ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Được sửa đổi gần nhất vào ngày 01/08/2020

Thay đổi chính trong phiên bản này: chúng tôi đã cập nhật tên hợp pháp của mình thành MG Japan Services GK cho tất cả thành viên cư trú tại Nhật.

Để nhận được bản tóm tắt Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, hãy vào Tóm tắt các Điều khoản.

Chào mừng đến với Tinder. Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu, các Điều khoản sử dụng này sẽ áp dụng giữa bạn và:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology")
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Ireland

Nếu bạn sống tại Nhật Bản, các Điều khoản Sử dụng này sẽ áp dụng giữa bạn và:

MG Japan Services GK (“MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Nếu bạn cư trú ngoài khu vực Liên minh Châu Âu và Nhật Bản, những Điều khoản sử dụng này áp dụng cho bạn và:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

Các thuật ngữ ("chúng tôi", "chúng ta", "Công ty" hoặc "Tinder") ám chỉ MTCH Technology, MG Japan hoặc Match Group dựa trên quốc gia cư trú của bạn.

1. Chấp nhận Thoả thuận Điều khoản Sử dụng.

Bằng cách tạo tài khoản Tinder, cho dù thông qua thiết bị di động, ứng dụng di động hay máy tính (gọi chung là "Dịch vụ"), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi (i) các Điều khoản sử dụng này, (ii) Chính sách bảo mật, Chính sách cookie, Thủ tục Trọng tàicủa chúng tôi (nếu áp dụng cho bạn) và Lời khuyên an toàn, mỗi lời khuyên trong đó được kết hợp bằng cách tham chiếu trong Thỏa thuận này và (iii) mọi điều khoản được bạn tiết lộ và đồng ý khi bạn mua các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp trên Dịch vụ (gọi chung là "Thỏa thuận này"). Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

Đôi khi chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này và đối với Dịch vụ. Chúng tôi có thể thực hiện việc này vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng những thay đổi hoặc yêu cầu của pháp luật, các tính năng mới, hoặc thay đổi trong thực tiễn kinh doanh. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ được đăng tải trên Dịch vụ trong mục Cài đặt và trên cả gotinder.com, và bạn nên thường xuyên kiểm tra phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất là phiên bản áp dụng. Nếu những thay đổi này gồm các thay đổi cơ bản ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi này bằng các biện pháp hợp lý, có thể gồm thông báo qua Dịch vụ hoặc qua email. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực, nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sửa đổi.

2. Tính cách hợp lệ.

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để tạo một tài khoản trên Tinder và sử dụng Dịch vụ. Bằng cách tạo một tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn đại diện và đảm bảo rằng:

 • bạn có thể tạo thành một hợp đồng ràng buộc với Tinder.
 • bạn không phải là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật pháp Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thẩm quyền pháp lý hiện hành nào khác–có nghĩa là bạn không xuất hiện trong danh sách Những Quốc gia Bị cấm Đặc Biệt của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ hoặc đối mặt với bất kỳ sự ngăn cấm tương tự,
 • bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế, và
 • bạn chưa bao giờ bị kết án vì trọng tội hoặc phạm tội có thể bị truy tố (hoặc phạm tội ở mức độ nghiêm trọng tương đương), phạm tội về tình dục, hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến bạo lực, và rằng bạn không bị ghi danh là tội phạm ở bất kỳ hồ sơ tội phạm của bất kỳ bang nào, hồ sơ liên bang hoặc hồ sơ tội phạm tình dục địa phương.

3. Tài khoản của Bạn.

Để sử dụng Tinder, bạn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập Facebook của mình. Nếu làm vậy, bạn sẽ cho phép chúng tôi truy cập và sử dụng một số thông tin tài khoản Facebook nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ Facebook công khai của bạn. Để biết thêm thông tin liên quan đến các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng các thông tin đó, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của các thông tin đăng nhập của bạn mà bạn sử dụng để đăng ký Tinder, và bạn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo các thông tin này. Nếu bạn cho rằng ai đó đã có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

4. Sửa đổi dịch vụ và Ngừng sử dụng.

Tinder luôn nỗ lực để cải tiến Dịch vụ và mang đến cho bạn chức năng bổ sung mà bạn sẽ thấy hấp dẫn và hữu ích. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thêm các tính năng hoặc cải tiến sản phẩm mới theo thời gian cũng như loại bỏ một số tính năng và nếu các hành động này không ảnh hưởng nhiều đến các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn, chúng tôi có thể không thông báo cho bạn biết trước khi thực hiện. Chúng tôi thậm chí có thể đình chỉ Dịch vụ hoàn toàn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trước trừ khi các tình huống giảm nhẹ, chẳng hạn như các lo ngại về an toàn hoặc an ninh, ngăn cản chúng tôi làm như vậy.

Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách làm theo các hướng dẫn trong "Cài đặt" của Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tài khoản thanh toán của bên thứ ba, bạn sẽ cần phải quản lý các giao dịch mua trong ứng dụng qua tài khoản đó (ví dụ: iTunes, Google Play) để tránh thanh toán hóa đơn bổ sung. Tinder có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu công ty tin rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Khi chấm dứt như vậy, bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền mua hàng nào. Sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, Thỏa thuận này sẽ chấm dứt, ngoại trừ các quy định sau đây vẫn sẽ áp dụng cho bạn và Tinder: Mục 4, Mục 5 và Mục 12 đến 19.

5. An toàn; Tương tác của bạn với thành viên khác.

Dù Tinder cố gắng khuyến khích trải nghiệm của thành viên tôn trọng thông qua các tính năng như xác nhận kép mà chỉ cho phép các thành viên liên lạc nếu họ đã biểu lộ sự quan tâm lẫn nhau, nhưng không chịu trách nhiệm cho hành vi của bất kỳ thành viên nào đang sử dụng hoặc thoát khỏi Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng thận trọng trong tất cả các tương tác với các thành viên khác, đặc biệt nếu bạn quyết định liên lạc khi thoát khỏi Dịch vụ hoặc gặp mặt trực tiếp. Ngoài ra, bạn đồng ý xem xét và làm theo Lời khuyên An toàn của Tinder trước khi sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn không cung cấp thông tin tài chính của mình (ví dụ như thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng ), hoặc chuyển tiền hay gửi tiền, cho các thành viênkhác.

BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG TƯƠNG TÁC CỦA MÌNH VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC. BẠN HIỂU RẰNG TINDER KHÔNG TIẾN HÀNH KIỂM TRA LÝ LỊCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HOẶC ĐIỀU TRA LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN. TINDER KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI VIỆC THỰC THI CỦA CÁC THÀNH VIÊN.

6. Các Quyền Tinder Cấp cho Bạn.

Tinder cấp cho bạn giấy phép cá nhân, toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, và không thể cấp phép phụ để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và hưởng các quyền lợi của Dịch vụ theo ý định của Tinder và được phép bởi Thỏa thuận này. Do đó, bạn đồng ý không:

 • sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào có trong Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • sao chép, sửa đổi, truyền tải, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, tận dụng, hoặc sao chụp bằng bất kỳ cách nào đối với bất kỳ các tài liệu, hình ảnh, thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ có bản quyền, hoặc tài sản trí tuệ, nội dung hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập thông qua Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tinder.
 • diễn đạt hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào mà bạn thực hiện là được xác nhận bởi Tinder.
 • sử dụng robot, bot, nhện, trình thu thập dữ liệu, trình quét, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web, proxy hoặc thiết bị tự động hoặc thủ công khác, phương pháp hoặc quy trình để truy cập, truy xuất, lập chỉ mục, "khai thác dữ liệu" hoặc dùng bất kỳ phương thức nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ.
 • sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây trở ngại, phá hoại hoặc ảnh hưởng xấu đến Dịch vụ hoặc các máy chủ hay mạng kết nối với Dịch vụ.
 • tải lên virut hay mã độc hại khác hoặc xâm phạm tính bảo mật của Dịch vụ.
 • giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các ký hiệu nhận dạng nhằm che dấu nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ.
 • "làm giả" hoặc "sao chép" bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tinder.
 • sử dụng thẻ meta hoặc mã hay các thiết bị khác có chứa bất kỳ tham chiếu nào đến Tinder hoặc Dịch vụ (hay bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng hoặc khẩu hiệu của Tinder) để chuyển hướng bất kỳ người nào vào bất kỳ trang web nào khác vì bất cứ mục đích nào.
 • sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép phụ, dịch, bán, thiết kế đối chiếu, giải mã, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc xúi giục người khác làm như vậy.
 • sử dụng hoặc phát triển bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba tương tác với Dịch vụ hoặc Nội dung hay thông tin của thành viên khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • sử dụng, truy cập, hoặc xuất bản giao diện lập trình ứng dụng Tinder mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng Dịch vụ hoặc bất kỳ hệ thống hay mạng nào của chúng tôi.
 • khuyến khích hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào vi phạm Thỏa thuận này.

Công ty có thể điều tra và thực hiện mọi hành động pháp lý sẵn có để đối phó với việc sử dụng Dịch vụ trái pháp luật và/ hoặc trái phép, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản của bạn.

Bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể tự động tải xuống và cài đặt các nâng cấp, cập nhật hoặc các tính năng mới khác. Bạn có thể điều chỉnh các lượt tải xuống tự động này thông qua cài đặt của thiết bị của bạn.

7. Các quyền bạn cấp cho Tinder.

Bằng cách tạo tài khoản, bạn cấp cho Tinder quyền và giấy phép mang tính toàn cầu, có thể chuyển nhượng, cấp phép bổ sung, miễn phí bản quyền để tổ chức, lưu trữ, sử dụng, sao chép, hiển thị, tái tạo, chuyển thể, biên tập, xuất bản, sửa đổi và phân phối thông tin mà bạn ủy quyền chúng tôi truy cập từ Facebook, cũng như mọi thông tin bạn đăng, tải lên, hiển thị hoặc cho phép khả dụng khác (gọi chung là "đăng") trên Dịch vụ hoặc truyền tới các thành viên khác (gọi chung là "Nội dung"). Giấy phép của Tinder cho Nội dung của bạn sẽ không độc quyền, ngoại trừ việc giấy phép của Tinder sẽ độc quyền đối với các tác phẩm phái sinh được sáng tạo thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Ví dụ, Tinder sẽ có giấy phép độc quyền đối với các ảnh chụp màn hình của Dịch vụ có chứa Nội dung của bạn. Ngoài ra, để Tinder có thể ngăn việc sử dụng Nội dung của bạn bên ngoài Dịch vụ, bạn cho phép Tinder, nhân danh bạn, thực hiện các biện pháp liên quan đến việc vi phạm việc sử dụng Nội dung mà thành viên khác hoặc bên thứ ba lấy từ Dịch vụ. Việc này thể hiện rõ ràng quyền hạn, nhưng không phải nghĩa vụ, thay mặt bạn gửi các thông báo theo mục 17 U.S.C. § 512(c)(3) (ví dụ Thông báo Gỡ bỏ DMCA nếu Nội dung của bạn được bên thứ ba ngoài Dịch vụ lấy và sử dụng. Giấy phép của chúng tôi đối với Nội dung của bạn là đối tượng về các quyền hạn của bạn theo luật hiện hành (ví dụ các luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp Nội dung chứa thông tin cá nhân theo định nghĩa của các luật này) và chỉ dành cho mục đích hạn chế về việc vận hành, phát triển, cung cấp và cải tiến Dịch vụ, nghiên cứu và phát triển các dịch vụ mới. Bạn đồng ý rằng mọi Nội dung bạn đặt hoặc ủy quyền cho chúng tôi đặt trên Dịch vụ có thể được xem bởi các thành viên khác và có thể được xem bởi bất kỳ người nào truy cập hoặc tham gia Dịch vụ (chẳng hạn như các cá nhân có thể nhận Nội dung được chia sẻ từ các thành viên Tinder khác).

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn gửi khi tạo tài khoản, bao gồm thông tin được gửi từ tài khoản Facebook của bạn, là chính xác và trung thực và bạn có quyền đăng tải Nội dung trên Dịch vụ và cấp phép cho Tinder nói trên.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát hoặc xem xét bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng như là một phần của Dịch vụ. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, rằng theo phán định riêng của chúng tôi là vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho danh tiếng của Dịch vụ.

Khi giao tiếp với đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý phải tôn trọng và tử tế. Nếu chúng tôi cảm thấy rằng hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên nào khác của chúng tôi vào bất cứ lúc nào là đe dọa hoặc gây khó chịu, thì chúng tôi có quyền chấm dứt ngay tài khoản của bạn.

Xét đến việc Tinder cho phép bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ. Bằng cách gửi các đề xuất hoặc phản hồi đến Tinder về Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Tinder có thể sử dụng và chia sẻ thông tin phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.

Xin lưu ý rằng Tinder có thể truy cập, lưu trữ và công bố thông tin và Nội dung tài khoản của bạn nếu pháp luật yêu cầu, bằng cách thực hiện thỏa thuận của công ty với bạn hoặc khi tin chắc rằng việc truy cập, lưu trữ hoặc công bố đó thỏa mãn lợi ích hợp pháp, bao gồm để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Thỏa thuận; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất cứ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (iv) đáp ứng yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Công ty hoặc bất kỳ người nào khác.

8. Quy tắc cộng đồng.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.
 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích gây hại hoặc bất chính nào
 • sử dụng Dịch vụ nhằm gây thiệt hại cho Tinder
 • vi phạm Hướng dẫn về Cộng đồng của chúng tôi, tài liệu thường xuyên được cập nhật.
 • spam, gạ tiền hoặc lừa đảo bất kỳ thành viên nào.
 • giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc đăng bất kỳ hình ảnh nào của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 • bắt nạt, "theo dõi", đe dọa, tấn công, quấy rối, ngược đãi hoặc phỉ báng bất kỳ ai.
 • đăng bất kỳ Nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ ai, bao gồm quyền công khai, quyền riêng tư, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền theo hợp đồng khác.
 • đăng tải bất kỳ Nội dung nào có ngôn từ thù địch, mang tính đe dọa, có nội dung khiêu dâm
 • đăng tải bất kỳ Nội dung nào có tính chất kích động bạo lực; hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh hoặc minh họa bạo lực.
 • đăng bất kỳ Nội dung nào khuyến khích phân biệt chủng tộc, cố chấp, hận thù hoặc gây hại thể chất tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào.
 • nài xin mật khẩu vì bất kỳ mục đích nào hoặc thông tin nhận dạng cá nhân vì mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ các thành viên khác hoặc phổ biến thông tin cá nhân của người khác mà không được sự cho phép của người đó.
 • sử dụng tài khoản của thành viên khác, chia sẻ tài khoản với thành viên khác hoặc duy trì nhiều tài khoản.
 • tạo một tài khoản khác nếu chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn, trừ khi bạn có sự cho phép của chúng tôi.

Tinder có quyền điều tra và/ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không hoàn tiền bất kỳ khoản mua hàng nào nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, sử dụng sai Dịch vụ hoặc hành xử theo cách mà Tinder coi là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, bao gồm các hành động hoặc thông tin liên lạc phát sinh trên hoặc ngoài Dịch vụ.

9. Nội dung của các thành viên khác.

Mặc dù Tinder có quyền xem xét và xóa Nội dung vi phạm Thỏa thuận này, Nội dung đó thuộc trách nhiệm của duy nhất thành viên đăng nó và Tinder không thể đảm bảo rằng tất cả Nội dung sẽ tuân thủ Thỏa thuận này. Nếu bạn thấy Nội dung trên Dịch vụ vi phạm Thỏa thuận này, vui lòng báo cáo nội dung đó ngay trong Dịch vụ hoặc qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

10. Mua hàng.

Khái quát. Thỉnh thoảng, Tinder có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để mua ("mua trong ứng dụng") thông qua iTunes, Google Play, thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán trực tiếp cho Tinder hoặc các nền tảng thanh toán khác được Tinder ủy quyền. Nếu bạn chọn thực hiện mua hàng trong ứng dụng, bạn sẽ được nhắc xác nhận mua hàng với nhà cung cấp phương thức thanh toán hiện hành và phương thức thanh toán của bạn (có thể là thẻ của bạn hoặc tài khoản bên thứ ba như Google Play hoặc iTunes) ("Phương thức thanh toán của bạn") sẽ bị tính phí khi thao tác mua hàng trong ứng dụng với mức giá được hiển thị tới bạn dành cho (các) dịch vụ bạn đã chọn cũng như mọi khoản thuế bán hàng hoặc thuế tương tự có thể được áp dụng cho các khoản thanh toán của bạn và bạn ủy quyền cho Tinder hoặc tài khoản bên thứ ba tính phí cho bạn sao cho phù hợp. Nếu bạn mua đăng ký định kỳ tự động định kỳ thông qua thao tác mua hàng trong ứng dụng, Phương thức thanh toán của bạn sẽ tiếp tục được lập hóa đơn để đăng ký cho đến khi bạn hủy. Sau thời gian cam kết đăng ký ban đầu của bạn và một lần nữa sau bất kỳ thời gian đăng ký tiếp theo nào, đăng ký của bạn sẽ tự động tiếp tục trong một khoảng thời gian bổ sung tương đương, vớimức giá bạn đã đồng ý khi đăng ký.

Gia hạn tự động; Thanh toán thẻ tự động

Đăng ký được tự động gia hạn cho đến khi bạn chấm dứt hoặc hủy đăng ký. Khi đăng ký, Phương thức Thanh toán của bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng trước không muộn hơn 24 giờ so với ngày mua ban đầu với mức giá đã thống nhất khi đăng ký. Thông tin thanh toán thẻ của bạn sẽ được lưu trữ và sau đó được sử dụng cho thanh toán thẻ tự động theo Thỏa thuận.

Khiếu nại về khoản thanh toán đã được thực hiện phải được chuyển đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng nếu bạn được Tinder trực tiếp thanh toán hoặc qua tài khoản bên thứ ba có liên quan như iTunes. Bạn cũng có thể khiếu nại bằng cách liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, những người có thể cung cấp thêm thông tin về các quyền của bạn cũng như giới hạn thời gian phù hợp.

Bạn có thể rút lại vô điều kiện sự đồng ý của bạn đối với dịch vụ thanh toán thẻ tự động bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Cài đặt trên Tinder hoặc tài khoản bên thứ ba có liên quan, nhưng xin lưu ý rằng bạn vẫn có nghĩa vụ phải trả mọi khoản tiền chưa thanh toán.

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc chấm dứt đăng ký, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba (hoặc Cài đặt trên Tinder) và làm theo hướng dẫn để chấm dứt hoặc hủy đăng ký của bạn, ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản của bạn với chúng tôi hoặc đã xóa ứng dụng Tinder khỏi thiết bị của bạn. Việc xóa tài khoản trên Tinder hoặc xóa ứng dụng Tinder khỏi thiết bị sẽ không chấm dứt hoặc hủy đăng ký của bạn; Tinder sẽ giữ lại tất cả các khoản tiền được tính cho Phương thức Thanh toán của bạn cho đến khi bạn chấm dứt hoặc hủy đăng ký trên Tinder hoặc tài khoản bên thứ ba tùy từng trường hợp. Trong trường hợp chấm dứt hoặc hủy đăng ký, bạn có thể sử dụng đăng ký của mình cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại và đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn sau đó.

Điều khoản bổ sung được áp dụng nếu bạn thanh toán trực tiếp với Tinder bằng Phương thức thanh toán của mình. Nếu bạn thanh toán trực tiếp cho Tinder, Tinder có thể sửa bất kỳ lỗi thanh toán hóa đơn hoặc sai sót nào mà trang này gây ra ngay cả sau khi đã yêu cầu hoặc nhận thanh toán. Nếu bạn thực hiện khoản bồi hoàn hoặc hủy giao dịch thanh toán được thực hiện bằng Phương thức thanh toán của mình, Tinder có thể tự ý chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán của mình bằng cách truy cập Tinder và vào mục Cài đặt. Nếu khoản thanh toán không được thực hiện thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc các lý do khác, và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức Thanh toán, chấm dứt hoặc hủy đăng ký của mình, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đối với mọi khoản tiền chưa nộp và ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục xuất hóa đơn theo Phương thức Thanh toán nếu được cập nhật. Điều này có thể dẫn đến việc thay đổi ngày thanh toán của bạn. Ngoài ra, bạn cho phép chúng tôi được cập nhật ngày hết hạn hoặc thay thế và số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ do tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cung cấp. Các điều khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên Phương thức thanh toán của bạn và có thể được xác định theo thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính, tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán bạn đã chọn. Nếu cư trú bên ngoài Châu Mỹ, bạn đồng ý rằng khoản thanh toán của bạn cho Tinder sẽ được thực hiện thông qua Công ty TNHH MTCH Technology Services.

Super Likes và các Vật phẩm Ảo khác. Thỉnh thoảng, bạn có thể mua một giấy phép hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép bổ sung, có thể hủy ngang để sử dụng "các vật phẩm ảo", bao gồm nhưng không giới hạn ở Super Likes (gọi chung là "Vật phẩm ảo"). Số lượng Vật phẩm ảo còn lại được hiển thị trong tài khoản của bạn không thể chuyển thành số dư trong thế giới thực hoặc phản ánh bất kỳ giá trị được lưu trữ nào mà thay vào đó sẽ tạo thành chỉ số đo lường phạm vi giấy phép của bạn. Các vật phẩm ảo không phát sinh chi phí khi không được sử dụng, tuy nhiên, giấy phép được cấp cho bạn trong Vật phẩm ảo sẽ chấm dứt theo các điều khoản của Thỏa thuận này, khi Tinder ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn bị đóng hoặc chấm dứt. Tinder có quyền tính phí quyền truy cập hoặc sử dụng Vật phẩm ảo và/hoặc có thể phân phối Vật phẩm ảo dưới hình thức có hoặc không tính phí. Tinder có thể quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi hoặc loại bỏ các Vật phẩm ảo bất cứ lúc nào. Tinder sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp Tinder thực hiện các quyền nêu trên. Các vật phẩm ảo chỉ có thể được đổi thông qua Dịch vụ. TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG MUA VÀ ĐỔI CÁC VẬT PHẨM ẢO ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI. Việc cung cấp các Vật phẩm ảo để sử dụng trong Dịch vụ là một dịch vụ bắt đầu ngay khi có sự chấp nhận mua các Vật phẩm ảo đó. BẠN XÁC NHẬN RẰNG TINDER KHÔNG PHẢI HOÀN LẠI TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN VẬT PHẨM ẢO VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ VÀ BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN HOẶC BỒI THƯỜNG KHÁC CHO VẬT PHẨM ẢO KHÔNG SỬ DỤNG KHI TÀI KHOẢN BỊ ĐÓNG, CHO DÙ VIỆC ĐÓNG ĐÓ LÀ TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ NGUYỆN.

Hoàn tiền. Nhìn chung, tất cả chi phí mua hàng sẽ không được hoàn lại, và bạn sẽ không được hoàn lại hoặc ghi có cho khoảng thời gian đã sử dụng một phần. Chúng tôi có thể chấp nhận một ngoại lệ nếu là yêu cầu hoàn tiền dành cho gói đăng ký được đưa ra trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày giao dịch, hoặc nếu pháp luật hiện hành trong khu vực pháp lý của bạn quy định về việc hoàn lại tiền.

Đối với người đăng ký cư trú tại Liên minh Châu Âu hay Khu vực Kinh tế Châu Âu, theo pháp luật địa phương, bạn được hoàn lại toàn bộ số tiền mà không cần nêu lí do trong vòng 14 ngày sau khi gói đăng ký có hiệu lực. Vui lòng lưu ý rằng khoảng thời gian 14 ngày tính từ ngày gói đăng ký bắt đầu hiệu lực.

Các khoản mua Vật phẩm ảo là CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ.

Để yêu cầu hoàn tiền:
Nếu bạn đã đăng ký bằng ID Apple của mình, việc hoàn tiền sẽ được Apple xử lý chứ không phải Tinder. Để yêu cầu hoàn tiền, hãy truy cập iTunes, nhấn vào ID Apple của bạn, chọn Lịch sử mua hàng, tìm giao dịch và nhấn "Báo cáo sự cố". Bạn cũng có thể gửi yêu cầu tại https://getsupport.apple.com.

Nếu bạn đã đăng ký bằng tài khoản Google Play Store hoặc trực tiếp trên Tinder: vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng theo số đơn hàng của bạn để Google Play Store (bạn có thể tìm số đơn hàng trong email xác nhận đơn hàng hoặc đăng nhập vào Google Wallet) hoặc Tinder (bạn có thể tìm thấy nội dung này trong email xác nhận). Bạn cũng có thể gửi thư hoặc cung cấp thông báo có chữ ký và đề ngày nêu rằng bạn, người mua, sẽ hủy thỏa thuận này hoặc sử dụng từ ngữ mang ý nghĩa tương tự. Vui lòng ghi rõ địa chỉ email hoặc số điện thoại liên kết với tài khoản của bạn cùng với số đơn đặt hàng của bạn. Thông báo này sẽ được gửi tới: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, Hoa Kỳ.

Nếu bạn sử dụng quyền hủy (ngoại trừ các giao dịch mua được thực hiện thông qua Apple ID do Apple kiểm soát), chúng tôi sẽ hoàn lại (hoặc yêu cầu Google hoàn lại) tất cả các khoản thanh toán nhận được từ bạn, không chậm trễ và trong mọi trường hợp không vượt quá 14 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo về quyết định hủy Thỏa thuận của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện việc hoàn trả này bằng cách sử dụng cùng một phương tiện thanh toán như bạn đã sử dụng trong giao dịch ban đầu. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc hoàn trả.

Bạn không thể hủy đơn đặt hàng nội dung kỹ thuật số không được phân phối trên phương tiện thực tế khi quá trình xử lý đơn hàng đã bắt đầu với sự đồng ý và xác nhận trước đó rằng bạn sẽ mất quyền hủy bỏ. Điều này áp dụng, ví dụ, đối với việc mua Vật phẩm ảo. Điều đó có nghĩa là các giao dịch mua đó là QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI.

Định giá. Tinder tiến hành công việc kinh doanh trên toàn cầu và cung cấp dịch vụ cho một cộng đồng thành viên đa dạng. Biểu phí của chúng tôi có thể thay đổi theo vùng, thời lượng đăng ký, kích thước gói, các chương trình khuyến mãi trong ứng dụng gần đây và các yếu tố khác. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các tính năng và mức giá mới để cung cấp cho các thành viên các chức năng và tùy chọn thanh toán tăng thêm nếu họ chọn sử dụng chúng.

11. Thông báo và Thủ tục để đưa ra tuyên bố vi phạm bản quyền.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép và đăng trên Dịch vụ theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại diện Bản quyền của chúng tôi với các thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc vật lý của người có thẩm quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
 • mô tả nơi mà bạn cho rằng đang vi phạm nằm trên Dịch vụ (và mô tả đó phải đủ hợp lý để cho phép chúng tôi tìm ra người bị cáo buộc là vi phạm);
 • thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;
 • một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện, hoặc pháp luật cho phép; và
 • một tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin nói trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền phải được cung cấp cho Đại lý Bản quyền của Công ty qua email theo địa chỉ copyright@match.com, qua điện thoại theo số (+1) 214-576-3272 hoặc qua thư đến địa chỉ sau:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder sẽ chấm dứt tài khoản của người tái phạm.

12. Tuyên bố miễn trách.

TINDER CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG CẤP BẢO HÀNH THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC RÕ RÀNG, NGỤ Ý, PHÁP ĐỊNH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG ĐÓ), BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. TINDER KHÔNG CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG (A) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (B) BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (C) BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN CÓ ĐƯỢC TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ LÀ CHÍNH XÁC.

TINDER KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ BẠN HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA ĐĂNG TẢI, GỬI HOẶC NHẬN THÔNG QUA DỊCH VỤ. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ ĐƯỢC TRUY CẬP THEO Ý CỦA BẠN VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO.

13. Dịch vụ của bên thứ ba.

Dịch vụ có thể chứa các quảng cáo và khuyến mại được cung cấp bởi các bên thứ ba và các liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên khác. Tinder không chịu trách nhiệm về tính khả dụng (hoặc không khả dụng) của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài như vậy. Nếu bạn quyết định tương tác với các bên thứ ba được tạo sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, thì các điều khoản của bên đó sẽ chi phối mối quan hệ của họ với bạn. Tinder không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các điều khoản hoặc hành động của bên thứ ba.

14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TINDER, CÁC CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN, NHÀ CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA MÌNH KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, RĂN ĐE, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TỔN THẤT LỢI NHUẬN, CHO DÙ PHÁT SINH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HOẶC MỌI MẤT MÁT DỮ LIỆU, SỬ DỤNG, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC, DO: (I) QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG VIỆC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ, (II) HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA THÀNH VIÊN KHÁC HOẶC CÁC BÊN THỨ BA TRÊN, THÔNG QUA, HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (III) TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA BẠN, NGAY CẢ KHI TINDER ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TINDER SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VÌ MỌI KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN PHẢI CHI TRẢ CHO TINDER, NẾU CÓ, ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ 100 USD TRONG QUÁ TRÌNH BẠN SỞ HỮU MỘT TÀI KHOẢN.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRONG KHOẢN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

15. Trọng tài, Miễn trừ Kiện Tập thể, và Miễn trừ Bồi thẩm đoàn.

Trừ thành viên cư trú trong Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu và những nơi khác mà bị pháp luật hiện hành ngăn cấm:

 1. Các phương tiện độc quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm mọi vi phạm bị cáo buộc) hoặc Dịch vụ cần được TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC do JAM quản lý theo Quy tắc Trọng tài Sắp xếp hợp lý của JAM& Các thủ tục, ngoại trừ được sửa đổi bởi Thủ tục Trọng tài của chúng tôi. Một ngoại lệ đối với tính độc quyền của trọng tài là một trong hai bên có quyền đưa ra khiếu nại cá nhân đối với bên kia tại một tòa án đặc biệt xử các vụ kiện nợ nhỏ (tòa tiểu tụng) có thẩm quyền tài phán, hoặc, nếu trình đơn ra trọng tài, bên phản hồi có thể yêu cầu thực hiện tiến trình giải quyết tranh chấp tại tòa án như thế nếu khiếu nại đó thuộc thẩm quyền tài phán của tòa tiểu tụng. Nếu yêu cầu thực hiện tiến trình giải quyết tại tòa tiểu tụng được đưa ra trước khi chỉ định một trọng tài viên, thủ tục trọng tài đó sẽ dừng về mặt hành chính. Nếu yêu cầu thực hiện tiến trình giải quyết tại tòa tiểu tụng được đưa ra sau khi chỉ định một trọng tài viên, trọng tài viên sẽ xác định xem liệu tranh chấp nên tiếp tục thủ tục trọng tài hay nên được quyết định tại tòa án đó. Việc phân xử đó sẽ chỉ được thực hiện bằng các tài liệu đệ trình, trừ khi bạn hoặc Tinder chọn rút lại quyền đối với việc phán xử bằng lời nói trước Trọng tài. Nhưng dù bạn chọn thủ tục trọng tài hay tòa tiểu tụng bạn đều đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bắt đầu, hoặc duy trì, hoặc tham gia hoạt động khởi tố tập thể, trọng tài tập thể chống lại Công ty hoặc hành động khởi tố đại diện hoặc thủ tục xúc tiến kiện tụng nào khác chống lại Tinder.
 2. Bằng cách sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý với thỏa thuận trọng tài nêu trên. Khi làm vậy, BẠN ĐÃ TỪ BỎ QUYỀN RA TOÀ để đòi quyền hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào giữa bạn và Công ty (ngoại trừ các vấn đề có thể được đưa ra small claims court). BẠN CŨNG TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG KHỞI TỐ TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC XÚC TIẾN KIỆN TỤNG TẬP THỂ KHÁC CỦA MÌNH. Nếu bạn đòi quyền khiếu nại chống lại Tinder bên ngoài tòa tiểu tụng (và Tinder không yêu cầu chuyển khiếu nại tới một tòa án như vậy), các quyền của bạn sẽ được xác định bởi TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG LẬP, CHỨ KHÔNG PHẢI THẨM PHÁN HAY BỒI THẨM ĐOÀN, và trọng tài viên sẽ xác định tất cả các khiếu nại và tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục trọng tài của tranh chấp đó. Bạn có quyền được xét xử công bằng trước trọng tài viên. Trọng tài viên nói chung có thể đưa ra mọi sự bồi thường mà nguyên đơn yêu cầu mà tòa án có thể, bao gồm khả năng yêu cầu tiến hành phiên điều trần để nghe kiến nghị bác đơn (có thể bao gồm một kiến nghị bác đơn dựa trên lời biện hộ của các bên, cũng như một kiến nghị bác đơn dựa trên lời biện hộ của các bên kèm theo bằng chứng đã nộp), nhưng bạn cần lưu ý rằng các thủ tục tố tụng trọng tài thường đơn giản và hợp lý hơn so với các phiên tòa và các thủ tục tố tụng tư pháp khác. Các quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại tòa án và có thể bị tòa án lật lại chỉ vì những lý do rất hạn chế. Để biết chi tiết về thủ tục trọng tài, hãy xem Thủ tục Trọng tài của chúng tôi.
 3. Mọi thủ tục thi hành thỏa thuận trọng tài này, bao gồm bất kỳ thủ tục nào giúp xác nhận, sửa đổi, hoặc bãi bỏ một phán quyết trọng tài, có thể được bắt đầu tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong trường hợp thỏa thuận trọng tài này vì bất kỳ lý do nào bị coi là không thể thi hành, thì mọi kiện tụng chống lại Công ty (trừ các vụ khiếu kiện nhỏ) có thể được bắt đầu chỉ ở các tòa án liên bang hoặc tiểu bang nằm ở Hạt Dallas, Texas. Bằng cách này bạn đồng ý một cách không thể hủy bỏ được với thẩm quyền của các tòa án đó vì các mục đích như vậy.
 4. Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến của Ủy ban Châu Âu có sẵn trong http://ec.europa.eu/odr. Tinder không tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước một thực thể trọng tài người tiêu dùng dành cho các thành viên cư trú trong Khu vực Kinh tế EU hoặc Châu Âu.

16. Luật điều chỉnh.

Đối với các thành viên cư trú trong Khu vực Kinh tế EU hoặc Châu Âu hoặc bất kỳ nơi nào mà thủ tục trọng tài của chúng tôi bị cấm theo luật, luật pháp của Texas, Hoa Kỳ, ngoại trừ các quy tắc luật xung đột của Texas, sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ. Dù đã đề cập đến ở trên, Thỏa thuận về trọng tài trong Mục 15 sẽ chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Trọng tài Liên bang. Để tránh nghi ngờ, việc lựa chọn pháp luật điều chỉnh của Texas sẽ không thay thế cho bất kỳ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc nào trong các khu vực pháp lý như vậy.

17. Địa điểm.

Ngoại trừ các thành viên cư trú tại Khu vực Kinh tế EU hoặc Châu Âu, những người có thể đưa ra yêu cầu bồi thường tại quốc gia cư trú của họ theo luật hiện hành và ngoại trừ các khiếu nại có thể được đưa ra tòa tiểu tụng có thẩm quyền phù hợp, tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan Thỏa thuận này, với Dịch vụ hoặc mối quan hệ của bạn với Tinder rằng vì bất kỳ lý do gì không được đưa ra phân xử trọng tài đều sẽ chỉ được tiến hành kiện tụng tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Bạn và Tinder thống nhất việc thực thi thẩm quyền cá nhân tại các tòa án trong phạm vi bang Texas và miễn trừ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào nơi mà các phiên tòa như vậy biến thành diễn đàn bất lợi.

18. Trách nhiệm bồi thường của bạn.

Bạn đồng ý, trong phạm vi cho phép theo pháp luật hiện hành, bồi thường, bảo vệ và giữ cho Tinder, các chi nhánh của chúng tôi, các viên chức, giám đốc, đại diện, và nhân viên tương ứng của họ và của chúng tôi khỏi và trước bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thiệt hại, tổn thất, án phí, trách nhiệm pháp lý và các chi phí, bao gồm phí luật sư, do, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cách thức nào giúp bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Nội dung của Dịch vụ, hoặc việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

19. Điều khoản toàn bộ thỏa thuận; Khác.

Thỏa thuận này, cùng với Chính sách Bảo mật, Chính sách cookie, Lời khuyên an toàn, Thủ tục trọng tài (nếu có thể áp dụng cho bạn) và mọi điều khoản được bạn tiết lộ và đồng ý nếu bạn mua các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp trên Dịch vụ, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tinder liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, thì phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực. Việc Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó. Bạn đồng ý rằng tài khoản Tinder của bạn là không thể chuyển nhượng và tất cả các quyền của bạn đối với tài khoản của mình và Nội dung của tài khoản sẽ chấm dứt sau khi bạn chết. Không có cơ quan, quan hệ đối tác, liên danh hoặc việc làm nào được tạo ra như là kết quả của Thỏa thuận này và bạn không thể nhân danh Tinder để trở thành đại diện hoặc ràng buộc Tinder theo bất kỳ hình thức nào.