ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2021

การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ในเวอร์ชั่นนี้: เราได้ชี้แจงว่า MTCH Technology Services Limited ที่บริหารจัดการสำนักงานใหญ่ของเราในทวีปยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบต่อการให้บริการของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับบทสรุปของเงื่อนไขการใช้งานของเรา โปรดไปที่บทสรุปของเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ Tinder นะ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ เงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและ:

MTCH Technology Services Limited
Tinder
1 Hatch Street Upper
Dublin 2
Dublin
D02 PY28
Ireland

หากคุณพำนักอยู่ในญี่ปุ่น ข้อตกลงการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและ

MG Japan Services GK (“MG Japan”)
4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg
1-4-1 Mita
Minato-ku, Tokyo 108-0073
Japan

หากคุณอาศัยอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ หรือญี่ปุ่น เงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างคุณกับ:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

คำว่า ("เรา" "พวกเรา" "บริษัทฯ" หรือ "Tinder") หมายถึง MTCH Technology, MG Japan หรือ Match Group ตามประเทศที่คุณพำนัก

1. การยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

การสร้างบัญชี Tinder ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์มือถือ แอพพลิเคชั่นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ (เรียกรวมว่า "บริการ") หมายความว่าคุณยินยอมที่จะผูกมัดตนเองตาม (1) ข้อกำหนดการใช้งาน (2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายการใช้คุกกี้กระบวนการอนุญาโตตุลการ (หากเกี่ยวข้องกับคุณ) เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัย และ หลักปฏิบัติของคอมมิวนิตี้ ของเรา ซึ่งแต่ละส่วนได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อใช้อ้างอิงกับข้อตกลงฉบับนี้ และ (3) ข้อกำหนดใดๆ ที่คุณได้เปิดเผยและยอมรับ หากคุณซื้อฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพิ่มเติมที่เรานำเสนอในบริการ (เรียกรวมว่า "ข้อตกลง" ฉบับนี้) หากคุณไม่ยอมรับและไม่ตกลงที่จะผูกมัดตนเองตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้บริการนี้

เรามีสิทธิทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อตกลงนี้และในบริการเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลที่หลากหลาย รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือข้อกำหนดที่มีในกฎหมาย ฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติทางธุรกิจ ข้อตกลงเวอร์ชั่นล่าสุดจะลงประกาศไว้บนบริการ ภายใต้หัวข้อ "การตั้งค่า" และรวมทั้งที่ gotinder.com และคุณควรตรวจสอบเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันที่สุดอยู่เสมอ เวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่นที่จะมีผลบังคับใช้ ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีผลต่อสิทธิหรือพันธะผูกมัดของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ (เว้นแต่เราจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านบริการหรือทางอีเมล หากคุณยังใช้บริการต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ นั่นหมายถึงคุณยอมรับในข้อตกลงที่มีการแก้ไขปรับปรุง

2. คุณสมบัติของสมาชิก

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชี เข้าถึง หรือใช้บริการหรือระบบที่มีอยู่ หากคุณไม่ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

 • คุณสามารถสร้างสัญญาผูกพันกับ Tinder

 • คุณไม่ใช่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้บริการภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นใดที่มี (ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้มีชื่ออยู่บนบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา หรือถูกต้องห้ามในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอื่นใด)

 • คุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ในระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และ

 • คุณไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรม หรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ (หรือคดีอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงในระดับใกล้เคียงกัน) อาชญากรรมทางเพศ หรือก่ออาชญากรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง และคุณจะต้องไม่ถูกคำสั่งให้ลงทะเบียนในฐานะผู้ล่วงละเมิดทางเพศในบัญชีผู้ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่ากับรัฐ รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นใดๆ

3. บัญชีของคุณ

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน Tinder ได้หลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook หากคุณเลือกลงชื่อเขาใช้ด้วยบัญชี Facebook หมายความว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงและใช้ข้อมูลบางส่วนจากบัญชี Facebook ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปโปรไฟล์สาธารณะบน Facebook ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้นได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Tinder ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลประจำตัวเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว หากคุณสงสัยว่ามีคนเข้าถึงบัญชีของคุณ โปรด ติดต่อเรา ทันที

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการและการยกเลิกการใช้งาน

Tinder มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบริการนี้ รวมถึงการนำเสนอฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมที่น่าสนใจและมีประโยชน์แก่คุณอยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่า เราอาจเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือเสริมประสิทธิภาพเป็นครั้งคราว เช่นเดียวกับการดึงบางฟีเจอร์ออก และในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือข้อผูกมัดของคุณอย่างมีนัยยะสำคัญ เราอาจไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณล่วงหน้าก่อนที่จะกระทำการใดๆ เราอาจระงับการใช้งานทั้งหมดของบริการนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าเกิดเหตุขัดข้อง เช่น ข้อกังวลด้านความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย อาจทำให้เราไม่สามารถแจ้งคุณได้ล่วงหน้า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการยกเลิกบัญชีของคุณคือทำตามขั้นตอนที่ระบุใน "เมนูการตั้งค่า" ในบริการนี้นอกจากนี้ ยังมีวิธีการยกเลิกอื่นๆ ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ หากคุณชำระเงินผ่านบัญชีชำระเงินภายนอก เช่น App Store หรือ iTunes Store ของ Apple แล้วแต่กรณี ("App Store") หรือ Google Play Store คุณจะต้องจัดการการซื้อภายในแอพผ่านบัญชีดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม Tinder อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก Tinder เชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณโดนยกเลิกบัญชีในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนการจากซื้อใดๆ

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ยกเว้นในกรณีที่เราพิจารณาตามสมควรแล้วว่า (ก) การแจ้งให้ทราบเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น เมื่อการแจ้งเตือนนั้นอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเป็นการประนีประนอมการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งได้รับการดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล) หรือ (ข) การแจ้งเตือนใดๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณ ต่อบุคคลที่สาม ต่อ Tinder และ/หรือต่อบริษัทในเครือของเรา (ตัวอย่างเช่น เมื่อการแจ้งเตือนนั้นจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบริการ) เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทันที

หลังจากที่บัญชีถูกยกเลิกแล้ว ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดตามด้วย ยกเว้นข้อกำหนดดังต่อไปนี้ที่จะยังคงมีผลบังคับใช้กับคุณและ Tinder: หัวข้อที่ 4 หัวข้อที่ 5 และหัวข้อที่ 12 ไปจนถึงหัวข้อที่ 19

5. ความปลอดภัยว่าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ

แม้ Tinder จะมุ่งมั่นส่งเสริมให้สมาชิกมีประสบการณ์ที่เคารพซึ่งกันและกันผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเลือกเข้าร่วมของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะให้สมาชิกสื่อสารกันได้เฉพาะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างสนใจในกันและกันเท่านั้น แต่ Tinder ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของสมาชิกทั้งภายในและภายนอกบริการนี้ คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกท่านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตัดสินใจจะติดต่อสื่อสารนอกบริการนี้หรือนัดพบปะเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้คุณตกลงที่จะศึกษาและปฏิบัติตาม เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัย ของ Tinder ก่อนใช้บริการนี้ คุณตกลงที่จะไม่มอบข้อมูลทางการเงิน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร) หรือโอนเงิน, ส่งเงินด้วยวิธีการอื่นใดแก่สมาชิกท่านอื่น

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจดีว่า TINDER ไม่ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของสมาชิก และไม่ได้เก็บข้อมูลภูมิหลังใดๆ ของสมาชิก TINDER ไม่รับรองหรือรับประกันพฤติกรรมหรือความเข้ากันได้ของสมาชิก

6. สิทธิที่ Tinder มอบให้คุณ

Tinder ให้ไลเซนส์คุณในการเข้าถึงและใช้บริการแบบส่วนบุคคลได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่สามารถโอน จำกัด เพิกถอน หรือรับช่วงอนุญาตสิทธิการใช้งานได้ โดยไลเซนส์นี้มีวัตถุประสงค์เดียว นั่นก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้และเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริการตามที่ Tinder ได้กำหนดและอนุญาตไว้ในข้อตกลงนี้ ไลเซนส์นี้หรือคำอนุญาตให้เข้าถึงบริการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

 • ใช้บริการนี้ หรือคอนเทนท์ใดๆ ที่ประกอบในบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 • คัดลอก ดัดแปลง ส่ง สร้างชิ้นงานลอกเลียนจาก ใช้ประโยชน์จาก หรือทำสำเนาไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่ากับส่วนประกอบที่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหา หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ที่สามารถเข้าถึงได้จากบริการนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณอักษรจาก Tinder

 • แสดงออก หรือบอกเป็นนัยว่าถ้อยความใดๆ ที่คุณแถลงได้รับความเห็นชอบจาก Tinder

 • ใช้โรบอต, บอต, สไปเดอร์, ครอว์เลอร์, สเครปเปอร์, แอพพลิเคชั่นค้นหาเว็บไซต์/เรียกดูข้อมูล, พร็อกซี่, หรืออุปกรณ์ที่ดำเนินการด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติอื่นๆ, วิธีการหรือกระบวนการใดๆ เพื่อเข้าถึง, เรียกดู, ทำดัชนี, "ทำเหมืองข้อมูล" หรือในวิธีการใดๆ ก็ตามที่เป็นการผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของบริการหรือคอนเทนท์ของบริการ

 • ใช้บริการนี้ในทางใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการแทรกแซง ชะงัก หรือส่งผลกระทบทางลบต่อบริการนี้ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการนี้

 • อัพโหลดไวรัส หรือโค้ดอันตราย หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใดที่อาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบริการนี้

 • ปลอมแปลงหัวเว็บไซต์ หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อที่จะปิดบังแหล่งข้อมูลที่ส่งข้อมูลใดๆ ไปยังหรือผ่านบริการนี้

 • "เฟรม" หรือ "มิร์เรอร์" ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Tinder

 • ใช้เมต้าแท็ก (Metatag) หรือโค้ด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ประกอบด้วยส่วนอ้างอิงใดๆ ถึง Tinder หรือบริการนี้ (หรือเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือสโลแกนใดๆ ของ Tinder) เพื่อชี้นำบุคคลใดๆ ออกไปยังเว็บไซต์อื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

 • แก้ไข ดัดแปลง ให้ช่วงสิทธิ แปล ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม ถอดรหัส แปลย้อนกลับ หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใดที่เป็นการแยกส่วนใดๆ ของบริการนี้ หรือเป็นต้นเหตุให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว

 • ใช้หรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่โต้ตอบกับบริการหรือคอนเทนท์หรือข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 • ใช้ เข้าถึง หรือเผยแพร่โปรแกรมอินเทอร์เฟซของแอพพลิเคชั่น Tinder โดยไม่ได้การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบความไม่มั่นคงของบริการนี้ หรือระบบใดๆ หรือเครือข่ายของเรา

 • สนับสนุน หรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

Tinder อาจสืบสวนและดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ หากมีการใช้บริการอย่างผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงยกเลิกบัญชีของคุณด้วย

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราจัดหาไว้ให้คุณอาจจะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเกรด อัพเดท หรือฟีเจอร์ใหม่ๆ เองโดยอัตโนมัติ คุณมีสิทธิแก้ไขการดาวน์โหลดอัตโนมัติเหล่านี้ได้ผ่านการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ

7. สิทธิที่คุณมอบให้ Tinder

ในการสร้างบัญชีของคุณหมายความว่า คุณมอบสิทธิและไลเซนส์ให้ Tinder ในลักษณะที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ถ่ายโอนได้ ให้ใช้สิทธิช่วงได้ ปราศจากค่าธรรมเนียมสิทธิ ที่จะโฮสต์ จัดเก็บ ใช้งาน ทำสำเนา แสดง ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ ดัดแปลง และแจกจ่ายข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงจากบุคคลที่สาม เช่น จาก Facebook และรวมถึงข้อมูลที่คุณโพสท์ อัพโหลด แสดง หรือทำให้เข้าถึงได้ในบริการ (เรียกรวมว่า "โพสท์") หรือส่งต่อให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ (เรียกรวมว่า "คอนเทนท์") ไลเซนส์ของ Tinder สำหรับคอนเทนท์ของคุณนั้นเป็นแบบไม่ผูกขาด แต่ไลเซนส์ของ Tinder จะเป็นแบบผูกขาดในแง่ของงานที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น Tinder จะมีสิทธิผูกขาดสำหรับสกรีนช็อตที่มีคอนเทนท์ของคุณอยู่ นอกจากนี้เพื่อให้ Tinder สามารถป้องกันการใช้คอนเทนท์ของคุณนอกบริการ คุณอนุญาตให้ Tinder ดำเนินการในนามของคุณในแง่ของการละเมิดการใช้งานคอนเทนท์ของคุณจากบริการโดยสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สามได้ โดยการอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมถึงการที่หน่วยงานกำกับดูแล (แต่ไม่บังคับ) ส่งหนังสือแจ้งตามข้อกำหนดที่ 17 U.S.C. § 512(c)(3) (กล่าวคือ หนังสือแจ้งการเพิกถอน DMCA) ในนามของคุณในกรณีที่คอนเทนท์ของคุณถูกนำมาใช้โดยบุคคลที่สามนอกบริการ ไลเซนส์ของเราในการใช้คอนเทนท์ของคุณถือเป็นสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตคอนเทนท์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเหล่านั้น) และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการดำเนินงาน การสร้าง การจัดเสนอ และการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ คุณยอมรับว่าสมาชิกท่านอื่นและบุคคลอื่นที่เข้าชมหรือเข้าร่วมในบริการ (เช่น บุคคลอื่นที่อาจได้รับคอนเทนท์ที่แชร์มาจากสมาชิก Tinder คนอื่นๆ) สามารถดูคอนเทนท์ใดๆ ที่คุณเสนอหรือที่คุณอนุญาตให้เราเสนอในบริการได้

คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมอบระหว่างการสร้างบัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลที่มีการส่งมอบจากบัญชี Facebook ของคุณ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง และคุณมีสิทธิในการโพสท์เนื้อหาในบริการนี้ และมอบสิทธิอนุญาตให้แก่ Tinder ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจจะติดตาม หรือตรวจสอบเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสท์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เราอาจทำการลบเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นกับวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวว่ามีการละเมิดสัญญานี้ หรืออาจมีการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริการนี้

เมื่อต้องสื่อสารกับตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา คุณยอมรับที่จะให้ความเคารพและแสดงออกอย่างนุ่มนวล หากเรารู้สึกว่าพฤติกรรมของคุณที่มีต่อตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้าคนใดของเราหรือพนักงานของเราเป็นการคุกคาม ก่อกวน หรือก้าวร้าว ไม่ว่าในเวลาไหนก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกบัญชีของคุณโดยทันที

เนื่องจาก Tinder อนุญาตให้คุณใช้บริการนี้ คุณยอมรับว่าเรา บริษัทในเครือ และพันธมิตรจากบริษัทภายนอกอาจลงโฆษณาในบริการนี้ได้ โดยการส่งคำแนะนำหรือข้อติชมให้กับ Tinder ในเรื่องเกี่ยวกับบริการของเรา คุณยอมรับว่า Tinder อาจใช้หรือแชร์คำแนะนำดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่คุณ

โปรดทราบว่าในการทำข้อตกลงนี้กับคุณ Tinder อาจเข้าถึง จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลบัญชีและคอนเทนท์ของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่า การเข้าถึง จัดเก็บ หรือเปิดเผยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเป็น (1) การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (2) การบังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้ (3) การกระทำตามข้อร้องเรียนว่ามีคอนเทนท์ที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (4) การกระทำตามคำร้องขอของคุณว่าด้วยการบริการลูกค้า หรือ (5) การปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น

8. กฎของชุมชน

การตกลงใช้บริการนี้หมายความว่าคุณยินยอมที่จะไม่:

 • ใช้บริการนี้โดยมีวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นข้อห้ามของข้อตกลงนี้

 • ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายหรือชั่วร้ายใดๆ

 • ใช้บริการเพื่อทำลาย Tinder

 • ละเมิด หลักเกณฑ์ของชุมชน ของเรา ซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

 • สร้างสแปม เรียกร้องเงิน หรือล่อลวงสมาชิกท่านอื่น

 • ปลอมตัวเป็นบุคคล หรือองค์กรใดๆ หรือโพสท์รูปภาพใดๆ ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น

 • กลั่นแกล้ง "ไล่ตาม" ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย คุกคาม ทารุณ หรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ

 • โพสท์คอนเทนท์ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของผู้ใดผู้หนึ่ง รวมถึงสิทธิของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทางสัญญาอื่นๆ

 • โพสท์คอนเทนท์ที่เป็นคำพูดแสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือลามกอนาจาร

 • โพสท์คอนเทนท์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพเปลือย มีภาพแสดงความรุนแรงหรือรูปความรุนแรงที่ไม่จำเป็น

 • โพสท์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ คลั่งศาสนา ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะต่อกลุ่มใด หรือบุคคลใดก็ตาม

 • เรียกร้องขอรหัสผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือขอข้อมูลระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากสมาชิกท่านอื่นๆ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น

 • ใช้บัญชีของสมาชิกท่านอื่น แชร์บัญชีกับสมาชิกท่านอื่น หรือมีมากกว่าหนึ่งบัญชี

 • สร้างบัญชีอื่นหลังจากที่เราปิดบัญชีของคุณไปแล้ว เว้นเสียแต่ว่าคุณได้รับการอนุญาตจากเรา

Tinder ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่คืนเงินสำหรับการซื้อใดๆ หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ ใช้บริการในทางที่ผิด หรือประพฤติในลักษณะที่ Tinder เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการกระทำหรือการสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกบริการ นอกจากนี้ ในบางกรณี เราอาจยกเลิกบัญชีของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดที่บังคับใช้ของธุรกิจในกลุ่ม Match Group นอกเหนือจาก Tinder ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ เช่น OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito และ Twoo (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) หากคุณละเมิดกฎเหล่านี้หรือหลักปฏิบัติของชุมชนของเรา เราจะเพิกถอนคำอนุญาตให้ใช้บริการของคุณโดยอัตโนมัติ

9. คอนเทนท์ของสมาชิกคนอื่นๆ

แม้ว่า Tinder จะสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและลบคอนเทนท์ที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คอนเทนท์ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ทำการโพสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และ Tinder ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคอนเทนท์ทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อตกลงนี้ หากคุณเห็นคอนเทนท์ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ โปรดส่งรายงานภายในบริการหรือผ่าน แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

10. การซื้อ

โดยทั่วไปแล้ว Tinder อาจนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณซื้อเป็นครั้งคราว ("การซื้อภายในแอพ") ผ่าน App Store, Google Play Store, การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ, การเรียกเก็บเงินโดยตรงจาก Tinder หรือแพลตฟอร์มการชำระเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก Tinder หากคุณทำการซื้อภายในแอพ เราจะขอให้คุณยืนยันการซื้อกับผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง และจะเรียกเก็บเงินจากช่องทางชำระเงินที่คุณเลือก (ไม่ว่าจะเป็นบัตรหรือบัญชีของบุคคลภายนอก เช่น Google Play Store หรือ App Store ("ช่องทางชำระเงิน" ของคุณ) สำหรับการซื้อภายในแอพตามราคาที่แสดงไว้สำหรับบริการที่คุณเลือก ซึ่งรวมถึงภาษีการขายหรือภาษีอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งอาจมีการเรียกเก็บรวมอยู่ในการชำระเงินของคุณ และคุณได้อนุญาตให้ Tinder หรือบัญชีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บเงินจากคุณได้

การต่ออายุอัตโนมัติและการชำระบัตรอัตโนมัติ

หากคุณสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยทำการซื้อภายในแอพ ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกผ่านวิธีชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิก หลังจากพ้นระยะเวลาสมาชิกในรอบแรกแล้ว ระบบจะต่ออายุสมาชิกให้คุณโดยอัตโนมัติในราคาที่คุณตกลงไว้ตอนสมัครสมาชิกจนกว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนวันครบกำหนดต่ออายุ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินผ่านบัตรของคุณ และจะนำไปใช้ในการชำระเงินอัตโนมัติผ่านบัตรใบนี้ในครั้งถัดไปตามข้อตกลง

กรุณาส่งคำร้องคัดค้านการชำระเงินที่เกิดขึ้นแล้วไปที่ฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้า หากคุณถูกเรียกเก็บเงินโดยตรงจาก Tinder หรือจากบัญชีบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น App Store นอกจากนี้คุณยังทำการคัดค้านได้โดยการติดต่อไปยังธนาคารหรือผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณรวมถึงข้อจำกัดทางด้านเวลาด้วยได้ คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้ชำระเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไปที่เมนูการตั้งค่าใน Tinder หรือบัญชีบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แต่โปรดทราบว่าคุณยังต้องชำระยอดคงค้างที่เหลืออยู่ให้เสร็จสิ้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก วิธีที่ง่ายที่สุดคือ เข้าสู่ระบบของบัญชีภายนอกของคุณ (หรือเมนูการตั้งค่าใน Tinder แล้วแต่กรณี) และทำตามขั้นตอนการยุติหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก แม้ว่าคุณจะได้ลบบัญชีหรือลบแอพพลิเคชั่น Tinder ออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วก็ตาม การลบบัญชี Tinder หรือแอพพลิเคชั่น Tinder จากอุปกรณ์ของคุณไม่ถือเป็นการยุติหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ ทาง Tinder จะยังคงเรียกเก็บเงินทั้งหมดจากวิธีการชำระเงินของคุณ จนกว่าคุณจะยุติหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกบน Tinder หรือบัญชีภายนอก แล้วแต่กรณี เมื่อคุณยุติหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณยังมีสิทธิ์ใช้บริการสมาชิกได้จนกว่าจะสิ้นสุดอายุสมาชิกปัจจุบัน และระบบจะไม่ต่ออายุสมาชิกหลังจากระยะเวลาสมาชิกปัจจุบันสิ้นสุดลง

สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้หลังจากต่ออายุแล้วโดยบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งเดือน และสิทธิ์ในการยกเลิกด้วยเหตุอันสมควรของคุณยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

อาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมหากคุณชำระเงินกับ Tinder โดยตรงด้วยวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณชำระเงินกับ Tinder โดยตรง Tinder มีสิทธิแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องการเรียกเก็บเงินหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ปรากฏได้ แม้ว่าจะได้เรียกเก็บหรือได้รับการชำระเงินนั้นไปแล้วก็ตาม หากคุณเริ่มดำเนินการปฏิเสธการชำระเงินหรือขอเรียกการชำระเงินคืนผ่านวิธีการชำระเงินของคุณ Tinder อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ทันทีตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

คุณมีสิทธิแก้ไขข้อมูลวิธีการชำระเงินได้โดยเข้า Tinder และไปที่เมนูการตั้งค่า หากการชำระเงินนั้นยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากบัตรหมดอายุ วงเงินไม่เพียงพอ หรือด้วยเหตุอื่นใด และคุณไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลวิธีการชำระเงิน ยุติ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้ถือว่าคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อยอดเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินต่อไป เนื่องจากอาจมีการอัพเดทข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ในเรียกเก็บเงินได้ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้บริษัทฯ ขอวันหมดอายุใหม่หรือวันหมดอายุและหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิตใบใหม่ที่ออกให้โดยผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เงื่อนไขในการชำระเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน และอาจถูกกำหนดโดยข้อตกลงระหว่างคุณและสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการอื่นตามวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนด หากคุณพำนักนอกทวีปอเมริกา เราถือว่าคุณยินยอมให้ดำเนินการชำระเงินให้ Tinder ผ่าน MTCH Technology Services Limited

ไอเท็มเสมือนจริง บางครั้งคุณอาจมีสิทธิซื้อหรือรับไลเซนส์ที่จำกัด ในลักษณะที่ถ่ายโอนไม่ได้ ให้ใช้สิทธิช่วงไม่ได้ แต่เพิกถอนได้เพื่อใช้ "ไอเท็มเสมือนจริง" ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์เสมือนจริงหรือ "Coins" เสมือนจริง หรือไอเท็มอื่นๆ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนจริงอื่นๆ (รวมเรียกว่า "ไอเท็มเสมือน") ได้ภายในบริการ ยอดคงเหลือของไอเท็มเสมือนจริงที่ปรากฏอยู่ในบัญชีของคุณไม่ถือเป็นยอดคงเหลือในโลกจริง และไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าที่ถือไว้ แต่ถือเป็นหน่วยวัดขอบเขตของไลเซนส์การใช้งานของคุณ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับไอเท็มเสมือนจริงหากไม่มีการใช้งาน อย่างไรก็ตามไลเซนส์การใช้งานที่มอบให้คุณในไอเท็มเสมือนจริงนั้นจะยุติลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คือเมื่อ Tinder ยุติการให้บริการ หรือในกรณีที่บัญชีของคุณถูกปิดหรือยกเลิก Tinder ขอใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ไอเท็มเสมือนจริง และอาจแจกจ่ายไอเท็มเสมือนจริงโดยเรียกหรือไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายก็ได้ Tinder มีสิทธิจัดการ กำกับ ควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกไอเท็มเสมือนจริงเมื่อใดก็ได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในกรณีที่ Tinder ใช้สิทธิดังกล่าว ไอเท็มเสมือนจริงใช้ได้ผ่านบริการนี้เท่านั้น การซื้อและการแลกใช้ไอเท็มเสมือนจริงทั้งหมดที่กระทำผ่านบริการนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถขอเงินคืนได้ ข้อกำหนดของไอเท็มเสมือนจริงเพื่อใช้ในบริการนี้เป็นบริการที่จะออกผลบังคับใช้ ทันทีที่มีการยอมรับการซื้อไอเท็มเสมือนจริงดังกล่าว คุณรับทราบว่า TINDER ไม่จำเป็นต้องคืนเงินในส่วนที่เกี่ยวกับไอเท็มเสมือนจริงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด และคุณจะไม่ได้รับเงินหรือค่าชดเชยอื่นสำหรับไอเท็มเสมือนจริงที่ไม่ได้ใช้เมื่อปิดบัญชี ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกปิดด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม

การคืนเงิน โดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่สามารถขอเงินคืนได้สำหรับทุกค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อ และจะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตคืนให้สำหรับช่วงเวลาที่ใช้ไปบางส่วน เราอาจจะยกเว้นให้ได้หากมีการยื่นคำขอให้คืนเงินการบอกรับเป็นสมาชิกนั้นภายในสิบสี่วันหลังจากวันที่ทำธุรกรรม หรือหากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณกำหนดให้ต้องคืนเงิน

สำหรับสมาชิกที่พำนักใน EU หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ตามกฎหมายท้องถิ่นแล้วคุณมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่เริ่มบอกรับสมาชิก ขอแจ้งให้ทราบว่าระยะเวลา 14 วันนี้เริ่มขึ้นเมื่อเริ่มบอกรับสมาชิก

สำหรับผู้สมัครสมาชิกหรือผู้ซื้อไอเท็มเสมือนจริงที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี – ตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว คุณมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการเป็นสมาชิกและ/หรือไอเท็มเสมือนจริงที่ไม่ได้ใช้ในช่วง 7 วันหลังจากการซื้อ โปรดทราบว่าระยะเวลา 7 วันนี้เริ่มต้นเมื่อมีการซื้อ

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับสมาชิกที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี การซื้อไอเท็มเสมือนจริงถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้

วิธีการขอเงินคืน:

หากคุณทำการซื้อผ่าน Apple ID ของคุณ ทาง Apple จะเป็นผู้จัดการเรื่องการคืนเงิน ไม่ใช่ Tinder โดยคุณสามารถขอเงินคืนได้โดยไปที่ App Store คลิกที่ Apple ID ของคุณ จากนั้นเลือก "ประวัติการซื้อ" ค้นหาการชำระเงินนั้น และเลือก "รายงานปัญหา" นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคำร้องไปที่ https://getsupport.apple.com ได้เช่นกัน

ในกรณีที่คุณทำการซื้อโดยใช้บัญชี Google Play Store หรือผ่าน Tinder โดยตรง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้า พร้อมด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณสำหรับ Google Play Store (หมายเลขคำสั่งซื้อนี้อยู่ในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อหรือโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Google Wallet) หรือ Tinder (ข้อมูลนี้อยู่ในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ) คุณสามารถส่งหรือจัดส่งคำร้องพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ได้เช่นกัน โดยระบุว่าคุณในฐานะผู้ซื้อต้องการยกเลิกข้อตกลงนี้ หรือด้วยข้อความในลักษณะคล้ายคลึงกัน โปรดระบุที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีของคุณ พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ โปรดส่งคำร้องแจ้งไปที่ Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA

หากคุณใช้สิทธิในการยกเลิก (ยกเว้นการซื้อผ่าน Apple ID ซึ่ง Apple เป็นผู้ควบคุม) เราจะคืนเงิน (หรือขอให้ Google คืนเงิน) ทุกการชำระเงินที่ได้รับจากคุณโดยไม่ล่าช้าหรือภายใน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งถึงการตัดสินใจจากคุณว่าจะยกเลิกข้อตกลง เราจะคืนเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

หากคุณทำการซื้อผ่านทางแพลทฟอร์มการชำระเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น โปรดขอเงินคืนโดยตรงจากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่คุณทำการสั่งซื้อ

คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับการส่งมอบคอนเทนท์ทางดิจิทัลที่ไม่ได้ส่งมอบบนสื่อบันทึกทางกายภาพได้ หากกระบวนการคำสั่งได้เริ่มขึ้นแล้วโดยได้รับคำยินยอมและการรับทราบของคุณล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแล้วว่าคุณจะเสียสิทธิในการยกเลิก ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับการซื้อไอเท็มเสมือนด้วย ซึ่งหมายความว่าการซื้อดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้

การกำหนดราคา Tinder ดำเนินธุรกิจไปทั่วโลกและราคาของเราแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามปัจจัยหลายประการ บ่อยครั้งที่เราจะเสนอราคาโปรโมชั่น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ระยะเวลาของการสมัครเป็นสมาชิก ข้อเสนอรวมหลายรายการ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆ และตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ เป็นประจำ

11. การบอกกล่าวและวิธียื่นคำร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกและโพสต์ไว้บนบริการด้วยวิธีการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งคำร้องแก่เราโดยใช้แบบฟอร์มที่นี่

หากคุณติดต่อเราด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดระบุถึงข้อมูลต่อไปนี้:

 • ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลายมือชื่อจริงของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ

 • คำอธิบายผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด

 • คำอธิบายรายละเอียดของตำแหน่งชิ้นงานที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิดพร้อมระบุว่าอยู่ในส่วนใดของบริการนี้ (และคำบรรยายดังกล่าวต้องให้ข้อมูลตามสมควรที่จะทำให้เราสามารถค้นหาชิ้นงานซึ่งน่าสงสัยว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์)

 • ข้อมูลติดต่อของคุณ รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอัตลักษณ์ที่ระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

 • การให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณที่ระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทน หรือกฎหมาย และ

 • คำแถลงของคุณ ที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ว่าข้อมูลข้างต้นในใบแจ้งของคุณนั้นถูกต้องทุกประการ และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

Tinder จะดำเนินการปิดบัญชีของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่กระทำผิดซ้ำ

12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

TINDER จัดหาบริการในลักษณะ “ตามที่เป็น” และ”ตามที่มี” และภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาต ขอปฏิเสธการรับประกันในทุกประการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ (รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในข้อตกลงนี้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ TINDER ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า (ก) บริการนี้จะราบรื่นไม่สะดุด ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในบริการนี้จะได้รับการแก้ไข หรือ (ค) เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับจาก หรือผ่านบริการนี้จะมีความถูกต้องแม่นยำ

Tinder จะไม่รับผิดชอบต่อคอนเทนท์ใดๆ ที่คุณหรือสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สามโพสท์ ส่ง หรือรับผ่านบริการ คอนเทนท์ใดๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านการดาวน์โหลดหรือได้รับมาผ่านการใช้บริการจะถือว่าขึ้นกับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

13. บริการภายนอกต่างๆ

บริการอาจจะมีเนื้อหาโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม และมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทาง Tinder ไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมให้บริการ (หรือการขาดความพร้อมในการให้บริการ) ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สามที่มีผ่านบริการของเรา เงื่อนไขของฝ่ายดังกล่าวจะกำกับควบคุมความสัมพันธ์ของตนที่มีกับคุณ ทาง Tinder ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเงื่อนไขหรือการกระทำการของบุคคลที่สามดังกล่าว

14. ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ ไม่ว่าจะในกรณีในก็ตาม ทาง Tinder, บริษัทในเครือ, พนักงาน, ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการของบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นแบบอย่าง ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ที่เป็นการเฉพาะ เป็นการลงโทษ หรือเป็นความเสียหายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสูญเสียข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจาก: (1) การเข้าถึงหรือการใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถใช้บริการโดยตัวคุณเอง (2) การกระทำการหรือคอนเทนท์ของสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับ ผ่าน หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้บริการ หรือ (3) การเข้าถึง การใช้งาน หรือการแก้ไขคอนเทนท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่า Tinder จะได้รับแจ้งถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวเมื่อเวลาใดๆ แล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของ Tinder ที่มีต่อคุณสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้แก่ Tinder สำหรับค่าบริการและบวกเข้าไปอีก 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่คุณยังมีบัญชีอยู่

ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าเสียหายบางประการ ดังนั้นข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดในมาตรานี้อาจไม่สามารถใช้บังคับกับคุณ

15. อนุญาโตตุลาการ การสละสิทธิ์การฟ้องคดีแบบกลุ่ม และการสละสิทธิ์ไม่ขอรับพิจารณาคดีด้วยคณะลูกขุน

ยกเว้นสำหรับสมาชิกที่พำนักอยู่ภายในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป และที่อื่นๆ ที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้ห้ามเอาไว้:

 1. วิธีการเดียวในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกล่าวหาการละเมิดฝ่าฝืนใด ๆ ในข้อตกลง) หรือบริการ จะต้องดำเนินการโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง JAMS จะเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วของ JAMS ยกเว้นตามที่ได้รับการแก้ไขโดย กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อยกเว้นหนึ่งประการต่อข้อจำกัดอำนาจของอนุญาโตตุลาการ แต่ละฝ่ายมีสิทธิในการฟ้องร้องแบบรายบุคคลต่ออีกฝ่ายหนึ่งในศาลคดีมโนสาเร่ของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินคดี หรือต่ออนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายสามารถขอให้มีการพิจารณาข้อพิพาทในศาลคดีมโนสาเร่แทนได้ หากว่าข้อพิพาทนั้นอยู่ในอำนาจศาลของศาลคดีมโนสาเร่ หากมีการร้องขอให้ดำเนินการในศาลคดีมโนสาเร่ก่อนที่จะมีการตั้งอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะถูกยกเลิกไป หากมีการร้องขอให้ดำเนินการในศาลคดีมโนสาเร่หลังจากที่ได้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการไปแล้ว อนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินว่าข้อพิพาทดังกล่าวควรจะอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือจะถูกตัดสินในศาลคดีมโนสาเร่แทน โดยคุณสามารถขอให้มีการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เว้นแต่คุณหรือ Tinder เลือกที่จะเรียกร้องสิทธิในการสอบปากเปล่าก่อนที่จะมีการอนุญาโตตุลาการ แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องคดีในศาลคดีมโนสาเร่ คุณยอมรับว่า ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม คุณจะไม่สามารถเริ่ม ดำเนินคดี เข้าร่วมในลักษณะของการฟ้องคดีต่อบริษัทในนามกลุ่มบุคคล การอนุญาโตตุลาการในนามกลุ่มบุคคล ฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล หรือดำเนินคดีต่อ Tinder ได้

 2. การตัดสินใจใช้บริการในลักษณะใดก็ตามจะหมายความว่าคุณยอมรับในข้อตกลงเรื่องการอนุญาโตตุลาการข้างต้นแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณได้สละสิทธิ์แห่งการฟ้องร้องในศาล เพื่อยืนยันหรือคัดค้านข้อเรียกร้องใดๆ ระหว่างคุณและบริษัท (ยกเว้นสำหรับเหตุที่อาจส่งฟ้องในศาลคดีมโนสาเร่ได้) และคุณยังได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลหรือการดำเนินคดีในนามกลุ่มบุคคลอื่นๆ หากคุณเรียกร้องสิทธิ์ต่อ Tinder นอกศาลคดีมโนสาเร่ (และ Tinder ไม่ได้ร้องขอให้ย้ายคำร้องไปที่ศาลคดีมโนสาเร่) สิทธิ์ของคุณนั้นจะได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และอนุญาโตตุลาการจะตัดสินข้อเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ คุณมีสิทธิ์ได้รับการไต่สวนอย่างเป็นธรรมก่อนพบอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการสามารถสั่งการให้มีการแก้ไขเยียวยาได้เช่นเดียวกับศาล รวมถึงความสามารถในการพิจารณาคำร้อง (ซึ่งอาจรวมถึงคำร้องตามคำแถลงของคู่กรณี และคำร้องตามคำแถลงของคู่กรณีพร้อมพยานหลักฐานที่ส่งมา) แต่คุณควรทราบว่ากระบวนการพิจารณาตามการอนุญาโตตุลาการนั้นมักจะเรียบง่ายกว่า และดำเนินไปได้รวดเร็วกว่าการไต่สวนหรือกระบวนการพิจารณาเพื่อตัดสินอื่นๆ ของศาล คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะมีผลบังคับใช้ได้ในศาล และอาจจะถูกกลับคำตัดสินโดยศาลได้ด้วยเหตุผลที่จำกัดอย่างมากเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โปรดดูที่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

 3. กระบวนการพิจารณาเพื่อบังคับใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการ รวมถึงกระบวนการพิจารณาใดๆ เพื่อยืนยัน เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อาจเริ่มขึ้นที่ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจ ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถบังคับใช้ได้ การดำเนินคดีใดๆ ต่อบริษัท (ยกเว้นแต่การตัดสินของศาลมโนสาเร่) อาจเริ่มขึ้นที่ศาลรัฐบาลกลาง หรือศาลแห่งรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่ ดัลลัส เคาน์ตี้ รัฐเท็กซัสเท่านั้น คุณยินยอมซึ่งเป็นความยินยอมที่มิอาจเพิกถอนได้ต่อขอบเขตอำนาจแห่งศาลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านั้น

 4. คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของ European Commission ได้ที่ http://ec.europa.eu/odr ทาง Tinder ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการสำหรับสมาชิกที่พำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือบริเวณเศรษฐกิจยุโรป

16. กฎหมายที่บังคับใช้

สำหรับสมาชิกที่พำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือประเทศอื่นๆ ที่กฎหมายห้ามใช้ข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการของเรา กฎหมายของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมถึงหลักการแห่งความขัดแย้งของข้อกฎหมายของรัฐเท็กซัส จะมีผลบังคับใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการในหัวข้อ 15 ข้างต้นจะอยู่ภายใต้การบังคับแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ตัวเลือกการใช้กฎหมายควบคุมของรัฐเท็กซัสจะไม่มีอำนาจเหนือกว่ากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีบังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายดังกล่าว

17. สถานที่

นอกจากสมาชิกที่พำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งอาจนำข้อเรียกร้องไปใช้ในประเทศที่พำนักได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ และยกเว้นการเรียกร้องที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้องในศาลเล็กที่อาจได้รับค่าเสียหายจากศาลขนาดเล็ก การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ต่อบริการ หรือความสัมพันธ์ของคุณกับ Tinder ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการ และจะถูกฟ้องร้องเฉพาะในศาลของรัฐบาลกลาง หรือดัลลัส เคาน์ตี้ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาเท่านั้น คุณและ Tinder ยินยอมให้มีการใช้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลในรัฐเท็กซัส และจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าศาลดังกล่าวเป็นศาลที่ไม่สะดวก

18. การชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีอนุญาตไว้ คุณยินยอมว่าจะชดใช้ ปกป้อง และไม่ฟ้องร้อง Tinder บริษัทในเครือของเรา และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน และพนักงานของบริษัทในเครือและของเรา จากการร้องเรียน การเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ เลย รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ที่มีเหตุมาจาก เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ คอนเทนท์ของคุณ หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของคุณ

19. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และอื่นๆ

ข้อตกลงนี้ที่ครอบคลุมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, นโยบายการใช้คุกกี้, เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัย, หลักปฏิบัติของคอมมิวนิตี้ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (หากเกี่ยวข้องกับคุณ) รวมทั้งเงื่อนไขใดๆ ที่คุณได้รับแจ้งและยินยอมตกลง หากคุณซื้อฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เรานำเสนอไว้บนบริการเพิ่มเติม จะมีข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและ Tinder เกี่ยวกับการใช้บริการอยู่ หากข้อกำหนดใดของข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะ คอนเทนท์ส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ทุกประการ การที่บริษัทไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ได้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว คุณยินยอมว่าบัญชี Tinder ของคุณจะโอนย้ายไม่ได้ และสิทธิ์ทั้งหมดของคุณในบัญชีรวมถึงคอนเทนท์ในบัญชีจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณเสียชีวิต จะไม่มีการสร้างบริษัทตัวแทน ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์พิเศษหรือการจ้างงานอื่นใดสืบเนื่องจากข้อตกลงฉบับนี้ และคุณไม่มีสิทธิให้คำรับรองในนามของ Tinder หรือผูกมัด Tinder ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม