ข้อกำหนดการใช้งาน Tinder

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024download these Terms of Use as a PDF

นี่คือข้อกำหนดการใช้งานฉบับย่อของเรา 

สมาชิกในแคลิฟอร์เนีย: คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้โดยไม่มีค่าปรับหรือข้อผูกมัดได้ตลอดเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันทำการวันที่สามนับจากวันที่คุณทำการสมัครสมาชิก หากคุณทำการสมัครสมาชิกโดยใช้บริการภายนอก (เช่น Apple ID, Google Play) คุณต้องทำการยกเลิกผ่านบริการภายนอกของคุณ ตามที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในข้อ 8a หากคุณทำการสมัครสมาชิกผ่าน Apple ID ของคุณ ทาง Apple จะเป็นผู้จัดการเรื่องการคืนเงิน ไม่ใช่ Tinder โดยคุณสามารถขอคืนเงินจาก Apple ผ่านบัญชี Apple ID ของคุณผ่านโทรศัพท์หรือทาง https://getsupport.apple.com ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้คนอื่นๆ ทุกคนสามารถขอคืนเงินได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Tinder ผ่านศูนย์ช่วยเหลือของเรา หรือโดยไปรษณีย์หรือส่งหนังสือแจ้งที่มีการลงลายมือชื่อและลงวันที่ไว้ ซึ่งได้ระบุว่าคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อนั้นจะทำการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ หรือระบุถ้อยคำที่มีผลคล้ายกัน อนึ่ง กรุณาระบุชื่อของคุณและอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ หรือตัวระบุข้อมูลเฉพาะอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อสมัครบัญชีของคุณไว้ด้วย 

หนังสือแจ้งฉบับนี้ให้ส่งไปที่: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA โดยธุรกิจของบริษัทฯ มีการดำเนินการส่วนหนึ่งอยู่ที่ 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205 คุณสามารถดำเนินการให้มีการส่งข้อกำหนดการใช้งานนี้ ("ข้อกำหนด") ให้คุณทางอีเมลได้ โดยการส่งไปรษณีย์ไปยัง Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (Cal. Civ. Code) §1789.3 คุณสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยช่วยเหลือด้านการร้องทุกข์ (Complaint Assistance Unit) ของกองการบริการสำหรับผู้บริโภค (Division of Consumer Services) ภายใต้กรมกิจการผู้บริโภคของแคลิฟอร์เนีย (California Department of Consumer Affairs) ได้โดยติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยัง Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834 หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (800) 952-5210

เราได้จัดบทสรุป ไว้ให้คุณในตอนต้นของแต่ละข้อด้วย เพื่อให้คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ บทสรุปเหล่านี้ไม่เป็นการแทนที่ข้อความของแต่ละข้อแต่อย่างใด และคุณยังควรต้องอ่านความในแต่ละข้อทั้งหมดเช่นเดิม

1. บทนำ

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของ Tinder จะถือว่าคุณได้ตกลงเข้าผูกพันตามข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ ("ข้อกำหนด" หรือ "ข้อตกลง") รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้หลักปฏิบัติของชุมชน และเคล็ดลับความปลอดภัยของเราแล้ว ดังนั้น โปรดอ่านข้อตกลงนี้ ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะทำการสร้างบัญชี 

โปรดตรวจสอบข้อบทเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในข้อ 15 อย่างละเอียด โดยข้อบทเหล่านี้จะใช้บังคับลักษณะการจัดการข้อพิพาทระหว่างคุณและ Tinder ข้อบทเหล่านี้รวมถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภาคบังคับก่อนอนุญาโตตุลาการ  (เว้นแต่สำหรับการอ้างสิทธิเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องการประทุษร้ายทางเพศหรือการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการต่างๆ) ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ การเลือกดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม และการสละสิทธิ์การพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยคณะลูกขุน ซึ่งจะเป็นการกระทบสิทธิ์ของคุณ ทั้งนี้ ในการอนุญาโตตุลาการนั้น มักจะมีการไต่สวนและการพิจารณาทบทวนในชั้นอุทธรณ์น้อยกว่าในศาล

เราอาจทำการปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น กรุณากลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงข้อกำหนดด้วย

ขอต้อนรับสู่ Tinder

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ เงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและ:

MTCH Technology Services Limited (“MTCH Technology”)
1 Hatch Street Upper
Dublin 2,
Dublin
D02 PY28
Ireland

หากคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ข้อตกลงการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและ 

MG Japan Services GK (“MG Japan”)
4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg.
1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073
Japan

หากคุณอาศัยอยู่ในที่อื่นใด ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและ 

Match Group, LLC (“Match Group”)
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

คำว่า "เรา" "พวกเรา" "บริษัทฯ" และ/หรือ "Tinder" หมายถึง MTCH Technology, MG Japan หรือ Match Group ตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณและ Tinder อาจเรียกรวมกันได้ว่า "คู่สัญญา" และเรียกแยกกันว่า "คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง"  

ในข้อตกลงนี้ คำว่า "Tinder" "เรา" "พวกเรา" "บริษัทฯ" และ "ของเรา" ให้หมายถึง Match Group, LLC และ/หรือ MTCH Technology Services Limited ตามสมควรแล้วแต่กรณี โดยคุณและ Tinder อาจเรียกรวมกันได้ว่า "คู่สัญญา" และเรียกแยกกันว่า "คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง"

เมื่อคุณทำการเข้าถึงหรือใช้บริการต่างๆ ของเราบน Tinder.com ("เว็บไซต์"), แอพพลิเคชั่น Tinder บนโทรศัพท์มือถือ ("แอพ") หรือแพลทฟอร์มหรือบริการอื่นใดที่ Tinder อาจเสนอให้บริการ (ซึ่งเรียกรวมว่า "บริการ" หรือ "บริการต่างๆ" ของเรา) จะถือว่าคุณได้ตกลงและเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้แล้ว อนึ่ง ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อบุคคลใดๆ ที่ทำการเข้าถึงหรือใช้บริการต่างๆ ของเราโดยไม่คำนึงถึงสถานะการลงทะเบียนหรือการเป็นสมาชิกแต่อย่างใด

การที่คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ของเรายังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้หลักปฏิบัติของชุมชน และเคล็ดลับความปลอดภัย ตลอดจนข้อกำหนดใดๆ ที่ได้เปิดเผยให้คุณและคุณได้ตกลงแล้วตามข้อกำหนดดังกล่าว ณ เวลาที่คุณซื้อฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพิ่มเติมจาก Tinder ("ข้อกำหนดเพิ่มเติมเมื่อทำการซื้อ") ซึ่งให้รวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้โดยการอ้างถึงนี้ หากคุณไม่ต้องการเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้บริการต่างๆ ของเรา

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ตลอดเวลา โดยการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสาระสำคัญนั้นจะโพสท์ไว้ในหน้านี้ พร้อมด้วยวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ซึ่งได้รับการปรับปรุงแล้ว ในบางกรณี เราอาจทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผ่านทางอีเมลหรือโดยวิธีอื่น อย่างไรก็ตาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ เอง ทั้งนี้ การที่คุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการต่างๆ ของเรานั้นจะถือว่าเป็นการที่คุณยังคงให้คำยินยอมอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และเป็นผลให้คุณจะต้องเข้าผูกพันในทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงนั้นด้วย หากคุณไม่ต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด คุณต้องหยุดทำการเข้าถึงหรือการใช้บริการต่างๆ ของเราในทันที อนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความข้างต้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญต่อการจำกัดความรับผิดในข้อ 14 และข้อบทเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในข้อ 15 ด้านล่างจะกำหนดให้ต้องมีการยอมรับโดยเป็นคำยืนยันของคุณเองด้วย  อีกทั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ในแพลนสมาชิกต่างๆ ของเรา

2. สิทธิ์ในการใช้งานบัญชีและความรับผิดชอบต่างๆ

ก่อนที่คุณจะทำการสร้างบัญชีบน Tinder กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆ ของเรา โดยในข้อนี้ยังมีการระบุรายละเอียดสิ่งที่คุณสามารถทำได้ และสิ่งที่ห้ามกระทำเมื่อใช้บริการต่างๆ ตลอดจนสิทธิ์ที่คุณให้แก่ Tinder ด้วย

ห้ามมิให้คุณสร้างบัญชีหรือใช้บริการต่างๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามความดังต่อไปนี้ทั้งหมด และเมื่อคุณใช้บริการต่างๆ ของเรานั้น คุณทำการรับรองและรับประกันว่า

 1. คุณเป็นบุคคลธรรมดา (นั่นคือ ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ) ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

 2. คุณมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะเข้าทำสัญญาผูกพันกับ Tinder ได้

 3. คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศที่ "สนับสนุนการก่อการร้าย"

 4. คุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามในการทำธุรกิจกับสหรัฐอเมริกา (เช่น List of Specially Designated Nationals ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department) หรือรายชื่อของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ในทางคล้ายกัน) และไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อห้ามอื่นใดในทางคล้ายกัน

 5. คุณไม่ได้ถูกกฎหมายห้ามมิให้ใช้บริการต่างๆ ของเรา

 6. คุณไม่เคยกระทำ ถูกตัดสินว่ากระทำ หรือให้การไม่โต้แย้งต่อการกระทำอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ (Felony or Indictable Offense) (หรืออาชญากรรมที่มีความร้ายแรงใกล้เคียงกัน) อาชญากรรมเกี่ยวกับเพศ หรืออาชญากรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง เว้นแต่คุณได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแล้วสำหรับอาชญากรรมที่มิได้ใช้ความรุนแรง และเราได้พิจารณาแล้วว่าคุณไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่นที่ใช้บริการต่างๆ ของเรา

 7. คุณไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศ ในทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศของรัฐ รัฐบาลกลาง หรือท้องถิ่นใดๆ ก็ตาม

 8. คุณไม่ได้มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีในบริการต่างๆ ของเรา และ

 9. คุณไม่เคยถูกเราหรือบริษัทในเครือของเราลบออกไปจากบริการต่างๆ ของเราหรือบริการของบริษัทในเครือของเรา เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเราแล้วให้สร้างบัญชีใหม่ได้

ไม่ว่า ณ เวลาใดก็ตาม หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้อีก จะเป็นการเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงบริการต่างๆ หรือระบบของเราทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และคุณจะต้องลบบัญชีของคุณในทันที อีกทั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการเข้าถึงของคุณต่อบริการต่างๆ ของเราได้โดยไม่ต้องมีคำเตือนแต่อย่างใด

คุณตกลงที่จะ:

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และกลับเข้ามาดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายป้องกันสแปม และข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลต่างๆ เป็นต้น

 3. ใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอพในเวอร์ชั่นล่าสุด

 4. ตรวจสอบเคล็ดลับความปลอดภัย

 5. ตรวจสอบและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของชุมชน ตามที่ได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และ

 6. ดำเนินมาตรการตามสมควรเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบของคุณ

คุณตกลงว่าคุณจะไม่:

 1. กล่าวความเท็จเกี่ยวกับตัวตน อายุ หรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล

 2. ใช้บริการต่างๆ ในทางที่เสียหายต่อบริการนั้น หรือทำให้ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถใช้งานได้

 3. ใช้บริการของเราในทางที่แทรกแซง ทำให้ขัดข้อง หรือกระทบในทางลบต่อแพลทฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายของบริการต่างๆ ของเรา

 4. ใช้บริการต่างๆ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย หรือชั่วร้าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ไอเท็มเสมือนจริงเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น

 5. คุกคาม รังแก สะกดรอยตาม ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง กระทำอันตราย หรือใช้ความรุนแรงหรือกระทำอันตรายแก่จิตใจโดยประการอื่น

 6. โพสท์หรือแชร์คอนเทนท์ต้องห้าม (กรุณาดูด้านล่าง)

 7. เรียกรับรหัสผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม หรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้ใช้คนอื่น หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น

 8. เรียกรับเงินหรือสิ่งมีค่าอื่นๆ จากผู้ใช้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ การให้ยืม หรือเป็นเครื่องตอบแทนก็ตาม

 9. ใช้บัญชีของผู้ใช้คนอื่น

 10. ใช้บริการต่างๆ ของเราในทางที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การทำกลโกงแบบพีระมิด หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในทางคล้ายกัน

 11.  ใช้บริการต่างๆ ของเราในทางที่เกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการรณรงค์ทางการเมืองใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอิทธิพลในการเลือกตั้งครั้งใดๆ นอกเหนือจากการแชร์ความเห็นส่วนตัวทางการเมืองของคุณเอง

 12. ละเมิดข้อกำหนดสำหรับไลเซนส์ที่ Tinder ได้ให้ไว้แก่คุณ (กรุณาดูข้อ 6 ด้านล่าง) 

 13. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ซึ่งคุณมิได้มีสิทธิ์ในการเปิดเผย

 14. คัดลอก ปรับเปลี่ยน ส่ง แจกจ่าย หรือสร้างงานสืบเนื่องใดๆ จากคอนเทนท์ของสมาชิกใดๆ หรือคอนเทนท์ของเรา หรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ ภาพ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการใดๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญา คอนเทนท์ หรือข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิ์อื่นๆ ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านบริการต่างๆ ของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Tinder เสียก่อน

 15. แสดงออก หรือบอกเป็นนัยว่าถ้อยความใดๆ ที่คุณแถลงได้รับความเห็นชอบจาก Tinder

 16. ใช้โรบอต (Robot), โปรแกรมรวบรวมข้อมูล (Crawler), แอพพลิเคชั่นค้นหาเว็บไซต์/เรียกดูข้อมูล, พร็อกซี, หรืออุปกรณ์ วิธีการ หรือกระบวนการดำเนินการด้วยมือหรือโดยอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าถึง เรียกดู ทำดัชนี "ทำเหมืองข้อมูล (Data Mine)" หรือทำซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอบริการต่างๆ ของเราหรือคอนเทนท์ของบริการนั้นไม่ว่าในทางใดก็ตาม

 17. อัพโหลดไวรัส หรือโค้ดที่ไม่ประสงค์ดี หรือกระทำโดยประการอื่นให้เกิดข้อบกพร่องแก่ความปลอดภัยของบริการต่างๆ ของเรา

 18. ปลอมแปลงหัวเว็บไซต์ หรือบิดเบือนตัวบ่งชี้ต่างๆ โดยประการอื่นเพื่อปิดบังต้นทางของข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปที่ หรือผ่านบริการต่างๆ ของเรา

 19. ทำการ "เฟรม (Frame)" หรือ "มิเรอร์ (Mirror)" ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการต่างๆ ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Tinder เสียก่อน

 20. ใช้เมตาแท็ก (Metatag) หรือโค้ด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการอ้างอิงใดๆ ถึง Tinder หรือแพลทฟอร์ม (หรือเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือสโลแกนใดๆ ของ Tinder) รวมอยู่ด้วย เพื่อชี้นำบุคคลใดๆ ออกไปยังเว็บไซต์อื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

 21. ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ไลเซนส์ช่วง แปล ขาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แปลย้อนกลับ หรือกระทำโดยประการอื่นเพื่อถอดประกอบซึ่งส่วนใดๆ ของบริการต่างๆ ของเรา หรือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวนั้น

 22. ใช้หรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายนอกที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการต่างๆ หรือคอนเทนท์ของสมาชิก หรือข้อมูลต่างๆ ของเราโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญญาประดิษฐ์หรือระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เป็นต้น

 23. ใช้ เข้าถึง หรือเผยแพร่อินเทอร์เฟซโปรแกรมมิงของแอพพลิเคชั่น Tinder  โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 24. สำรวจ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของบริการต่างๆ ของเรา หรือระบบหรือเครือข่ายใดๆ

 25. ยุยง ส่งเสริม หรือตกลงที่จะกระทำการใดๆ ซึ่งละเมิดต่อข้อกำหนดเหล่านี้

 26. สร้างบัญชีใหม่หลังจากระบบได้ระงับหรือปิดบัญชีของคุณไปแล้ว เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ

 27. ส่งรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือคอนเทนท์ของผู้ใช้ซึ่งเป็นเท็จ ชวนให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นความจริงอย่างชัดเจนโดยประการอื่น หรือใช้ระบบการรายงานหรือระบบคำขออุทธรณ์ของ Tinder ที่จัดไว้ให้ในทางที่ผิด

ไลเซนส์ที่ได้ให้ไว้แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และการอนุญาตใดๆ ที่ให้เข้าถึงบริการต่างๆ ได้นั้นจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณกระทำการใดๆ ก็ตามข้างต้น

คอนเทนท์ต้องห้าม - Tinder ห้ามมิให้ทำการอัพโหลดหรือแชร์คอนเทนท์ที่:

 1. อาจถือได้ตามสมควรว่าเป็นการกระทำที่ไม่พึงปรารถนาหรือเป็นการคุกคาม กระทำความรุนแรง หรือทำให้เกิดความอึดอัดทางจิตใจแก่บุคคลอื่น

 2. เป็นสิ่งลามก อนาจาร รุนแรง หรือมีภาพเปลือยรวมอยู่ด้วย

 3. เป็นการกระทำความรุนแรง การข่มขู่ การแบ่งแยก หรือเป็นการส่งเสริมหรือยุยงให้มีการเหยียดเชื้อชาติ การเหยียดเพศ ความเกลียดชัง หรือการมีอคติดื้อรั้น

 4. ยุยงให้มีหรืออำนวยความสะดวกแก่การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การก่อการร้าย การปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ หรือการส่งข้อมูลซึ่งเป็นการกระทำความผิดอาญาได้ในตัวเอง เป็นต้น

 5. ยุยงให้มีหรืออำนวยความสะดวกแก่การกระทำใดๆ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสริมการทำร้ายตนเอง พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ การท้าทายที่เป็นอันตราย แนวคิดสุดโต่งที่มีความรุนแรง เป็นต้น

 6. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นการหมิ่นประมาท หรือไม่เป็นความจริง

 7. เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาย, การแข่งขัน, การส่งเสริม, และการโฆษณา, การเรียกรับบริการ, งานบริการทางเพศ, ความสัมพันธ์แบบ "เสี่ยเลี้ยง (Sugar Daddy)" หรือ "เด็กเสี่ย (Sugar Baby)", ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือหมายเลขโทรศัพท์สายที่มีการบริการพิเศษ (Premium Line Telephone Number) เป็นต้น

 8. มีความเกี่ยวข้องหรืออำนวยความสะดวกแก่การส่งสแปม

 9. มีสปายแวร์, แอดแวร์, ไวรัส, ไฟล์ที่เสียหาย, โปรแกรมเวิร์ม หรือโค้ดที่ไม่ประสงค์ดีอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดการสะดุด สร้างความเสียหาย หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน หรือทำให้ขัดข้องซึ่งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือ

อุปกรณ์อื่น, ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซง ดักจับหรือยึดข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไว้โดยเป็นการกระทำผิด ไม่ว่าจาก Tinder หรือไม่ก็ตาม

 1. เป็นการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นต้น)

 2. คุณไม่ได้เป็นผู้เขียนขึ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้วโดยชัดแจ้งจาก Tinder

 3. มีภาพหรือรูปลักษณ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากบุคคลนั้น (หรือในกรณีของผู้เยาว์ ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ดังกล่าว)

 4. มีภาพหรือรูปลักษณ์ของผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์นั้นอยู่ด้วย หรือมิได้แต่งกายมิดชิด หรือแสดงโดยประการอื่นให้เห็นหรือเป็นนัยว่าผู้เยาว์นั้นกระทำกิจกรรมทางเพศ 

 5. ไม่เป็นไปตามการใช้งานตามเจตนารมณ์ของบริการต่างๆ หรือ 

 6. อาจทำให้ชื่อเสียงของ Tinder หรือบริษัทในเครือเสียหายได้ ซึ่งหมายถึงการอัพโหลดหรือแชร์คอนเทนท์บนแแพลตฟอร์ม Tinder ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท Tinder หรือบริษัทในเครือ หรือการสนับสนุนให้ใช้บริการหรือบริการใดๆ ที่บริษัทในเครือของ Tinder ในทางที่ผิด

การอัพโหลดหรือแชร์คอนเทนท์ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ("คอนเทนท์ต้องห้าม") อาจมีผลเป็นการระงับหรือปิดบัญชีของคุณได้ในทันที

3. คอนเทนท์

โปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของคุณเกี่ยวกับคอนเทนท์ในบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงคอนเทนท์ใดๆ ที่คุณจัดให้ไว้หรือโพสท์ไว้ด้วย ทั้งนี้ คุณได้รับการห้ามไว้โดยชัดแจ้งแล้วมิให้โพสท์คอนเทนท์ที่ไม่เหมาะสม

ระหว่างการใช้บริการต่างๆ ของเรา คุณจะได้รับการเข้าถึง (i) คอนเทนท์ที่คุณอัพโหลดหรือจัดให้ไว้ในขณะที่ใช้บริการต่างๆ ของเรา แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะโดยบริการต่างๆ ของเราก็ตาม ("คอนเทนท์ของคุณ") (ii) คอนเทนท์ที่ผู้ใช้คนอื่นได้อัพโหลดหรือจัดให้ไว้ในขณะที่ใช้บริการต่างๆ ของเรา ("คอนเทนท์ของสมาชิก") และ (iii) คอนเทนท์ที่ Tinder จัดให้ไว้ใน และผ่านบริการต่างๆ ของเรา ("คอนเทนท์ของเรา") โดยในข้อตกลงนี้ "คอนเทนท์" รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพ วิดีทัศน์ เสียง หรือเนื้อหาอื่นๆ ในบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลบนโปรไฟล์ของผู้ใช้คนอื่นๆ และในข้อความไดเร็คท์ระหว่างผู้ใช้ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำการควบคุมคอนเทนท์ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าความปลอดภัยของเรา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงโปรไฟล์ที่แนะนำ กรุณาดูวิธีการเบื้องหลังการ Match ของเรา

3a. คอนเทนท์ของคุณ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อคอนเทนท์ของคุณ ห้ามทำการแชร์สิ่งใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้เห็น สิ่งใดที่จะละเมิดต่อข้อตกลงนี้ หรือที่อาจทำให้คุณหรือเราเข้าข่ายมีความรับผิดทางกฎหมายได้

คุณเป็นผู้รับผิดชอบและมีความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อคอนเทนท์ของคุณ และในการนี้ คุณจึงทำการตกลงที่จะรับผิดแทน คุ้มครอง ปลดปล่อย และรับชดใช้แก่เราจากการอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีขึ้นเก่ียวกับคอนเทนท์ของคุณ

คุณรับรองและรับประกันแก่เราว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้แก่เราหรือผู้ใช้อื่นใดนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ส่งไว้ผ่าน Facebook หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ (หากมีใช้บังคับได้) และคุณจะปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย

คอนเทนท์ที่มีรวมอยู่บนโปรไฟล์บุคคลของคุณควรเป็นคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามการใช้บริการตามเจตนารมณ์ของบริการต่างๆ ของเรา โดยห้ามมิให้คุณทำการอัพโหลดคอนเทนท์ต้องห้ามใดๆ อีกทั้ง คอนเทนท์ของคุณยังต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติของชุมชนอีกด้วย ห้ามมิให้คุณแสดงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลธนาคาร หรือข้อมูลการชำระเงินแบบ Peer-to-Peer ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม (เช่น ชื่อ, ที่อยู่บ้าน, หรือรหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, URL, บัตรเครดิต/เดบิต, ชื่อผู้ใช้สำหรับการชำระเงินแบบ Peer-to-Peer, หรือรายละเอียดธนาคารอื่นๆ) หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตนเองแก่ผู้ใช้คนอื่น จะถือว่าคุณกระทำการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามในทางออนไลน์

บุคคลอื่นๆ ทั่วโลกจะสามารถมองเห็นโปรไฟล์บุคคลของคุณได้ ดังนั้น โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณสบายใจที่จะแชร์คอนเทนท์ก่อนที่จะทำการโพสท์ โดยคุณทราบและตกลงว่าผู้ใช้คนอื่นอาจดูคอนเทนท์ของคุณได้ และโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดเหล่านี้แต่ประการใดนั้น ผู้ใช้คนอื่นๆ ก็อาจมีการแชร์คอนเทนท์ของคุณกับบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ เมื่อคุณอัพโหลดคอนเทนท์ของคุณ จะถือว่าคุณรับรองและรับประกันแก่เราว่าคุณมีสิทธิและไลเซนส์ทั้งหมดตามที่จำเป็นเพื่อกระทำการดังกล่าว และได้ให้ไลเซนส์แก่เราโดยอัตโนมัติในการใช้งานคอนเทนท์ของคุณได้ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 7 ด้านล่างนี้

เราอาจจัดให้มีเครื่องมือและฟีเจอร์เพื่อการเสริมสร้างการแสดงออกของแต่ละบุคคลผ่านคอนเทนท์ของคุณและคอนเทนท์ของสมาชิกให้ดีขึ้นได้ (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3b) และเรายังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงบริการต่างๆ ของเราให้ดีขึ้นอยู่เสมอด้วย โดยเครื่องมือและฟีเจอร์บางประการอาจทำให้คุณสามารถสร้างหรือปรับปรุงคอนเทนท์ให้ดีขึ้นได้ โดยมีพื้นฐานมาจากคอนเทนท์ของคุณ ซึ่งคอนเทนท์ดังกล่าวก็ยังเป็นคอนเทนท์ของคุณอยู่ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อคอนเทนท์ดังกล่าวและความถูกต้องของคอนเทนท์ดังกล่าวนั้น ตลอดจนการใช้งานคอนเทนท์ดังกล่าวในบริการต่างๆ ของเรา และการตัดสินใจที่มีขึ้น การกระทำที่ได้กระทำ และการไม่กระทำการใดๆ ทั้งสิ้นที่มีพื้นฐานมาจากคอนเทนท์ของคุณ ทั้งนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกและแชร์คอนเทนท์ของคุณ

คุณเข้าใจและตกลงว่าเราอาจเฝ้าติดตามหรือตรวจสอบคอนเทนท์ของคุณได้ และเรามีสิทธิ์ที่จะนำออก ลบ แก้ไข จำกัด หรือบล็อค หรือปิดกั้นการเข้าถึงคอนเทนท์ใดๆ ของคุณก็ได้ตลอดเวลา โดยเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณเข้าใจและตกลงว่าเราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแสดงหรือตรวจสอบคอนเทนท์ของคุณแต่ประการใด

3b. คอนเทนท์ของสมาชิก

แม้ว่าคุณจะมีการเข้าถึงคอนเทนท์ของสมาชิกได้ แต่คอนเทนท์ดังกล่าวไม่ได้เป็นของคุณ และห้ามมิให้คุณคัดลอกหรือใช้คอนเทนท์ของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ใช้คนอื่นจะมีการแชร์คอนเทนท์ในบริการต่างๆ ของเราด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ คอนเทนท์ของสมาชิกเป็นของผู้ใช้ที่โพสท์คอนเทนท์ดังกล่าว และจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา และแสดงผลตามที่ผู้ใช้คนนั้นชี้นำ

คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของคอนเทนท์ของสมาชิกด้วยความระมัดระวังและทำการยืนยันความถูกต้องดังกล่าวด้วยตนเองเสมอ โดยผู้ใช้คนอื่นอาจใช้เครื่องมือในการสร้างหรือปรับปรุงคอนเทนท์ให้ดีขึ้นได้โดยมีพื้นฐานมาจากคอนเทนท์ของสมาชิกที่เขาจัดให้ไว้  ซึ่งคอนเทนท์ของสมาชิกอาจมีข้อมูลที่มีอคติ ไม่ถูกต้อง เป็นอันตราย ไม่พึงปราถนา หรือชวนให้เข้าใจผิดรวมอยู่ด้วยได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้คนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อคอนเทนท์ของสมาชิกของตน ตลอดจนการตัดสินใจที่มีขึ้น การกระทำที่ได้กระทำ และการไม่กระทำการใดๆ ทั้งสิ้นที่มีพื้นฐานมาจากการที่เขาใช้งานคอนเทนท์ของสมาชิก 

คุณไม่มีสิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับคอนเทนท์ของสมาชิก และเว้นแต่ได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งจาก Tinder แล้ว คุณสามารถใช้งานคอนเทนท์ของสมาชิกได้เพียงเท่าที่การใช้งานของคุณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริการต่างๆ ของเรา ในการทำให้เราสามารถสื่อสารและพบปะระหว่างกันได้เท่านั้น โดยห้ามมิให้คุณคัดลอกคอนเทนท์ของสมาชิกหรือใช้งานคอนเทนท์ของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เพื่อสแปม เพื่อคุกคาม หรือเพื่อทำการข่มขู่ที่มิชอบด้วยก็หมาย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณหากคุณใช้งานคอนเทนท์ของสมาชิกในทางที่ผิด

3c. คอนเทนท์ของเรา

Tinder เป็นเจ้าของหรือได้ไลเซนส์ในคอนเทนท์อื่นๆ ทั้งหมดในบริการต่างๆ ของเรา

ข้อความ คอนเทนท์ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง งานศิลปะ ภาพอื่นใด หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ปรากฏในบริการต่างๆ ของเรานั้นอยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของ การควบคุม หรือไลเซนส์โดยเรา และได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สิทธิ ความเป็นผู้ทรงสิทธิ์ และประโยชน์ท้ังหมดในและแก่คอนเทนท์ของเรานั้นยังคงเป็นของเราอยู่ตลอดเวลา

เราให้ไลเซนส์แบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานคอนเทนท์ของเรา ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ด้านล่าง และเราขอสงวนสิทธิ์อื่นๆ ไว้ทั้งหมด

4. คอนเทนท์ที่ไม่เหมาะสม การประพฤติมิชอบ และการรายงาน

Tinder จะไม่ยอมให้มีคอนเทนท์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในบริการต่างๆ ของเรา

เรามุ่งมั่นจะรักษาชุมชนให้ดีและมีความเคารพต่อกัน และเราจะไม่ยอมให้มีคอนเทนท์ที่ไม่เหมาะสมหรือการประพฤติมิชอบใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบริการต่างๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในบริการที่บริษัทในเครือของเราเป็นผู้ดำเนินการ เป็นต้น) ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้คุณรายงานคอนเทนท์ของสมาชิกที่ไม่เหมาะสมหรือการประพฤติมิชอบใดๆ ของผู้ใช้คนอื่น โดยคุณสามารถรายงานผู้ใช้ได้โดยตรงผ่านลิงก์ "รายงานผู้ใช้" บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ หรือในกิจกรรมการส่งข้อความก็ได้ นอกจากนี้ คุณก็สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้อีกด้วย 

ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจทำการแชร์ข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา และอาจกระทำการตามที่จำเป็นหากเราเชื่อว่าคุณได้มีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการแบนคุณออกจากบริการต่างๆ ของเรา และ/หรือบริการของบริษัทในเครือของเราด้วย (เช่น Hinge, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito และ Twoo กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าความปลอดภัยของเรา) และ/หรือป้องกันคุณไม่ให้สร้างบัญชีใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ คุณเข้าใจและตกลงว่าเราอาจไม่ทำการแชร์ข้อมูลกับคุณเอง หากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่นๆ ของเรา

คอนเทนท์ของสมาชิกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของมาตรา 512(c) และ/หรือ 512(d) ของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act) ค.ศ. 1998 ทั้งนี้ ในการจะส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคอนเทนท์ของสมาชิกซึ่งอาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น กรุณาดูข้อ 12 (รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล) ด้านล่าง

5. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา โดยเรามีนโยบายแยกไว้ต่างหากสำหรับเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณควรอ่านด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ Tinder และบริษัทในเครือของ Tinder เก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้ เมื่อคุณใช้บริการต่างๆ ของเรา จะถือว่าคุณตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

6. สิทธิที่คุณได้รับจาก Tinder

Tinder ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานและรับประโยชน์จากบริการต่างๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Tinder ทำการให้ไลเซนส์แบบส่วนบุคคล ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ์ ไม่สามารถมอบหมายได้ มิได้ให้ไว้แต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนได้ และไม่สามารถไลเซนส์ช่วงได้แก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานบริการต่างๆ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ Tinder และตามที่ข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ซึ่งไลเซนส์นี้และการอนุญาตใดๆ ให้เข้าถึงบริการได้นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

7. สิทธิที่คุณให้ไว้แก่ Tinder

คุณเป็นเจ้าของคอนเทนท์ทั้งหมดที่คุณจัดไว้ให้แก่ Tinder แต่คุณก็ทำการให้สิทธิแก่เราในการใช้งานคอนเทนท์ของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ด้วย

เมื่อคุณทำการสร้างบัญชี จะถือว่าคุณได้ให้ไว้แก่ Tinder ซึ่งสิทธิ์และไลเซนส์แบบทั่วโลก ถาวร ซึ่งสามารถโอนได้ ไลเซนส์ช่วงได้ ไม่มีค่าสิทธิ์ ในการโฮสต์ข้อมูล จัดเก็บ ใช้งาน คัดลอก แสดง ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ แปล ปรับเปลี่ยน แก้รูปแบบ นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่น โฆษณา แจกจ่าย และนำออกให้บริการต่อสาธารณะโดยประการอื่น ซึ่งคอนเทนท์ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงได้จาก Facebook หรือแหล่งภายนอกอื่นๆ (หากมีใช้บังคับได้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยประการใดๆ และในรูปแบบหรือตัวกลางใดๆ ที่ทราบอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตด้วย ไลเซนส์ของ Tinder ที่มีต่อเนื้อหาของคุณให้เป็นแบบมิได้ให้ไว้แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ว่าให้ไลเซนส์ของ Tinder เป็นแบบให้ไว้แต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เกี่ยวกับงานสืบเนื่องซึ่งสร้างขึ้นผ่านการใช้บริการต่างๆ ของเรา เช่น Tinder จะมีไลเซนส์แต่เพียงผู้เดียวต่อภาพสกรีนช็อตของบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งมีคอนเทนท์ของคุณรวมอยู่ด้วย

นอกจากนั้น เพื่อให้ Tinder สามารถป้องกันการใช้งานคอนเทนท์ของคุณภายนอกบริการต่างๆ ของเราได้ คุณอนุญาตให้ Tinder กระทำการแทนคุณได้ในกรณีที่เกี่ยวกับการใช้งานคอนเทนท์ของคุณซึ่งเป็นการละเมิด ที่มีผู้ใช้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกนำมาจากบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งเป็นการหมายรวมอย่างชัดแจ้งซึ่งอำนาจ แต่ไม่รวมถึงข้อผูกมัด ในการส่งการแจ้งตาม 17 U.S.C. § 512(c)(3) (นั่นคือ การแจ้งให้ลบออกตาม DMCA) แทนคุณ หากคอนเทนท์ของคุณมีการนำไปและใช้งานโดยบุคคลภายนอกนอกบริการต่างๆ ของเรา โดย Tinder ไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกทำการใช้งานคอนเทนท์ของคุณแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไลเซนส์ของ Tinder ที่มีต่อคอนเทนท์ของคุณนั้นอยู่ภายใต้สิทธิของคุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่คอนเทนท์มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย ตามที่นิยามไว้โดยกฎหมายเหล่านั้น)

เพื่อเป็นการตอบแทนที่ Tinder ให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของเราได้นั้น คุณตกลงว่าเรา บริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรภายนอกของเราอาจทำการลงโฆษณาไว้ในบริการต่างๆ ของเราได้ ทั้งนี้ เมื่อคุณส่งคำชี้แนะหรือข้อติชมให้แก่ Tinder ในเรื่องเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา จะถือว่าคุณตกลงว่า Tinder อาจใช้งานและแชร์ข้อติชมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนให้แก่คุณแต่อย่างใด

คุณตกลงว่า Tinder อาจทำการเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงคอนเทนท์ของคุณได้ หากมีกฎหมายกำหนดให้กระทำ หรือเมื่อมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง เก็บรักษา หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยความจำเป็นตามสมควร เพื่อ (i) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ii) บังคับตามข้อกำหนดนี้ (iii) ตอบสนองต่อการอ้างสิทธิ์ว่าคอนเทนท์ใดๆ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (iv) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ (v) คุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคคลของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด หรือ (vi) เพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือกระทำการอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดอื่นๆ ซึ่งสงสัยว่าได้มีขึ้น

8. การซื้อและการเป็นสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ

คุณจะได้มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จาก Tinder โดยหากคุณซื้อการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิกดังกล่าวจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก

Tinder อาจเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณซื้อได้ผ่าน iTunes, Google Play หรือบริการภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก Tinder (แต่ละรายการเรียกว่า "บริการภายนอก" และการซื้อรายการใดๆ ที่ได้กระทำต่อรายการดังกล่าวเรียกว่า "การซื้อบริการภายนอก") อีกทั้ง Tinder อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ให้ซื้อได้ผ่านบัตรเครดิตหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือภายในแอพก็ได้เช่นกัน ("การซื้อภายใน")

หากคุณซื้อการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิกดังกล่าวจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่มีการเปิดเผยแก่คุณ ณ ขณะที่ทำการซื้อ ตามที่จะอธิบายไว้ต่อไปด้านล่าง

ทั้งนี้ หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณจะยังคงมีการเข้าถึงประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของคุณได้จนกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวแล้ว การเป็นสมาชิกก็จะหมดอายุลงเอง

เนื่องจากบริการต่างๆ ของเราอาจใช้ได้โดยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิก การยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณนั้นไม่ได้เป็นการลบโปรไฟล์ของคุณออกจากบริการต่างๆ ของเรา หากคุณประสงค์จะปิดบัญชีของคุณโดยสมบูรณ์ คุณต้องปิดบัญชีตามที่ระบุไว้ในข้อ 9

Tinder ดำเนินการเป็นธุรกิจในระดับโลก และการกำหนดราคาของเรามีความแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยเรามีการเสนออัตราโปรโมชั่นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปได้ตามภูมิภาค ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ขนาดของข้อเสนอรวมหลายรายการ ประวัติการซื้อ กิจกรรมของบัญชี ฯลฯ นอกจากนี้ เรายังทำการทดสอบฟีเจอร์และตัวเลือกในการชำระเงินใหม่ๆ อยู่เสมออีกด้วย หากคุณไม่ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณให้ทันเวลา การเป็นสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยเป็นราคาเต็ม ตามที่ได้ระบุไว้เมื่อทำการซื้อ โดยไม่มีการกระทำเพิ่มเติมใดๆ จากคุณแต่อย่างใด และคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณได้ในจำนวนเหล่านี้ อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ โดยรวมถึงการมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย ในการจำกัดจำนวนที่ให้บริการ หรือยุติการให้บริการผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ บริการใดๆ หรือข้อเสนออื่นๆ การกำหนดเงื่อนไขในการทำตามคูปอง ส่วนลด ข้อเสนอใดๆ หรือโปรโมชั่นอื่นๆ การห้ามมิให้ผู้ใช้คนใดทำธุรกรรมใดๆ และการปฏิเสธการจัดผลิตภัณฑ์ บริการใดๆ หรือข้อเสนออื่นๆ ให้ผู้ใช้คนใดก็ตาม ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ 

8a. การซื้อบริการและการสมัครสมาชิกภายนอก

การซื้อบริการภายนอก ซึ่งรวมถึงการสมัครสมาชิกต่างๆ ด้วยนั้น อาจทำการประมวลผลผ่านบริการภายนอกได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว การจัดการรายการซื้อต้องกระทำผ่านบัญชีบริการภายนอกของคุณเอง ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกจะมีการต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก

เมื่อคุณทำรายการซื้อในบริการ คุณอาจมีตัวเลือกในการชำระเงินผ่านบริการภายนอกได้ เช่น การชำระเงินด้วย Apple ID หรือบัญชี Google Play ของคุณ ("บัญชีบริการภายนอกของคุณ") และบัญชีบริการภายนอกของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อดังกล่าวตามข้อกำหนดที่เปิดเผยให้คุณทราบ ณ เวลาที่มีการซื้อ และข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้บังคับแก่บัญชีบริการภายนอกของคุณด้วย อนึ่ง บริการภายนอกบางรายการอาจเรียกเก็บภาษีการขายจากคุณก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับที่ที่คุณอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

หากการซื้อบริการภายนอกของคุณมีการสมัครสมาชิกที่มีการต่ออายุอัตโนมัติรวมอยู่ด้วย บัญชีบริการภายนอกของคุณจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินค่าการเป็นสมาชิกนั้นเป็นครั้งคราวจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก หลังจากพ้นระยะเวลาผูกมัดการเป็นสมาชิกในช่วงแรกของคุณแล้ว รวมทั้งหลังจากพ้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกช่วงใดๆ ต่อมาแล้ว การเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงมีผลต่อไปโดยอัตโนมัติ โดยเป็นราคาและระยะเวลาที่คุณตกลงไว้เมื่อทำการสมัครสมาชิก หากคุณได้รับข้อเสนอส่วนลดโปรโมชั่น ราคาของคุณอาจเพิ่มขึ้นได้ตามข้อกำหนดของข้อเสนอนั้นสำหรับระยะเวลาการต่ออายุช่วงใดๆ ต่อมา หลังจากพ้นระยะเวลาช่วงแรกของการเป็นสมาชิกแล้ว

ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก: หากคุณไม่ต้องการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลิกการเป็นสมาชิก คุณจะต้องเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีบริการภายนอกของคุณและทำตามขั้นตอนเพื่อจัดการหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ แม้ว่าคุณจะได้ลบบัญชีของคุณกับเราไปแล้ว หรือแม้ว่าคุณจะได้ลบแอพจากอุปกรณ์ของคุณไปแล้วก็ตาม เช่น หากคุณได้สมัครสมาชิกไว้โดยใช้ Apple ID การจัดการการยกเลิกจะกระทำโดย Apple มิใช่ Tinder ทั้งนี้ ในการยกเลิกการซื้อที่กระทำด้วย Apple ID ของคุณ กรุณาไปที่เมนูการตั้งค่าภายในแอพ แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อทำการยกเลิก นอกจากนี้ คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจาก Apple Support ได้เช่นกัน

ในทางเดียวกัน หากคุณทำการสมัครสมาชิกบน Google Play การยกเลิกก็จะกระทำโดย Google ในการยกเลิกการซื้อที่กระทำผ่าน Google Play นั้น กรุณาเปิดแอพ Google Play บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณแล้วไปที่เมนูการตั้งค่า นอกจากนี้ คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจาก Google Play ได้เช่นกัน ทั้งนี้ หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณจะยังคงสามารถใช้งานบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยจะไม่มีการต่ออายุสมาชิกอีกเมื่อระยะเวลาที่มีอยู่ในขณะนั้นหมดอายุลง

หากคุณเริ่มกระบวนการปฏิเสธการชำระเงินหรือเรียกคืนการชำระเงินที่กระทำไปด้วยบัญชีบริการภายนอกของคุณโดยประการอื่น Tinder อาจปิดบัญชีของคุณได้ในทันที โดยเป็นดุลยพินิจของ Tinder แต่เพียงผู้เดียว บนพื้นฐานว่าคุณพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ต้องการการสมัครสมาชิก Tinder ในกรณีที่การปฏิเสธการชำระเงินหรือการเรียกคืนการชำระเงินอื่นๆ ของคุณถูกปฏิเสธ กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า โดย Tinder จะยังคงเก็บเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บกับบัญชีบริการภายนอกของคุณไว้จนกว่าคุณจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกผ่านบัญชีบริการภายนอกของคุณเอง ทั้งนี้ ผู้ใช้บางคนอาจมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินได้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 8d ด้านล่าง

8b. การซื้อและการสมัครสมาชิกภายใน

การซื้อภายใน ซึ่งรวมถึงการสมัครสมาชิกด้วยนั้น จะได้รับการประมวลผลโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้บนเว็บไซต์หรือในแอพ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกจะมีการต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก

หากคุณทำการซื้อภายใน จะถือว่าคุณตกลงชำระราคาที่แสดงไว้ให้คุณทราบสำหรับบริการต่างๆ ที่คุณได้เลือกไว้ ตลอดจนภาษีการขายหรือภาษีในทางคล้ายกันใดๆ ที่อาจเรียกเก็บกับการชำระเงินของคุณได้ (และตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว) และคุณอนุญาตให้ Tinder ทำการเรียกเก็บเงินกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้ ("วิธีการชำระเงิน" ของคุณ) ทั้งนี้ Tinder อาจทำการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความสำคัญผิดในเอกสารเรียกเก็บเงินใดๆ ให้ถูกต้องก็ได้ แม้ว่าจะมีการร้องขอหรือรับการชำระเงินไปแล้วก็ตาม หากคุณเริ่มกระบวนการปฏิเสธการชำระเงินหรือเรียกคืนการชำระเงินที่กระทำไปโดยวิธีการชำระเงินของคุณโดยประการอื่น Tinder อาจปิดบัญชีของคุณได้ในทันที โดยเป็นดุลยพินิจของ Tinder แต่เพียงผู้เดียว บนพื้นฐานว่าคุณพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ต้องการการสมัครสมาชิก Tinder ในกรณีที่การปฏิเสธการชำระเงินหรือการเรียกคืนการชำระเงินอื่นๆ ของคุณถูกปฏิเสธ กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า

หากการซื้อภายในของคุณมีการสมัครสมาชิกที่มีการต่ออายุอัตโนมัติรวมอยู่ด้วย คุณจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินค่าการเป็นสมาชิกนั้นผ่านวิธีการชำระเงินของคุณเป็นครั้งคราวจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก หลังจากพ้นระยะเวลาผูกมัดการเป็นสมาชิกในช่วงแรกของคุณแล้ว รวมทั้งหลังจากพ้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกช่วงใดๆ ต่อมาแล้ว การเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงมีผลต่อไปโดยอัตโนมัติ โดยเป็นราคาและระยะเวลาที่คุณตกลงไว้เมื่อทำการสมัครสมาชิก จนกว่าคุณจะทำการยกเลิก

ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก กรุณาเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์หรือแอพ แล้วไปที่หัวข้อบัญชี ทั้งนี้ หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณจะยังคงสามารถใช้งานบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยการเป็นสมาชิกจะไม่มีการต่ออายุอีกเมื่อระยะเวลาที่มีอยู่ในขณะนั้นหมดอายุลง

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยการใช้งานเครื่องมือในเมนูการตั้งค่า แล้วไปตามลิงก์เพื่อปล่อยให้การอัพเกรดของคุณหมดอายุลงไปเอง ทั้งนี้ หากการชำระเงินนั้นทำการประมวลผลไม่สำเร็จเนื่องจากมีการหมดอายุ มีจำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือโดยประการอื่น คุณจะยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อจำนวนใดๆ ที่ยังไม่ได้รับชำระ และอนุญาตให้เรายังคงเรียกเก็บเงินผ่านวิธีการชำระเงินได้ต่อไป ทั้งนี้ ตามที่อาจมีการปรับปรุงได้ด้วย ในการนี้อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการเรียกชำระเงินของคุณได้

นอกจากนั้น คุณอนุญาตให้เราดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งวันที่หมดอายุและหมายเลขบัตรสำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณ ตามที่มีการปรับปรุงหรือแทนที่ได้ ทั้งนี้ ตามที่ผู้ออกบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณได้ให้ไว้ ข้อตกลงในการชำระเงินของคุณจะเป็นไปตามวิธีการชำระเงินของคุณ และอาจมีการกำหนดโดยข้อตกลงระหว่างคุณและสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใช้ได้ หากคุณอาศัยอยู่นอกทวีปอเมริกา คุณตกลงว่าการชำระเงินของคุณแก่ Tinder อาจกระทำผ่าน MTCH Technology Services Limited ได้ และหากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณตกลงว่าการชำระเงินของคุณแก่ Tinder อาจกระทำผ่าน Plentyoffish Media LLC ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บางคนอาจมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินได้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 8d ด้านล่าง

8c. ไอเท็มเสมือนจริง

ไอเท็มเสมือนจริงนั้นไม่สามารถทำการคืนเงินได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

คุณอาจมีโอกาสเป็นครั้งคราวในการซื้อไลเซนส์แบบจำกัด เป็นแบบส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนกันได้ ไม่สามารถไลเซนส์ช่วงได้ เพิกถอนได้ เพื่อใช้งานหรือเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษที่ใช้ได้อย่างจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครดิตที่สามารถใช้แลกรับไอเท็มเสมือนต่างๆ เช่น Super Like, Boost, Live Credit หรือของขวัญ ("ไอเท็มเสมือน") จาก Tinder ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อไอเท็มเสมือนได้จากเราหรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านบริการต่างๆ ของเราเท่านั้น

ไอเท็มเสมือนนับเป็นสิทธิ์ในไลเซนส์แบบจำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้ และเว้นแต่ได้มีการห้ามไว้โดยประการอื่นในกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น จะไม่มีการโอนหรือมอบความเป็นผู้ทรงสิทธิหรือความเป็นเจ้าของในไอเท็มเสมือนให้แก่คุณทั้งสิ้น อนึ่ง ข้อตกลงนี้ห้ามมิให้ตีความว่าเป็นการขายสิทธิ์ใดๆ ในไอเท็มเสมือนแต่อย่างใด

ยอดคงเหลือของไอเท็มเสมือนใดๆ ที่แสดงอยู่ในบัญชีของคุณไม่ถือเป็นยอดคงเหลือในโลกความจริงหรือแสดงถึงมูลค่าที่มีเก็บไว้โดยประการใดๆ แต่ให้ถือเป็นตัวชี้วัดขอบเขตของไลเซนส์ของคุณเท่านั้น ทั้งนี้ ไอเท็มเสมือนจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ไลเซนส์ที่ให้ไว้แก่คุณต่อไอเท็มเสมือนนั้นจะเป็นอันเลิกกันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่ Tinder ยุติการให้บริการต่างๆ ของเรา หรือบัญชีของคุณถูกปิดหรือเป็นอันเลิกกันโดยประการอื่น ไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

Tinder ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานไอเท็มเสมือน และ/หรืออาจแจกจ่ายไอเท็มเสมือนได้โดยจะมีหรือไม่มีการเรียกเก็บเงินก็ได้ ทั้งนี้ โดยเป็นดุลยพินิจของ Tinder แต่เพียงผู้เดียว Tinder อาจจัดการ กำกับ ควบคุม ปรับเปลี่ยน หรือขจัดไอเท็มเสมือนต่างๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการกระทำการที่อาจกระทบต่อมูลค่าที่รับรู้หรือราคาซื้อของไอเท็มเสมือนใดๆ หากมีใช้บังคับได้ด้วย ซึ่ง Tinder จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในกรณีที่ Tinder ใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ทำการโอนไอเท็มเสมือน และห้ามมิให้คุณทำการขาย แลกรับ หรือโอนโดยประการอื่นซึ่งไอเท็มเสมือนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น โดยไอเท็มเสมือนนั้นจะสามารถแลกรับได้ผ่านบริการต่างๆ ของเราเท่านั้น

การซื้อและการแลกรับไอเท็มเสมือนที่กระทำผ่านบริการต่างๆ ของเรานั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้ โดยคุณทราบว่า Tinder ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการคืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และทราบว่าคุณจะไม่ได้รับเงินหรือค่าชดเชยอื่นสำหรับไอเท็มเสมือนที่ไม่ได้ใช้ เมื่อบัญชีของคุณถูกปิด ไม่ว่าการปิดนั้นจะเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม

8d. การคืนเงิน

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อทุกรายการนั้นจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทั้งนี้ จะมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการคืนเงินที่ใช้บังคับในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลี และอิสราเอล อีกทั้ง ยังมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการคืนเงินที่ใช้บังคับในรัฐแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด คอนเนตติคัต อิลลินอยส์ ไอโอวา มินนิโซตา นิวยอร์ก นอร์ธแคโรไลนา โอไฮโอ โรดไอแลนด์ และวิสคอนซินอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อทุกรายการถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับระยะเวลาที่ใช้ไปเพียงบางส่วน เว้นแต่หากกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณบัญญัติไว้ให้มีการคืนเงิน

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์:

ตามกฎหมายท้องถิ่น คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนในช่วง 14 วันหลังจากการเป็นสมาชิกเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ระยะเวลา 14 วันดังกล่าวนี้จะเริ่มนับเมื่อการเป็นสมาชิกเริ่มต้นขึ้น

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี: 

คุณสามารถเลิกการเป็นสมาชิกได้หลังจากได้มีการต่ออายุไปแล้วโดยมีระยะเวลาในการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการเลิกการเป็นสมาชิกโดยมีเหตุให้ต้องเลิก

สำหรับสมาชิกและผู้ซื้อไอเท็มเสมือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี:

ตามกฎหมายท้องถิ่น คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากการสมัครสมาชิก และ/หรือ ไอเท็มเสมือนของคุณที่ยังไม่ได้ใช้งาน ในช่วง 7 วันหลังจากทำการซื้อ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ระยะเวลา 7 วันดังกล่าวนี้จะเริ่มนับเมื่อทำการซื้อ

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด คอนเนตติคัต อิลลินอยส์ ไอโอวามินนิโซตา นิวยอร์ก นอร์ธแคโรไลนา โอไฮโอ โรดไอแลนด์ วิสคอนซิน และในอิสราเอล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

สิทธิ์ในการยกเลิกของคุณ - คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่มีค่าปรับหรือข้อผูกมัดได้ตลอดเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันทำการวันที่สามนับจากวันที่คุณทำการสมัครสมาชิก ในกรณีที่คุณเสียชีวิตก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทรัพย์มรดกของคุณอาจได้รับสิทธิ์ในการขอเงินคืนในส่วนของการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ชำระไปเพื่อการสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถจัดสรรได้ตามช่วงเวลาหลังการเสียชีวิตของคุณ ในกรณีที่คุณตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ (ถึงขนาดที่คุณไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ของเราได้) ก่อนที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดลง ให้คุณมีสิทธิ์ในการได้รับเงินคืนจากส่วนของการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับการเป็นสมาชิกของคุณ ซึ่งสามารถจัดสรรไว้สำหรับระยะเวลาหลังจากที่คุณตกเป็นบุคคลทุพพลภาพได้ ทั้งนี้ โดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วยวิธีการเดียวกันกับการที่คุณจะทำการขอคืนเงิน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

หากข้อใดๆ ข้างต้นใช้บังคับกับคุณได้ และคุณได้สมัครสมาชิกโดยการใช้ Apple ID การจัดการคำขอคืนเงินของคุณจะกระทำโดย Apple มิใช่ Tinder ในการจะขอคืนเงิน กรุณาติดต่อบริการภายนอกของคุณโดยตรง เช่น หากคุณใช้อุปกรณ์ของ Apple กรุณาไปที่เมนูการตั้งค่า > iTunes และ App Stores > [คลิกที่ Apple ID ของคุณ] > ดู Apple ID > ประวัติการซื้อ ค้นหารายการธุรกรรม แล้วเลือก "รายงานปัญหา" นอกจากนี้ คุณก็สามารถส่งคำขอคืนเงินไปยัง https://getsupport.apple.com ได้เช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับรายการซื้ออื่นใด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Tinder โดยแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ (กรุณาดูในอีเมลยืนยันของคุณ) หรือโดยไปรษณีย์หรือส่งหนังสือแจ้งที่มีการลงลายมือชื่อและลงวันที่ไว้ ซึ่งได้ระบุว่าคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อนั้นจะทำการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ หรือระบุถ้อยคำที่มีผลคล้ายกัน กรุณาระบุอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีของคุณ พร้อมด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อ โดยให้ส่งหนังสือแจ้งนี้ไปที่:

Tinder,
Attn: Cancellations,
P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, USA

9. การปิดบัญชี

หากคุณไม่ต้องการที่จะใช้งานบริการต่างๆ ของเราอีกต่อไป หรือหากเราทำการปิดบัญชีของคุณด้วยสาเหตุใดๆ สิ่งที่คุณควรทราบไว้มีดังนี้

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์หรือแอพ ไปที่ "เมนูการตั้งค่า" คลิก "ลบบัญชี" แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อดำเนินกระบวนการลบให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องทำการยกเลิก / จัดการการซื้อบริการภายนอกใดๆ ผ่านบัญชีบริการภายนอกของคุณเอง (เช่น iTunes, Google Play) เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมอีก

Tinder ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบสวนและ หากสมควร ทำการระงับหรือปิดบัญชีของคุณโดยไม่มีการคืนเงิน หาก Tinder เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ใช้บริการต่างๆ ของเราในทางที่ผิด หรือมีความประพฤติในทางที่ Tinder ถือว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบริการต่างๆ ของเราก็ตาม ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากวิธีการทางบุคคล ทางเทคโนโลยี ทางกฎหมาย หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถใช้ได้ในการบังคับตามข้อกำหนดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีความรับผิดและไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การป้องกันมิให้คุณเข้าถึงบริการต่างๆ เป็นต้น

หากบัญชีของคุณถูกปิดโดยคุณหรือโดย Tinder ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลต่อไปและยังบังคับใช้ได้ระหว่างคุณและ Tinder และคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินใดๆ สำหรับการซื้อที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้และลบออกไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

10. ไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการยืนยันตัวตน

Tinder ไม่กระทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการยืนยันตัวตนผู้ใช้ของตน แม้ว่า Tinder มุ่งส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่มีความเคารพระหว่างกัน แต่ Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติของผู้ใช้คนใด ไม่ว่าในหรือนอกบริการต่างๆ ก็ตาม กรุณาใช้วิจารณญาณอันดีของคุณในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและกรุณาตรวจสอบเคล็ดลับความปลอดภัยของเราด้วย

คุณเข้าใจว่า Tinder ไม่ทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือยืนยันตัวตนผู้ใช้ของตน หรือสอบถามประวัติของผู้ใช้ของตนโดยประการอื่นโดย Tinder ไม่รับรองหรือรับประกันความประพฤติ ตัวตน สุขภาพ สภาพร่างกาย เจตนา ความชอบธรรม หรือความซื่อตรงของผู้ใช้แต่อย่างใด ทั้งนี้ Tinder ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และคุณอนุญาตให้ Tinder ดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมใดๆ หรือการขัดกรองอย่างอื่น (เช่น การสืบค้นในทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ) ได้ตลอดเวลา โดยใช้ระเบียนสาธารณะที่มีให้บริการอยู่ และคุณตกลงว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ หากบริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินการคัดกรองใดๆ ผ่านหน่วยงานการรายงานเกี่ยวกับผู้บริโภคนั้น คุณอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้ได้มาและใช้งานซึ่งรายงานผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณได้ เพื่อทำการพิจารณาสิทธิของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นแต่เพียงผู้เดียวโดยเราไม่สามารถและจะไม่รับรองความปลอดภัยของคุณ และไม่สามารถใช้เพื่อทดแทนการปฏิบัติตามเคล็ดลับความปลอดภัยและการใช้ความระวังเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ตามสมควรได้ กรุณาใช้วิจารณญาณอันดีของคุณ และใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสมอยู่เสมอ เมื่อทำการสื่อสารหรือพบปะกับบุคคลใหม่ๆ ทั้งนี้ การสื่อสารที่ได้รับผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ Tinder เป็นผู้ส่งให้นั้นอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ใช้งานบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกง การใช้ความรุนแรง การคุกคาม หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวโดยประการอื่นได้

แม้ว่า Tinder มุ่งส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่มีความเคารพระหว่างกัน แต่ Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติของผู้ใช้คนใด ไม่ว่าในหรือนอกบริการต่างๆ ก็ตาม คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะติดต่อสื่อสารภายนอกบริการนี้ หรือพบปะกันเป็นการส่วนตัว

11. ข้อจำกัดความรับผิด

บริการต่างๆ ของ Tinder นั้นได้ให้ไว้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และเราไม่กระทำ และไม่สามารถกระทำการรับรองใดๆ เกี่ยวกับคอนเทนท์หรือฟีเจอร์ของบริการต่างๆ ของเราหรือคอนเทนท์ของสมาชิกได้

Tinder ให้บริการต่างๆ ของเราในลักษณะ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้บริการ" และจะไม่ให้คำรับประกันไม่ว่าในประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่นในอันที่เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา (ซึ่งรวมถึงคอนเทนท์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการดังกล่าวด้วย) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันใดๆ โดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ การนำไปใช้ได้ในทางพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้สามารถกระทำได้ Tinder ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า (A) บริการต่างๆ ของเราจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (B) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในบริการต่างๆ ของเราจะได้รับการค้นพบหรือแก้ไข หรือ (C) คอนเทนท์หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับในหรือผ่านบริการต่างๆ ของเราจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้ Tinder ไม่รับประกันจำนวนผู้ใช้ที่แอ็คทีฟอยู่ ณ เวลาใดๆ ความสามารถหรือความต้องการของผู้ใช้ในการสื่อสารหรือพบปะกับคุณ หรือความเข้ากันได้ในที่สุดหรือความประพฤติของผู้ใช้ที่คุณได้พบปะผ่านบริการต่างๆ แต่อย่างใด

Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อคอนเทนท์ใดๆ ที่คุณ หรือผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลภายนอกทำการโพสท์ ส่ง ได้รับ หรือกระทำการโดยเป็นผลมาจากคอนเทนท์ดังกล่าวในหรือผ่านบริการต่างๆ ของเรา และ Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อตัวตน เจตนา ความชอบธรรม หรือความซื่อตรงของผู้ใช้คนใดๆ ที่คุณอาจทำการสื่อสารด้วยผ่าน Tinder ได้ เนื้อหาใดๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือได้มาโดยประการอื่นผ่านการใช้บริการต่างๆ ของเรานั้นถือว่าคุณเข้าถึงโดยเป็นดุลยพินิจของคุณเองและคุณยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการละเมิดความปลอดภัยหรือจากไวรัส บั๊ก การถูกก้าวก่าย การแฮ็ก การฉ้อโกง ความผิดพลาด การงดเว้น การสะดุด ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูล หรือการที่สายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายล้มเหลว หรือการขัดข้องหรือการดำเนินการผิดปกติทางเทคนิคหรือโดยประการอื่น

12. รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล

เราให้ความสำคัญกับประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเราขอให้คุณช่วยเหลือเราให้สามารถดำเนินการให้แน่ใจว่าเราได้จัดการกับประเด็นดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ Tinder ได้บังคับใช้นโยบายต่อไปนี้ในประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ("DMCA") หากคุณเชื่อว่าคอนเทนท์ของสมาชิกใดๆ หรือคอนเทนท์ของเราละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดส่งหนังสือแจ้งเตือนที่มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดดังกล่าว ("การแจ้งให้ลบออกตาม DMCA") ซึ่งมีรายการต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

 1. ลายมือชื่อจริง หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีการกล่าวหาว่าถูกละเมิดนั้น

 2. การระบุงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากในหนังสือแจ้งเตือนฉบับเดียวครอบคลุมงานอันมีลิขสิทธิ์หลายชิ้นในเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์เดียว ให้ระบุรายการงานดังกล่าวให้ครบถ้วน

 3. การระบุเนื้อหาซึ่งอ้างว่าเป็นการละเมิด หรือเป็นวัตถุแห่งการกระทำที่เป็นการละเมิดและซึ่งต้องลบออก หรือปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรที่จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาเนื้อหาดังกล่าวได้พบ

 4. ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล หากสามารถให้ไว้ได้

 5. คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานเนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนมานี้มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือตามกฎหมาย และ

 6. คำแถลงที่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ข้อมูลในหนังสือแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีการกล่าวหาว่าถูกละเมิดนั้น

การแจ้งให้ลบออกตาม DMCA ใดๆ ให้ส่งไปยัง copyright@match.com, โดยโทรศัพท์ทาง 214-576-3272 หรือทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231

Tinder จะดำเนินการปิดบัญชีของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่กระทำผิดซ้ำ

13. โฆษณาและคอนเทนท์ภายนอก

คุณอาจเห็นโฆษณาและโปรโมชั่นภายนอกในบริการต่างๆ ของเราได้ โดย Tinder มิได้สนับสนุนและไม่รับผิดชอบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นแต่อย่างใด

บริการต่างๆ ของเราอาจมีโฆษณาและโปรโมชั่นที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เสนอ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมอยู่ด้วย  นอกจากนี้ บริการต่างๆ ของเราอาจทำให้คุณสามารถดูโฆษณาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับไอเท็มเสมือนได้ ทั้งนี้ Tinder ไม่รับประกันว่าคุณจะมีสิทธิ์ดูโฆษณาดังกล่าวได้ตลอด หรือว่าโฆษณาใดๆ ดังกล่าวจะมีให้บริการ  ทั้งนี้ Tinder ยังอาจจัดให้มีลิงก์หรือการอ้างอิงถึงบุคคลภายนอกโดยไม่ได้เป็นไปในทางการค้าภายในคอนเทนท์ของตนได้อีกด้วย โดย Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อการมีให้บริการ (หรือการไม่มีให้บริการ) ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ หรือคอนเทนท์ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อ และไม่ได้สนับสนุนซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่อาจมีเสนอให้ไว้โดยเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกแต่อย่างใด หากคุณเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มีให้บริการผ่านบริการต่างๆ ของเรา ความสัมพันธ์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวกับคุณนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของฝ่ายนั้น อนึ่ง Tinder จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อกำหนดหรือการกระทำของบุคคลภายนอกนั้น

14. ข้อจำกัดความรับผิด

ความรับผิดของ Tinder จำกัดเพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้มีได้เท่านั้น

ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้กระทำได้นั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม Tinder, บริษัทในเครือของ Tinder, ลูกจ้าง, ผู้ให้ไลเซนส์ หรือผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม โดยสืบเนื่อง โดยเป็นเยี่ยงอย่าง โดยบังเอิญ โดยเป็นพิเศษ โดยเป็นเชิงลงโทษ โดยคงที่ หรือโดยกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียข้อมูล การใช้งาน กู๊ดวิลล์ หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจาก (I) การเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานบริการต่างๆ ได้ (II) ความประพฤติหรือคอนเทนท์ของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกใดๆ ในหรือผ่านบริการของบริษัทในเครือใดๆ ของเรา หรือที่เก่ียวข้องกับบริการต่างๆ หรือ (III) การเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงคอนเทนท์ใดๆ ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่า Tinder จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้กระทำได้นั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมของ Tinder ต่อคุณสำหรับการอ้างสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ นั้นจะไม่เกิด (A) $100 USD หรือ (B) จำนวนเงินที่คุณได้ชำระแก่ Tinder หากมี สำหรับบริการต่างๆ ระหว่างระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนในก่อนวันที่คุณยื่นฟ้องคดี ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หรือยื่นกระบวนการตามกฎหมายต่อ Tinder เป็นครั้งแรก ไม่ว่าโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยกฎหมาย หรือโดยหลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย ในคณะตุลาการคณะใดก็ตาม ทั้งนี้ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า อนึ่ง ข้อจำกัดความเสียหายที่ระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ให้ใช้บังคับ (i) โดยไม่คำนึงถึงเหตุที่เป็นฐานของความรับผิดนั้น (ไม่ว่าเป็นการผิดนัด สัญญา ละเมิด กฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือโดยประการอื่น) (ii) โดยไม่คำนึงถึงประเภทของการละเมิดสิทธิ์ เอกสิทธิ์ หรือข้อผูกมัด และ (iii) แก่กรณีทั้งหมด บริการ และข้อตกลงฉบับนี้

ข้อบทการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อที่ 14 นี้จะมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการเยียวยาภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เป็นผลในอันที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำคัญของการเยียวยาดังกล่าวนั้นก็ตาม

เขตอำนาจศาลบางเขตไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความเสียหายบางประเภท ดังนั้น การจำกัดบางรายการหรือทั้งหมดในข้อนี้อาจไม่ได้ใช้บังคับกับคุณ

15. ข้อการระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ ซึ่งเรามีข้อพิพาททางกฎหมาย ข้อนี้เป็นวิธีการที่ทุกฝ่ายตกลงกันดำเนินการ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ห้ามไว้

ข้อตกลงย่อยใดๆ ในการระงับข้อพิพาทนี้ซึ่งกฎหมายห้ามไว้นั้น ห้ามมิให้ใช้บังคับกับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลนั้น ซึ่งรวมถึงข้อย่อย 15b, 15c, 15d และ 15e ซึ่งห้ามมิให้ใช้บังคับกับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ด้วย โดยแพลทฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทของคณะกรรมาธิการยุโรป มีให้บริการอยู่ที่ การระงับข้อพิพาทออนไลน์ | คณะกรรมาธิการยุโรป (Online Dispute Resolution | European Commission) ทั้งนี้ Tinder จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคสำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์

15a. กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการ

หากคุณไม่พอใจกับบริการต่างๆ ของเราด้วยเหตุใดก็ตาม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Tinder เสียก่อน เพื่อให้เราได้พยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือจากภายนอก หากคุณเลือกที่จะดำเนินการตามข้อพิพาท สิทธิเรียกร้อง หรือข้อถกเถียงที่มีต่อ Tinder ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการระงับข้อพิพาทนี้และกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในข้อ 15 "Tinder" ให้หมายรวมถึงบริษัทในเครือ ลูกจ้าง ผู้ให้ไลเซนส์ และผู้ให้บริการของเราด้วย  

Tinder ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Tinder และเห็นคุณค่าในประโยชน์ที่เรามีร่วมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ โดย "ข้อพิพาท" ได้แก่ข้อพิพาท การอ้างสิทธิเรียกร้อง หรือข้อถกเถียงใดๆ ระหว่างคุณและ Tinder ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงการกระทำผิดข้อตกลงนี้โดยประการใดๆ ที่มีการกล่าวอ้างขึ้นด้วย) บริการ หรือความสัมพันธ์ของเรากับคุณ คำว่า "ข้อพิพาท" ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้ให้มีความหมายอย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้รวมถึงการอ้างสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้าจะมีขึ้น และการอ้างสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ หรือหลังจากการเลิกข้อตกลงนี้ด้วย (เว้นแต่ข้อตกลงนี้ได้รับการแทนที่โดยข้อตกลงฉบับใหม่ ซึ่งจะเข้าทำขึ้นระหว่างคุณและ Tinder) ทั้งนี้ หากคุณมีข้อพิพาทกับ Tinder ("ข้อพิพาทของคุณ") ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามข้อพิพาทของคุณในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือศาลคดีมโนสาเร่ คุณตกลงว่าจะส่งหนังสือแจ้งโดยละเอียด ("หนังสือแจ้ง") ไปยัง CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA เสียก่อน อย่างไรก็ตาม หากข้อพิพาทของคุณรวมถึงการอ้างสิทธิเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องการประทุษร้ายทางเพศหรือการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานบริการต่างๆ คุณไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งก่อนดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องของคุณตามข้อ 17 แต่อย่างใด หาก Tinder มีข้อพิพาทกับคุณ ("ข้อพิพาทของ Tinder") Tinder ตกลงว่าจะส่งหนังสือแจ้งให้คุณที่อีเมลล่าสุดของคุณที่เรามีข้อมูลบันทึกไว้เสียก่อน หรือหากไม่มีการบันทึกข้อมูลอีเมลไว้ ก็จะส่งให้ตามข้อมูลติดต่ออื่นๆ ซึ่งผูกอยู่กับบัญชีของคุณ หนังสือแจ้งของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ทั้งหมด: (1) ชื่อเต็มของคุณ (2) ข้อมูลซึ่งทำให้ Tinder สามารถระบุบัญชีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงรูปหรือภาพสกรีนช็อตของโปรไฟล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล และวันเกิดที่คุณใช้เพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณ ถ้าหากมี และ (3) คำบรรยายโดยละเอียดถึงข้อพิพาทของคุณ ซึ่งรวมถึงลักษณะและพื้นฐานข้อเท็จจริงของการอ้างสิทธิเรียกร้องของคุณ และการเยียวยาที่คุณต้องการ โดยมีการคำนวณค่าเสียหายที่คุณกล่าวอ้างสำหรับกรณีด้วย (หากมี) โดยคุณต้องลงลายมือชื่อในหนังสือแจ้งนี้ด้วยตนเองเพื่อให้หนังสือแจ้งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ หนังสือแจ้งข้อพิพาทของ Tinder ก็ต้องระบุคำบรรยายโดยละเอียดของข้อพิพาทของ Tinder เช่นกัน ซึ่งให้มีรวมถึงลักษณะและพื้นฐานข้อเท็จจริงของการอ้างสิทธิเรียกร้องของ Tinder และการเยียวยาที่ Tinder ต้องการ โดยมีการคำนวณค่าเสียหายของเราสำหรับกรณีด้วย (ถ้าหากมี) อนึ่ง คุณและ Tinder ตกลงที่จะเจรจาโดยสุจริตภายใต้ความพยายามที่จะระงับข้อพิพาท โดย Tinder อาจขอทำการประชุมทางโทรศัพท์กับคุณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาโดยสุจริตเหล่านี้ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อพิพาทของคุณ และคุณตกลงที่จะเข้าร่วมด้วยตนเอง ทั้งนี้ จะเข้าร่วมพร้อมกับทนายของคุณก็ได้หากคุณมีทนายเป็นผู้แทน เช่นเดียวกันนี้ คุณอาจขอทำการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อพิพาทของ Tinder และ Tinder ตกลงว่าจะมีผู้แทนหนึ่งคนเข้าร่วม (เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย การที่ Tinder ทำการปิดบัญชีของคุณตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้นนั้นไม่ใช่ข้อพิพาทของ Tinder กับคุณ) ทั้งนี้ กระบวนการไม่เป็นทางการนี้ควรนำไปสู่การระงับข้อพิพาทได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อพิพาทนั้นยังไม่ระงับภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งที่ได้ทำขึ้นโดยสมบูรณ์ และทุกฝ่ายยังไม่ได้ตกลงร่วมกันโดยประการอื่นว่าจะขยายระยะเวลาการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนี้ คุณหรือ Tinder อาจเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ (ทั้งนี้ ภายใต้สิทธิ์ของฝ่ายหนึ่งที่จะเลือกดำเนินกคดีแบบมโนสาเร่ได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) 

การดำเนินการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนี้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ให้ทำการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ (เว้นแต่สำหรับการอ้างสิทธิเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องการประทุษร้ายทางเพศหรือการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการต่างๆ) ซึ่งการไม่กระทำการดังกล่าวนั้นจะถือเป็นการผิดข้อตกลงนี้ อายุความและกำหนดเวลาสำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ นั้นจะสะดุดหยุดอยู่เมื่อคุณและ Tinder เข้าทำกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการ คือการอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยแห่งชาติ (National Arbitration and Mediation: "NAM") นั้นรับหรือจัดการข้อเรียกร้องใดๆ ให้ทำการอนุญาโตตุลาการ และให้ระงับการอนุญาโตตุลาการใดๆ ในขั้นการจัดการคดีไว้ก่อน เว้นแต่ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการนั้นสามารถยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรได้ว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนี้ครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ศาลที่มีเขตอำนาจศาลนั้นให้มีอำนาจในการบังคับตามข้อบทนี้ และในการสั่งให้มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ใดๆ ได้ในการนี้ 

ข้อเสนอ คำมั่น พฤติกรรม และคำแถลงทั้งหมดที่กระทำไปในระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยฝ่ายใด ตัวแทน ลูกจ้าง และทนายความของฝ่ายนั้นถือเป็นความลับ และไม่สามารถฟังได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามในกระบวนการใดๆ หลังจากนั้น (เว้นแต่เท่าที่ได้กำหนดไว้ให้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าฝ่ายดังกล่าวได้กระทำตามข้อกำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนี้แล้วก่อนเริ่มการอนุญาโตตุลาการของ NAM) ทั้งนี้ โดยที่ห้ามมิให้ถือว่าหลักฐานที่สามารถฟังได้หรือใช้ในการไต่สวนได้โดยประการอื่นนั้นไม่สามารถฟังได้หรือไม่สามารถใช้ในการไต่สวนได้

15b. การเยียวยาเป็นรายบุคคล: การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยคณะลูกขุน 

ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ คุณและ Tinder ต่างสละสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยคณะลูกขุนและสิทธิในการฟ้องคดีตามข้อพิพาทในชั้นศาล โดยจะใช้การอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลแทน (เว้นแต่กรณีของการดำเนินคดีแบบมโนสาเร่หรือสำหรับการอ้างสิทธิเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องการประทุษร้ายทางเพศหรือการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้) คุณและ Tinderต่างสละสิทธิ์ในการยื่นฟ้องหรือเข้าร่วมดำเนินการในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือการร้องขอการเยียวยาแบบกลุ่มโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ต่อ Tinder ที่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดด้วย อนึ่ง ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ห้ามมิให้ผู้ใดมีสิทธิ์หรืออำนาจนำการอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ไปทำการอนุญาโตตุลาการหรือทำการฟ้องคดีในชั้นศาลในแบบกลุ่ม แบบหมู่คณะ เป็นผู้แทน รวบรวม หรือแบบอัยการฝ่ายเอกชนทั้งสิ้น อนุญาโตตุลาการจะสามารถมีคำชี้ขาดให้มีการเยียวยาในทางเดียวกันกับที่สามารถให้ในชั้นศาลได้ ทั้งนี้ โดยที่อนุญาโตตุลาการจะสามารถมีคำชี้ขาดให้มีการเยียวยาอันเป็นที่สิ้นสุดได้ (ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองหรือคำตัดสินประกาศสิทธิ์ด้วย) โดยเป็นคุณแก่ฝ่ายที่ร้องขอการเยียวยาได้ฝ่ายเดียวเท่านั้น และสามารถให้ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อจัดให้มีการเยียวยาตามสมควรตามการอ้างสิทธิเรียกร้องของฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวเท่านั้น อนึ่ง ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้มีการเยียวยาอันเป็นที่สิ้นสุดอันเป็นคุณ เป็นโทษ หรือแทนบุคคลใดที่มิใช่คู่พิพาทในการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวบนฐานของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบเป็นหมู่คณะ แบบเป็นผู้แทน หรือแบบอัยการฝ่ายเอกชนทั้งสิ้น หากศาลได้พิจารณาว่าข้อห้ามใดๆ ในวรรคนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้แก่การอ้างสิทธิเรียกร้อง หรือคำขอการเยียวยาใดโดยเฉพาะ (เช่น คำขอการคุ้มครองแบบสาธารณะ) และการอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวทั้งหมดนั้นได้รับการยืนยันและคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเป็นที่สิ้นสุด คุณและ Tinderตกลงว่าการอ้างสิทธิเรียกร้องหรือคำขอการเยียวยานั้นโดยเฉพาะให้สามารถดำเนินการต่อในชั้นศาลได้ แต่ให้ทุเลาไว้ก่อนเพื่อรอการอนุญาโตตุลาการสำหรับการอ้างสิทธิเรียกร้องเพื่อการเยียวยาที่เหลืออยู่ซึ่งคุณได้ยื่นไว้ หากความในวรรคนี้โดยเฉพาะไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อบทเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการนี้โดยตลอด (เว้นแต่การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยคณะลูกขุนและกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการ) ตกเป็นโมฆะ อนึ่ง ความในวรรคนี้ถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการนี้

15c. การระงับข้อพิพาทผ่านการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินคดีแบบมโนสาเร่

ข้อพิพาทใดๆ (ซึ่งมิได้ระงับอย่างไม่เป็นทางการโดยฝ่ายบริการลูกค้าของ Tinder หรือตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อย่อย 15a ข้างต้น) ให้ระงับผ่านการอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลที่มีผลผูกพันเท่านั้น เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อการระงับข้อพิพาทนี้ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงความในข้างต้น คุณหรือ Tinder อาจเลือกที่นำการอ้างสิทธิเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งไปทำการดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ก็ได้ และการอ้างสิทธิเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องการประทุษร้ายทางเพศหรือการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการต่างๆ ก็สามารถยื่นได้ตามข้อ 17 หากคำขอดำเนินคดีแบบมโนสาเร่นั้นได้ยื่นหลังจากเริ่มการอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ก่อนที่จะได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ให้ผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการ (เช่น NAM) ทำการระงับการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไว้ในขั้นการจัดการคดีก่อน ข้อถกเถียงใดๆ เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลของศาลในคดีมโนสาเร่ ให้ศาลในคดีมโนสาเร่นั้นเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว อนึ่ง การพิจารณาที่กระทำโดยศาลในคดีมโนสาเร่ห้ามมิให้มีผลเป็นการตัดสิทธิ์ในกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Tinder และบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากคุณ ในกรณีที่ศาลในคดีมโนสาเร่ดังกล่าวพิจารณาไว้โดยเฉพาะว่าตนไม่มีเขตอำนาจศาลที่จะทำการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว ให้คุณและ Tinder ทำการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ประเด็นอื่นๆ ทั้งหมด (เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยเฉพาะ) ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขตและความสามารถในการใช้บังคับข้อการระงับข้อพิพาทนี้ และรวมถึงคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการทำอนุญาโตตุลาการ และคำขอดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ใดๆ ซึ่งได้ยื่นหลังจากได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแล้ว และข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับประเด็นว่าฝ่ายใดมีการกระทำผิดหรือมีการผิดนัดต่อข้อการระงับข้อพิพาทหรือไม่ หรือได้มีการสละสิทธิ์ในการอนุญาโตตุลาการโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแล้วหรือไม่ หากคุณหรือ Tinder ทำการโต้แย้งการเลือกดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ในข้อพิพาทของคุณ และศาลที่มีเขตอำนาจศาลได้พิจารณาว่าการเลือกดำเนินคดีแบบมโนสาเร่นั้นไม่สามารถใช้บังคับได้ ก็ให้ตัดข้อตกลงเกี่ยวกับการเลือกไปศาลดังกล่าวออกจากข้อตกลงนี้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของคุณ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาของศาลดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นำมาพิจารณาหรือถือว่าผูกพันหรือหรือมีผลเป็นการตัดสิทธิ์ในอันที่เกี่ยวกับกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Tinder และบุคคลใดๆ นอกเหนือจากคุณ 

กระบวนพิจารณาทางศาลใดๆ เพื่อการบังคับตามข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 นี้ ซึ่งรวมถึงกระบวนการใดๆ เพื่อการยืนยัน ปรับเปลี่ยน หรือเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นตามข้อ 17 ในกรณีที่ข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 ถือว่าไม่สามารถใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม การฟ้องร้องคดีใดๆ ต่อ Tinder (เว้นแต่การดำเนินการในศาลคดีมโนสาเร่) จะสามารถเริ่มต้นได้ในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐที่ตั้งอยู่ในดัลลาส เคาน์ตี มลรัฐเท็กซัสเท่านั้น ทั้งนี้ โดยข้อกำหนดนี้ คุณให้คำยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้แก่การที่ศาลเหล่านั้นจะบังคับใช้เขตอำนาจศาลตามบุคคลเหนือคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และได้สละสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ในอันที่ว่าศาลดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นถิ่นที่ศาลไม่เหมาะสมจะพิจารณาคดี (Inconvenient Forum)

15d. วิธีปฏิบัติในการอนุญาโตตุลาการรายบุคคลและการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่ม 

ข้อย่อย 15d นี้ใช้บังคับกับข้อพิพาทที่ได้ส่งให้ NAM หลังจากได้ดำเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วตามที่อธิบายไว้ในข้อย่อย 15a ข้างต้น และเมื่อไม่มีการเลือกดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ไม่ว่าโดยคุณหรือ Tinder การอนุญาโตตุลาการใดๆ ระหว่างคุณและ Tinder ให้จัดการโดย NAM ตามกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทฉบับสมบูรณ์ของ NAM (Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures: "กฎของ NAM") ที่ใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการยื่นข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการแก่ NAM ตามที่มีการปรับเปลี่ยนตามข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 นี้ สำหรับสำเนากฎของ NAM กรุณาดูที่ กฎ ค่าธรรมเนียม และแบบฟอร์มต่างๆ - การอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยแห่งชาติ - (Rules, Fees & Forms - National Arbitration and Mediation) หรือติดต่อ NAM ได้ที่ศูนย์การประมวลผลแห่งชาติของ NAM (National Processing Center) ที่ 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 หรือที่อีเมล commercial@namadr.com หาก NAM ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจจะทำหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้ทุกฝ่ายทำการตกลงร่วมกันเลือกผู้จัดการทางเลือกที่จะมาแทนที่ NAM และทำหน้าที่ตามบทบาทของ NAM ต่อตามข้อตกลงนี้ และข้อตกลงนี้จะใช้บังคับเท่าที่จะขัดหรือแย้งกับกฎของผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการ อนึ่ง หากทุกฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลให้แต่งตั้งผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการซึ่งจะมารับหน้าที่ของ NAM ต่อภายใต้ข้อตกลงนี้ และข้อตกลงนี้จะใช้บังคับเท่าที่จะขัดหรือแย้งกับกฎของผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการ

ทุกฝ่ายตกลงว่าขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการที่เริ่มต้นภายใต้ข้อการระงับข้อพิพาทนี้ (ภายใต้การที่ฝ่ายใดเลือกดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น):

 1. การเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ – ในการเริ่มการอนุญาโตตุลาการ ให้คุณหรือ Tinder ทำการส่งข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการ ("ข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการ") ไปยัง NAM ที่อธิบายการอ้างสิทธิเรียกร้องและคำขอการเยียวยาโดยละเอียด ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้และกฎของ NAM โดยหากคุณส่งข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการ ให้คุณส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ Tinder ด้วย ที่ CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA ภายใน 7 วันนับจากที่ได้ส่งข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการไปยัง NAM หาก Tinder เป็นผู้ส่งข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการ เราก็จะส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณที่บันทึกข้อมูลไว้กับเราภายในระยะเวลา 7 วันเช่นกัน หากที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณไม่สามารถใช้ได้ เราจะส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยังอีเมลที่บันทึกข้อมูลไว้ หรือหากไม่มีอีเมลที่บันทึกข้อมูลไว้ ก็จะส่งไปตามข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่ผูกอยู่กับบัญชีของคุณ อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการยอมรับหรือจัดการข้อเรียกร้องใดๆ ให้ทำการอนุญาโตตุลาการ และให้ระงับการอนุญาโตตุลาการใดๆ ในขั้นการจัดการคดีไว้ก่อนสำหรับข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่ไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าฝ่ายดังกล่าวได้ดำเนินการตามที่กำหนดตามข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 แล้ว หรือหากมีฝ่ายใดเลือกไปศาลคดีมโนสาเร่ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

 2. ค่าธรรมเนียม – การชำระค่าธรรมเนียมของ NAM ให้อยู่ภายใต้กฎของ NAM เว้นแต่เท่าที่ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) หรือที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ NAM (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมผู้เป็นอนุญาโตตุลาการด้วย) ที่ฝ่ายใดได้ชำระไว้ได้ทำการจัดสรรใหม่ตามคำสั่งของผู้เป็นอนุญาโตตุลาการหลังจากได้มีการพิจารณาว่า (a) ฝ่ายใดกระทำผิดข้อ 15 ของข้อตกลงนี้ (b) การจัดสรรใหม่ดังกล่าวนั้นต้องกระทำภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือ (c) การจัดสรรใหม่นั้นสามารถกระทำได้โดยประการอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อมีการแสดงให้ Tinder เห็นว่าคุณมีความลำบากทางการเงิน เราจะพิจารณาคำขอที่คุณได้ยื่นไว้โดยสุจริตเพื่อให้ทำการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นในส่วนของผู้บริโภคที่ใช้บังคับในส่วนของคุณด้วย ทั้งนี้ Tinder มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในสำหรับผู้บริโภคในการอนุญาโตตุลาการไม่เป็นอุปสรรคในการวินิจฉันข้อพิพาท หาก Tinder เป็นผู้เริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการต่อคุณ เราจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของ NAM ทั้งหมด

 3. อนุญาโตตุลาการ – การอนุญาโตตุลาการให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางคนเดียว ("อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้อง") ตามที่มีอนุญาโตตุลาการฝ่ายกระบวนการคนใดก็ได้ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ภายใต้กฎของ NAM เป็นผู้ช่วย (คำว่า "อนุญาโตตุลาการ" ให้ใช้บังคับกับทั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องและอนุญาโตตุลาการฝ่ายกระบวนการ) หากมีฝ่ายใดเลือกทำการพิจารณา ให้อนุญาโตตุลาการอยู่ภายในหรือใกล้กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ อนึ่ง อนุญาโตตุลาการมีความผูกพันตามข้อตกลงนี้ และให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ในกรณีที่กฎของ NAM ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงนี้ ให้บังคับตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เป็นสำคัญ หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อ 15 ของข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด (เว้นแต่การเลือกดำเนินคดีแบบมโนสาเร่ ซึ่งให้ศาลในคดีมโนสาเร่พิจารณา) จะมีผลเป็นการอนุญาโตตุลาการที่ไม่ยุติธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ("ข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรม") ให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมได้เท่าที่จำเป็นเพื่อประกันการอนุญาโตตุลาการที่ยุติธรรมตั้งแต่ในขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนดที่ได้รับการปรับเปลี่ยน") ทั้งนี้ ในการพิจารณาสาระสำคัญของข้อกำหนดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนนั้น ให้อนุญาโตตุลาการเลือกข้อกำหนดที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมนั้นมากที่สุด

 4. คำร้องให้จำหน่ายข้อพิพาท – ทุกฝ่ายตกลงว่าให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายที่อ้างสิทธิเรียกร้องมีอำนาจพิจารณาคำร้องให้จำหน่ายข้อพิพาทโดยไม่ต้องมีการพิจารณาหลักฐานทางวาจาแต่อย่างใด โดยคำร้องให้จำหน่ายข้อพิพาทสามารถขอให้ดำเนินการได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้: (a) ภายใน 30 วันหลังจากการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้อง ฝ่ายหนึ่งอาจขอยื่นคำร้องให้จำหน่ายข้อพิพาทอันมีพื้นฐานอยู่บนคำให้การได้ และ (b) ไม่เกิน 30 วันก่อนการพิจารณาหลักฐาน ฝ่ายหนึ่งอาจขอยื่นคำร้องให้จำหน่ายข้อพิพาทเพื่อร้องขอการพิพากษารวบรัดโดยอยู่บนฐานของคำให้การของทุกฝ่ายและหลักฐานที่ส่งไว้ให้ได้

 5. การไต่สวน - แต่ละฝ่ายสามารถ (a) ยื่นคำขอได้ไม่เกินห้ารายการ เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้องและไม่ใช่เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ จากอีกฝ่ายหนึ่ง และ (b) ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งจัดให้มีคำตอบรับที่ได้รับการยืนยันแก่คำถามเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เกิน 5 ในอันข้อที่มีความเกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงข้อย่อยแล้วด้วย) ทั้งนี้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น ห้ามมิให้ใช้การไต่สวนในรูปแบบอื่น (ซึ่งรวมถึงการให้พยานขึ้นให้การ) ทั้งสิ้น คำขอทำการไต่สวนในๆ ดังกล่าวนั้นจะต้องยื่นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งภายใน 21 วันหลังจากวันที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้อง ฝ่ายที่ตอบรับนั้นให้จัดเอกสารที่เป็นการตอบรับและที่ไม่ใช่เอกสารซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด คำตอบรับแก่คำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้ขอมา ซึ่งได้ลงลายมือชื่อโดยฝ่ายดังกล่าวเอง และ/หรือคำคัดค้านคำขอดังกล่าวให้แก่ฝ่ายที่ยื่นคำขอ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอ หรือภายใน 30 วันหลังจากที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องได้ระงับข้อพิพาทแล้ว ในกรณีที่มีคำคัดค้านคำขอทำการไต่สวนใดๆ ในกรณีที่ฝ่ายใดยื่นคำขอให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องพิจารณาคำร้องขอให้จำหน่ายข้อพิพาทเพียงจากคำให้การ ให้ขยายกำหนดเวลาสำหรับคำตอบรับการไต่สวนเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจนถึง 30 วันหลังจากที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดเกี่ยวกับคำร้องขอให้จำหน่ายข้อพิพาทดังกล่าว หากหลังจากได้พบปะและประชุมกันแล้ว ทุกฝ่ายยังไม่สามารถตกลงในเรื่องข้อพิพาท เกี่ยวกับการไต่สวน หรือคำขอขยายระยะเวลาได้ ให้ส่งประเด็นนั้นไปยังอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องให้ทำการระงับโดยเร็ว ในการชี้ขาดในประเด็นการไต่สวนใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องพิจารณาโดยคำนึงถึงลักษณะ จำนวน และขอบเขตของการอ้างสิทธิเรียกร้องที่ทำการอนุญาโตตุลาการในเบื้องหลังนั้น ค่าใช้จ่ายและความพยายามอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีขึ้นในการจัดให้มีการไต่สวนตามคำขอ ตารางคดี และการที่การไต่สวนที่ได้มีคำขอนั้นจำเป็นอย่างแท้จริงหรือไม่เพียงใดเพื่อการเตรียมการอ้างสิทธิเรียกร้องหรือการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และเป้าหมายของ NAM ในการมุ่งทำการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ภาระการพิสูจน์ว่ามีเหตุอันสมควรเพื่อทำการไต่สวนเพิ่มเติมใดๆ นั้นให้ตกเป็นของฝ่ายที่ยื่นคำร้อง

 6. การรักษาความลับ – เมื่อคุณสัญญาฝ่ายใดมีคำขอ ผู้เป็นอนุญาโตตุลาการจะออกคำสั่งห้ามมิให้ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายใดที่เปิดเผยไว้ระหว่างการอนุญาโตตุลาการ (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือโดยวาจาก็ตาม) เว้นแต่ในอันที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และคำสั่งให้ต้องทำการยื่นข้อมูลที่เป็นความลับแก่ศาลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำโดยมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Under Seal)

 7. การพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ - คุณและ Tinder มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาหลักฐานอย่างเป็นธรรม (นั่นคือ มีการพิจารณา) ต่อหน้าอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้อง โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยทั่วไปแล้วมักมีความซับซ้อนน้อยกว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และมีความคล่องตัวมากกว่าการพิจารณาคดีในชั้นศาลและกระบวนพิจารณาทางตุลาการอื่นๆ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายตกลงที่จะสละสิทธิ์การพิจารณาด้วยวาจาทั้งหมด และจะส่งข้อพิพาททั้งหมดให้แก่อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องให้ทำคำชี้ขาดโดยใช้เอกสารลายลักษณ์อักษรและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ทุกฝ่ายจะตกลงกัน เว้นแต่ฝ่ายใดได้มีคำขอให้ทำการพิจารณาด้วยวาจาอย่างน้อยภายใน 10 วันหลังจากที่ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำตอบรับ หากมีการขอให้ทำการพิจารณาหลักฐานด้วยวาจา ทุกฝ่ายต้องมีปรากฏตัวในการพิจารณาด้วยตนเอง ไม่ว่าฝ่ายใดจะได้ว่าจ้างทนายความไว้หรือไม่ อนึ่ง ทุกฝ่ายต้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วยตนเอง การที่ฝ่ายใดไม่มาเข้าร่วมการพิจารณาด้วยตนเอง โดยอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องมิได้มีคำสั่งให้เลื่อนออกไปโดยมีเหตุอันควร จะมีผลเป็นการตัดสินให้ฝ่ายนั้นขาดนัด

 8. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ – ไม่ว่าการอนุญาโตตุลาการจะได้กระทำในรูปแบบใด ให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องจัดให้มีคำวินิจฉัยที่มีการให้เหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันหลังจากการพิจารณา หรือหากไม่มีการพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากคำแถลงคัดค้านหรือคำแถลงเพิ่มเติมใดๆ ครบกำหนดแล้ว โดยคำวินิจฉัยต้องระบุการเยียวยาที่ชี้ขาดไว้ให้ชัดเจน ถ้ามี และมีคำแถลงเหตุผลในการทำขำชี้ขาดดังกล่าวไว้สั้นๆ ด้วย คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นผูกพันระหว่างคุณและ Tinder เท่านั้น และจะไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิ์ใดๆ ในการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่น อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องอาจเลือกพิจารณาคำชี้ขาดจากการอนุญาโตตุลาการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นได้ อนึ่ง อนุญาโตตุลาการอาจมีคำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้ตามที่ระบุไว้ในกฎของ NAM หรือเท่าที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้นจะได้รับการชี้ขาดในชั้นศาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถของอนุญาโตตุลาการในการมีคำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าการอ้างสิทธิเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งนั้นไร้สาระ หรือได้ยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือโดยไม่สุจริต

 9. ข้อเสนอประนีประนอมข้อพิพาท – ผู้ถูกร้องสามารถ แต่มิได้มีข้อผูกมัดให้ต้อง ทำข้อเสนอประนีประนอมข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นแก่ฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดเวลาก่อนการพิจารณาหลักฐาน หรือ หากมีการอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอให้จำหน่ายข้อพิพาท ก่อนที่คำร้องขอให้จำหน่ายข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ จำนวนหรือข้อกำหนดของข้อเสนอประนีประนอมข้อพิพาทใดๆ ห้ามมิให้เปิดเผยแก่อนุญาโตตุลาการฝ่ายที่อ้างสิทธิเรียกร้องจนกว่าอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องจะมีคำชี้ขาดเกี่ยวกับการอ้างสิทธิเรียกร้องนั้น หากคำชี้ขาดดังกล่าวนั้นออกมาโดยเป็นคุณแก่ฝ่ายตรงข้าม และเป็นจำนวนน้อยกว่าข้อเสนอประนีประนอมข้อพิพาทของผู้ถูกร้อง หรือหากคำชี้ขาดออกมาเป็นคุณแก่ผู้ถูกร้อง ฝ่ายตรงข้ามต้องชำระค่าใช้จ่ายของผู้ถูกร้องที่มีขึ้นหลังจากได้มีการยื่นข้อเสนอนั้นแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าทนายความใดๆ ด้วย หากกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือบรรทัดฐานคำพิพากษาใดที่ใช้บังคับได้ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการอนุญาโตตุลาการ ก็ให้ข้อเสนอในข้อบทนี้เป็นการยุติการสะสมค่าใช้จ่ายที่ผู้ร้องอาจมีสิทธิ์ได้รับในมูลฟ้องที่ตนกำลังฟ้องร้องอยู่

 10. การยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม - หาก ณ เวลาใดก็ตาม มีการยื่นข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการในทางคล้ายกัน 25 รายการขึ้นไปต่อ Tinder หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยทนายความหรือคณะบุคคลเดียวกันหรือที่ประสานงานกัน ("การยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม") ตามนิยามและเกณฑ์ของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มที่ระบุไว้ในกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทเพิ่มเติม (Mass Filing Supplemental Dispute Resolution Rules and Procedures) ของ NAM ("กฎการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มของ NAM" ซึ่งมีให้บริการที่https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/) ให้วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมที่ระบุไว้ด้านล่างนี้มีผลใช้บังคับ 

  1. หากคุณหรือทนายความของคุณยื่นข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่เป็นไปตามนิยามของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มที่อ้างถึงไว้ข้างต้น คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการของคุณนั้นจะอยู่ภายใต้วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในข้อย่อยเกี่ยวกับการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มข้อนี้ อีกทั้ง คุณยังทราบด้วยว่าการชี้ขาดข้อพิพาทของคุณอาจมีความล่าช้า และอายุความใดๆ ที่ใช้บังคับได้นั้นจะสะดุดหยุดอยู่ โดยนับจากเวลาที่คดีแรกได้รับเลือกให้ดำเนินการต่อ จนกว่าคดีของคุณจะได้รับเลือกให้เข้ากระบวนการลองเชิง (Bellwether Proceedings) 

  2. ให้ใช้กฎการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มของ NAM บังคับหาก NAM ถือว่าข้อพิพาทของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม ทั้งนี้ โดยเป็นดุลยพินิจของ NAM แต่เพียงผู้เดียวตามกฎของตน และตามข้อการระงับข้อพิพาทนี้ โดยคุณหรือ Tinder จะต้องเป็นผู้ทำการเลือกใช้กฎการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มของ NAM และตารางค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่ NAM และทุกฝ่ายด้วย

   กระบวนการลองเชิง (Bellwether Proceedings)
   กระบวนการลองเชิง (Bellwether Proceedings) ศาลและผู้จัดการอนุญาโตตุลาการจะมีการส่งเสริมกระบวนการลองเชิงเมื่อมีข้อพิพาทหลายรายการ ซึ่งมีการอ้างสิทธิเรียกร้องในทางคล้ายกัน ระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เป็นคู่เดียวกันหรือที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับกระบวนการลองเชิงในชุดแรก ให้ทนายความของผู้ร้องที่ยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม (รวมถึงคุณด้วย) และทนายความของ Tinderแต่ละฝ่ายต่างเลือกข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการจำนวน 15 รายการ (รวมเป็น 30 รายการ) เพื่อดำเนินการต่อ และให้มีการยื่น จัดการ มีคำชี้ขาด หรือมีดำเนินการอยู่ ณ เวลาดังกล่าวไม่เกิน 30 รายการด้วยกัน โดยที่ให้การอนุญาโตตุลาการแต่ละรายการใน 30 รายการนั้นมีอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องนั่งพิจารณาแยกกันคนละรายการ ทั้งนี้ ในระยะเวลานี้ ห้ามมิให้มีการยื่น จัดการ มีคำชี้ขาด หรือมีอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการในรายการอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มดังกล่าวนั้น หากทุกฝ่ายไม่สามารถระงับข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่เหลืออยู่ได้ภายหลังจากได้มีการทำอนุญาโตตุลาการหรือการระงับข้อพิพาทโดยประการอื่นซึ่งกระบวนการลองเชิงในชุดแรกไปแล้ว ทุกฝ่ายก็จะยังคงกระทำกระบวนการลองเชิงเพิ่มเติมต่อไปอีกเป็นจำนวนสี่ (4) รอบ โดยเพิ่มจำนวนข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่ทนายความของแต่ละฝ่ายทำการเลือกขึ้นรอบละห้า (5) รายการ ดังนี้ ในรอบที่สอง ให้ทนายความของผู้ร้องและทนายความของ Tinderเลือกข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการเพิ่มเติมอีก 20 รายการ (รวม 40 รายการ) ในรอบที่สามฝ่ายละ 25 รายการ (รวม 50 รายการ) และในรอบที่สี่ ฝ่ายละ 30 รายการ (รวม 60 รายการ) และในรอบที่ห้า ฝ่ายละ 35 รายการ (รวม 70 รายการ)  ทั้งนี้ ภายในแต่ละรอบ การอนุญาโตตุลาการแต่ละรายการนั้นจะมีอนุญาโตตุลาการฝ่ายการอ้างสิทธิเรียกร้องนั่งพิจารณารายการละคนแยกกันต่างหาก และระหว่างกระบวนการลองเชิงในรอบเพิ่มเติมเหล่านี้ เมื่ออนุญาโตตุลาการฝ่ายวิธีการได้เลือกข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการแล้ว ห้ามมิให้มีการยื่น จัดการ หรือมีคำชี้ขาดซึ่งข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการรายการอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มดังกล่าวนั้นอีก หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการลองเชิงในรอบแรก แต่ก่อนที่จะมีกระบวนการลองเชิงในรอบที่สอง ให้ทนายความของทุกฝ่ายเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบทั่วโลก ต่อหน้าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วคนหนึ่ง (เว้นแต่ทุกฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น) โดย Tinder จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมผู้ไกล่เกลี่ยเอง อนึ่ง หลังจากกระบวนการลองเชิงในรอบที่สอง สาม สี่ และห้าเสร็จสิ้นลงแล้ว ทนายความของแต่ละฝ่ายควรพูดคุยกันในเรื่องการจะทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มเติม และมุ่งหาโอกาสในการระงับข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่เหลืออยู่ แต่จะทำการไกล่เกลี่ยได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากทนายความของทุกฝ่ายแล้วเท่านั้น 

   หากทุกฝ่ายไม่สามารถระงับข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่เหลืออยู่ได้หลังจากกระบวนการลองเชิงในรอบที่ห้าได้ทำการอนุญาโตตุลาการหรือระงับข้อพิพาทโดยประการอื่นไปแล้ว และทุกฝ่ายตัดสินใจไม่ดำเนินกระบวนการลองเชิงในรอบใดเพิ่มเติมต่อไปอีก ให้ทนายความของผู้ร้องและทนายความของ Tinder พูดคุยกับ NAM เกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นธรรมเพื่อการมีคำชี้ขาดข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่เหลืออยู่เป็นรายข้อ ซึ่งภายใต้กระบวนการนี้ อนุญาโตตุลาการฝ่ายวิธีการจะทำการวินิจฉัยเป็นที่สุดซึ่งจำนวนของข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการซึ่งสามารถดำเนินการต่อได้เป็นรายข้อ ณ เวลาใดก็ได้ ตลอดจนวิธีการเพื่อการเลือกว่าข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการข้อใดจะให้ดำเนินการต่อ โดยคำนึงถึงจำนวนการอนุญาโตตุลาการแต่ละรายการที่ทนายความของผู้ร้องและทนายความของ Tinder จะสามารถจัดการได้ในเวลาเดียวกันตามสมควร ตลอดจนจำนวนการอนุญาโตตุลาการแต่ละรายการที่ NAM จะสามารถจัดการได้ ข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่มิได้รวมอยู่ในกระบวนการลองเชิงจะถือว่ายื่น จัดการ หรือมีคำชี้ขาดแล้วเมื่อได้รับเลือกจากอนุญาโตตุลาการฝ่ายวิธีการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ณ เวลาใดก็ได้หลังจากข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการชุดแรกนั้นได้ทำการระงับแล้ว (รวมข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการจำนวน 30 รายการ) ทุกฝ่ายอาจตกลงกันเพื่อจะไม่ดำเนินกระบวนการลองเชิงสำหรับข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมอีก อนึ่ง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่ในการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ Tinder และผู้ร้อง (รวมถึงคุณด้วย) ต้องชำระ ให้ถึงกำหนดชำระหลังจากข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการได้รับเลือกให้ดำเนินการต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดกระบวนการลองเชิง หรือหลังจากได้รับเลือกโดยอนุญาโตตุลาการฝ่ายวิธีการให้ดำเนินการต่อเมื่อกระบวนการลองเชิงได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และจึงนับว่าได้รับเลือกไว้สำหรับการยื่น จัดการ และมีคำชี้ขาดแล้วโดยแท้เท่านั้น ทั้งสองฝ่ายได้รับการแนะนำให้พบปะและประชุมกันโดยตลอดกระบวนการ ในเรื่องวิธีการที่จะทำให้กระบวนการคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่อาจกระทำได้เพื่อเพิ่มจำนวนข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการที่จะมีคำชี้ขาดได้ในชุดกระบวนการลองเชิงที่จะจัดขึ้นต่างๆ ให้มากขึ้น โดยฝ่ายใดอาจเจรจากับ NAM เพื่อให้ลดและผัดผ่อนกำหนดค่าธรรมเนียมและทำให้กระบวนการมีความคล่องตัวมากขึ้นก็ได้ อนึ่ง หากคุณเป็นผู้ร้องในการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่ม ให้อายุความใดๆ ที่ใช้บังคับ (หรือระยะเวลาอายุความในทางอื่นๆ ที่ใช้บังคับ) สะดุดหยุดอยู่โดยเริ่มจากเมื่อคุณได้เริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการที่ระบุไว้ในข้อย่อย 15a ของข้อตกลง และหากข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการในการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มชุดแรกที่ได้รับเลือกสำหรับกระบวนการลองเชิงชุดแรกนั้นได้ยื่นแล้ว การอ้างสิทธิเรียกร้องของคุณจะยังคงมีอายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าข้อเรียกร้องให้ทำการอนุญาโตตุลาการได้รับเลือกโดยทนายความของทุกฝ่ายในกระบวนการลองเชิง หรือได้รับเลือกโดยอนุญาโตตุลาการฝ่ายวิธีการหลังจากกระบวนการลองเชิงเสร็จสิ้นลงแล้ว ในการนี้ ให้ศาลที่มีเขตอำนาจศาล ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่อนุญาตไว้ภายใต้ข้อ 17 ของข้อตกลง มีอำนาจที่จะบังคับตามข้อย่อยนี้ได้

  3. คุณและ Tinder ตกลงกันว่าเราต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าของความถูกต้องสมบูรณ์และประสิทธิภาพของกระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาลในคดีมโนสาเร่ และประสงค์จะใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นโดยความจริงใจระหว่างเราอย่างเป็นธรรม คุณและ Tinder ทราบและตกลงที่จะกระทำการโดยสุจริตเพื่อประกันการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นโดยความจริงใจ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายยังตกลงอีกว่าการบังคับใช้กระบวนการยื่นข้อพิพาทแบบกลุ่มเหล่านี้ได้ออกแบบมาตามสมควรแล้วเพื่อให้มีผลเป็นการมีคำชี้ขาดในคดีต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

15e. การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

ข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 นี้ใช้บังคับกับข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงใช้กับการอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ได้สะสมต่อคุณหรือ Tinder ก่อนเวลาที่คุณได้ให้คำยินยอมแก่ข้อตกลงนี้ และต่อการอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ได้สะสมต่อคุณหรือ Tinder หลังจากที่คุณได้ให้คำยินยอมต่อข้อตกลงนี้ด้วย คุณสามารถเลือกไม่ตกลงตามการบังคับใช้ข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 นี้ย้อนหลังต่อการอ้างสิทธิเรียกร้องที่ได้สะสมต่อคุณหรือต่อ Tinder ก่อนเวลาที่คุณได้ให้คำยินยอมต่อข้อตกลงนี้ได้ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงความใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่ระบุไว้ขัดหรือแย้งกันแต่อย่างใด โดยคุณสามารถเลือกไม่ตกลงตามข้อบทดังกล่าวได้ด้วยการส่งหนังสือแจ้งภายใน 30 วันนับจากเวลาที่คุณได้ให้คำยินยอมต่อข้อตกลงนี้ ไปยังอีเมล: tinderoptout@match.com ทั้งนี้ กรุณาอย่าทำการส่งข้อสอบถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้าไปยัง tinderoptout@match.com เนื่องจากข้อสอบถามดังกล่าวจะไม่ได้รับบริการ แต่ให้ส่งข้อสอบถามดังกล่าวนั้นไปยัง ฝ่ายบริการลูกค้าแทน ในการนี้ คุณต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการระบุบัญชีของคุณ เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีของคุณ และควรมีคำแถลงว่าคุณจะไม่ตกลงตามการบังคับใช้ข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 นี้ย้อนหลังอยู่ด้วย โปรดทราบ: หากคุณไม่ตกลงตามการบังคับใช้ข้อการระงับข้อพิพาทข้อ 15 นี้ย้อนหลัง คุณจะยังคงต้องอยู่ภายใต้และเข้าผูกพันกับข้อการระงับข้อพิพาทและกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่คุณได้ทำการตกลงไว้แล้วก่อนหน้านี้อยู่ดี ซึ่งรวมถึงข้อบทเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และข้อเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบทย้อนหลังใดๆ ด้วย อีกทั้ง ไม่ว่าคุณจะไม่ตกลงตามการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย้อนหลังหรือไม่ก็ตาม ทุกฝ่ายจะทำการระงับการอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่สะสมต่อคุณหรือ Tinder หลังจากคุณให้คำยินยอมต่อข้อตกลงฉบับนี้ตามข้อการระงับข้อพิพาทนี้เช่นเดิม

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้ใช้กฎหมายมลรัฐเท็กซัสและรัฐบัญญัติของรัฐบาลกลางว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (Federal Arbitration Act) บังคับแก่ข้อพิพาทใดๆ (เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดห้ามไว้)

โดยกฎหมายของมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎการขัดกันของกฎหมายในกฎหมายดังกล่าว ให้ใช้บังคับโดยชัดแจ้งแก่ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการต่างๆ ของเรา และให้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในข้อ 15 อยู่ภายใต้รัฐบัญญัติของรัฐบาลกลางว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 

ทั้งนี้ ภายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป ห้ามมิให้ใช้กฎหมายมลรัฐเท็กซัสที่ใช้บังคับในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอันเป็นภาคบังคับกำหนดห้ามไว้โดยชัดแจ้งถึงบทบัญญัติการเลือกกฎหมายดังกล่าว 

17. การเลือกสถานที่/ถิ่นที่ทำการพิจารณา

การอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ไม่ได้ทำการอนุญาโตตุลาการด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องทำการฟ้องร้องในดัลลาส เคาน์ตี มลรัฐเท็กซัส (เว้นแต่การอ้างสิทธิเรียกร้องที่ได้ยื่นต่อศาลคดีมโนสาเร่ หรือสำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดห้ามไว้) ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดห้ามไว้ และรวมถึงสำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสามารถยื่นการอ้างสิทธิเรียกร้องได้ในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และเว้นแต่สำหรับการอ้างสิทธิเรียกร้องที่ให้พิจารณาในศาลคดีมโนสาเร่ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 การอ้างสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงการโต้แย้งใดๆ ต่อข้อบทการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อย่อย 15b ด้วย) บริการต่างๆ ของเรา หรือความสัมพันธ์ของคุณกับ Tinder ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนั้นมิได้กำหนดให้ทำการอนุญาโตตุลาการหรือยื่นต่อศาลคดีมโนสาเร่ จะทำการฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐที่ตั้งอยู่ในดัลลาส เคาน์ตี มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยคุณและ Tinder ยินยอมต่อการบังคับใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลของศาลในมลรัฐเท็กซัส และทำการสละสิทธิ์ซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าศาลดังกล่าวถือเป็นถิ่นที่ศาลไม่เหมาะสมจะพิจารณาคดี (Inconvenient Forum)

18. การรับผิดแทน

คุณตกลงที่รับผิดแทน Tinder หากมีการอ้างสิทธิเรียกร้องต่อ Tinder โดยเป็นผลมาจากการกระทำของคุณ

คุณตกลง โดยเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้กระทำได้ ว่าจะรับผิดแทน คุ้มครอง และรับชดใช้ให้แก่ Tinder, บริษัทในเครือของเรา และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และลูกจ้างของเขาและเราตามลำดับ จากและต่อคำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง การอ้างสิทธิเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญหาย ต้นทุน ความรับผิด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ ซึ่งเป็นผลจาก เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องโดยประการใดๆ กับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการต่างๆ ของเรา คอนเทนท์ของคุณ พฤติกรรมของคุณต่อผู้ใช้คนอื่นๆ หรือการที่คุณกระทำผิดข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ เขตอำนาจศาลบางเขตไม่อนุญาตให้มีการรับผิดแทนกันได้ ดังนั้น ความในข้อนี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่ใช้บังคับต่อคุณก็ได้

19. การยอมรับข้อกำหนด

เมื่อคุณใช้บริการต่างๆ ของเรา จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

เมื่อคุณใช้งานบริการต่างๆ ของเรา ไม่ว่าผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ จะถือว่าคุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตาม (i) ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเราอาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว (ii) นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้หลักปฏิบัติของชุมชน และเคล็ดลับความปลอดภัยของเรา (iii) ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ เมื่อทำการซื้อ อนึ่ง หากคุณไม่ยอมรับหรือตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณไม่มีสิทธิ์ใช้บริการต่างๆ ของเรา

คำสรรพนามและการหลากคำใดๆ ทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการอ้างถึงทั้งคำในเพศชาย เพศหญิง เพศกลาง เอกพจน์ พหูพจน์ ตามอาจต้องใช้สำหรับตัวตนของคณะบุคคลหรือบุคคลต่างๆ ที่อ้างถึง

20. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

ข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงหรือการรับรองใดๆ ที่มีก่อนหน้านี้

โดยข้อกำหนดเหล่านี้ พร้อมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้หลักปฏิบัติของชุมชน และเคล็ดลับความปลอดภัย และข้อตกลงใดๆ เพิ่มเติมเมื่อทำการซื้อ ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Tinder เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของเรา ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้บังคับแทนข้อตกลง คำรับรอง และการจัดการ ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาระหว่างเราก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากความใดในข้อกำหนดนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้โดยประการอื่น ให้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปทุกประการ การที่บริษัทฯ ไม่ใช้หรือบังคับตามสิทธิหรือความใดของข้อกำหนดเหล่านี้ มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อบทดังกล่าว คุณตกลงว่าบัญชี Tinder ของคุณไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และสิทธิทั้งหมดที่คุณมีต่อบัญชีของคุณและคอนเทนท์ของบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันเลิกกันเมื่อคุณเสียชีวิตลง เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สิทธิและไลเซนส์ใดๆ ที่ได้ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดนี้ห้ามมิให้คุณทำการโอนหรือมอบหมายให้กัน แต่เราสามารถทำการโอนหรือมอบหมายให้กันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลเป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือการจ้างแรงงานอย่างตัวแทน ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์หรือการจ้างแรงงานพิเศษอย่างอื่นแต่อย่างใด และห้ามมิให้คุณทำการรับรองใดๆ แทนหรือผูกพัน Tinder ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม

21. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในบางสถานที่

มีการบังคับใช้ข้อกำหนดพิเศษในอิสราเอล เดนมาร์ก มลรัฐแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด คอนเนตติคัต อิลลินอยส์ ไอโอวา มินนิโซตา นิวยอร์ก นอร์ธแคโรไลนา โอไฮโอ โรดไอแลนด์ และวิสคอนซิน

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในมลรัฐนิวยอร์ก:

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในมลรัฐนอร์ธแคโรไลนา:

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในมลรัฐแอิลลินอยส์ นิวยอร์ก นอร์ธแคโรไลนา และโอไฮโอ:

 • บริการต่างๆ ของเรานั้นให้บริการอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา - หากคุณเชื่อว่าคุณได้ย้ายออกจากสถานที่ซึ่งเราให้บริการต่างๆ โปรดติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยัง Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA แล้วเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อให้บริการทางเลือกหรือทำการคืนเงิน

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในมลรัฐอิลลินอยส์ ไอโอวามินนิโซตา นิวยอร์ก นอร์ธแคโรไลนา โอไฮโอ โรดไอแลนด์ และวิสคอนซิน:

สิทธิ์ในการยกเลิกของคุณ - คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่มีค่าปรับหรือข้อผูกมัดได้ตลอดเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันทำการวันที่สามนับจากวันที่คุณทำการสมัครสมาชิกในกรณีที่คุณเสียชีวิตก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทรัพย์มรดกของคุณอาจได้รับสิทธิ์ในการขอเงินคืนในส่วนของการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ชำระไปเพื่อการสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถจัดสรรได้ตามช่วงเวลาหลังการเสียชีวิตของคุณ ในกรณีที่คุณตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ (ถึงขนาดที่คุณไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ของเราได้) ก่อนที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดลง ให้คุณมีสิทธิ์ในการได้รับเงินคืนจากส่วนของการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับการเป็นสมาชิกของคุณ ซึ่งสามารถจัดสรรไว้สำหรับระยะเวลาหลังจากที่คุณตกเป็นบุคคลทุพพลภาพได้ ทั้งนี้ โดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วยวิธีการเดียวกันกับการที่คุณจะทำการขอคืนเงิน ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นในข้อ 8

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก:

 • หากคุณต้องการใช้สิทธิในการยกเลิก คุณสามารถกรอกข้อมูลในแบบมาตรฐานสำหรับการยกเลิกด้านล่างในภาคผนวกให้ครบถ้วนและทำการส่งมาได้ หมายเหตุ: หากคุณทำการซื้อการสมัครสมาชิกผ่าน Apple การส่งคำบอกเลิกหรือการยกเลิกจะต้องส่งไปยัง Apple 

 • ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิในการยกเลิก: คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการส่งมอบคอนเทนท์ดิจิทัลซึ่งมิได้ทำการส่งมอบด้วยตัวกลางที่เป็นวัตถุรวมอยู่ด้วย หากการการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณได้เริ่มต้นแล้ว โดยคุณได้ให้คำยินยอมโดยชัดแจ้งไว้ก่อนหน้านี้และได้ทราบว่าเมื่อคุณให้คำยินยอมดังกล่าว จะถือว่าคุณได้สละสิทธิ์ในการยกเลิกแล้ว โดยข้อยกเว้นดังกล่าวจะใช้บังคับแก่กรณี เช่น การซื้อไอเท็มเสมือนของคุณ ซึ่งหมายความว่าการซื้อในประเภทนี้นับเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้

ภาคผนวก 

แบบมาตรฐานสำหรับการยกเลิก
(สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กเท่านั้น)

To:

MTCH Technology Services Limited,
Attn: การยกเลิก Tinder (Tinder Cancellations)
1 Hatch Street Upper,
Dublin 2, Ireland D02PY28,
Email: legaldept@gotinder.com.

หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิในการเพิกถอนของข้าพเจ้า ในอันที่เกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อของข้าพเจ้าสำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้

คำสั่งซื้อเลขที่ (Order Number):

วันที่ของคำสั่งซื้อ (Order Date):

ชื่อของลูกค้า (Customer's Name):

ที่อยู่ของลูกค้า (Customer's Address):

อีเมลของลูกค้า (Customer's Email Address):

หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า (Customer's Phone Number):

วันที่ (Date):