Gebruiksvoorwaarden van Tinder

Per 31 januari 2024 van kracht

Een korte samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden vind je hier

Abonnees in California: Je kunt je abonnement op elk moment vóór middernacht van de derde werkdag volgend op de datum waarop je je hebt geabonneerd zonder boete of verplichtingen opzeggen. Als je je hebt geabonneerd via een Externe Dienst (bv. Apple ID, Google Play) dien je op te zeggen via je Externe Dienst, zoals gedetailleerder uitgelegd in Artikel 8a. Als je je hebt geabonneerd via je Apple ID, worden de terugbetalingen afgehandeld door Apple en niet door Tinder. Je kunt een terugbetaling bij Apple aanvragen via je Apple ID-account op je telefoon of op https://getsupport.apple.com. Alle andere gebruikers kunnen een terugbetaling aanvragen door via de klantenservice van Tinder contact op te nemen met onze Helpdesk, of door een ondertekende en gedateerde kennisgeving in te sturen of af te leveren waarin staat dat jij, de koper, deze overeenkomst opzegt, of door woorden van gelijke strekking. Vermeld ook je naam, e-mailadres, telefoonnummer of een andere unieke identificatie die je hebt gebruikt om je aan te melden voor je account. 

Dit bericht moet worden gestuurd naar: Tinder, t.a.v.: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS. De activiteiten van het bedrijf worden, deels, uitgevoerd op 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS. In overeenstemming met Cal. Civ. Code §1789.3, je kunt klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (800) 952-5210.

We hebben aan het begin van elke artikel een korte samenvatting opgenomen zodat je deze Overeenkomst gemakkelijker kunt lezen en begrijpen. De samenvattingen vervangen de tekst van de artikelen niet en je dient daarnaast elk artikel in zijn geheel te lezen.

1. INLEIDING

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten van Tinder, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (de “Voorwaarden” of “Overeenkomst”), inclusief ons Privacybeleid, Cookiebeleid, Communityrichtlijnen en Veiligheidstips. Het is dus belangrijk dat je deze Overeenkomst, dit beleid en deze procedures zorgvuldig doorleest voordat je een account aanmaakt. 

LEES DE BEPALINGEN VOOR GESCHILLENBESLECHTING IN ARTIKEL 15 HIERONDER ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN DE MANIER WAAROP GESCHILLEN TUSSEN JOU EN TINDER ZULLEN WORDEN BEHANDELD. DEZE BEPALINGEN OMVATTEN EEN VERPLICHTE INFORMELE PRE-ARBITRAGE IN HET GESCHILLENBESLECHTINGSPROCES, EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST, GERECHTELIJKE KEUZE INZAKE KLEINE VORDERINGEN, AFSTAND VAN GROEPSVORDERING, AANVULLENDE PROCEDURES VOOR HET INSTELLEN VAN MASSA-ARBITRAGE EN AFSTAND VAN JURYPROCESSEN DIE INVLOED HEBBEN OP JOUW RECHTEN. BIJ ARBITRAGE IS ER GEWOONLIJK MINDER TIJD VOOR ONDERZOEK EN BEROEP DAN BIJ RECHTBANKEN.

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, dus controleer deze pagina regelmatig op updates.

Welkom bij Tinder.

Als je in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, zijn deze Gebruiksvoorwaarden tussen jou en:

MTCH Technology Services Limited (“MTCH Technology”)
1 Hatch Street Upper
Dublin 2,
Dublin
D02 PY28
Ierland

Als je in Japan woont, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing tussen jou en: 

MG Japan Services GK (“MG Japan”)
4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg.
1-4-1 Mita Minato-ku, Tokio 108-0073
Japan

Als je ergens anders woont, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing tussen jou en: 

Match Group, LLC (“Match Group”)
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, VS

De termen “ons”, “wij”, “Bedrijf” en/of “Tinder” verwijzen naar MTCH Technology, MG Japan of Match Group op basis van het land waar je woont. Gezamenlijk kunnen jij en Tinder worden aangeduid als de “Partijen” of afzonderlijk als “Partij”. 

Zoals gebruikt in deze Overeenkomst verwijzen de termen "Tinder", "ons", "wij", het "Bedrijf" en "onze" naar Match Group, LLC en/of MTCH Technology Services Limited, waar dat van toepassing is. Gezamenlijk kunnen jij en Tinder worden aangeduid als de “Partijen” of afzonderlijk als “Partij”.

Met toegang tot of door gebruik te maken van onze Diensten op Tinder.com (de "Website"), de mobiele applicatie van Tinder (de "App"), of andere platforms of diensten die Tinder mogelijk aanbiedt (gezamenlijk de "Dienst" of onze "Diensten") ga je akkoord met en ben je gebonden aan deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst is van toepassing op iedereen die onze Diensten bezoekt of gebruikt, ongeacht de status van de registratie of het abonnement.

Op jouw toegang tot en gebruik van onze Diensten zijn ook van toepassing het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Communityrichtlijnen, en de Veiligheidstips, en alle voorwaarden die door jou worden bekendgemaakt en waarmee je akkoord gaat wanneer je aanvullende functies, producten of diensten van Tinder aanschaft ("Aanvullende Voorwaarden bij Aankoop"), die door verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Als je niet gebonden wilt zijn aan deze Overeenkomst mag je jezelf geen toegang verschaffen tot deze Diensten en mag je deze niet gebruiken.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving behouden wij ons het recht voor om de Voorwaarden op enig moment te wijzigen, te herzien of aan te passen. Kennisgevingen van materiële wijzigingen worden op deze pagina geplaatst inclusief een bijgewerkte ingangsdatum. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij je via e-mail of op andere wijze op de hoogte stellen van een wijziging in de Voorwaarden; het is echter jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Je voortdurende toegang tot of het gebruik van onze Diensten vormt je doorlopende toestemming in verband met eventuele wijzigingen, en als gevolg daarvan ben je wettelijk gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als je een wijziging in de Voorwaarden niet accepteert, dien je de toegang tot of het gebruik van onze Diensten onmiddellijk te staken. Niettegenstaande het voorgaande vereisen alle materiële wijzigingen in Beperking van Aansprakelijkheid in Artikel 14 en de bepalingen inzake Geschillenbeslechting in Artikel 15 hieronder je bevestigende aanvaarding.  Verder behouden we ons het recht voor om de beschikbaarheid van functies in onze abonnementen te wijzigen.

2. GESCHIKTHEID VOOR EEN ACCOUNT; JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voordat je een account op Tinder aanmaakt, dien je ervoor te zorgen dat je in aanmerking komt voor het gebruik van onze Diensten. In dit artikel wordt ook beschreven wat je wel en niet kunt doen als je de Diensten gebruikt en welke rechten je aan Tinder verleent.

Je bent niet bevoegd om een account aan te maken of de Diensten te gebruiken tenzij al het volgende waar is, en door onze Diensten te gebruiken verklaar en garandeer je het volgende:

 1. Je bent een individu (d.w.z. geen rechtspersoon, partnerschap of andere zakelijke entiteit) van ten minste 18 jaar oud;

 2. Je bent wettelijk gekwalificeerd om een bindend contract met Tinder aan te gaan;

 3. Je bevindt je niet in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt;

 4. Je staat niet op een lijst van personen die een verbod hebben om zaken te doen met de Verenigde Staten (bv. de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of een lijst van vergelijkbare overheidsinstanties) en je wordt ook niet geconfronteerd met een ander soortgelijk verbod;

 5. Het is je bij wet niet verboden om onze Diensten te gebruiken;

 6. Je hebt geen misdrijf gepleegd of strafbaar feit begaan (of enig misdrijf van vergelijkbare ernst), een zedenmisdrijf of enig misdrijf waarbij sprake was van geweld of dreiging met geweld, noch ben je veroordeeld, tenzij je gratie hebt ontvangen voor een niet-gewelddadige misdaad en we hebben vastgesteld dat het niet waarschijnlijk is dat jij een bedreiging vormt voor andere gebruikers van onze Diensten;

 7. Je bent niet verplicht om je als zedendelinquent te registreren bij een staats-, federaal of lokaal register van zedendelinquenten;

 8. Je hebt niet meer dan één account in verband met onze Diensten; en

 9. Je bent niet eerder door ons of aan ons gelieerde ondernemingen uit onze Diensten of de diensten van aan ons gelieerde ondernemingen verwijderd, tenzij je over onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming beschikt om een nieuw account aan te mogen maken.

Als je op enig moment niet meer aan deze vereisten voldoet, wordt alle toestemming voor toegang tot onze Diensten of systemen automatisch ingetrokken en moet je je account onmiddellijk verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om je toegang tot onze Diensten zonder waarschuwing te verwijderen.

Je gaat akkoord met:

 1. Het voldoen aan deze Voorwaarden en het van tijd tot tijd controleren van deze pagina om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen;

 2. Het voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot privacywetten, wetten op intellectueel eigendom, anti-spamwetten en wettelijke vereisten;

 3. Het gebruiken van de nieuwste versie van de Website en/of App;

 4. Het bekijken van de Veiligheidstips;

 5. Het controleren en volgen van de Communityrichtlijnen, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt; en

 6. Het nemen van redelijke maatregelen om de veiligheid van je inloggegevens te beschermen.

Je gaat ermee akkoord dat je je zult onthouden van:

 1. Het geven van een verkeerde voorstelling van je identiteit, leeftijd of banden met een persoon of entiteit;

 2. Het gebruiken van de Diensten op een manier die de Diensten schade toebrengt of het gebruik ervan door andere gebruikers verhindert;

 3. Het gebruiken van onze Diensten op een manier die het platform, de servers of de netwerken van onze Diensten verstoort, onderbreekt of negatief beïnvloedt;

 4. Het gebruiken van onze Diensten voor schadelijke, illegale of snode doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van Virtuele Items voor het witwassen van geld of andere financiële misdrijven;

 5. Het treiteren, pesten, stalken, intimideren, mishandelen, belasteren, schade toebrengen of anderszins misbruik maken van of het veroorzaken van psychologische schade;

 6. Het plaatsen of delen van verboden Content (zie hieronder);

 7. Het opvragen van wachtwoorden voor welk doel dan ook, dan wel het opvragen van persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers, of de persoonlijke informatie van iemand anders verspreiden zonder zijn of haar toestemming;

 8. Het vragen van geld of andere waardevolle voorwerpen aan een andere gebruiker, hetzij als geschenk of lening of in de vorm van compensatie;

 9. Het account van een andere gebruiker gebruiken;

 10. Het gebruiken van onze Diensten in verband met fraude, piramidespelen of andere soortgelijke praktijken;

 11.  Het gebruiken van onze Diensten met betrekking tot de financiering van politieke campagnes of met als doel het beïnvloeden van verkiezingen, anders dan het delen van je eigen persoonlijke politieke mening;

 12. Het schenden van de voorwaarden van de licentie die Tinder je heeft verleend (zie Artikel 6 hieronder); 

 13. Het openbaar maken van privé- of bedrijfseigen informatie waarvan je niet het recht hebt deze openbaar te maken;

 14. Het kopiëren, wijzigen, verzenden, distribueren of creëren van afgeleide werken van Content van gebruikers of Onze Content, of auteursrechtelijk beschermd materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of andere intellectuele eigendommen, content of bedrijfseigen informatie die toegankelijk is via onze Diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tinder;

 15. Het uitdrukking geven aan of impliceren dat jouw uitspraken worden onderschreven door Tinder;

 16. Het gebruik maken van een robot, crawler, applicatie voor het zoeken/opvragen van sites, een proxy of ander handmatig of automatisch apparaat, methode of proces om toegang te krijgen tot de navigatiestructuur of presentatie van onze Diensten of de content daarvan, deze op te halen, te indexeren, te "dataminen" of op enigerlei wijze te reproduceren of omzeilen;

 17. Het uploaden van virussen of andere kwaadaardige code, of het op een andere manier in gevaar brengen van de veiligheid van onze Diensten;

 18. Het vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identificatiemiddelen om de oorsprong van informatie die naar of via onze Diensten wordt verzonden te verhullen;

 19. "Framing" of "mirroring" van enig deel van onze Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tinder;

 20. Het gebruiken van metatags of code of andere apparaten met een verwijzing naar Tinder of het platform (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Tinder) om een persoon naar een andere website te leiden, ongeacht voor welk doel;

 21. Het wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, ontcijferen, decompileren of anderszins demonteren van enig deel van de Diensten of ervoor zorgen dat anderen dat doen;

 22. Het gebruiken of ontwikkelen van toepassingen van derden die interageren met onze Diensten of Content van gebruikers of informatie zonder onze schriftelijke toestemming, met inbegrip van maar niet beperkt tot kunstmatige intelligentie of machine learning-systemen;

 23. Het gebruiken, benaderen of publiceren van de interface voor programmering van de app van Tinder zonder onze schriftelijke toestemming;

 24. Het peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van onze Diensten of enig systeem of netwerk;

 25. Het aanmoedigen, promoten of ermee instemmen om deel te nemen aan enige activiteit die deze Voorwaarden schendt;

 26. Het aanmaken van een nieuw account nadat wij je account hebben opgeschort of beëindigd, tenzij je hiervoor onze uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen; of

 27. Het indienen van een rapport omtrent het gedrag of de content van een gebruiker dat vals, misleidend of anderszins duidelijk ongegrond is, of misbruik maken van een beschikbaar gesteld rapportage- of bewaarsysteem van Tinder.

De licentie die je op grond van deze Voorwaarden wordt verleend en elke autorisatie voor toegang tot de Diensten wordt automatisch ingetrokken als je een van de bovenstaande handelingen verricht.

Verboden Content - Tinder verbiedt het uploaden of delen van content die:

 1. Redelijkerwijs als beledigend kan worden opgevat of die een persoon kan hinderen, misbruiken of psychisch leed kan toebrengen;

 2. Obsceen, pornografisch of gewelddadig is of naaktheid bevat;

 3. Beledigend, bedreigend of discriminerend is of die racisme, seksisme, haat of onverdraagzaamheid promoot of aanmoedigt;

 4. Illegale activiteiten aanmoedigt of vergemakkelijkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, het aanzetten tot rassenhaat of waarvan de indiening op zichzelf neerkomt op het plegen van een strafbaar feit;

 5. Activiteiten aanmoedigt of faciliteert die kunnen leiden tot schade aan de gebruiker of een ander persoon, inclusief maar niet beperkt tot het promoten van zelfbeschadiging, eetstoornissen, gevaarlijke uitdagingen en gewelddadig extremisme;

 6. Lasterlijk, smadelijk of onwaar is;

 7. Betrekking heeft op commerciële activiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, wedstrijden, promoties en reclame, verzoeken om diensten, sekswerk, "sugar daddy" of "sugar baby" relaties, links naar andere websites of premium telefoonlijnen);

 8. De overdracht van spam betreffen of faciliteren;

 9. Spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma's of andere kwaadaardige code bevat die is ontworpen om de functionaliteit van software, hardware, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur te onderbreken, te beschadigen of te beperken of de werking ervan te verstoren; of

Trojaanse paarden of ander materiaal dat is ontworpen om gegevens of persoonlijke informatie van Tinder of anderszins te beschadigen, te verstoren, ten onrechte te onderscheppen of te ontvreemden;

 1. Inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten);

 2. Niet door jou geschreven is, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Tinder;

 3. De afbeelding of gelijkenis van een andere persoon bevat zonder toestemming van die persoon (of in het geval van een minderjarige, de ouder of voogd van de minderjarige);

 4. Een afbeelding of gelijkenis bevat van een minderjarige die niet wordt begeleid door de ouder of voogd van de minderjarige of niet volledig gekleed is of op een andere manier een minderjarige afbeeldt of impliceert die betrokken is bij seksuele activiteiten; 

 5. Inconsistent is met het beoogde gebruik van de Diensten; of 

 6. De reputatie van Tinder of haar dochterondernemingen kan schaden.

Het uploaden of delen van content die in strijd is met deze Voorwaarden ("Verboden Content") kan leiden tot de onmiddellijke opschorting of beëindiging van je account.

3. CONTENT

Het is belangrijk dat je je rechten en verantwoordelijkheden begrijpt met betrekking tot de content van onze Diensten, inclusief alle content die je aanlevert of plaatst. Het is uitdrukkelijk verboden om ongepaste content te plaatsen.

Tijdens het gebruik van onze Diensten heb je toegang tot: (i) content die je uploadt of verstrekt tijdens het gebruik van onze Diensten, ook als deze wordt voorgesteld door onze Diensten ("Jouw Content"); (ii) content die andere gebruikers uploaden of verstrekken tijdens het gebruik van onze Diensten ("Content van gebruikers"); en (iii) content die Tinder verstrekt op en via onze Diensten ("Onze Content"). In deze overeenkomst omvat "content", zonder beperking, alle teksten, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal op onze Diensten, inclusief informatie in profielen van gebruikers en in directe berichten tussen gebruikers.

Meer informatie over hoe we content modereren vind je hier op onze pagina over Veiligheid.  Voor meer informatie over hoe profielen worden aanbevolen, kun je onze veelgestelde vragen hier raadplegen.

3a. JOUW CONTENT

Jij bent verantwoordelijk voor Jouw Content. Deel niets waarvan je niet wilt dat anderen het zien, dat deze Overeenkomst schendt of dat jou of ons bloot kan stellen aan wettelijke aansprakelijkheden.

Jij bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor Jouw Content, en daarom stem je ermee in ons schadeloos te stellen, te verdedigen, vrij te stellen en te vrijwaren in verband met alle vorderingen die te maken hebben met Jouw Content.

Je verklaart en garandeert ons dat de informatie die je aan ons of aan een andere gebruiker verstrekt juist is, met inbegrip van informatie die via Facebook of andere bronnen van derden (indien van toepassing) is verstrekt, en dat je je accountinformatie waar nodig zult bijwerken om de juistheid ervan te waarborgen.

De content van je individuele profiel moet relevant zijn voor het beoogde gebruik van onze Diensten. Je mag geen Verboden Content uploaden en je content moet verder voldoen aan de Communityrichtlijnen. Je mag geen persoonlijke contactgegevens, bankgegevens of andere betalingsgegevens weergeven, noch met betrekking tot jezelf, noch met betrekking tot enige andere persoon (bv. namen, huisadressen of postcodes, telefoonnummers, e-mailadressen, URL's, gebruikersnamen voor creditcards/debetkaarten, betalingen of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om persoonlijke informatie over jezelf bekend te maken aan andere gebruikers, doe je dit op eigen risico. We raden je ten zeerste aan om voorzichtig te zijn met het online vrijgeven van persoonlijke informatie.

Je individuele profiel zal zichtbaar zijn voor andere mensen over de hele wereld, dus zorg ervoor dat je je, voordat je iets post, comfortabel voelt met het delen van je content. Je erkent en stemt ermee in dat Jouw Content door andere gebruikers kan worden bekeken en dat, niettegenstaande deze Voorwaarden, andere gebruikers Jouw Content met derden kunnen delen. Door Jouw Content te uploaden, verklaar en garandeer je ons dat je over alle nodige rechten en licenties beschikt om dit te doen en verleen je ons automatisch een licentie om Jouw Content te gebruiken zoals bepaald in Artikel 7 hieronder.

We kunnen tools en functies aanbieden om de individuele uiting via Jouw Content en Content van gebruikers te verbeteren (beschreven in Artikel 3b), en we ontwikkelen voortdurend nieuwe technologieën om onze Diensten te verbeteren. Met bepaalde tools of functies kun je content genereren of verbeteren op basis van Jouw Content. Dit blijft Jouw Content en je bent verantwoordelijk voor deze Content en de nauwkeurigheid ervan, evenals je gebruik ervan in verband met onze Diensten en alle beslissingen die worden genomen, acties die worden ondernomen en het nalaten om actie te ondernemen op basis van Jouw Content. Wees voorzichtig bij het kiezen en delen van Jouw Content.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij Jouw Content kunnen controleren of beoordelen en dat wij het recht hebben om Jouw Content op elk gewenst moment en naar ons goeddunken te verwijderen, te wissen, te bewerken, te beperken of de toegang daartoe te blokkeren of verhinderen. Bovendien begrijp je en ga je ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om Jouw Content weer te geven of te beoordelen.

3b. CONTENT VAN GEBRUIKERS

Alhoewel je toegang hebt tot Content van gebruikers is deze niet van jou en mag je de Content van gebruikers niet kopiëren of gebruiken voor enig ander doel dan zoals bepaald in deze Voorwaarden.

Andere gebruikers delen ook content op onze Diensten. Content van gebruikers behoort toe aan de gebruiker die de content heeft gepost en wordt opgeslagen op onze servers en weergegeven naar goeddunken van die gebruiker.

Je dient de Content van gebruikers altijd zorgvuldig te bekijken en onafhankelijk te controleren op juistheid. Andere gebruikers kunnen tools inzetten om content te genereren of verbeteren op basis van de Content van gebruikers die zij aanleveren.  Content van gebruikers kan bevooroordeelde, onjuiste, schadelijke, aanstootgevende of misleidende informatie bevatten. Andere gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun Content van gebruikers, evenals voor alle beslissingen die zij nemen, acties die zij ondernemen en het nalaten om actie te ondernemen op basis van hun gebruik van Content van gebruikers. 

Je hebt geen rechten met betrekking tot Content van gebruikers en, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Tinder, mag je Content van gebruikers alleen inzetten voor zover je gebruik in overeenstemming is met het doel van onze Diensten om ons in staat te stellen met elkaar te communiceren en elkaar te ontmoeten. Je mag Content van gebruikers niet kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden, om te spammen, lastig te vallen of om onwettige bedreigingen te uiten. Wij behouden ons het recht voor om je account te beëindigen als je misbruik maakt van de Content van gebruikers.

3c. ONZE CONTENT

Tinder bezit of licentieert alle andere content in verband met onze Diensten.

Alle andere teksten, content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, geluiden, illustraties, foto's en andere intellectuele eigendommen die te vinden zijn in onze Diensten zijn eigendom van, worden beheerd door of zijn in licentie gegeven door ons en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op onze content blijven te allen tijde in ons bezit.

We verlenen je een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van Onze Content, zoals bepaald in Artikel 6 hieronder, en we behouden ons alle andere rechten voor.

4. ONGEPASTE CONTENT EN WANGEDRAG; RAPPORTAGE

Tinder tolereert geen ongepaste content of ongepast gedrag in verband met onze Diensten.

We streven ernaar om een positieve en respectvolle community in stand te houden, en we tolereren geen ongepaste content of wangedrag, zowel binnen als buiten de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, diensten die worden beheerd door aan ons gelieerde ondernemingen). We moedigen je aan om ongepaste Content van gebruikers of wangedrag door andere gebruikers te melden. Je kunt een gebruiker rechtstreeks rapporteren via de link "Gebruiker rapporteren" in het profiel van een gebruiker of in de berichtenservice. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice

Zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, kunnen we gegevens delen tussen de bij ons aangesloten bedrijven voor de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers en kunnen we de nodige maatregelen nemen als we van mening zijn dat je deze Voorwaarden hebt geschonden, inclusief het uitsluiten van jou van onze Diensten en/of de Diensten van de bij ons aangesloten bedrijven (zoals Hinge, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito en Twoo; klik hier voor meer informatie) en/of voorkomen dat je nieuwe accounts aanmaakt. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij geen informatie met je mogen delen over jouw account als dit mogelijk de veiligheid of privacy van onze andere gebruikers in gevaar brengt.

Op de Content van gebruikers zijn de voorwaarden en bepalingen van de Artikelen 512(c) en/of 512(d) van de Digital Millennium Copyright Act 1998 van toepassing. Om een klacht in te dienen met betrekking tot Content van gebruikers die mogelijk een inbreuk vormt op intellectueel eigendom, zie Artikel 12 (Digital Millennium Copyright Act) hieronder.

5. PRIVACY

Privacy is belangrijk voor ons. We hebben hierover apart beleid dat je dient te lezen.

Voor informatie over hoe Tinder en haar dochterondernemingen jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, kun je ons Privacybeleid lezen. Door onze Diensten te gebruiken ga je ermee akkoord dat wij jouw persoonsgegevens mogen gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.  

6. RECHTEN DIE DOOR TINDER AAN JOU WORDEN VERLEEND

Tinder verleent jou het recht om onze Diensten te gebruiken en ervan te genieten, met inachtneming van deze Voorwaarden.

Zolang jij deze Voorwaarden naleeft, verleent Tinder jou een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Diensten voor doeleinden zoals bedoeld door Tinder en toegestaan door deze Voorwaarden en toepasselijke wetten. Deze licentie en eventuele toestemming voor toegang tot de Dienst worden automatisch ingetrokken als jij deze Voorwaarden niet naleeft.

7. RECHTEN DIE JE AAN TINDER VERLEENT

Je bent eigenaar van alle content die jij aan Tinder verstrekt, maar je verleent ons ook het recht om jouw content te gebruiken zoals bepaald in deze Overeenkomst.

Door een account aan te maken verleen je Tinder in verband met Jouw Content een wereldwijd, eeuwigdurend, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en licentie voor het hosten, opslaan, gebruiken, kopiëren, weergeven, reproduceren, aanpassen, bewerken, publiceren, vertalen, wijzigen, het opnieuw formatteren, in andere werken opnemen, adverteren, distribueren en op andere wijze beschikbaar te maken voor het grote publiek, met inbegrip van alle informatie waartoe je ons toestemming geeft om toegang te verkrijgen via Facebook of andere bronnen van derden (indien van toepassing), geheel of gedeeltelijk, op elke manier en in elk formaat of medium dat momenteel bekend is of in de toekomst ontwikkeld zal worden. De licentie van Tinder voor Jouw Content zal niet-exclusief zijn, behalve dat de licentie van Tinder exclusief zal zijn betreffende afgeleide werken gemaakt door het gebruik van de Diensten. Tinder zal bijvoorbeeld een exclusieve licentie hebben op screenshots van de Diensten die Jouw Content bevatten.

Daarnaast machtig je Tinder om namens jou op te treden tegen inbreukmakend gebruik van Jouw Content door andere gebruikers of derden, zodat Tinder het gebruik van Jouw Content buiten onze Diensten kan voorkomen. Dit omvat uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de plicht, om namens jou kennisgevingen uit hoofde van 17 U.S.C. § 512(c)(3) (d.w.z. DMCA Takedown Notices) te verzenden als Jouw Content door derde partijen buiten onze Diensten om is gebruikt. Tinder is niet verplicht enige actie te ondernemen met betrekking tot het gebruik van Jouw Content door andere gebruikers of derden. De licentie van Tinder voor Jouw Content is onderworpen aan jouw rechten onder de toepasselijke wetgeving (bv. wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voor zover de content persoonlijke informatie bevat overeenkomstig de betreffende wetten).

Als tegenprestatie voor het gebruik van Tinder ga je ermee akkoord dat wij, onze dochterondernemingen en onze derde partners reclame op onze Diensten plaatsen. Door het indienen van suggesties of feedback bij Tinder met betrekking tot onze Diensten ga je ermee akkoord dat Tinder dergelijke feedback voor enig doel kan gebruiken en delen zonder je te compenseren.

Je stemt ermee in dat Tinder je accountgegevens, inclusief Jouw Content, kan openen, opslaan en openbaar maken, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke toegang, opslag of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan wettelijke procedures; (ii) deze Voorwaarden af te dwingen; (iii) te reageren op beweringen dat content de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op jouw verzoeken in verband met de klantenservice; (v) het beschermen van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het Bedrijf of een andere persoon, of (vi) het onderzoeken, voorkomen of ondernemen van een andere actie met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of ander wangedrag.

8. AANKOPEN EN AUTOMATISCH VERLENGEN VAN ABONNEMENTEN

Je krijgt de mogelijkheid om producten en diensten van Tinder te kopen. Als je een abonnement koopt wordt het automatisch verlengd - en worden er kosten bij jou in rekening gebracht - totdat je opzegt.

Tinder kan producten en Diensten te koop aanbieden via iTunes, Google Play of andere externe diensten die door Tinder zijn geautoriseerd (elk een "Externe Dienst" genoemd, en alle aankopen die daarop worden gedaan een "Aankoop bij een Externe Dienst"). Tinder kan ook producten en diensten aanbieden voor aankopen per creditcard of andere betalingsverwerkers op de Website of in de App ("Interne aankopen").

Als je een abonnement aanschaft, wordt dit automatisch verlengd totdat je het opzegt, in overeenstemming met de voorwaarden die aan jou bekend zijn gemaakt op het moment van aankoop, zoals hieronder verder beschreven.

Als je je abonnement opzegt, blijf je toegang tot jouw abonnementsvoordelen houden tot het einde van je abonnementsperiode, waarna het afloopt.

Omdat onze Diensten zonder abonnement kunnen worden gebruikt, wordt je profiel bij het annuleren van je abonnement niet van onze Diensten verwijderd. Als je je account volledig wilt beëindigen, moet je je account beëindigen zoals uiteengezet in Artikel 9.

Tinder is een wereldwijd opererend bedrijf, en onze prijzen variëren op basis van een aantal factoren. We bieden regelmatig promotietarieven aan die kunnen variëren op basis van regio, abonnementsduur, bundelgrootte, eerdere aankopen, accountactiviteit en meer. We testen ook regelmatig nieuwe functies en betaalmogelijkheden. Indien je je abonnement niet tijdig opzegt, wordt je abonnement zonder enige aanvullende actie van jouw kant verlengd tegen de volledige prijs zoals aangegeven bij de aankoop, en geef je ons toestemming om deze bedragen in rekening te brengen bij jouw betaalmethode. Voor zover toegestaan door de wet, behouden wij ons het recht voor, ook zonder voorafgaande kennisgeving, om de beschikbare hoeveelheid van een product, functie, dienst of ander aanbod te beperken of te stoppen met het beschikbaar stellen ervan; om voorwaarden te stellen aan het honoreren van een kortingsbon, korting, aanbieding of andere promotie; om enige gebruiker te beletten een transactie uit te voeren; en om te weigeren een gebruiker een product, dienst of ander aanbod te doen. 

8a. AANKOPEN EN ABONNEMENTEN VAN EXTERNE DIENSTEN

Aankopen via de Externe Dienst, inclusief abonnementen, kunnen worden verwerkt via de Externe Dienst, in welk geval deze aankopen moeten worden beheerd via het Account van je Externe Dienst. Abonnementen worden automatisch verlengd totdat je opzegt.

Wanneer je een aankoop doet op de Dienst, heb je mogelijk de optie om te betalen via een Externe Dienst, zoals met je Apple ID of Google Play-account ("jouw Account bij de Externe Dienst"), en jouw Account bij de Externe Dienst wordt in rekening gebracht voor de aankoop in overeenstemming met de voorwaarden die aan jou zijn bekendgemaakt op het moment van aankoop en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw Account bij de Externe Dienst. Sommige Externe Diensten kunnen je omzetbelasting in rekening brengen, afhankelijk van waar je woont, wat van tijd tot tijd kan veranderen.

Als de aankoop bij jouw Externe Dienst een automatisch verlengend abonnement betreft, worden de kosten voor het abonnement periodiek in rekening gebracht op het Account bij jouw Externe Dienst totdat je het abonnement opzegt. Na je initiële abonnementsperiode, en opnieuw na elke daaropvolgende abonnementsperiode, wordt het abonnement automatisch voortgezet voor de prijs en de periode waarmee je akkoord bent gegaan tijdens het abonneren. Als je een aanbieding met korting hebt ontvangen, kan de prijs volgens de voorwaarden van die aanbieding na de initiële abonnementsperiode voor een eventuele daaropvolgende verlengingsperiode stijgen.

Een abonnement opzeggen: Als je niet wil dat je abonnement automatisch wordt verlengd, of als je je abonnement wil wijzigen of beëindigen, moet je inloggen op het Account van jouw Externe Dienst en de instructies volgen om je abonnement te beheren of op te zeggen, zelfs als je anderszins je account bij ons hebt verwijderd of als je de App van je apparaat hebt verwijderd. Als je je bijvoorbeeld met je Apple ID hebt geabonneerd, wordt de annulering afgehandeld door Apple en niet door Tinder. Als je een aankoop met je Apple ID wil annuleren, ga je naar Instellingen in de app en volg je de instructies om te annuleren. Je kunt ook om hulp vragen via https://getsupport.apple.com.

Op dezelfde manier wordt de annulering afgehandeld door Google in geval je je via Google Play hebt geabonneerd. Om een aankoop via Google Play te annuleren, start je de Google Play-app op je mobiele apparaat en navigeer je naar Instellingen. Je kunt ook om hulp vragen via https://play.google.com. Als je een abonnement opzegt, kun je de opgezegde dienst blijven gebruiken tot het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode. Het abonnement wordt niet verlengd als de dan lopende periode afloopt.

Als je een terugvordering initieert of op een andere manier een betaling terugdraait die met het Account van jouw Externe Dienst is gedaan, kan Tinder jouw account naar eigen goeddunken onmiddellijk beëindigen op basis van het gegeven dat je hebt besloten dat je geen Tinder-abonnement wilt. In het geval dat jouw terugvordering of andere terugboeking van de betaling ongedaan wordt gemaakt kun je contact opnemen met de klantenservice. Tinder bewaart al het geld dat in rekening is gebracht op het Account van jouw Externe Dienst totdat je je abonnement opzegt middels het Account van jouw Externe Dienst. Bepaalde gebruikers hebben mogelijk recht op een terugbetaling. Zie Artikel 8d hieronder voor meer informatie.

8b. INTERNE AANKOPEN EN ABONNEMENTEN

Interne aankopen, inclusief abonnementen, worden verwerkt via de Betaalmethode die je op de Website of App aangeeft. Abonnementen worden automatisch verlengd totdat je opzegt.

Als je een Interne Aankoop doet ga je ermee akkoord de prijs te betalen die aan je wordt getoond voor de Diensten die je hebt geselecteerd, evenals enige verkoop- of soortgelijke belasting die op je betaling kan worden geheven (en die van tijd tot tijd kan veranderen), en je machtigt Tinder om de door jou opgegeven betaalmethode (jouw "Betaalmethode") te belasten. Tinder kan eventuele factureringsfouten of vergissingen corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben gevraagd of ontvangen. Als je een terugvordering initieert of op een andere manier een betaling terugdraait die je via je Betaalmethode hebt gedaan, kan Tinder je account naar eigen goeddunken onmiddellijk beëindigen op basis van het feit dat je hebt besloten dat je geen Tinder-abonnement wilt. In het geval dat jouw terugvordering of andere terugboeking van de betaling ongedaan wordt gemaakt kun je contact opnemen met de klantenservice.

Als jouw Interne Aankoop een automatisch verlengend abonnement omvat, worden er periodiek kosten in rekening gebracht voor het abonnement via jouw Betaalmethode, totdat je opzegt. Na je initiële abonnementsperiode, en opnieuw na elke daaropvolgende abonnementsperiode, wordt jouw abonnement automatisch voortgezet voor de prijs en de periode waarmee je akkoord bent gegaan tijdens het abonneren, totdat je opzegt.

Om een abonnement op te zeggen, log je in op de website of app en ga je naar het gedeelte Account. Als je een abonnement opzegt, kun je de opgezegde dienst blijven gebruiken tot het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode. Het abonnement wordt niet verlengd als de dan lopende periode afloopt.

Je kunt informatie omtrent jouw Betaalmethode bewerken door de tool Instellingen te gebruiken en de link te volgen om je upgrade te laten verlopen. Als een betaling niet succesvol wordt verwerkt vanwege het verlopen van de vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, blijf je verantwoordelijk voor eventuele ongeïnde bedragen en machtig je ons om door te gaan met het factureren van de Betaalmethode, aangezien deze mogelijk is bijgewerkt. Het resultaat hiervan kan zijn dat de datum op je facturen verandert.

Daarnaast geef je ons toestemming om bijgewerkte of vervangende vervaldata en kaartnummers van je creditcard of bankpas te verkrijgen zoals verstrekt door de maatschappij van de creditcard of bankpas. De voorwaarden van je betaling zullen worden gebaseerd op jouw Betaalmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen jou en de financiële instelling, creditcardmaatschappij of andere leverancier van de gekozen Betaalmethode. Als je buiten Amerika woont, ga je ermee akkoord dat jouw betaling aan Tinder via MTCH Technology Services Limited kan lopen, en als je in de Verenigde Staten woont, dat jouw betaling aan Tinder via PlentyOfFish Media LLC. kan plaatsvinden. Bepaalde gebruikers hebben mogelijk recht op een terugbetaling. Zie Artikel 8d hieronder voor meer informatie.

8c. VIRTUELE ITEMS

Virtuele Items kunnen niet worden terugbetaald en zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Van tijd tot tijd kun je de mogelijkheid hebben om een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie aan te schaffen voor het gebruik van of toegang tot speciale functies voor beperkt gebruik, inclusief maar niet beperkt tot tegoeden die kunnen worden ingewisseld voor Virtuele Items, zoals Super Like, Boost, Live Credits of Cadeaus ("Virtuele Item(s)") van Tinder. Jij mag alleen Virtuele Items via onze Diensten bij ons of onze geautoriseerde partners kopen.

Virtuele Items vertegenwoordigen een beperkt licentierecht dat wordt beheerst door deze Overeenkomst, en, tenzij anderszins verboden door de toepasselijke wetgeving, wordt er geen titel of eigendom in of op Virtuele Items aan jou overgedragen of toegewezen. Deze overeenkomst moet niet worden opgevat als een verkoop van rechten wat betreft Virtuele Items.

Elke Virtueel Item weergegeven in jouw accountsaldo vormt geen echt saldo en vertegenwoordigt geen opgeslagen waarde, maar in plaats daarvan vormt het een meting van de omvang van jouw licentie. Er zijn geen kosten verbonden aan het niet gebruiken van Virtuele Items; de aan jou verleende licentie voor Virtuele Items wordt echter beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst op het moment dat Tinder stopt met het leveren van onze Diensten of jouw account anderszins wordt gesloten of beëindigd.

Tinder behoudt, naar eigen goeddunken, het recht om kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of voor het gebruik van Virtuele Items en/of kan Virtuele Items gratis of tegen betaling distribueren. Tinder kan Virtuele Items op elk moment beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren, inclusief acties ondernemen die van invloed kunnen zijn op de waargenomen waarde of aankoopprijs, indien van toepassing, van enig Virtueel Item. Tinder heeft geen aansprakelijkheid naar jou of enige derde partij in het geval dat Tinder een dergelijk recht uitoefent. De overdracht van Virtuele Items is verboden en je mag daarom geen Virtuele Items verkopen, inwisselen of anderszins overdragen aan enige persoon of entiteit. Virtuele items kunnen alleen worden ingewisseld via onze Diensten.

ALLE AANKOPEN EN INWISSELINGEN VAN VIRTUELE ITEMS GEMAAKT VIA DE DIENSTEN ZIJN DEFINITIEF EN WORDEN NIET TERUGBETAALD. JE ERKENT DAT TINDER NIET VERPLICHT IS EEN TERUGBETALING TE BIEDEN, ONGEACHT OM WELKE REDEN, EN DAT JE GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT BEËINDIGD, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE BEËINDIGING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

8d. TERUGBETALINGEN

Over het algemeen zijn alle aankopen niet terugbetaalbaar. In de EU, EER, het VK, Zwitserland, Korea en Israël gelden speciale voorwaarden voor terugbetalingen. Speciale voorwaarden voor terugbetalingen zijn ook van toepassing in Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin.

Over het algemeen zijn alle aankopen definitief en niet-terugbetaalbaar, en zijn er geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte perioden, behalve als toepasselijke wetten in jouw rechtsgebied in terugbetalingen voorzien.

Voor abonnees die woonachtig zijn in de EU, EER, het VK en Zwitserland:

In overeenstemming met de lokale wetgeving heb je recht op een volledige terugbetaling gedurende 14 dagen nadat het abonnement is ingegaan. Houd er rekening mee dat deze 14-daagse periode begint wanneer het abonnement start.

Voor abonnees woonachtig in Duitsland: 

Je kunt jouw abonnement na verlenging opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Jouw recht om de overeenkomst om een dringende reden te beëindigen blijft onaangetast.

Voor abonnees en kopers van Virtuele Items die in de Republiek Korea wonen:

in overeenstemming met de lokale wetgeving heb je recht op een volledige terugbetaling van jouw abonnement en/of ongebruikte Virtuele Items gedurende 7 dagen na de aankoop. Deze periode van 7 dagen gaat onmiddellijk na de aankoop in.

Voor abonnees woonachtig in Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa,Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin en Israël:

Jouw recht om te annuleren: je kunt jouw abonnement op elk moment vóór middernacht op de derde werkdag na de datum waarop je je hebt geabonneerd, annuleren, zonder boete of verplichtingen. In het geval dat je vóór de afloop van je abonnementsperiode overlijdt, zijn je nabestaanden gerechtigd tot een terugbetaling van dat gedeelte van enige betaling die je gedaan hebt voor het abonnement dat verbonden is aan de periode na je overlijden. In het geval dat je arbeidsongeschikt raakt (dusdanig dat je geen gebruik meer kunt maken van de Diensten van Tinder) vóór het einde van de abonnementsperiode, ben je gerechtigd tot een terugbetaling van dat gedeelte van elke betaling die je had gedaan voor jouw abonnement dat verbonden is aan de periode na je invaliditeit, door het bedrijf een bericht te sturen op dezelfde wijze als bij het vragen om terugbetaling zoals hieronder beschreven.

Als een van de bovenstaande punten op jou van toepassing is en je hebt je geabonneerd met je Apple ID, worden jouw verzoeken om een terugbetaling afgehandeld door Apple en niet door Tinder. Om terugbetalingen aan te vragen, kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Externe Dienst. Ga, bijvoorbeeld met je Apple-apparaat, naar Instellingen > iTunes en App Stores > [klik op je Apple ID] > Bekijk Apple ID > Aankoopgeschiedenis. Zoek de transactie en selecteer "Een probleem melden". Je kunt ook een terugbetaling aanvragen op https://getsupport.apple.com. Voor elke andere aankoop kun je contact opnemen met de klantenservice van Tinder met je bestelnummer (zie je bevestigingsmail) en door een ondertekende en gedateerde kennisgeving te sturen of af te leveren waarin staat dat jij, de koper, deze Overeenkomst annuleert, of woorden van gelijke strekking. Zet hier, behalve je bestelnummer, ook het e-mailadres of telefoonnummer in dat gerelateerd is aan jouw account. Deze kennisgeving dient verzonden te worden naar:

Tinder,
Attn: Cancellations,
P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, VS

9. BEËINDIGING ACCOUNT

Als je niet langer gebruikt wilt maken van onze Diensten of als wij jouw account om welke reden dan ook beëindigen, dien je rekening te houden met het volgende.

Je kunt jouw account op elk gewenst moment verwijderen door in te loggen op de website of app, naar "Instellingen" te gaan, op "Account Verwijderen" te klikken en de instructies te volgen om het verwijderingsproces te voltooien. Je moet echter eventuele Externe Dienst-aankopen annuleren/beheren via jouw Externe Dienst-account (bv. iTunes, Google Play) om additionele facturering te voorkomen.

Tinder behoudt zich het recht voor om jouw account te onderzoeken en, indien van toepassing, op te schorten of beëindigen, zonder terugbetaling, als Tinder van mening is dat je deze Voorwaarden hebt overtreden, onze Diensten hebt misbruikt, of je hebt gedragen op een manier die Tinder als ongepast of onwettig beschouwt, binnen of buiten het bereik van onze Diensten. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment gebruik te maken van alle persoonlijke, technologische, juridische of andere middelen die beschikbaar zijn om de Voorwaarden af te dwingen, zonder aansprakelijkheid en zonder de verplichting om jou vooraf op de hoogte te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot, het verhinderen van jouw toegang tot de Diensten.

Als jouw account om welke reden dan ook door jou of Tinder wordt beëindigd, blijven deze Voorwaarden van kracht tussen jou en Tinder en heb je geen recht op terugbetaling voor de gedane aankopen. Jouw gegevens worden bewaard en verwijderd in overeenstemming met ons Privacybeleid.

10. GEEN CONTROLES OP CRIMINELE ACHTERGROND OF IDENTITEITSVERIFICATIE

Tinder voert geen controles uit op een crimineel verleden en verifieert de identiteit van haar gebruikers niet. Alhoewel Tinder streeft naar het aanmoedigen van een respectvolle gebruikerservaring is Tinder niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers binnen of buiten het bereik van de Dienst. Gebruik je gezonde verstand wanneer je met anderen communiceert en bekijk onze Veiligheidstips.

JE BEGRIJPT DAT TINDER GEEN CONTROLES UITVOERT IN VERBAND MET EEN CRIMINELE ACHTERGROND EN DE IDENTITEIT VAN HAAR GEBRUIKERS NIET VERIFIEERT OF ANDERSZINS ONDERZOEK DOET NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR GEBRUIKERS. TINDER GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT GEDRAG, IDENTITEIT, GEZONDHEID, FYSIEKE TOESTAND, INTENTIES, LEGITIMITEIT OF AUTHENTICITEIT VAN GEBRUIKERS. TINDER BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR - EN JE GEEFT TINDER DE TOESTEMMING OM UIT TE VOEREN - ENIG ACHTERGRONDONDERZOEK IN VERBAND MET CRIMINALITEIT OF ANDERE SCREENINGS (ZOALS ONDERZOEK IN HET REGISTER VAN ZEDENDELINQUENTEN) MET BEHULP VAN BESCHIKBARE OPENBARE REGISTERS, EN JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE JE VERSTREKT VOOR DAT DOEL GEBRUIKT KAN WORDEN. ALS HET BEDRIJF BESLIST OM ENIGE SCREENING UIT TE VOEREN VIA EEN RAPPORTAGE-AGENTSCHAP VOOR CONSUMENTEN AUTORISEER JE HET BEDRIJF HIERBIJ OM EEN CONSUMENTENRAPPORTAGE OVER JOU TE VERKRIJGEN EN TE GEBRUIKEN OM TE BEPALEN OF JE ONDER DEZE VOORWAARDEN IN AANMERKING KOMT.

JIJ ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. WIJ KUNNEN JOUW VEILIGHEID NIET GARANDEREN EN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR HET OPVOLGEN VAN DE VEILIGHEIDSTIPS EN ANDERE VERANTWOORDELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN. GEBRUIK ALTIJD JE GEZONDE VERSTAND EN NEEM PASSENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WANNEER JE COMMUNICEERT MET NIEUWE MENSEN OF WANNEER JE NIEUWE MENSEN ONTMOET. COMMUNICATIE DIE VIA DE DIENST WORDT ONTVANGEN, INCLUSIEF AUTOMATISCHE MELDINGEN DIE DOOR TINDER WORDEN VERZONDEN, KUNNEN HET GEVOLG ZIJN VAN GEBRUIKERS DIE DE DIENST INZETTEN VOOR ONJUISTE DOELEINDEN, WAARONDER FRAUDE, MISBRUIK, INTIMIDATIE OF ANDER DERGELIJK ONJUISTE GEDRAG.

Alhoewel Tinder streeft naar het aanmoedigen van een respectvolle gebruikerservaring is Tinder niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers binnen of buiten het bereik van de Dienst. Je stemt ermee in om voorzichtig te zijn bij alle interacties met andere gebruikers, in het bijzonder wanneer je besluit om buiten de Dienst om te communiceren of iemand persoonlijk te ontmoeten.

11. DISCLAIMER

De Diensten van Tinder worden geleverd "zoals ze zijn" en wij doen geen uitspraken over, en kunnen ook geen uitspraken doen over de content of kenmerken van onze Diensten of Content van onze gebruikers.

TINDER LEVERT ONZE DIENSTEN AAN OP DE BASIS "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT ONZE DIENSTEN (INCLUSIEF ALLE DAARIN OPGENOMEN CONTENT), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. TINDER VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (A) ONZE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (B) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN IN ONZE DIENSTEN ZULLEN WORDEN ONTDEKT OF GECORRIGEERD, OF (C) DAT ENIGE CONTENT OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT OF VIA ONZE DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG, ACTUEEL OF GESCHIKT ZAL ZIJN VOOR JOUW DOELEINDEN. BOVENDIEN GEEFT TINDER GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET AANTAL ACTIEVE GEBRUIKERS OP ENIG MOMENT; HET VERMOGEN OF DE WENS VAN GEBRUIKERS OM MET JE TE COMMUNICEREN OF OM JE TE ONTMOETEN, OF DE ULTIEME COMPATIBILITEIT MET OF GEDRAG VAN GEBRUIKERS DIE JE VIA DE DIENSTEN ONTMOET.

TINDER AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT DIE JIJ OF EEN ANDERE GEBRUIKER OF DERDE PLAATST, VERZENDT, ONTVANGT OF BEHANDELT VIA ONZE DIENSTEN, NOCH AANVAARDT TINDER ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE IDENTITEIT, INTENTIES, RECHTMATIGHEID OF LEGITIMITEIT VAN ENIGE GEBRUIKER MET WIE JE VIA TINDER KUNT COMMUNICEREN. ENIG MATERIAAL DAT VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN IS HET GEVOLG VAN JOUW EIGEN KEUZE EN WORDT GEDAAN OP EIGEN RISICO. TINDER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN JOUW COMPUTERHARDWARE, COMPUTERSOFTWARE OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR ENIGE BEVEILIGINGSINBREUK OF DOOR VIRUSSEN, BUGS, GESJOEMEL, HACKING, FRAUDE, FOUTEN, OMISSIE, ONDERBREKING, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN WERKING OF TRANSMISSIE, FALEN VAN COMPUTERVERBINDING OF NETWERKEN, OF ENIGE ANDERE TECHNISCHE OF ANDERE VERSTORING OF STORING.

12. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus. Wij vragen je om ons te helpen en ervoor te zorgen dat we dit snel en effectief aan kunnen pakken.

Tinder heeft het volgende beleid aangenomen ten aanzien van inbreuk op het auteursrecht in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (de "DMCA"). Als je van mening bent dat Content van gebruikers of Onze Content inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, dien je een melding te maken waarin je een dergelijke inbreuk aanhangig maakt ("DMCA Takedown Notice"), inclusief het volgende:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;

 2. Vastlegging van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken;

 3. Vastlegging van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat verwijderd moet worden of waarvan de toegang geblokkeerd is, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact met je op te nemen, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mail;

 5. Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, hun agent of de wet; en

 6. Een verklaring dat, op straffe van meineed, de informatie in de kennisgeving juist is en dat je bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt.

Eventuele DMCA Takedown Notices moeten worden verzonden naar copyright@match.com, per telefoon naar 214-576-3272 of per post naar het volgende adres: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231, VS.

Tinder zal de accounts van herhaaldelijke overtreders beëindigen.

13. ADVERTENTIES EN CONTENT VAN DERDEN

Mogelijk zie je advertenties en promoties van derden op onze Diensten. Tinder onderschrijft jouw interacties met deze producten of diensten niet en is er niet verantwoordelijk voor.

Onze Diensten kunnen reclame en promoties bevatten die aangeboden worden door derden en links naar andere websites of bronnen.  Bovendien kunnen onze Diensten je mogelijk een advertentie laten zien in ruil voor Virtuele Items; Tinder garandeert niet dat je altijd in aanmerking komt om dergelijke advertenties te bekijken, of dat dergelijke advertenties beschikbaar zullen zijn.  Tinder kan in haar content ook niet-commerciële links of verwijzingen naar derden opnemen. Tinder is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van externe websites of bronnen of de content ervan. Bovendien is Tinder niet verantwoordelijk voor en onderschrijft het geen producten of diensten die mogelijk worden aangeboden door websites of bronnen van derden. Indien je ervoor kiest om te communiceren met derden via onze Diensten zullen de voorwaarden van een dergelijke partij hun relatie met jou bepalen. Tinder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke derden.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Tinder is beperkt tot de maximale omvang die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZULLEN TINDER, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, STRAFRECHTELIJKE SCHADE, VASTE SCHADE OF VERHOOGDE SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, DIRECT OF INDIRECT OPGELOPEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT: (I) JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (II ) HET GEDRAG OF DE CONTENT VAN GEBRUIKERS OF DERDEN OP OF VIA DE DIENSTEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN; OF (III) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW CONTENT, ZELFS ALS TINDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TINDER JEGENS JOU VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN (A) $100 USD OF (B) HET BEDRAG DAT JIJ, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN TINDER HEBT BETAALD VOOR DE DIENSTEN GEDURENDE DE PERIODE VAN VIERENTWINTIG (24) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP JE VOOR HET EERST EEN RECHTSZAAK, ARBITRAGE OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE PROCEDURE TEGEN TINDER INDIENT, HETZIJ IN RECHTE OF NAAR BILLIJKHEID, VOOR EEN RECHTBANK. DE SCHADEBEPERKING DIE IN DE ONMIDDELLIJK VOORGAANDE ZIN WORDT VERMELD IS VAN TOEPASSING (i) ONGEACHT DE GROND WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD (ONGEACHT OF DIT BETREFT STANDAARD, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT OF ANDERSZINS), (ii) ONGEACHT HET SOORT SCHENDING VAN RECHTEN, PRIVILEGES OF VERPLICHTINGEN, EN (iii) MET BETREKKING TOT ALLE GEBEURTENISSEN, DE DIENST EN DEZE OVEREENKOMST.

DE BEPALINGEN BETREFFENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID UITEENGEZET IN DIT ARTIKEL 14 IS VAN TOEPASSING ZELFS ALS JOUW RECHTSMIDDELEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST NIET VOLDOEN MET BETREKKING TOT HUN ESSENTIËLE DOEL.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, DUS SOMMIGE OF ALLE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL ZIJN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

15. GESCHILLENBESLECHTINGSARTIKEL

In het onwaarschijnlijke geval dat we een juridisch geschil hebben, komen de partijen als volgt overeen om verder te gaan, behalve waar dit door de toepasselijke wetgeving verboden is.

Enig lid in dit Artikel over Geschillenbeslechting dat bij wet verboden is, is niet van toepassing op de gebruikers die in dat rechtsgebied wonen, inclusief lid 15b, 15c, 15d en 15e die niet van toepassing zijn op gebruikers die woonachtig zijn in de EU, EER, het VK of Zwitserland. Het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar via http://ec.europa.eu/odr. Tinder neemt niet deel aan procedures in verband met geschillenbeslechting voor een arbitrage-instantie voor consumenten met betrekking tot gebruikers die woonachtig zijn in de EU, EER, het VK of Zwitserland.

15a. INFORMELE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over onze Diensten, neem dan eerst contact op met de klantenservice van Tinder zodat we kunnen proberen je zorgen weg te nemen zonder hulp van buitenaf. Als je ervoor kiest een geschil, vordering of controverse tegen Tinder voort te zetten zijn deze voorwaarden van toepassing. Voor de doeleinden van deze Geschillenbeslechtingsprocedure en Arbitrageprocedures uiteengezet in Artikel 15 omvat “Tinder” onze gelieerde ondernemingen, werknemers, licentiegevers en dienstverleners.  

Tinder waardeert de relatie met jou en waardeert het wederzijdse voordeel dat wordt gerealiseerd door het informeel oplossen van Geschillen. “Geschil” is een geschil, vordering of controverse tussen jou en Tinder die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief enige vermeende schending van deze Overeenkomst), de Dienst of onze relatie met jou. “Geschil” zoals gebruikt in deze Overeenkomst heeft de breedst mogelijke betekenis en omvat vorderingen die zijn ontstaan vóór het bestaan van deze of enige eerdere Overeenkomst, en vorderingen die ontstaan tijdens de looptijd van deze Overeenkomst of na de beëindiging van deze Overeenkomst (tenzij deze Overeenkomst is vervangen door een volgende Overeenkomst tussen jou en Tinder). Als je een Geschil hebt met Tinder (“Jouw Geschil”) ga je ermee akkoord om, voordat je je Geschil formeel voorlegt ter arbitrage of aan een rechtbank voor geringe vorderingen, je eerst (een gedetailleerde kennisgeving (“Kennisgeving”) stuurt aan CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, VS. Als Tinder een Geschil met jou heeft (“Geschil van Tinder”) stemt Tinder ermee in om je eerst een Kennisgeving te sturen op jouw meest recente e-mailadres dat bij ons bekend is, of als er geen e-mailadres bekend is, andere contactgegevens die aan jouw account gekoppeld zijn. Jouw Kennisgeving moet alle volgende informatie bevatten: (1) jouw volledige naam; (2) informatie waarmee Tinder jouw account kan identificeren, inclusief een foto of screenshot van jouw profiel, jouw adres, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en eventuele geboortedatum die je hebt gebruikt om jouw account te registreren; en (3) een gedetailleerde beschrijving van jouw Geschil, inclusief de aard en feitelijke basis van jouw vordering(en) en de schadeloosstelling die je voorstaat, met een overeenkomstige berekening van jouw vermeende schade (indien van toepassing). Om van kracht te zijn moet je deze Kennisgeving persoonlijk ondertekenen. Het Geschil van Tinder moet eveneens een gedetailleerde beschrijving bevatten van het Geschil van Tinder waarin de aard en feitelijke basis van de vordering(en) en de gevraagde schadeloosstelling worden opgenomen, met een overeenkomstige berekening van onze schade (indien van toepassing). Jij en Tinder komen overeen om vervolgens in goed vertrouwen te onderhandelen in een poging het Geschil op te lossen. Als onderdeel van deze onderhandelingen te goeder trouw kan Tinder verzoeken om een telefonische vergadering met jou om Jouw Geschil te bespreken, en je stemt ermee in om persoonlijk deel te nemen, met jouw raadsman, indien je wordt vertegenwoordigd door een raadsman. Op dezelfde manier kun je een telefonische vergadering aanvragen om het Geschil van Tinder met jou te bespreken, en Tinder stemt in met deelname van één vertegenwoordiger. (Om twijfel te voorkomen; de beëindiging van jouw account door Tinder, zoals uiteengezet in Artikel 4 hierboven, is geen Geschil van Tinder met jou.) Dit informele proces moet leiden tot een oplossing van het Geschil. Als het Geschil echter niet binnen 60 dagen na ontvangst van een volledig ingevulde Kennisgeving is opgelost en de Partijen niet op andere wijze onderling zijn overeengekomen om deze termijn voor informele geschillenbeslechting te verlengen, kunnen jij of Tinder een arbitrageprocedure starten (behoudens het recht van een Partij om een rechtbank voor geringe vorderingen te kiezen, zoals hieronder aangegeven). 

De voltooiing van deze informele geschillenbeslechting is een opschortende voorwaarde voor het indienen van een verzoek om arbitrage of een gerechtelijke procedure voor geringe vorderingen. Als je dit niet doet, houdt dat een schending van deze Overeenkomst in. De verjaringstermijn en eventuele deadlines voor het indienen van kosten worden uitgesteld terwijl jij en Tinder deze informele procedure voor het oplossen van geschillen doorlopen. Tenzij verboden door toepasselijk recht, zal de aanbieder van de arbitrage, de National Arbitration and Mediation (“NAM”), geen enkel verzoek tot arbitrage aanvaarden of beheren en zal zij elke arbitrage administratief afsluiten, tenzij de Partij die een dergelijk verzoek tot arbitrage indient schriftelijk kan verklaren dat de voorwaarden voor deze informele geschillenbeslechtingsprocedure volledig zijn nagekomen. Een bevoegde rechtbank is geautoriseerd om deze bepaling af te dwingen en om eventuele arbitrageprocedures of gerechtelijke stappen in verband met geringe vorderingen dienovereenkomstig te bevelen. 

Alle aanbiedingen, beloften, gedragingen en verklaringen die in de loop van de informele geschillenbeslechtingsprocedure door een partij, haar vertegenwoordigers, werknemers en advocaten worden gedaan zijn vertrouwelijk en voor geen enkel doel toelaatbaar in een latere procedure (behalve voor zover nodig om schriftelijk te verklaren dat de Partij heeft voldaan aan de vereisten van deze informele geschillenbeslechtingsprocedure voordat een NAM-arbitrage wordt gestart), op voorwaarde dat bewijs dat anders toelaatbaar of achterhaalbaar is niet ontoelaatbaar of niet achterhaalbaar wordt.

15b. INDIVIDUELE SCHADELOOSSTELLING: GROEPSVORDERING EN AFSTAND VAN JURYPROCES 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOEN JIJ EN TINDER IEDER AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES EN VAN HET RECHT OM GESCHILLEN IN DE RECHTBANK TE BESLECHTEN TEN GUNSTE VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE (BEHALVE VOOR EEN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN). JIJ EN TINDERDOEN IEDER AFSTAND VAN HET RECHT OM EEN GROEPSVORDERING TEGEN DE ANDER IN TE STELLEN OF ER DEEL AAN TE NEMEN OF ANDERSZINS VERHAAL TE HALEN OP GROEPSBASIS, MET INBEGRIP VAN ALLE MOMENTEEL HANGENDE ACTIES TEGEN TINDER. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL ER GEEN RECHT OP AUTORITEIT ZIJN OM ENIGE VORDERINGEN TE ARBITREREN OF BEZWAREN OP BASIS VAN GROEPSPROCEDURES, COLLECTIEVE, REPRESENTATIEVE, GECONSOLIDEERDE OF PARTICULIERE VERTEGENWOORDIGER VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. DE ARBITER KAN DEZELFDE SCHADELOOSSTELLING TOEKENNEN DIE VOOR DE RECHTER BESCHIKBAAR IS, OP VOORWAARDE DAT DE ARBITER SLECHTS EEN DEFINITIEVE SCHADELOOSSTELLING KAN TOEKENNEN (MET INBEGRIP VAN DWANGMAATREGELEN OF DECLARATOIRE MAATREGELEN) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE OM EEN SCHADELOOSSTELLING VERZOEKT, EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG OM EEN DEFINITIEVE SCHADELOOSSTELLING TE BIEDEN, GEGARANDEERD DOOR DE VORDERING VAN DIE INDIVIDUELE PARTIJ. DE ARBITER KAN GEEN DEFINITIEVE SCHADELOOSSTELLING TOEKENNEN VOOR, TEGEN OF NAMENS IEDEREEN DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DE ARBITRAGE OP BASIS VAN GROEP, COLLECTIEF, REPRESENTATIE OF PARTICULIERE VERTEGENWOORDIGER VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. INDIEN EEN RECHTBANK VASTSTELT DAT EEN VAN DE VERBODEN IN DEZE PARAGRAAF NIET-UITVOERBAAR IS MET BETREKKING TOT EEN BEPAALDE VORDERING OF VERZOEK OM SCHADELOOSSTELLING (ZOALS EEN VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING), EN ALLE BEROEP TEGEN DAT BESLUIT WORDT BEVESTIGD EN EEN DERGELIJK BESLUIT DEFINITIEF WORDT, GAAN JIJ EN TINDERERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPAALDE VORDERING OF VERZOEK OM EEN SCHADELOOSSTELLING VOOR DE RECHTBANK ZAL WORDEN BEHANDELD, MAAR WORDT OPGESCHORT IN AFWACHTING VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE VAN DE RESTERENDE VORDERINGEN VOOR EEN SCHADELOOSSTELLING DIE JE HEBT INGESTELD. INDIEN DEZE SPECIFIEKE PARAGRAAF ONUITVOERBAAR BLIJKT, DAN IS DE VOLLEDIGE ARBITRAGEBEPALING (BEHALVE DE AFSTAND VAN EEN JURYPROCES EN DE INFORMELE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE) VAN NUL EN GENER WAARDE. DEZE PARAGRAAF IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST.

15c. GESCHILLENBESLECHTING VIA ARBITRAGE OF EEN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN

Enig Geschil (dat niet informeel wordt opgelost door de klantenservice van Tinder of zoals bepaald in lid 15a hierboven) zal uitsluitend worden opgelost door middel van BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, tenzij specifiek anders bepaald in dit Geschillenbeslechtingsartikel. Niettegenstaande het voorgaande kunnen jij of Tinder ervoor kiezen om een individuele vordering te laten behandelen door de rechtbank voor geringe vorderingen. Als het verzoek voor het instellen van een procedure bij een rechtbank voor geringe vorderingen wordt ingediend nadat een arbitrage is gestart, maar voordat een arbiter is benoemd, wordt een dergelijke arbitrage administratief afgesloten door de arbitrage-aanbieder (bv. de NAM). Enige controverse over de jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen zal uitsluitend worden beslist door de rechtbank voor geringe vorderingen. Geen enkele uitspraak van een rechtbank voor geringe vorderingen zal een uitsluitende werking hebben in enige procedure waarbij Tinder en iemand anders dan jij betrokken is. In het geval dat een dergelijke rechtbank voor geringe vorderingen specifiek bepaalt dat zij onbevoegd is om het Geschil te behandelen, zullen jij en Tinder het Geschil arbitreren onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle andere kwesties (tenzij hierin anders is bepaald) zijn uitsluitend ter beslissing voorbehouden aan de arbiter, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van dit Geschillenbeslechtingsartikel en met inbegrip van vragen over de arbitreerbaarheid, enig verzoek om verder te gaan voor een rechtbank voor geringe vorderingen dat wordt gedaan nadat een arbiter is aangesteld, en enig geschil over de vraag of een van beide Partijen het Geschillenbeslechtingsartikel schendt of niet nakomt of expliciet of impliciet afstand heeft gedaan van het recht tot arbitrage. Als jij of Tinder de keuze van de rechtbank voor geringe vorderingen in jouw geschil aanvecht, en een bevoegde rechtbank bepaalt dat de verkiezing van de rechtbank voor geringe vorderingen niet afdwingbaar is, dan zal deze keuze worden gescheiden van deze Overeenkomst met betrekking tot jouw Geschil. Een dergelijke rechterlijke beslissing zal echter niet worden beschouwd of geacht bindend te zijn of een uitsluitend effect hebben met betrekking tot enige procedure waarbij Tinder en iemand anders dan jij betrokken zijn. 

Enige gerechtelijke procedure om dit Artikel 15 Geschillenbeslechting af te dwingen, inclusief enige procedure om een arbitrage-uitspraak te bevestigen, te wijzigen of in te trekken, moet worden gestart in overeenstemming met Artikel 17. In het geval Artikel 15 Geschillenbeslechting om welke reden dan ook als niet-afdwingbaar wordt beschouwd kan een rechtszaak tegen Tinder (met uitzondering van gerechtelijke procedures voor geringe vorderingen) alleen worden aangespannen bij de federale of staatsrechtbanken in Dallas County, Texas, VS. Je stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat deze rechtbanken persoonlijke jurisdictie over je uitoefenen voor dergelijke doeleinden en doet afstand van enige claim dat deze rechtbanken een ongeschikt forum vormen.

15d. INDIVIDUELE ARBITRAGE- EN MASSA-ARBITRAGEPROTOCOLLEN 

Dit lid 15d is van toepassing op Geschillen die aan de NAM worden voorgelegd nadat de informele geschillenbeslechtingsprocedure, zoals beschreven in lid 15a hierboven, volledig is afgerond en indien er geen keuze is gemaakt voor de rechtbank voor geringe vorderingen door jou of Tinder. Elke arbitrage tussen jou en Tinder zal worden uitgevoerd door de NAM in overeenstemming met de regels en procedures voor geschillenbeslechting van de NAM (de “NAM-regels”) die van kracht zijn op het moment dat een verzoek om arbitrage wordt ingediend bij de NAM, zoals gewijzigd door dit Artikel 15 Geschillenbeslechting. Voor een kopie van de NAM-regels kun je terecht op https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms of neem contact op met de NAM via NAM's National Processing Center op 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530, VS of via het e-mailadres commercial@namadr.com. Indien de NAM niet in staat of bereid is haar taken uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren zullen de Partijen onderling overeenstemming bereiken over een alternatieve beheerder die de NAM zal vervangen en de rol van de NAM zal overnemen in overeenstemming met deze Overeenkomst, en zal deze Overeenkomst van toepassing zijn voor zover deze in strijd is met de regels van de arbitrage-aanbieder. Als de Partijen het niet eens kunnen worden, zullen zij een bevoegde rechtbank verzoeken een arbitrage-aanbieder te benoemen die de taken van de NAM onder deze Overeenkomst op zich zal nemen, en deze Overeenkomst zal van toepassing zijn voor zover deze in strijd is met de regels van de arbitrage-aanbieder.

De Partijen komen overeen dat de volgende procedures van toepassing zullen zijn op alle Arbitrages die worden gestart op grond van dit Geschillenbeslechtingsartikel (onder voorbehoud van de verkiezing van de rechtbank voor geringe vorderingen van een van de Partijen, zoals hierboven beschreven):

 1. Een arbitrage starten – Om een arbitrage te initiëren moeten jij of Tinder een verzoek om arbitrage (“Verzoek om Arbitrage”) naar de NAM sturen waarin de vordering(en) en het verzoek om een beslissing gedetailleerd worden beschreven, in overeenstemming met de vereisten in deze Overeenkomst en de NAM-regels. Als je een Verzoek om Arbitrage instuurt moet je dit, binnen 7 dagen na indiening van het Verzoek om Arbitrage aan de NAM, ook sturen naar Tinder: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, VS. Als Tinder een verzoek tot arbitrage verzendt, sturen we dit binnen dezelfde periode van zeven dagen ook naar jouw postadres dat bij ons bekend is. Als jouw postadres niet beschikbaar is, sturen we dit naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, of als er geen e-mailadres bekend is, naar andere contactgegevens die aan jouw account zijn gekoppeld. De arbitrage-aanbieder zal geen enkele aanvraag tot arbitrage aanvaarden of in behandeling nemen en zal een dergelijke aanvraag tot arbitrage administratief afsluiten als de Partij niet voldoet aan de vereisten van Artikel 15 Geschillenbeslechting, of als een van de Partijen een rechtbank voor geringe vorderingen kiest, zoals hierboven uiteengezet.

 2. Vergoedingen – De betaling van NAM-vergoedingen wordt beheerst door de NAM-regels, behalve voor zover de zaak deel uitmaakt van een Massa-indiening (zoals hieronder gedefinieerd) of de NAM-vergoedingen en -kosten (met inbegrip van Arbitervergoedingen) die door een van beide Partijen zijn betaald, op bevel van de Arbiter opnieuw worden toegewezen na een vaststelling dat (a) een van beide Partijen Artikel 15 van deze Overeenkomst heeft geschonden, (b) een dergelijke nieuwe toewijzing op grond van deze Overeenkomst vereist is, of (c) een nieuwe toewijzing anderszins op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Nadat je aan Tinder heb aangetoond dat je in financiële problemen verkeert, zullen we een te goeder trouw verzoek van jou om jouw deel van het van toepassing zijnde consumentendeel van de indieningskosten te betalen in overweging nemen. Tinder streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de arbitragekosten voor consumenten geen belemmering vormen voor de berechting van geschillen. Als Tinder een arbitrage tegen jou initieert betalen wij alle NAM-vergoedingen.

 3. De Arbiter – De arbitrage zal worden gevoerd door één enkele, neutrale arbiter (de “Claim-arbiter”), bijgestaan door een Proces-arbiter die is aangesteld op grond van de NAM-regels. (De term “Arbiter” is van toepassing op zowel de Claim-arbiter als de Proces-arbiter). Als een hoorzitting door een van de Partijen wordt gekozen zal de Arbiter zich in of dichtbij de locatie bevinden waar je woont. De Arbiter is gebonden aan en zal zich houden aan deze Overeenkomst. In het geval dat de NAM-regels in strijd zijn met deze Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als de Arbiter bepaalt dat strikte toepassing van enige voorwaarde uit Artikel 15 van deze Overeenkomst (met uitzondering van de keuze voor geringe vorderingen, die zal worden bepaald door de rechtbank voor geringe vorderingen) zou resulteren in een fundamenteel oneerlijke arbitrage (de “Oneerlijke Bepaling”), dan heeft de Arbiter de bevoegdheid om de Oneerlijke Bepaling te wijzigen voor zover dat nodig is om een fundamenteel eerlijke arbitrage te garanderen die consistent is met de Gebruiksvoorwaarden (de “Gewijzigde Bepaling”). Bij het bepalen van de inhoud van een Gewijzigde bepaling zal de Arbiter een bepaling kiezen die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de Oneerlijke bepaling.

 4. Dispositieve Moties – De partijen komen overeen dat de Claim-arbiter de bevoegdheid heeft om dispositieve moties in overweging te nemen zonder een mondelinge hoorzitting. Onder de volgende omstandigheden kan een dispositieve motie worden ingediend: (a) binnen 30 dagen na de benoeming van de Arbiter kan een partij op basis van de pleidooien een dispositieve motie indienen; en (b) uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de hoorzitting kan een partij een dispositieve motie voor een uitspraak in een kort geding indienen op basis van de pleidooien van de partijen en het voorgelegde bewijsmateriaal.

 5. Vinding – Elke Partij mag (a) maximaal vijf verzoeken indienen voor relevante, niet-geprivilegieerde documenten van de andere Partij; en (b) verzoeken dat de andere Partij geverifieerde antwoorden verstrekt op niet meer dan 5 relevante ondervragingen (inclusief subonderdelen). Tenzij beide Partijen anders overeenkomen, mogen geen andere vormen van vinding (inclusief getuigenissen) worden gebruikt. Dergelijke verzoeken tot vinding moeten binnen 21 dagen na de benoeming van de Claim-arbiter aan de andere Partij worden betekend. De antwoordende Partij zal de verzoekende Partij alle responsieve, niet-geprivilegieerde documenten, door de Partij zelf ondertekende antwoorden op de gevraagde ondervragingen, en/of eventuele bezwaren tegen de verzoeken verstrekken binnen 30 dagen na ontvangst van de verzoeken, of, in het geval van een bezwaar tegen een verzoek tot indiening van documenten, 30 dagen nadat de Claim-arbiter het Geschil heeft opgelost. In het geval dat een van de Partijen de Claim-arbiter verzoekt om een dispositieve motie in verband met de pleidooien in overweging te nemen worden dergelijke schriftelijke reactietermijnen verlengd tot 30 dagen na de definitieve beslissing van de Claim-arbiter over een dergelijke dispositieve motie. Indien de Partijen na ontmoeting(en) en overleg geen overeenstemming kunnen bereiken over een Geschil  inzake vinding of een verzoek om verlenging wordt die kwestie onverwijld ter beslechting voorgelegd aan de Claim-arbiter. Bij het beslissen over een vindingskwestie zal de Claim-arbiter rekening houden met de aard, hoeveelheid en reikwijdte van de onderliggende arbitragevordering, de kosten en andere inspanningen die betrokken zouden zijn bij het verstrekken van de gevraagde vinding, het processchema en de mate waarin de gevraagde vinding werkelijk noodzakelijk is voor de adequate voorbereiding van een vordering of een verweer, en NAM's doel van efficiënte en economische oplossingen. De bewijslast van het vinden van een goede reden voor eventuele aanvullende vindingen ligt bij de verzoekende Partij.

 6. Vertrouwelijkheid – Op verzoek van één van beide Partijen vaardigt de Arbiter een bevel uit waarin wordt bepaald dat vertrouwelijke informatie van één van beide Partijen die tijdens de arbitrage bekend wordt gemaakt (hetzij in documenten, hetzij mondeling) niet mag worden gebruikt of bekendgemaakt, behalve in verband met de arbitrage of een procedure om de arbitrage-uitspraak af te dwingen, en dat alle toegestane gerechtelijke indiening van vertrouwelijke informatie verzegeld dient te gebeuren.

 7. Arbritage-hoorzitting – Jij en Tinder hebben recht op een eerlijke hoorzitting (bv. proces) voor de Claim-arbiter. Arbitrageprocedures zijn doorgaans eenvoudiger, goedkoper en gestroomlijnder dan processen en andere gerechtelijke procedures. De Partijen komen overeen af te zien van alle mondelinge hoorzittingen en in plaats daarvan alle Geschillen voor te leggen aan de Claim-arbiter voor vorderingen voor een uitspraak op basis van schriftelijke stukken en ander bewijsmateriaal zoals de Partijen kunnen overeenkomen, tenzij een Partij ten minste binnen 10 dagen nadat de Verweerder een antwoord heeft ingediend, om een mondelinge hoorzitting verzoekt. Als om een mondelinge hoorzitting wordt verzocht, moeten beide Partijen persoonlijk aanwezig zijn op de hoorzitting, ongeacht of een van de Partijen een raadsman heeft ingeschakeld. Beide Partijen moeten persoonlijk de hoorzitting bijwonen. Als een van de Partijen de hoorzitting niet persoonlijk bijwoont, zonder dat de Claim-arbiter om gegronde redenen een uitstel heeft verleend, zal dit resulteren in een verstekvonnis tegen die Partij.

 8. Arbitrage-uitspraak – Ongeacht de vorm van de arbitrage zal de Claim-arbiter binnen 30 dagen na de hoorzitting schriftelijk een beslissing nemen, met redenen omkleed, of, als er geen hoorzitting wordt gehouden, binnen 30 dagen nadat eventuele weerleggingen of aanvullende verklaringen verschuldigd zijn. De beslissing dient duidelijk de schadeloosstelling (indien van toepassing) te omschrijven en een korte verklaring te bevatten van de redenen voor de uitspraak. De arbitrale uitspraak is alleen bindend tussen jou en Tinder en heeft geen uitsluitend effect in een andere arbitrage of procedure waarbij een andere Partij betrokken is. De Claim-arbiter kan er evenwel voor kiezen uitspraken uit andere arbitrages, waarbij een andere Partij betrokken is, in overweging te nemen. De Arbiter kan vergoedingen en kosten toekennen zoals bepaald in het NAM-regelement of voor zover dergelijke vergoedingen en kosten in de rechtszaal kunnen worden toegekend. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het vermogen van de Arbiter om vergoedingen en kosten toe te kennen als de Arbiter vaststelt dat een vordering of verdediging lichtzinnig is of is ingediend voor een ongepast doel, met het oog op intimidatie dan wel te kwader trouw.

 9. Aanbod tot Schikking – De Verweerder kan, maar is niet verplicht om een schriftelijk aanbod tot schikking aan de tegenpartij te doen op enig moment voor de hoorzitting of, indien een dispositieve motie is toegestaan, voordat de dispositieve motie wordt toegewezen. Het bedrag of de voorwaarden van een aanbod tot schikking mogen pas aan de Claim-arbiter worden bekendgemaakt nadat de Claim-arbiter een uitspraak over de vordering heeft gedaan. Als de uitspraak in het voordeel van de Tegenpartij is gedaan en lager is dan het schikkingsaanbod van de Verweerder, of als de uitspraak in het voordeel van de Verweerder is, moet de Tegenpartij de kosten van de Verweerder betalen die hij heeft gemaakt nadat het aanbod is gedaan, inclusief eventuele advocatenhonoraria. Als enige toepasselijke wet of jurisprudentie de omkering van de in de arbitrage gemaakte kosten verbiedt, dient het aanbod in deze bepaling om de accumulatie te stoppen van alle kosten waarop de Eiser recht kan hebben voor de oorzaak van de rechtsvordering op grond waarvan hij dagvaardt.

 10. Massa-indiening – Als er op enig moment 25 of meer soortgelijke verzoeken om arbitrage worden ingediend tegen Tinder of aanverwante partijen door dezelfde of gecoördineerde raadsmannen of entiteiten (“Massa-indiening”), in overeenstemming met de definitie en criteria van Massa-indieningen uiteengezet in NAM's Mass Filing Supplemental Dispute Resolution Rules and Procedures ("Regels voor Massa-indiening van de NAM", beschikbaar ophttps://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), zijn de onderstaande aanvullende protocollen van toepassing. 

  1. Als jij of jouw raadsman een Verzoek tot Arbitrage indient dat binnen de hierboven genoemde definitie van Massa-indiening valt, ga je ermee akkoord dat jouw Verzoek tot Arbitrage onderworpen zal zijn aan de aanvullende protocollen die in dit lid van de Massa-indiening zijn uiteengezet. Je erkent tevens dat de berechting van jouw Geschil kan worden uitgesteld en dat eventuele toepasselijke verjaringstermijnen zullen gelden vanaf het moment waarop de eerste zaken worden behandeld totdat jouw zaak wordt uitgekozen in verband met een Bellwether-procedure. 

  2. De Regels voor Massa-indiening van de NAM zijn van toepassing als jouw Geschil door de NAM, naar eigen goeddunken op grond van haar Regels en dit Geschillenbeslechtingsartikel, wordt geacht deel uit te maken van een Massa-indiening. Een dergelijke keuze voor de Massa-indieningsregels van de NAM en het bijbehorende vergoedingsschema moet schriftelijk door jou of Tinder worden gedaan en aan de NAM en alle Partijen worden voorgelegd.

   Bellwether-procedures
   . Bellwether-procedures worden aangemoedigd door rechtbanken en arbitragebeheerders wanneer er meerdere Geschillen zijn met soortgelijke vorderingen tegen dezelfde of gerelateerd partijen. Voor de eerste reeks van Bellwether-procedures zullen de raadsman van de Eisers van de Massa-indiening (waaronder jij) en de raadsman van Tinderelk 15 arbitrageverzoeken (30 in totaal) selecteren om mee door te gaan, en niet meer dan deze 30 arbitrages zullen worden ingediend, verwerkt, berecht of op dat moment in behandeling zijn, waarbij elk van de 30 individuele arbitrages wordt voorgezeten door een andere Claim-arbiter. Gedurende deze periode mogen geen andere Verzoeken om Arbitrage die deel uitmaken van de Massa-indieningen worden ingediend, verwerkt, berecht of in behandeling zijn. 

   Als de Partijen er niet in slagen een oplossing te vinden voor de resterende Verzoeken om Arbitrage nadat de eerste reeks van de Bellwether-procedures is gearbitreerd of anderszins opgelost, gaan de partijen door met de Bellwether-procedure gedurende nog eens vier (4) ronden, waarbij het aantal door de raadslieden van elke Partij geselecteerde Verzoeken om Arbitrage bij elke ronde met vijf (5) wordt verhoogd, zodat tijdens de tweede ronde de raadsman van de Eisers en de raadsman van Tinder
   elk nog eens twintig (20) extra Verzoeken voor Arbitrage zullen selecteren (40 in totaal), in de derde ronde 25 elk (50 totaal), in de vierde ronde 30 elk (60 totaal), en in de vijfde ronde 35 elk (70 totaal).  Binnen elke ronde moet elk van de individuele arbitrages worden voorgezeten door een andere Claim-arbiter, en tijdens deze extra ronden van de Bellwether-procedure mogen geen andere Verzoeken om Arbitrage die deel uitmaken van de Massa-indieningen worden ingediend, verwerkt of berecht als ze eenmaal zijn geselecteerd door de Procedure-arbiter. Na de eerste ronde van de Bellwether-procedures, maar vóór de tweede ronde van de Bellwether-procedure, zal de raadsman van de Partijen deelnemen aan een globale mediation door een gepensioneerde rechter van de federale of staatsrechtbank (tenzij de Partijen anders overeenkomen), waarbij Tinder de honoraria van de mediator betaald. Na de tweede, derde, vierde en vijfde ronde van de Bellwether-procedures moeten de raadsmannen van beide Partijen aanvullende bemiddeling bespreken en mogelijkheden zoeken om de resterende Eisen voor Arbitrage op te lossen, maar ze zullen alleen doorgaan met mediation na toestemming van de raadsmannen van alle Partijen. 

   Indien de Partijen er niet in slagen een oplossing te vinden voor de resterende Verzoeken om Arbitrage nadat de vijfde reeks van Bellwether-procedures is gearbitreerd of anderszins is opgelost, en de Partijen besluiten om niet door te gaan met aanvullende rondes van Bellwether-procedures, zullen de raadsman van de Eisers en de raadsman van Tinder de mogelijkheden van een eerlijk proces met de NAM bespreken met het oog op de individuele beoordeling van de resterende Verzoeken om Arbitrage. Tijdens dit proces zal de Procedure-arbiter de uiteindelijke beslissing nemen over het aantal Verzoeken om Arbitrage dat op enig moment afzonderlijk kan worden behandeld, evenals een methode om te selecteren welke Verzoeken om Arbitrage zullen worden behandeld, rekening houdend met het aantal individuele arbitrages dat zal worden uitgevoerd en dat de raadsman van de Eiseres en de raadsman van Tinder redelijkerwijs tegelijkertijd kunnen beheren, evenals het aantal individuele arbitrages dat de NAM kan administreren. Een Verzoek om Arbitrage dat niet in de Bellwether-procedure is opgenomen wordt pas geacht te zijn ingediend, verwerkt of beoordeeld zodra het door de Procedure-arbiter is geselecteerd. Op enig moment nadat de eerste reeks Verzoeken om Arbitrage is opgelost (in totaal 30 Verzoeken om Arbitrage), kunnen de Partijen overeenkomen om af te zien van Bellwether-procedures voor eventuele aanvullende Verzoeken om Arbitrage die geacht worden deel uit te maken van de Massa-indieningen. Vergoedingen die verband houden met een Verzoek om Arbitrage dat is opgenomen in de Massa-indieningen, inclusief vergoedingen die verschuldigd zijn door Tinder en de Eisers (inclusief jij), zijn pas verschuldigd nadat het Verzoek om Arbitrage is gekozen om verder te gaan als onderdeel van een reeks Bellwether-procedures, of nadat het geselecteerd is door de Procedure-arbiter om verder te gaan na voltooiing van de Bellwether-procedure, en daarom op de juiste manier aangewezen voor indiening, verwerking en berechting. De Partijen worden aangemoedigd om tijdens dit proces elkaar te ontmoeten en te overleggen over manieren om de procedures te stroomlijnen, inclusief discussies over mogelijke manieren om het aantal Verzoeken om Arbitrage te vergroten waarover in reeksen gefaseerde Bellwether-procedures moet worden beslist. Elke Partij kan met de NAM onderhandelen over het verlagen of uitstellen van vergoedingen en het stroomlijnen van procedures. Als jij een Eiser bent van een Massa-indiening wordt aan alle toepasselijke verjaringstermijnen (of andere toepasselijke verjaringstermijnen) voldaan vanaf het moment dat jij de procedure voor informele geschillenbeslechting in gang zet, zoals uiteengezet in lid 15a van de Overeenkomst, en als de eerste Massa-indieningseisen die zijn gekozen voor de initiële reeks van Bellwether-procedures die voor Arbitratie zijn ingediend, blijven jouw vorderingen van kracht totdat jouw Verzoek om Arbitrage is geselecteerd door de raadsmannen van de Partijen in de Bellwether-procedure, of is geselecteerd door de Procedure-arbiter na voltooiing van de Bellwether-procedure. Een rechtbank met een bevoegde jurisdictie, gevestigd op een locatie die is toegestaan op grond van Artikel 17 van de Overeenkomst heeft de bevoegdheid om dit lid af te dwingen.

  3. Jij en Tinder zijn het erover eens dat wij beiden de integriteit en efficiëntie van de arbitrage en de procedure voor een rechtbank voor geringe vorderingen op prijs stellen en deze procedure willen gebruiken voor de eerlijke oplossing van echte en oprechte Geschillen tussen ons. Jij en Tinder onderkennen en gaan ermee akkoord te goeder trouw te handelen om een eerlijke oplossing van echte en oprechte Geschillen te garanderen. De Partijen komen voorts overeen dat de toepassing van deze procedures voor Massa-indieningen redelijkerwijs is ontworpen om te resulteren in een efficiënte en eerlijke berechting van dergelijke zaken.

15e. TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN EN TOEPASSING MET TERUGWERKENDE KRACHT

Dit Artikel 15 Geschillenbeslechting is van toepassing op alle Geschillen tussen de Partijen, inclusief voor alle vorderingen die tegen jou of Tinder zijn ontstaan vóór het moment van jouw instemming met deze Overeenkomst en voor alle vorderingen die tegen jou of Tinder ontstaan na jouw instemming met deze Overeenkomst. Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst die het tegendeel beweert, kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de retroactieve toepassing van Artikel 15 van deze Geschillenbeslechting met betrekking tot claims die tegen jou of tegen Tinder zijn ontstaan vóór het moment van jouw instemming met deze Overeenkomst. Je kunt je afmelden door ons binnen 30 dagen vanaf het moment dat je akkoord gaat met deze Overeenkomst een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: tinderoptout@match.com. Stuur alsjeblieft geen vragen over de klantenservice naar tinderoptout@match.com, aangezien deze niet zullen worden beantwoord; dergelijke vragen moeten worden gericht aan  de klantenservice. Je moet voldoende informatie verstrekken om jouw account(s) te kunnen identificeren, zoals het e-mailadres of telefoonnummer dat aan jouw account(s) is gekoppeld, en je moet een verklaring toevoegen dat je je afmeldt voor de retroactieve toepassing van dit Artikel 15 Geschillenbeslechting. Let op: als je je afmeldt voor de retroactieve toepassing van dit Artikel 15 Geschillenbeslechting, ben je nog steeds onderworpen en gebonden aan alle Artikelen in verband met Geschillenbeslechting en Arbitrageprocedures waarmee je eerder hebt ingestemd, inclusief eventuele arbitragebepalingen, afstandsverklaringen die afzien van groepsvorderingen en artikelen die terugwerkende kracht toepassen. Ongeacht of je ervoor kiest om deze wijzigingen niet met terugwerkende kracht toe te passen, zullen de Partijen eventuele vorderingen die tegen jou of Tinder ontstaan nadat je hebt ingestemd met deze Overeenkomst afhandelen in overeenstemming met dit Artikel over Geschillenbeslechting.

16. TOEPASSELIJK RECHT

De wetten van Texas en de Federal Arbitration Act (Federale Arbitragewet) zijn van toepassing op enig Geschil (behalve waar dit bij wet verboden is).

De wetten van Texas, VS, zonder rekening te houden met de collisieregels, zijn expliciet van toepassing op enig Geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of onze Diensten, en de Geschillenbeslechtingsprocedure, uiteengezet in Artikel 15, wordt beheerst door de Federal Arbitration Act. 

In de EU en de EER is de keuze van het toepasselijke recht van Texas alleen niet van toepassing wanneer een bindende wetgeving inzake consumentenbescherming dergelijke rechtskeuzebepalingen uitdrukkelijk verbiedt. 

17. SELECTIE VAN LOCATIE/FORUM

Voor zover toegestaan door de wet moeten alle vorderingen die om welke reden dan ook niet door arbitrage worden behandeld, worden beslecht in Dallas County, Texas (behalve in verband met vorderingen die ingediend zijn bij een rechtbank voor geringe vorderingen, of voor gebruikers die woonachtig zijn in de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland of een ander rechtsgebied waar dit wettelijk verboden is).

Tenzij dit bij wet verboden is, inclusief voor gebruikers die woonachtig zijn in de EU, EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, die vorderingen kunnen indienen in hun land van verblijf in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en met uitzondering van vorderingen die worden behandeld in een rechtbank voor geringe vorderingen, zoals uiteengezet in Artikel 15, zullen alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief eventuele betwistingen van de vrijstellingsbepaling voor groepsvorderingen in lid 15b), onze Diensten of jouw relatie met Tinder die om welke reden dan ook niet hoeven te worden gearbitreerd of ingediend bij de rechtbank voor geringe vorderingen, uitsluitend worden geprocedeerd voor de federale of staatsrechtbanken in Dallas County, Texas, VS. Jij en Tinder stemmen in met de uitoefening van de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in de Amerikaanse staat Texas en zien af van elke claim dat dergelijke rechtbanken een ongeschikt forum vormen.

18. VRIJWARING DOOR JOU

Je stemt ermee in om Tinder te vrijwaren als er door jouw handelen een vordering tegen Tinder wordt ingediend.

Je stemt ermee in, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving om Tinder, onze dochterondernemingen en hun en onze respectieve functionarissen, directeuren, agenten en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle klachten, eisen, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, als gevolg van, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met jouw toegang tot of gebruik van onze Diensten, Jouw Content, jouw gedrag jegens andere gebruikers of jouw schending van deze Overeenkomst. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN SCHADELOOSSTELLING TOE, DUS HET IS MOGELIJK DAT EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DIT ARTIKEL NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS.

19. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Door onze Diensten te gebruiken aanvaard je de Voorwaarden van deze Overeenkomst.

Door onze Diensten te gebruiken, via een mobiel apparaat, mobiele applicatie of computer, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan (i) deze Voorwaarden, die we van tijd tot tijd kunnen wijzigen, (ii) ons Privacybeleid, Cookiebeleid, Communityrichtlijnen en Veiligheidstips (iii) eventuele Aanvullende Voorwaarden bij Aankoop. Als je deze niet aanvaard en niet akkoord gaat gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ben je niet gerechtigd om onze richtlijnen te gebruiken.

Alle voornaamwoorden en alle varianten daarvan worden geacht te verwijzen naar het mannelijke, vrouwelijke, onzijdige, enkelvoud of meervoud als de identiteit van de entiteiten of personen waarnaar wordt verwezen. 

20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten of verklaringen.

Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Communityrichtlijnen en de Veiligheidstips, en eventuele aanvullende voorwaarden bij aankoop, bevatten de volledige overeenkomst tussen jou en Tinder met betrekking tot het gebruik van onze Diensten. De Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en regelingen tussen ons, schriftelijk of mondeling. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van de Voorwaarden volledig van kracht. Het onvermogen van het Bedrijf om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Je gaat ermee akkoord dat je Tinder-account niet overdraagbaar is en dat al je rechten op je account en de inhoud ervan eindigen bij je overlijden, tenzij anders bepaald door de wet. Alle rechten en licenties die hieronder worden verleend mogen niet door jou worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door ons worden toegewezen. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, fiduciaire of andere speciale relatie of tewerkstelling wordt gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden en je mag geen uitspraken doen namens Tinder of Tinder op enigerlei wijze binden.

21. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR INWONERS VAN BEPAALDE LOCATIES

Er zijn speciale voorwaarden van toepassing in Israël, Denemarken, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin.

Voor abonnees die in New York wonen:

 • De Diensten garanderen geen bepaalde hoeveelheid "verwijzingen" - de functionaliteit van de Diensten is eerder zodanig dat de abonnee zoveel profielen kan bekijken als diegene wil;

 • Na een schriftelijke kennisgeving die gestuurd dient te worden aan Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS, kunnen abonnees hun abonnement maximaal één jaar opschorten;

 • Hoe je informatie wordt gebruikt en hoe je toegang kunt krijgen tot jouw informatie wordt uiteengezet in Artikel 5 en ons Privacybeleid;

 • Je kunt hier de New York Dating Service Consumer Bill of Rights bekijken;

Voor abonnees die in North Carolina wonen:

 • Je kunt de rechten van kopers in North Carolina hier bekijken.

Voor abonnees woonachtig in Illinois, New York, North Carolina en Ohio:

 • Onze Diensten zijn overal beschikbaar in de Verenigde Staten - als je denkt dat je bent verhuisd naar een locatie waar wij geen Diensten leveren, neem dan schriftelijk contact met ons op en verstuur het naar Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS, en wij zullen met jou samenwerken om alternatieve diensten of een terugbetaling aan te bieden.

Voor abonnees woonachtig in Illinois, Iowa,Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin:

Jouw recht om te annuleren - Je kunt jouw abonnement op elk moment vóór middernacht op de derde werkdag na de datum waarop je je hebt geabonneerd, annuleren, zonder boete of verplichtingen. In het geval dat je vóór de afloop van je abonnementsperiode overlijdt, zijn je nabestaanden gerechtigd tot een terugbetaling van dat gedeelte van enige betaling die je gedaan hebt voor het abonnement dat verbonden is aan de periode na je overlijden. In het geval dat je vóór het einde van je abonnementsperiode arbeidsongeschikt raakt (zodat je niet in staat bent om onze Diensten te gebruiken) heb je recht op een terugbetaling van dat deel van de betaling die je voor jouw abonnement hebt gedaan en dat toewijsbaar is aan de periode na jouw arbeidsongeschiktheid, door het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen op dezelfde manier als waarop je een terugbetaling aanvraagt, zoals hierboven beschreven in Artikel 8.

Voor abonnees woonachtig in Denemarken:

 • Als je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht, kun je onderstaand standaardformulier voor annulering in de bijlage invullen en meesturen. Let op: als je jouw abonnement via Apple hebt aangeschaft moet de beëindiging of annulering naar Apple worden gestuurd. 

 • Uitzondering op het herroepingsrecht: je kunt een bestelling die een levering van digitale content omvat die niet op een fysieke drager is geleverd niet annuleren als de orderverwerking is begonnen met jouw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming en erkenning dat je daarmee afstand doet van jouw herroepingsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van Virtuele Items. Dit betekent dat dit soort aankopen DEFINITIEF EN NIET-OMRUILBAAR OF TERUGBETAALBAAR zijn.

Bijlage 

Standaardformulier voor Annulering
(alleen voor inwoners van Denemarken)

Aan:

MTCH Technology Services Limited,
Attn: Tinder Cancellations,
1 Hatch Street Upper,
Dublin 2, Ierland D02PY28,
E-mail: legaldept@gotinder.com.

Hierbij verklaar ik dat ik gebruik wil maken van mijn herroepingsrecht in verband met mijn koopovereenkomst voor de levering van de volgende diensten.

Bestelnummer:

Besteldatum:

Naam klant:

Adres klant:

E-mailadres klant:

Telefoonnummer klant:

Datum: