GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst gewijzigd op 19 november 2021

Belangrijke wijziging in deze versie: We hebben verduidelijkt dat MTCH Technology Services Limited, dat ons Europese hoofdkantoor exploiteert, verantwoordelijk is voor onze Dienst in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Ga, voor een samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden, naar Samenvatting van voorwaarden.

Welkom bij Tinder. Als je woont in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zijn deze gebruiksvoorwaarden tussen jou en:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Als je in Japan woont, worden deze Gebruiksvoorwaarden afgesloten tussen jou en:

MG Japan Services GK (“MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Als je buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Japan woont, zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing tussen jou en:

Match Group, LLC ("Match Group") 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, VS

De termen ('ons', 'we,' het 'Bedrijf' of 'Tinder') verwijzen naar MTCH Technology, MG Japan of Match Group, op basis van jouw land van verblijf.

1. Aanvaarding van Gebruiksovereenkomst.

Door een Tinder-account aan te maken, hetzij via een mobiel apparaat, een mobiele applicatie of een computer (gezamenlijk, de ‘Dienst’), gaat u akkoord met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacybeleid, ons Cookiebeleid, onze Arbitrageprocedures (indien van toepassing op u), onze Veiligheidstips en onze Community-richtlijnen, waarvan elk door verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst, en (iii) enige voorwaarden bekendgemaakt aan en overeengekomen met u als u aanvullende functies, producten of diensten aanschaft die wij bieden op de Dienst (gezamenlijk deze 'Overeenkomst'). Indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet accepteert en er niet mee akkoord gaat door de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn, dient u de Dienst niet te gebruiken.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Overeenkomst en de Dienst. We kunnen dit doen om diverse redenen, onder andere om wijzigingen van of vereisten in de wet, nieuwe functies of wijzigingen in bedrijfspraktijken te weerspiegelen. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal op de Dienst wordt geplaatst onder Instellingen en ook op gotinder.com, en je dient regelmatig de meest recente versie te raadplegen. De meest recente versie is de versie die van toepassing is. Indien de wijzigingen je rechten en verplichtingen wezenlijk veranderen, zullen wij je ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen (tenzij we dat niet kunnen krachtens de geldende wetgeving) via redelijke middelen op de hoogte stellen van de wijzigingen, bijvoorbeeld middels een kennisgeving via de Dienst of per e-mail. Indien je gebruik blijft maken van de Dienst nadat de wijzigingen in werking zijn getreden, ga je akkoord met de herziene Overeenkomst.

2. Toelatingsvoorwaarden

Je bent niet gemachtigd om een account aan te maken of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst of systemen waarop deze zich bevindt, tenzij aan al het volgende is voldaan:

 • Je bent minimaal 18 jaar;
 • je een bindend contract kunt aangaan met Tinder;
 • je geen persoon bent die niet gebruik mag maken van de Dienst op grond van de wetten van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied (bijvoorbeeld: je staat niet op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide staatsburgers (Specially Designated Nationals) of wordt niet weerhouden door een soortgelijk verbod);
 • je je zult houden aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, en;
 • je bent nooit veroordeeld voor een misdrijf of strafbaar feit (of misdaad van vergelijkbare ernst), een zedenmisdrijf, of enig misdrijf waarbij geweld betrokken is, en je bent je niet verplicht te registeren als zedendelinquent in enig staats-, federaal of lokaal register voor zedendelinquenten.

3. Jouw account.

Om Tinder te gebruiken, kun je op verschillende manieren inloggen, onder andere met je Facebook-inloggegevens. Als je ervoor kiest om je Facebook-inloggegevens te gebruiken, geef je ons het recht om toegang te krijgen tot bepaalde Facebook-accountinformatie en deze te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot je openbare Facebook-profiel. Raadpleeg voor meer informatie over de gegevens die wij van je verzamelen en hoe we deze gebruiken, ons Privacybeleid.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens die u gebruikt om in te loggen op Tinder, en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op naam van die inloggegevens. Als u denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account, neem dan onmiddellijk contact op met ons.

4. Wijzigen van de Dienst en beëindiging.

Tinder probeert haar Diensten altijd te verbeteren en je aanvullende functionaliteiten te bieden die je wellicht boeiend en handig zult vinden. Dit betekent dat wij van tijd tot tijd nieuwe producten, functies en verbeteringen kunnen toevoegen en ook sommige functies kunnen verwijderen, en als deze acties niet direct van invloed zijn op jouw rechten of verplichtingen, melden wij dit mogelijk niet voordat wij deze verwijderen. Mogelijk zetten wij de Dienst in zijn geheel stop, in welk geval wij je hierover vooraf informeren, tenzij er verzachtende omstandigheden zijn zoals wanneer veiligheids- of beveiligingsproblemen voorkomen.

De makkelijkste manier om je account te beëindigen is om de instructies onder "Instellingen" in de Dienst te volgen. Natuurlijk kun je je account ook op andere manieren beëindigen. Als je echter een betalingsaccount van een derde partij gebruikt, bijvoorbeeld de App Store of de iTunes Store van van Apple ('App Store') of de Google Play Store, moet je je in-app-aankopen via dat account beheren, om te voorkomen dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Tinder kan je account op elk moment zonder melding beëindigen als gedacht wordt dat je deze overeenkomst hebt geschonden. Na een dergelijke beëindiging heb je geen recht op enige restitutie voor in-app-aankopen.

Voor inwoners van de Republiek Korea, behalve in het geval dat we redelijkerwijs van mening zijn dat (i) een kennisgeving wettelijk verboden is (bijvoorbeeld wanneer een kennisgeving van toepassing zijnde wetten, voorschriften of bevelen van regelgevende instanties schendt of een lopend onderzoek in gevaar brengt dat wordt uitgevoerd door een regelgevende instantie) of (ii) een kennisgeving schade kan veroorzaken aan u, derden, Tinder en/of onze partners (bijvoorbeeld wanneer een kennisgeving de veiligheid van de Dienst schaadt), zullen we je onverwijld op de hoogte stellen van de reden voor het treffen van de relevante maatregel.

Nadat jouw account is opgeheven, zal deze Overeenkomst aflopen, hoewel de volgende bepalingen nog steeds van toepassing zullen zijn op jou en Tinder: paragraaf 4, paragraaf 5 en paragraaf 12 tot en met 19.

5. Veiligheid; je interacties met andere Leden.

Hoewel Tinder ernaar streeft om een respectvolle ledenervaring te bieden via functies als de dubbele opt-in, die leden alleen in staat stelt om met elkaar te communiceren nadat ze interesse in elkaar hebben geuit, is Tinder niet verantwoordelijk voor het gedrag van een lid in de Dienst of daarbuiten. U gaat ermee akkoord om voorzichtig te zijn tijdens interacties met andere leden, met name wanneer u ervoor kiest om te communiceren buiten de Dienst of om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast gaat u ermee akkoord om vóór uw gebruik van de Dienst de Veiligheidstips van Tinder te lezen en op te volgen. U stemt ermee in geen financiële informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw creditcard- of bankgegevens), of geld over te maken of op andere wijze over te schrijven aan andere leden.

JE BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR JE INTERACTIES MET ANDERE LEDEN. JE BEGRIJPT DAT TINDER GEEN ONDERZOEKEN NAAR DE CRIMINELE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN UITVOERT OF ANDERSZINS ONDERZOEK INSTELT NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN. TINDER GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIES M.B.T. HET GEDRAG OF DE COMPATIBILITEIT VAN LEDEN.

6. Rechten die Tinder aan je verleent.

Tinder verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royalty-vrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang en gebruik van de Dienst. Deze licentie is enkel bedoeld om jou de Dienst te laten gebruiken en de voordelen ervan te laten genieten zoals bedoeld door Tinder en zoals toegestaan onder deze Overeenkomst. Deze licentie en eventuele autorisatie om toegang te krijgen tot de Dienst worden automatisch ingetrokken in het geval dat je één van de volgende dingen doet:

 • de Dienst of enige content van de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • het kopiëren, wijzigen, verzenden, afgeleide werken maken, gebruiken van of reproduceren op welke manier dan ook van auteursrechtelijk beschermd materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstenmerken of andere intellectuele eigendommen, content of bedrijfseigen informatie toegankelijk via de Dienst zonder vooraf schriftelijke toestemming hiervoor te hebben verkregen van Tinder;
 • het uitdrukken of impliceren dat jouw uitspraken worden onderschreven door Tinder;
 • geen robot, bot, spider, crawler, scraper, applicatie voor het vinden/zoeken van websites, proxy of ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces te gebruiken om gegevens te bekijken, op te halen of indexeren, ‘data te minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan te reproduceren of te omzeilen;
 • de Dienst gebruiken op een manier die de Tinder of de servers of netwerken verbonden met Tinder kan hinderen, verstoren of negatief beïnvloedt;
 • het uploaden van virussen of andere kwaadaardige codes, of activiteiten die anderszins de veiligheid van de Dienst compromitteren;
 • het vervalsen van kopteksten of anderszins manipuleren van id's om de oorsprong van informatie die wordt verzonden naar of door de Dienst;
 • geen deel van de Dienst zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tinder te ‘framen’ of te ‘spiegelen’;
 • het gebruiken van meta-tags of code of andere apparaten met een verwijzing naar Tinder of de Dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Tinder) om een persoon naar een andere website te leiden, ongeacht voor welk doel;
 • het wijzigen, aanpassen, sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineering, ontcijferen, decompileren of anderszins demonteren van enig deel van de Dienst of ervoor zorgen dat anderen dat doen;
 • geen applicaties van derden te gebruiken of te ontwikkelen die werken met de Dienst of de Content of informatie van andere leden zonder onze schriftelijke toestemming;
 • het gebruiken, benaderen of publiceren van de Tinder-app programming interface zonder onze schriftelijke toestemming;
 • het peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van onze Dienst of enig systeem of netwerk;
 • het aanmoedigen of bevorderen van elke activiteit die in strijd is met deze Overeenkomst.

Tinder kan een onderzoek instellen en juridische stappen ondernemen in reactie op illegaal en/of onbevoegd gebruik van de Dienst, waaronder het opheffen van je account.

Van enige software die wij je verstrekken mag je upgrades, updates of andere nieuwe functies automatisch downloaden of installeren. Je kunt deze automatische downloads aanpassen via de instellingen op je apparaat.

7. Rechten die je aan Tinder verleent.

Door een account te maken, verleen je Tinder een wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om informatie waarvoor je ons de machtiging geeft om deze in te zien via derde partijen zoals Facebook, maar ook alle informatie die je post, uploadt, weergeeft of op een andere manier beschikbaar maakt (samen 'posten' genoemd) op de Dienst of aan andere leden doorgeeft (samen 'Content' genoemd). Tinders licentie op je Content is niet-exclusief, met uitzondering van afgeleide werken die gemaakt zijn via het gebruik van de Dienst. Tinder heeft bijvoorbeeld een exclusieve licentie op schermafbeeldingen van de Dienst waarop je Content staat. Daarnaast geef je Tinder de machtiging om in jouw naam te handelen met betrekking tot inbreukmakend gebruik van je Content via de Dienst door andere leden of derden, zodat Tinder het gebruik van je Content buiten de Dienst kan voorkomen. Dit omvat uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om in jouw naam kennisgevingen te verzenden in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512(c)(3) (d.w.z. de zogenaamde 'takedown notices' van de DMCA) indien je Content door derden buiten de Dienst wordt overgenomen en gebruikt. Onze licentie voor je Content is onderhevig aan je rechten onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voor zover Content persoonlijke informatie bevat zoals gedefinieerd door die wetten) en is voor het beperkte doel van het beheren, ontwikkelen, leveren en verbeteren van de Dienst en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe. Je stemt ermee in dat alle Content die je plaatst en waarvoor je ons machtigt deze op de Dienst te plaatsen, door andere leden kan worden bekeken en door iedereen die de Dienst bezoekt of eraan deelneemt kan worden bekeken (waaronder mensen die gedeelde Content van andere Tinder-leden ontvangen).

Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die je bij het aanmaken van je account verstrekt, met inbegrip van informatie afkomstig van jouw Facebookaccount, juist en waarheidsgetrouw is en dat je het recht hebt om de Content te plaatsen op de Dienst en de licentie verleent aan Tinder hierboven.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat we Content die je plaatst als onderdeel van een Dienst kunnen controleren of bekijken. Wij kunnen alle Content verwijderen, geheel of gedeeltelijk, die naar ons exclusieve oordeel deze Overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan de reputatie van de Dienst van Tinder.

Wanneer je contact hebt met onze klantenservicemedewerkers, ga je ermee akkoord om respectvol en vriendelijk te zijn. Als wij vinden dat je gedrag tegenover één van onze klantenservicemedewerkers of andere werknemers op welk moment dan ook dreigend, pestend of aanstootgevend is, behouden we ons het recht voor om je account onmiddellijk op te heffen.

Als vergoeding voor het gebruik van Tinder, ga je ermee akkoord dat wij, onze dochterondernemingen en onze derde partij partners, reclame plaatsen op de Dienst. Door het indienen van suggesties of feedback bij Tinder met betrekking tot onze Dienst, ga je ermee akkoord dat Tinder dergelijke feedback voor elk doel kan gebruiken en delen zonder je te compenseren.

Houd er rekening mee dat Tinder toegang heeft tot je accountinformatie en Content en deze kan opslaan en onthullen indien dit wettelijk vereist is, door zijn overeenkomst met je uit te voeren, of indien wij naar eer en geweten geloven dat dergelijke toegang, opslag en onthulling een legitiem belang dient, om: (i) te voldoen aan juridische procedures; (ii) de Overeenkomst uit te voeren; (iii) te reageren op beweringen dat enige Content de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op je verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van het Bedrijf of een andere persoon te beschermen.

8. Community-regels.

Door gebruik te maken van de Dienst, ga je ermee akkoord om:

 • de Dienst niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn volgens deze Overeenkomst;
 • de Dienst niet te gebruiken voor schadelijke of misdadige doeleinden;
 • de Dienst niet te gebruiken om Tinder schade te berokkenen;
 • onze Community-richtlijnen, die we af en toe bijwerken, niet te schenden.
 • leden niet te spammen, om geld te vragen of te bedriegen;
 • je niet zult voordoen als een persoon of entiteit en geen afbeeldingen zult plaatsen van een ander persoon zonder zijn of haar toestemming;
 • niemand te pesten, te ‘stalken’, te intimideren, aan te vallen, lastig te vallen, te mishandelen of te belasteren;
 • geen Content te plaatsen die iemands rechten schendt of daarop inbreuk maakt, waaronder rechten van publiciteit, privacy, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele eigendomsrecht of contractrecht;
 • geen Content te plaatsen die aangemerkt kan worden als haatzaaiend, dreigend, seksueel expliciet of pornografisch;
 • geen Content te plaatsen die geweld aanspoort, of naaktheid, grafisch of zinloos geweld bevat;
 • geen Content plaatst die enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, haat, of fysiek letsel promoot tegen groepen of individuen;
 • niet om wachtwoorden te vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere leden, of persoonlijke informatie van iemand anders te verspreiden zonder zijn of haar toestemming;
 • geen account van een ander lid te gebruiken, geen account te delen met een ander lid of meer dan één account te hebben;
 • geen ander account aanmaakt als wij jouw account al hebben beëindigd, tenzij je daarvoor onze toestemming hebt.

Tinder behoudt zich het recht om je account te onderzoeken en/of te beëindigen zonder restitutie van enige aankopen in het geval je inbreuk hebt gepleegd op deze Overeenkomst, je misbruik hebt gemaakt van de Dienst of je op een manier hebt gedragen die Tinder als ongepast of onwettig beschouwt, waaronder acties of communicaties die plaatsvinden binnen of buiten de Dienst. Bovendien kunnen we in bepaalde gevallen je account beëindigen wegens het schenden van de toepasselijke voorwaarden van een van de Match Group-bedrijven, die naast Tinder ook diensten omvat zoals OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24 , OurTime, Pairs, ParPerfeito en Twoo (klik hier voor meer informatie). In het geval dat je deze regels of onze Communityrichtlijnen schendt, wordt je toestemming om de Service te gebruiken automatisch ingetrokken.

9. Content van andere leden.

Hoewel Tinder zich het recht voorbehoudt om Content die deze Overeenkomst schendt te beoordelen en verwijderen, is dergelijke Content de uitsluitende verantwoordelijkheid van het lid die deze plaatst, en Tinder kan niet garanderen dat alle Content zal voldoen aan deze Overeenkomst. Indien u Content in de Dienst ziet die deze Overeenkomst schendt, meld het dan binnen de Dienst of via ons contactformulier.

10. Aankopen.

In het algemeen. Van tijd tot tijd kan Tinder producten en diensten te koop aanbieden (‘in-app-aankopen’) via de App Store, Google Play Store, facturatie van providers, directe facturatie van Tinder of andere facturatie- en betaalplatforms goedgekeurd door Tinder. Als je ervoor kiest om een in-app-aankoop te doen, wordt je gevraagd om de aankoop te bevestigen bij de betreffende betalingsprovider en het bedrag wordt via jouw betaalwijze (je kaart of een externeaccount zoals de Google Play Store of de App Store) (je 'Betaalwijze') in rekening gebracht voor de in-app-aankoop tegen de prijzen die aan je worden getoond voor de dienst(en) die je hebt geselecteerd, evenals eventuele verkoop- of soortgelijke belastingen die kunnen worden opgelegd aan uw betalingen, en je machtigt Tinder of de externe account, indien van toepassing, om bedragen in rekening te brengen.

Automatische vernieuwing; Automatische betaling via kaart

Indien je een periodiek abonnement aanschaft dat automatisch wordt verlengd via een in-app aankoop, zal het abonnement in rekening worden gebracht via je Betaalwijze totdat je deze annuleert. Na je eerste abonnementsperiode wordt je abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd tegen de prijs waarmee je bij het abonneren hebt ingestemd, tenzij je je abonnement vóór de verlengingsdatum opzegt. Je betalingsgegevens worden opgeslagen en vervolgens gebruikt voor de automatische betalingen in overeenstemming met de Overeenkomst.

Bezwaar tegen een reeds gedane betaling moet worden gericht aan de Klantenondersteuning als u rechtstreeks gefactureerd werd door Tinder of de relevante externe account, zoals de App Store. U kunt ook bezwaar aantekenen door contact op te nemen met uw bank of betaalprovider, die meer informatie kan verstrekken over uw rechten en over de toepasselijke tijdslimieten. U kunt uw toestemming voor automatische betalingen per kaart op elk gewenst moment intrekken door naar de Instellingen op Tinder of de relevante externe account te gaan, maar houd er rekening mee dat u nog steeds verplicht bent om eventuele openstaande bedragen te betalen.

Als je je abonnement wil wijzigen of beëindigen, dien je in te loggen op je externe account (of de Instellingen op Tinder, indien van toepassing) en de instructies op te volgen om je abonnement te beëindigen of te annuleren, zelfs als je je Tinder-account hebt verwijderd of de Tinder-app van je apparaat hebt verwijderd. Je abonnement op Tinder wordt niet beëindigd of geannuleerd door je account op Tinder te verwijderen of door de Tinder-app van je apparaat te verwijderen. Tinder behoudt alle bedragen die in rekening worden gebracht via je betaalwijze tot je je abonnement op Tinder of via het externe account beëindigt of opzegt. Als je je abonnement beëindigt of opzegt, kun je het abonnement gebruiken tot het einde van de abonnementsperiode die op dat moment geldig is en zal je abonnement niet worden verlengd nadat deze periode afloopt. Voor leden die in Duitsland wonen geldt: je kunt je abonnement na verlenging beëindigen met een opzegtermijn van een maand, en je behoudt altijd het recht om op te zeggen wegens een gegronde reden.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn als u Tinder direct betaalt via uw betaalwijze. Als u Tinder direct betaalt, mag Tinder eventuele facturatiefouten die door Tinder gemaakt zijn corrigeren, zelfs als al om de betaling is verzocht of als de betaling al ontvangen is. Als u een terugvordering initieert of een betaling via uw betaalwijze op een andere manier terugdraait, mag Tinder uw account naar eigen goeddunken beëindigen.

Je kunt de gegevens van je Betaalwijze bewerken via de Instellingen op Tinder. Als een betaling niet kan worden geïnd, omdat de geldigheid van je kaart verstreken is, omdat er onvoldoende geld beschikbaar is of om enige andere reden, en je de gegevens van je Betaalwijze niet bewerkt of je abonnement niet beëindigt of annuleert, blijf je verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen en machtig je ons om te blijven factureren via de betaalwijze als die bijgewerkt is. Dat kan leiden tot een wijziging in de facturatiedata. Bovendien geef je ons toestemming om de bijgewerkte of vervangende vervaldatums en kaartnummers voor je creditcard of betaalkaart te verkrijgen, zoals doorgegeven door de uitgever van je creditcard of betaalkaart. De betaalvoorwaarden zijn gebaseerd op jouw Betaalwijze en kunnen worden bepaald via overeenkomsten tussen jou en de financiële instelling, de uitgever van je creditcard of enige andere dienstverlenende instantie van jouw gekozen Betaalwijze. Als je niet in Amerika woont, stem je ermee in dat jouw betaling aan Tinder via MTCH Technology Services Limited verloopt.

Virtuele Items. Van tijd tot tijd kunt u misschien een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie aanschaffen of verdienen om 'virtuele Items' te gebruiken, mogelijk inclusief virtuele producten of virtuele 'munten' die in de Dienst kunnen worden ingeruild voor virtuele producten (gezamenlijk 'Virtuele Items' genoemd). Elk saldo van Virtuele items dat in uw account wordt weergegeven, vormt geen saldo in de echte wereld en weerspiegelt geen opgeslagen waarde, maar is in plaats daarvan een maat voor de omvang van uw licentie. Virtuele items brengen geen kosten met zich mee voor niet-gebruik, maar de licentie die aan u is verleend in Virtuele Items wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst wanneer Tinder niet langer de Dienst levert of uw account anderszins wordt gesloten of beëindigd. Tinder behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van Virtuele Items en/of om Virtuele Items met of zonder kosten te distribueren. Tinder kan op elk moment Virtuele Items beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren. Tinder is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij in het geval dat Tinder dergelijke rechten uitoefent. Virtuele Items kunnen alleen worden ingewisseld via de Dienst. ALLE AANKOPEN EN HET AFKOPEN VAN VIRTUELE ITEMS DIE VIA DE DIENST WORDEN GEDAAN, ZIJN DEFINITIEF EN NIET RESTITUEERBAAR. Het aanbieden van Virtuele Items voor gebruik in de Dienst is een dienst die onmiddellijk van start gaat bij de acceptatie van uw aankoop van dergelijke Virtuele Items. U ERKENT DAT TINDER IN GEEN ENKEL GEVAL VERPLICHT IS OM EEN RESTITUTIE TE BETALEN MET BETREKKING TOT VIRTUELE ITEMS, EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

Restituties. Over het algemeen zijn de kosten voor aankopen niet-restitueerbaar, en er zijn geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes. We kunnen hierop een uitzondering maken indien een restitutie wordt aangevraagd binnen veertien dagen na de transactiedatum, of indien de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied restituties toestaat.

Abonnees die in de EU of Europese Economische Ruimte wonen, hebben overeenkomstig de lokale wetgeving recht op een volledige restitutie gedurende de 14 dagen na de aanvang van het abonnement zonder dat een reden hoeft worden opgegeven. Let op: deze periode van 14 dagen begint wanneer het abonnement ingaat.

Voor abonnees en aankopers van Virtuele Items in de Republiek Korea: in overeenstemming met de lokale wetgeving heb je recht op een volledige restitutie van je abonnement en/of ongebruikte Virtuele Items gedurende de 7 dagen volgend op de aankoop. Deze periode van 7 dagen gaat onmiddellijk na aankoop in.

Behalve zoals hierboven vermeld voor leden die in de Republiek Korea wonen, zijn aankopen van Virtuele Items DEFINITIEF EN NIET RESTITUEERBAAR.

Om een terugbetaling aan te vragen:

Als je een aankoop hebt gedaan via je Apple ID, houd er rekening mee dat restituties worden geregeld door Apple, niet door Tinder. Om een restitutie aan te vragen: ga naar de App Store, klik op je Apple ID, selecteer ‘Aankoopgeschiedenis’, zoek de transactie en klik op ‘Probleem melden’. Je kunt ook een verzoek versturen naar https://getsupport.apple.com.

Indien u een aankoop hebt gedaan met behulp van uw Google Play Store-account of direct via Tinder: stuur een e-mail naar de klantenservice met vermelding van uw ordernummer voor de Google Play Store (u vindt het ordernummer in de orderbevestigingsmail of door in te loggen op Google Wallet) of Tinder (u vindt het ordernummer in de orderbevestigingsmail). U kunt ook een ondertekende en gedateerde kennisgeving versturen of overhandigen waarin staat dat u, de koper, deze overeenkomst annuleert, of soortgelijke bewoordingen. Vermeld ook het e-mailadres of mobiele telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld, samen met uw ordernummer. De kennisgeving moet verzonden worden naar: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS.

Als je gebruik maakt van het recht op annulering (behalve aankopen gedaan via Apple ID, die door Apple worden beheerd), zullen wij alle betalingen die zijn ontvangen, terugbetalen (of aan Google vragen om deze terug te betalen), zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen na de datum waarop we bericht hebben ontvangen dat je hebt besloten de Overeenkomst te annuleren. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als door jou gebruikt bij de eerste transactie. In elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling.

Als je een aankoop hebt gedaan via een betaalplatform dat hierboven niet wordt vermeld, vraag dan rechtstreeks een restitutie aan bij de externe verkoper bij wie je de aankoop hebt gedaan.

Je kunt een bestelling voor levering van digitale inhoud die niet op een fysiek medium is geleverd niet annuleren als de verwerking van de bestelling is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en bevestiging dat je daardoor het recht op annulering verliest. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op aankopen van Virtuele Items. Dat betekent dat dergelijke aankopen DEFINITIEF EN NIET RESTITUEERBAAR zijn.

Prijzen. Tinder is wereldwijd actief en onze prijzen zijn afhankelijk van verschillende factoren. We bieden regelmatig promotietarieven aan, die kunnen variëren op basis van regio, abonnementsduur, bundelgrootte en meer. We testen ook regelmatig nieuwe functies en betaalmogelijkheden.

11. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.

Als u denkt dat uw werk gekopieerd en geplaatst is op de Dienst op een manier die kan worden aangemerkt als inbreuk op het auteursrecht, kunt u via dit formulier een aanvraag indienen om het werk van de Dienst te verwijderen

Als je contact met ons opneemt over een vermeende inbreuk op het auteursrecht, vermeld dan altijd de volgende informatie:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waar volgens jou inbreuk op is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal waar volgens jou inbreuk op is gemaakt zich bevindt op de Dienst (en dergelijke beschrijving moet redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen het de vermeend inbreukmakende materiaal te vinden);
 • je contactgegevens, inclusief adres, telefoonnummer en e-mailadres, en de volledige naam van de auteursrechthebbende;
 • een schriftelijke verklaring van jou dat je te goeder trouw ervan overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent of de wet; en
 • een verklaring van jou, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in jouw kennisgeving nauwkeurig is en dat je de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechthebbende.

Tinder zal de accounts van herhaaldelijke overtreders beëindigen.

12. Disclaimers.

TINDER BIEDT DE SERVICE OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE"-BASIS EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, VERLEENT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE DIENST (INCLUSIEF ALLE CONTENT DAARIN), MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. TINDER VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (A) DE DIENST ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS, (B) EVENTUELE GEBREKEN OF FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (C) ENIGE CONTENT OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT OP OF VIA DE DIENST JUIST ZAL ZIJN.

TINDER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE CONTENT DIE JIJ OF EEN ANDER LID OF DERDE PARTIJ PLAATST, VERSTUURT OF ONTVANGT VIA DE DIENST. ENIG MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT GEBRUIKT NAAR JOUW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP JOUW EIGEN RISICO.

13. Diensten van derden.

De Dienst kan advertenties of promoties bevatten die worden aangeboden door derden en links naar andere websites of hulpbronnen. Tinder is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of hulpmiddelen. Indien je ervoor kiest om te communiceren met derden via onze Dienst, zullen de voorwaarden van een dergelijke partij hun relatie met jou beheersen. Tinder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke partijen.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN TINDER, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, STRAFBARE OF VERGROTE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT OPGELOPEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN: (I) JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST, (II) HET GEDRAG OF DE CONTENT VAN ANDERE LEDEN OF DERDE PARTIJEN OP, VIA, OF NA GEBRUIK VAN DE DIENST; OF (III) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF AANPASSING VAN JOUW CONTENT, ZELFS INDIEN TINDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN TINDER TEGENOVER JOU VOOR ALLE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE DIENST, HET BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR JOU AAN TINDER BETAALD VOOR DE DIENST GEDURENDE HET HEBBEN VAN EEN ACCOUNT, OF USD 100, INDIEN DAT BEDRAG HOGER IS, OVERSCHRIJDEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, DUS MOGELIJK ZIJN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

15. Arbitrage, afstandsverklaring van groepsvordering en afstandsverklaring van juryrechtspraak.

Behalve voor leden die binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verblijven of elders waar het verboden is volgens het toepasselijk recht:

 1. Het exclusieve middel voor het oplossen van een eventueel geschil dat of een claim die voortvloeit uit deze Overeenkomst (waaronder een vermeende schending ervan) of de Dienst zal BINDENDE ARBITRAGE zijn, beheerd door JAMS op grond van JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures (gestroomlijnde arbitrageregels en -procedure van JAMS), behalve zoals gewijzigd in onze Arbitrageprocedures. De enige uitzondering op de exclusiviteit van arbitrage is dat elke partij het recht heeft om een afzonderlijke claim in te stellen tegen de andere bij een bevoegde rechtbank voor geringe vorderingen, of, indien ingediend in arbitrage, dat de antwoordende partij kan verzoeken dat de geschillenbeslechting in plaats daarvan in de rechtbank voor geringe vorderingen plaatsvindt indien de vordering onder de bevoegdheid van de rechtbank voor geringe vorderingen valt. Indien het verzoek om in de rechtbank voor geringe vorderingen over te gaan wordt gedaan voordat een arbiter is aangesteld, wordt de arbitrage administratief gesloten. Indien het verzoek om door te gaan in de rechtbank voor geringe vorderingen wordt gedaan nadat een arbiter is aangesteld, bepaalt de arbiter of het geschil in arbitrage moet worden gehandhaafd of in plaats daarvan moet worden beslecht door de rechtbank voor geringe vorderingen. Dergelijke arbitrage zal enkel plaatsvinden door schriftelijke indieningen, tenzij jij of Tinder ervoor kiezen je te beroepen op het recht op een hoorzitting voor de arbiter. Maar ongeacht of je kiest voor arbitrage of een rechtbank voor geringe vorderingen, stem je ermee in dat je in geen enkele omstandigheid een groepsvordering, groepsarbitrage of andere acties of procedures door belangenbehartigers tegen Tinder instelt, behoudt of eraan deelneemt.
 2. Door gebruik te maken van de Dienst op welke manier dan ook, gaat u akkoord met de bovenstaande arbitrageovereenkomst. Door dit te doen, GEEFT U HET RECHT OP OM NAAR EEN RECHTBANK TE GAAN om mogelijke claims tussen u en het Bedrijf in te stellen of te verweren (behalve voor zaken die voor een kantonrechter kunnen worden voorgelegd). U GEEFT OOK UW RECHT OP OM DEEL TE NEMEN AAN GROEPSVORDERINGEN OF ANDERE GROEPSPROCEDURES. Als u een claim tegen Tinder indient buiten de rechtbank voor geringe vorderingen (en Tinder niet verzoekt om de claim te verplaatsen naar de rechtbank voor geringe vorderingen), worden uw rechten bepaald door een NEUTRALE ARBITER, GEEN RECHTER OF JURY, en de arbiter bepaalt alle claims en alle zaken die betrekking hebben op de arbitragemogelijkheid van het geschil. U heeft recht op een eerlijk proces voor de arbiter. De arbiter kan in het algemeen elke verlichting verlenen die een rechtbank kan geven, met inbegrip van de mogelijkheid om een zgn. 'dispositive motion' te horen (dat kan een dispositive motion zijn op basis van de pleidooien van de partijen, evenals een dispositive motion op basis van de pleidooien van de partijen samen met het bewijsmateriaal ingediend), maar u moet er rekening mee houden dat arbitrageprocedures doorgaans eenvoudiger en meer gestroomlijnd zijn dan processen en andere gerechtelijke procedures. De beslissingen van de arbiter zijn afdwingbaar in de rechtbank en kunnen slechts om zeer beperkte redenen teniet worden gedaan door een rechter. Voor details over het arbitrageproces, zie onze Arbitrageprocedures.
 3. Een procedure om handhaving van deze arbitrageovereenkomst af te dwingen, met inbegrip van een procedure om te bevestigen, wijzigen, of het nietig verklaren van een arbitrale uitspraak, kan bij een bevoegde rechter worden begonnen. In het geval dat deze arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet uitvoerbaar blijkt te zijn, kunnen eventuele geschillen met het Bedrijf (met uitzondering van rechtsgedingen van kleine vorderingen) alleen worden begonnen in de federale of staatsrechtbanken in Dallas County, Texas, VS. Je stemt hierbij onherroepelijk in met de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden.
 4. Het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar via http://ec.europa.eu/odr. Tinder neemt niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting via een arbitrage-instantie voor consumenten voor leden die woonachtig zijn in de EU of de Europese Economische Ruimte.

16. Toepasselijk recht.

Voor leden die in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of elders verblijven waar onze arbitrageovereenkomst wettelijk verboden is, zullen de wetten van Texas, de VS, exclusief de regels van Texas omtrent conflicterende wetgeving, van toepassing zijn op enige geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Dienst. Niettegenstaande het voorgaande is de arbitrageovereenkomst in paragraaf 15 hierboven onderworpen aan de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Voor alle duidelijkheid, de keuze van het heersend recht van Texas zal geen dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming in dergelijke rechtsgebieden overschrijden.

17. Locatie.

Behalve leden die in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verblijven, die vorderingen kunnen instellen in hun land van vestiging overeenkomstig het toepasselijke recht, en behalve vorderingen die in een lokale rechtbank met de bevoegde jurisdictie kunnen worden behandeld, worden alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Dienst of met jouw relatie met Tinder die om gelijk welke reden niet worden voorgelegd aan de arbitrage uitsluitend geprocedeerd in de federale of staatsrechtbanken van Dallas County, Texas, VS. Jij en Tinder stemmen in met de toepassing van de persoonlijke jurisdictie van rechtbanken in de staat Texas en je doet afstand van beweringen dat dergelijke rechtbanken ongeschikt zijn.

18. Vrijwaring door jou.

Je gaat ermee akkoord om, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, Tinder, onze partners, en hun en onze respectieve functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle klachten, eisen, claims, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, waaronder advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit, of verband houdend met jouw toegang tot of gebruik van de Dienst, jouw Content of jouw schending van deze Overeenkomst.

19. Volledige Overeenkomst; overig.

Deze Overeenkomst, inclusief het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Veiligheidstips, de Community-richtlijnen en de Arbitrageprocedures (indien van toepassing op u) en enige voorwaarden die aan u zijn bekendgemaakt en door u zijn aanvaard bij het aanschaffen van aanvullende functies, producten of diensten die we op de Dienst aanbieden, bevat de volledige overeenkomst tussen u en Tinder omtrent het gebruik van de Dienst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. De tekortkoming van het Bedrijf in het uitvoeren of afdwingen van een recht of bepaling van deze Overeenkomst vormt geen afstandsverklaring van dergelijk(e) recht of bepaling. U gaat ermee akkoord dat uw Tinder-account niet-overdraagbaar is en dat al uw rechten op uw account en de Content ervan zullen vervallen na uw overlijden. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, zaakwaarnemer of andere speciale relatie of dienstverband wordt gevormd als gevolg van deze Overeenkomst en u mag geen verklaringen doen namens Tinder of Tinder op welke manier dan ook binden.