BRUKSVILKÅR

Sist revidert 01/08/2020

Viktig endring i denne versjonen: Vi har oppdatert vårt juridisk registrerte navn til Japan Services GK for medlemmer som bor i Japan.

For et sammendrag av bruksvilkårene våre, gå til Sammendrag av vilkår.

Velkommen til Tinder. Hvis du bor i EU, gjelder disse bruksvilkårene mellom deg og:

MTCH Technology Services Limited («MTCH Technology»)
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Irland

Hvis du bor i Japan, gjelder disse bruksvilkårene mellom deg og

MG Japan Services GK («MG Japan») 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Hvis du bor utenfor EU og Japan, gjelder disse bruksvilkårene mellom deg og

Match Group, LLC («Match Group»)
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

Begrepene «oss», «vi», «selskapet» eller «Tinder» viser til enten MTCH Technology, MG Japan eller Match Group, avhengig av hvilket land du er bosatt i.

1. Aksept av avtalen med bruksvilkårene.

Ved å opprette en Tinder-konto, enten gjennom en mobil enhet, mobilapplikasjon eller datamaskin (samlet kalt «tjenesten») samtykker du i å være bundet av (i) disse bruksvilkårene, (ii) vår personvernerklæring, våre retningslinjer for informasjonskapsler, våre voldgiftsprosedyrer (hvis de gjelder for deg) og våre sikkerhetstips, som alle utgjør en del av denne avtalen og (iii) eventuelle bestemmelser du har blitt forelagt og gitt samtykke til ved kjøp av tilleggsfunksjoner, -produkter eller -tjenester som vi tilbyr til tjenesten (samlet betegnet som «avtalen»). Hvis du ikke godtar og samtykker i å være bundet av alle bestemmelsene i denne avtalen, skal du ikke bruke tjenesten.

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i denne avtalen og tjenesten. Vi kan gjøre dette av en rekke grunner, bl.a. for å gjenspeile lovendringer eller lovkrav, nye funksjoner eller endringer i forretningspraksis. Den nyeste utgaven av denne avtalen vil være tilgjengelig i tjenesten under Innstillinger samt på gotinder.com, og du bør regelmessig sjekke den nyeste utgaven. Den nyeste utgaven er den gjeldende utgaven. Hvis endringene omfatter viktige endringer som påvirker dine rettigheter eller forpliktelser, kommer vi til å informere deg på forhånd om endringene ved bruk av rimelige midler, som kan omfatte informasjon gjennom tjenesten eller via e-post. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, samtykker du i den reviderte avtalen.

2. Kvalifikasjon.

Du må minst være 18 år for å opprette en konto på Tinder og bruke tjenesten. Ved å opprette en konto og bruke tjenesten forsikrer og garanterer du at:

 • du kan inngå en bindende kontrakt med Tinder,
 • du ikke er en person som er utestengt fra å bruke tjenesten i henhold til lovgivningen i USA eller noen annen gjeldende jurisdiksjon – som betyr at du ikke finnes på USAs finansdepartements liste over Spesielt Angitte Borgere [Specially Designated Nationals] eller er underlagt noe annet, tilsvarende forbud,
 • du vil etterleve denne avtalen og alle gjeldende, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale lover, regler og forordninger, og
 • du aldri er blitt dømt for et forbrytelse eller en straffbar forseelse etter straffelovgivning (eller annen lovovertredelse av lignende alvorlighetsgrad), en sedelighetsforbrytelse eller et hvilket som helst voldelig lovbrudd, og at du ikke har plikt til å registrere deg som seksualforbryter i noe statlig, føderalt eller lokalt register over seksualforbrytere.

3. Din konto.

For å bruke Tinder kan du logge deg inn ved å bruke dine Facebook-innloggingsdetaljer. Hvis du gjør dette, autoriserer du oss til å få tilgang til og bruke visse opplysninger fra Facebook-kontoen din, inkludert, men ikke begrenset til, din offentlige Facebook-profil. For mer informasjon om opplysningene vi samler inn fra deg og hvordan vi bruker dem, vennligst les vår personvernerklæring.

Du er ansvarlig for å holde dine innloggingsakkreditiver som brukes for å logge inn på Tinder konfidensielle, og du alene er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av disse akkreditivene. Hvis du tror at noen har skaffet seg tilgang til kontoen din, må du straks kontakte oss.

4. Endringer i tjenesten og avslutning.

Tinder etterstreber alltid å forbedre tjenesten og gi deg flere funksjoner du vil synes er engasjerende og nyttige. Dette betyr at vi fra tid til annen vil legge til nye produktfunksjoner eller -forbedringer, samt fjerne enkelte funksjoner, og så lenge disse tiltakene ikke i vesentlig grad påvirker dine rettigheter eller plikter, kan det hende at vi ikke gir deg beskjed før vi iverksetter tiltakene. Det kan også hende at vi kansellerer tjenesten fullstendig, og vi vil i så fall gi deg beskjed på forhånd så lenge ikke andre omstendigheter, f.eks. trygghets- eller sikkerhetsspørsmål, forhindrer oss i å gjøre det.

Du kan si opp kontoen din når som helst og av en hvilken som helst grunn ved å følge instruksjonene i «Innstillinger» i tjenesten, men hvis du bruker en tredjeparts betalingskonto, må du administrere kjøp i appen gjennom denne kontoen (f.eks. iTunes, Google Play) for å unngå ekstra fakturering. Tinder kan når som helst og uten forhåndsvarsel avslutte kontoen din hvis Tinder mener du har brutt denne avtalen. Ved en slik avslutning har du ingen rett til noen slags refusjon for kjøpene. Etter at kontoen din er avsluttet, opphører denne avtalen, med unntak av følgende bestemmelser som fortsatt skal gjelde for deg og Tinder: punkt 4, punkt 5 og punktene 12–19.

5. Sikkerhet; Din samhandling med andre medlemmer.

Selv om Tinder anstrenger seg for å gi medlemmene en respektfull opplevelse gjennom funksjoner slik som dobbeltvalget, der medlemmer kun kan kommunisere etter at de begge har gitt uttrykk for å være interessert i hverandre, er Tinder ikke ansvarlig for atferden til noen av medlemmene i eller utenfor tjenesten. Du samtykker til å være varsom i all samhandling med andre medlemmer, særlig hvis dere bestemmer dere for å kommunisere utenfor tjenesten eller møtes personlig. I tillegg samtykker du til å lese og følge Tinders sikkerhetstips før du bruker tjenesten. Du samtykker til ikke å gi fra deg økonomisk informasjon (f.eks. kredittkort- eller bankkontoopplysninger) eller sende penger til andre medlemmer elektronisk eller på annen måte.

DU ALENE ER ANSVARLIG FOR DIN SAMHANDLING MED ANDRE MEDLEMMER. DU FORSTÅR AT TINDER IKKE BAKGRUNNSSJEKKER MEDLEMMENES RULLEBLAD MED HENSYN TIL STRAFFBARE FORHOLD ELLER PÅ ANNET VIS STILLER SPØRSMÅL OM MEDLEMMENES BAKGRUNN. TINDER GIR INGEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER ANGÅENDE SINE MEDLEMMERS ATFERD.

6. Rettigheter Tinder gir deg.

Tinder gir deg en personlig, global, vederlagsfri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke viderelisensierbar lisens til å ha tilgang til og bruke Tjenesten. Lisensens eneste formål er at du skal kunne bruke og nyte godt av tjenestens fordeler som forutsatt av Tinder og tillatt gjennom denne avtalen. Derfor samtykker du til ikke å:

 • bruke tjenesten eller noe av innholdet i tjenesten for noe slags kommersielt formål uten etter vårt skriftlige samtykke,
 • kopiere, modifisere, overføre, skape noen slags derivative verk fra, gjøre bruk av eller på noe vis reprodusere opphavsrettslig beskyttet/beskyttede materiell, bilder, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter, annet innhold eller annen proprietær informasjon som er tilgjengelig gjennom tjenesten uten etter Tinders skriftlige forhåndssamtykke,
 • uttrykke eller antyde at eventuelle utsagn du kommer med er støttet av Tinder,
 • bruke noen slags robot-, bot-, edderkopp-, søkerobot-, skraper-, nettstedssøker-/innhenterapplikasjon eller en annen manuell eller automatisk innretning, metode eller prosess for å aksessere, innhente, indeksere, «datautvinne» eller på noe annet vis reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen i eller presentasjonen av tjenesten eller innholdet i denne,
 • bruke tjenesten på en måte som vil kunne forstyrre, ødelegge eller på negativt vis påvirke tjenesten eller serverne eller nettverkene knyttet til tjenesten,
 • laste opp virus eller annen skadelig kode eller på annet vis sette tjenestens sikkerhet i fare,
 • forfalske overskrifter eller på annet vis manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen av informasjon som overføres til eller gjennom tjenesten,
 • «innramme» eller «avspeile» noen del av tjenesten uten Tinders skriftlige forhåndssamtykke,
 • bruke metatagger eller koder eller andre innretninger som inneholder noen slags referanse til Tinder eller tjenesten (eller noe slags varemerke, handelsnavn, tjenestemerke, logo eller slagord tilhørende Tinder) for å lede personer til et annet nettsted, uansett formål,
 • modifisere, tilpasse, viderelisensiere, oversette, selge, reversfremstille, avkode, dekompilere eller på annet vis demontere noen del av tjenesten eller forårsake at andre gjør det,
 • bruke eller utvikle noen slags tredjepartsapplikasjoner som samhandler med tjenesten eller andre medlemmers innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke,
 • bruke, aksessere eller publisere Tinders applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt uten vårt skriftlige samtykke,
 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til vår tjeneste eller andre systemer eller nettverk,
 • oppmuntre eller fremme noen slags aktivitet som krenker denne avtalen.

Selskapet kan undersøke og iverksette enhver rettslig handling som reaksjon på ulovlig og/eller uautorisert bruk av tjenesten, herunder å avslutte kontoen din.

Enhver programvare vi leverer til deg kan du automatisk laste ned og installere, inkludert oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Det kan være mulig å justere disse automatiske nedlastingene gjennom innstillingene på enheten din.

7. Rettigheter du gir Tinder.

Ved å opprette en konto gir du Tinder en global, overførbar, viderelisensierbar og vederlagsfri rett og lisens til å være vert for, lagre, bruke, kopiere, fremvise, reprodusere, tilpasse, redigere, publisere, endre og distribuere informasjon fra Facebook som du godkjenner at vi får tilgang til, samt all informasjon du legger ut, laster opp, viser fram eller på annen måte gjør tilgjengelig (samlet kalt «legger ut») i tjenesten eller sender til andre medlemmer (samlet kalt «innhold»). Tinders lisensrettigheter til innholdet ditt skal være ikke-eksklusive, med unntak av at Tinders lisens skal gi enerett til innhold som er basert på tjenesten og skapt gjennom bruk av tjenesten. F.eks. vil Tinder ha en lisens med enerett til skjermbilder fra tjenesten som inkluder innholdet ditt. I tillegg, for at Tinder skal kunne forhindre bruk av innholdet ditt utenfor tjenesten, gir du Tinder tillatelse til å opptre på dine vegne ved uautorisert bruk av ditt innhold som er tatt fra tjenesten av andre medlemmer eller tredjeparter. Dette inkluderer uttrykkelig myndigheten, men ikke plikten, til å sende meldinger iht. 17 U.S.C. § 512(c)(3) i USAs lovverk (dvs. varsel om fjerning av innhold iht. DMCA, Digital Millennium Copyright Act) på dine vegne hvis innholdet ditt er tatt og brukt av tredjeparter utenfor tjenesten. Lisensen vår til innholdet ditt er underlagt rettighetene dine i henhold til gjeldende lovverk (f.eks. lover om beskyttelse av personopplysninger, i den grad innholdet omfatter personopplysninger slik de er definert i lovene) og gjelder for det begrensede formålet å kjøre, utvikle, levere og forbedre tjenesten samt å utforske og utvikle nye tjenester. Du samtykker i at alt innhold du legger ut i tjenesten, eller som du gir oss tillatelse til å legge ut, kan ses av andre medlemmer og av alle personer som besøker eller deltar i tjenesten (f.eks. enkeltpersoner som kan motta delt innhold fra andre tindermedlemmer).

Du samtykker i at all informasjon du legger frem under opprettelsen av kontoen din, herunder informasjon overført fra Facebook-kontoen din, er nøyaktig og sann, og at du har rett til å publisere innholdet på tjenesten og til å tildele den ovenfor beskrevne lisensen til Tinder.

Du forstår og samtykker i at vi kan overvåke eller kontrollere alt innhold du publiserer som del av tjenesten. Vi kan helt eller delvis slette ethvert innhold som etter vår vurdering bryter med denne avtalen eller vil kunne skade tjenestens omdømme.

Når du kontakter våre kundebehandlere, samtykker du i å opptre respektfullt og høflig. Dersom vi opplever at din oppførsel mot noen av våre kundebehandlere eller andre av våre ansatte på noe tidspunkt er truende eller støtende, forbeholder vi oss retten til å umiddelbart avslutte din konto.

Som motytelse for at Tinder lar deg bruke tjenesten, samtykker du i at vi, våre tilknyttede selskaper og våre tredjepartspartnere kan vise reklame i tjenesten. Ved å legge frem forslag eller sende tilbakemeldinger til Tinder om tjenesten vår, samtykker du i at Tinder kan bruke og dele slike tilbakemeldinger for ethvert formål uten å kompensere deg for dette.

Vær oppmerksom på at Tinder kan aksessere, lagre og utlevere kontoinformasjonen din og innholdet hvis det kreves i henhold til lovgivning, i henhold til avtale med deg eller hvis Tinder i god tro mener at slik tilgang, lagring eller utlevering skjer ut fra en legitim interesse, inkludert å: (i) etterleve en rettslig prosess, (ii) håndheve denne avtalen, (iii) svare på krav om at noe av innholdet krenker rettighetene til tredjeparter, (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice; eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til selskapet eller andre.

8. Regler for nettsamfunnet.

Ved å bruke tjenesten, samtykker du i at du ikke vil:

 • bruke tjenesten for noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til denne avtalen,
 • bruke tjenesten til skadelige eller ulovlige formål,
 • bruke tjenesten til å skade Tinder,
 • bryte våre retningslinjer for nettsamfunnet, i den versjonen som gjelder til enhver tid,
 • spamme, anmode om penger fra eller svindle andre medlemmer,
 • gi deg ut for å være en annen person eller enhet eller publisere bilder av en annen person uten vedkommendes tillatelse,
 • mobbe, forfølge, true, angripe, sjikanere, mishandle eller ærekrenke andre personer,
 • publisere noe slags innhold som krenker eller bryter andres rettigheter, herunder rettigheter til publisitet, personvern, opphavsrett, varemerke eller annen immateriell eiendomsrettighet eller kontraktsrettighet,
 • publisere noe slags innhold som er hatprat eller -retorikk, truende, seksuelt eksplisitt eller pornografisk.
 • publisere noe slags innhold som tilskynder vold, eller som inneholder nakenhet eller grafisk eller umotivert vold.
 • legge ut innhold som fremmer rasisme, intoleranse, hat eller fysisk skade av noe slag mot noen gruppe eller individ,
 • be om passord for noe slags formål, eller personidentifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer, eller spre en annen persons personopplysninger uten vedkommendes tillatelse,
 • bruke et annet medlems konto, dele en konto med et annet medlem eller ha mer enn én konto,
 • opprette en annen konto hvis vi allerede har avsluttet kontoen din, med mindre du har vår tillatelse til dette.

Tinder forbeholder seg retten til å etterforske og/eller avslutte kontoen din uten refusjon for kjøp hvis du har brutt denne avtalen, misbrukt tjenesten eller oppført deg på en måte som Tinder anser som upassende eller ulovlig, herunder handlinger eller kommunikasjoner både innenfor og utenfor tjenesten.

9. Andre medlemmers innhold.

Selv om Tinder forbeholder seg retten til å kontrollere og fjerne innhold som krenker denne avtalen, er medlemmet som publiserer det alene ansvarlig for slikt innhold, og Tinder kan ikke garantere at alt innhold kommer til å være i samsvar med denne avtalen. Hvis du ser innhold i tjenesten som bryter denne avtalen, ber vi om at du rapporterer det i tjenesten eller ved å bruke kontaktskjemaet vårt.

10. Kjøp.

Generelt. Fra tid til annen kan Tinder tilby produkter og tjenester for kjøp («kjøp i appen») via iTunes, Google Play, fraktfaktura, Tinders direktefakturering eller andre betalingsplattformer som er godkjent av Tinder. Hvis du velger å foreta et kjøp i appen, vil du bli bedt om å bekrefte kjøpet ditt hos den aktuelle betalingsleverandøren, og betalingsmåten din (som kan være kortet ditt eller en tredjepartskonto som Google Play eller iTunes) (din «betalingsmåte») blir belastet for kjøp i appen til de prisene som vises for deg for tjenesten(e) du har valgt, samt eventuelle salgs- eller lignende avgifter som kan pålegges dine betalinger, og du gir Tinder eller tredjepartskontoen, etter hva som er tilfellet, tillatelse til å belaste deg. Hvis du kjøper et automatisk gjentakende, periodisk abonnement gjennom et kjøp i appen, blir betalingsmåten din fakturert for abonnementet inntil du avslutter det. Etter den første bindingstiden for abonnementet og deretter etter en mulig påfølgende abonnementsperiode, fortsetter abonnementet ditt automatisk i en tilsvarende tilleggsperiode til den prisen du samtykket i da du tegnet abonnementet.

Automatisk fornyelse; Automatisk kortbetaling

Abonnementene fornyes automatisk frem til du avslutter eller avbryter abonnementet. Når du kjøper et abonnement, vil betalingsmåten din fortsette å bli fakturert månedlig og forskuddsvis innen 24 timer etter datoen for det første kjøpet til den prisen du samtykket til da du først tegnet abonnementet. Betalingsinformasjonen din vil bli lagret og deretter brukt til de automatiske kortbetalingene i henhold til avtalen.

Innvendinger mot en betaling som allerede er utført skal rettes til Kundestøtte dersom du ble fakturert direkte av Tinder, eller til den aktuelle tredjepartskontoen, for eksempel iTunes. Du kan også motsette deg en betaling ved å kontakte banken eller betalingsleverandøren din, som kan gi ytterligere informasjon om dine rettigheter og gjeldende frister.

Du kan ubetinget og når som helst trekke tilbake ditt samtykke til automatiske kortbetalinger ved å gå til Innstillinger på Tinder eller den aktuelle tredjepartskontoen, men vær oppmerksom på at du fortsatt plikter å betale eventuelle utestående beløp.

Hvis du ønsker å endre eller avslutte abonnementet ditt, må du logge inn på tredjepartskontoen din (eller gå til Innstillinger på Tinder) og følge instruksjonene for å avslutte eller avbryte abonnementet. Dette gjelder selv om du på annet vis har slettet kontoen din hos oss eller Tinder-applikasjonen fra enheten din. Sletting av kontoen din på Tinder eller sletting av Tinder-applikasjonen fra enheten din, avslutter eller avbryter ikke abonnementet ditt. Tinder beholder alle midler som belastes betalingsmåten din fram til du avslutter eller avbryter abonnementet på Tinder eller tredjepartskontoen, etter hva som er aktuelt. Hvis du avslutter eller avbryter abonnementet, kan du bruke abonnementet til slutten av den gjeldende abonnementsperioden, og abonnementet ditt blir ikke fornyet etter den gjeldende abonnementsperioden.

Ytterligere vilkår som gjelder hvis du betaler Tinder direkte med din betalingsmåte. Hvis du betaler Tinder direkte, kan Tinder rette opp eventuelle faktureringsfeil gjort av Tinder, selv om Tinder allerede har krevd eller mottatt betaling. Hvis du krever tilbakebetaling eller på annen måte reverserer en betaling som er gjort med betalingsmåten din, kan Tinder avslutte kontoen din etter eget skjønn.

Du kan redigere informasjonen om betalingsmåten din ved å åpne Tinder og gå inn på Innstillinger. Hvis en betalingsforpliktelse ikke oppfylles, for eksempel fordi kredittkortet har utløpt eller ikke har tilstrekkelig dekning, og du ikke redigerer informasjonen om betalingsmåte, avslutter eller avbryter abonnementet, forblir du ansvarlig for eventuelt utestående beløp og gir oss fullmakt til å fortsette å fakturere mot betalingsmåten etter en eventuell oppdatering av denne. Dette kan føre til endring av faktureringsdatoene. I tillegg gir du oss fullmakt til å innhente oppdaterte eller nye utløpsdatoer og kortnumre for kreditt- eller debetkortet ditt, som leveres av kreditt- eller debetkortutstederen. Vilkårene for betalingen vil være basert på betalingsmåten og kan være fastsatt av avtaler mellom deg og finansinstitusjonen, kredittkortutstederen eller annen leverandør av din valgte betalingsmåte. Hvis du bor utenfor Amerika, samtykker du i at betalingen til Tinder skal skje gjennom MTCH Technology Services Limited.

Superlikes og andre virtuelle elementer. Fra tid til annen kan du kjøpe en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, gjenkallelig lisens til å bruke «virtuelle elementer», inkludert, men ikke begrenset til, superlikes (samlet betegnet som «virtuelle elementer»). Enhver saldo for virtuelle elementer som vises på kontoen din, utgjør ikke en reell saldo eller viser noen lagret verdi, men er i stedet en indikasjon på omfanget av lisensen din. Virtuelle elementer koster ikke noe så lenge du ikke bruker dem, men lisensen som er gitt til deg for virtuelle elementer vil opphøre i samsvar med vilkårene i denne avtalen, når Tinder slutter å levere tjenesten eller når kontoen din på annen måte stenges eller avsluttes. Tinder forbeholder seg retten til etter eget skjønn å belaste deg gebyrer for tilgang til eller bruk av virtuelle elementer og/eller distribuere virtuelle elementer med eller uten kostnad. Tinder kan når som helst administrere, regulere, kontrollere, endre eller fjerne virtuelle elementer. Tinder skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart dersom Tinder utøver slike rettigheter. Virtuelle elementer kan bare innløses gjennom tjenesten. ALLE KJØP OG INNLØSNINGER AV VIRTUELLE ELEMENTER GJORT GJENNOM TJENESTEN ER ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE. Tilveiebringelsen av virtuelle elementer for bruk i tjenesten er en tjeneste som starter umiddelbart ved aksept av kjøp av slike virtuelle elementer. DU ERKJENNER AT TINDER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER PLIKTER Å GI REFUSJON FOR VIRTUELLE ELEMENTER, OG AT DU IKKE VIL MOTTA PENGER ELLER ANNEN KOMPENSASJON FOR UBRUKTE VIRTUELLE ELEMENTER NÅR EN KONTO STENGES, UANSETT OM SLIK STENGING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

Refusjoner. Generelt er ingen belastninger for kjøp refunderbare, og det gis ingen refusjoner eller krediteringer for delvis brukte perioder. Vi vil kunne gjøre unntak hvis refusjon for et abonnementstilbud begjæres innen fjorten dager fra transaksjonsdatoen, eller hvis gjeldende lovgivning i din jurisdiksjon fastsetter slike refusjoner.

Når det gjelder abonnenter som bor i EU eller EØS-området, er de i samsvar med lokal lovgivning berettiget til full refusjon uten å angi årsaken i løpet av 14 dager etter at abonnementet ble tegnet. Vær oppmerksom på at denne perioden på 14 dager begynner når abonnementet tegnes.

Kjøp av virtuelle elementer er ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE.

For å be om en refusjon: Hvis du abonnerte med din Apple-ID, blir refusjoner håndtert av Apple, ikke Tinder. For å be om en refusjon må du gå til iTunes, klikke på din Apple-ID, velge «Kjøpshistorikk», finne transaksjonen og klikke på «Rapporter problem». Du kan også sende en anmodning til https://getsupport.apple.com.

Hvis du tegnet abonnementet ved å bruke din Google Play Store-konto eller direkte gjennom Tinder: Kontakt kundestøtte med Google Play Store-bestillingsnummeret (du finner bestillingsnummeret i e-postbekreftelsen eller ved å logge deg inn på Google Pay Send) eller Tinder (du finner dette i e-postbekreftelsen). Du kan også levere et signert og datert varsel, eller sende dette per post. Det må fremgå av varselet at du, kjøperen, kansellerer avtalen, eller det må ha en lignende formulering. Oppgi også e-postadressen eller mobilnummeret som er knyttet til kontoen din, sammen med bestillingsnummeret. Dette varselet skal sendes til: Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Hvis du bruker angreretten din (unntatt for kjøp som er gjort via Apple-IDen din, som Apple kontrollerer), refunderer vi (eller ber Google om å refundere) alle betalinger mottatt fra deg uten ugrunnet opphold og i alle tilfeller innen 14 dager etter datoen da vi mottok varsel om avgjørelsen om å kansellere avtalen. Vi vil foreta en slik refusjon ved hjelp av samme betalingsmåte som ble brukt av deg i den opprinnelige transaksjonen. I alle fall vil ingen gebyrer belastes deg som et resultat av refusjonen.

Du kan ikke avbryte en bestilling for levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, hvis bestillingsprosessen har begynt med ditt uttrykkelige samtykke og bekreftelse på at du dermed vil miste angreretten. Dette gjelder for eksempel kjøp av virtuelle elementer. Dette betyr at slike kjøp er ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE.

Prising. Tinder driver en global virksomhet og leverer tjenester til et mangfoldig fellesskap av medlemmer. Prisstrukturen vår kan variere etter region, varighet på abonnement, hvor mange tjenester som kjøpes, nylige kampanjer i appen og andre faktorer. Vi tester ofte nye funksjoner og prispunkter for å gi medlemmene økt funksjonalitet og flere betalingsalternativer de kan bruke hvis de ønsker det.

11. Varsling og prosedyre for å fremme krav om opphavsrettskrenkelse.

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert og publisert på tjenesten på en måte som utgjør en opphavsrettskrenkelse, skal du gi vår opphavsrettsagent følgende informasjon:

 • en elektronisk eller fysisk signatur for personen som har fullmakt til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen,
 • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du hevder har blitt krenket,
 • en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenkende, befinner seg på tjenesten (en slik beskrivelse må være rimelig tilstrekkelig for å kunne sette oss i stand til å finne det påståtte krenkende materialet),
 • din kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og e-postadresse,
 • en skriftlig erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omtvistede bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, vedkommendes agent eller i henhold til lovgivning; og
 • en erklæring fra deg, gjort under strafferettslig ansvar for mened, om at den foran nevnte informasjonen i varselet ditt er nøyaktig, og om at du er opphavsrettseieren eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Varsel om krav om opphavsrettskrenkelse må leveres til selskapets opphavsrettsagent via e-post til copyright@match.com, på telefon til (+1) 214-576-3272 eller per post til følgende adresse:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231, USA

Tinder kommer til å avslutte kontoer som bryter reglene flere ganger.

12. Ansvarsfraskrivelser.

TINDER LEVERER TJENESTEN PÅ EN «SOM DEN ER»- OG «SOM TILGJENGELIG»-BASIS OG I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING OG GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, HVA ANGÅR TJENESTEN (HERUNDER ALT INNHOLD SOM FINNES I DEN), INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE SLAGS UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. TINDER FORSIKRER ELLER GARANTERER IKKE AT (A) TJENESTEN VIL VÆRE UTEN AVBRUDD, SIKKER ELLER FEILFRI, (B) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEIL I TJENESTEN VIL BLI RETTET OPP, ELLER AT (C) INNHOLD ELLER INFORMASJON DU SKAFFER DEG PÅ ELLER GJENNOM TJENESTEN VIL VÆRE NØYAKTIG.

TINDER PÅTAR SEG IKKE NOE SLAGS ANSVAR FOR EVENTUELT INNHOLD DU ELLER ANDRE MEDLEMMER ELLER TREDJEPARTER PUBLISERER, SENDER ELLER MOTTAR GJENNOM TJENESTEN. ALT MATERIELL NEDLASTET ELLER PÅ ANNET VIS SKAFFET TIL VEIE GJENNOM BRUKEN AV TJENESTEN, BENYTTES ETTER DITT EGET SKJØNN OG PÅ EGET ANSVAR.

13. Tredjepartstjenester.

Tjenesten kan inneholde reklamer og kampanjer som tilbys av tredjeparter og koblinger til andre nettsteder eller ressurser. Tinder er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til (eller mangel på tilgjengelighet til) slike eksterne nettsteder eller ressurser. Hvis du velger å samhandle med tredjeparter som er gjort tilgjengelige gjennom vår tjeneste, skal forholdet ditt til dem være underlagt disse partenes vilkår. Tinder er ikke ansvarlig for eller forpliktet av slike tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. Ansvarsbegrensning.

SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, SKAL TINDER, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN SLAGS INDIREKTE, ETTERFØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FOR PREVENTIVT, SPESIELT ELLER STRAFFERETTSLIG ERSTATNINGSANSVAR, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, ENTEN PÅFØRT DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER EVENTUELT TAP AV DATA, BRUK, GOODWILL ELLER ANDRE UBESTEMTE TAP SOM FØLGE AV: (I) DIN TILGANG TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL TILGANG ELLER BRUK AV TJENESTEN; (II) ATFERDEN ELLER INNHOLDET TIL ANDRE MEDLEMMER ELLER TREDJEPERSONER VED, GJENNOM ELLER ETTER BRUK AV TJENESTEN; ELLER (III) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV INNHOLDET DITT, SELV OM TINDER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE I NOE TILFELLE SKAL TINDERS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTEN OVERSTIGE DET HØYESTE AV ET EVENTUELT BELØP SOM ER BETALT AV DEG TIL TINDER FOR TJENESTEN MENS DU HADDE EN KONTO, OG 100 USD.

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR VISSE SKADESERSTATNINGER, SLIK AT DET KAN HENDE AT NOEN ELLER ALLE UTELUKKELSER OG BEGRENSNINGER UNDER DETTE PUNKTET IKKE GJELDER FOR DEG.

15. Voldgift, frasigelse av gruppesøksmål og frasigelse av jury.

Unntatt for medlemmer som bor i EU- eller EØS-land og ellers der det er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning:

 1. Tvister eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med denne avtalen (herunder påståtte brudd på den) eller tjenesten skal utelukkende løses ved bruk av BINDENDE VOLDGIFT administrert av JAMS i henhold til JAMS’ Standardiserte voldgiftsregler og -prosedyrer («Streamlined Arbitration Rules & Procedures»), unntatt der endringer av disse er fastsatt i disse voldgiftsprosedyrene. Det eneste unntaket fra kun å benytte voldgiftsbehandling, er at begge partene har rett til å fremme et individuelt krav mot den andre i en småkravsdomstol med kompetent jurisdiksjon, eller, hvis kravet fremsettes under voldgiftsbehandling, kan den forsvarende parten anmode om at tvistemålet i stedet skal behandles videre i en småkravsdomstol, hvis kravet er under småkravsdomstolens jurisdiksjon. Hvis anmodningen om videre behandling i en småkravsdomstol fremsettes før en voldgiftsdommer har blitt utnevnt, skal voldgiftsbehandlingen administrativt avsluttes. Hvis anmodningen om videre behandling i en småkravsdomstol fremsettes etter at en voldgiftsdommer har blitt utnevnt, skal voldgiftsdommeren avgjøre hvorvidt tvistemålet skal holdes under voldgiftsbehandling eller avgjøres i småkravsdomstolen. En slik voldgiftsbehandling skal utelukkende utføres ved hjelp av skriftlige anførsler, med mindre du eller Tinder velger å utøve retten til en muntlig høring med voldgiftsdommeren. Enten du velger voldgift eller en småkravsdomstol, samtykker du i at du under ingen omstendighet vil innlede, opprettholde eller delta i mot aelskapet noe(n) slags massesøksmål, gruppevoldgift eller annet representativt søksmål eller rettsprosedyre mot Tinder.
 2. Ved å bruke tjenesten på noen måte, samtykker du i den forannevnte voldgiftsavtalen. Ved å gjøre det OPPGIR DU DIN RETT TIL Å ANLEGGE RETTSSAK for å fremme eller forsvare eventuelle erstatningskrav mellom deg og selskapet (unntatt saker som kan anlegges i en småkravsdomstol). DU OPPGIR OGSÅ DIN RETT TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER EN ANNEN FORM FOR RETTSLIG GRUPPEPROSEDYRE. Hvis du fremmer et krav mot Tinder utenfor en småkravsdomstol (og Tinder ikke ber som at kravet skal flyttes til en småkravsdomstol), kommer rettighetene dine til å bli fastslått av en NØYTRAL VOLDGIFTSDOMMER, IKKE AV EN DOMMER ELLER EN JURY, og voldgiftsdommeren skal avgjøre alle krav og spørsmål om hvorvidt saken skal behandles under voldgift. Du har rett til en rettferdig prøving av saken foran voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommeren kan bestemme de samme erstatninger og oppreisninger som en domstol kan, inkludert muligheten til å høre en dispositiv erklæring (som kan omfatte en dispositiv erklæring basert på partenes påstander så vel som en dispositiv erklæring basert på partenes påstander sammen med de fremlagte bevisene), men du bør merke deg at voldgiftsprosessene vanligvis er enklere og mer standardiserte enn rettssaker og andre juridiske prosesser. Voldgiftsdommerens beslutninger er rettsgyldige fra de avsies i domstolen, og kan omgjøres av en domstol kun av svært begrensede årsaker. For ytterligere detaljer om voldgiftsprosessen, se våre voldgiftsprosedyrer.
 3. Eventuelle rettsprosedyrer for å håndheve denne voldgiftsavtalen, inkludert eventuelle rettsprosedyrer for å bekrefte, modifisere eller oppheve en voldgiftsbeslutning, skal kunne innledes i en hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Hvis denne voldgiftsavtalen av noen grunn anses å være ugjennomførbar, skal et eventuelt søksmål mot selskapet (unntatt søksmål for småkravsdomstoler) kun kunne startes opp i føderale eller delstatlige domstoler som befinner seg i Dallas County, Texas. Du samtykker herved ugjenkallelig i disse domstolenes jurisdiksjon for slike formål.
 4. Europakommisjonens plattform for tvisteløsning er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr. Tinder deltar ikke i tvisteløsningsprosedyrer i et forbrukertvistutvalg for medlemmer bosatt i EU eller EØS.

16. Gjeldende lovgivning.

Når det gjelder medlemmer i EØS- og EU-land og andre steder der vår voldgiftsavtale forbys av lovgivningen, skal lovgivningen i Texas, USA, med unntak av Texas' regler om lovkonflikter, gjelde for enhver tvist som oppstår ut fra eller er tilknyttet denne avtalen eller tjenesten. Uavhengig av det foregående, skal voldgiftsavtalen i punkt 15 ovenfor være underlagt den amerikanske loven «Federal Arbitration Act» om voldgift. For å unngå tvil presiseres det at valget av lovgivningen i Texas som gjeldende lovverk, ikke skal erstatte påbudt forbrukerlovgivning i slike jurisdiksjoner.

17. Verneting.

Med unntak for medlemmer som bor i EØS- eller EU-land som skal kunne fremme krav i sitt bostedsland i samsvar med gjeldende lovgivning, og med unntak av krav som kan fremføres for en småkravsdomstol med kompetent jurisdiksjon, skal alle krav som oppstår ut fra eller er tilknyttet denne avtalen, tjenesten eller ditt forhold til Tinder og som av en hvilken som helst grunn ikke fremmes for voldgiftsbehandling, føres i de føderale eller delstatlige domstolene i Dallas County i Texas i USA. Du og Tinder samtykker i at domstolene i staten Texas har personlig jurisdiksjon over dere, og frasier dere ethvert krav om at disse domstolene ikke er egnede til behandling av saker.

18. Din skadesløsholdelse.

Du samtykker i, så langt det er tillatt etter gjeldende lovgivning, å holde skadesløs, forsvare og beskytte Tinder, våre tilknyttede selskaper og våre samarbeidspartnere og deres og våre respektive ledere, direktører/styremedlemmer, agenter og ansatte overfor alle slags klager, krav, fordringer, skadeserstatninger, tap, kostnader, ansvarsforhold og utlegg, herunder advokatsalærer som skyldes, eller er oppstått fra eller på noe vis er relatert til din tilgang til eller bruk av tjenesten, ditt innhold eller ditt brudd på denne avtalen.

19. Hele Avtalen; Annet.

Denne avtalen, sammen med personvernerklæringen, retningslinjene for informasjonskapsler, sikkerhetstipsene, voldgiftsprosedyrene (hvis de gjelder for deg) og eventuelle bestemmelser som er fremlagt for og godtatt av deg hvis du kjøper tilleggsfunksjoner, -produkter eller -tjenester vi tilbyr til tjenesten, inneholder hele avtalen mellom deg og Tinder angående bruken av tjenesten. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ugyldig, skal resten av denne avtalen fortsatt gjelde fullt ut. Selskapets unnlatelse av å utøve eller inndrive en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne rettigheten eller bestemmelsen. Du samtykker i at din Tinder-konto ikke kan overføres til andre, og at alle dine rettigheter til din konto og dens innhold opphører når du dør. Intet agentur, partnerskap, fellesforetak, formynderskap eller annet spesielt forhold eller ansettelsesforhold etableres som følge av denne avtalen, og du kan ikke representere Tinder eller binde Tinder på noe vis.