mēs apkopojam, un to, kā mēs to izmantojam, lūdzu, skatiet mūsu Konfidencialitātes politiku.

Jūs esat atbildīgs par to pieteikšanās datu konfidencialitātes saglabāšanu, kurus izmantojat, lai reģistrētos Tinder, un jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek, izmantojot šos pieteikšanās datus. Ja uzskatāt, ka kāds ir piekļuvis jūsu kontam, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums.

4. Pakalpojuma mainīšana un pārtraukšana.

Tinder vienmēr cenšas uzlabot Pakalpojumu un nodrošināt jums papildu funkcionalitāti, kas jums šķitīs saistoša un noderīga. Tas nozīmē, ka mēs laiku pa laikam varam pievienot jaunas produktu funkcijas vai uzlabojumus, kā arī noņemt dažas funkcijas, un, ja šīs darbības būtiski neietekmē jūsu tiesības vai pienākumus, mēs, iespējams, neziņosim jums par tām iepriekš. Mēs pat varam pilnībā pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, un tādā gadījumā mēs jums par to iepriekš paziņosim, ja vien pamatotu iemeslu, piemēram, drošības apsvērumu dēļ, mēs to nevaram darīt.

Jūs varat slēgt savu kontu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, izpildot norādījumus Pakalpojuma sadaļā "Iestatījumi". Tomēr, ja izmantojat trešās puses maksājuma kontu, jums būs jāpārvalda lietotnēs veiktie pirkumi, izmantojot šādu kontu (piem., iTunes, Google Play), lai izvairītos no papildu rēķiniem. Tinder var pārtraukt jūsu konta darbību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tas uzskata, ka esat pārkāpis šo Līgumu. Pēc šādas konta slēgšanas jums nebūs tiesību uz atmaksu par pirkumiem. Pēc jūsu konta slēgšanas šis Līgums tiks izbeigts, taču uz jums un Tinder joprojām attieksies šādi noteikumi: 4. sadaļa, 5. sadaļa un 12. –19. sadaļa.

5. Drošība; jūsu mijiedarbība ar citiem dalībniekiem.

Lai gan pakalpojums Tinder cenšas veicināt cieņpilnu dalībnieku pieredzi, izmantojot tādas funkcijas kā divkāršā izvēles iespēja, kas dalībniekiem ļauj sazināties tikai tad, ja viņi abi ir izrādījuši interesi viens par otru, tas nav atbildīgs par neviena dalībnieka rīcību Pakalpojumā vai ārpus tā. Jūs piekrītat ievērot piesardzību visā saskarsmē ar citiem dalībniekiem, īpaši, ja nolemjat sazināties ārpus pakalpojuma vai tikties klātienē. Turklāt pirms Pakalpojuma lietošanas jūs piekrītat pārskatīt un ievērot Tinder Drošības ieteikumus. Jūs piekrītat nesniegt savu finanšu informāciju (piemēram, kredītkartes vai bankas konta informāciju), kā arī nepārskaitīt un nekā citādi nenosūtīt naudu citiem dalībniekiem.

JŪS ESAT VIENPERSONISKI ATBILDĪGS PAR SAVU SASKARSMI AR CITIEM DALĪBNIEKIEM. JŪS SAPROTAT, KA TINDER NEVEIC TĀ DALĪBNIEKU SODĀMĪBAS PĀRBAUDES, KĀ ARĪ CITĀDI NEIEVĀC ZIŅAS PAR SAVIEM DALĪBNIEKIEM. TINDER NEIZSAKA APGALVOJUMUS UN NEPIEDĀVĀ GARANTIJAS PAR DALĪBNIEKU RĪCĪBU.

6. Tiesības, kuras pakalpojums Tinder piešķir jums.

Tinder piešķir jums personisku, visā pasaulē pieejamu, bez autoratlīdzības, tālāk nenododamu, neekskluzīvu, atsaucamu licenci bez apakšlicencēšanas tiesībām, kas ļauj jums piekļūt Pakalpojumam un lietot to. Šīs licences vienīgais mērķis ir ļaut jums izmantot un baudīt Pakalpojuma priekšrocības, kā to iecerējis pakalpojums Tinder un saskaņā ar šo Līgumu. Tāpēc jūs piekrītat:

 • neizmantot Pakalpojumu un jebkādu Pakalpojumā ietverto saturu nekādiem komerciāliem mērķiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas;
 • nekopēt, nemodificēt, nepārsūtīt, neradīt atvasinātus darbus no jebkāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla, attēliem, preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, pakalpojumu zīmēm vai cita intelektuālā īpašuma, satura vai patentētas informācijas, kas ir pieejama caur Pakalpojumu bez Tinder iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • neizteikt un netieši nenorādīt, ka Tinder ir apstiprinājis jebkurus jūsu izteiktos paziņojumus;
 • neizmantot nekādu robotu, robotprogrammatūru, zirnekli, datu meklētāju, skrāpi, vietnes meklēšanas / izguves lietojumprogrammu, starpniekserveri vai citu manuālu vai automātisku ierīci, metodi vai procesu, lai izgūtu, indeksētu, "datizraktu" vai jebkādā veidā atveidotu vai apietu Pakalpojuma un tā satura navigācijas sistēmu vai noformējumu, vai tam piekļūtu;
 • neizmantot Pakalpojumu nekādā veidā, kas varētu traucēt, kavēt vai negatīvi ietekmēt Pakalpojumu vai ar to saistītos serverus vai tīklus;
 • neaugšupielādēt vīrusus vai citu ļaunprātīgu kodu un nekā citādi neapdraudēt Pakalpojuma drošību;
 • neviltot galvenes un nekā citādi nemanipulēt ar identifikatoriem, lai slēptu jebkādas caur Pakalpojumu vai ar tā starpniecību pārsūtītās informācijas izcelsmi;
 • neatveidot ietvarā un neveidot spoguļattēlus no nevienas Pakalpojuma daļas bez Tinder iepriekšējas rakstiskas atļaujas;
 • neizmantot meta tagus vai kodu, vai citas ierīces, kas satur jebkādas atsauces uz Tinder vai Pakalpojumu (vai jebkuru Tinder prečzīmi, firmas nosaukumu, pakalpojuma zīmi, logotipu vai saukli), lai jebkādiem mērķiem jebkuru personu virzītu uz jebkuru citu tīmekļa vietni;
 • nemodificēt, nepielāgot, netulkot, nepārdot, nepārveidot, neatšifrēt, dekompilēt un nekā citādi neizjaukt nevienu Pakalpojuma daļu un neizsniegt tā apakšlicences, kā arī nelikt to darīt citiem;
 • bez mūsu rakstiskas piekrišanas neizmantot un neizstrādāt trešo personu lietotnes, kas mijiedarbojas ar Pakalpojumu vai citu dalībnieku Saturu vai informāciju;
 • neizmantot un nepublicēt Tinder lietotnes programmēšanas interfeisu un tam nepiekļūt bez mūsu rakstiskas piekrišanas;
 • nezondēt, neskenēt un nepārbaudīt mūsu Pakalpojuma vai jebkuras sistēmas vai tīkla ievainojamību;
 • neveicināt un nereklamēt nekādas darbības, kas pārkāpj šo Līgumu.

Uzņēmums var izmeklēt un veikt visas pieejamās tiesiskās darbības, reaģējot uz nelikumīgu un/vai neatļautu Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā pārtraukt jūsu konta darbību.

Visa programmatūra, kuru mēs jums piedāvājam, var automātiski lejupielādēt un instalēt jauninājumus, atjauninājumus un citas jaunas funkcijas. Jūs, iespējams, varēsiet pielāgot šīs automātiskās lejupielādes savas ierīces iestatījumos.

7. Tiesības, kuras jūs piešķirat pakalpojumam Tinder.

Izveidojot kontu, jūs piešķirat Tinder vispasaules, nododamas, apakšlicencējamas, bez autoratlīdzības tiesības un licenci mitināt, glabāt, lietot, kopēt, parādīt, reproducēt, pielāgot, rediģēt, publicēt, modificēt un izplatīt informāciju, kuru jūs mūs pilnvarojat iegūt no pakalpojuma Facebook, kā arī jebkuru informāciju, kuru jūs publicējat, augšupielādējat, parādāt vai kā citādi padarāt pieejamu (kopā — "publicējat") pakalpojumā vai pārsūtāt citiem dalībniekiem (kopā — "Saturs"). Tinder licence attiecībā uz jūsu Saturu nav ekskluzīva, taču Tinder licence ir ekskluzīva attiecībā uz atvasinātiem darbiem, kas izveidoti, izmantojot pakalpojumu. Piemēram, pakalpojumam Tinder būs ekskluzīva licence attiecībā uz Pakalpojuma ekrānuzņēmumiem, kas ietver jūsu Saturu. Turklāt, lai Tinder varētu novērst jūsu Satura izmantošanu ārpus pakalpojuma, jūs pilnvarojat Tinder rīkoties jūsu vārdā attiecībā uz jūsu Satura, kuru citi dalībnieki vai trešās puses izmanto no Pakalpojuma, izmantošanu, ar kuru tiek pārkāptas tiesības. Tas noteikti ietver pilnvaras, taču ne pienākumu jūsu vārdā nosūtīt paziņojumus saskaņā ar 17 USC § 512 (c) (3) (t.i., DMCA izņemšanas paziņojumi), ja jūsu Saturu paņem un izmanto trešās puses ārpus Pakalpojuma. Mūsu licence attiecībā uz jūsu Saturu ir pakļauta jūsu tiesībām saskaņā ar piemērojamajiem likumiem (piemēram, likumiem par personas datu aizsardzību, ciktāl jebkāds Saturs satur personisko informāciju, kā noteikts šajos likumos) un ir paredzēta tikai un vienīgi Pakalpojuma vadīšanai, izstrādei, sniegšanai un uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izpētei un izstrādei. Jūs piekrītat, ka jebkādu Saturu, kuru jūs ievietojat vai kuru jūs pilnvarojat mūs ievietot Pakalpojumā, var apskatīt citi dalībnieki, un to var apskatīt jebkura persona, kas apmeklē Pakalpojumu vai piedalās tajā (piemēram, personas, kuras var saņemt kopīgotu Saturu no citiem Tinder dalībniekiem).

Jūs piekrītat, ka visa informācija, kuru iesniedzat, izveidojot kontu, ieskaitot informāciju, kas iesniegta no jūsu Facebook konta, ir precīza un patiesa un jums ir tiesības ievietot Pakalpojumā Saturu un piešķirt pakalpojumam Tinder minēto licenci.

Jūs saprotat un piekrītat, ka mēs varam uzraudzīt un pārskatīt jebkādu Saturu, ko publicējat Pakalpojuma ietvaros. Mēs varam pilnībā vai daļēji izdzēst Saturu, kas, mūsuprāt, pārkāpj šo Līgumu vai var kaitēt Pakalpojuma reputācijai.

Sazinoties ar mūsu klientu atbalsta nodaļas pārstāvjiem, jūs piekrītat izturēties pret viņiem laipni un ar cieņu. Ja mēs uzskatām, ka jūsu izturēšanās pret kādu no mūsu klientu atbalsta nodaļas pārstāvjiem vai citiem darbiniekiem jebkurā brīdī ir draudoša vai aizskaroša, mēs paturam tiesības nekavējoties izbeigt jūsu konta darbību.

Tā kā Tinder atļauj jums izmantot Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka mēs, mūsu saistītie uzņēmumi un mūsu trešo pušu partneri Pakalpojumā var izvietot reklāmas. Iesniedzot Tinder ieteikumus vai atsauksmes par mūsu Pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka Tinder var izmantot šādas atsauksmes un tās kopīgot jebkādos nolūkos, jums par to nesaņemot atlīdzību.

Informējam, ka Tinder var piekļūt jūsu konta informācijai un Saturam un glabāt un izpaust to, ja to prasa likums, izpildot ar jums noslēgtās līgumsaistības vai godprātīgi uzskatot, ka šāda piekļuve, glabāšana vai izpaušana atbilst likumīgām interesēm, tostarp lai: (i) ievērotu tiesas procesu; (ii) izpildītu Līgumu; (iii) reaģētu uz apgalvojumiem, ka kāds Saturs pārkāpj trešo pušu tiesības; (iv) atbildētu uz jūsu klientu apkalpošanas pieprasījumiem; vai (v) aizsargātu Uzņēmuma vai jebkuras citas personas tiesības, īpašumu vai personisko drošību.

8. Kopienas noteikumi.

Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka jūs:

 • neizmantosiet Pakalpojumu nelikumīgiem vai šajā Līgumā aizliegtiem mērķiem;
 • neizmantosiet Pakalpojumu kaitnieciskiem vai negodīgiem mērķiem;
 • neizmantosiet pakalpojumu, lai nodarītu Tinder zaudējumus;
 • nepārkāpsiet mūsuKopienas pamatnostādnes, kuras laiku pa laikam tiek atjauninātas;
 • nesūtīsiet surogātpastu, nelūgsiet naudu nevienam dalībniekam un neapkrāpsiet tos;
 • neuzdosieties par citu privātpersonu vai juridisku personu un nepublicēsiet citas personas attēlus bez šīs personas atļaujas;
 • neiebiedēsiet, nevajāsiet, neapmelosiet nevienu personu, kā arī nevienam neuzbruksiet, neuzmāksieties un neizturēsieties slikti;
 • nepublicēsiet Saturu, kas pārkāpj citu personu tiesības, ieskaitot tiesības uz publicitāti, konfidencialitāti, autortiesībām, prečzīmju vai citas intelektuālā īpašuma tiesības vai līgumtiesības;
 • nepublicēsiet Saturu, kas ir naida runa, draudošs, nepārprotami seksuāla rakstura vai pornogrāfisks.
 • nepublicēsiet Saturu, kas kūda uz vardarbību; vai ataino kailumu vai grafisku vai nepamatotu vardarbību.
 • nepublicēsiet Saturu, kas veicina rasismu, fanātismu, naidu pret kādu grupu vai indivīdu vai jebkāda veida fizisku kaitējumu;
 • nelūgsiet citiem dalībniekiem paroles nekādiem nolūkiem vai personu identificējošu informāciju komerciāliem vai nelikumīgiem mērķiem un neizplatīsiet citas personas personisko informāciju bez tās atļaujas;
 • neizmantosiet cita dalībnieka kontu, nekoplietosiet kontu ar citu dalībnieku vai neuzturēsiet vairāk nekā vienu kontu.
 • neizveidosiet citu kontu, ja mēs jau esam slēguši jūsu kontu, izņemot, ja mēs to esam atļāvuši.

Pakalpojums Tinder patur tiesības izmeklēt un/vai slēgt jūsu kontu, neatmaksājot par pirkumiem, ja esat pārkāpis šo Līgumu, ļaunprātīgi izmantojis Pakalpojumu vai uzvedies tādā veidā, kādu Tinder uzskata par nepiedienīgu vai nelikumīgu, ieskaitot darbības vai saziņu, kas notiek Pakalpojuma robežās vai ārpus tā.

9. Citu dalībieku saturs.

Lai arī Tinder patur tiesības pārskatīt un noņemt Saturu, kas pārkāpj šo Līgumu, par šādu saturu ir atbildīgs tikai dalibnieks, kurš to publicē, un Tinder nevar garantēt, ka viss saturs atbildīs šī Līguma noteikumiem. Ja redzat Pakalpojuma Saturu, kas pārkāpj šo Līgumu, lūdzu, ziņojiet par to pakalpojumā vai izmantojot mūsu lapu Kontakti.

10. Pirkumi.

Vispārīga informācija. Laiku pa laikam pakalpojums Tinder var piedāvāt produktus un pakalpojumus iegādei ("pirkumus lietotnēs") ar iTunes, Google Play, operatora norēķinu, Tinder tiešo norēķinu vai citu Tinder pilnvaroto maksājumu platformu starpniecību. Ja izvēlēsities veikt pirkumu lietotnē, jums piedāvās apstiprināt pirkumu pie attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, un no jūsu maksāšanas metodes (vai tā būtu jūsu karte vai trešās puses konts, piemēram, Google Play vai iTunes) (jūsu "Maksāšanas metode ") tiks iekasēta maksa par pirkumu lietotnē, piemērojot cenas, kas jums tiek parādītas par jūsu izvēlēto pakalpojumu(-iem), kā arī par visiem pārdošanas vai līdzīgiem nodokļiem, ar kuriem jūsu maksājumu var aplikt, un jūs atļaujat Tinder vai trešo pušu kontiem attiecīgi iekasēt no jums maksu. Ja, veicot pirkumu lietotnē, jūs iegādāsieties periodisku automātisku abonementu, no jūsu maksāšanas metodes nepārtraukti tiks ņemta maksa par abonentu, līdz jūs to atcelsiet. Pēc sākotnējā abonēšanas saistību perioda beigām un atkal pēc jebkura nākamā abonēšanas perioda abonēšana automātiski turpināsies vēl līdzvērtīgu laika posmu par cenu, par kuru vienojāties abonējot.

Automātiskā atjaunošana; Automātiska apmaksa ar karti

Abonementus atjauno automātiski, līdz jūs pārtraucat vai atceļat abonementu. Kad jūs iegādājaties abonementu, no jūsu Maksāšanas metodes katru mēnesi avansā tiks iekasēta maksa 24 stundu laikā pēc sākotnējā pirkuma veikšanas datuma par cenu, par kuru jūs vienojāties abonēšanas laikā. Jūsu kartes maksājumu informācija tiks saglabāta un vēlāk izmantota automātiskajiem ar karti veiktajiem maksājumiem saskaņā ar līgumu.

Iebildumi pret jau veiktu maksājumu jāsūta klientu atbalsta dienestam, ja rēķinu jums nepastarpināti piesūta pakalpojums Tinder, vai attiecīgajam trešās puses kontam, piemēram, iTunes. Jūs varat arī iebilst, sazinoties ar savu banku vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kurš var dot papildu informāciju par jūsu tiesībām, kā arī piemērojamiem termiņiem.

Jūs jebkurā laikā varat bez ierunām atsaukt savu piekrišanu automātiskiem maksājumiem ar karti, dodoties uz pakalpojuma Tinder vai attiecīgā trešās puses konta iestatījumiem, taču ņemiet vērā, ka jums tik un tā ir pienākums apmaksāt visas nesamaksātās summas.

Ja vēlaties mainīt vai pārtraukt savu abonementu, jums būs jāpiesakās savā trešās puses kontā (vai pakalpojumā Tinder jāatver sadaļa "Iestatījumi") un jāizpilda norādījumi par abonementa pārtraukšanu vai atcelšanu, pat ja jau esat izdzēsis savu kontu pie mums vai ja esat izdzēsis lietotni Tinder no savas ierīces. Dzēšot kontu pakalpojumā Tinder vai izdzēšot lietotni Tinder no ierīces, abonements netiek pārtraukts vai atcelts; Tinder paturēs visus līdzekļus, kas iekasēti no jūsu Maksāšanas metodes, līdz attiecīgi pārtrauksiet vai anulēsiet savu abonementu pakalpojumā Tinder vai trešās puses kontā. Ja jūs pārtraucat vai atceļat savu abonementu, to varat izmantot līdz pašreizējā abonēšanas termiņa beigām, un abonements netiks atjaunots pēc pašreizējā abonementa beigām.

Papildu noteikumi, kas piemērojami, ja pakalpojumam Tinder maksājat nepastarpināti ar savu Maksāšanas metodi. Ja maksājat pakalpojumam Tinder nepastarpināti, Tinder var labot visas norēķinu kļūdas vai kļūdas, kuras tas pieļauj, pat ja tas jau ir pieprasījis vai saņēmis maksājumu. Ja uzsākat maksājuma atmaksas procesu vai citādi atceļat maksājumu, kas veikts ar jūsu Maksāšanas metodi, Tinder pēc saviem ieskatiem var nekavējoties slēgt jūsu kontu.

Informāciju par Maksāšanas metodi varat rediģēt, apmeklējot pakalpojumu Tinder un atverot opciju "Iestatījumi". Ja maksājums netiek veiksmīgi nokārtots termiņa beigu, nepietiekamu līdzekļu dēļ vai citu iemeslu dēļ un jūs nerediģējat informāciju par Maksāšanas metodi vai anulējat abonementu, jūs joprojām esat atbildīgs par visām neiekasētajām summām un pilnvarojat mūs turpināt iekasēt maksājumu ar Maksāšanas metodi, kad tā ir atjaunināta. Tas var mainīt jūsu norēķinu datumus. Turklāt jūs pilnvarojat mūs saņemt atjauninātus vai jaunus kredītkartes vai debetkartes derīguma termiņus un kartes numurus, kurus saņemsiet no kredītkartes vai debetkartes izsniedzēja. Jūsu maksājumu noteikumi būs balstīti uz Maksāšanas metodi, un tos var regulēt līgumi starp jums un finanšu iestādi, kredītkartes izsniedzēju vai citu jūsu izvēlētās Maksāšanas metodes pakalpojuma sniedzēju. Ja dzīvojat ārpus Amerikas, jūs piekrītat, ka maksājums uzņēmumam Tinder tiks veikts ar MTCH Technology Services Limited starpniecību.

"Ļoti patīk" un citas Virtuālās preces. Laiku pa laikam jūs, iespējams, varēsiet iegādāties ierobežotu, personisku, nenododamu, nelicencējamu, atsaucamu licenci "virtuālo preču" izmantošanai, ieskaitot, bet ne tikai, "Ļoti patīk" (kopā — "Virtuālās preces"). Jūsu kontā redzamais Virtuālo preču atlikums nav reāli pastāvošs atlikums un neatspoguļo nekādu uzkrātu vērtību, bet gan ir jūsu licences apjoma mērogs. Jums nav jāmaksā par Virtuālo preču neizmantošanu, tomēr līdz ar Virtuālajām precēm piešķirtā licence tiks izbeigta saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, kad Tinder pārtrauks sniegt Pakalpojumu vai jūsu konts tiks citādi slēgts vai likvidēts. Tinder pēc saviem ieskatiem patur tiesības iekasēt maksu par tiesībām piekļūt Virtuālajām precēm vai tās izmantot un/vai var izplatīt Virtuālās preces par maksu vai bez tās. Tinder var jebkurā laikā pārvaldīt, regulēt, kontrolēt, mainīt vai likvidēt Virtuālās preces. Tinder nenes atbildību ne jūsu, ne kādas trešās personas priekšā, ja Tinder izmanto kādas no šīm tiesībām. Virtuālās preces var izmantot tikai ar Pakalpojuma starpniecību. VISA VIRTUĀLO PREČU IEGĀDE UN IZMANTOŠANA AR PAKALPOJUMA STARPNIECĪBU IR GALĪGA UN NEATMAKSĀJAMA. Virtuālo preču nodrošināšana izmantošanai Pakalpojumā ir pakalpojums, kas sākas tūlīt pēc šādu Virtuālo preču pirkuma apstiprināšanas. JŪS ATZĪSTAT, KA PAKALPOJUMAM TINDER NAV PIENĀKUMA ATMAKSĀT SAMAKSU PAR VIRTUĀLAJĀM PRECĒM NEKĀDU IEMESLU DĒĻ UN KA JŪS NESAŅEMSIET NAUDU VAI CITU KOMPENSĀCIJU PAR NEIZMANTOTĀM VIRTUĀLAJĀM PRECĒM PĒC KONTA SLĒGŠANAS NEATKARĪGI NO TĀ, VAI KONTS IR SLĒGTS BRĪVPRĀTĪGI VAI PIESPIEDU KĀRTĀ.

Atmaksāšana. Parasti neviena maksa par pirkumiem nav atmaksājama un daļēji izlietoti periodi netiek atmaksāti vai kreditēti. Mēs varam pieļaut izņēmumu, ja abonēšanas piedāvājuma atmaksāšana tiek pieprasīta četrpadsmit dienu laikā pēc darījuma noslēgšanas vai ja atmaksu nosaka jūsu jurisdikcijā piemērojamie likumi.

Abonentiem, kas dzīvo ES vai Eiropas Ekonomikas zonā, saskaņā ar vietējiem likumiem ir tiesības uz pilnas maksas atmaksāšanu, nenorādot iemeslus, 14 dienu laikā pēc abonēšanas sākuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis 14 dienu periods sākas, kad sākas abonements.

Virtuālo preču pirkumi ir GALĪGI UN NEATMAKSĀJAMI.

Atmaksas pieprasīšana
Ja abonējat pakalpojumu, izmantojot savu Apple ID, atmaksu veic Apple, nevis Tinder. Lai pieprasītu atmaksu, dodieties uz iTunes, noklikšķiniet uz sava Apple ID, atlasiet "Pirkumu vēsture", atrodiet darījumu un noklikšķiniet uz "Ziņot par problēmu". Varat arī iesniegt pieprasījumu vietnē https://getsupport.apple.com.

Ja abonējāt, izmantojot savu Google Play Store kontu vai izmantojot pakalpojumu Tinder: lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, norādot Google Play Store (pasūtījuma numuru varat atrast pasūtījuma apstiprināšanas e-pastā vai piesakoties Google Wallet) vai Tinder pasūtījuma numuru (to varat atrast apstiprināšanas e-pastā). Jūs varat arī nosūtīt pa pastu vai piegādāt parakstītu un datētu paziņojumu, kurā teikts, ka jūs, pircējs, atceļat šo līgumu, vai iekļauts līdzīgs formulējums. Kopā ar pasūtījuma numuru, lūdzu, norādiet arī ar jūsu kontu saistīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Paziņojums jānosūta šādam adresātam: Tinder, Attn: Cancellations, PO Box 25472, Dallas, Texas 75225, ASV.

Ja izmantosiet savas atteikuma tiesības (izņemot attiecībā uz pirkumiem, kas veikti, izmantojot jūsu Apple ID, kuru pārvalda uzņēmums Apple), mēs bez nepamatotas vilcināšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemsim paziņojumu par jūsu lēmumu atcelt Līgumu atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus (vai lūgsim uzņēmumam Google to darīt). Mēs veiksim šādu atmaksu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kādus jūs izmantojāt sākotnējā darījuma noslēgšanai. Jebkurā gadījumā no jums par atmaksu netiks iekasēta maksa.

Jūs nevarat atcelt tāda digitālā satura piegādes pasūtījumu, kas netiek piegādāts fiziskā datu nesējā, ja pasūtījuma apstrādes sākumā jūs skaidri izteicāt iepriekšēju piekrišanu un apstiprinājumu tam, ka tādējādi zaudēsiet tiesības atcelt pasūtījumu. Tas, piemēram, attiecas uz Virtuālo preču iegādi. Tas nozīmē, ka šādi pirkumi ir GALĪGI UN NEATMAKSĀJAMI.

Cenas. Tinder darbojas globālā mērogā un sniedz pakalpojumus daudzveidīgai dalībnieku kopienai. Mūsu cenu struktūra var atšķirties atkarībā no reģiona, abonēšanas ilguma, paketes lieluma, nesenajām atlaidēm lietotnē un citiem faktoriem. Mēs bieži pārbaudām jaunas funkcijas un cenu punktus, lai dalībniekiem nodrošinātu uzlabotu funkcionalitāti un norēķinu iespējas, ja viņi izvēlas tos izmantot.

11. Protokols un kārtība, kādā iesniedz pretenzijas par autortiesību pārkāpumiem.

Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir nokopēts un ievietots Pakalpojumā tādā veidā, kas rada autortiesību pārkāpumu, lūdzu, sniedziet mūsu autortiesību daļas darbiniekam šādu informāciju:

 • autortiesību īpašnieka vārdā pilnvarotās personas elektronisko vai fizisko parakstu;
 • ar autortiesībām, kuras, jūsuprāt, ir pārkāptas, aizsargātā darba aprakstu;
 • aprakstu par to, kur Pakalpojumā atrodas materiāls, ar kuru, jūsuprāt, tiek pārkāptas tiesības (un šādam aprakstam jābūt pietiekamam, lai mēs varētu atrast materiālu, kas, iespējams, pārkāpj tiesības);
 • savu kontaktinformāciju, tostarp adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • jūsu rakstītu iesniegumu par to, ka jūs godprātīgi ticat, ka autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai likums nav atļāvis apstrīdēto materiālu izmantošanu; un
 • jūsu iesniegumu, kurā norādīts, ka zināt par kriminālatbildību, kas iestājas par nepatiesu ziņu sniegšanu, un ka jūsu paziņojumā sniegtā informācija ir pareiza un ka esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Paziņojums par pretenzijām saistībā ar autortiesību pārkāpumu jānosūta uzņēmuma autortiesību aģentam pa e-pastu copyright@match.com, pa tālruni (+1) 214-576-3272 vai pa pastu, sūtot to uz šādu adresi:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder slēgs atkārtotu pārkāpēju kontus.

12. Atrunas.

TINDER PAKALPOJUMU SNIEDZ TĀDU, KĀDS TAS IR UN KAD TAS IR PIEEJAMS, KĀ ARĪ TĀDĀ APJOMĀ, KĀDĀ TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMĀS LIKUMA NORMAS, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM, NETIEŠĀM, LIKUMĀ NOTEIKTĀM VAI CITĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU (TOSTARP VISU TĀ SATURU), IESKAITOT, TAČU NE TIKAI, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU TIRGUS PRASĪBĀM, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM LIETOJUMAM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. TINDER NEAPGALVO UN NEGARANTĒ, KA (A) PAKALPOJUMS BŪS NEPĀRTRAUKTS, DROŠS VAI BEZ KĻŪDĀM, (B) VISI DEFEKTI VAI KĻŪDAS PAKALPOJUMĀ TIKS LABOTI VAI (C) KA VISS SATURS VAI INFORMĀCIJA, KURU JŪS IEGŪSIET PAKALPOJUMĀ, BŪS PRECĪZA.

TINDER NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SATURU, KURU JŪS VAI KĀDS CITS DALĪBNIEKS VAI TREŠĀ PUSE PUBLICĒ, NOSŪTA VAI SAŅEM AR PAKALPOJUMA STARPNIECĪBU. JŪS PATS UZŅEMATIES RISKU, KAS SAISTĪTS AR VISIEM MATERIĀLIEM, KURI LEJUPIELĀDĒTI VAI CITĀ VEIDĀ IEGŪTI, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU.

13. Trešo pušu pakalpojumi.

Pakalpojumā var būt trešo pušu piedāvātās reklāmas un veicināšanas pasākumi, kā arī saites uz citām tīmekļa vietnēm vai resursiem. Pakalpojums Tinder nav atbildīgs par šādu ārējo vietņu vai resursu pieejamību (vai pieejamības trūkumu). Ja izvēlēsieties sadarboties ar trešajām pusēm, kuras ir pieejamas caur mūsu Pakalpojumu, jūsu attiecības ar šādu trešo pusi noteiks šīs puses noteikumi. Tinder nav atbildīgs par šādiem trešo pušu noteikumiem vai darbībām.

14. Atbildības ierobežošana.

CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMĀS LIKUMA NORMAS, PAKALPOJUMS TINDER, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, DARBINIEKI, LICENCES DEVĒJI VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, TIPVEIDA, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI REPRESĪVIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, TAČU NE TIKAI, IENĀKUMU ZAUDĒŠANU, KĀ TIEŠU, TĀ ARĪ NETIEŠU. DATU, LIETOŠANAS, LABĀS GRIBAS VAI CITIEM NEMATERIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES: (I) JUMS PIEKĻŪSTOT PAKALPOJUMIEM VAI LIETOJOT TOS VAI JUMS NESPĒJOT PIEKĻŪT PAKALPOJUMIEM UN TOS LIETOT; (II) CITU DALĪIBNIEKU VAI TREŠO PUŠU RĪCĪBAS VAI SATURA DĒĻ, LIETOJOT PAKALPOJUMUS VAI PĒC PAKALPOJUMU LIETOŠANAS; VAI (III) JA JŪSU SATURAM PIEKĻŪTS VAI TAS MAINĪTS NEATĻAUTI, PAT JA PAKALPOJUMU TINDER INFORMĒJA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. TINDER KOPĒJĀ ATBILDĪBA JŪSU PRIEKŠĀ PAR VISĀM PRASĪBĀM PAKALPOJUMA SAKARĀ NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRSNIEDZ SUMMU, KURU JŪS SAMAKSĀJĀT (JA JŪS SAMAKSĀJĀT) PAKALPOJUMAM TINDER PAR PAKALPOJUMU UN 100 USD KONTA PASTĀVĒŠANAS LAIKĀ.

DAŽĀS JURISDIKCIJĀS ATSEVIŠĶU ZAUDĒJUMU IZŅĒMUMS VAI IEROBEŽOJUMS NAV ATĻAUTS, TĀPĒC DAŽI VAI VISI NO ŠAJĀ SADAĻĀ NORĀDĪTAJIEM IZŅĒMUMIEM UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

15. Šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvas prasības un atteikšanās no zvērināto tiesas.

Izņemot dalībniekus, kas uzturas ES vai Eiropas Ekonomikas zonā un citur, kur to aizliedz piemērojamie tiesību akti:

 1. Jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no šī Līguma (ieskaitot jebkādus tā pārkāpumus) vai Pakalpojuma vai ir ar tiem saistīts, var atrisināt tikai un vienīgi ar SAISTOŠAS ŠĶĪRĒJTIESAS starpniecību, kuru saskaņā ar JAMS pilnveidotajiem šķīrējtiesas noteikumiem un kārtību administrē uzņēmums JAMS, izņemot gadījumus, kad tos groza mūsu Šķīrējtiesas kārtība. Vienīgais izņēmums attiecībā uz šķīrējtiesas ekskluzivitāti ir tāds, ka jebkurai pusei ir tiesības celt individuālu prasību pret otru kompetentas jurisdikcijas maza apmēra prasību tiesā, vai, ja tā ir iesniegta šķīrējtiesā, atbildētāja puse var pieprasīt, lai strīdu izskatītu maza apmēra prasību tiesā, ja prasība ir piekritīga maza apmēra prasību tiesai. Ja lūgumu par strīda izskatīšanu maza apmēra prasību tiesā iesniedz pirms šķīrējtiesneša iecelšanas, šķīrējtiesas administratīvo lietu slēdz. Ja lūgumu par strīda izskatīšanu maza apmēra prasību tiesā iesniedz pēc šķīrējtiesneša iecelšanas, šķīrējtiesnesis nosaka, vai strīdam jāpaliek šķīrējtiesā vai to var izskatīt maza apmēra prasību tiesā. Šāds šķīrējtiesas process notiek tikai ar rakstiskiem iesniegumiem, ja vien jūs vai Tinder neizvēlaties izmantot tiesības uz mutisku uzklausīšanu šķīrējtiesneša priekšā. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties šķīrējtiesu vai maza apmēra prasību tiesu, jūs piekrītat, ka nekādā gadījumā pret Uzņēmumu neuzsāksiet un neuzturēsiet nevienu kolektīvu tiesas prāvu, šķīrējtiesu vai citu kopīgu prasību vai tiesvedību pret Tinder un tādās nepiedalīsieties.
 2. Jebkādā veidā izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat iepriekš minētajam šķīrējtiesas līgumam. To darot, JŪS ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM VĒRSTIES TIESĀ, lai izvirzītu vai aizstāvētu prasības starp jums un Uzņēmumu (izņemot jautājumos, kurus var nodot izskatīšanai maza apmēra prasību tiesā). JŪS ARĪ ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM PIEDALĪTIES KOLEKTĪVĀS PRASĪBĀS VAI CITĀ KOLEKTĪVĀ TIESVEDĪBĀ. Ja ierosināt lietu pret Tinder ārpus maza apmēra prasību tiesas (un Tinder neprasa nodot prasību maza apmēra prasību tiesai), jūsu tiesības noteiks NEITRĀLS ŠĶĪRĒJTIESNESIS, NEVIS TIESNESIS VAI ZVĒRINĀTO TIESA, un šķīrējtiesnesis pieņems lēmumus par visiem jautājumiem, kas attiecas uz strīda arbitrāžas iespējamību. Jums ir tiesības uz taisnīgu uzklausīšanu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesnesis var piešķirt jebkurus tiesas rīcībā esošus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp uzklausīt dispozitīvu ierosinājumu, pamatojoties uz pušu vainas atzīšanas vai noliegšanas faktu, kā arī dispozitīvu ierosinājumu (kura pamatā ir pušu vainas atzīšanas vai noliekšanas fakts un iesniegtie pierādījumi), taču jums jāņem vērā, ka šķīrējtiesas process parasti ir vienkāršāks un racionālāks nekā prāvas un citi tiesiskie procesi. Šķīrējtiesneša lēmumi ir izpildāmi tiesā, un tiesa tos var atcelt tikai atsevišķu iemeslu dēļ. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šķīrējtiesas procesu, skatiet mūsu šķīrējtiesas kārtību.
 3. Jebkuru tiesas procesu, kas paredzēts šī Šķīrējtiesas līguma izpildei, tostarp jebkuru procesu, kas apstiprina, groza vai atceļ šķīrējtiesas piešķirtu kompensāciju, var sākt jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā. Ja šis Šķīrējtiesas līgums kāda iemesla dēļ tiek atzīts par neizpildāmu, tiesvedību pret Uzņēmumu (izņemot prasības maza apmēra prasību tiesā) var sākt tikai federālā vai štata tiesā, kas atrodas Dalasas apgabalā, Teksasā. Ar šo jūs neatgriezeniski piekrītat šo tiesu jurisdikcijai šādiem mērķiem.
 4. Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platforma ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/odr. Pakalpojums Tinder nepiedalās patērētāju arbitrāžas iestāžu strīdu izšķiršanas procesos, kas skar ES vai Eiropas Ekonomikas zonā dzīvojošus dalībniekus.

16. Piemērojamais likums.

Dalībniekiem, kas dzīvo ES vai Eiropas Ekonomikas zonā vai citur, kur mūsu šķīrējtiesas līgumu aizliedz likums, visiem strīdiem, kas izriet no šī Līguma vai Pakalpojuma vai ir ar tiem saistīti, tiks piemēroti tiesību akti, kas spēkā Teksasā, ASV, izņemot Teksasas likumu konfliktu noteikumus. Neskaitot iepriekš minēto, Šķīrējtiesas līguma 15. pantu regulē iepriekš minētais Federālais arbitrāžas likums. Lai izvairītos no šaubām, Teksasas tiesību aktu izvēle neaizstāj nevienu obligātu patērētāju aizsardzības tiesību aktu šādās jurisdikcijās.

17. Norises vieta.

Izņemot dalībniekus, kuri dzīvo ES vai Eiropas Ekonomikas zonā un var iesniegt prasības savā dzīvesvietas valstī saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un izņemot prasības, kuras var likumīgi iesniegt maza apmēra prasību tiesas piekritībā, visas prasības, kas izriet no šī Līguma, Pakalpojuma vai jūsu attiecībām ar Tinder vai kas ir ar tiem saistītas un kuras kāda iemesla dēļ netiek iesniegtas šķīrējtiesā, tiks izskatītas vienīgi Dalasas apgabala federālajās vai štata tiesās, Teksasā, ASV. Jūs un Tinder piekrītat Teksasas štata tiesu personiskās jurisdikcijas īstenošanai un atsakāties no jebkādām pretenzijām, ka šādas tiesas rada neērtības.

18. Zaudējumu atlīdzināšana no jūsu puses.

Jūs piekrītat, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, atlīdzināt zaudējumus, atbrīvot no atbildības un nodrošināt tiesisko aizsardzību pakalpojumam Tinder, mūsu saistītajiem uzņēmumiem un to un mūsu attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, aģentiem un darbiniekiem visu sūdzību, prasību, bojājumu, zaudējumu, izmaksu, saistību un izdevumu gadījumā, tai skaitā attiecībā uz advokāta honorāriem, kas rodas vai ir jebkādā veidā saistīti ar jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai tā izmantošanu, jūsu Saturu vai šī Līguma pārkāpumiem.

19. Viss līgums; cits.

Šis Līgums kopā ar Konfidencialitātes politiku, Sīkfailu politiku, Drošības padomiem, Šķīrējtiesas kārtību (ja tā uz jums attiecas) un visiem noteikumiem, kas jums ir izpausti un par kuriem esat vienojušies, iegādājoties Pakalpojumā piedāvātās funkcijas, produktus vai pakalpojumus, aptver visas ar Pakalpojuma izmantošanu saistītās līgumsaistības starp jums un Tinder. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem ir atzīts par spēkā neesošu, atlikusī Līguma daļa paliek spēkā. Ja Uzņēmums neizmanto vai neīsteno kādas ar šo Līgumu piešķirtas tiesības vai Līguma noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Jūs piekrītat, ka jūsu Tinder kontu nevar nodot citai personai un visas jūsu tiesības uz kontu un tā Saturu beidzas jūsu nāves gadījumā. Šī Līguma rezultātā netiek izveidota aģentūra, partnerība, kopuzņēmums, fiduciāras vai citas īpašas attiecības, vai darba tiesiskās attiecības, un jūs nedrīkstat izteikt nekādus apgalvojumus pakalpojuma Tinder vārdā vai apgalvojumus, kas varētu būt saistoši pakalpojumam Tinder.