USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednja revizija: 1. 8. 2020.

Glavna promena u ovoj verziji: ažurirali smo naš zakonski naziv na MG Japan Services GK za članove koji žive u Japanu.

Da biste videli rezime naših Uslova korišćenja, idite na Sažetak uslova.

Dobrodošli na Tinder. Ako živite u Evropskoj uniji, ovi Uslovi korišćenja važe između vas i kompanije:

MTCH Technology Services Limited („MTCH Technology“)
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Ireland

Ako živite u Japanu, ovi Uslovi korišćenja važe između vas i:

MG Japan Services GK („MG Japan“) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Ako živite van Evropske unije i Japana, ovi Uslovi korišćenja važe između vas i:

Match Group, LLC („Match Group“)
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

Izrazi poput („nas“, „mi“, „kompanija“ ili „Tinder“) odnose se na kompanije MTCH Technology, MG Japan ili Match Group u zavisnosti od vaše zemlje prebivališta.

1. Prihvatanje ugovora o uslovima korišćenja.

Pravljenjem Tinder naloga, bilo preko mobilnog uređaja, mobilne aplikacije ili kompjutera (zajednički naziv „usluga“), slažete se da će za vas važiti (i) ovi Uslovi korišćenja, (ii) naša Pravila privatnosti, Pravila za kolačiće, Arbitražni postupci (ako se primenjuju na vas) i Saveti za bezbednost, koji su putem reference obuhvaćeni ovim ugovorom, kao i (iii) svi uslovi koji su vam prikazani i koje ste prihvatiti ako kupite dodatne funkcije, proizvode ili usluge koje nudimo u okviru usluge (zajednički naziv, ovaj „Ugovor“). Ako ne prihvatate i ne slažete se da za vas važe sve odredbe ovog ugovora, nemojte koristiti uslugu.

Ovaj ugovor i našu uslugu možemo da menjamo s vremena na vreme. To možemo činiti iz različitih razloga, kao što je usklađivanje sa promenama ili zahtevima zakona, novim funkcijama ili promenama poslovnih praksi. Najnovija verzija ovog ugovora biće objavljena na našoj usluzi u odeljku Postavke, kao i na veb-sajtu gotinder.com, a savetujemo vam da redovno pratite koja je najnovija verzija. Samo najnovija verzija je važeća. Ako te izmene obuhvataju značajne promene koje utiču na vaša prava ili obaveze, unapred ćemo vas obavestiti o tim promenama na razuman način, što može obuhvatati obaveštenje preko usluge ili imejla. Ako nastavite da koristite uslugu i nakon što promene stupe na snagu, to znači da pristajete na ažuriranu verziju ugovora.

2. Ispunjavanje uslova.

Morate imati najmanje 18 godina da biste napravili nalog na Tinderu i koristili našu uslugu. Time što pravite nalog i koristite uslugu, izjavljujete i garantujete sledeće:

 • da možete da stupite u obavezujući ugovor sa kompanijom Tinder,
 • da niste osoba kojoj je zabranjeno da koristi našu uslugu na osnovu zakona Sjedinjenih Američkih Država ili neke druge primenljive jurisdikcije–što znači da niste na listi zabranjenih osoba (Specially Designated Nationals, SDN) američkog Ministarstva finansija ili da nemate neku sličnu zabranu,
 • da ćete se pridržavati ovog ugovora i svih važećih lokalnih, državnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa i
 • da nikada niste bili osuđeni za teško krivično delo (ili krivično delo slične težine), seksualni zločin ili bilo koji nasilni zločin, kao i da nemate obavezu da se registrujete kao seksualni prestupnik u bilo kom državnom, federalnom ili lokalnom registru seksualnih prestupnika.

3. Vaš nalog.

Da biste koristili Tinder, možete se prijaviti preko Fejsbuka. U tom slučaju, dozvoljavate nam da pristupimo određenim informacijama sa Fejsbuk naloga i da ih koristimo, uključujući, između ostalog, i vaš javni Fejsbuk profil. Za više informacija o tome koje informacije prikupljamo od vas i kako ih koristimo, pročitajte naša Pravila privatnosti.

Sami ste odgovorni za održavanje poverljivosti akreditiva za prijavljivanje pomoću kojih ste se registrovali na Tinderu i sami snosite odgovornost za sve radnje koje budu obavljene pod tim akreditivima. Ako mislite da je neko neovlašćeno pristupio vašem nalogu, odmah kontaktirajte s nama.

4. Izmene usluge i ukidanje naloga.

Tinder uvek nastoji da poboljša svoju uslugu i da vam pruži još funkcija koje će vam biti zanimljive i korisne. To znači da povremeno možemo dodavati nove funkcije ili poboljšanja proizvoda, odnosno uklanjati neke usluge, a ako te radnje nemaju znatan uticaj na vaša prava ili obaveze, možda vas nećemo unapred obavestiti o njima. Možemo čak i u potpunosti obustaviti uslugu, ali u slučaju da do toga dođe, obavestićemo vas unapred, osim ako nas olakšavajuće okolnosti, kao što su briga za bezbednost, ne sprečavaju da to učinimo.

Svoj nalog možete ukinuti kad god želite i iz bilo kog razloga tako što ćete pratiti uputstva iz dela„Postavke“ unutar usluge. Međutim, ako ste koristili nalog za plaćanje treće strane, stavkama koje ste kupili unutar aplikacije morate upravljati preko tog naloga (npr. iTunes, Google Play) da ne bi došlo do dodatne naplate. Tinder može ukinuti vaš nalog u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja ako smatra da ste prekršili ovaj ugovor. U slučaju takvog ukidanja, nećete imati pravo na povraćaj novca za kupljene stavke. Nakon ukidanja vašeg naloga, ovaj ugovor će prestati da važi, osim sledećih odredbi koje će i dalje važiti za vas i Tinder: 4. odeljak, 5. odeljak i od 12. do 19. odeljka.

5. Bezbednost; vaša interakcija sa drugim članovima.

Iako Tinder nastoji da stvori okruženje u kojem se članovi međusobno poštuju, uz pomoć funkcija kao što je obostrano potvrđivanje koje dozvoljava članovima da komuniciraju samo ako su izrazili međusobno interesovanje, Tinder ne snosi odgovornost za ponašanje bilo kog člana u okviru usluge ili van nje. Slažete se da ćete biti oprezni u svim interakcijama sa drugim članovima, a naročito ako odlučite da komunicirate van usluge ili da se sretnete uživo. Osim toga, slažete se da ćete pre korišćenja usluge pročitati i pratiti Tinderove Savete o bezbednosti. Slažete se da nećete otkrivati svoje finansijske informacije drugim članovima (na primer, informacije o kreditnoj kartici ili bankovnom računu) i da im nećete slati novac preko bankovnog transfera ili neki drugi način.

SAMI STE ODGOVORNI ZA SVOJU INTERAKCIJU SA DRUGIM ČLANOVIMA. JASNO VAM JE DA TINDER NE PROVERAVA DA LI SU ČLANOVI OSUĐIVANI NITI NA NEKI DRUGI NAČIN ISPITUJE ISTORIJU ČLANOVA. TINDER NE DAJE NIKAKVE TVRDNJE ILI GARANCIJE U VEZI SA PONAŠANJEM ČLANOVA.

6. Prava koja vam Tinder daje.

Tinder vam daje ličnu, globalnu, neprenosivu, neekskluzivnu, neopozivu licencu bez naknade i bez mogućnosti podlicenciranja za pristupanje usluzi i njeno korišćenje. Ova licenca se daje sa isključivom svrhom vašeg korišćenja usluge i njenih pogodnosti na način koji Tinder predviđa i koji je dozvoljen ovim ugovorom. Dakle, slažete se da nećete:

 • koristiti uslugu ili bilo koji njen sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe bez naše pismene saglasnosti.
 • kopirati, menjati, prenositi, praviti izvedena dela, koristiti, reprodukovati na bilo koji način materijal zaštićen autorskim pravima, slike, zaštitne znakove, komercijalne nazive, oznake usluge ili drugu intelektualnu svojinu, sadržaj ili zaštićene informacije kojima se može pristupiti preko usluge bez Tinderove prethodne pismene saglasnosti.
 • tvrditi ili nagoveštavati da Tinder odobrava vaše izjave.
 • koristiti bilo kakve robote, botove, pauke, popisivače, alatke za izvlačenje informacija, aplikacije za pretraživanje veb-sajtova/preuzimanje, proksi ili neki drugi ručni ili automatski uređaj, metodu ili postupak za pristupanje, preuzimanje, indeksiranje, „rudarenje podataka“ ili bilo kakvu reprodukciju ili zaobilaženje navigacione strukture ili prezentacije usluge i njenih sadržaja.
 • koristiti uslugu na bilo koji način koji može ometati, prekidati ili negativno uticati na uslugu, servere ili mreže povezane sa uslugom.
 • otpremati viruse ili druge zlonamerne kodove, ili na drugi način ugrožavati bezbednost usluge.
 • praviti zaglavlja ili na drugi način manipulisati identifikatorima tako da sakrijete poreklo bilo kojih informacija koje se prenose na uslugu ili preko nje.
 • „postavljati u okvir“ ili „preslikavati“ bilo koji deo usluge bez prethodnog Tinderovog pismenog odobrenja.
 • koristiti meta oznake ili kôd ili druge uređaje koji se na bilo koji način pozivaju na Tinder ili našu uslugu (ili bilo koji zaštitni znak, komercijalni naziv, oznaku usluge, logotip ili slogan kompanije Tinder) kako biste uputili bilo koju osobu na neki drugi veb-sajt u bilo koje svrhe.
 • menjati, adaptirati, podlicencirati, prevoditi, prodavati, vršiti obrnuti inženjering, dešifrovati, dekompajlirati ili na drugi način rastavljati bilo koji deo usluge ili navoditi druge da to učine.
 • koristiti ili razvijati bilo kakve nezavisne aplikacije koje ostvaruju interakciju sa našom uslugom ili sadržajem/informacijama drugih članova bez naše pismene saglasnosti.
 • koristiti, pristupati ili objavljivati Tinderov API bez naše pismene saglasnosti.
 • isprobavati, skenirati ili testirati slabe tačke naše usluge ili bilo kog sistema ili mreže.
 • podsticati ili promovisati bilo kakvu aktivnost koja krši ovaj ugovor.

Kompanija može istražiti i preduzeti dostupne pravne mere u slučaju nezakonitog i/ili neovlašćenog korišćenja usluge, uključujući i ukidanje vašeg naloga.

Softver koji obezbeđujemo može automatski preuzimati i instalirati nadogradnje, ažuriranja ili druge nove funkcije. Možda ćete moći da prilagodite ova automatska preuzimanja preko postavki uređaja.

7. Prava koja vi dajete Tinderu.

Time što pravite nalog, Tinderu dajete globalno, prenosivo pravo i licencu bez naknade i sa mogućnošću podlicenciranja za hostovanje, čuvanje, korišćenje, kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, adaptiranje, uređivanje, objavljivanje, menjanje i distribuciju informacija sa Fejsbuka kojima nam dozvolite da pristupimo, kao i svih informacija koje objavite, otpremite, prikažete ili drugi način pružite (zajednički naziv „objavite“) na usluzi ili ih prenesete drugim članovima (zajednički naziv „sadržaj“). Tinderova licenca nad vašim sadržajem biće neekskluzivna, odnosno ekskluzivna kada je reč o izvedenim radovima koji su kreirani pomoću usluge. Na primer, Tinder bi imao ekskluzivnu licencu na snimke ekrana usluge na kojima se nalazi vaš sadržaj. Osim toga, kako bi Tinder mogao da spreči korišćenje vašeg sadržaja van usluge, dozvoljavate Tinderu da postupa u vaše ime u slučaju neovlašćenog korišćenja vašeg sadržaja preuzetog sa usluge od strane drugih članova ili trećih strana. To izričito obuhvata pravo, ali ne i obavezu, na slanje obaveštenja u skladu sa 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. Obaveštenja o uklanjanju sadržaja na osnovu DMCA) u vaše ime ako su treće strane preuzele vaš sadržaj i koriste ga van usluge. Naša licenca za vaš sadržaj podleže vašim pravima prema važećem zakonu (na primer, zakonima o zaštiti ličnih podataka u meri u kojoj sadržaj obuhvata lične informacije kao što su definisane u tim zakonima) i namenjena je za ograničene svrhe upravljanja, razvijanja, pružanja i poboljšavanja usluge, kao i istraživanje i razvijanje novih usluga. Slažete se da će bilo koji sadržaj koji postavite na uslugu ili nam dozvolite da ga postavimo na uslugu biti vidljiv drugim članovima i bilo kojoj osobi koja poseti uslugu ili učestvuje u njoj (na primer, osobama sa kojima korisnici Tindera podele sadržaje).

Potvrđujete da su sve informacije koje šaljete prilikom pravljenja vašeg naloga, uključujući i informacije koje šaljete sa svog Fejsbuk naloga, tačne i istinite, kao i da imate pravo da objavite sadržaj na usluzi i da Tinderu dajete gore opisanu licencu.

Razumete i slažete se da možemo nadgledati ili pregledati bilo koji sadržaj koji objavite kao deo usluge. Možemo izbrisati bilo koji sadržaj, u celini ili delimično, koji po našoj proceni krši ovaj ugovor ili može ugroziti ugled naše usluge.

Slažete se da ćete se u komunikaciji sa našim predstavnicima za korisničku podršku ponašati ljubazno i s poštovanjem. Ako zaključimo da je vaše ponašanje prema bilo kom od naših predstavnika za korisničku podršku ili zaposlenima u bilo kom trenutku preteće ili uvredljivo, zadržavamo pravo da odmah ukinemo vaš nalog.

S obzirom na to da vam Tinder dozvoljava da koristite uslugu, slažete se da mi, naši ogranci i nezavisni partneri možemo postavljati reklame na uslugu. Time što šaljete predloge ili povratne informacije Tinderu u vezi s našom uslugom, slažete se da Tinder može koristiti i deliti te povratne informacije u bilo koje svrhe bez novčane naknade.

Imajte u vidu da Tinder može pristupati, čuvati i otkrivati informacije o vašem nalogu i sadržaj ako to zahteva zakon, u okviru ispunjavanja svog ugovora sa vama ili ako u dobroj veri smatra da takav pristup, čuvanje ili otkrivanje ispunjava legitimni interes, između ostalog za: (i) usklađivanje sa pravnim postupkom; (ii) nametanje odredbi iz ovog ugovora; (iii) odgovaranje na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih strana; (iv) odgovaranje na vaše zahteve za korisničkom podrškom; ili (v) zaštitu prava, imovine ili lične bezbednosti kompanije ili bilo koje osobe.

8. Pravila zajednice.

Time što koristite uslugu, slažete se da nećete:

 • koristiti uslugu u bilo koje svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim ugovorom.
 • koristiti uslugu u bilo koje štetne ili zlonamerne svrhe
 • koristiti uslugu sa namerom da oštetite Tinder
 • kršiti naše Smernice zajednice, koje se povremeno ažuriraju.
 • slati spam, tražiti novac od članova ili ih varati.
 • lažno se predstavljati kao neka osoba ili entitet ili objavljivati slike drugih osoba bez njihovog odobrenja.
 • maltretirati, proganjati, zastrašivati, napadati, uznemiravati, loše tretirati ili klevetati bilo koju osobu.
 • objavljivati bilo koji sadržaj koji krši ili ugrožava bilo čija prava, uključujući i pravo na publicitet, privatnost, autorska prava, zaštitni znak ili druga prava intelektualne svojine ili ugovorna prava.
 • objavljivati bilo koji sadržaj koji predstavlja govor mržnje, pretnje, seksualno je eksplicitan ili sadrži pornografiju.
 • objavljivati bilo koji sadržaj koji postiče na nasilje ili sadrži golotinju ili eksplicitno/nepotrebno nasilje.
 • objavljivati bilo koji sadržaj koji promoviše rasizam, predrasude, mržnju i fizičke napade uperene protiv bilo koje grupe ili pojedinca.
 • tražiti lozinku drugih članova u bilo koje svrhe, ili lične informacije koje mogu identifikovati osobu u komercijalne ili nezakonite svrhe, ili otkrivati lične informacije druge osobe bez njenog odobrenja.
 • koristiti nalog drugog člana, deliti nalog sa drugim članom ili održavati više od jednog naloga.
 • praviti novi nalog ako smo već ukinuli vaš nalog, osim ako imate naše odobrenje.

Tinder zadržava pravo da istraži i/ili ukine vaš nalog bez povraćaja novca za bilo koju kupovinu ako ste prekršili ovaj ugovor, zloupotrebili uslugu ili se ponašali na način koji Tinder smatra neprikladnim ili nezakonitim, uključujući radnje i komunikaciju koje se odvijaju na usluzi ili van nje.

9. Sadržaj drugih članova.

Iako Tinder zadržava pravo da pregleda i ukloni sadržaje koji krše ovaj ugovor, takvi sadržaji su isključiva odgovornost člana koji ih je objavio i Tinder ne može garantovati da će svi sadržaji biti usklađeni sa ovim ugovorom. Ako na uslugama naiđete na sadržaj koji krši ovaj ugovor, prijavite ga unutar usluge ili pomoću našeg obrasca za kontaktiranje.

10. Kupovina.

Opšte. S vremena na vreme, Tinder može ponuditi proizvode i usluge koji se kupuju („kupovina unutar aplikacije“) preko prodavnica iTunes, Google Play, naplate preko mrežnog operatora, Tinderove direktne naplate ili druge platforme za plaćanje koju je ovlastio Tinder. Ako odlučite da kupite nešto u aplikaciji, od vas će se tražiti da potvrdite kupovinu kod odgovarajućeg dobavljača plaćanja, nakon čega će putem vašeg načina plaćanja (bilo da je to kartica ili nalog kod treće strane, kao što je Google Play ili iTunes) – (vaš „način plaćanja“) to biti naplaćeno za kupovinu u aplikaciji, u skladu sa cenama koje smo vam prikazali za izabrane usluge, uz dodatak poreza na promet ili drugih sličnih poreza koji važe za vaša plaćanja, a vi dozvoljavate Tinderu ili nalogu kod treće strane, u zavisnosti šta je primenljivo, da vam naplate. Ako unutar aplikacije kupite periodičnu pretplatu koja se automatski ponavlja, vašem načinu plaćanja će se dodavati pretplata sve dok je ne otkažete. Nakon početnog perioda pretplate i ponovo nakon sledećih perioda pretplate, vaša pretplata će se automatski nastaviti u sledećem ekvivalentnom periodu, po ceni koju ste prihvatili prilikom pretplaćivanja.

Automatsko obnavljanje; automatska plaćanja karticom

Pretplate se automatski obnavljaju dok ne ukinete ili otkažete pretplatu. Kada se na nešto pretplatite, naplaćivaćemo vam to unapred svakog meseca putem vašeg načina plaćanja u roku od 24 časa od datuma prve kupovine, a po ceni koju ste prihvatili prilikom pretplaćivanja. Informacije o vašoj kartici za plaćanje biće sačuvane i ubuduće će se koristiti za automatsko plaćanje karticom u skladu sa ugovorom.

Prigovore u vezi sa izvršenim plaćanjem treba poslati Korisničkoj podršci ako vam je naplatio direktno Tinder ili odgovarajućoj trećoj strani, kao što je iTunes. Takođe možete uložiti prigovor tako što ćete kontaktirati svoju banku ili dobavljača plaćanja, od kojih možete dobiti dodatne informacije o svojim pravima i važećim vremenskim ograničenjima.

U bilo kom trenutku možete bezuslovno povući saglasnost na automatska plaćanja karticom tako što ćete otvoriti postavke na Tinderu ili odgovarajućem nalogu kod treće strane, ali imajte u vidu da ćete ipak morati da platite sve neizmirene iznose.

Ako želite da promenite ili ukinete svoju pretplatu, moraćete da se prijavite na svoj nalog kod treće strane (ili da otvorite Postavke naloga na Tinderu) i da pratite uputstva za ukidanje ili otkazivanje pretplate, čak i ako ste već izbrisali svoj nalog kod nas ili ste izbrisali aplikaciju Tinder sa uređaja. Brisanjem naloga na Tinderu ili brisanjem Tinder aplikacije sa uređaja ne ukidate niti otkazujete pretplatu; Tinder će zadržati sva sredstva naplaćena pomoću vašeg načina plaćanja dok ne ukinete ili otkažete pretplatu na Tinderu ili preko svog naloga kod treće strane, u zavisnosti šta je primenljivo. Ako ukinete ili otkažete pretplatu, moći ćete da je koristite do kraja postojećeg perioda pretplate, ali se po isteku postojećeg perioda pretplata više neće obnavljati.

Dodatni uslovi koji važe ako plaćate direktno Tinderu pomoću svog načina plaćanja. Ako plaćate direktno Tinderu, Tinder može ispraviti svoje eventualne greške ili propuste u vezi sa naplatom čak i ako je već zatražio ili primio uplatu. Ako pokrenete povraćaj sredstava ili na neki drugi način opozovete plaćanje obavljeno preko vašeg načina plaćanja, Tinder može odmah ukinuti vaš nalog prema sopstvenom nahođenju.

Informacije o načinu plaćanja možete izmeniti tako što ćete posetiti Tinder i otići na Postavke. Ako plaćanje ne uspe usled isteka, nedovoljnih sredstava ili iz drugog razloga, a vi ne izmenite informacije o načinu plaćanja i ne ukinete niti otkažete pretplatu, ostajete odgovorni za sve neizmirene iznose i dozvoljavate nam da nastavimo da naplaćujemo usluge preko vašeg načina plaćanja, u skladu sa ažuriranim informacijama. To može dovesti do promene datuma naplate. Osim toga, ovlašćujete nas da pribavimo ažurirane ili zamenske datume isteka i brojeve kartice za vašu kreditnu ili debitnu karticu koju ste dobili od izdavača kartice. Uslovi plaćanja zavisiće od vašeg načina plaćanja i mogu biti definisani ugovorima između vas i finansijske institucije, izdavača kreditne kartice ili drugog dobavljača vašeg izabranog načina plaćanja. Ako se vaše mesto prebivališta nalazi van Severne ili Južne Amerike, slažete se da će se vaša plaćanja Tinderu obavljati preko kompanije MTCH Technology Services Limited.

Opcija „baš mi se sviđa“ i druge virtuelne stavke. S vremena na vreme, možda ćete moći da kupite ograničenu, ličnu, neprenosivu, opozivu licencu bez mogućnosti podlicenciranja za korišćenje „virtuelnih stavki“, uključujući, između ostalog, opciju „baš mi se sviđa“ (zajednički naziv „virtuelne stavke“). Stanje virtuelnih stavki na vašem nalogu ne predstavlja stanje u stvarnosti niti odražava bilo kakvu akumuliranu vrednost, već predstavlja samo meru obima vaše licence. Za virtuelne stavke nije dostupna naknada u slučaju nekorišćenja, ali će vaša licenca za virtuelne stavke prestati da važi, u skladu sa uslovima ovog ugovora, kada Tinder prestane da nudi uslugu ili u slučaju zatvaranja ili ukidanja vašeg naloga. Tinder zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, naplati naknadu za pravo pristupa ili korišćenja virtuelnih stavki i/ili može distribuisati virtuelne stavke uz naknadu ili besplatno. Tinder može upravljati virtuelnim stavkama, regulisati ih, kontrolisati, izmeniti ili eliminisati u bilo kom trenutku. Tinder neće snositi odgovornost pred vama ili bilo kojom trećom stranom u slučaju da Tinder iskoristi ta prava. Virtuelne stavke se mogu koristiti samo preko usluge. KUPOVINA I KORIŠĆENJE VIRTUELNIH STAVKI PREKO USLUGE SMATRA SE KONAČNIM, BEZ MOGUĆNOSTI POVRAĆAJA NOVCA. Pružanje virtuelnih stavki za korišćenje unutar usluge jeste usluga koja počinje da važi odmah nakon prihvatanja vaše kupovine virtuelnih stavki. POTVRĐUJETE DA TINDER NEMA OBAVEZU DA VAM VRATI NOVAC ZA VIRTUELNE STAVKE IZ BILO KOG RAZLOGA, KAO I DA NEĆETE DOBITI NOVAC ILI DRUGI VID KOMPENZACIJE ZA NEISKORIŠĆENE VIRTUELNE STAVKE PO ZATVARANJU NALOGA, BILO DA STE GA ZATVORILI DOBROVOLJNO ILI PRISILNO.

Povraćaj novca. Uopšteno gledano, za kupovine nije moguć povraćaj novca i ne postoji mogućnost povraćaja novca ili kredita za delimično iskorišćene periode. Možemo napraviti izuzetak ako se povraćaj novca za pretplatu zatraži u roku od četrnaest dana od datuma transakcije ili ako zakoni u vašoj jurisdikciji zahtevaju povraćaj novca.

Pretplatnici iz EU ili Evropskog ekonomskog prostora, u skladu sa lokalnim zakonom, imaju pravo na pun povraćaj novca bez navođenja razloga u periodu od 14 dana nakon početka pretplate. Imajte u vidu da ovaj 14-dnevni period počinje kada i pretplata.

Kupovina virtuelnih stavki je KONAČNA I NE MOŽE SE REFUNDIRATI.

Da biste zatražili povraćaj novca:
Ako ste se pretplatili pomoću svog Apple ID-ja, povraćajem novca upravlja Apple, a ne Tinder. Da biste zatražili povraćaj novca, otvorite iTunes, kliknite na svoj Apple ID, izaberite opciju „Istorija kupovine“, pronađite željenu transakciju i pritisnite opciju „Prijavite problem“. Možete i da pošaljete zahtev na https://getsupport.apple.com.

Ako ste se pretplatili preko svog Google Play Store naloga ili direktno preko Tindera: kontaktirajte sa korisničkom podrškom i dajte im broj porudžbine za Google Play Store (broj porudžbine možete naći u imejlu s potvrdom kupovine ili tako što ćete se prijaviti na svog Google Wallet) ili Tinder (nalazi se u imejlu sa potvrdom kupovine). Takođe, možete nam poslati poštom ili isporučiti obaveštenje sa potpisom i datumom koje sadrži izjavu da vi, kupac, otkazujete ovaj ugovor ili sličnu formulaciju. Uz broj porudžbine, potrebno je da navedete i imejl adresu ili broj telefona povezan sa vašim nalogom. Obaveštenje pošaljite na: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Ako iskoristite svoje pravo na otkazivanje (osim za kupovine koje ste obavili preko svog Apple ID-ja, kojima upravlja Apple), izvršićemo (ili zatražiti da Google izvrši) povraćaj novca za sva plaćanja koja smo od vas dobili, bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma kada smo dobili obaveštenje o vašoj odluci da otkažete ugovor. Povraćaj novca ćemo izvršiti preko načina plaćanja koji ste koristili za inicijalnu transakciju. U svakom slučaju, neće vam biti naplaćena nikakva naknada u vezi sa povraćajem sredstava.

Ne možete otkazati porudžbinu za isporuku digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom medijumu ako je obrada porudžbine već započela, a vi ste prethodno dali izričitu saglasnost i potvrdu da ćete time izgubiti pravo na otkazivanje. Ovo važi, na primer, za kupovinu virtuelnih stavki. To znači da su takve kupovine KONAČNE I NE MOGU SE REFUNDIRATI.

Cene. Tinder je međunarodna kompanija koja pruža usluge raznovrsnoj zajednici članova. Naša struktura cena može se razlikovati u zavisnosti od regiona, dužine pretplate, veličine paketa, nedavnih promocija unutar aplikacije i drugih faktora. Često isprobavamo nove funkcije i cene kako bismo članovima pružili veću funkcionalnost i mogućnosti plaćanja ukoliko odluče da ih koriste.

11. Obaveštenje i postupak za ulaganje žalbi o kršenju autorskih prava.

Ako smatrate da je neko kopirao vaše delo i objavio ga na usluzi na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, pošaljite sledeće informacije našem agentu za autorska prava:

 • elektronski ili fizički potpis osobe ovlašćene da postupa u ime vlasnika autorskih prava;
 • opis dela zaštićenog autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena;
 • opis mesta na kojem se sporni materijal nalazi na usluzi (opis mora biti dovoljno detaljan da nam omogući da pronađemo sporni materijal);
 • vaše kontakt podatke, uključujući i adresu, broj telefona i imejl adresu;
 • vašu pismenu izjavu da u dobroj veri smatrate da sporni slučaj upotrebe nije ovlašćen od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta niti zakona; i
 • vašu izjavu pod krivičnom odgovornošću kojom potvrđujete da su prethodne informacije iz vašeg obaveštenja tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava.

Žalbe o kršenju autorskih prava dostavite našem agentu za autorska prava imejlom na copyright@match.com, telefonom na (+1) 214-576-3272 ili poštom na sledeću adresu:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder će ukinuti naloge osoba koje više puta prekrše naša pravila.

12. Odricanja odgovornosti.

TINDER PRUŽA USLUGU „KAKVA JESTE“ I „PREMA DOSTUPNOSTI“ I U MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE, USTAVNE ILI DRUGE, U VEZI SA USLUGOM (UKLJUČUJUĆI I SVE SADRŽAJE NA NJOJ), UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, I SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O ZADOVOLJAVAJUĆEM KVALITETU, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. TINDER NE TVRDI I NE GARANTUJE (A) DA ĆE USLUGA RADITI NEOMETANO, BEZBEDNO ILI BEZ GREŠAKA, (B) DA ĆE NEDOSTACI ILI GREŠKE U OKVIRU USLUGE BITI ISPRAVLJENI, NITI (C) DA ĆE SADRŽAJI I INFORMACIJE KOJE DOBIJETE NA USLUZI ILI PREKO NJE BITI TAČNI.

TINDER NE SNOSI ODGOVORNOST ZA SADRŽAJE KOJE VI, NEKI DRUGI ČLAN ILI TREĆA STRANA OBJAVITE, POŠALJETE ILI PRIMITE PREKO USLUGE. SVIM MATERIJALIMA KOJE PREUZMETE ILI IH NA DRUGI NAČIN DOBIJETE PREKO USLUGE PRISTUPATE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I RIZIK.

13. Usluge trećih strana.

Usluga može sadržati reklame i promocije trećih strana i linkove ka drugim veb-sajtovima ili resursima. Tinder ne snosi odgovornost za dostupnost (ili nedostupnost) tih spoljnih veb-sajtova ili resursa. Ako odlučite da ostvarite interakciju sa trećim stranama koja je moguća preko naše usluge, na vašu interakciju sa njima odnosiće se uslovi te treće strane. Tinder nije odgovoran niti snosi krivicu za uslove i postupke trećih strana.

14. Ograničenje odgovornosti.

U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, TINDER I NJEGOVI OGRANCI, ZAPOSLENI, DOBAVLJAČI LICENCI I USLUGA NI U KOM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU POSREDNU, POSLEDIČNU, EGZEMPLARNU, SLUČAJNU, POSEBNU, KAZNENU ILI POVEĆANU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK PROFITA, BILO DIREKTAN ILI POSREDAN, ILI BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA, KORIŠĆENJA, UGLEDA I DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE DO KOJIH DOĐE USLED: (I) VAŠEG PRISTUPA USLUGAMA, NJIHOVOG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA USLUGA; (II) PONAŠANJA ILI SADRŽAJA DRUGIH ČLANOVA ILI TREĆIH STRANA NA, PREKO ILI NAKON KORIŠĆENJA USLUGA; ILI (III) NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA, KORIŠĆENJA ILI IZMENA VAŠEG SADRŽAJA, ČAK I AKO JE TINDER BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVE ŠTETE DOĐE. TINDEROVA ZBIRNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KAKVE TUŽBE U VEZI SA USLUGOM NI U KOM SLUČAJU NEĆE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE VI PLATILI TINDERU, AKO STE GA PLATILI, I 100 USD, U PERIODU U KOJEM STE IMALI NALOG.

NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH VIDOVA ŠTETE, PA NEKA ILI SVA IZUZIMANJA I OGRANIČENJA IZ OVOG ODELJKA MOŽDA NE VAŽE ZA VAS.

15. Arbitraža, odricanje prava na zajedničku tužbu i odricanje prava na porotu.

Osim za članove sa prebivalištem u EU ili Evropskom ekonomskom prostoru ili drugim oblastima u kojima to zabranjuje važeći zakon:

 1. Isključiv način rešavanja bilo kakvog spora ili tužbe do kojih dođe usled ili u vezi sa ovim ugovorom (uključujući i navode o njegovom kršenju) ili uslugom biće OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA koju vodi organizacija JAMS po svojim Pojednostavljenim arbitražnim pravilima i postupcima, osim izmena iz naših Arbitražnih postupaka. Jedini izuzetak od ekskluzivnosti arbitraže jeste to što bilo koja strana ima pravo da podnese individualnu tužbu protiv druge na sudu za mala potraživanja u okrugu prebivališta ili, ako je podneta u arbitražnom postupku, tužena strana može da zahteva da se spor nastavi na sudu za mala potraživanja ako je tužba pod nadležnošću suda za mala potraživanja. Ako je zahtev da se spor nastavi na sudu za mala potraživanja podnet pre nego što je imenovan arbitar, arbitraža će biti administrativno zatvorena. Ako je zahtev da se spor nastavi na sudu za mala potraživanja podnet nakon što je imenovan arbitar, arbitar će odrediti da li će spor ostati u domenu arbitraže ili će se odluka doneti na sudu za mala potraživanja. Arbitraža će se obavljati isključivo pismenim putem, osim ako vi ili Tinder ne odlučite da se pozovete na pravo na usmeno saslušanje pred arbitrom. Ali bilo da izaberete arbitražu ili sud za mala potraživanja, slažete se da ni pod kojim okolnostima nećete pokretati, održavati ili učestvovati u bilo kakvoj zajedničkoj tužbi protiv kompanije, zajedničkoj arbitraži niti drugoj predstavničkoj tužbi ili postupku protiv Tindera.
 2. Time što koristite uslugu na bilo koji način, prihvatate gore navedeni ugovor o arbitraži. Time se ODRIČETE SVOG PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU u cilju ulaganja tužbe ili odbrane u slučaju bilo kakvog spora između vas i kompanije (osim za pitanja koja se mogu rešiti pred sudom za mala potraživanja). TAKOĐE SE ODRIČETE PRAVA NA UČEŠĆE U ZAJEDNIČKOJ TUŽBI ILI BILO KAKVOM ZAJEDNIČKOM POSTUPKU. Ako uložite tužbu protiv Tindera ali ne pred sudom za mala potraživanja (a Tinder ne zatraži da žalba bude prebačena na sud za mala potraživanja), vaša prava će utvrditi NEUTRALNI ARBITAR, A NE SUDIJA ILI POROTA i arbitar će doneti odluku u vezi sa svim tužbama i pitanjima koja imaju veze sa prikladnošću spora za arbitražu. Imate pravo na pravično saslušanje pred arbitrom. Arbitar može da vam dosudi naknadu štete kao što bi to učinio i sud, uključujući i mogućnost za saslušanje po kratkom postupku (što može podrazumevati saslušanje po kratkom postupku na osnovu prigovora stranaka kao i saslušanje po kratkom postupku na osnovu podnetih dokaza), ali imajte u vidu da je postupak arbitraže obično jednostavniji i lakši od suđenja i drugih sudskih postupaka. Odluke arbitra se priznaju na sudu, a sud može da ih poništi samo iz vrlo ograničenih razloga. Više detalja o postupku arbitraže potražite u dokumentu Arbitražni postupci.
 3. Svi postupci za nametanje ovog ugovora o arbitraži, ukljujući i postupke za potvrđivanje, menjanje ili poništavanje arbitražne odluke, mogu se pokrenuti na bilo kom sudu kompetentne jurisdikcije. U slučaju da se ovaj ugovor o arbitraži iz bilo kog razloga smatra neprimenljivim, svi krivični postupci protiv kompanije (osim onih na sudu za mala potraživanja) mogu se pokrenuti samo u federalnim ili državnim sudovima sa lokacijom u okrugu Dalas u Teksasu. Ovim neopozivo pristajete na jurisdikciju tih sudova u navedene svrhe.
 4. Onlajn platforma Evropske komisije za rešavanje sporova dostupna je na http://ec.europa.eu/odr. Tinder ne učestvuje u postupcima rešavanja sporova pred entitetom za potrošačku arbitražu za članove sa prebivalištem u EU ili Evropskom ekonomskom prostoru.

16. Važeći zakon.

Za članove sa prebivalištem u EU ili Evropskom ekonomskom prostoru, ili nekoj drugoj oblasti u kojoj je naš ugovor o arbitraži zabranjen zakonom, zakoni države Teksas, SAD, izuzimajući pravila države Teksas o sukobu zakonskih odredbi, važiće za sve sporove do kojih dođe usled ili u vezi sa ovim ugovorom ili uslugom. Bez obzira na navedeno, ugovor o arbitraži iz 15. odeljka iznad podleže američkom Federalnom zakonu o arbitraži. Kako bi se otklonila svaka sumnja, izbor zakona države Teksas kao važećeg prava ne zamenjuje bilo koje obavezne važeće zakone za zaštitu potrošača u tim jurisdikcijama.

17. Mesto.

Osim za članove sa mestom prebivališta u EU ili Evropskom ekonomskom prostoru koji mogu podneti tužbu u zemlji prebivališta u skladu sa važećim zakonom i osim tužbi koje je moguće pravilno rešiti na sudu za mala potraživanja odgovarajuće jurisdikcije, sve tužbe do kojih dođe usled ili u vezi sa ovim ugovorom, uslugom ili vašim odnosom sa Tinderom koje iz bilo kog razloga ne budu poslate na arbitražu, biće rešavane isključivo na federalnim ili državnim sudovima okruga Dalas u Teksasu, SAD. Vi i Tinder prihvatate jurisdikciju sudova države Teksas i odričete se žalbi da ti sudovi predstavljaju neprikladan forum.

18. Obeštećenje s vaše strane.

Slažete se, u meri koju dozvoljava važeći zakon, da ćete obeštetiti, braniti i da nećete smatrati krivim Tinder, naše ogranke, i njihove i naše službenike, direktore, agente i zaposlene u slučaju bilo kakvih žalbi, zahteva, tužbi, štete, gubitaka, plaćanja, odgovornosti i troškova, uključujući i advokatske troškove, do kojih dođe usled ili u vezi sa vašim pristupom usluzi, njenim korišćenjem, vašim sadržajem ili vašim kršenjem ovog ugovora.

19. Ceo ugovor; drugo.

Ovaj ugovor, zajedno sa Pravilima privatnosti, Pravilima za kolačiće, Savetima za bezbednost, Arbitražnim postupcima (ako su primenljivi na vas) i bilo kojim uslovima koje smo vam prikazali i na koje ste pristali ako ste kupili dodatne funkcije, proizvode ili usluge koje nudimo na našoj usluzi, sadrži čitav ugovor između vas i Tindera u vezi s korišćenjem ove usluge. Ako se bilo koja odredba ovog ugovora pokaže kao nevažeća, ostatak ovog ugovora u potpunosti nastavlja da važi. Ako kompanija ne ostvari niti nametne bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovog ugovora, to se neće smatrati odricanjem takvog prava ili odredbe. Slažete se da je vaš Tinder nalog neprenosiv i da sva vaša prava na nalog i njegov sadržaj prestaju da važe nakon vaše smrti. Ovaj ugovor ne podrazumeva nastanak bilo kakve agencije, partnerstva, povereničkog ili bilo kog drugog specijalnog odnosa ili zaposlenja i ne smete davati nikakve tvrdnje u ime Tindera niti obavezivati Tinder na bilo koji način.