Uslovi korišćenja Tindera

Stupa na snagu 1. juna 2024.; download these Terms of Use as a PDF

Sažet prikaz naših Uslova korišćenja dostupan je ovde. 

Za pretplatnike iz Kalifornije: Možeš otkazati svoju pretplatu, bez penala ili obaveza, u bilo kom trenutku do ponoći trećeg radnog dana od datuma pretplate. Ako si se pretplatio putem Spoljnog servisa (npr. Apple ID, Google Play), moraš pretplatu otkazati putem tog Spoljnog servisa, kako je detaljnije navedeno u pododeljku 8a. Ako si se pretplatio preko svog Apple ID-ja, povraćajem novca upravlja Apple, a ne Tinder. Možeš zatražiti povraćaj novca od Apple-a putem Apple ID naloga na svom telefonu ili na https://getsupport.apple.com. Svi ostali korisnici mogu zatražiti povraćaj novca tako što će kontaktirati Korisničku službu Tindera putem našeg Centra za pomoć, ili slanjem ili dostavljanjem obaveštenja sa potpisom i datumom koje sadrži izjavu da ti, kupac, otkazuješ ovaj ugovor ili sličnu formulaciju. Unesi i svoje ime i prezime, adresu e-pošte, telefonski broj ili neki drugi jedinstveni identifikacioni broj koji si koristio prilikom prijave na svoj nalog. 

Ovo obaveštenje se šalje na: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Poslovanje kompanije se delom obavlja na adresi 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75231. Možemo ti ove Uslove korišćenja („Uslovi“) poslati e-porukom ako uputiš zahtev dopisom na adresu Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. U skladu sa Kalifornijskim Građanskim zakonikom, stav 1789.3, žalbe možeš prijaviti Jedinici za pomoć u podnošenju žalbi pri Odeljenju za usluge potrošačima Kalifornijskog odeljenja za potrošačke poslove tako što ćeš ih u pisanoj formi kontaktirati preko Odeljenja za davanje informacija potrošačima na adresu Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, ili telefonom na (800) 952-5210.

Na početku svakog odeljka obezbedili smo ti njegov sažet prikaz kako bismo ti olakšali čitanje i razumevanje ovog ugovora. Sažeti prikazi ne zamenjuju tekst bilo kog odeljka, pa bi zato ipak trebalo da pročitaš svaki odeljak u celosti.

 1. UVOD

  Pristupom Uslugama na Tinderu ili njihovim korišćenjem slažeš se da ovaj Ugovor o uslovima korišćenja („Uslovi“ ili „Ugovor“), uključujući našu Politiku privatnosti, Politiku upotrebe kolačića, Smernice zajednice i Saveti za zaštitu bezbednosti, bude za tebe obavezujući, pa je važno da pažljivo pročitaš ovaj Ugovor i ove smernice i procedure pre nego što otvoriš nalog. 

  PAŽLJIVO PREGLEDAJ ODREDBE O REŠAVANJU SPOROVA U ODELJKU 15 U NASTAVKU. PREDMETNE ODREDBE REGULIŠU NAČIN NA KOJI ĆE SE REŠAVATI SPOROVI IZMEĐU TEBE I TINDERA. PREDMETNE ODREDBE UKLJUČUJU OBAVEZNI POSTUPAK NEFORMALNOG REŠAVANJA SPOROVA PRE ARBITRAŽE (OSIM POJEDINAČNIH ODŠTETNIH ZAHTEVA KOJI SE ODNOSE NA SEKSUALNI NAPAD ILI SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE U VEZI S VAŠIM KORIŠĆENJEM USLUGA), UGOVOR O ARBITRAŽI, ODABIR SUDA ZA SPOROVE MALE VREDNOSTI, ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE, DODATNE PROCEDURE ZA PODNOŠENJE MASOVNE ARBITRAŽE I ODRICANJE OD SUĐENJA PRED POROTOM, ŠTO DALJE UREĐUJE TVOJA PRAVA. U ARBITRAŽI OBIČNO IMA MANJE PROCESA OTKRIVANJA ČINJENICA I MANJE PROSTORA ZA REVIZIJU PRED APELACIONIM SUDOM NEGO U SUDSKIM POSTUPCIMA.

  Povremeno možemo ažurirati ove Uslove, pa redovno proveravaj ovu stranicu kako bi bio upućen u poslednju ažuriranu verziju.

  Dobro došao/la na Tinder.

  Ako živiš u državi koja je deo Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj, ovi Uslovi korišćenja važe između tebe i kompanije:

  MTCH Technology Services Limited („MTCH Technology“)
  10 Earlsfort Terrace
  Dublin 2,
  D01 T380
  Ireland

  Ako živiš u Japanu, ovi Uslovi korišćenja važe između tebe i kompanije: 

  MG Japan Services GK („MG Japan“)
  4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg.
  1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073
  Japan

  Ako živiš bilo gde drugde, ovi Uslovi korišćenja važe između tebe i kompanije: 

  Tinder LLC („Tinder“)
  8750 North Central Expressway, Suite 1400
  Dallas, TX 75231, USA

  Izrazi poput „nas“, „mi“, „kompanija“ i/ili „Tinder“ odnose se na kompanije MTCH Technology, MG Japan ili Tinder, u zavisnosti od tvoje zemlje prebivališta. Zajednički se ti i Tinder možete nazvati „Strane“ odnosno pojedinačno „Strana“. 

  Budući da se u ovom Ugovoru korišćeni izrazi poput „Tinder“, „nas“, „mi“, „kompanija“ i/ili „naš“ odnose na kompanije Tinder LLC i/il MTCH Technology Services Limited, prema potrebi. Zajednički se ti i Tinder možete nazvati „Strane“ odnosno pojedinačno „Strana“.

  Pristupom ili korišćenjem naših Usluga na Tinder.com ( „Veb-lokacija“), mobilne aplikacije Tinder („Aplikacija“) ili bilo kojih drugih platformi ili usluga koje Tinder može ponuditi (zajednički „Uslugu“ ili naše „Usluge“), ti daješ svoju saglasnost na ovaj Ugovor i isti postaje za tebe obavezujući. Ovaj Ugovor se odnosi na svakoga ko pristupa ili koristi naše Usluge, bez obzira na status registracije ili pretplate.

  Tvoj pristup i korišćenje naših Usluga takođe podleže Smernicama za privatnost, Politici upotrebe kolačića, Smernicama zajednice i Savetima za zaštitu bezbednosti, kao i svim odredbama koje su obelodanjene i na koje si dao saglasnost prilikom kupovine dodatnih funkcija, proizvoda ili usluga od Tindera („Dodatni uslovi prilikom kupovine“), koji su uključeni u ovaj Ugovor putem reference. Ako ne želiš da preuzmeš obaveze koje nameće ovaj Ugovor, nemoj pristupati niti koristiti naše Usluge.

  U skladu sa važećim zakonom, zadržavamo pravo da modifikujemo, izmenimo/dopunimo ili promenimo Uslove u bilo kom trenutku. Obaveštenje o značajnim promenama biće objavljeno na ovoj stranici sa ažuriranim datumom stupanja na snagu. U određenim okolnostima, možemo te obavestiti o promeni Uslova e-porukom ili na drugi način; međutim, tvoja je odgovornost da redovno proveravaš da li na ovoj stranici ima bilo kakvih promena. Tvoj kontinuirani pristup ili korišćenje naših Usluga predstavlja tvoj neograničeni pristanak na bilo kakve promene, i kao rezultat toga, ažurirani Uslovi biće za tebe zakonski obavezujući. Ako ne prihvatiš promenu Uslova, moraš odmah prestati da pristupaš ili koristiš naše Usluge. Bez obzira na gore navedeno, bilo kakve značajne promene Ograničenja odgovornosti u Odeljku 14. i odredbi o Rešavanju sporova u Odeljku 15. u nastavku moraćeš izričito da prihvatiš.  Dalje, zadržavamo pravo da promenimo dostupnost funkcija u našim planovima za pretplate.

 2. PODOBNOST ZA OTVARANJE NALOGA; TVOJE ODGOVORNOSTI

  Pre nego što otvoriš nalog na Tinderu, proveri da li ispunjavaš uslove za korišćenje naših Usluga. Ovaj Odeljak takođe detaljno navodi šta možeš, a šta ne, da uradiš kada koristiš Usluge, a navodi i prava koja dodeljuješ Tinderu.

  Nemaš odobrenje da napraviš nalog ili koristiš Usluge osim ako su sve dolje navedene tvrdnje tačne, a korišćenjem naših Usluga izjavljuješ i garantuješ sledeće:

  1. Ti si fizičko lice (tj. nisi bilo koji korporativni, partnerski ili drugi poslovni subjekat) koje ima najmanje 18 godina;

  2. Zakonski si podoban za sklapanje obavezujućeg ugovora sa Tinderom;

  3. Ne nalaziš se u zemlji koja podleže embargu vlade SAD-a ili koju je Vlada SAD-a označila kao zemlju koja „podržava terorizam“;

  4. Nisi naveden ni na jednom spisku fizičkih lica kojima je zabranjeno da posluju sa Sjedinjenim Državama (na primer, spisak posebno imenovanih državljana Ministarstva finansija SAD-a ili bilo koji sličnan spisak državnih nadležnih tela) niti ti je postavljena bilo kakva druga slična zabrana);

  5. Zakonom ti nije zabranjeno da koristiš naše Usluge;

  6. Nisi počinio, nisi osuđen niti si priznao krivicu za krivično delo ili teško krivično delo (ili krivično delo sličnog nivoa odgovornosti), seksualno krivično delo ili bilo koje krivično delo koje uključuje nasilje ili pretnju nasiljem, osim ako ti nije odobreno pomilovanje za neko ne-nasilno krivično delo i mi smo utvrdili da nije verovatno da ćeš predstavljati pretnju ostalim korisnicima naših Usluga;

  7. Od tebe se ne zahteva da se registruješ kao seksualni prestupnik u bilo kom državnom, federalnom ili lokalnom registru seksualnih prestupnika;

  8. Nemaš više od jednog naloga na našim Uslugama; i

  9. Mi ili naša povezana društva nismo ti prethodno zabranili pristup našim Uslugama odnosno uslugama naših povezanih društava, osim ako imaš našu izričitu pisanu dozvolu za kreiranje novog naloga.

  Ako u bilo kom trenutku prestaneš da ispunjavaš ove zahteve, sva će ovlašćenja za pristup našim Uslugama ili sistemima automatski biti opozvana i moraćeš odmah da izbrišeš svoj nalog, a mi zadržavamo pravo da zabranimo pristup našim Uslugama bez prethodnog upozorenja.

  Slažeš se da ćeš:

  1. Pridržavati se ovih Uslova i povremeno proveravati ovu stranicu kako bi bio siguran da si upoznat sa bilo kakvim promenama;

  2. Pridržavati se svih važećih zakona, uključujući bez ograničenja, zakone o privatnosti, zakone o intelektualnoj svojini, zakone protiv neželjene pošte i regulatorne zahteve;

  3. Koristiti najnoviju verziju veb-lokacije i/ili Aplikacije;

  4. Pregledati Savete za zaštitu bezbednosti;

  5. Pregledati i pridržavati se Smernica zajednice, koje se povremeno ažuriraju; i

  6. Preduzeti razumne mere zaštite sigurnosti tvojih podataka za prijavu.

  Slažeš se da nećeš:

  1. Prikazivati netačno svoj identitet, starosnu dob ili povezanost sa osobom ili entitetom;

  2. Koristiti Usluge na način koji šteti Uslugama ili onemogućava njihovo korišćenje od strane drugih korisnika;

  3. Koristiti Usluge na bilo koji način koji može ometati, prekidati ili negativno uticati na platformu ili servere ili mreže povezane sa Uslugama;

  4. Koristiti naše Usluge u bilo koju štetnu, nezakonitu ili zlonamernu svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, korišćenje bilo koje Virtuelne stavke u svrhu pranja novca ili ostalih finansijskih zločina;

  5. Uznemiravati, maltretirati, progoniti, zastrašivati, napadati, omalovažavati, nanositi štetu ili na neki drugi način zlostavljati ili naškoditi psihološkom stanju;

  6. Objavljivati ili deliti Zabranjeni sadržaj (vidi dole);

  7. Tražiti lozinku drugih korisnika u bilo koje svrhe, ili lične informacije koje mogu identifikovati osobu u komercijalne ili nezakonite svrhe, ili otkrivati lične informacije druge osobe bez njenog odobrenja;

  8. Zatražiti novac ili neke druge vredne predmete od nekog drugog korisnika, bilo kao poklon, zajam ili oblik naknade;

  9. Koristiti nalog nekog drugog korisnika;

  10. Koristiti naše Usluge u vezi sa prevarama, piramidalnom shemom ili nekom drugom sličnom aktivnošću;

  11.  Koristiti naše Usluge u vezi sa bilo kojim finansiranjem političke kampanje ili u svrhu uticaja na bilo koje izbore, osim deljenja sopstvenih političkih mišljenja;

  12. Kršiti uslove licence koju ti je odobrio Tinder (vidi Odeljak 6. u nastavku). 

  13. Obelodaniti privatne ili vlasničke informacija koje nemaš pravo da obelodaniš;

  14. Kopirati, menjati, prenositi, distribuirati ili kreirati bilo koja izvedena dela iz bilo kojeg Sadržaja članova ili Našeg sadržaja, ili bilo kojeg materijala zaštićenog autorskim pravima, slika, žigova, komercijalnih naziva, oznaka usluga ili ostale intelektualne svojine, sadržaja ili vlasničkih informacija dostupnih putem naših Usluga bez prethodne pisane saglasnosti Tindera;

  15. Tvrditi ili nagoveštavati da Tinder odobrava tvoje izjave;

  16. Koristiti robote, popisivače, aplikacije za pretraživanje/preuzimanje sajtova, proksi ili drugi ručni ili automatski uređaj, metodu ili postupak za pristupanje, preuzimanje, indeksiranje, „rudarenje podataka“ niti na bilo koji način reprodukovati ili izbegavati navigacione strukture ili prikazivanje Usluga ili njihovog sadržaja;

  17. Otpremati viruse ili druge zlonamerne kodove ili na drugi način ugrožavati bezbednost Usluge;

  18. Praviti zaglavlja niti na drugi način manipulisati identifikatorima s ciljem skrivanja porekla bilo kojih informacija koje se prenose na Usluge ili preko njih;

  19. „Uokviriti“ ili „preslikati“ bilo koji deo Usluga bez prethodnog Tinderovog pisanog odobrenja;

  20. Koristiti meta oznake ili kod ili druga sredstva koja sadrže bilo kakvu referencu na Tinderu ili platformi (ili žig, komercijalni naziv, oznaku usluge, logotip ili slogan Tindera) radi upućivanja nekoga na neku drugu veb-lokaciju za bilo koje svrhe;

  21. Menjati, adaptirati, podlicencirati, prevoditi, prodavati, vršiti obrnuti inženjering, dešifrovati, dekompajlirati ili na drugi način rastavljati bilo koji deo Usluga ili navoditi druge da to učine;

  22. Koristiti ili razvijati bilo kakve aplikacije treće strane koje ostvaruju interakciju s našim Uslugama ili Sadržajem članova ili informacijama bez našeg pisanog pristanka, uključujući ali ne ograničavajući se na sisteme veštačke inteligencije ili mašinskog učenja;

  23. Koristiti, pristupati ili objaviti   programske interfejs aplikacije (API) Tindera bez naše pisane saglasnosti;

  24. Isprobavati, skenirati ili testirati slabe tačke naših Usluga ili bilo kog sistema ili mreže;

  25. Podsticati, promovisati niti pristajati da se uključiš u bilo koju aktivnost koja krši ove Uslove;

  26. Napraviti novi nalog nakon što ti obustavimo ili ukinemo nalog, osim ako dobiješ našu izričitu dozvolu; ili

  27. Podneti prijavu na postupanje ili Sadržaj člana koja je lažna, obmanjujuća ili na drugi način očigledno neutemeljena, niti ćeš zloupotrebljavati bilo koji dostupni sistem Tindera za podnošenje prijava ili žalbi.

  Licenca koja ti je dodeljena ovim Uslovima i svaka dozvola pristupa Uslugama automatski se opozivaju u slučaju da učiniš bilo šta od prethodno navedenog.

  Zabranjeni sadržaj - Tinder zabranjuje otpremanje ili deljenje sadržaja koji:

  1. Može se razumno smatrati uvredljivim ili uznemiravajućim ili zlostavljačkim prema nekoj drugoj osobi, odnosno da kod te druge osobe izaziva psihološku uznemirenost;

  2. Je opscen, pornografski, nasilan ili sadrži golotinju;

  3. Je uvredljiv, preteći, diskriminatoran ili koji promoviše ili podstiče rasizam, seksizam, mržnju ili netrpeljivost;

  4. Podstiče ili olakšava bilo kakvu nezakonitu aktivnost, uključujući, bez ograničenja, terorizam, ohrabrivanje rasne mržnje ili čije podnošenje samo po sebi predstavlja izvršavanje krivičnog dela;

  5. Podstiče ili olakšava bilo koju aktivnost koja može dovesti do štete po korisnika ili neku drugu osobu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, promociju samopovređivanja, poremećaja u ishrani, opasnih izazova, nasilnog ekstremizma;

  6. Je klevetnički, pogrdan ili neistinit;

  7. Odnosi se na komercijalne aktivnosti (uključujući, bez ograničenja, prodaju, takmičenja, promotivne akcije i oglašavanje, traženje usluga, vršenje seksualnih radnji, odnos starije osobe („šećerni tata“) koja pruža finansijsku podršku mlađoj osobi („šećerna beba“) u zamenu za druženje ili intimne usluge, linkove do nekih drugih veb-lokacija ili telefonskih brojeva premium linija);

  8. Uključuje ili olakšava prenos neželjene („spam“) pošte;

  9. Sadrži bilo koji špijunski softver, reklamni softver, viruse, oštećene datoteke, programe na bazi zlonamernog softvera „crva“ ili neki drugi zlonamerni kôd dizajniran da prekine, ošteti ili ograniči funkcionalnost ili da ometa bilo koji softver, hardver, telekomunikacije, mreže, servere ili

  neku drugu opremu, zlonamerni softver „Trojanski konj“ ili bilo koji drugi materijal dizajniran da ošteti, ometa, neovlašćeno presreće ili prisvaja bilo koje podatke ili lične informacije, bilo da su u pitanju podaci sa Tindera ili podaci pribavljeni na neki drugi način;

  1. Krši prava bilo koje treće strane (uključujući, bez ograničenja, prava intelektualne svojine i prava zaštite privatnosti);

  2. Nisi napisao ti, osim ako ga je Tinder izričito odobrio;

  3. Uključuje sliku ili lik neke druge osobe bez pristanka te osobe (ili u slučaju maloletnika, bez pristanka roditelja ili staratelja tog maloletnika);

  4. Uključuje sliku ili lik maloletnika koji nije u pratnji roditelja ili staratelja maloletnika ili koji nije potpuno odeven, ili na drugi način prikazuje ili podrazumeva da je maloletnik uključen u seksualnu aktivnost; 

  5. Nije u skladu sa predviđenom upotrebom Usluga; ili 

  6. Može oštetiti reputaciju Tindera ili njegovih povezanih kompanija, što znači postavljanje ili deljenje sadržaja na Tinder platformi koji je klevetnički prema Tinderu ili njegovim povezanim kompanijama, ili zagovara zloupotrebu Usluge ili bilo koje usluge koju pružaju povezane kompanije Tindera.

  Otpremanje ili deljenje sadržaja koji krši ove Uslove („Zabranjeni sadržaj“) može dovesti do momentalne obustave ili ukidanja tvog naloga.

 3. 3. SADRŽAJ

  Važno je da razumeš svoja prava i odgovornosti u vezi sa sadržajem na našim Uslugama, uključujući bilo koji sadržaj koji dostavljaš ili objavljuješ. Izričito ti je zabranjeno objavljivanje neprikladnog sadržaja.

  Dok koristiš naše Usluge, imaćeš pristup: (i) sadržaju koji postavljaš ili dostavljaš dok koristiš naše Usluge, čak i ako ga predlože naše Usluge („Tvoj sadržaj“); (ii) sadržaju koji ostali korisnici postavljaju ili dostavljaju dok koriste naše Usluge („Sadržaj članova“); i (iii) sadržaju koji Tinder pruža na našim Uslugama i preko njih („Naš sadržaj“). U ovom ugovoru, „sadržaj“ uključuje, bez ograničenja, sav tekst, slike, video-snimke, audio-snimke ili neki drugi materijal na našim Uslugama, uključujući informacije o korisničkim profilima i informacije u direktnim porukama razmenjenim između korisnika.

  Ako su ti potrebne dodatne informacije o načinu na koji moderiramo sadržaj, pogledaj našu stranicu Bezbednost na kojoj ćeš pronaći više detalja.  Ako su ti potrebne dodatne informacije o načinu na koji se naručuju preporučeni profili, pogledaj Našu metodologiju uparivanja.

  3a. TVOJ SADRŽAJ

  Ti si odgovoran za Tvoj sadržaj. Ne deli ništa što ne bi želeo da ostali vide, što bi kršilo ovaj Ugovor ili što bi tebe ili nas moglo izložiti pravnoj odgovornosti.

  Ti si isključivo odgovoran i preuzimaš obavezu za Tvoj sadržaj, i stoga se slažeš da nam nadoknadiš štetu, odbraniš nas, oslobodiš odgovornosti i obaveze izmirenja bilo kakvih odštetnih zahteva u vezi sa Tvojim sadržajem.

  Izjavljuješ i garantuješ nam da su informacije koje dostavljaš nama ili bilo kojem drugom korisniku tačne, uključujući sve informacije dostavljene putem Facebooka ili ostalih izvora trećih strana (ako je primenljivo), i da ćeš ažurirati podatke o svom nalogu po potrebi kako bi se osigurala njihovu tačnost.

  Sadržaj koji se nalazi na tvom individualnom profilu treba da bude relevantan za nameravanu upotrebu naših Usluga. Nije ti dozvoljeno da postavljaš Zabranjeni sadržaj, a tvoj sadržaj mora dalje biti u skladu sa Smernicama zajednice. Nije ti dozvoljeno da prikazuješ bilo kakve lične podatke za kontakt, bankarske podatke ili informacije o plaćanjima između pojedinaca, bilo u vezi s tobom ili bilo kojom drugom osobom (na primer, imena i prezimena, kućne adrese ili poštanski brojevi, brojevi telefona, adrese e-pošte, URL-ovi, kreditna/debitna kartica, korisničko ime za plaćanja između pojedinaca ili ostali bankarski podaci). Ako odlučiš da otkriješ bilo kakve lične podatke o sebi ostalim korisnicima, to činiš na sopstveni rizik. Toplo ti preporučujemo da budeš oprezan u otkrivanju bilo kakvih ličnih podataka na mreži.

  Tvoj individualni profil će biti vidljiv ostalim ljudima širom sveta, zato, pre nego što objaviš Tvoj sadržaj, prvo proveri je li ti ugodno da ga podeliš. Potvrđuješ i slažeš se da Tvoj sadržaj mogu da gledaju ostali korisnici i, bez obzira na ove Uslove, ostali korisnici mogu da dele Tvoj sadržaj sa trećim licima. Otpremanjem Tvog sadržaja izjavljuješ i garantuješ nam da imaš sva potrebna prava i licence da to uradiš i automatski nam dodeljuješ licencu za korišćenje Tvog sadržaja kako je navedeno u Odeljku 7 ispod.

  Možemo pružiti alate i funkcije za poboljšanje individualnog izražavanja putem Tvog sadržaja i Sadržaja članova (opisano u Odeljku 3b) i stalno razvijamo nove tehnologije za poboljšanje naših Usluga. Određeni alati ili funkcije mogu ti omogućiti da generišeš ili poboljšaš sadržaj na osnovu Tvog sadržaja. Ovo je i dalje Tvoj sadržaj i ti si odgovoran za njega i njegovu tačnost, kao i za njegovu upotrebu na našim Uslugama i sve donete odluke, činjenja i nečinjenja na osnovu Tvog sadržaja. Budi pažljiv u izboru i deljenju Tvog sadržaja.

  Razumeš i slažeš se da možemo da nadgledamo ili pregledamo Tvoj sadržaj i da imamo pravo da uklonimo, izbrišemo, uređujemo, ograničimo ili blokiramo ili sprečimo pristup bilo kom Tvom sadržaju u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju. Pored toga, razumeš i slažeš se da nemamo obavezu da prikazujemo ili pregledamo Tvoj sadržaj.

  3b. SADRŽAJ ČLANOVA

  Iako ćeš imati pristup Sadržaju članova, on nije tvoj i ne smeš kopirati ili koristiti Sadržaj članova u bilo koju svrhu osim u skladu sa ovim Uslovima.

  Ostali korisnici će takođe deliti sadržaj na našim Uslugama. Sadržaj članova pripada korisniku koji je objavio sadržaj i čuva se na našim serverima i prikazuje prema uputstvu koje je dao taj korisnik.

  Uvek treba pažljivo da pregledaš i nezavisno proveriš tačnost Sadržaja članova. Ostali korisnici mogu koristiti alate za generisanje ili poboljšanje sadržaja na osnovu Sadržaja članova koji dostave.  Sadržaj članova može uključivati pristrasne, netačne, štetne, uvredljive ili zavaravajuće informacije. Ostali korisnici su odgovorni za svoj Sadržaj članova, kao i za sve donete odluke, činjenja i nečinjenja na osnovu njihove upotrebe Sadržaja članova. 

  Nemaš nikakva prava u vezi sa Sadržajem članova i, osim ako Tinder da izričito odobrenje, možeš koristiti Sadržaj članova samo u meri u kojoj je tvoja upotreba u skladu sa svrhom naših Usluga da omoguće međusobno komuniciranje i upoznavanje. Ne smeš kopirati Sadržaj članova ili koristiti Sadržaj članova u komercijalne svrhe, za neželjenu poštu, maltretiranje ili nezakonite pretnje. Zadržavamo pravo da ukinemo tvoj nalog ako zloupotrebljavaš Sadržaj članova.

  3c. NAŠ SADRŽAJ

  Tinder poseduje ili ima licencu za sav ostali sadržaj na našim Uslugama.

  Bilo koji drugi tekst, sadržaj, grafika, korisnički interfejsi, zaštitni znakovi, logotipi, zvukovi, umetnička dela, slike i ostala intelektualna svojina, koji se pojavljuju na našim Uslugama mi posedujemo, kontrolišemo i imamo licencu za njih i zaštićeni su autorskim pravima, žigovima i ostalim pravima prema zakonu o intelektualnoj svojini. Sva prava, vlasnička prava i udeli u Našem sadržaju i u odnosu na njega ostaju naša u svakom trenutku.

  Dajemo ti ograničenu licencu za pristup i korišćenje Našeg sadržaja kako je navedeno u Odeljku 6. u nastavku, a zadržavamo sva ostala prava.

 4. NEPRIKLADAN SADRŽAJ I NEDOLIČNO POSTUPANJE; PRIJAVLJIVANJE

  Tinder ne toleriše neprikladan sadržaj ili neprikladno postupanje na našim Uslugama.

  Posvećeni smo očuvanju zajednice koja iznosi pozitivne stavove i ukazuje poštovanje i ne tolerišemo bilo kakav neprikladan sadržaj ili nedolično ponašanje, bilo na Uslugama ili van njih (uključujući, ali ne ograničavajući se na, usluge kojima upravljaju naša povezana društva). Ohrabrujemo te da prijaviš bilo kakav neprikladan Sadržaj članova ili nedolično ponašanje ostalih korisnika. Korisnika možeš prijaviti direktno preko linka „Prijavi korisnika“ na korisničkom profilu ili u iskustvu za razmenu poruka. Takođe možeš kontaktirati Korisnički servis

  Kao što je navedeno u našim Politici privatnosti, možemo deliti podatke između naših predstavništava radi bezbednosti i sigurnosti naših korisnika, i možemo preduzeti neophodne radnje ako verujemo da si prekršio ove Uslove, uključujući da ti zabranimo korišćenje naših Usluga i/ili usluga naših predstavništava (kao što su Hinge, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, i Twoo; više podataka možeš pronaći na našoj stranici Bezbednost), i/ili da ti onemogućimo kreiranje novih naloga. Razumeš i slažeš se da ne možemo da delimo informacije sa tobom u vezi sa tvojim nalogom ako bi to potencijalno narušilo bezbednost ili privatnost naših ostalih korisnika.

  Sadržaj članova podleže uslovima i odredbama Odeljka 512 tačka (c) i/ili 512 tačka (d) Zakona o digitalnim milenijumskim autorskim pravima iz 1998. godine. Da bi podneo žalbu u vezi sa Sadržajem članova koji može predstavljati povredu intelektualne svojine, pogledaj Odeljak 12. (Zakon o digitalnim milenijumskim autorskim pravima) u nastavku.

 5. PRIVATNOST

  Privatnost nam je važna. Imamo posebnu politiku koja se odnosi na nju i koju bi trebalo da pročitaš.

  Informacije o načinu na koji Tinder i njegova povezana društva prikupljaju, koriste i dele tvoje lične podatke pročitaj u našoj Politici privatnosti. Korišćenjem naših Usluga slažeš se da možemo da koristimo tvoje lične podatke u skladu sa našom Politikom privatnosti

 6. PRAVA KOJA TI DAJE TINDER

  Tinder ti daje pravo da koristiš i uživaš u našim Uslugama, u skladu sa ovim Uslovima.

  Sve dok se pridržavaš ovih Uslova, Tinder ti daje ličnu, globalno-važeću, besplatnu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu licencu, koju ne možeš podlicencirati, za pristup i korišćenje naših Usluga u svrhe koje je Tinder predvideo i koje su dozvoljene ovim Uslovima i važećim zakonima. Ova licenca i svaka dozvola pristupa Usluzi automatski se opozivaju u slučaju da se ne pridržavaš ovih Uslova.

 7. PRAVA KOJA DAJEŠ TINDERU

  Sav sadržaj koji dostavljaš Tinderu je u tvom vlasništvu, ali nam takođe daješ pravo da koristimo Tvoj sadržaj kako je predviđeno ovim Ugovorom.

  Pravljenjem naloga daješ Tinderu globalno-važeće, trajno, prenosivo, besplatno pravo koje se može podlicencirati i licencu za hosting, čuvanje, korišćenje, kopiranje, prikazivanje, reprodukciju, prilagođavanje, uređivanje, objavljivanje, prevođenje, preoblikovanje, uključivanje u neka druga dela, oglašavanje, distribuciju i omogućavanje na drugi način dostupnosti za širu javnost Tvog sadržaja, uključujući sve informacije kojima nam odobriš pristup na Facebooku ili nekim drugim izvorima trećih strana (ako je primenljivo), u celini ili delimično, i na bilo koji način i u bilo kom formatu ili mediju koji je trenutno poznat ili se kreira u budućnosti. Tinderova licenca nad Tvojim sadržajem biće neekskluzivna, odnosno ekskluzivna kada je reč o izvedenim radovima koji su kreirani pomoću Usluga. Na primer, Tinder bi imao ekskluzivnu licencu na snimke ekrana Usluga na kojima se nalazi Tvoj sadržaj.

  Osim toga, kako bi Tinder mogao da spreči korišćenje Tvog sadržaja van naših Usluga, dozvoljavaš Tinderu da postupa u tvoje ime u slučaju neovlašćenog korišćenja Tvog sadržaja preuzetog sa Usluga od strane ostalih korisnika ili trećih strana. To izričito obuhvata pravo, ali ne i obavezu, na slanje obaveštenja u skladu sa Naslovom 17. Zakonika Sjedinjenih Američkih Država, stav 512(c)(3) (tj. Obaveštenja o uklanjanju sadržaja na osnovu Zakona o digitalnim milenijumskim autorskim pravima) u tvoje ime ako su treće strane preuzele Tvoj sadržaj i koriste ga van Usluga. Tinder nije obavezan da preduzme bilo kakve radnje u vezi sa korišćenjem Tvog sadržaja od strane ostalih korisnika ili trećih strana. Tinderova licenca za Tvoj sadržaj podleže tvojim pravima prema važećem zakonu (na primer, zakonima o zaštiti ličnih podataka u meri u kojoj sadržaj obuhvata lične informacije kao što je definisano u tim zakonima).

  S obzirom na to da ti Tinder dozvoljava da koristiš Usluge, slažeš se da mi, naša povezana društva i nezavisni partneri možemo postavljati reklame na naše Usluge. Time što šalješ predloge ili povratne informacije Tinderu u vezi sa našim uslugama, slažeš se da Tinder može koristiti i deliti te povratne informacije u bilo koje svrhe bez novčane naknade.

  Slažeš se da Tinder može pristupati, čuvati i otkrivati informacije o tvom nalogu, uključujući Tvoj sadržaj, ako to zahteva zakon ili ako u dobroj veri smatra da je takav pristup, čuvanje ili otkrivanje neophodno za: (i) postupanje u skladu sa pravnim postupkom; (ii) sprovođenje odredbi ovih Uslova; (iii) odgovaranje na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih strana; (iv) odgovaranje na tvoje zahteve za uslugama korisničkog servisa; (v) zaštitu prava, imovine ili lične bezbednosti Kompanije ili bilo koje druge osobe, ili (vi) istraživanja, sprečavanja ili preduzimanje nekih drugih mera u vezi s nezakonitom aktivnošću, sumnjom na prevaru ili nekim drugim nepravilnostima.

 8. KUPOVINE I AUTOMATSKO OBNAVLJANJE PRETPLATA

  Imaćeš priliku da kupiš proizvode i usluge od Tindera. Ako kupiš pretplatu, ona će se automatski obnoviti - i biće ti naplaćeno za obnovu - dok ne otkažeš.

  Tinder može ponuditi proizvode i usluge za kupovinu putem iTunes-a, Google Play-a ili nekih drugih spoljnih servisa koje je odobrio Tinder (pojedinačno „Spoljni servis“, a svaka kupovina izvršene na njemu „Kupovina na spoljnom servisu“). Tinder takođe može ponuditi proizvode i usluge za kupovinu putem kreditne kartice ili ostalih pružalaca usluga plaćanja na Veb-lokaciji ili unutar Aplikacije („Interne kupovine“).

  Ako kupiš pretplatu, ona će se automatski obnoviti dok ne otkažeš, u skladu sa uslovima koji su ti dostavljeni u trenutku kupovine, kao što je detaljnije opisano u nastavku.

  Ako otkažeš pretplatu, i dalje ćeš imati pristup pogodnostima koje omogućava pretplata, i tako do isteka perioda pretplate kada će takav pristup biti onemogućen.

  Budući da se naše Usluge mogu koristiti bez pretplate, otkazivanje pretplate ne uklanja tvoj profil iz naših Usluga. Ako želiš da potpuno ukineš svoj nalog, moraš to učiniti kako je navedeno u Odeljku 9.

  Tinder je globalna kompanija i naše cene variraju u zavisnosti od brojnih faktora. Često nudimo promotivne cene - koje mogu varirati u zavisnosti od regiona, dužine pretplate, veličine paketa, prethodnih kupovina, aktivnosti na nalogu i ostalih faktora. Takođe, redovno testiramo nove funkcije i opcije za plaćanje. Ako blagovremeno ne otkažeš pretplatu, tvoja pretplata će biti obnovljena po punoj ceni koja je naznačena prilikom kupovine, bez potrebe da izvršiš bilo kakvu dodatnu radnju, a ti nas ovlašćuješ da putem tvog načina plaćanja naplatimo ove iznose. U meri dozvoljenoj zakonom, zadržavamo pravo, uključujući bez prethodne najave, da ograničimo raspoloživu količinu ili prekinemo stavljanje na raspolaganje bilo kog proizvoda, funkcije, usluge ili neke druge ponude; da nametnemo uslove za poštovanje bilo kog kupona, popusta, ponude ili neke druge promotivne akcije; da zabranimo bilo kom korisniku da izvrši bilo kakvu transakciju; i da bilo kom korisniku odbijemo pružanje bilo kojeg proizvoda, usluge ili neke druge ponude. 

  8a. KUPOVINE NA SPOLJNOM SERVISU I POVEZANE PRETPLATE

  Kupovine na spoljnom servisu, uključujući pretplate, mogu se obrađivati putem Spoljnog servisa, u tom slučaju tim kupovinama se mora upravljati putem tvog naloga na Spoljnom servisu. Pretplate se automatski obnavljaju dok ih ne otkažeš.

  Kada kupuješ na Uslugama, možeš da imaš mogućnost plaćanja putem Spoljnog servisa, kao što je nalog na Apple ID ili Google Play („Tvoj nalog na Spoljnom servisu“), a sa Tvog naloga na Spoljnom servisu će biti naplaćen iznos za kupovinu u skladu sa uslovima koji su ti obelodanjeni u trenutku kupovine i opštim uslovima koji se primenjuju na Tvoj nalog na Spoljnom servisu. Neki Spoljni servisi mogu ti naplatiti porez na promet, u zavisnosti od toga gde živiš, što se s vremena na vreme može menjati.

  Ako tvoja kupovina na Spoljnom servisu uključuje pretplatu koja se automatski obnavlja, sa Tvog naloga na Spoljnom servisu će se nastaviti periodična naplata pretplate dok ne otkažeš. Nakon početnog perioda obaveze plaćanja pretplate i ponovo nakon sledećih perioda pretplate, pretplata će se automatski nastaviti po ceni i za vremenski period na koji si pristao kada si se preplatio. Ako si dobio promotivnu ponudu sa popustom, cena za tebe za bilo koji naredni period obnavljanja može porasti u zavisnosti od uslova te ponude nakon isteka početnog perioda pretplate.

  Otkazivanje pretplate: Ako ne želiš da ti se pretplata automatski obnavlja ili ako želiš da promeniš ili otkažeš svoju pretplatu, moraćeš da se prijaviš na svoj Nalog na spoljnom servisu i da pratiš uputstva za upravljanje svojom pretplatom ili njenim otkazivanjem, čak i ako si već izbrisao svoj nalog kod nas ili si izbrisao Aplikaciju sa svog uređaja. Na primer, ako si se pretplatio pomoću svog Apple ID-ja, otkazivanjem upravlja Apple, a ne Tinder. Da bi otkazao kupovinu izvršenu pomoću Apple ID-ja, idi na Podešavanja u aplikaciji i sledi uputstva za otkazivanje. Takođe možeš da pošalješ zahtev za pomoć na Apple Support.

  Slično tome, ako si se pretplatio na Google Play, otkazivanjem upravlja Google. Da bi otkazao kupovinu izvršenu putem Google Play-a, pokreni aplikaciju Google Play na svom mobilnom uređaju i idi u odeljak za Podešavanja. Takođe možeš da pošalješ zahtev za pomoć na Google Play. Ako otkažeš pretplatu, možeš nastaviti da koristiš otkazanu uslugu do isteka aktuelnog roka pretplate. Pretplata se neće obnoviti kada istekne tvoj važeći plaćeni rok.

  Ako pokreneš povraćaj sredstava od finansijske institucije ili na drugi način opozoveš plaćanje izvršeno preko Tvog naloga na Spoljnom servisu, Tinder može odmah ukinuti tvoj nalog prema sopstvenom nahođenju, na osnovu toga što si odredio da ne želiš pretplatu na Tinder. U slučaju da si promenio svoju odluku o povraćaju sredstava od finansijske institucije ili opozivu plaćanja, obrati se Korisničkoj službi. Tinder će zadržati sva sredstva koja se naplate sa Tvog naloga na Spoljnom servisu sve dok ne otkažeš pretplatu preko Tvog naloga na Spoljnom servisu. Određeni korisnici mogu imati pravo da zatraže povraćaj sredstava od nas. Vidi detaljnije informacije u pod-odeljku 8d u nastavku.

  8b. INTERNE KUPOVINE I POVEZANE PRETPLATE

  Interne kupovine, uključujući pretplate, obrađuju se korišćenjem Načina plaćanja koji navedeš na Veb-lokaciji ili u Aplikaciji. Pretplate se automatski obnavljaju dok ih ne otkažeš.

  Ako izvršiš Internu kupovinu, slažeš se da platiš cene prikazane za Usluge koje si odabrao, kao i eventualne poreze na promet ili slične poreze koji se mogu naplatiti za tvoja plaćanja (i koji se mogu menjati s vremena na vreme), i ovlašćuješ Tinder da ti naplati za to preko Načina plaćanja koji si naveo (tvoj „Način plaćanja“). Tinder može ispraviti svoje eventualne greške ili propuste u vezi sa naplatom čak i ako smo već zatražili ili primili uplatu. Ako pokreneš povraćaj sredstava od finansijske institucije ili na drugi način opozoveš plaćanje izvršeno preko tvog Načina plaćanja, Tinder može odmah ukinuti tvoj nalog prema sopstvenom nahođenju, na osnovu toga što si odredio da ne želiš pretplatu na Tinder. U slučaju da si promenio svoju odluku o povraćaju sredstava od finansijske institucije ili opozivu plaćanja, obrati se Korisničkoj službi.

  Ako tvoja Interna kupovina uključuje pretplatu koja se automatski obnavlja, putem tvog Načina plaćanja će se nastaviti periodična naplata pretplate dok ne otkažeš. Nakon početnog perioda obaveze plaćanja pretplate i ponovo nakon sledećih perioda pretplate, tvoja pretplata će se automatski nastaviti po ceni i tokom perioda koje si prihvatio prilikom pretplaćivanja, dok ne otkažeš.

  Da bi otkazao pretplatu, prijavi se na Veb-lokaciju ili Aplikaciju i idi na odeljak Nalog. Ako otkažeš pretplatu, možeš nastaviti da koristiš otkazanu uslugu do isteka aktuelnog roka pretplate. Pretplata se neće obnoviti kada istekne tvoj važeći rok plaćanja pretplate.

  Informacije o svom Načinu plaćanja možeš da izmeniš pomoću alatke Podešavanja i prateći link kako bi omogućio da tvoja nadogradnja istekne. Ako plaćanje ne uspe usled isteka, nedovoljnih sredstava ili iz drugog razloga, ti ostaješ odgovoran za sve neizmirene iznose i dozvoljavaš nam da nastavimo da naplaćujemo preko tvog Načina plaćanja, u skladu sa ažuriranim informacijama. To može dovesti do promene datuma naplate.

  Osim toga, ovlašćuješ nas da pribavimo ažurirane ili zamenske datume isteka i brojeve kartice za tvoju kreditnu ili debitnu karticu koju si dobio od izdavača kartice. Uslovi plaćanja zavisiće od tvog Načina plaćanja i mogu biti definisani ugovorima između tebe i finansijske institucije, izdavača kreditne kartice ili drugog dobavljača tvog izabranog Načina plaćanja. Ako je tvoje mesto stanovanja izvan Amerike, slažeš se da se tvoja uplata Tinderu može izvršiti preko kompanije MTCH Technology Services Limited, a ako je tvoje mesto stanovanja u Sjedinjenim Državama, da se tvoja uplata Tinderu može izvršiti preko kompanije Plentyoffish Media LLC. Određeni korisnici mogu imati pravo da zatraže povraćaj sredstava od nas. Vidi detaljnije informacije u pod-odeljku 8d u nastavku.

  8c. VIRTUELNE STAVKE

  Za virtuelne stavke se ne vrši povraćaj sredstava i one podležu određenim uslovima.

  S vremena na vreme, možda ćeš imati priliku da kupiš ograničenu, ličnu, neprenosivu, opozivu licencu koja se ne može podlicencirati za korišćenje ili pristup posebnim funkcijama ograničene upotrebe, uključujući, ali ne ograničavajući se na kredite koji se mogu iskoristiti za virtuelne stavke, kao što su Super Like, Boost, Live Credits, ili Gifts („Virtuelna stavka(e)“) sa Tindera. Virtuelne stavke možeš kupiti samo od nas ili naših ovlašćenih partnera putem naših Usluga.

  Virtuelne stavke podrazumevaju ograničeno licencno pravo regulisano ovim Ugovorom i, osim ako je drugačije zabranjeno važećim zakonom, nikakvo vlasničko pravo niti vlasništvo nad Virtuelnim stavkama se ne prenosi na tebe niti ti se dodeljuje. Ovaj ugovor se ne sme tumačiti kao prodaja bilo kakvih prava nad Virtuelnim stavkama.

  Stanje Virtuelnih stavki na tvom nalogu ne predstavlja stanje u stvarnosti niti odražava bilo kakvu akumuliranu vrednost, već predstavlja samo meru obima tvoje licence. Za Virtuelne stavke se ne plaća naknada u slučaju nekorišćenja, ali će tvoja licenca za Virtuelne stavke prestati da važi, u skladu sa uslovima ovog Ugovora, kada Tinder prestane da nudi Usluge ili u slučaju zatvaranja ili ukidanja tvog naloga.

  Tinder zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, naplati naknadu za pravo pristupa ili korišćenja Virtuelnih stavki i/ili može distribuirati Virtuelne stavke uz naknadu ili besplatno. Tinder može da upravlja, reguliše, kontroliše, menja ili ukloni Virtuelne stavke u bilo kom trenutku, uključujući preduzimanje radnji koje mogu uticati na percipiranu vrednost ili kupovnu cenu, ako je primenljivo, bilo koje Virtuelne stavke. Tinder neće snositi odgovornost prema tebi ili bilo kojoj trećoj strani u slučaju da Tinder iskoristi ta prava. Prenos Virtuelnih stavki je zabranjen, i slažeš se da nećeš prodavati, unovčavati ili na neki drugi način prenositi Virtuelne stavke bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu. Virtuelne stavke se mogu koristiti samo preko Usluga.

  SVE KUPOVINE I KORIŠĆENJE VIRTUELNIH STAVKI PREKO USLUGA SMATRAJU SE KONAČNIM, BEZ MOGUĆNOSTI POVRAĆAJA NOVCA. POTVRĐUJEŠ DA TINDER NEMA OBAVEZU DA TI IZVRŠI POVRAĆAJ NOVCA IZ BILO KOG RAZLOGA, KAO I DA NEĆEŠ DOBITI NOVAC ILI NEKI DRUGI VID KOMPENZACIJE ZA NEISKORIŠĆENE VIRTUELNE STAVKE PO ZATVARANJU NALOGA, BILO DA SI GA ZATVORIO DOBROVOLJNO ILI PRISILNO.

  8d. POVRAĆAJ NOVCA

  Uopšteno gledano, povraćaj novca nije moguć ni za jednu kupovinu. Posebni uslovi za povraćaj novca primenjuju se u EU, EEP, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Koreji i Izraelu. Posebni uslovi za povraćaj novca se takođe primenjuju u Arizoni, Kaliforniji, Koloradu, Konektikatu, Ilinoisu, Ajovi, Minesoti, Njujorku, Severnoj Karolini, Ohaju, Rod Ajlendu i Viskonsinu.

  Uošteno gledano, sve kupovine su konačne i za njih nije moguć povraćaj novca, i ne postoji mogućnost povraćaja novca ili kredita za delimično iskorišćene periode, osim ako zakoni koji se primenjuju u tvojoj jurisdikciji zahtevaju povraćaj novca.

  Za pretplatnike koji stanuju u EU, EEP, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj:

  u skladu sa lokalnim zakonom, imaš pravo na pun povraćaj novca u periodu od 14 dana nakon početka pretplate. Imaj u vidu da ovaj 14-dnevni period počinje kada i pretplata.

  Za pretplatnike koji stanuju u Nemačkoj: 

  možeš prekinuti pretplatu nakon što se ona obnovi sa otkaznim rokom od mesec dana. Tvoje pravo na prekid iz opravdanih razloga ostaje nepromenjeno.

  Za pretplatnike i kupce Virtuelnih stavki koji stanuju u Republici Koreji:

  u skladu sa lokalnim pravnim propisima, imaš pravo na punu refundaciju pretplate i/ili neiskorišćenih Virtuelnih stavki u periodu od 7 dana nakon kupovine. Imaj u vidu da taj 7-dnevni period počinje da teče od trenutka kupovine.

  Za pretplatnike koji stanuju u Arizoni, Kaliforniji, Koloradu, Konektikatu, Ilinoisu, Ajovi,Minesoti, Njujorku, Severnoj Karolini, Ohaju, Rod Ajlendu, Viskonsinu i Izraelu:

  Tvoje pravo na otkazivanje - Možeš otkazati svoju pretplatu, bez penala ili obaveza, u bilo kom trenutku do ponoći trećeg radnog dana od datuma pretplate. U slučaju tvoje smrti pre isteka perioda pretplate, tvoji naslednici će imati pravo na povraćaj novca za deo plaćene pretplate koji bi važio za period nakon tvoje smrti. U slučaju da postaneš invalid (u meri koja ti onemogućava da koristiš naše Usluge) pre isteka perioda pretplate, imaćeš pravo na povraćaj novca za deo plaćene pretplate koji bi važio za period nakon nastanka invaliditeta. Za to je potrebno da Kompaniju obavestiš na isti način kao što bi to učinio za postupak povraćaja novca, opisan u nastavku.

  If any of the above apply to you and you subscribed using your Apple ID, your refund requests are handled by Apple, not Tinder. To request a refund, please contact your External Service directly; for example using your Apple device, go to Settings > iTunes & App Stores > [click on your Apple ID] > View Apple ID > Purchase History. Find the transaction and select "Report a Problem." You can also request a refund at Apple Support. For any other purchase, please contact Tinder Customer Service with your order number (see your confirmation email) by mailing or delivering a signed and dated notice which states that you, the buyer, are canceling this Agreement, or words of similar effect. Please also include the email address or telephone number associated with your account along with your order number. This notice shall be sent to:

  Tinder,
  Attn: Cancellations,
  P.O. Box 25472,

  Dallas, Texas 75225, USA

 9. ZATVARANJE NALOGA

  Ako više ne želiš da koristiš naše Usluge ili ako zatvorimo tvoj nalog iz bilo kog razloga, evo šta treba da znaš.

  Možeš izbrisati svoj nalog u bilo kom trenutku tako što ćeš se prijaviti na Veb-lokaciju ili Aplikaciju, otići na „Podešavanja“, kliknuti na „Izbriši nalog“ i slediti uputstva da bi dovršio postupak brisanja. Međutim, moraćeš da otkažeš/upravljaš bilo kojom kupovinom na Spoljnom servisu putem Naloga na Spoljnom servisu (npr. iTunes, Google Play) da biste izbegli dodatnu naplatu.

  Tinder zadržava pravo da istraži i, ako je to prikladno, obustavi ili zatvori tvoj nalog bez povraćaja novca ako Tinder smatra da si prekršio ove Uslove, zloupotrebio naše Usluge ili postupao na način koji Tinder smatra neprikladnim ili nezakonitim, na našim Uslugama ili van njih. Zadržavamo pravo da koristimo bilo koja lična, tehnološka, pravna ili druga sredstva dostupna za sprovođenje Uslova, u bilo kom trenutku bez snošenja odgovornosti i bez obaveze da te prethodno obavestimo, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravo da ti onemogućimo pristup Uslugama.

  Ako ti ili Tinder zatvorite tvoj nalog iz bilo kog razloga, ovi Uslovi važe i dalje i ostaju primenljivi na odnos između tebe i Tindera, i nećeš imati pravo na bilo kakav povraćaj novca za izvršene kupovine. Tvoje informacije će se čuvati i izbrisati u skladu sa našom Politikom privatnosti.

 10. BEZ PROVERE ISTORIJE EVENTUALNOG IZVRŠENJA KRIVIČNIH DELA ILI VERIFIKACIJE IDENTITETA

  Tinder ne vrši provere istorije eventualnog izvršenja krivičnih dela niti verifikacije identiteta svojih korisnika. Iako Tinder nastoji da stvori okruženje u kojem se korisnici međusobno poštuju, on ne snosi odgovornost za ponašanje korisnika na Uslugama ili van njih. Komuniciraj sa drugima oslanjajući se na svoju najbolju procenu i pregledaj naše Savete za zaštitu bezbednosti.

  JASNO TI JE DA TINDER NE SPROVODI PROVERU DA LI SU KORISNICI OSUĐIVANI ILI VERIFIKACIJU IDENTITETA NITI NA NEKI DRUGI NAČIN ISPITUJE ISTORIJU SVOJIH KORISNIKA.TINDER NE DAJE NIKAKVE TVRDNJE NITI GARANCIJE U VEZI SA PONAŠANJEM, IDENTITETOM, ZDRAVSTVENIM STANJEM, FIZIČKIM STANJEM, NAMERAMA, LEGITIMNOSTI ILI ISTINITOSTI KORISNIKA. TINDER ZADRŽAVA PRAVO DA U BILO KOM TRENUTKU OBAVI - A TI OVLAŠĆUJEŠ TINDER DA OBAVI - BILO KAKVU PROVERU EVENTUALNE OSUĐIVANOSTI ILI NEKE DRUGE PREGLEDE (KAO ŠTO SU PRETRAGE REGISTRA SEKSUALNIH PRESTUPNIKA) POMOĆU JAVNO DOSTUPNIH BAZA PODATAKA, I SLAŽEŠ SE DA SE SVE INFORMACIJE KOJE DOSTAVIŠ MOGU KORISTITI U TU SVRHU. AKO KOMPANIJA ODLUČI DA SPROVEDE BILO KAKAV PREGLED PREKO AGENCIJE ZA IZVEŠTAVANJE O POTROŠAČIMA, OVIM OVLAŠĆUJEŠ KOMPANIJU DA DOBIJE I KORISTI IZVEŠTAJ O POTROŠAČU KOJI SE ODNOSI NA TEBE KAKO BI UTVRDILA TVOJU PODOBNOST PREMA OVIM USLOVIMA.

  LIČNO SI ODGOVORAN ZA SVOJU INTERAKCIJU S OSTALIM KORISNICIMA. NE MOŽEMO GARANTOVATI I NE GARANTUJEMO TVOJU BEZBEDNOST I NE MOŽEMO UMESTO TEBE DA POSTUPAMO U SKLADU SA SAVETIMA ZA ZAŠTITU BEZBEDNOSTI I OSTALIM RAZUMNIM MERAMA PREDOSTROŽNOSTI. UVEK KORISTI SVOJU NAJBOLJU PROCENU I PREDUZMI ODGOVARAJUĆE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRILIKOM KOMUNIKACIJE ILI SUSRETANJA SA OSOBAMA KOJE SI TEK UPOZNAO. OBAVEŠTENJA PRIMLJENA PUTEM USLUGE, UKLJUČUJUĆI AUTOMATSKA OBAVEŠTENJA KOJA ŠALJE TINDER, MOGU BITI REZULTAT TOGA ŠTO KORISNICI POSTUPAJU S USLUGOM U NEPRAVILNE SVRHE, UKLJUČUJUĆI PREVARU, ZLOSTAVLJANJE, UZNEMIRAVANJE ILI NEKO DRUGO NEPROPISNO PONAŠANJE TE VRSTE.

  Iako Tinder nastoji da stvori okruženje u kojem se korisnici međusobno poštuju, on ne snosi odgovornost za ponašanje korisnika na Uslugama ili van njih. Slažeš se da ćeš biti oprezan u svim interakcijama sa ostalim korisnicima, a naročito ako odlučiš da komunicirate van Usluge ili se sretnete uživo.

 11. ODRICANjE OD ODGOVORNOSTI

  Tinderove Usluge se pružaju „kakve jesu“ i mi ne dajemo i ne možemo da dajemo nikakve izjave o sadržaju ili funkcijama naših Usluga ili Sadržaja članova.

  TINDER PRUŽA SVOJE USLUGE „KAKVE JESU“ I „PREMA DOSTUPNOSTI“ I U MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE, USTAVNE ILI DRUGE, U VEZI SA USLUGAMA (UKLJUČUJUĆI I SVE SADRŽAJE NA NJIMA), UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, I SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O ZADOVOLJAVAJUĆEM KVALITETU, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. TINDER NE TVRDI I NE GARANTUJE (A) DA ĆE NAŠE USLUGE RADITI NEOMETANO, BEZBEDNO ILI BEZ GREŠAKA, (B) DA ĆE BILO KAKVI NEDOSTACI ILI GREŠKE U OKVIRU NAŠIH USLUGA BITI OBELODANJENI ILI ISPRAVLJENI, NITI (C) DA ĆE BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJE KOJE PRIBAVIŠ NA NAŠIM USLUGAMA ILI PREKO NJIH BITI TAČNI, POTPUNI, AKTUELNI ILI PRIKLADNI ZA TVOJE SVRHE. DALJE, TINDER NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE ZA BROJ AKTIVNIH KORISNIKA U BILO KOM TRENUTKU, ZA SPOSOBNOST ILI ŽELJU KORISNIKA DA KOMUNICIRAJU SA TOBOM ILI DA TE UPOZNAJU, NITI ZA KRAJNJU KOMPATIBILNOST ILI PONAŠANJE KORISNIKA KOJE SUSREĆEŠ PUTEM USLUGA.

  TINDER NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJI SADRŽAJ KOJI TI ILI NEKI DRUGI KORISNIK ILI TREĆA STRANA OBJAVITE, POŠALJETE, PRIMITE ILI KOJI DELUJE PREKO NAŠIH USLUGA, NITI TINDER PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA IDENTITET, NAMERE, LEGITIMITET ILI ISTINITOST BILO KOG KORISNIKA SA KOJIM MOŽDA KOMUNICIRAŠ PUTEM TINDERA. SVIM MATERIJALIMA KOJE PREUZMEŠ ILI IH NA DRUGI NAČIN DOBIJEŠ PREKO NAŠIH USLUGA PRISTUPAŠ NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I RIZIK. TINDER NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVU ŠTETU NA TVOM RAČUNARSKOM HARDVERU, RAČUNARSKOM SOFTVERU ILI NEKOJ DRUGOJ OPREMI ILI TEHNOLOGIJI UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU USLED BILO KAKVOG NARUŠAVANJA SIGURNOSTI ILI BILO KOJEG VIRUSA, PROGRAMSKIH GREŠAKA (TZV. BAGOVA), NEODOBRENOG DELOVANJA, HAKOVANJA, PREVARE, GREŠKE, PROPUSTA, PREKIDA, KVARA, KAŠNJENJA U RADU ILI PRENOSU, KVARA NA RAČUNARSKOJ LINIJI ILI MREŽI, ILI BILO KOJEG DRUGOG TEHNIČKOG ILI NEKOG DRUGOG POREMEĆAJA ILI NEPRAVILNOSTI U RADU.

 12. ZAKON O DIGITALNIM MILENIJUMSKIM AUTORSKIM PRAVIMA

  Kršenje autorskih prava shvatamo veoma ozbiljno. Molimo te da nam pomogneš u nastojanju da ga rešimo promptno i efikasno.

  Tinder je usvojio sledeće smernice za postupanje u slučaju kršenja autorskih prava u skladu sa Zakonom o digitalnim milenijumskim autorskim pravima („DMCA“). Ako smatraš da bilo koji Sadržaj članova ili Naš sadržaj krši tvoja prava intelektualne svojine, pošalji obaveštenje o takvom kršenju („Obaveštenje o uklanjanju u skladu sa DMCA“) uključujući sledeće:

  1. Fizički ili elektronski potpis osobe ovlašćene da postupa u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno;

  2. Identifikacija dela zaštićenog autorskim pravima za koja se tvrdi da su prekršena, ili, ako je više radova zaštićenih autorskim pravima na jednoj veb-lokaciji pokriveno jednim obaveštenjem, reprezentativni spisak predmetnih dela;

  3. Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši ili da je predmet povrede i koji treba ukloniti ili mu onemogućiti pristup, i informacije koje su razumno dovoljne da omoguće pružaocu usluga da locira materijal;

  4. Informacije koje su razumno dovoljne da omoguće pružaocu usluga da te kontaktira, kao što su adresa, telefonski broj i, ako je dostupna, adresa elektronske pošte;

  5. Izjava o opravdanoj sumnji da upotrebu materijala na način na koji se upućuje pritužba nije dozvolio vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon; i

  6. Izjava da su, pod pretnjom krivičnog gonjenja za lažno svedočenje, informacije u obaveštenju tačne i da si ovlašćen da postupaš u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno.

  Sva Obaveštenja o uklanjanju u skladu sa DMCA treba uputiti e-porukom na copyright@match.com, pozivom na broj telefona na 214-576-3272 ili poštom na sledeću adresu: Copyright Compliance Department c/o Tinder Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231.

  Tinder će ukinuti naloge osoba koje više puta prekrše naša pravila.

 13. REKLAME I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

  Na našim Uslugama možeš videti reklame i promotivne akcije trećih strana. Tinder ne podržava i nije odgovoran za tvoju interakciju sa tim proizvodima ili uslugama.

  Naše Usluge mogu sadržati reklame i promotivne akcije trećih strana i linkove ka ostalim veb-lokacijama ili resursima.  Pored toga, naše Usluge ti mogu omogućiti da odgledaš reklamu u zamenu za Virtuelne stavke; Tinder ne garantuje da ćeš uvek imati pravo da odgledaš takve reklame, ili da će bilo koja takva reklama biti dostupna.  Tinder takođe može dostaviti nekomercijalne linkove ili upućivanja na treća lica u okviru svog sadržaja. Tinder ne snosi odgovornost za dostupnost (ili nedostupnost) tih spoljnih veb-lokacija ili resursa ili sadržaja u okviru njih. Dalje, Tinder nije odgovoran za, i ne podržava, bilo koje proizvode ili usluge koje mogu ponuditi nezavisne veb-lokacije ili resursi. Ako odlučiš da ostvariš interakciju sa trećim stranama koja je moguća preko naših Usluga, tvoju interakciju sa njima uređivaće uslovi te treće strane. Tinder nije odgovoran niti snosi krivicu za uslove i postupke trećih strana.

 14. OGRANIČENjE ODGOVORNOSTI

  Odgovornost Tindera ograničena je u maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom.

  U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, TINDER I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENI, DAVAOCI LICENCI I PRUŽAOCI USLUGA NI U KOM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU POSREDNU, POSLEDIČNU, EGZEMPLARNU, SLUČAJNU, POSEBNU, KAZNENU, FIKSNU ILI POVEĆANU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK PROFITA, BILO DIREKTAN ILI POSREDAN, ILI BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA, KORIŠĆENJA, UGLEDA I DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE DO KOJIH DOĐE USLED: (I) TVOG PRISTUPA USLUGAMA, NJIHOVOG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA USLUGA; (II) PONAŠANJA ILI SADRŽAJA OSTALIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA NA ILI PREKO BILO KOJE OD USLUGA NAŠIH POVEZANIH DRUŠTAVA ILI U VEZI SA USLUGAMA; ILI (III) NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA, KORIŠĆENJA ILI IZMENA TVOG SADRŽAJA, ČAK I AKO JE TINDER BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVE ŠTETE DOĐE. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU ZBIRNA ODGOVORNOST TINDERA PREMA TEBI ZA SVE TUŽBE KOJE SE ODNOSE NA USLUGE NEĆE PREMAŠITI VEĆU VREDNOST OD (A) 100 USD ILI (B) IZNOSA, AKO POSTOJI, KOJI SI PLATIO TINDERU ZA USLUGE TOKOM PERIODA OD DVADESET ČETIRI (24) MESECA NEPOSREDNO PRE DATUMA PRVOG PODNOŠENJA TUŽBE, POKRETANJA ARBITRAŽE ILI NEKOG DRUGOG PRAVNOG POSTUPKA PROTIV TINDERA, BILO ZAKONSKOG, PRAVNOG ILI PREMA NAČELIMA PRAVIČNOSTI, PRED BILO KOJIM TRIBUNALOM. OGRANIČENJE ŠTETE DEFINISANO U PRETHODNOJ REČENICI VAŽI (i) BEZ OBZIRA NA TO NA KOJOJ SE OSNOVI ZASNIVA ODGOVORNOST (NEIZVRŠENJE OBAVEZA, UGOVOR, DELIKT, ZAKONSKE OBAVEZE ILI OSTALO), (ii) BEZ OBZIRA NA TIP NEISPUNJAVANJA PRAVA, PRIVILEGIJA ILI OBAVEZA, I (iii) U ODNOSU NA SVE DOGAĐAJE, USLUGU I OVAJ UGOVOR.

  ODREDBE O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI IZ 14. ODELJKA VAŽE ČAK I AKO VAŠI PRAVNI LEKOVI NA OSNOVU OVOG UGOVORA NE ISPUNE SVOJU OSNOVNU SVRHU.

  NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE ODREĐENIH VIDOVA ŠTETE, PA NEKA ILI SVA OGRANIČENJA IZ OVOG ODELJKA MOŽDA NE VAŽE ZA TEBE.

 15. ODELJAK ZA REŠAVANJE SPOROVA

  U malo verovatnom slučaju da imamo pravni spor, u nastavku je definisano kako se Strane slažu da postupaju, osim ako je takvo postupanje zabranjeno važećim zakonom.

  Bilo koji pod-odeljak u ovom Odeljku za rešavanje sporova koji je zabranjen zakonom neće se primenjivati na korisnike koji žive u toj jurisdikciji, uključujući pod-odeljke 15b, 15c, 15d i 15e, koji se neće primenjivati na korisnike koji žive u EU, EEP, Velikoj Britaniji ili Švajcarskoj. Onlajn platforma Evropske komisije za rešavanje sporova dostupna je na stranici Onlajn rešavanje sporova | Evropska komisija. Tinder ne učestvuje u postupcima rešavanja sporova pred entitetom za potrošačku arbitražu za korisnike sa prebivalištem u EU, EEP, UK ili Švajcarskoj.

  15a. POSTUPAK ZA NEFORMALNO REŠAVANJE SPOROVA

  Ako si iz bilo kojeg razloga nezadovoljan našim Uslugama, prvo kontaktiraj Tinderovu Korisničku službu kako bismo mogli pokušati da rešimo tvoje nesuglasice bez potrebe za spoljnom pomoći. Ako odlučiš da pokreneš spor, tužbu ili raspravu za rešavanje nesuglasica protiv Tindera, primenjivaće se ovi Uslovi. Za potrebe ovog Postupka za rešavanje sporova i Arbitražnih procedura navedenih u Odeljku 15, „Tinder“ će uključivati naša povezana društva, zaposlene, davaoce licenci i pružaoce usluga.  

  Tinder ceni svoj odnos sa tobom i ceni obostranu korist ostvarenu neformalnim rešavanjem Sporova. „Spor“ predstavlja svaki spor, odštetni zahtev ili spor za rešavanje nesuglasica između tebe i Tindera koji proizilaze ili su na bilo koji način povezani sa ovim Ugovorom (uključujući svako navodno kršenje ovog Ugovora), Uslugom ili našim odnosom sa tobom. Termin „Spor“ koji se koristi u ovom Ugovoru imaće najšire moguće značenje i uključuje odštetne zahteve koji su nastali pre postojanja ovog ili bilo kojeg prethodnog ugovora, i odštetne zahteve koji su nastali tokom trajanja ovog Ugovora ili nakon raskida ovog Ugovora (osim ako ovaj Ugovor nije zamenjen naknadnim Ugovorom koji ste ti i Tinder zaključili). Ako imaš spor sa Tinderom („Tvoj spor“), pre nego što formalno pokreneš Tvoj spor pred arbitražnim sudom ili pred sudom za sporove male vrednosti, slažeš se da prvo pošalješ detaljno obaveštenje („Obaveštenje“) na adresu CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA. Međutim, ako Tvoj spor uključuje pojedinačne odštetne zahteve koji se odnose na seksualni napad ili seksualno uznemiravanje u vezi s tvojim korišćenjem Usluga, tada nisi obavezan da pošalješ Obaveštenje pre nego što podneseš svoj zahtev u skladu sa Odeljkom 17. Ako Tinder ima spor sa tobom („Tinderov spor“), Tinder se slaže da će ti prvo poslati Obaveštenje na tvoju najnoviju adresu e-pošte koja nam je dostavljena ili ako nema adrese e-pošte, na neki drugi kanal za kontakt pribavljen iz informacija povezanim sa tvojim nalogom. Tvoje Obaveštenje mora da sadrži sve sledeće informacije: (1) tvoje ime i prezime; (2) informacije koje omogućavaju Tinderu da identifikuje tvoj nalog, uključujući sliku ili snimak ekrana tvog profila, tvoju adresu, broj mobilnog telefona, adresu e-pošte i datum rođenja koji si, ako jesi, koristio za registraciju naloga; i (3) detaljan opis tvog Spora, uključujući prirodu i činjeničnu osnovu tvog odštetnog zahteva i pomoći koju tražiš uz odgovarajući proračun navodne štete (ako postoji) koju si pretrpio. Moraš lično potpisati to Obaveštenje da bi ono proizvodilo pravno dejstvo. Tinderovo Obaveštenje o sporu mora takođe sadržati detaljan opis Tinderovog spora, koji će uključivati prirodu i činjeničnu osnovu njegovog zahteva i pomoći koju traži, uz odgovarajući proračun naše štete (ako postoji). Ti i Tinder se slažete da pregovarate u dobroj veri u nastojanju da rešite spor. Kao deo ovih pregovora u dobroj veri, Tinder može zatražiti telefonsku konferenciju sa tobom kako bi razgovarali o Tvom sporu, a ti pristaješ da lično učestvuješ sa svojim advokatom ako te zastupa advokat. Isto tako, ti možeš zatražiti telefonsku konferenciju da bi razgovarao o Tinderovom sporu, a Tinder pristaje na učešće jednog svog predstavnika. (Radi izbegavanja sumnje, Tinderovo ukidanje tvog naloga, kako je navedeno u Odeljku 4. gore, nije Tinderov Spor sa tobom.) Ovaj neformalni postupak treba da dovede do rešavanja Spora. Međutim, ako se spor ne reši u roku od 60 dana od prijema potpuno popunjenog Obaveštenja, a Strane se na drugi način nisu međusobno dogovorile o produženju ovog vremenskog perioda za neformalno rešavanje sporova, ti ili Tinder možete pokrenuti arbitražu (podleže pravu Strane da izabere sud za sporove male vrednosti kako je navedeno u nastavku). 

  Završetak ovog neformalnog rešavanja sporova preduslov je za podnošenje bilo kakvog zahteva za arbitražu ili tužbu pred sudom za sporove male vrednosti (isključujući pojedinačne odštetne zahteve koji se odnose na seksualni napad ili seksualno uznemiravanje u vezi s vašim korišćenjem Usluga). Ako se tako ne učini, to predstavlja kršenje ovog Ugovora. Zastare rokova i bilo kakvi rokovi za plaćanje taksi će biti obustavljeni za vreme tvog i Tinderovog učešća u ovom postupku neformalnog rešavanja sporova. Osim ako je zabranjeno važećim zakonom, pružalac usluga arbitraže, Nacionalna agencija za arbitražu i posredovanje („NAM“), neće prihvatiti ili upravljati bilo kakvim zahtevima za arbitražu i administrativno će zatvoriti bilo koju arbitražu osim ako Strana koja podnosi takav zahtev za arbitražu može u pisanoj formi potvrditi da su uslovi ovog postupka neformalnog rešavanja sporova u potpunosti zadovoljeni. Nadležni sud ima ovlašćenje da sprovede ovu odredbu i da u skladu sa tim naloži bilo koji arbitražni postupak ili sudski postupak pred sudom za sporove male vrednosti. 

  Sve ponude, obećanja, postupanje i izjave date tokom postupka neformalnog rešavanja sporova od strane bilo koje Strane, njenih zastupnika, zaposlenih i advokata su poverljivi i ne mogu se prihvatiti u bilo koju svrhu u bilo kom narednom postupku (osim u meri koja je potrebna da se u pisanoj formi potvrdi da je Strana ispunila zahteve ovog postupka neformalnog rešavanja sporova pre početka arbitraže pred NAM-om), pod uslovom da dokazi koji bi inače bili prihvatljivi ili prikazani neće biti proglašeni neprihvatljivim ili neprikazivim.

  15b. POJEDINAČNA POMOĆ: ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE I SUĐENJA PRED POROTOM 

  U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, TI I TINDERSE ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM I PRAVA NA PARNICU NA SUDU U KORIST POJEDINAČNE ARBITRAŽE (OSIM SUDA ZA SPOROVE MALE VREDNOSTI ILI POJEDINAČNIH ODŠTETNIH ZAHTEVA KOJI SE ODNOSE NA SEKSUALNI NAPAD ILI SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE U VEZI S VAŠIM KORIŠĆENJEM USLUGA, KAKO JE OVDE NAVEDENO). TI I TINDERSE ODRIČETE PRAVA DA PODNESETE ILI UČESTVUJETE U KOLEKTIVNOJ TUŽBI PROTIV DRUGE STRANE ILI NA DRUGI NAČIN DA ZATRAŽITE POMOĆ NA KOLEKTIVNOJ OSNOVI, UKLJUČUJUĆI SVE TUŽBE PROTIV TINDERA KOJE SU TRENUTNO U TOKU. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, NEĆE POSTOJATI PRAVO ILI OVLAŠĆENJE DA SE BILO KOJI ODŠTETNI ZAHTEVI REŠAVAJU ARBITRAŽOM ILI PARNICOM NA GRUPNOJ, KOLEKTIVNOJ, ZASTUPNIČKOJ, KONSOLIDOVANOJ ILI PRIVATNOJ OSNOVI PRAVOBRANIOCA (PRAVNOG ZASTUPNIKA DRŽAVE).ARBITAR MOŽE ARBITRAŽNOM ODLUKOM DODELITI ISTU POMOĆ KOJA JE DOSTUPNA NA SUDU POD USLOVOM DA ARBITAR MOŽE DA DODELI SAMO KONAČNU POMOĆ (UKLJUČUJUĆI ZABRANU ILI DEKLARATORNU POMOĆ) U KORIST POJEDINAČNE STRANE KOJA TRAŽI POMOĆ I SAMO U ONOJ MERI KOJA JE NEOPHODNA ZA PRUŽANJE KONAČNE POMOĆI OPRAVDANE ODŠTETNIM ZAHTEVOM TE POJEDINAČNE STRANE. ARBITAR NE MOŽE DA DODELI KONAČNU POMOĆ ZA, PROTIV ILI U IME BILO KOGA KO NIJE STRANA U ARBITRAŽI NA GRUPNOJ, KOLEKTIVNOJ, ZASTUPNIČKOJ ILI PRIVATNOJ OSNOVI PRAVOBRANIOCA (PRAVNOG ZASTUPNIKA DRŽAVE).AKO SUD UTVRDI DA JE BILO KOJA OD OVIH ZABRANA IZ OVOG STAVA NEIZVRŠIVA U VEZI SA ODREĐENIM ODŠTETNIM ZAHTEVOM ILI ZAHTEVOM ZA POMOĆ (KAO ŠTO JE ZAHTEV ZA OBEŠTEĆENJE JAVNE PRIRODE), A SVE ŽALBE U VEZI S TOM ODLUKOM SU POTVRĐENE I TAKVA ODLUKA POSTANE PRAVOSNAŽNA, TADA SE TI I TINDERSLAŽETE DA ĆE SE TAJ ODŠTETNI ZAHTEV ILI ZAHTEV ZA POMOĆ POKRENUTI PRED SUDOM, ALI ĆE BITI OBUSTAVLJEN DO POJEDINAČNE ARBITRAŽE ZA PREOSTALE ODŠTETNE ZAHTEVE ZA POMOĆ KOJE SI PODNEO.AKO SE UTVRDI DA JE OVAJ KONKRETAN STAV NEPRIMENLJIV, TADA ĆE CELA OVA ODREDBA O ARBITRAŽI (OSIM ODRICANJA OD SUĐENJA PRED POROTOM I POSTUPKA NEFORMALNOG REŠAVANJA SPOROVA) BITI NIŠTAVNA. OVAJ STAV JE SUŠTINSKI DEO OVOG UGOVORA O ARBITRAŽI.

  15c. REŠAVANJE SPOROVA PUTEM ARBITRAŽE ILI PRED SUDOM ZA SPOROVE MALE VREDNOSTI

  Svaki spor (koji Tinderov Korisnički servis ne reši neformalno ili kako je predviđeno u pod-odeljku 15a gore) biće rešen isključivo putem OBAVEZUJUĆE POJEDINAČNE ARBITRAŽE, osim ako je drugačije određeno u ovom Odeljku za rešavanje sporova. Bez obzira na gore navedeno, ili ti ili Tinder možete izabrati da se rasprava za pojedinačni odštetni zahtev održi pred sudom za sporove male vrednosti, a pojedinačni odštetni zahtevi koji se odnose na seksualni napad ili seksualno uznemiravanje u vezi s vašim korišćenjem Usluga mogu da se podnesu u skladu sa Odeljkom 17. Ako se zahtev za postupanje pred sudom za sporove male vrednosti podnese nakon pokretanja arbitraže, ali pre nego što je imenovan arbitar, takvu arbitražu administrativno zatvara pružalac usluga arbitraže (npr. NAM). Bilo kakvu raspravu za rešavanje nesuglasica oko nadležnosti suda za sporove male vrednosti određuje isključivo takav sud za sporove male vrednosti. Nijedna odluka koju donese sud za sporove male vrednosti neće imati ekskluzivno dejstvo u bilo kom postupku koji uključuje Tinder i bilo koga drugog osim tebe. U slučaju da sud za sporove male vrednosti posebno utvrdi da nema nadležnost za razmatranje Spora, ti i Tinder ćete pokrenuti arbitražu za spor prema uslovima ovog Ugovora. Sva druga pitanja (osim ako je ovde drugačije određeno) isključivo su predmet odluke Arbitra, uključujući, ali ne ograničavajući se na obim i izvršivost ovog Odeljka za rešavanje sporova, uključujući pitanja arbitraže, svaki zahtev za postupanje pred sudom za sporove male vrednosti koji se podnese nakon imenovanja arbitra, i svaki spor oko toga da li bilo koja Strana krši ili neispunjava Odeljak za rešavanje sporova ili se izričito ili implicitno odrekla prava na arbitražu. Ako ti ili Tinder osporite izbor suda za sporove male vrednosti u tvom Sporu, a nadležni sud utvrdi da je izbor suda za sporove male vrednosti nesprovodljiv, onda će takav izbor biti odvojen od ovog Ugovora u pogledu tvog Spora. Međutim, takva sudska odluka neće se smatrati niti tretirati kao obavezujuća niti će imati preekskluzivno dejstvo u odnosu na bilo koji postupak koji uključuje Tinder i bilo koga drugog osim tebe. 

  Svi sudski postupci za sprovođenje ovog Odeljka 15 za Rešavanje sporova, uključujući svaki postupak za potvrđivanje, menjanje ili poništavanje arbitražne odluke, moraju se pokrenuti u skladu sa Odeljkom 17. U slučaju da se Odeljak 15 za Rešavanje sporova iz bilo kog razloga smatra neprimenljivim, bilo koji sudski postupak protiv Tindera (osim tužbi pred sudom za sporove malih vrednosti) može se pokrenuti samo pred federalnim ili državnim sudovima koji se nalaze u okrugu Dalas u Teksasu. Ovim se neopozivo slažeš sa pojedinačnom nadležnošću tih sudova nad tobom u takve svrhe i odričeš se prava na podnošenje žalbe da ti sudovi predstavljaju neprikladan forum.

  15d. PROTOKOLI ZA POJEDINAČNU ARBITRAŽU I PROTOKOLI ZA MASOVNU ARBITRAŽU 

  Ovaj pod-odeljak 15d odnosi se na Sporove koji se podnose NAM-u nakon potpunog završetka postupka neformalnog rešavanja sporova opisanog u pod-odeljku 15a gore i kada ti ili Tinder ne izaberete sud za sporove male vrednosti. Svaku arbitražu između tebe i Tindera vodiće NAM u skladu sa operativnim Pravilima i procedurama sveobuhvatnog rešavanja sporova NAM-a („NAM pravila“) koja su na snazi u vreme podnošenja bilo kakvog zahteva za arbitražu NAM-u, kako je izmenjeno ovim Odeljkom 15 za Rešavanje sporova. Primerak NAM pravila pribavi iz odeljka Pravila, naknade i obrasci - Nacionalna arbitraža i medijacija ili kontaktiraj NAM u NAM-ovom Nacionalnom centru za obradu na adresu 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 ili e-porukom na adresu e-pošte na commercial@namadr.com. Ako NAM nije u stanju ili ne želi da obavlja svoje dužnosti iz ovog Ugovora, Strane će se međusobno dogovoriti o alternativnom administratoru koji će zameniti NAM i preuzeti ulogu NAM-a u skladu sa ovim Ugovorom i ovaj Ugovor će važiti u meri u kojoj je u suprotnosti sa pravilima pružaoca usluga arbitraže. Ako stranke nisu u mogućnosti da se dogovore, podneće zahtev sudu adekvatne nadležnosti da imenuje pružaoca usluga arbitraže koji će preuzeti dužnosti NAM-a prema ovom Ugovoru i ovaj Ugovor će važiti u meri u kojoj je u suprotnosti sa pravilima pružaoca usluga arbitraže.

  Strane se slažu da će se sledeći postupci primenjivati na sve arbitraže pokrenute u skladu sa ovim Odeljkom za Rešavanje sporova (podložno izboru suda za sporove male vrednosti bilo koje Strane kako je gore opisano):

  1. Pokretanje arbitraže – Da bi pokrenuo arbitražu, ti ili Tinder ćete poslati NAM-u zahtev za arbitražu („Zahtev za arbitražu“) koji detaljno opisuje zahtev(e) i zahtev za pomoć, u skladu sa zahtevima ovog Ugovora i NAM pravilima. Ako pošalješ Zahtev za arbitražu, takođe treba da ga pošalješ Tinderu na adresu CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, u roku od 7 dana od dostavljanja Zahtjeva za arbitražu NAM-u. Ako Tinder pošalje Zahtev za arbitražu, poslaćemo ga i na tvoju poštansku adresu koja je podnesena kod nas u istom periodu od 7 dana. Ako tvoja poštanska adresa nije dostupna, poslaćemo ga na tvoju adresu e-pošte koju imamo u dosijeu, ili, ako nema adrese e-pošte, na neki drugi kanal za kontakt do kojeg dođemo iz podataka za kontakt koji su povezani s tvojim nalogom. Pružalac usluga arbitraže neće prihvatiti niti upravljati bilo kakvim zahtevom za arbitražu i administrativno će zatvoriti svaki takav zahtev za arbitražu koji nije potvrđen u pisanoj formi da Strana ispunjava uslove iz Odeljka 15. za Rešavanje sporova ili ako bilo koja Strana odabere sud za sporove male vrednosti kako je gore navedeno.

  2. Naknade – Plaćanje naknada NAM-a biće regulisano NAM pravilima, osim u meri u kojoj je slučaj deo Masovnog podnošenja (kako je definisano u nastavku) ili se naknade i troškovi NAM-a (uključujući naknade Arbitra) koje plaća bilo koja Strana preraspoređuju po nalogu Arbitra nakon utvrđivanja da (a) je bilo koja Strana prekršila odredbe Odeljka 15. ovog Ugovora, (b) takva se preraspodela zahteva prema ovom Ugovoru, ili (c) drugačija preraspodela je dozvoljena prema važećem zakonu. Nakon što Tinderu dokažeš svoje finansijske poteškoće, razmotrićemo tvoj zahtev podnešen u dobroj nameri da platiš svoj deo važećeg potrošačkog dela naknade za podnošenje. Tinder se obavezuje da obezbedi da troškovi arbitraže ne predstavljaju za potrošače prepreku za rešavanje sporova. Ako Tinder pokrene arbitražu protiv tebe, platićemo sve NAM naknade.

  3. Arbitar – Arbitražu će voditi jedan, neutralni arbitar („Arbitar za rešavanje odštetnog zahteva“), kome pomaže bilo koji Arbitar u postupku imenovan prema NAM pravilima. (Izraz „Arbitar“ odnosi se i na Arbitra za rešavanje odštetnog zahteva i na Arbitra u postupku). Ako bilo koja Strana izabere saslušanje, Arbitar će biti u blizini lokacije u kojoj stanuješ. Za Arbitra je ovaj ugovor obavezujući i on će ga se pridržavati. U slučaju da su NAM pravila u suprotnosti sa ovim Ugovorom, uslovi ovog Ugovora će imati prednost. Ako Arbitar utvrdi da bi striktna primena bilo koje odredbe Odeljka 15 ovog Ugovora (osim izbora za sporove male vrednosti, koji će odrediti sud za sporove male vrednosti) dovela do fundamentalno nepravedne arbitraže („Nepravedna odredba“), tada će Arbitar imati ovlašćenje da izmeni Nepravednu odredbu u meri potrebnoj da obezbedi fundamentalno pravednu arbitražu koja je u skladu sa Uslovima korišćenja („Modifikovana odredba“). Pri određivanju suštine Modifikovane odredbe, Arbitar će izabrati odredbu koji je najbliža izražavanju namere Nepravedne odredbe.

  4. Zahtevi za donošenje odluke po kratkom postupku – Strane su saglasne da će Arbitar za rešavanje odštetnog zahteva imati ovlašćenje da razmotri zahtev za donošenje odluke po kratkom postupku bez usmene rasprave s iznošenjem dokaza. Zahtevi za donošenje odluke po kratkom postupku se mogu tražiti u sledećim slučajevima: (a) u roku od 30 dana od imenovanja Arbitra za rešavanje odštetnog zahteva Strana može zatražiti donošenje takve odluke na osnovu prigovora; i (b) najkasnije 30 dana pre usmenog saslušanja za iznošenje dokaza, Strana može zatražiti donošenje takve odluke radi suđenja po kratkom postupku na osnovu podnesaka Strana i podnetih dokaza.

  5. Predočavanje dokaza —Svaka Strana može (a) dostaviti do pet zahteva za relevantne, neprivilegovane dokumente od druge Strane; i (b) zatražiti da druga Strana dostavi verifikovane odgovore na najviše 5 relevantnih upita (uključujući povezana pitanja). Osim ako se obe Strane ne dogovore drugačije, ne mogu se koristiti nikakvi drugi oblici predočavanja (uključujući izjave svedoka). Svi takvi zahtevi za predočavanje moraju biti dostavljeni drugoj Strani u roku od 21 dana od imenovanja Arbitra za rešavanje odštetnog zahteva. Strana koja odgovara dostavlja Strani koja podnosi zahtev sve odgovarajuće, neprivilegovane dokumente, odgovore koje potpisuje sama Strana na dostavljene upite i/ili bilo kakve prigovore na zahteve u roku od 30 dana od prijema zahteva, ili, u slučaju prigovora na bilo koji zahtev za predočavanje, 30 dana nakon što Arbitar za rešavanje odštetnog zahteva reši spor. U slučaju da bilo koja strana zatraži da Arbitar za rešavanje odštetnog zahteva razmotri zahtev za donošenje odluke po kratkom postupku u podnescima, predmetni rokovi za dostavljanje odgovora na predočavanje produžiće se do 30 dana nakon pravosnažne odluke Arbitra za rešavanje odštetnog zahteva o takvom zahtevu za donošenje odluke po kratkom postupku. Ako nakon sastanka i razgovora Strane ne mogu postići dogovor o sporu oko predočavanja ili zahtevu za produženjem, to pitanje će se odmah podneti Arbitru za rešavanje odštetnog zahteva radi rešavanja. Prilikom odlučivanja o bilo kom pitanju predočavanja, Arbitar za rešavanje odštetnog zahteva uzima u obzir prirodu, iznos i opseg osnovnog arbitražnog zahteva, troškove i druge napore koji bi se uložili u obezbeđivanje zatraženog predočavanja dokaza, raspored slučaja, kao i obim u kojem je traženo predočavanje zaista neophodno za adekvatnu pripremu odštetnog zahteva ili odbrane, kao i cilja NAM-a da se postignu efikasna i ekonomična rešenja. Teret uspostavljanja osnovanog razloga za bilo kakvo dodatno predočavanje dokaza snosi Strana tužilac.

  6. Poverljivost – Na zahtev bilo koje Strane, Arbitar izdaje nalog kojim se zahteva da se poverljive informacije bilo koje Strane koje su otkrivene tokom arbitraže (bilo u dokumentima ili usmeno) ne smeju koristiti niti otkrivati, osim ako to nije u vezi sa arbitražom ili postupkom donošenja arbitražne odluke, kao i da se svako dozvoljeno arhiviranje od strane suda poverljivih informacija mora biti izvršeno pod pečatom.

  7. Arbitražno saslušanje – Ti i Tinder imate pravo na pošteno saslušanje s iznošenjem dokaza (tj. suđenje) pred Arbitrom za rešavanje odštetnih zahteva. Arbitražni postupci su obično jednostavniji, jeftiniji i efikasiniji od suđenja i ostalih sudskih postupaka. Strane su saglasne da odustanu od svih usmenih saslušanja i umesto toga podnesu sve sporove Arbitru za rešavanje odštetnih zahteva za donošenje odluke na osnovu pisanih podnesaka i ostalih dokaza kako se Strane slože, osim ako neka od Strana zatraži usmeno saslušanje najmanje u roku od 10 dana nakon što Tuženi podnese odgovor. Ako se zatraži usmeno saslušanje s iznošenjem dokaza, obe Strane moraju biti lično prisutne na saslušanju, bez obzira da li je bilo koja Strana zadržala advokata. Obe Strane moraju lično prisustvovati saslušanju. Propust bilo koje od Strana da lično prisustvuje saslušanju, bez prava na odlaganje što je Arbitar za rešavanje odštetnih zahteva naložio iz opravdanog razloga, dovešće do donošenja presude nepovoljne po tu Stranu zbog njenog kršenja definisanih uslova.

  8. Arbitražna odluka – Bez obzira na oblik arbitraže, Arbitar za rešavanje odštetnih zahteva će izdati odluku s obrazloženjem, u pisanoj formi u roku od 30 dana nakon saslušanja ili, ako se ne održi saslušanje, u roku od 30 dana nakon što bi trebalo da dospeju bilo kakve izjave kojima se pobija činjenično stanje ili dopunske izjave. U odluci se jasno mora navesti bilo koja eventualna dodeljena olakšica i kratka izjava o razlozima za određenu odluku. Arbitražna odluka je obavezujuća samo između tebe i Tindera i neće imati nikakvo preekskluzivno dejstvo u nekoj drugoj arbitraži ili postupku koji uključuje neku drugu Stranu. Arbitar za rešavanje odštetnih zahteva može, međutim, odlučiti da razmotri presude donete iz drugih arbitraža koje uključuju drugu Stranu. Arbitar može doneti odluku o dodeli naknada i nadoknadi troškova kako je predviđeno NAM pravilima ili u meri u kojoj se takve naknade i troškovi mogu dodeliti na sudu. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na nadležnost Arbitra da donese odluku o dodeli naknada i nadoknadi troškova ako Arbitar utvrdi da je odštetni zahtev ili odbrana neosnovana ili je podneta u neodgovarajuću svrhu, u svrhu uznemiravanja ili s lošom namerom.

  9. Ponuda nagodbe – Tuženi može, ali nije dužan, da uputi pisanu ponudu za nagodbu suprotnoj Strani u bilo kom trenutku pre saslušanja s iznošenjem dokaza ili, ako je dozvoljen zahtev za donošenje odluke po hitnom postupku, pre nego što se odobri takav zahtev. Iznos ili uslovi bilo koje ponude za nagodbu ne mogu se obelodaniti Arbitru za rešavanje odštetnog zahteva sve dok Arbitar za rešavanje odštetnog zahteva izda odluku o odštetnom zahtevu. Ako je odluka izdata u korist suprotne Strane i iznos u njoj je manji od iznosa iz ponude Tuženog za nagodbu ili ako je odluka doneta u korist Tuženoga, suprotna Strana mora platiti troškove Tuženog nastale nakon što je ponuda data, uključujući sve advokatske honorare. Ako bilo koja važeća zakonska osnova ili sudska praksa zabranjuje prenos troškova nastalih u arbitraži, onda će ponuda iz ove odredbe služiti za zaustavljanje nakupljanja svih troškova na koje podnosilac odštetnog zahteva može imati pravo na osnovu tužbe koju podnosi.

  10. Masovno podnošenje – Ako u bilo kom trenutku isti ili koordinirani advokat ili entiteti podnese 25 ili više sličnih zahteva za arbitražu protiv Tindera ili povezanih strana („Masovno podnošenje“), u skladu sa definicijom i kriterijumima Masovnog podnošenja podataka navedenim u pravilima i procedurama za dopunsko rešavanje sporova NAM-a („NAM-ova pravila masovnog podnošenja“, dostupna nahttps://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), primenjuju se dodatni protokoli navedeni u nastavku. 

   1. Ako ti ili tvoj advokat podnesete Zahtev za arbitražu koji se uklapa u gore navedenu definiciju masovnog podnošenja zahteva, onda se slažeš da će tvoj Zahtev za arbitražom podleći dodatnim protokolima navedenim u ovom pod-odeljku za Masovno podnošenje. Takođe potvrđuješ da bi odluka o Tvom sporu mogla biti odložena i da će bilo koji važeći rokovi zastare biti obustavljeni od trenutka kada se izaberu prvi predmeti za nastavak postupka sve dok tvoj predmet bude izabran za vodeći postupak. 

   2. NAM-ova pravila za Masovno podnošenje primenjivaće se ako NAM, po sopstvenom nahođenju, u skladu sa svojim pravilima i ovim Odeljkom za Rešavanje sporova, smatra da je Tvoj spor deo Masovnog podnošenja. Takav izbor za NAM-ova pravila za Masovno podnošenje i srodni raspored naknada morate izvršiti ili ti ili Tinder u pisanoj formi i dostaviti NAM-u i svim Stranama.

    Vodeći postupci
    . Vodeće postupke podstiču sudovi i arbitražni administratori kada postoji više sporova koji uključuju slične odštetne zahteve protiv istih ili povezanih strana. Za prvi niz vodećih postupaka, advokat podnosioca odštetnih zahteva u okviru Masovnog podnošenja (uključujući tebe) i advokat Tinderaće izabrati 15 Zahtjeva za arbitražu (ukupno 30) koji će ući u obradu, a najviše tih 30 arbitraža će biti podneseno, obrađeno, za njih doneta presuda ili na čekanju u tom trenutku, pri čemu svakom od 30 pojedinačnih arbitraža predsedava drugi Arbitar za rešavanje odštetnih zahteva. Za to vreme, nijedan drugi Zahtev za arbitražu koji je deo Masovnog podnošenja ne može biti podnet, obrađen, presuđen ili na čekanju. 

    Ako Strane nisu u mogućnosti da reše preostale Zahteve za arbitražu nakon što se završi arbitraža za prvi niz vodećih postupaka ili se reše na neki drugi način tada će Strane nastaviti da se bave vodećim postupcima u dodatna četiri (4) ciklusa, povećavajući broj Zahteva za arbitražu kojih advokat svake Strane bira po pet (5) za svaki ciklus, tako da će tokom drugog ciklusa, advokat Podnosiocâ odštetnog zahteva i advokat Tindera
    izabrati dodatnih 20 Zahteva za arbitražu (ukupno 40), u trećem ciklusu po 25 (ukupno 50), u četvrtom ciklusu po 30 (ukupno 60), a u petom ciklusu po 35 (ukupno 70).  U okviru svakog ciklusa, svakom od pojedinačnih arbitraža treba da predsedava drugi Arbitar za rešavanje odštetnih zahteva, a tokom ovih dodatnih ciklusa vodećih postupaka, nijedan drugi Zahtev za arbitražu koji je deo Masovnih podnošenja ne može biti podnesen, obrađen ili presuđen kada ih izabere Predsedavajući arbitar. Nakon prvog ciklusa vodećih postupaka, ali pre drugog ciklusa vodećih postupaka, advokat Strana će učestvovati u globalnom posredovanju, pred federalnim ili državnim sudijom u penziji (osim ako se Strane dogovore drugačije), pri čemu Tinder snosi obavezu plaćanja naknada posrednika. Nakon drugog, trećeg, četvrtog i petog ciklusa vodećih postupaka, advokat obe strane treba da razgovara o dodatnom posredovanju i zatraži mogućnosti za rešavanje preostalih Zahteva za arbitražu, ali će nastaviti sa posredovanjem samo uz saglasnost advokata svih Strana. 

    Ako Strane nisu u stanju da reše preostale Zahteve za arbitražu nakon što se završi arbitraža za peti set vodećih postupaka ili se na neki drugi način reše, a Strane odluče da ne nastave sa dodatnim ciklusima vodećih postupaka, tada će advokat Podnosilaca odštetnih zahteva i advokat Tindera razgovarati sa NAM-om o pravičnom postupku za pojedinačno odlučivanje o preostalim Zahtevima za arbitražu. U okviru ovog postupka, Predsedavajući arbitar će doneti konačnu odluku o broju Zahteva za arbitražu koji se mogu odvijati pojedinačno u bilo kom trenutku, kao i način odabira Zahteva za arbitražu koji će se obrađivati, uzimajući u obzir broj pojedinačnih arbitraža koje advokati Podnosilaca odštetnih zahteva i advokat Tindera mogu razumno voditi u isto vreme, kao i broj pojedinačnih arbitraža koje NAM može da obradi. Zahtev za arbitražom koji nije bio uključen u vodeći postupak smatraće se podnetim, obrađenim ili presuđenim samo kada ga odabere Predsedavajući arbitar. U bilo kom trenutku nakon što se reši prvi set Zahteva za arbitražom (ukupno 30 Zahteva za arbitražu), Strane se mogu složiti da se odreknu vodećih postupaka zbog bilo kakvih dodatnih Zahteva za arbitražu za koje se smatra da su deo Masovnog podnošenja. Naknade povezane sa Zahtevom za arbitražom uključenim u Masovna podnošenja, uključujući naknade koje duguju Tinder i Podnosioci odštetnog zahteva (uključujući tebe), dospevaju tek nakon što se Zahtev za arbitražom odabere za obradu kao deo seta vodećih postupaka, ili nakon što ga je Predsedavajući arbitar izabrao za obradu po završetku vodećih postupaka, i stoga je pravilno određen za podnošenje, obradu i donošenje presude. Strane se ohrabruju da se sastanu i razgovaraju tokom ovog postupka o načinima za pojednostavljenje postupaka, uključujući raspravu o potencijalnim načinima za povećanje broja Zahteva za arbitražu o kojima će se odlučivati u setovima grupisanih vodećih postupaka. Svaka strana može pregovarati sa NAM-om o smanjenju i odlaganju obračuna naknada i racionalizaciji postupaka. Ako ste podnosilac odštetnog zahteva koji je deo Masovnog podnošenja, bilo koja važeća zastara (ili drugi važeći rok zastare) odlaže se počevši od početka neformalnog postupka rešavanja sporova navedenog u pod-odeljku 15a Ugovora, a ako su podneti prvi Zahtevi za arbitražu u okviru Masovnih podnošenja koji su izabrani za početni set vodećih postupaka, tvoji odštetni zahtevi će biti obustavljeni sve dok tvoj Zahtev za arbitražu izabere advokat Strana za obradu u vodećim postupcima ili ga izabere Predsedavajući arbitar nakon završetka vodećih postupaka. Nadležni sud koji se nalazi u mestu arbitraže koje je dozvoljeno Odeljkom 17. Ugovora ima ovlašćenje da sprovede odredbe ovog pod-odeljka.

   3. Ti i Tinder ste saglasni da svi cenimo integritet i efikasnost arbitražnog postupka i postupka pred sudom za sporove male vrednosti i želimo da primenimo postupak za pravično rešavanje stvarnih i osnovanih sporova između nas. Ti i Tinder potvrđujete i saglasni ste da delujete u dobroj veri kako biste osigurali pravično rešavanje stvarnih i osnovanih sporova. Strane su dalje saglasne da je primena ovih postupaka Masovnog podnošenja zahteva razumno osmišljena tako da ima za rezultat efikasno i pravično odlučivanjem o takvim slučajevima.

  15e. PROMENE IZVRŠENE U BUDUĆNOSTI I NJIHOVA RETROAKTIVNA PRIMENA

  Ovaj Odeljak 15 za Rešavanje sporova odnosi se na sve sporove između Strana, uključujući i sve odštetne zahteve koji su nastali protiv tebe ili Tindera pre trenutka tvog pristanka na ovaj Ugovor i sve odštetne zahteve koji nastanu protiv tebe ili Tindera nakon tvog pristanka na ovaj Ugovor. Bez obzira na bilo koju odredbu u ovom Ugovoru koja definiše suprotno, možeš odlučiti da odustaneš od retroaktivne primene ovog Odeljka 15 za Rešavanje sporova u vezi sa odštetnim zahtevima koji su nastali protiv tebe ili protiv Tindera pre trenutka tvog pristanka na ovaj Ugovor. Možeš se odjaviti tako što ćeš nam poslati pisano obaveštenje, u roku od 30 dana od trenutka kada pristaneš na ovaj Ugovor, na sledeću adresu e-pošte:tinderoptout@match.com. Na tinderoptout@match.com nemoj slati upite u vezi sa korisničkom podrškom jer neće biti obrađeni, već ih pošalji  korisničkoj službi. Moraš navesti informacije dovoljne za identifikaciju tvog(jih) naloga, kao što su adresa e-pošte ili telefonski broj povezan sa tvojim nalogom(zima), i treba da sadrži izjavu da odustaješ od retroaktivne primene ovog Odeljka 15 za Rešavanje sporova. Napomena: ako odustaneš od retroaktivne primene ovog Odeljka 15 za Rešavanje sporova, i dalje će za tebe važiti i biti obavezujući svi Odeljci za Rešavanje sporova i arbitražne postupke na koje si prethodno pristao, uključujući sve odredbe o arbitraži, odricanje od kolektivne tužbe i odeljke za retroaktivno podnošenje zahteva. Takođe, bez obzira da li odustaješ od retroaktivne primene ovih promena, Strane će rešiti sve odštetne zahteve koji nastanu protiv tebe ili Tindera nakon tvog pristanka na ovaj Ugovor u skladu sa ovim Odeljkom za Rešavanje sporova.

 16. MERODAVNO PRAVO

  Zakon države Teksas i Federalni zakon o arbitraži primenjivaće se na svaki Spor (osim u slučajevima kada je to zakonom zabranjeno).

  Zakoni države Teksas, SAD-a, izuzimajući pravila države Teksas o sukobu zakonskih odredbi, izričito će se primenjivati na bilo koji Spor do kojeg dođe usled ili u vezi sa ovim Ugovorom ili našim Uslugama, a Postupak rešavanja sporova naveden u Odeljku 15. podleže Federalnom zakonu o arbitraži. 

  U EU i EEP-u, izbor zakona države Teksas kao merodavnog prava neće se primenjivati samo kada obavezni zakon o zaštiti potrošača izričito zabranjuje takve odredbe o izboru zakona. 

 17. IZBOR MESTA ARBITRAŽE/FORUMA

  U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, svi odštetni zahtevi za koje nije sprovedena arbitraža iz bilo kog razloga moraju se voditi u okrugu Dalas u Teksasu (osim odštetnih zahteva podnetih sudu za sporove male vrednosti ili korisnika s mestom prebivališta u EU, EEP, Velikoj Britaniji ili Švajcarskoj ili drugoj jurisdikciji gde je to zabranjeno zakonom).

  Osim ako je zakonom zabranjeno, uključujući korisnike sa prebivalištem u EU, EEP, Velikoj Britaniji ili Švajcarskoj, koji mogu podneti odštetni zahtev u svojoj zemlji prebivališta u skladu sa važećim zakonom, i izuzimajući odštetne zahteve za koje se rasprava vodi pred sudom za sporove male vrednosti kako je navedeno u Odeljku 15, za bilo koji odštetni zahtev koji proizilazi iz ovog Ugovora ili se odnosi na njega (uključujući bilo kakva osporavanja odredbe o odricanju od kolektivne tužbe u pod-odeljku 15b), na naše Usluge ili na tvoj odnos sa Tinderom za koji se iz bilo kojeg razloga ne zahteva arbitraža ili podnošenje pred sudom za sporove male vrednosti, vodiće se spor isključivo pred federalnim ili državnim sudovima okruga Dalas u Teksasu, SAD. Ti i Tinder prihvatate jurisdikciju sudova države Teksas i odričete se žalbi da ti sudovi predstavljaju neprikladan forum.

 18. NADOKNADA ŠTETE OD STRANE TEBE

  Slažeš se da nadoknadiš štetu Tinderu ako se zbog tvojih postupaka podnese odštetni zahtev protiv Tindera.

  Slažeš se, u meri koju dozvoljava važeći zakon, da ćeš obeštetiti, braniti i osloboditi odgovornosti Tinder, naša povezana društva, i njihove i naše direktore, menadžere, agente i zaposlene u slučaju bilo kakvih žalbi, zahteva, tužbi, štete, gubitaka, izdataka, odgovornosti i troškova, uključujući advokatske honorare, do kojih dođe usled ili u vezi sa tvojim pristupom Uslugama ili njihovim korišćenjem, Tvojim sadržajem, tvojim postupanjem prema ostalim korisnicima ili tvojim kršenjem ovog ugovora. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU NADOKNADU ŠTETE, TAKO DA SE NEKI ILI SVI OVI ODELJCI MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA TEBE.

 19. PRIHVATANJE USLOVA

  Korišćenjem naših Usluga prihvataš Uslove ovog Ugovora.

  Korišćenjem naših Usluga, bilo putem mobilnog uređaja, mobilne aplikacije ili računara, slažeš se da budeš obavezan (i) ovim Uslovima, koje možemo povremeno izmeniti, (ii) našom Politikom privatnosti, Politikom upotrebe kolačića, Smernicamazajednice, i Savetima za zaštitu bezbednosti i (iii) bilo kojim Dodatnim uslovima prilikom Kupovine. Ako ne prihvatiš i ne slažeš se da sve odredbe ovog Ugovora budu za tebe obavezujuće, nemaš pravo da koristiš naše Usluge.

  Smatra se da se sve zamenice i sve njihove varijacije odnose na muško, žensko, srednje, jedninu ili množinu kao identitet entiteta ili lica na koje se odnosi bilo koji uslov. 

 20. CEO UGOVOR

  Ovaj Ugovor zamenjuje sve prethodne dogovore ili izjave.

  Ovi uslovi, sa Politikom privatnosti, Politikom upotrebe kolačića, Smernicama zajednice i Savetima za zaštitu bezbednosti, i svim Dodatnim uslovima prilikom Kupovine, čine celokupan ugovor između tebe i Tindera u vezi sa korišćenjem naših Usluga. Uslovi zamenjuju sve prethodne sporazume, izjave i aranžmane između nas, bilo u pisanoj ili usmenoj formi. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom, nezakonitom ili na neki drugi način neprimenjivom, ostatak Uslova u potpunosti nastavlja da važi i proizvodi pravno dejstvo. Ako Kompanija ne ostvari niti nametne bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovih Uslova, to se neće smatrati odricanjem od takvog prava ili odredbe. Slažeš se da je tvoj nalog na Tinderu neprenosiv i da sva tvoja prava na nalog i njegov sadržaj prestaju da važe nakon tvoje smrti, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Sva prava i licence dodeljene na osnovu ovog dokumenta ne smeš preneti niti dodeliti, dok mi imamo pravo da ih dodelimo bez ograničenja. Ovi Uslovi ne podrazumevaju nastanak bilo kakvog zastupanja, partnerstva, povereničkog ili bilo kog drugog specijalnog odnosa ili zaposlenja i ne smeš davati nikakve tvrdnje u ime Tindera niti obavezivati Tinder na bilo koji način.

 21. POSEBNI USLOVI ZA STANOVNIKE ODREĐENIH LOKACIJA

  Posebni uslovi se primenjuju u Izraelu, Danskoj, Arizoni, Kaliforniji, Koloradu, Konektikatu, Ilinoisu, Ajovi, Minesoti, Njujorku, Severnoj Karolini, Ohaju, Rod Ajlendu i Viskonsinu.

  Za pretplatnike koji stanuju u Njujorku:

  • Usluge ne garantuju bilo koji broj „preporuka“ - umesto toga, funkcionalnost Usluga je takva da pretplatnik može da pogleda onoliko profila koliko želi;

  • Nakon obaveštenja sastavljenog u pisanoj formi i dostavljenog kompaniji, na adresu Tinder Legal P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, pretplatnici mogu zamrznuti svoju pretplatu na period do jedne godine;

  • Način na koji se tvoje informacije koriste i način na koji možeš pristupiti svojim informacijama navedeno je u Odeljku 5. i našoj Politici privatnosti;

  • Možeš pregledati Zakon o pravima korisnika usluga za upoznavanje u Njujorku;

  Za pretplatnike koji stanuju u Severnoj Karolini:

  Za pretplatnike koji stanuju u Ilinoisu, Njujorku, Severnoj Karolini i Ohaju:

  • Naše usluge su široko dostupne u Sjedinjenim Državama - ako smatraš da si se preselio van lokacije na kojoj pružamo Usluge, kontaktiraj nas dopisom koji će biti sastavljen u pisanoj formi i isporučen na: Tinder Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, i u saradnji sa tobom ćemo ti pružiti alternativne usluge ili izvršiti povraćaj novca.

  Za pretplatnike koji stanuju u Ilinoisu, Ajovi,Minesoti, Njujorku, Severnoj Karolini, Ohaju, Rod Ajlendu i Viskonsinu:

  Tvoje pravo na otkazivanje - Možeš otkazati svoju pretplatu, bez penala ili obaveza, u bilo kom trenutku do ponoći trećeg radnog dana od datuma pretplate.U slučaju tvoje smrti pre isteka perioda pretplate, tvoji naslednici će imati pravo na povraćaj novca za deo plaćene pretplate koji bi važio za period nakon tvoje smrti. U slučaju da postaneš invalid (u meri koja ti onemogućava da koristiš naše Usluge) pre isteka perioda pretplate, imaćeš pravo na povraćaj novca za deo plaćene pretplate koji bi važio za period nakon nastanka invaliditeta. Za to je potrebno da Kompaniju obavestiš na isti način kao što bi to učinio za postupak povraćaja novca kako je opisano prethodno u Odeljku 8.

  Za pretplatnike koji stanuju u Danskoj:

  • Ako želiš da iskoristiš svoje pravo na otkazivanje, možeš popuniti i poslati dole navedeni standardni obrazac za otkazivanje priložen u Dodatku. NAPOMENA: ako si pretplatu kupio preko Apple-a, raskid ili otkazivanje mora biti poslato Apple-u. 

  • Izuzetak od prava na otkazivanje: Ne možeš otkazati porudžbinu koja uključuje isporuku digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom medijumu ako je obrada porudžbine već započela, a ti si prethodno dao izričitu saglasnost i potvrdu da ćeš se time odreći svog prava na otkazivanje. Ovo važi, na primer, za kupovinu Virtuelnih stavki. Ovo znači da su te vrste kupovine KONAČNE I ZA NJIH SE NE MOŽE IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA.

  Dodatak 

  Standardni obrazac za otkazivanje
  (samo za stanovnike Danske)

  Za:

  MTCH Technology Services Limited,
  Attn: Tinder Cancellations,
  10 Earlsfort Terrace,
  Dublin 2, D01T389, Ireland
  E-pošta: legaldept@gotinder.com.

  Ovim izjavljujem da želim da iskoristim svoje pravo na povlačenje u vezi sa mojim ugovorom o kupovini koji važi za pružanje sledećih usluga.

  Broj porudžbine:

  Datum porudžbine:

  Ime i prezime kupca:

  Adresa kupca:

  Adresa e-pošte kupca:

  Broj telefona kupca:

  Datum: