Tinder Kullanım Koşulları

31 Ocak 2024'ten itibaren geçerlidir

Kullanım Koşullarımızın kısa bir özetini burada bulabilirsiniz. 

Kaliforniya aboneleri: Aboneliğinizi, abone olduğunuz tarihten sonraki üçüncü iş gününün gece yarısından önce herhangi bir zamanda, herhangi bir ceza veya yükümlülük olmadan iptal edebilirsiniz. Bir Harici Hizmet (örneğin Apple Kimliği, Google Play) kullanarak abone olduysanız Bölüm 8a'da daha detaylı açıklandığı şekilde aboneliğinizi Harici Hizmet üzerinden iptal etmeniz gerekir. Apple Kimliğiniz üzerinden abone olduysanız para iadeleri Tinder tarafından değil Apple tarafından idare edilir. Telefonunuzdaki Apple Kimliği hesabınız üzerinden ya da https://getsupport.apple.com adresi üzerinden Apple'dan para iadesi talep edebilirsiniz. Tüm diğer kullanıcılar ise Yardım Merkezimi üzerinden Tinder Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek veya siz, yani alıcı olarak, bu sözleşmeyi iptal ettiğinizi belirten ya da aynı anlama gelecek başka bir ifadenin yer aldığı imzalı ve tarih yazılmış bir bildirimi posta yoluyla göndererek para iadesi talep edebilirler. Lütfen hesap açarken-kaydolurken kullandığınız adınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve diğer benzersiz tanımlayıcı bilgilerine de yer verin. 

Bu bildirim şu adrese gönderilmelidir: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Şirket, işlerinin bir bölümünü 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205 adresinde yürütmektedir. P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA adresine bir posta göndererek bu Kullanım Koşullarının ("Koşullar") size e-posta yoluyla gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Kaliforniya Medeni Kanununun §1789.3 numaralı maddesi uyarınca şikayetlerinizi Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834 adresi üzerinden ya da (800) 952-5210 numaralı telefondan iletişime geçerek Kaliforniya Tüketici Hakları Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümünün Şikayet Yardım Birimine (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) iletebilirsiniz.

Bu sözleşmeyi okuyup anlayabilmenizi kolaylaştırmak adına her bölümün başında kısa özetlere yer verdik. Özetler her bir bölümde yer alan içeriğin yerine geçmez, dolayısıyla her bir bölümün tamamını yine de okumanız gerekir.

1. GİRİŞ

Tinder Hizmetlerine eriştiğinizde veya bu Hizmetleri kullandığınızda Gizlilik Politikamız, Çerez Politikamız, Topluluk Kurallarımız ve Güvenlik İpuçlarımız da dahil işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesine ("Koşullar ya da "Sözleşme") tabi olmayı kabul etmiş olursunuz, o nedenle hesap oluşturmadan önce bu Sözleşmeyi, bu politika ve prosedürleri okumanız önemlidir. 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ 15. BÖLÜMDE YER ALAN ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HÜKÜMLERİNİ DİKKATLİCE İNCELEYİN. TINDER İLE SİZİN ARANIZDA DOĞABİLECEK ANLAŞMAZLIKLAR BU ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAKTIR. BU HÜKÜMLER, HAKLARINIZI ETKİLEYEN ZORUNLU BİR TAHKİM ÖNCESİ GAYRİ RESMİ BİR ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ SÜRECİNİ, BİR TAHKİM ANLAŞMASINI, ASLİYE MAHKEMESİ SEÇİMİNİ, TOPLU DAVADAN FERAGAT, TOPLU TAHKİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN PROSEDÜRLERİNİ VE JÜRİLİ YARGILAMADAN FERAGATİ İÇERMEKTEDİR. TAHKİMDE, GENELDE MAHKEMEYE KIYASLA DAHA AZ TESPİT VE TEMYİZ İNCELEMESİ VARDIR.

Zaman zaman bu Koşullarda değişiklikler yapabiliriz, o nedenle olası güncellemeler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Tinder'a hoş geldiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre'de yaşıyorsanız bu Kullanım Şartları siz ve aşağıdaki kurumlar arasında geçerlidir:

MTCH Technology Services Limited (“MTCH Technology”)
1 Hatch Street Upper
Dublin 2,
Dublin
D02 PY28
Ireland

Japonya'da yaşıyorsanız bu Kullanım Koşulları siz ve aşağıdaki şirket arasındaki bir sözleşmedir: 

MG Japan Services GK (“MG Japan”)
4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg.
1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073
Japan

Başka bir yerde yaşıyorsanız bu Kullanım Koşulları siz ve aşağıdaki şirket arasındaki bir sözleşmedir: 

Match Group, LLC (“Match Group”)
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

"Biz", "tarafımız", "bizim", "bize", "tarafımıza", "Şirket" ve/veya "Tinder" sözcükleri, bulunduğunuz ülkeye göre MTCH Technology'i, MG Japan'ı veya Match Group'u ifade eder. Siz ve Tinder birlikte "Taraflar", tek başına ise "Taraf" olarak ifade edilebilir. 

Bu Sözleşmede kullanıldığı şekliyle "Tinder", "biz", "bize" "tarafımız", "Şirket" ve "bizim" sözcükleri Match Group, LLC ve/veya MTCh Technology Services Limited'i ifade eder. Siz ve Tinder birlikte "Taraflar", tek başına ise "Taraf" olarak ifade edilebilir.

Tinder.com ("web sitesi"), Tinder mobil uygulaması ("Uygulama) veya diğer platformlar üzerinden Hizmetlerimize veya Tinder'ın sunabileceği diğer hizmetlere (birlikte "Hizmet" ya da "Hizmetlerimiz") eriştiğinizde veya bu hizmetleri kullandığınızda bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşme, kaydolma durumuna ya da abonelik durumuna bakılmaksızın Hizmetlerimize erişen veya Hizmetlerimizi kullanan herkes için geçerlidir.

Hizmetlerimize erişiminiz ve Hizmetlerimizi kullanmanız, atıf yoluyla bu Sözleşmeye dâhil edilen Gizlilik Politikasına, ÇerezPolitikasına, Topluluk Kurallarına ve Güvenlik İpuçlarına ve Tinder'dan ek özellik, ürün veya hizmet satın aldığınız sırada size açıklanan ve sizin kabul ettiğiniz diğer koşullara ("Satın Alım Sonrası İlave Koşullar") da tabidir. Bu Sözleşmeye tabi olmak istemiyorsanız lütfen Hizmetlerimize erişmeyin veya Hizmetlerimizi kullanmayın.

İlgili yasalara tabi olmak şartıyla, dilediğimiz zaman Koşullarda değişiklik, tadilat veya düzenleme yapma hakkımız mahfuzdur. Önemli değişikliklere dair bildirim, güncellenen yürürlük tarihi ile birlikte bu sayfada paylaşılacaktır. Bazı durumlarda Koşullarda yapılan bir değişikliği size e-posta yoluyla veya başka yollarla da bildirebiliriz, fakat değişiklikleri görmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Hizmetlerimize erişmeye ya da Hizmetlerimizi kullanmaya devam ediyor olmanız değişiklikleri de kabul ediyor olduğunuz anlamına gelir ve sonuç olarak güncel Koşullara yasal olarak tâbi olursunuz. Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız derhal Hizmetlerimize erişmeyi veya Hizmetlerimizi kullanmaya son vermeniz gerekir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, aşağıdaki Bölüm 14'teki Sorumluluk Tahdidi ve Bölüm 15'teki Anlaşmazlıkların Çözümü hükümlerinde yapılan önemli değişikliklerin tasdik ederek kabul edilmesi gerekir.  Ayrıca, abonelik planlarımızda özelliklerin sunulup sunulmayacağı ile ilgili değişiklik yapma hakkımız da vardır.

2. HESAP AÇMAYA UYGUNLUK; SORUMLULUKLARINIZ

Tinder'da bir hesap oluşturmadan önce Hizmetlerimizi kullanmaya uygun olduğunuzdan emin olun. Bu Bölümde Hizmetlerimizi kullanırken neler yapabileceğiniz ve yapamayacağınız ile birlikte Tinder'a vermiş olduğunuz haklar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Hesap oluşturabilmek ve Hizmetlerimizi kullanabilmek için aşağıdakilerin doğru olması gerekir ve Hizmetlerimizi kullanarak aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:

 1. En az 18 yaşında olan bir birey olduğunuzu (örneğin herhangi bir tüzel kişi, ortaklık ya da başka bir ticari işletme olmadığınızı);

 2. 2. Tinder ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yeterliliğe sahip olduğunuzu;

 3. 3. ABD Devlet ambargosuna tabi olan ya da ABD Devleti tarafından "terörü destekleyen" ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı;

 4. 4. ABD ile iş yapması yasaklanan kişiler listesinde yer almadığınızı (örneğin ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi veya benzeri bir devlet kurumu listesi) ya da böyle bir yasakla karşı karşıya bulunmadığınızı;

 5. Kanunen Hizmetlerimizi kullanmanızın yasaklanmadığını;

 6. Şiddet içermeyen bir suçtan dolayı affedildiğiniz ve bizim de Hizmetlerimizi kullanan diğer kullanıcılara karşı bir tehdit oluşturma ihtimalinizin olmadığını tespit ettiğimiz durumlar hariç, herhangi bir cürüm ya da ağır suç (veya benzer şiddette bir suç), cinsel suç ya da şiddet ya da şiddet tehdidi içeren bir suç işlemediğinizi, böyle bir suçtan hüküm giymediğinizi veya böyle bir suç isnadına kabul etmediğinizi;

 7. Herhangi bir eyalet, federal ya da yerel seks suçlusu kaydına kayıt yaptırmanız gerekmediğini;

 8. Hizmetlerimiz üzerinde birden fazla hesabınızın olmadığını ve

 9. Yeni bir hesap oluşturmanız için açık yazılı iznimizin olduğu durumlar hariç, tarafımızca ya da bağlı şirketlerimiz tarafından Hizmetlerimizden ya da bağlı şirketlerimizin Hizmetlerimizden daha önce men edilmediğinizi.

Herhangi bir zaman zarfında bu gereksinimleri karşılamıyor hale gelirseniz Hizmetlerimize veya sistemlerimize erişim için verilen tüm yetki ve izinler otomatik olarak geri alınır ve hesabınızı derhal silmeniz gerekir. Bu durumlarda, herhangi bir uyarı yapmadan Hizmetlerimize olan erişiminizi kaldırma hakkımız vardır.

Bu çerçevede:

 1. Bu Şartlara uymayı ve değişikliklerden haberdar olmak için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeyi;

 2. Herhangi bir sınırlama olmaksızın gizlilik/mahremiyet kanunları, fikri mülkiyet kanunları, istenmeyen e-posta kanunları ve düzenleyici gereksinimler de dâhil ilgili tüm kanunlara riayet etmeyi;

 3. Web sitesinin ve/veya Uygulamanın en son sürümünü kullanmayı;

 4. Güvenlik İpuçlarını incelemeyi;

 5. Zaman zaman güncellendiği şekliyle Topluluk Kurallarını incelemeyi ve bu kurallara uymayı ve

 6. Oturum açma bilgilerinizin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri almayı kabul etmektesiniz.

Ayrıca:

 1. Kimliğinizi, yaşınızı veya bir kişi ya da kurumla ilişkinizi yanlış beyan etmeyeceğinizi;

 2. Hizmetleri, Hizmetlere zarar verecek şekilde ya da Hizmetlerin diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasını engelleyecek şekilde kullanmayacağınızı;

 3. Hizmetlerimizi; platformu, sunucuları veya Hizmetlerimizin ağlarını engelleyecek, bozacak veya olumsuz etkileyecek şekilde kullanmayacağınızı;

 4. Kara para aklama ya da diğer finansal suçlar amacıyla Sanal Eşyaların kullanımı da dahil, fakat bununla da sınırlı olmamak üzere Hizmetlerimizi zararlı, yasa dışı ya da kötü amaçlar için kullanmayacağınızı;

 5. Tacizde bulunmayacağınızı, zorbalık yapmayacağınızı, gizli takipte bulunmayacağınızı, tehdit etmeyeceğinizi, saldırmayacağınızı, karalamayacağınızı, zarar vermeyeceğinizi ya da başka türlü istismar etmeyeceğinizi veya psikolojik zarara neden olmayacağınızı;

 6. Yasaklanmış İçerikleri (aşağıda görebilirsiniz) göndermeyeceğinizi veya paylaşmayacağınızı;

 7. Diğer kullanıcılardan herhangi bir amaçla şifrelerini istemeyeceğinizi veya ticari veya yasa dışı amaçlarla kişisel kimlik bilgilerini istemeyeceğinizi veya bir başka kişinin kişisel bilgilerini onun izni olmadan yaymayacağınızı;

 8. İster bir hediye, kredi ya da başka bir ücret şeklinde olsun başka bir kullanıcıdan para ya da değerli başka bir şey istemeyeceğinizi;

 9. Başka bir kullanıcının hesabını kullanmayacağınızı;

 10. Hizmetlerimizi dolandırıcılık, saadet zinciri ya da başka bir uygulama ile bağlantılı olarak kullanmayacağınızı;

 11.  Hizmetlerimizi herhangi bir siyasi kampanyanın finansmanı ile ilgili olarak ya da kendi kişisel siyasi görüşlerinizin paylaşımı dışında herhangi bir seçime etki etmek amacıyla kullanmayacağınızı;

 12. Tinder tarafından size verilen lisans koşullarını (aşağıdaki 6 numaralı bölüme bakınız) ihlal etmeyeceğinizi; 

 13. İfşa etme/açıklama hakkınızın olmadığı özel ya da mülkiyete tabi bilgileri ifşa etmeyeceğinizi;

 14. Hizmetlerimiz üzerinden erişilebilen herhangi bir Üye İçeriğini veya Bizim İçeriğimizi yahut herhangi bir telifli materyali, görseli, ticari markayı, ticari adı, hizmet markasını ya da diğer fikri mülkiyeti, içeriği ya da özel bilgiyi kopyalamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı veya bunlardan türevler oluşturmayacağınızı;

 15. Herhangi bir beyanınızın Tinder tarafından onaylandığını ifade etmeyeceğinizi veya böyle bir imade bulunmayacağınızı;

 16. Hizmetlerimize veya barındırdığı içeriklere erişmek, bunları geri almak, endekslemek, "veri madenciliği yapmak" veya gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde taklit etmek ya da etrafından dolanmak için herhangi bir robot, arama robotu (crawler), site arama/geri alma uygulaması, proxy veya başka bir manüel veya otomatik cihaz, yöntem ya da süreç kullanmayacağınızı;

 17. Virüs veya diğer kötü amaçlı yazılımları yüklemeyeceğinizi veya başka şekilde Hizmetlerimizin güvenliğini tehlikeye atmayacağınızı;

 18. Hizmetlerimize iletilen veya Hizmetlerimiz üzerinden iletilen herhangi bir bilginin kaynağını gizlemek için başlıkları taklit etmeyeceğinizi veya tanıtıcıları başka türlü manipüle etmeyeceğinizi;

 19. Tinder'ın önceden yazılı izni olmadan Hizmetlerimizin herhangi bir kısmını "çerçeve içinde göstermeyeceğinizi" veya "yansıtmayacağınızı";

 20. Herhangi bir kişiyi herhangi bir amaçla bir başka web sitesine yönlendirmek için Tinder veya platforma (veya Tinder'ın herhangi bir ticari markası, logosu veya sloganına) herhangi bir gönderme içeren meta etiketleri, kodları veya diğer cihazları kullanmayacağınızı;

 21. Hizmetlerimizin herhangi bir kısmını değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınız, alt lisans olarak vermeyeceğinizi, tercüme etmeyeceğinizi, satmayacağınızı, tersine mühendisliğini yapmayacağınızı, şifresini çözmeyeceğinizi, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi veya başka bir yöntemle tersine çevirmeyeceğinizi veya başkalarının böyle davranmasına neden olmayacağınızı;

 22. Yapay zeka veya makine öğrenimi de dahil fakat bunlarla da sınırlı olmamak üzere, yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerimiz ya da Üye İçerikleri veya bilgileri ile etkileşime girecek üçüncü taraf uygulamalar kullanmayacağınızı veya bunları geliştirmeyeceğinizi;

 23. Yazılı onayımız olmadan Tinder  uygulaması programlama ara yüzünü kullanmayacağınızı, buna erişmeyeceğinizi veya yayımlamayacağınızı;

 24. Hizmetlerimizin veya herhangi bir sistemin yahut ağın zafiyetlerini araştırmayacağınız, taramayacağınızı veya test etmeyeceğinizi;

 25. Bu Koşullara aykırı herhangi bir faaliyeti teşvik etmeyeceğinizi, desteklemeyeceğinizi veya böyle bir faaliyette bulunmayı kabul etmeyeceğinizi;

 26. Açık iznimizi almadıkça, hesabınız tarafımızca askıya alındıktan veya feshedildikten sonra yeni bir hesap oluşturmayacağınızı veya

 27. Bir üyenin davranışı ya da içeriği hakkında yanlış, yanlış yönlendirici yahut açık bir şekilde temelsiz bir ihbarda bulunmayacağınızı veya Tinder'ın sunduğu şikayet etme/ihbar ya da itiraz sistemini kötüye kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Yukarıda belirtilen eylemlerden herhangi birini yaptığınız takdirde size bu Koşullar kapsamında verilmiş olan lisans ve Hizmetlere erişim yetkisi otomatik olarak iptal edilir.

Yasaklanmış İçerikler - Tinder aşağıdaki türden içeriklerin yüklenmesini veya paylaşılmasını yasaklar:

 1. Mantıklı bakıldığında saldırgan olarak kabul edilen veya başka bir kişiyi rahatsız edici, istismar edici ya da bu kişide psikolojik sıkıntıya sebep verici içerikler;

 2. Müstehcen, pornografik, şiddet veya çıplaklık içeren içerikler;

 3. İstismar edici, tehditkâr, ayrımcı ya da ırkçılık, cinsel ayrımcılık, nefret ya da fanatikliği teşvik edici veya destekleyici içerikler;

 4. Herhangi bir sınırlama olmaksızın terörizm de dâhil yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya kolaylaştıran, ırkçı nefreti kışkırtan veya paylaşılması bizzat bir suç teşkil eden içerikler;

 5. Kendi kendine zarar verme, yeme bozuklukları, tehlikeli meydan okumalar, şiddet içeren aşırılığın desteklenmesi de dahil, fakat bununla da sınırlı olmamak üzere kullanıcının ya da başka bir kişinin zarar görmesine neden olabilecek faaliyetleri teşvik eden ya da kolaylaştıran içerikler;

 6. Karalayıcı, aşağılayıcı ya da gerçek dışı içerikler;

 7. Ticari faaliyetlerle ilgili içerikler (satış, rekabet, tanıtım ve reklam, hizmet, seks işçiliği, "yaşlı ve zengin sevgili" ya da "genç sevgili" ilişkilerine yönelik talepler, diğer web sitelerine ait bağlantılar ya da özel tarifeli telefon numaraları da dahil, fakat bunlarla da sınırlı değil);

 8. İstenmeyen e-posta gönderimi içeren ya da bunu kolaylaştıran içerikler;

 9. Herhangi bir yazılım, donanım, telekomünikasyon, ağ, sunucu ya da diğer ekipmanlara müdahale etmeye, bunlara zarar vermeye veya işlevselliğini sınırlandırmaya ya da bozmaya dönük tasarlanmış casus yazılım, reklam yazılımı, virüs, bozuk dosyalar, bilgisayar kurdu programları veya diğer kötü amaçlı kodlar veya

Tinder'a ait olsun ya da olmasın herhangi bir veriye ya da kişisel bilgiye zarar vermek, müdahale etmek, engellemek ya da el koymak amacıyla tasarlanmış Truva atı veya diğer materyaller içeren içerikler;

 1. Herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal eden içerikler (fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dâhil, fakat bunlarla da sınırlı değil);

 2. Tinder'ın açıkça izin verdiği durumlar hariç, sizin yazmadığınız içerikler;

 3. İzni olmadan (ya da reşit olmayan kişiler için ise ebeveyn ya da velisinin izni olmadan) başka bir kişinin resim ya da portresini içeren içerikler;

 4. Beraberinde ebeveyni ya da velisi olmayan veya tamamen giydirilmemiş küçük yaştaki/reşit olmayan bir çocuğun resim ya da portresini içeren ya da cinsel faaliyette bulunan bir çocuğu gösteren/resmeden ya da böyle bir imada bulunan içerikler; 

 5. Hizmetlerin kullanım amacına uygun olmayan içerikler veya 

 6. Tinder'ın ya da bağlı şirketlerinin itibarına zarar verebilecek içerikler.

Bu Koşulları ihlal eden içeriklerin ("Yasaklanmış İçerikler") yüklenmesi ya da paylaşılması hesabınızın derhal askıya alınması veya feshedilmesi ile sonuçlanabilir.

3. İÇERİK

Sağladığınız ya da paylaştığınız içerikler de dâhil Hizmetlerimiz üzerindeki içeriklerle ilgili haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlamanız önem arz etmektedir. Uygunsuz içerikleri paylaşmanız açık bir şekilde yasaktır.

Hizmetlerimizi kullanırken (i) Hizmetlerimiz tarafından önerilse bile Hizmetlerimizi kullanırken yüklediğiniz veya sağladığınız içeriklere ("Sizin İçerikleriniz"); (ii) Hizmetlerimizi kullanırken diğer kullanıcıların yüklediği ya da sağladığı içeriklere ("Üye İçerikleri") ve (iii) Hizmetlerimiz üzerinden Tinder'ın sağladığı içeriklere ("Bizim İçeriklerimiz") erişiminiz olacaktır. Bu Sözleşmede kullanılan "içerikler" ifadesi, herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanıcıların profillerindeki bilgiler ve kullanıcılar arasındaki doğrudan mesajlarda yer alan bilgiler de dâhil Hizmetlerimiz üzerinde yer alan tüm metni, görseli, video, ses veya diğer materyalleri de kapsar.

İçerikleri nasıl yönettiğimiz ile ilgili daha fazla bilgi için buradan Güvenlik sayfamıza bakabilirsiniz.  Önerilen profillerin nasıl sıralandığı ile ilgili daha fazla bilgi için buradan SSS'lara bakabilirsiniz.

3a. SİZİN İÇERİKLERİNİZ

Sizin İçeriklerinizle ilgili sorumluluk size aittir. Başkalarının görmesini istemediğiniz, bu Sözleşmeyi ihlal edecek ya da sizin ya da bizim için hukuki bir sorumluluk doğruacak hiçbir şeyi paylaşmayın.

Sizin İçeriklerinizle ilgili yegane sorumluluk size aittir ve bu nedenle Sizin İçeriklerinizle bağlantılı olarak ileri sürülen talep ve davalara karşı bizi tazmin etmeyi, savunmayı, ibra etmeyi ve bizi bunlardan beri tutmayı kabul etmektesiniz.

Facebook veya üçüncü taraf kaynaklar (geçerliyse) üzerinden gönderilen bilgiler de dâhil olmak üzere bize veya başka bir kullanıcıya vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu ve hesap bilgilerinin doğru kalmasını sağlamak için gerektiğinde hesap bilgilerinizi güncelleyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Kişisel profilinizde yer alan içerikler, Hizmetlerimizin kullanım amacına uygun olmalıdır. Yasaklanmış içerikleri yükleyemezsiniz ve ayrıca içerikleriniz Topluluk Kurallarına da uygun olmalıdır. İster size ait isterse başka birine ait olsun kişisel iletişim bilgilerini, banka bilgilerini ya da uçtan uca ödeme (peer-to-peer) bilgilerini (örneğin isimler, ev adresleri, posta kodları, telefon numaraları, e-posta adresleri, URL'ler, kredi/banka kartları, uçtan uca ödeme kullanıcı adı veya diğer banka bilgileri) sergileyemez gösteremezsiniz. Kendi kişisel bilgilerinizi diğer kullanıcılara göstermeyi tercih ettiğiniz takdirde bunun riski size aittir. İnternet üzerinden kişisel bilgilerinizi paylaşma konusunda son derece dikkatli olmanızı öneriyoruz.

Kişisel profilinizi dünyanın her yerinden insanlar görebilecektir, o nedenle İçeriklerinizi paylaşmadan önce kontrol edin. İçeriklerinizi diğer kullanıcıların görebileceğini ve bu Koşullara bakılmaksızın diğer kullanıcıların İçeriğinizi üçüncü taraflarla paylaşabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. İçeriğinizi yüklediğinizde söz konusu içeriği yüklemek için tüm gerekli hak ve lisanslara sahip olduğunuzu ve aşağıdaki Bölüm 7'de belirtildiği şekilde İçeriğinizi kullanabilmeniz için otomatik olarak bir lisans verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

İçerikleriniz ve Üye İçerikleri aracılığıyla kendini ifade edebilmeyi zenginleştirecek araçlar ve özellikler sağlıyor (Bölüm 3b'de açıklanmıştır) ve Hizmetlerimizi daha da geliştirmek için sürekli olarak yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bazı araç veya özellikler Kendi İçeriklerinize dayalı içerik oluşturmanıza veya içeriği geliştirebilmenize imkan tanıyabilir. Bu halen Sizin İçeriğinizdir ve içerikten ve içeriğin doğruluğundan ve aynı zamanda Hizmetlerimiz üzerinde bu içeriğin kullanımından ve İçeriğinize dayanarak alınan kararlardan, eylemlerden ve eylemsizliklerden siz sorumlu olursunuz. İçeriklerinizi seçerken ve paylaşırken dikkatli olun.

İçeriğinizi denetleyebileceğimizi veya inceleyebileceğimizi ve ayrıca dilediğimiz zaman kendi takdirimize bağlı olarak İçeriğinizi kaldırma, silme, düzenleme, sınırlandırma ya da erişimini engelleme hakkına sahip olduğumuzu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, İçeriğinizi gösterme ya da inceleme noktasında hiçbir yükümlülüğümüzün olmadığını da anlamakta ve kabul etmektesiniz.

3b. ÜYE İÇERİKLERİ

Üye İçeriklerine erişiminiz olacak olmakla birlikte, bu içerikler size ait değildir ve bu Koşullarda belirtilen amaçlar dışında başka bir amaçla Üye İçeriklerini kopyalayamaz veya kullanamazsınız.

Diğer kullanıcılar da Hizmetlerimiz üzerinden içerik paylaşacaktır. Üye İçerikleri, söz konusu içeriği paylaşan kullanıcıya aittir ve sunucularımızda saklanır ve söz konusu kullanıcının takdiriyle gösterilir.

Daima Üye İçeriklerini doğruluk açısından dikkatlice incelemeli ve bağımsız olarak doğrulamalısınız. Diğer kullanıcılar, sağladıkları Üye İçeriğine dayalı olarak içerik oluşturmak veya içeriği geliştirmek için araçlar kullanabilir.  Üye İçerikleri taraflı, yanlış, zararlı, saldırgan, yanlış yönlendirici bilgiler içerebilir. Diğer kullanıcılar, kendi Üye İçeriklerinden ve Üye İçeriklerinin kullanımına dayalı alınan kararlardan, eylemlerden ve eylemsizliklerden kendileri sorumludur. 

Üye İçerikleri ile ilgili olarak hiçbir hakkınız bulunmamaktadır ve Tinder tarafından açıkça izin verilmedikçe, Üye İçeriğini sadece Hizmetlerimizin amacı ile tutarlı ölçüde kişilerin birbiri ile iletişim kurması ve buluşmasını sağlama amacı doğrultusunda kullanabilirsiniz. Üye İçeriklerini kopyalayamaz veya Üye İçeriklerini ticari amaçlarla, istenmeyen e-posta göndermek, taciz etmek ya da yasa dışı tehditlerde bulunmak için kullanamazsınız. Üye İçeriğini kötüye kullandığınız takdirde hesabınızı feshetme hakkımız vardır.

3c. BİZİM İÇERİKLERİMİZ

Hizmetlerimiz üzerinde yer alan tüm diğer içeriklerin sahibi ya da lisans sahibi Tinder'dır.

Hizmetlerimiz üzerinde görünen her türlü diğer metin, içerik, grafik, kullanıcı ara yüzleri, ticari markalar, logolar, sesler, sanat eserleri, görseller ve diğer fikir mülkiyetler bize aittir, bizim kontrolümüzdedir veya lisansı bize aittir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet kanunu hakları ile korunmaktadır. Bizim İçeriklerimize ait tüm hak ve mülkiyet hakları daima bize ait olarak kalacaktır.

Diğer tüm haklarımız mahfuz kalmak koşuluyla, aşağıdaki 6. Bölümde belirtildiği şekilde Bizim İçeriklerimize erişebilmeniz ve kullanabilmeniz için size sınırlı bir lisans veriyoruz.

4. UYGUNSUZ İÇERİKLER VE SUİSTİMAL; İHBAR

Hizmetlerimiz üzerinde uygunsuz içeriklere veya uygunsuz davranışlara Tinder tarafından tolerans gösterilmez.

Pozitif ve saygılı bir topluluk olarak kalmaya kararlıyız ve Hizmetlerimizin içinde ya da dışında (bağlı şirketlerimizin işlettiği hizmetler de dahil, fakat bununla da sınırlı olmamak üzere) hiçbir uygunsuz içeriğe ya da uygunsuz davranışa karşı tolerans gösterilmez. Uygunsuz Üye İçeriklerini ya da diğer kullanıcıların sergilediği uygunsuz davranışları ihbar etmenizi öneriyoruz. Bir kullanıcıyı doğrudan kullanıcı profilindeki "Kullanıcıyı Şikayet Et" bağlantısı üzerinden ya da mesajlaşma deneyimi üzerinden ihbar edebilirsiniz. Ayrıca Müşteri Hizmetleri ile de iletişime geçebilirsiniz. 

Gizlilik Politikamızda açıklandığı üzere, kullanıcılarımızın emniyet ve güvenliği için verileri bağlı şirketlerimiz arasında paylaşabilir ve bu Koşulları ihlal ettiğiniz kanaatine varırsak Hizmetlerimizi ve/veya bağlı şirketlerimizin hizmetlerini (Hinge, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito ve Twoo; daha fazla bilgi için buraya tıklayın) kullanmanızın yasaklanması ve/veya yeni hesap oluşturmanızın engellenmesi gibi gerekli adımları atabiliriz. Diğer kullanıcıların emniyet ve gizliliğini tehlikeye atma ihtimali olduğu takdirde hesabınızla ilgili bilgileri sizinle paylaşmayabileceğimizi anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Üye İçerikleri, 1998 yılı Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasının (Digital Millennium Copyright Act) 512(c) ve/veya 512(d) sayılı Bölümlerinde yer alan hüküm ve şartlara tabidir. Fikri mülkiyet ihlali teşkil edebilecek bir Üye İçeriği hakkında şikayette bulunmak için aşağıdaki Bölüm 12'ye bakın (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası).

5. GİZLİLİK

Gizlilik bizim için önemlidir. Bu konuda ayrı bir politikamız var ve okumanız yerinde olacaktır.

Tinder'ın ve bağlı şirketlerinin kişisel verilerinizi nasıl topladığı, kullandığı ve paylaştığı hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanarak, Gizlilik Politikamıza uygun bir şekilde kişisel verilerinizi paylaşabileceğimizi kabul etmiş oluyorsunuz.  

6. TINDER'IN SİZE TANIDIĞI HAKLAR

Tinder, bu Koşullara bağlı olmanız kaydıyla, Hizmetlerimizi kullanabilme hakkını size vermektedir.

Bu Koşullara uyduğunuz sürece Tinder, size Hizmetlerimize erişebilmeniz ve Tinder'ın belirlediği ve bu Koşulların ve ilgili kanunların izin verdiği amaçlar doğrultusunda Hizmetlerimizi kullanabilmeniz için kişisel, tüm dünyada geçerli, telifsiz, devredilemez, gayri münhasır, geri alınabilir ve alt lisans olarak verilemeyen bir lisans vermektedir. Hizmete erişebilmeniz için verilen bu lisans ve yetkiler, bu Koşullara uymadığınız takdirde otomatik olarak iptal edilir.

7. TINDER'A VERDİĞİNİZ HAKLAR

Tinder'a sağladığınız tüm içeriğin mülkiyeti size aittir, fakat bu Sözleşmede öngörüldüğü şekilde İçeriğinizi kullanabilme hakkını bize vermektesiniz.

Bir hesap oluşturarak Facebook veya üçüncü taraf kaynaklar (varsa) üzerinden erişmemize izin verdiğiniz içerikler de dahil olmak üzere, İçeriklerinizi barındırmak, bunları saklamak, kullanmak, kopyalamak, göstermek, çoğaltmak, uyarlamak, düzenlemek, yayınlamak, tercüme etmek, düzenlemek, yeniden düzenlemek, başka eserlere dâhil etmek, reklamını yapmak, dağıtmak ya da başka şekillerde kamuya sunmak için Tinder'a tüm dünyada geçerli, sürekli, transfer edilebilir, alt lisans olarak verilebilir, telifsiz bir hak ve lisans vermektesiniz. Tinder'ın İçeriklerinize dair sahip olduğu lisans özel olmayan bir lisans olacaktır, ancak Tinder'ın lisansı Hizmetlerimizin kullanımı yoluyla oluşturulan türev-işleme eserler noktasında özel bir lisans olacaktır. Örneğin Tinder, İçeriklerinizi ihtiva eden Hizmetlerimize ait ekran görüntüleri için özel bir lisansa sahip olacaktır.

Ek olarak, Tinder'ın İçeriğinizin Hizmetlerimiz dışında kullanılmasını önleyebilmesi için diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflarca Hizmetlerimiz içinden alınmış İçeriğinizin ihlali hususunda sizin adınıza hareket etmesi için Tınder'a yetki vermektesiniz. Bu, bilhassa İçeriklerinizin üçüncü kişiler tarafından Hizmetlerimiz dışından alınması ve kullanılması durumunda 17 U.S.C. § 512(c)(3) (diğer bir deyişle DMCA Kaldırma Uyarıları) ile uygun olarak sizin adınıza uyarı göndermek için yetkiyi içerir, ancak bir zorunluluk değildir. İçeriğinizin diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflarca kullanılması noktasında Tinder'ın herhangi bir aksiyon alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tinder'ın İçeriğinizle ilgili sahip olduğu lisans, ilgili kanunlar çerçevesinde sizin sahip olduğunuz haklara tâbidir (örneğin içeriğin kişisel verilerinizi ihtiva etmesi durumunda, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunlar).

Tinder’ın Hizmetlerimizi kullanmanıza olanak sağlaması karşılığında bizim, bağlı şirketlerimizin ve üçüncü taraf ortaklarımızın Hizmetlerimize reklam yerleştirebileceğini kabul etmektesiniz. Hizmetlerimiz hakkında Tinder'a tavsiyeler veya geri bildirim göndermekle Tinder'ın bu geri bildirimleri size bedel ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğini ve paylaşabileceğini kabul etmektesiniz.

Kanunen gerektiği takdirde veya (i) yasal sürece uymak, (ii) Koşulları tatbik etmek, (iii) herhangi bir içeriğin üçüncü taraf haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek, (iv) müşteri hizmetleri taleplerinize cevap vermek, (v) Şirketin veya başka bir kişinin haklarını, mülkiyetini ya da kişisel güvenliğini korumak ya da (vi) yasa dışı faaliyet, dolandırıcılık ya da başka bir suç şüphesini soruşturmak, önlemek ya da bununla ilgili başka bir adım atmak için hesap bilgilerinize erişimin, saklanmasının ya da ifşasının makul çerçevede gerekli olduğu kanaatine vardığı takdirde Tinder'ın İçeriğiniz de dâhil hesap bilgilerinize erişebileceğini, bunları saklayabileceğini ya da ifşa edebileceğini kabul etmektesiniz.

8. SATIN ALIMLAR VE OTOMATİK OLARAK YENİLENEN ABONELİKLER

Tinder'dan ürün ve hizmet satın alabileceksiniz. Bir abonelik satın aldığınız takdirde söz konusu abonelik siz iptal edene kadar otomatik olarak yenilenecek ve abonelik ücreti sizden tahsil edilecektir.

Tinder aynı zamanda iTunes, Google Play ya da Tinder'ın yetkilendirdiği diğer harici hizmetler (her biri "Harici Hizmet" ve buralardan yapılan satın alımlar ise "Harici Hizmet Satın Alımı") üzerinden satın alınabilen ürün ve hizmetler sunabilir. Tinder ayrıca Web sitesi üzerinden ya da Uygulama içinden ("Dahili Satın Alımlar") kredi kartı ya da başka bir ödeme yöntemi ile satın alınabilecek ürün ve hizmetler de sunabilir.

Bir abonelik satın aldığınız takdirde, aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, satın alım sırasında size açıklanan koşullara uygun bir şekilde siz iptal edilene kadar abonelik otomatik olarak yenilenecektir.

Aboneliğinizi iptal ettiğiniz takdirde abonelik döneminiz sonuna kadar aboneliğinizin sağladığı faydalara erişmeye devam edeceksiniz.

Hizmetlerimiz abonelik olmadan da kullanılabileceği için aboneliğinizin iptal edilmesi profilinizi Hizmetlerimizden kaldırmaz. Hesabınızı tamamen kapatmak isterseniz Bölüm 9'da belirtildiği gibi hesabınızı feshetmeniz gerekir.

Tinder küresel çapta bir ticari faaliyet yürütmektedir ve fiyatlarımız birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çoğu zaman bölgeye, abonelik süresine, paket büyüklüğüne, geçmiş satın alımlara, hesap işlemlerine ve daha başka şeylere göre değişiklik gösterebilen promosyonlu fiyatlar sunuyoruz. Ayrıca yeni özellikleri ve ödeme seçeneklerini düzenli olarak test ediyoruz. Aboneliğinizi vaktinde iptal etmediğiniz takdirde sizin tarafınızdan herhangi bir ek işlem yapılmaksızın satın alım sırasında belirtilen fiyattan aboneliğiniz yenilenir ve bu tutarlar için ödeme yönteminizden ücret tahsil etmemiz için bize yetki vermektesiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir bildirimde bulunmadan yapılması da dâhil herhangi bir ürünü, özelliği, hizmeti ya da sunduğumuz başka bir şeyin kullanılabilir miktarını sınırlandırma ya da böyle bir ürünün sunumuna son verme; herhangi bir kupon, indirim, teklif ya da başka bir promosyona ilişkin koşullar getirme; herhangi bir kullanıcının herhangi bir işlemi yapmasını engelleme ve herhangi bir kullanıcıya herhangi bir ürünü, hizmeti ya da sunduğumuz başka bir şeyi sağlamayı reddetme hakkımız mahfuzdur. 

8a. HARİCİ HİZMET SATIN ALIMLARI VE ABONELİKLER

Abonelikler de dahil Harici Hizmet Satın Alımları, Harici Hizmet üzerinden işlenebilir, ki bu durumda da satın alımlar, Harici Hizmet Hesabınız üzerinden yönetilmelidir. Siz iptal edene kadar abonelikler otomatik olarak yenilenir.

Hizmet üzerinden herhangi bir satın alma işlemi yaparken Apple Kimliğiniz ya da Google Play hesabınız gibi ("Harici Hizmet Hesabınız") bir Harici Hizmet üzerinden ödeme yapma seçeneğine sahip olabilirsiniz ve söz konusu satın alma işlemi için, işlem sırasında size açıklanan koşullara ve Harici Hizmet Hesabınız için geçerli olan genel şartlara uygun bir şekilde Harici Hizmet Hesabınıza ücret yansıtılır. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak bazı Harici Hizmetler için size satış vergisi yansıtılabilir.

Harici Hizmet Satın Alımınızda otomatik yenilenen bir abonelik varsa Harici Hizmet Hesabınızdan, siz iptal edene kadar periyodik olarak abonelik için ücret kesilmeye devam edecektir. İlk abonelik taahhüt sürenizin ardından ve yine müteakip abonelik döneminizin ardından, abone olurken kabul ettiğiniz fiyat ve süreyle abonelik otomatik olarak devam edecektir. İndirimli bir promosyon teklifi aldıysanız, ilk abonelik döneminin ardından müteakip yenileme dönemi için fiyatınız teklif koşullarına göre artabilir.

Bir aboneliği iptal etmek için: Aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız veya aboneliğinizi değiştirmek ya da sonlandırmak istiyorsanız Harici Hizmet Hesabınızda oturum açmanız ve bizdeki hesabınızı silmiş ya da Uygulamayı cihazınızdan silmiş olsanız bile, aboneliğinizi yönetmek ya da iptal etmek ile ilgili talimatları izlemeniz gerekir. Örneğin, Apple Kimliğinizi kullanarak abone olduysanız iptal işlemi Tinder tarafından değil Apple tarafından gerçekleştirilir. Apple Kimliğinizle gerçekleştirilen bir satın alma işlemini iptal etmek için uygulama içerisinde Ayarlar bölümüne gidin ve iptal ile ilgili talimatları izleyin. Ayrıca https://getsupport.apple.com adresi üzerinden de yardım talep edebilirsiniz.

Benzer şekilde Google Play üzerinden abone olduysanız iptal işlemi Google tarafından yapılır. Google Play üzerinden gerçekleştirilen bir satın alma işlemini iptal etmek için mobil cihazınız üzerinden Google Play uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne gidin. Ayrıca https://play.google.com adresi üzerinden de yardım talep edebilirsiniz. Bir aboneliği iptal ettiğiniz takdirde o anda geçerli abonelik sürenizin sonuna kadar iptal edilen hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz. O andaki güncel döneminiz sona erdiğinde aboneliğiniz yenilenmeyecektir.

Para iadesi işlemi başlatırsanız ya da Harici Hizmet Hesabınızla başka türlü bir geri ödeme talep ederseniz bir Tinder aboneliği istemediğinize dayanarak Tinder tamamen kendi takdiriyle hesabınızı derhal feshedebilir. Para iadesi ya da geri ödeme işleminin gerçekleşmemesi durumunda lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Harici Hizmet Hesabı üzerinden siz aboneliğinizi iptal edene kadar Harici Hizmet Hesabınıza yansıtılan tüm para Tinder'da kalacaktır. Bazı kullanıcıların para iadesi talep etme hakkı olabilir. Daha fazla bilgi için 8d numaralı bölüme bakabilirsiniz.

8b. DAHİLİ SATIN ALIMLAR VE ABONELİKLER

Abonelikler de dâhil Dahili Satın Alımlar, Web Sitesi veya Uygulama üzerinden vermiş olduğunuz Ödeme Yöntemi kullanılarak işlenir. Siz iptal edene kadar abonelikler otomatik olarak yenilenir.

Dahili bir Satın Alma işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde seçtiğiniz Hizmetler için size gösterilen fiyatı ve aynı zamanda ödemeleriniz için geçerli olabilecek satış vergisi veya benzer vergileri (zaman zaman geçerli olabilir) ödemeyi kabul etmiş ve Tinder'a vermiş olduğunuz ödeme yönteminden ("Ödeme Yönteminiz") ücreti tahsil etme yetkisini vermiş olursunuz. Ödemeyi talep etmiş veya almış olsak bile Tinder fatura hatalarını ya da yanlışlarını düzeltebilir. Para iadesi işlemi başlatırsanız ya da Ödeme Yönteminizle başka türlü bir geri ödeme talep ederseniz bir Tinder aboneliği istemediğinize dayanarak Tinder tamamen kendi takdiriyle hesabınızı derhal feshedebilir. Para iadesi ya da geri ödeme işleminin gerçekleşmemesi durumunda lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Dahili Satın Alımınızda otomatik yenilenen bir abonelik varsa siz iptal edene kadar Ödeme Yönteminizden periyodik olarak abonelik ücreti tahsil edilmeye devam edecektir. İlk abonelik taahhüt sürenizin ardından ve yine müteakip abonelik döneminizin ardından, siz iptal edene kadar abone olurken kabul ettiğiniz fiyat ve süre üzerinden aboneliğiniz otomatik olarak devam edecektir.

Bir aboneliği iptal etmek için Web Sitesinde ya da Uygulamada oturum açarak Hesap bölümüne gidin. Bir aboneliği iptal ettiğiniz takdirde o andaki geçerli abonelik sürenizin sonuna kadar iptal edilen hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz. O andaki güncel döneminiz sona erdiğinde aboneliğiniz yenilenmeyecektir.

Ayarları kullanarak ve yükseltme sürenizin dolmasına izin vermek için bağlantıyı izleyerek Ödeme Yönteminizi değiştirebilirsiniz. Kullanım süresinin dolması, yetersiz bakiye veya başka bir nedenden ötürü ödemenin başarılı bir şekilde yapılamaması durumunda tahsil edilmeyen tutardan siz sorumlu olmaya devam edersiniz ve ödeme yönteminin güncellenmesi halinde söz konusu Ödeme Yönteminden ücret tahsil etmeye devam etmek için bize yetki vermektesiniz. Bu, ödemelerinizin fatura tarihlerinde bir değişikliğe neden olabilir.

Ayrıca, kredi kartı ya da banka kartınızı veren kurumun sağladığı şekilde, kredi kartı veya banka kartınızın güncellenen ya da değiştirilen son kullanma tarihlerini ve kart numaralarını edinmemiz için bize yetki vermektesiniz. Ödmenizin koşulları, Ödeme Yönteminize göre şekillenecektir ve siz ve mali kuruluş, kredi kartı sağlayıcısı veya seçtiğiniz Ödeme Yönteminin başka sağlayıcıları arasında yapılan sözleşmelere göre belirlenebilecektir. Eğer Amerika kıtası dışında ikamet ediyorsanız Tinder'a yapacağınız ödemenin MTCH Technology Services Limited üzerinden yapılabileceğini ve ABD'de ikamet ediyorsanız Tinder'a yapacağınız ödemenin Plentyoffish Media LLC üzerinden yapılabileceğini kabul etmektesiniz. Bazı kullanıcıların para iadesi talep etme hakkı olabilir. Daha fazla bilgi için 8d numaralı bölüme bakabilirsiniz.

8c. SANAL EŞYALAR

Sanal eşyalar için para iadesi yapılmaz ve sanal eşyalar bazı koşullara tabidir.

Zaman zaman Tinder'dan Super Like, Boost, Live Credit veya Gift ("Sanal Eşya(lar)") gibi sanal eşyalar olarak geri alınabilir krediler de dâhil, fakat bunlarla da sınırlı olmamak üzere, özel sınırlı özellikleri kullanmak ve bunlara erişmek için sınırlı, kişisel, transfer edilemez, alt lisanslanamaz, geri alınabilir bir lisans satın alabilirsiniz. Sanal Eşyaları Hizmetlerimiz üzerinden sadece bizden veya yetkili ortaklarımızdan satın alabilirsiniz.

Sanal Eşyalar, bu Sözleşmeye tabi olan sınırlı bir lisans hakkını temsil eder ve ilgili yasalarda aksi öngörülmedikçe, Sanal Eşyalara ait hiçbir hak veya mülkiyet size devir veya temlik edilmez. Bu Sözleşme, Sanal Eşyalara ait herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanmamalıdır.

Hesabınızda görünen herhangi bir Sanal Eşya bakiyesi lisansınızın miktarının ölçüsüdür, gerçek dünya bakiyesi teşkil etmez veya saklanmış herhangi bir değeri yansıtmaz. Sanal Eşyalar için kullanılmamasından ötürü bir ücret tahakkuk etmez, fakat Sanal Eşyalar için size verilen lisans - hangisi daha erken gerçekleşirse - Tinder, Hizmetlerimizi sunmaya son verdiğinde veya hesabınız başka bir şekilde kapatıldığı ya da feshedildiğinde işbu Sözleşme koşullarına uygun bir şekilde feshedilecektir.

Tinder, tamamen kendi takdiriyle, Sanal Eşyalara erişim ya da bunların kullanım hakları için ücret alma ve/veya Sanal Eşyaları ücretli ya da ücretsiz olarak dağıtma hakkına sahiptir. Tinder, Sanal Eşyaların algılanan değeri veya satın alım fiyatını etkileyebilecek adımları atmak da dâhil, istediği zaman Sanal Eşyaları yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir ya da sonlandırabilir. Tinder’ın bu haklarından herhangi birisini kullanması halinde size veya herhangi bir kişiye karşı sorumluluğu olmayacaktır. Sanal Eşyaların devri yasaktır ve Sanal Eşyaları herhangi bir kişi veya kuruluşa satmayacak, teslim etmeyecek veya başka türlü devretmeyeceksiniz. Sanal Eşyalar sadece Hizmetlerimiz üzerinden kullanılabilir.

HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ SANAL EŞYA SATIN ALIMLARI VE KULLANIMLARI NİHAİDİR VE PARA İADESİ YAPILMAZ. TINDER’IN HERHANGİ BİR SEBEPLE PARA İADESİ YAPMAK ZORUNDA OLMADIĞINI VE BİR HESAP KAPATILDIĞINDA, BU KAPATMA İSTER GÖNÜLLÜ İSTER GÖNÜLSÜZ YAPILMIŞ OLSUN, KULLANILMAMIŞ SANAL EŞYALAR İÇİN PARA VEYA BİR BAŞKA TAZMİNAT ALMAYACAĞINIZI KABUL ETMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ.

8d. PARA İADELERİ

Genel olarak satın alım işlemleri için para iadesi yapılmaz. AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, İsviçre, Kore ve İsrail'de para iadeleri için özel koşullar geçerlidir. Arizona, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Kuzey Carolina, Ohio, Rhode Island ve Wisconsin için de özel para iadesi koşulları geçerlidir.

Genel olarak tüm satın alımlar nihaidir. Para iadesi yapılmaz ve yaşadığınız bölgedeki/ülkedeki ilgili yasalar para iadesi öngörmedikçe, kısmen kullanılan dönemler için para iadesi veya kredi de söz konusu değildir.

AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre'de yaşayan aboneler için:

Yerel yasalara göre, abonelik başladıktan sonraki 14 gün içerisinde ödediğiniz paranın tamamı için para iadesi alma hakkına sahipsiniz. Bu 14 günlük sürenin abonelik ile birlikte başladığını lütfen unutmayın.

Almanya'da yaşayan aboneler için: 

Aboneliğinizi, yenilendikten sonra bir aylık bir ihbar süresiyle sonlandırabilirsiniz. Gerekçeli fesih hakkınız da bundan etkilenmez.

Kore Cumhuriyetinde yaşayan aboneler ve Sanal Eşya satın alanlar için:

yerel yasalara göre, satın alımdan sonraki 7 gün içerisinde abonelik ve/veya kullanılmamış Sanal Eşyalar için ödediğiniz tutarın tamamı için para iadesi alma hakkına sahipsiniz. Bu 7 günlük dönemin satın alımdan sonra başladığını lütfen unutmayın.

Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa,Minnesota, New York, Kuzey Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin, ve İsrail'de yaşayan aboneler için:

İptal Etme Hakkınız - Abone olduğunuz tarihten sonraki üçüncü iş gününün gece yarısından önce dilediğiniz zaman herhangi bir ceza veya yükümlülük olmadan aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Abonelik sürenizin bitiminden önce vefat etmeniz halinde, terekeniz, üyeliğiniz için yapmış olduğunuz ve ölümünüzden sonraki süreye tahsis edilen herhangi bir ödemenin bu kısmının iadesine hak kazanacaktır. Abonelik sürenizin bitiminden önce (Hizmetlerimizi kullanamayacak şekilde) sakat kalmanız durumunda, aboneliğiniz için yapmış olduğunuz herhangi bir ödemenin, sakat kaldığınız tarihten itibaren geçerli olan kısmını, aşağıda açıklanan geri ödeme isteğiyle aynı yöntemi kullanarak şirkete bildirmeniz halinde geri alma hakkına sahip olacaksınız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse ve Apple Kimliğinizi kullanarak abone olduysanız para iadesi taleplerinizle Tinder değil Apple ilgilenecektir. Para iadesi talebinde bulunmak için lütfen Harici Hizmetinizle doğrudan iletişime geçin: örneğin Apple cihazınızı kullanarak Ayarlar > iTunes & App Stores > [Apple Kimliğinize tıklayın] > Apple Kimliğini Görüntüle > Satın Alım Geçmişi adımlarını izleyin. Söz konusu işlemi bulun ve "Sorun Bildir" seçeneğine tıklayın. Ayrıca https://getsupport.apple.com adresi üzerinden de talepte bulunabilirsiniz. Herhangi bir satın alım işlemi için, alıcı olarak bu Sözleşmeyi iptal ettiğinizi belirten ya da aynı anlama gelecek başka bir ifadenin yer aldığı imzalı ve tarih yazılmış bir bildirimi posta yoluyla göndererek, sipariş numaranız (onay e-postanıza bakın) ile birlikte lütfen Tinder Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bu bildirime lütfen sipariş numaranız ile birlikte hesabınızla ilişkili e-posta adresi veya telefon numarasını da lütfen dahil edin. Bu bildirimin gönderileceği adres:

Tinder,
Attn: Cancellations,
P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, ABD

9. HESABIN FESHEDİLMESİ

Hizmetlerimizi artık kullanmak istememeniz veya hesabınızı herhangi bir nedenle feshetmemiz durumunda bilmeniz gerekenler burada açıklanmıştır.

Web sitesinde ya da Uygulamada oturum açıp "Ayarlar" bölümüne gidip "Hesabı Sil" seçeneğine tıklayarak ve silme sürecini tamamlamak için talimatları izleyerek istediğiniz zaman hesabınızı silebilirsiniz. Fakat ek faturalandırma olmaması için Harici Hizmet Hesabı (örneğin iTunes, Google Play) üzerinden yaptığınız Harici Hizmet Satın Alımlarını iptal etmeniz / yönetmeniz gerekecektir.

Tinder; bu Şartları ihlal ettiğiniz, Hizmetlerimizi kötüye kullandığınız yahut Hizmetlerimiz dahilinde ya da haricinde Tinder'ın uygunsuz ya da yasa dışı olarak değerlendirdiği şekillerde davrandığınız kanaatine varması halinde, hesabınızı soruşturma ya da herhangi bir para iadesi söz konusu olmadan hesabınızı askıya alma ya da feshetme hakkına sahiptir. Hizmetlere erişiminizi engellemek de dahil, fakat bununla da sınırlı olmamak üzere, dilediğimiz zaman herhangi bir sorumluluk olmaksızın ve size önceden ihbarda bulunma yükümlülüğü olmaksızın bu Koşulları tatbik etmek için her türlü kişisel, teknolojik, hukuki ya da başka araçlardan faydalanma hakkımız vardır.

Hesabınız herhangi bir nedenle sizin tarafınızdan veya Tinder tarafından feshedildiği takdirde, bu Koşullar siz ve Tinder arasında geçerli olmaya devam eder ve yaptığınız satın alımlar için herhangi bir para iadesi alma hakkınız da olmayacaktır. Bilgileriniz, Gizlilik Politikamıza uygun bir şekilde saklanacak ve silinecektir.

10. SABIKA KAYDI YA DA KİMLİK DOĞRULAMA KONTROLLERİNİN OLMAMASI

Tinder, kullanıcıları için sabıka kaydı ya da kimlik doğrulaması kontrolleri yapmamaktadır. Tinder, her ne kadar saygılı bir kullanıcı deneyimini teşvik etmeye çalışsa da Kullanıcıların Hizmet dahilinde veya haricindeki davranışlarından sorumlu değildir. Başkalarıyla etkileşim kurarken sağduyulu davranın ve Güvenlik İpuçlarımızı inceleyin.

TINDER'IN KULLANICILARI İÇİN SABIKA KAYDI YA DA KİMLİK DOĞRULAMA KONTROLLERİ YAPMADIĞINI VEYA BAŞKA YÖNTEMLERLE DE KULLANICILARIN GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRMADIĞINI ANLAMAKTASINIZ. TINDER, KULLANICILARIN DAVRANIŞI, KİMLİĞİ, SAĞLIĞI, FİZİKSEL DURUMU, NİYETİ, MEŞRULUĞU YA DA DÜRÜSTLÜĞÜ HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYAN VE GARANTİDE BULUNMAZ. TINDER, İSTEDİĞİ ZAMAN KAMUYA AÇIK KAYITLARI KULLANARAK SABIKA KAYDI KONTROLÜ YA DA DİĞER TARAMALARI (ÖRNEĞİN SEKS SUÇLUSU SİCİLİ ARAMALARI) YAPMA HAKKINA SAHİPTİR - VE SİZ DE BU KONUDA TİNDER'A YETKİ VERMEKTESİNİZ - VE VERDİĞİNİZ BİLGİLERİN BU AMAÇLA KULLANILABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. ŞİRKET, BİR TÜKETİCİ RAPORLAMA KURULUŞU ÜZERİNDEN BİR TARAMA GERÇEKLEŞTİRMEYE KARAR VERİRSE BU KOŞULLAR ÇERÇEVESİNDE UYGUNLUĞUNUZU BELİRLEMEK İÇİN BİR RAPORU EDİNMESİ VE KULLANMASI KONUSUNDA ŞİRKETE BU VESİLEYLE YETKİ VERMEKTESİNİZ.

DİĞER KULLANICILAR İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİNİZDEN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ. GÜVENLİĞİNİZİ GARANTİ EDEMEYİZ VE ETMİYORUZ VE GÜVENLİK İPUÇLARI VE DİĞER SAĞDUYULU GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN BİR YEDEĞİ/ALTERNATİFİ DEĞİLİZ. YENİ İNSANLARLA İLETİŞİM KURARKEN VEYA YENİ İNSANLARLA TANIŞIRKEN DAİMA SAĞDUYULU DAVRANIN VE UYGUN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALIN. TINDER'IN GÖNDERDİĞİ OTOMATİK BİLDİRİMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMET ÜZERİNDEN ALINAN MESAJLAR/İLETİŞİMLER, DOLANDIRICILIK, İSTİSMAR, TACİZ VEYA DİĞER UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR DA DÂHİL KULLANICILARIN UYGUNSUZ AMAÇLARLA HİZMETİ KULLANMASINDAN DA KAYNAKLANABİLİR.

Tinder, her ne kadar saygılı bir kullanıcı deneyimini teşvik etmeye çalışsa da Kullanıcıların Hizmet dahilinde veya haricindeki davranışlarından sorumlu değildir. Diğer kullanıcılar ile tüm iletişimlerinizde, özellikle Hizmetin dışında iletişime geçmeye veya bizzat tanışmaya karar verdiğinizde, dikkatli olacağınızı kabul edersiniz.

11. SORUMLULUK REDDİ

Tinder'ın Hizmetleri "olduğu gibi" sunulmaktadır ve Hizmetlerimizin içeriği ya da özellikleri ya da Üye İçerikleri hakkında herhangi bir beyanda bulunma hakkına sahip değiliz ve bulunmamaktayız.

TINDER, HİZMETLERİMİZİ "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ ŞEKLİYLE" SUNMAKTADIR VE HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ OLARAK (İÇERDİĞİ TÜM İÇERİKLER DE DAHİL) YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN TATMİN EDİCİ KALİTE, TİCARETE UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME DE DAHİL AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. TINDER (A) HİZMETLERİMİZİN KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI, (B) HİZMETLERİMİZDEKİ HERHANGİ BİR KUSUR YA DA HATANIN TESPİT EDİLİP DÜZELTİLECEĞİ VEYA (C) HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDEN TEMİN ETTİĞİNİZ TÜM İÇERİĞİN YA DA BİLGİLERİN DOĞRU, TAM, GÜNCEL VEYA AMAÇLARINIZA UYGUN OLACAĞINA DAİR HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. AYRICA TINDER HİÇBİR ZAMAN AKTİF KULLANICI SAYISI, KULLANICILARIN SİZİNLE İLETİŞİM KURMA YA DA TANIŞMA KABİLİYETİ YA DA İSTEĞİ YA DA HİZMETLER ÜZERİNDEN TANIŞTIĞINIZ KULLANICILARIN NİHAİ UYGUNLUĞU YA DA DAVRANIŞI İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

TINDER; SİZ, BAŞKA BİR KULLANICI YA DA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDEN PAYLAŞILAN, GÖNDERİLEN, ALINAN VEYA AKSİYONA GEÇİRİLEN HERHANGİ BİR İÇERİKTEN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ, AYNI ŞEKİLDE TINDER ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDUĞUNUZ HERHANGİ BİR KULLANICININ KİMLİĞİ, NİYETİ, MEŞRULUĞU VEYA GERÇEKLİĞİ HAKKINDA DA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. HİZMETLERİMİZİN KULLANIMI ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA TÜRLÜ ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MATERYALE SİZİN TAKDİRİNİZLE VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİLMEKTEDİR. HERHANGİ BİR GÜVENLİK İHLALİNDEN YAHUT VİRÜS, HATA, TAHRİFAT, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI, DOLANDIRICILIK, KUSUR, İHMAL, KESİNTİ, ARIZA, GEÇ ÇALIŞMA YA DA GEÇ İLETİM, BİLGİSAYAR HATTI YA DA AĞI ARIZASI YA DA DİĞER TEKNİK AKSAKLIKLAR YA DA ARIZALAR DA DAHİL, FAKAT BUNLARLA DA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BİLGİSAYAR DONANIMINIZA, BİLGİSAYAR YAZILIMINIZA YA DA DİĞER EKİPMAN VEYA TEKNOLOJİLERE GELEN ZARARLARDAN DOLAYI TINDER SORUMLU DEĞİLDİR.

12. DİJİTAL BİNYIL TELİF HAKKI YASASI

Telif hakkı ihlallerini son derece ciddiye alıyoruz. Bu ihlallere hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmemizi sağlamak için sizlerin de yardımını istiyoruz.

Tinder, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasına ("DMCA") uygun şekilde telif hakkı ihlallerine yönelik olarak aşağıdaki politikayı benimsemiştir. Herhangi bir Üye İçeriğinin veya Bizim İçeriğimizin fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdakilere de yer vererek söz konusu ihlale dair bir bildirim ("DMCA Kaldırma Bildirimi") gönderin:

 1. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip bir kişinin fiziki ya da elektronik imzası;

 2. İhlal edildiği iddia edilen telifli eserin tanımı ya da tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telifli eser bir tek bildirimin kapsamında yer alıyorsa söz konusu eserlerin temsili listesi;

 3. İhlale ya da ihlal faaliyetine konu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi engellenecek materyalin tanımı ve hizmet sağlayıcının materyali tespit etmesine yetecek kadar bilgi;

 4. Hizmet sağlayıcının sizinle iletişime geçebilmesini sağlayacak adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi bilgiler;

 5. Materyalin şikayet edilen şekilde kullanılmasına telif hakkı sahibi, temsilcisi tarafından ya da kanunen izin verilmediğine dair iyi niyetli kanaatinizi ortaya koyan bir beyan/ifade ve

 6. Yalancı şahitlik cezası kapsamında, bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyan.

DMCA Kaldırma Bildirimleri copyright@match.com adresine, telefonla 214-576-3272 numaralı telefona ya da posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231.

Tinder, mükerrer ihlalcilerin hesaplarını sonlandıracaktır.

13. REKLAMLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLERİ

Hizmetlerimiz üzerinde reklamlar ve üçüncü taraf tanıtımları görebilirsiniz. Tinder, bu gibi ürün veya hizmetleri onaylamamaktadır ve sizin bu ürün ve hizmetlerle olan etkileşimlerinizden de sorumlu değildir.

Hizmetlerimiz, üçüncü taraflarca sunulan reklamlar ve tanıtımlar ve diğer web siteleri ve kaynaklara yönlendiren bağlantılar içerebilir.  Buna ek olarak Hizmetlerimiz, Sanal Eşyalar karşılığında reklam izlemenize de olanak tanıyabilir; Tinder, her zaman bu reklamları izleme hakkınızın olacağı ya da bu reklamların mevcut olacağı yönünde bir garanti vermez.  Tinder ayrıca kendi içeriğinde ticari olmayan bağlantılara ya da üçüncü taraf referanslara da yer verebilir. Tinder, harici web sitelerinin ya da kaynakların yahut bunların içeriğinin ulaşılabilir olmasından (ya da olmamasından) sorumlu değildir. Ayrıca Tinder, üçüncü taraf web sitelerin ya da kaynakların sunduğu ürün veya hizmetlerden de sorumlu değildir ve bu ürün ve hizmetleri onaylamaz. Hizmetimiz aracılığıyla ulaşılabilir kılınan üçüncü taraflarla etkileşime geçmeyi seçerseniz, sizinle ilişkileri söz konusu tarafın koşullarına tabi olacaktır. Tinder bu gibi üçüncü tarafların şartlarından veya eylemlerinden sorumlu değildir.

14. SORUMLULUK TAHDİDİ

Tinder'ın sorumluluğu, ilgili yasaların izin verdiği maksimum sorumluluk kapsamı ile sınırlıdır.

İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA TINDER, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ÇALIŞANLARI, LİSANS VERENLERİ YA DA HİZMET SAĞLAYICILARI, BÖYLE BİR ZARAR İHTİMALİ KONUSUNDA TINDER'A BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, GEREK DOĞRUDAN GEREKSE DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KULLANIM KAYBI, ŞEREFİYE KAYBI VEYA DİĞER ZARAR VE ZİYAN DA DAHİL OLMAK ÜZERE, (I) HİZMETLERE ERİŞİMİNİZDEN YA DA HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN YAHUT HİZMETLERE ERİŞEMEMENİZ VEYA KULLANAMAMANIZDAN, (II) BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN HİZMETLERİ ÜZERİNDEN YAHUT HİZMETLERLE BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR KULLANICININ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN DAVRANIŞINDAN YA DA İÇERİĞİNDEN VEYA (III) İÇERİĞİNİZE İZİNSİZ ERİŞİMDEN, İZİNSİZ KULLANIMDAN YA DA İÇERİĞİNİZİN İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, EMSAL, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ, SABİT YA DA İLERİ ZARAR VE ZİYANDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, TINDER'IN HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM TALEPLER NOKTASINDA SİZE KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR KOŞULDA, HANGİSİ DAHA YÜKSEKSE - (A) 100 ABD DOLARINI VEYA (B) HERHANGİ BİR MAHKEMEDE KANUN VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE TINDER'A BİR DAVA AÇTIĞINIZ, TAHKİME BAŞVURDUĞUNUZ YA DA BAŞKA BİR HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIĞINIZ TARİHTEN ÖNCEKİ YİRMİ DÖRT (24) AYLIK DÖNEM İÇERİSİNDE HİZMETLER İÇİN VARSA TINDER'A ÖDEDİĞİNİZ TUTARI GEÇMEYECEKTİR. BİR ÖNCEKİ CÜMLEDE ORTAYA KONAN TAZMİNAT SINIRLAMASI (i) SORUMLULUĞUN HANGİ GEREKÇEYE (GEREK TEMERRÜT, GEREK SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, YASA GEREKSE BAŞKA BİR ŞEY) DAYANDIĞINA BAKILMAKSIZIN, (ii) HAKLARIN, İMTİYAZLARIN VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLAL TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN VE (iii) TÜM OLAYLARA, HİZMETE VE SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN UYGULANIR VE GEÇERLİDİR.

İŞBU 14. BÖLÜMDE BELİRTİLMİŞ OLAN SORUMLULUK SINIRLAMA HÜKÜMLERİ, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEĞİNİZ ÇARE VE ÇÖZÜMLER, ASIL AMAÇLARI AÇISINDAN BAŞARISIZ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR.

BAZI YARGI BÖLGELERİ, BAZI ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, O AÇIDAN BU BÖLÜMDEKİ SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

15. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ BÖLÜMÜ

Çok düşük bir ihtimal olsa da yasal bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, ilgili yasaların yasakladığı durumlar hariç, Tarafların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır.

Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümündeki; AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre'de yaşayan kullanıcılar için geçerli olmayacak olan alt bölüm 15b, 15c, 15d ve 15e de dâhil kanunen yasak olan alt bölümler o yargı bölgesinde yaşayan kullanıcılar için geçerli olmayacaktır. Avrupa Komisyonu'nun çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümü platformuna http://ec.europa.eu/odr adresinden ulaşabilirsiniz. AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre'de yaşayan kullanıcılar için Tinder, tüketici tahkim kurumu nezdinde anlaşmazlıkların çözüm prosedürüne katılmaz.

15a. GAYRİ RESMİ ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM SÜRECİ

Herhangi bir nedenle Hizmetlerimizden memnun değilseniz dışarıdan yardıma ihtiyaç olmadan endişelerinizi giderebilmemiz için lütfen ilk önce Tinder Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Tinder'a karşı bir anlaşmazlık, dava ya da uyuşmazlık yoluna gitmeyi tercih ettiğiniz takdirde bu koşullar geçerli olacaktır. Bölüm 15'te yer alan Anlaşmazlıkların Çözümü Süreci ve Tahkim Prosedürleri kapsamında "Tinder" sözcüğü Tinder'ın bağlı şirketlerini, çalışanlarını, lisans verenleri ve hizmet sağlayıcılarını da kapsamaktadır.  

Tinder, sizinle olan ilişkisine değer vermekte ve Anlaşmazlıkların gayri resmi olarak çözümünün getireceği karşılıklı faydayı da anlamaktadır. "Anlaşmazlık", siz ve Tinder arasında bu Sözleşmeden (bu Sözleşmenin ihlal iddiası da dâhil), Hizmetten ya da sizinle olan ilişkimizden doğan ya da bunlarla bağlantılı her türlü anlaşmazlık, dava ve uyuşmazlığı ifade eder. Bu Sözleşmede kullanıldığı şekliyle "Anlaşmazlık" sözcüğü mümkün olan en geniş anlamda değerlendirilecek olup, bu Sözleşmeden önce ya da daha önceki herhangi bir Sözleşmenin varlığından önce ortaya çıkan davalar ile bu Sözleşme süresi içerisinde ve bu Sözleşmenin feshinden sonra ortaya çıkan dava ve hak taleplerini de kapsamaktadır (bu Sözleşmenin yerini siz ve Tinder arasında yapılan daha sonraki bir Sözleşme almadığı sürece). Tinder ile yaşadığınız bir Anlaşmazlık ("Sizin Anlaşmazlığınız") varsa söz konusu anlaşmazlık için tahkime ya da bir asliye mahkemesine gitmeden önce ilk olarak CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA adresine ayrıntılı bir bildirim ("Bildirim") göndermeyi kabul etmektesiniz. Tinder'ın sizinle yaşadığı bir anlaşmazlık ("Tinder'ın Anlaşmazlığı) varsa Tinder, ilk önce elimizdeki en güncel e-posta adresinize bir Bildirim göndermeyi veya elimizde e-posta adresi yoksa hesabınıza bağlı diğer iletişim bilgileri üzerinden size bir Bildirim göndermeyi kabul etmektedir. Göndereceğiniz Bildirim şu bilgileri içermelidir: (1) adınız ve soyadınız; (2) profilinizin bir resmi ya da ekran görüntüsü, adresiniz, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz, varsa hesaba kaydolmak için kullandığınız doğum tarihi de dâhil Tinder'ın hesabınızı tespit edebilmesini sağlayacak bilgiler ve (3) taleplerinizin mahiyeti ve gerçek dayanağı ve (varsa) iddia ettiğiniz zararların hesaplanmasıyla birlikte talep ettiğiniz telafi de dâhil Anlaşmazlıklarınızın ayrıntılı bir açıklaması. Geçerli olabilmesi için bu Bildirimi şahsen imzalamanız gerekir. Aynı şekilde Tinder'ın Bildiriminde de, taleplerinin mahiyeti ve gerçek dayanağı ve (varsa) zararlara dair hesaplama ile birlikte talep ettiği telafiyi de içeren Tinder'ın Anlaşmazlığının ayrıntılı bir açıklaması yer alacaktır. Siz ve Tinder, Anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için iyi niyetli bir şekilde müzakere yürütmeyi kabul etmektesiniz. Bu iyi niyetli müzakereler kapsamında Tinder, Anlaşmazlığınızı tartışmak için sizden bir telefon görüşmesi talep edebilir ve siz de bir avukat tarafından temsil ediliyorsanız avukatınızla birlikte bu telefon görüşmesine bizzat katılmayı kabul etmektesiniz. Aynı şekilde, Tinder'ın Anlaşmazlığını tartışmak için Tinder'dan telefon görüşmesi talep edebilirsiniz ve Tinder da bir temsilcisiyle bu görüşmeye katılmayı kabul etmektedir. (Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yukarıdaki Bölüm 4'te belirtildiği şekilde hesabınızın Tinder tarafından feshedilmesi Tinder'ın sizinle olan bir Anlaşmazlığı değildir.) Normalde bu gayri resmi süreçte Anlaşmazlığın çözülmesi beklenir. Fakat, eksiksiz bir Bildirim alındıktan sonra 60 gün içerisinde Anlaşmazlık çözüme kavuşturulmazsa ve Taraflar da gayri resmi anlaşmazlık çözüm süresinin uzatılması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmazsa, siz ve Tinder (Taraflardan herhangi birinin aşağıda öngörüldüğü şekilde asliye mahkemesini seçme hakkı da olmak üzere) bir tahkim süreci başlatabilir. 

Bu gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecinin tamamlanması, bir tahkime ya da asliye mahkemesine başvuru yapılabilmesinin ön koşuludur. Bunun yapılmaması bu Sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. Siz ve Tinder bu gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecini yürütürken zaman aşımı ve dosya ücreti son tarihleri durdurulacaktır. İlgili yasalarca yasaklanmadığı sürece tahkim merkezi National Arbitration and Mediation ("NAM" - Ulusal Tahkim ve Ara Buluculuk), tahkime başvuran Taraf, bu gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecinin hüküm ve şartlarına tam olarak riayet edildiğini yazılı olarak doğrulamadıkça, tahkim başvurularını kabul etmeyecek veya yönetmeyecek ve idari olarak tahkimi kapatacaktır. Bu hükmü tatbik etme ve tahkim süreci veya asliye mahkemesi dava talimatını verme yetkisi yetkili bir mahkemeye ait olacaktır. 

Farklı durumlarda kabul edilebilir ya da tespit edilebilir olan delillerin kabul edilemez ya da tespit edilemez addedilmemesi şartıyla, herhangi bir tarafın, temsilcilerinin, çalışanlarının ve vekillerinin gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecindeki tüm teklifleri, vaatleri, davranışları ve beyanları gizli tutulacak olup, sonraki hiçbir işlem için kabul edilmeyecektir (NAM tahkim sürecine başlamadan önce ilgili tarafın gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecinin şartlarını yerine getirdiğini yazılı olarak doğrulamak için gerekli olması hariç).

15b. BİREYSEL TALEP: TOPLU DAVA VE JÜRİLİ YARGILAMADAN FERAGAT 

SİZ VE TINDER; YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA,JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINDAN VE BİREYSEL TAHKİM İÇİN (YUKARIDA ÖNGÖRÜLEN KÜÇÜK DAVALAR/ASLİYE MAHKEMESİ HARİÇ) İHTİLAFLARI MAHKEMEYE GÖTÜRME HAKKINDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ. SİZ VE TINDER,BİRBİRİNİZE KARŞI TOPLU DAVA AÇMA YA DA TOPLU DAVAYA KATILMA YAHUT TINDER'A KARŞI ŞU ANDA BEKLEMEDE OLAN DAVALAR DA DAHİL TOPLU OLARAK TALEPTE BULUNMA HAKKINDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA HERHANGİ BİR TALEBİN TOPLU OLARAK, BİRLİKTE, TEMSİLİ OLARAK, BİRLEŞTİRİLEREK VEYA ÖZEL BAŞSAVCI NEZDİNDE TAHKİM YA DA DAVA EDİLMESİ HAK VE YETKİSİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. HAKEM, MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ HERHANGİ BİR TEDBİR KARARINI VEREBİLİR, ANCAK ŞU VAR Kİ HAKEM, NİHAİ TEDBİR KARARINI (İHTİYATİ TEDBİR VEYA TESPİT KARARI DA DÂHİL) TEDBİR/TAZMİN İSTEYEN KİŞİ LEHİNE VE SADECE SÖZ KONUSU BİREYSEL TARAFIN TALEBİNİN İSTEDİĞİ NİHAİ TEDBİRİ/TAZMİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE VEREBİLİR. HAKEM; TOPLU, MÜŞTEREK, TEMSİLİ YA DA ÖZEL BAŞSAVCILIK NEZDİNDEKİ BİR DAVAYA TARAF OLMAYAN BİR KİŞİYE KARŞI VEYA ONUN LEHİNE BİR NİHAİ TEDBİR KARARI VEREMEZ. HERHANGİ BİR MAHKEME, BU PARAGRAFTA YER ALAN YASAKLARDAN HERHANGİ BİRİNİN BELİRLİ BİR TALEP YA DA TEDBİR TALEBİ (AYNİ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ GİBİ) İÇİN UYGULANAMAZ OLDUĞUNA KARAR VERİR VE BU KARARA İLİŞKİN TÜM TEMYİZLER ONAYLANARAK KARAR NİHAİ BİR KARAR HALİNE GELİRSE BU DURUMDA SİZ VE TINDER,BELİRLİ BİR TALEBİN VEYA TEDBİR TALEBİNİN MAHKEMEDE GÖRÜLECEĞİ, FAKAT ÖNE SÜRDÜĞÜNÜZ KALAN TEDBİR TALEPLERİNİN BİREYSEL TAHKİMİNİ BEKLEYECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. BU PARAGRAF UYGULANAMAZ ADDEDİLİRSE BU DURUMDA BU TAHKİM HÜKMÜNÜN TAMAMI (JÜRİLİ YARGILAMADAN FERAGAT VE GAYRİ RESMİ ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM SÜRECİ HARİÇ) GEÇERSİZ OLACAKTIR. BU PARAGRAF, BU TAHKİM ANLAŞMASININ ESASLI BİR PARÇASIDIR.

15c. ANLAŞMAZLIKLARIN TAHKİM YA DA ASLİYE MAHKEMESİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ

Tinder Müşteri Hizmetleri tarafından veya yukarıdaki 15a numaralı alt bölüm kapsamında gayri resmi olarak çözüme kavuşturulmayan Anlaşmazlıklar, işbu Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümünde özel olarak aksi belirtilmediği sürece, BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM yoluyla çözüme kavuşturulacaktır. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, siz ya da Tinder, bireysel bir talebin bir asliye mahkemesinde görülmesini tercih edebilir. Tahkim süreci başladıktan sonra, fakat hakem tayininden önce asliye mahkemesinde görülme isteğinde bulunulduysa bu durumda tahkim, tahkim merkezi (örneğin NAM) tarafından idari olarak kapatılacaktır. Asliye mahkemesinin yetki alanına ilişkin uyuşmazlıklar yalnızca söz konusu asliye mahkemesi tarafından belirlenecektir. Bir asliye mahkemesi tarafından yapılan tespitlerin, Tinder'ı ve sizden başka herhangi bir kişiyi içeren herhangi bir işlem üzerinde önleyici bir etkisi olmayacaktır. Söz konusu asliye mahkemesi özellikle Anlaşmazlığa ilişkin yargılama yetkisinin olmadığını tespit ederse bu durumda siz ve Tinder, söz konusu Anlaşmazlığı işbu Sözleşme koşulları çerçevesinde tahkime götüreceksiniz. Bu Anlaşmazlık Çözüm Bölümünün kapsamı ve uygulanabilirliği ve tahkim yoluyla çözülebilirlik ile ilgili sorular ve hakem tayini yapıldıktan sonra asliye mahkemesinde görülme isteği ve Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümünü ihlal eden Tarafın tahkime gitme hakkından açıkça ya da zımni olarak feragat edip etmediğine dair anlaşmazlıklar da dâhil olmak üzere tüm diğer hususlara (burada aksi öngörülmedikçe) yalnızca Hakem karar verecektir. Siz ya da Tinder, asliye mahkemesinin Anlaşmazlığınıza dair verdiği karara itiraz ederse ve yetkili mahkeme söz konusu asliye mahkemesinin kararının uygulanamaz olduğunu tespit ederse bu durumda bu karar, Anlaşmazlığınız bakımından bu Sözleşmeden ayrılacaktır. Fakat mahkemenin bu tespiti bağlayıcı kabul edilmeyecek ya da Tinder ve sizin dışınızda başka bir kişinin müdahil olduğu herhangi bir hukuki işlem açısından önleyici bir etkiye sahip olarak değerlendirilmeyecektir. 

Bir tahkim kararının onaylanması, değiştirilmesi ya da iptal edilmesine ilişkin işlemler de dâhil olmak üzere bu Anlaşmazlıkların Çözümü Bölüm 15'i uygulamaya dönük herhangi bir mahkeme işlemi, Bölüm 17'ye uygun olarak başlatılmalıdır. Bu Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümü 15'in herhangi bir sebeple icra edilemez addedilmesi durumunda Tinder aleyhindeki herhangi bir dava (asliye mahkemesi davaları hariç) sadece Dallas County, Texas'ta bulunan federal veya eyalet mahkemelerinde açılabilir. Bu mahkemelerin bu amaçla sizin üzerinizde kişisel yargı yetkisi kullanmasını geri dönülemez şekilde kabul etmekte ve bu mahkemelerin uygunsuz yetki oluşturduklarına dair iddialardan feragat etmektesiniz.

15d. BİREYSEL TAHKİM VE TOPLU TAHKİM PROTOKOLLERİ 

Bu 15d sayılı alt bölüm; yukarıdaki alt bölüm 15a'da açıklanan gayri resmi anlaşmazlık çözüm süreci bütünüyle tamamlandıktan sonra ve siz veya Tinder tarafından bir asliye mahkemesi seçimi yapılmadığı durumda NAM'a iletilen Anlaşmazlıklar için geçerlidir. Siz ve Tinder arasındaki her türlü tahkim işlemi, NAM'a bir tahkim talebi gönderildiği anda yürürlükte olan ve Anlaşmazlıkların Çözümü Bölüm 15 uyarınca değiştirildiği şekliyle, NAM'ın Kapsamlı Anlaşmazlık Çözüm Kural ve Prosedürlerine ("NAM Kuralları") uygun bir şekilde yönetilecektir. NAM kurallarının bir kopyasını görmek için https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms adresini ziyaret edebilirsiniz veya NAM’ın 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 adresindeki Ulusal İşleme Merkezi ile yahut commercial@namadr.com e-posta adresinden NAM ile iletişime geçebilirsiniz. NAM'ın bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da yerine getirmek istememesi durumunda Taraflar birlikte işbu Sözleşme ile tutarlı bir şekilde NAM'ın yerini alacak ve NAM'ın rolünü üstlenecek alternatif bir tahkim merkezi üzerinde mutabakata varacak ve tahkim merkezinin kurallarından farklı olduğu ölçüde bu Sözleşme uygulanacaktır. Taraflar mutabakata varamadığı takdirde Taraflar, NAM'ın bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini üstlenecek bir tahkim merkezi belirlemesi için yetkili bir mahkemeye başvuracak ve tahkim merkezinin kurallarından farklı olduğu ölçüde bu Sözleşme geçerli olacaktır.

Taraflar, işbu Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümü kapsamında başlatılan her türlü Tahkim süreci için aşağıdaki prosedürlerin geçerli olacağını kabul etmektedir (yukarıda açıklandığı üzere Taraflardan herhangi birinin asliye mahkemesini tercih etmesine tabi olmak şartıyla):

 1. Tahkim Sürecinin Başlatılması – Bir tahkim sürecini başlatmak için siz ya da Tinder, işbu Sözleşmede yer alan gereksinimler ve NAM kuralları ile tutarlı bir şekilde, talepleri ve tazmin/çözüm talebini açıklayan bir tahkim talebini ("Tahkim Talebi") NAM'a gönderecektir. Bir Tahkim talebi gönderdiğiniz takdirde, söz konusu Tahkim Talebi NAM'a teslim edildikten sonra 7 gün içerisinde söz konusu talebi CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA adresi üzerinden Tinder'a da göndermelisiniz. Şayet Tinder bir Tahkim Talebi gönderirse aynı şekilde biz de bu talebi 7 günlük süre içerisinde elimizde bulunan posta adresinize göndereceğiz. Posta adresiniz bulunmadığı takdirde elimizde bulunan e-posta adresinize göndereceğiz ya da elimizde e-posta adresiniz yoksa hesabınızla ilişkili diğer iletişim bilgileri üzerinden göndereceğiz. Tahkim merkezi, ilgili Tarafın yazılı olarak 15 numaralı Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümü gereksinimlerini karşılamayan bir tahkim talebini ve şayet Taraflardan biri yukarıda belirtildiği şekilde asliye mahkemesini seçtiği takdirde, tahkim talebini kabul etmeyecek veya yönetmeyecek ve söz konusu tahkim talebini idari olarak kapatacaktır.

 2. Ücretler – NAM ücretlerinin ödemesi, NAM Kurallarına tabi olacaktır. Ancak, davanın Toplu bir Başvuru (aşağıda tanımlandığı üzere) kapsamında olması yahut Taraflardan birinin ödediği NAM ücret ve maliyetlerinin (Hakem ücretleri de dâhil) (a) Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin 15 numaralı Bölümünü ihlal ettiğinin, (b) bu Sözleşme kapsamında yeniden tahsisin gerekli olduğunun veya (c) yeniden tahsise ilgili yasaların izin verdiğinin tespit edilmesini müteakip Hakemin kararı ile yeniden tahsis edilmesi durumları hariçtir. Maddi zorluk yaşadığınızı Tinder'a göstermenizi müteakip, başvuru ücretinin ilgili tüketici kısmının ödenmesine dair iyi niyetli talebiniz tarafımızca değerlendirilecektir. Tinder, tüketicilere ait tahkim maliyetlerinin, anlaşmazlıklara ilişkin yargılamanın yapılması noktasında bir engel teşkil etmemesini sağlamaya kararlıdır. Şayet Tinder size karşı bir tahkim süreci başlatırsa, tüm NAM ücretleri tarafımızca ödenecektir.

 3. Hakem – Tahkim, NAM Kuralları çerçevesinde tayin edilen herhangi bir Süreç Hakeminin yardımıyla, tarafsız tek bir hakem ("Dava Hakemi") tarafından yürütülecektir. ("Hakem" sözcüğü hem Dava Hakemini hem de Süreç Hakemini kapsar). Taraflardan biri duruşma yapılmasını tercih ederse Hakem, sizin yaşadığınız yerde ya da oraya yakın bir yerde olacaktır. Hakem işbu Sözleşmeye tâbi olacak ve bu Sözleşmeye uyacaktır. NAM Kurallarının bu Sözleşme ile çakışması durumunda işbu Sözleşme koşulları geçerli olacaktır. Hakem, bu Sözleşmenin 15. Bölümünün herhangi bir hükmünün katı bir şekilde uygulanmasının (asliye mahkemesi tarafından belirlenecek olan küçük davalar seçimi hariç) önemli ölçüde adil olmayan bir tahkime neden olacağını tespit ederse ("Haksız Koşul") bu durumda Hakem, Kullanım Koşulları ile tutarlı bir şekilde adil bir tahkimi sağlamak için gerektiği ölçüde Haksız Koşulu değiştirme yetkisine sahip olacaktır ("Değiştirilmiş Koşul"). Değiştirilmiş Şartın önemini belirlemede Hakem, Haksız Şartın maksadını ifade etmeye en yakın olan şartı seçmelidir.

 4. Sonucu Belirleyecek Önergeler (Dispositive Motion) – Taraflar, Dava Hakeminin kanıta dayalı bir sözlü duruşma (delil duruşması) yapmaksızın sonucu belirleme önergesini göz önünde bulundurma yetkisine sahip olacağını kabul etmektedir. Aşağıdaki koşullar altında karar talebinde bulunulabilir: (a) Dava Hakemi tayin edildikten sonra 30 gün içerisinde Taraflardan biri, iddianamelere göre bir karar talebi başvurusu isteyebilir ve (b) kanıta dayalı duruşmadan önceki 30 gün içerisinde Taraflardan biri, Tarafların iddianameleri ve sundukları kanıta dayanarak özet karar için bir karar talebinde bulunabilir.

 5. İbraz –Taraflardan her biri (a) diğer Taraftan ilgili, imtiyazsız belgeler için en fazla beş kez talepte bulunabilir ve(b) diğer Taraftan, en fazla 5 yazılı soruya (alt bölümler de dâhil) doğrulanmış yanıt sunmasını talep edebilir. Taraflardan her ikisi aksi yönde mutabakata varmadıkça, başka hiçbir ibraz türü (yeminli ifadeler de dâhil) kullanılamaz. İbraz talepleri, Dava Hakemi atandıktan sonra 21 gün içerisinde diğer Tarafa tebliğ edilmelidir. Yanıtlayan Taraf, talep eden Tarafa tüm yanıtlayıcı, imtiyazsız belgeleri, talep edilen sorulara yanıtları imzalı olarak ve/veya taleplere itirazları taleplerin alınmasından sonraki 30 gün içinde sunmalıdır ve herhangi bir ibraz talebine itiraz edilmesi halinde ise Dava Hakemi ihtilafı çözüme kavuşturduktan sonraki 30 gün içerisinde sunmalıdır. Taraflardan biri Dava Hakeminin iddianamelere dayanarak sonucu belirleyecek bir önergeyi (dispositive motion) göz önünde bulundurmasını talep ederse, yazılı ibraz son tarihleri, Dava Hakeminin sonucu belirleyecek bu önergeye ilişkin nihai kararından sonra 30 güne kadar uzatılabilecektir. Görüşüp müzakere ettikten sonra Taraflar, bir ibraz ya da uzatma talebi hakkında mutabakata varamazsa  bu konu çözüm için derhal bir Dava Hakemine sunulacaktır. Herhangi bir ibraz anlaşmazlığı konusunda karar verirken Dava Hakemi, dayanak tahkim talebinin mahiyetini, tutarını ve kapsamını ve aynı zamanda istenen ibrazın yapılması için gerekecek maliyet ve diğer çabayı, dava takvimini ve talep edilen ibrazın bir iddia ya da savunmanın yeterli şekilde hazırlanması için gerçekten gerekli olup olmadığını ve NAM'ın etkin ve ekonomik çözüm hedefini de göz önünde bulundurmalıdır. İlave ibraz için geçerli sebebi tesis etme yükü başvuran Tarafa aittir.

 6. Gizlilik – Taraflardan birinin talebi üzerine Hakem, Tarafların tahkim sırasında açıklanan (gerek evrakla gerekse sözlü olarak) gizli bilgilerinin tahkimle yahut tahkim kararının icra edilmesine ilişkin bir işlem ile bağlantılı olması dışında kullanılamayacağı veya açıklanamayacağını ve gizli bilgilerin mahkemeye sunulmasında ise bunun mühürlü şekilde sunulacağına dair bir karar çıkaracaktır.

 7. Tahkim Duruşması – Siz ve Tinder, Dava Hakemi önünde adil bir duruşma (yargılama gibi) hakkına sahipsiniz. Tahkim süreçleri, diğer adli kovuşturmalara göre genelde daha basit, daha az maliyetli ve daha kolaydır. Taraflardan biri, Davalı tarafın yanıtını sunduktan sonra en az 10 gün içerisinde sözlü duruşma talebinde bulunmadığı sürece Taraflar, tüm sözlü duruşmalardan feragat etmeyi ve bunun yerine yazılı sunum ve diğer delillere dayalı olarak bir karar verilmesi için tüm anlaşmazlıkları Dava Hakemine sunmayı kabul etmektedir. Şayet sözlü bir delil duruşması talep edilirse Taraflardan biri avukat tutmuş olsun ya da olmasın Taraflardan her ikisi de duruşmada bizzat bulunmalıdır. Taraflardan her ikisi de duruşmaya bizzat katılmalıdır. Geçerli bir sebeple Dava Hakemi tarafından verilen bir erteleme kararı olmadan Taraflardan herhangi birinin duruşmaya bizzat katılmaması, söz konusu Tarafa karşı gıyapta karar verilmesine neden olacaktır.

 8. Tahkim Kararı – Tahkim biçimine bakılmaksızın Dava Hakemi, duruşmadan sonra 30 gün içerisinde yahut duruşma yapılmadıysa karşılıklı delil veya ek ifadelerin süresi geldikten sonra 30 gün içerisinde yazılı gerekçeli karar verecektir. Karar, varsa verilen tedbiri/tazminatı açık bir şekilde ortaya koymalı ve kararın kısaca nedenlerini ihtiva etmelidir. Tahkim kararı, sadece siz ve Tinder arasında bağlayıcıdır ve bu kararın, farklı bir Tarafın müdahil olduğu başka bir tahkim ya da işlem üzerinde önleyici bir etkisi olmayacaktır. Fakat Dava Hakemi, farklı bir Tarafın müdahil olduğu diğer tahkim işlemlerinde verilen kararları göz önünde bulundurmayı seçebilir. Hakem, NAM Kurallarında öngörülen ücret ve maliyetlere veya mahkemenin karar verebileceği ücret ve maliyetlere hükmedebilir. Hakemin, bir iddianın ya da savunmanın önemsiz olduğunu ya da uygunsuz bir amaçla, taciz amacıyla ya da kötü niyetli olarak ileri sürüldüğünü tespit etmesi durumunda Hakemin ücret ve maliyetlere hükmetme kabiliyeti de buna dâhildir, fakat bununla da sınırlı değildir.

 9. Uzlaşma Teklifi – Karşı tarafa delil duruşmasından önce veya sonucu belirleyecek önergeye (dispositive motion) izin verildiyse davalı taraf sonucu belirleyecek önergeden önce istediği zaman yazılı bir uzlaşma teklifinde bulunabilir, fakat bu bir yükümlülük değildir. Uzlaşma teklifinin tutarı ya da koşulları, Dava Hakemi tarafından dava ile ilgili karar verilene kadar Dava Hakemine açıklanamaz. Karar, Karşı taraf lehine verilirse ve Davalının uzlaşma teklifinden daha düşükse yahut karar Davalının lehineyse Karşı Taraf, avukat ücretleri de dâhil Karşı Tarafın tekliften sonra yaptığı masraf ve maliyetleri ödemek zorundadır. İlgili bir kanun ya da içtihat hukuku, tahkimde yapılan masrafların karşı tarafa yansıtılmasını yasakladığı takdirde, bu hükümde yer alan teklif, davacının dava açtığı dava sebebi için hak sahibi olacağı maliyetlerin birikmesini durduracaktır.

 10. Toplu Başvuru – NAM'ın Toplu Başvuru Eki - Anlaşmazlık Çözüm Kural ve Prosedürlerinde (“NAM’'ın Toplu Başvuru Kuralları”, https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/) öngörüldüğü şekilde aynı ya da koordineli vekil ya da kuruluşlar tarafından herhangi bir zaman zarfında tinder'a ve ilgili taraflara karşı 25 ya da daha fazla benzer tahkim talebinde (Toplu Başvuru") bulunulduğu takdirde aşağıdaki ek protokoller geçerli olacaktır. 

  1. Siz ya da vekiliniz, yukarıda bahsi geçen Toplu Başvuru tanımı dahilinde bir Tahkim başvurusunda bulunursa bu durumda Tahkim Başvurusunun, bu Toplu Başvuru alt bölümünde yer alan ilave protokollere tabi olacağını kabul edersiniz. Ayrıca Anlaşmazlığınıza ilişkin yargılamanın gecikebileceği ve sizin davanız öncül bir kovuşturma (bellwether proceeding) için seçilene kadar ilk davaların görülmek üzere seçildiği zamandan itibaren ilgili zaman aşımı süreleri durdurulacaktır. 

  2. NAM'ın kendi takdiriyle Kuralları ve Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümü uyarınca Anlaşmazlığınızın bir Toplu Başvuru kapsamına girdiğini değerlendirirse bu durumda NAM'ın Toplu Başvuru Kuralları geçerli olacaktır. NAM’ın Toplu Başvuru Kurallarına ve ilgili ücret tarifesine ilişkin bu seçim, sizin tarafınızdan ya da Tinder tarafından yazılı olarak yapılıp NAM'a ve tüm Taraflara ibraz edilmelidir.

   Öncü İşlemler (Bellwether Proceedings)
   . Aynı ya da ilişkili taraflar aleyhindeki iddiaları içeren birden fazla anlaşmazlık söz konusu olduğu durumlarda mahkemeler ve tahkim merkezleri tarafından öncü/test işlemler teşvik edilmektedir. Öncü işlemlerin ilk grubu için Toplu Başvuru davacılarının (siz dâhil) vekili ve Tindervekilinden her biri, görülmek üzere 15 Tahkim Talebini (toplam 30) seçecek ve bu sürede 30 tahkimden başka başvuru yapılmayacak, işleme alınmayacak, yargılaması yapılmayacak veya beklemede olmayacaktır ve 30 münferit tahkimin her birine farklı bir Hakem başkanlık edecektir. Bu süre zarfında Toplu Başvuru kapsamında olan başka bir Tahkim başvurusunda bulunulmayacak, işleme alınmayacak, yargılanmayacak veya beklemede olmayacaktır. 

   Taraflar, ilk öncül işlemler grubu tamamlandıktan ya da çözüldükten sonra kalan Tahkim taleplerini çözüme kavuşturamazsa bu durumda Taraflar, ikinci tur sırasında Davacıların vekili ve Tinder'ın vekilinden
   her biri 20 Tahkim talebi seçecek (toplamda (40) ve üçüncü turda 25 (toplamda 50), dördüncü turda 30 (toplam 60= ve beşinci turda da 35 (toplamda 70) tahkim talebi seçecek şekilde her bir turda Taraflardan her birinin seçtiği Tahkim Talebi beş (5) artırılarak, ilave dört (4) tur daha öncü işlemlere devam edecektir.  Her bir turda münferit tahkimlerin her birine farklı bir Hakem başkanlık edecek ve öncü işlemlerin bu ilave turlarında Usul Hakemi tarafından seçildikten sonra Toplu Başvuru kapsamındaki başka Tahkim Talebi başvurusu yapılmayacak, işleme alınmayacak veya yargılaması yapılmayacaktır. Öncü işlemlerin ilk turundan sonra, fakat öncü işlemlerin ikinci turundan önce Tarafların vekilleri, emekli federal ya da eyalet hakimi (Taraflar aksi yönde mutabakata varmadıysa) önünde küresel bir ara buluculuğa katılacaktır ve ara bulucu ücretleri Tinder tarafından ödenecektir. Öncü işlemlerin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci turlarından sonra her iki tarafın vekilleri ilave ara buluculuk hususunu tartışmalı ve kalan Tahkim Taleplerini çözme fırsatlarını araştırmalıdır, fakat tüm Tarafların vekillerinin rızası üzerine ara buluculuk işlemine devam edecektir. 

   Taraflar, öncü işlemlerin beşinci grubu için tahkim işlemleri tamamlandıktan veya çözüme kavuşturulduktan sonra kalan Tahkim Taleplerini çözüme kavuşturamazsa ve Taraflar, öncü işlemlerin diğer turlarına devam etmeme kararı alırsa bu durumda Davacının vekili ve Tinder'ın vekili, kalan Tahkim Taleplerinin münferit olarak görülmesine yönelik adil bir süreç için NAM ile durumu görüşecektir. Bu süreç kapsamında Usul Hakemi, Davacıların vekili ve Tinder'ın vekilinin aynı anda yönetebileceği münferit tahkim sayısını ve NAM'ın yönetebileceği münferit tahkim sayısını da göz önünde bulundurmak suretiyle, herhangi bir zaman zarfında münferit olarak görülebilecek Tahkim Talebi sayısı hakkında ve aynı zamanda hangi Tahkim Taleplerinin görüleceğinin seçilmesine ilişkin yöntem hakkında nihai bir karar verecektir. Öncü sürece dahil edilmemiş bir Tahkim Talebi ancak Usul Hakemi seçildikten sonra başvurusu yapılmış, işleme alınmış veya yargılaması yapılmış kabul edilecektir. Tahkim Taleplerinin birinci grubu çözüme kavuşturulduktan sonra (toplamda 30 Tahkim Talebi) herhangi bir zaman zarfında Taraflar, Toplu Başvuru kapsamında olduğu kabul edilen ilave Tahkim Talepleri için öncü işlemlerden vazgeçme konusunda mutabakata varabilir. Tinder ve Davacıların (siz de dâhil) borçlu olduğu ücretler de dâhil olmak üzere Toplu Başvurular içerisindeki bir Tahkim Talebi ile bağlantılı ücretler, öncü işlemler grubu kapsamında görülecek Tahkim Talebi seçildikten sonra ya da öncü işlemler tamamlandıktan sonra görülmek üzere Usul Hakemi tarafından seçildikten sonra muaccel olacak ve dolayısıyla başvuru, işlem ve yargılama için uygun şekilde tayin edilecektir. Aşamalı öncü işlem grupları şeklinde görülecek Tahkim Taleplerinin sayısını artırabilecek potansiyel yöntemlerin tartışılması da dahil olmak üzere Tarafların, süreçlerin verimli hale getirebilecek yöntemler hakkında toplanıp müzakere etmesi teşvik edilir. Taraflardan herhangi biri, ücretlerin azaltılması ve ertelenmesi ve prosedürlerin verimli hale getirilmesi konusunu NAM ile müzakere edebilir. Bir Toplu Başvuru davacısı iseniz ilgili zaman aşımı süreleri (veya ilgili sınırlama süreleri), Sözleşmenin 15a alt bölümünde yer alan gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecini başlattığınız tarihten başlayarak durdurulacaktır ve şayet öncül işlemlerin ilk grubu için seçilen Tahkim Taleplerine ait ilk Toplu Başvuru yapıldıysa, davalarınız, Tahkim Talebiniz öncü işlemlerdeki Tarafların vekili tarafından seçilene yahut öncü işlemler tamamlandıktan sonra Usul Hakemi tarafından seçilene kadar durdurulmuş olacaktır.Bu Sözleşmenin 17 numaralı bölümünde izin verilen bir yerde bulunan yetkili bir mahkeme bu alt bölümü tatbik yetkisine sahip olacaktır.

  3. Siz ve Tinder, tahkim ve asliye mahkemesi işlemlerinin bütünlüğüne taraflardan her birinin değer verdiği ve taraflar süreci, aralarındaki gerçek ve samimi anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözümü için kullanmak istedikleri konusunda mutabıktır. Siz ve Tinder, gerçek ve samimi Anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini sağlamak için iyi niyetli hareket etmeyi kabul etmektedir. Taraflar ayrıca bu Toplu Başvuru prosedürlerinin uygulanmasının, söz konusu davaların etkin ve adil bir şekilde yargılanması için tasarlandığı konusunda da mutabıktır.

15e. GELECEKTE OLABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE GERİYE DÖNÜK UYGULAMA

Bu 15 numaralı Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümü, bu Sözleşmeyi kabul etmenizden önce size veya Tinder'a karşı tahakkuk etmiş dava ve talepler ile bu Sözleşmeyi kabul etmenizden sonra size veya Tinder'a karşı tahakkuk etmiş talep ve davalar da dâhil olmak üzere Taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklar için geçerlidir. Bu Sözleşmedeki aksi yöndeki hiçbir hükme bakılmaksızın, siz bu Sözleşmeyi kabul etmeden önce size veya Tinder'a karşı tahakkuk etmiş dava ve talepler ile ilgili olarak bu 15 numaralı Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümünün geriye dönük uygulanmasından çekilebilirsiniz. Bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra 30 gün içerisinde tinderoptout@match.com e-posta adresi üzerinden bize yazılı bir bildirim göndererek çekilebilirsiniz. Lütfen müşteri hizmetleri ile ilgili sorularınızı tinderoptout@match.com e-posta adresine yönlendirmeyin, yanıtlanmayacaktır; bu gibi sorular  müşteri hizmetlerine yönlendirilmelidir. Hesabınıza/hesaplarınıza bağlı e-posta adresi veya telefon numarası gibi hesabınızı/hesaplarınızı belirlemeye yetecek bilgilere ve 15 numaralı Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümünün geriye dönük uygulanmasından çekildiğinizi belirten bir ifadeye yer vermeniz gerekir. Lütfen unutmayın: Bu 15 numaralı Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümünün geriye dönük olarak uygulanmasından çekilseniz bile yine de tahkim hükümleri, toplu davadan feragat ve geriye dönük uygulama hükümleri de dâhil daha önce kabul etmiş olduğunuz Anlaşmazlık Çözüm Bölümlerine ve Tahkim Prosedürlerine tâbi ve bağlı olmaya devam edersiniz. Ayrıca, bu değişikliklerin geriye dönük uygulanmasından çekilip çekilmediğinize bakılmaksızın Taraflar, bu Sözleşmeyi kabul ettikten sonra size veya Tinder'a karşı tahakkuk eden talep ve davalar, bu Anlaşmazlıkların Çözümü Bölümüne uygun şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

16. GEÇERLİ HUKUK

Anlaşmazlıklar, Teksas hukukuna ve Federal Tahkim Kanununa tabi olacaktır (kanunların yasakladığı hâller hariç).

Yasalar çatışması kurallarına bakılmaksızın bu Sözleşmeden veya Hizmetlerimizden doğan her türlü Anlaşmazlık ABD, Teksas kanunlarına, Bölüm 15'te yer alan Anlaşmazlıkların Çözüm Süreci ise Federal Tahkim Yasasına tabi olacaktır. 

AB ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda geçerli hukuk olarak Teksas kanunların seçimi sadece zorunlu bir tüketicinin korunması kanunu açık bir şekilde hukukun seçimi hükümlerini yasakladığı hallerde geçerli olmayacaktır. 

17. YARGILAMA YERİ/YETKİ ALANI SEÇİMİ

Yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, herhangi bir nedenle tahkim yargılaması yapılmamış tüm talep ve davaların yargılaması Teksas, Dallas County'de yapılmalıdır (asliye mahkemesine sunulmuş talepler veya AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre'de veya kanunun yasakladığı diğer yargı bölgelerinde ikamet eden kullanıcılar hariç).

Kanunların yasakladığı haller hariç, ilgili yasalara uygun şekilde kendi ülkelerinde dava açabilecek olan AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre'de yaşayan kullanıcılar da dâhil ve Bölüm 15'te belirtildiği gibi asliye mahkemesinde görülen dava ve talepler hariç, bu Sözleşmeden doğan talep ve davalar (15b numaralı alt bölümde yer alan toplu davadan feragat hükmüne yönelik itirazlar da dâhil), Hizmetlerimiz ile ilgili olarak veya herhangi bir başka nedenle asliye mahkemesine başvurulması ya da asliye mahkemesinde yargılaması yapılması gerekmeyen Tinder'la olan ilişkiniz ile bağlantılı talep ve davaların yargılaması münhasıran ABD, Texas, Dallas County'de bulunan federal ya da eyalet mahkemelerinde yapılacaktır. Siz ve Tinder Texas eyaletindeki mahkemelerin özel yargılama yetkisine muvafakat vermektesiniz ve bu mahkemelerin uygun olmayan yargı yeri iddialarından feragat etmektesiniz.

18. SİZİN TARAFINIZDAN TAZMİN

Fiil ve eylemlerinizden dolayı Tinder'a karşı bir dava veya talep yöneltilmesi durumunda Tinder'ı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

İlgili yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetlerimize erişmeniz yahut Hizmetlerimizi kullanmanızdan, Sizin İçeriklerinizden, diğer kullanıcılara yönelik tavırlarınızdan veya bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan, avukatlık ücretleri de dahil her türlü şikayet, talep, dava, zarar, kayıp, maliyet, sorumluluk ve masraflara karşı Tinder'ı, bağlı şirketlerimizi, ilgili yetkililerimizi, yöneticilerimizi, temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı tazmin etmeyi, savunmayı ve bu gibi zarar ve tazminattan beri tutmayı kabul etmektesiniz. BAZI YARGI ÇEVRELERİ TAZMİNATA İZİN VERMEMEKTEDİR, O NEDENLE BU MADDENİN BİR KISMI YA DA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

19. KOŞULLARIN KABULÜ

Hizmetlerimizi kullanarak işbu Sözleşme Koşullarını kabul etmiş oluyorsunuz.

Hizmetlerimizi mobil cihazlar, mobil uygulamalar veya bilgisayar üzerinden kullanarak (i) zaman zaman tarafımızca tadil edildiği şekliyle bu Koşullara, (ii) Gizlilik Politikamıza, Çerez Politikamıza, TopluluKurallarımıza ve Güvenlik İpuçlarımıza ve (iii) Satın Alım Sonrası Ortaya Çıkan İlave Koşullara bağlı ve tabi olmayı kabul etmektesiniz. Bu Sözleşme koşullarının hepsini kabul etmediğiniz takdirde Hizmetlerimizi kullanma hakkınız olmaz.

Atıfta bulunan kişi veya kurumlardan bahsedilirken, gerektiği şekilde, tüm zamir ve bunun varyasyonları hem erkek, dişi, nötr, tekil veya çoğul zamirleri de kapsıyor şekilde kabul edilmelidir. 

20. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu Sözleşme, daha önceki tüm anlaşma veya beyanların yerini alır.

Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Topluluk Kuralları ve Güvenlik İpuçları ve Satın Alım Sonrası Oluşan İlave Koşullar ile birlikte bu Koşullar, Hizmetlerimizin kullanımına dair siz ve Tinder arasındaki anlaşmanın tamamını içermektedir. Bu Koşullar, aramızdaki gerek yazılı gerekse sözlü daha evvelki tüm anlaşmaların, beyanların ve diğer mutabakatların yerine geçer. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı ya da tatbik edilemez addedilmesi durumunda Koşulların geri kalanı tamamen ve aynen yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir. Şirketin bu Koşullardan doğan herhangi bir hakkı kullanmaması ya da herhangi bir hükmü tatbik etmemesi, söz konusu haktan veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Tinder hesabınızın devredilebilir olmadığını ve hesabınız ve hesabınıza ait içeriklerle ilgili haklarınızın, yasalar aksini öngörmedikçe, vefatınızı müteakip sona ereceğini kabul etmektesiniz. Bu Koşullar kapsamında bahşedilen tüm hak ve lisanslar sizin tarafınızdan devir ve temlik edilemez, fakat bu hak ve lisanslar, herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımızca devir ve temlik edilebilir. Bu Koşulların bir sonucu olarak herhangi bir temsilcilik, ortaklık, ortak girişim, mütevelli (güvene dayalı) ilişkisi veya başka bir özel ilişki veya istihdam tesis edilmemektedir ve hiçbir şekilde Tinder adına herhangi bir beyanda bulunamaz veya Tinder üzerinde bağlayıcı bir tasarrufta bulunamazsınız.

21. BELİRLİ BÖLGELERDE YAŞAYANLAR İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

İsrail, Danimarka, Arizona, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Kuzey Carolina, Ohio, Rhode Island ve Wisconsin için özel koşullar geçerlidir.

New York'ta yaşayan aboneler için:

 • Hizmetler, herhangi bir sayıda "tavsiye" garantisi vermemektedir - aksine, Hizmetlerin işlevi, abonenin istediği kadar profil görebilmesini şeklindedir;

 • Aboneler; yazılı bildirimde bulunup bu yazılı bildirim Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA adresine teslim edildikten sonra bir yıla kadar aboneliklerini askıya alabilirler;

 • Bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve bilgilerinize nasıl erişebileceğiniz Bölüm 5'te ve Gizlilik Politikamızda ortaya konmuştur;

 • New York Arkadaş Bulma Hizmetleri Tüketici Hakları Bildirgesini (New York Dating Service Consumer Bill of Rights) buradan inceleyebilirsiniz;

Kuzey Carolina'da yaşayan aboneler için:

 • Kuzey Carolina Alıcı Haklarını buradan inceleyebilirsiniz.

Illinois, New York, Kuzey Carolina ve Ohio'da yaşayan aboneler için:

 • Hizmetlerimiz ABD'de geniş çapta kullanılmaktadır - Hizmetlerin kullanılabildiği-sunulduğu bir yer dışına taşındığınızı düşünüyorsanız lütfen Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA adresi üzerinden bizimle yazılı olarak iletişime geçin ve biz de alternatif hizmetler sunmaya veya bir para iadesi yapma hususunu sizinle birlikte değerlendiririz.

Illinois, Iowa,Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island ve Wisconsin'de yaşayan aboneler için:

İptal Etme Hakkınız - Abone olduğunuz tarihten sonraki üçüncü iş gününün gece yarısından önce dilediğiniz zaman herhangi bir ceza veya yükümlülük olmadan aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Abonelik sürenizin bitiminden önce vefat etmeniz halinde, terekeniz, üyeliğiniz için yapmış olduğunuz ve ölümünüzden sonraki süreye tahsis edilen herhangi bir ödemenin bu kısmının iadesine hak kazanacaktır. Abonelik sürenizin bitiminden önce (Hizmetlerimizi kullanamayacak şekilde) sakat kalmanız durumunda, sakat kaldığınız tarihten itibaren geçerli olan kısmını, yukarıdaki Bölüm 8'de açıklanan para iadesi isteğiyle aynı yöntemi kullanarak Şirkete bildirmeniz halinde geri alma hakkına sahip olacaksınız.

Danimarka'da yaşayan aboneler için:

 • İptal hakkınızı kullanmak istiyorsanız Ekteki standart iptal formunu doldurup gönderebilirsiniz. NOT: aboneliğinizi Apple üzerinden satın aldıysanız fesih ya da iptal bildirimi Apple'a gönderilmelidir. 

 • İptal hakkına ilişkin istisna: Önceden verdiğiniz açık izniniz ve iptal hakkınızdan feragat ettiğinize dair kabulle birlikte siparişin hazırlanması başladıysa fiziksel bir ortamla teslim edilmeyecek olan dijital bir içeriğin teslimini içeren bir siparişi iptal edemezsiniz. Bu; satın alınan Sanal Eşyalar için de geçerlidir. Bu tür satın alım işlemleri NİHAİDİR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ VEYA İADE EDİLEMEZ. Bu, örneğin, Sanal Eşyaların satın alımı için de geçerlidir. Bu tür satın alım işlemleri NİHAİDİR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ VEYA İADE EDİLEMEZ.

Ek 

Standart İptal Formu
(sadece Danimarka'da yaşayanlar için)

Alıcı:

MTCH Technology Services Limited,
Attn: Tinder Cancellations,
1 Hatch Street Upper,
Dublin 2, Ireland D02PY28,
E-posta: legaldept@gotinder.com.

İşbu vesileyle, aşağıdaki hizmetlerin sağlanmasına/verilmesine dair satın alım sözleşmesi ile bağlantılı cayma hakkımı kullanmak istediğimi beyan ederim.

Sipariş numarası:

Sipariş tarihi:

Müşterinin adı:

Müşterinin adresi:

Müşterinin e-posta adresi:

Müşterinin telefon numarası:

Tarih: