ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sửa đổi lần cuối vào ngày 19/11/2021

Thay đổi chính trong phiên bản này: Chúng tôi đã làm rõ rằng MTCH Technology Services Limited, đơn vị vận hành các trụ sở ở châu Âu của chúng tôi, chịu trách nhiệm cho dịch vụ của chúng tôi tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

Để nhận được bản tóm tắt Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, hãy vào Tóm tắt các Điều khoản.

Chào mừng đến với Tinder. Nếu bạn sống tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh, hoặc Thụy Sĩ, các Điều khoản Sử dụng này được áp dụng giữa bạn và:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Nếu bạn sống tại Nhật Bản, các Điều khoản Sử dụng này sẽ được áp dụng giữa bạn và:

MG Japan Services GK (“MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Nhật Bản

Nếu bạn sống bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Nhật Bản, các Điều khoản Sử dụng này được áp dụng giữa bạn và:

Match Group, LLC ("Match Group")
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, USA

Các cụm từ ("chúng tôi", "chúng ta", "Công ty" hoặc "Tinder") chỉ MTCH Technology, MG Japan hoặc Match Group dựa trên quốc gia cư trú của bạn.

1. Chấp nhận Thoả thuận Điều khoản Sử dụng.

Bằng việc tạo tài khoản Tinder, dù thông qua thiết bị di động, ứng dụng di động hay máy tính (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi (i) các Điều khoản Sử dụng này, (ii) Chính sách Quyền riêng tư, Chính sách Cookie, Thủ tục Trọng tài của chúng tôi (nếu áp dụng cho bạn), Lời khuyên An toànNguyên tắc Cộng đồng, mỗi nội dung này đều được đưa vào Thỏa thuận này theo hình thức tham chiếu và (iii) bất kỳ điều khoản nào mà bạn tiết lộ và đồng ý nếu bạn mua các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp trên Dịch vụ (gọi chung là & "Thỏa thuận"). Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể tiến hành các thay đổi với Thỏa thuận và Dịch vụ này. Chúng tôi có thể thực hiện điều này vì nhiều lý do, bao gồm phản ánh những thay đổi hoặc yêu cầu về pháp luật, các tính năng mới hoặc những thay đổi trong phương thức kinh doanh. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ được đăng tải trên phần Dịch vụ trong mục Cài đặt và cả trên gotinder.com, và bạn nên thường xuyên kiểm tra phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất chính là phiên bản được áp dụng. Nếu việc thay đổi bao gồm những thay đổi trực tiếp liên quan đến thỏa thuận về quyền hoặc nghĩa vụ của bạn, chúng tôi sẽ báo trước cho bạn tối thiểu 30 ngày (trừ phi chúng tôi không thể làm điều này theo luật hiện hành) bằng các cách thức hợp lý. Các cách thức này có thể bao gồm thông báo qua Dịch vụ hoặc qua email. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực, thì tức là bạn đồng ý với Thỏa thuận sửa đổi.

2. Điều kiện ử dụng.

Bạn không được phép tạo tài khoản hoặc truy cập hay sử dụng Dịch vụ hoặc các hệ thống có chứa Dịch vụ đó trừ khi tất cả những điều sau đây đều đúng:

 • bạn đủ từ 18 tuổi trở lên.
 • bạn có thể tạo một hợp đồng ràng buộc với Tinder,
 • bạn không phải là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào khác (ví dụ: bạn không xuất hiện trong danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc phải chịu bất kỳ lệnh cấm tương tự nào khác),
 • bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế, và
 • bạn chưa bao giờ bị kết án vì trọng tội hoặc phạm tội có thể bị truy tố (hoặc phạm tội ở mức độ nghiêm trọng tương đương), phạm tội về tình dục, hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến bạo lực, và bạn không bị ghi danh là tội phạm ở bất kỳ hồ sơ tội phạm của bất kỳ bang nào, hồ sơ liên bang hoặc hồ sơ tội phạm tình dục địa phương.

3. Tài khoản của Bạn.

Để sử dụng Tinder, bạn có thể đăng nhập bằng nhiều cách, bao gồm cả đăng nhập qua Facebook. Nếu chọn sử dụng Facebook của mình để đăng nhập, bạn cho phép chúng tôi truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định của tài khoản Facebook đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ Facebook công khai của bạn. Để biết thêm về các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng các thông tin đó, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của các thông tin đăng nhập của bạn mà bạn sử dụng để đăng ký Tinder, và bạn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo các thông tin này. Nếu bạn cho rằng ai đó đã có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

4. Sửa đổi Dịch vụ và Ngừng sử dụng.

Tinder luôn nỗ lực để cải tiến Dịch vụ và mang đến cho bạn chức năng bổ sung mà bạn sẽ thấy hấp dẫn và hữu ích. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thêm các tính năng hoặc cải tiến sản phẩm mới tùy từng thời điểm cũng như loại bỏ một số tính năng và nếu các hành động này không ảnh hưởng một cách thiết yếu đến các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn, chúng tôi có thể không thông báo cho bạn biết trước khi thực hiện. Chúng tôi thậm chí có thể đình chỉ Dịch vụ hoàn toàn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trước trừ khi các tình huống giảm nhẹ, chẳng hạn như các lo ngại về an toàn hoặc an ninh, ngăn cản chúng tôi làm như vậy.

Cách dễ dàng nhất để hủy tài khoản của bạn là làm theo hướng dẫn tại mục "Cài đặt" trong Dịch vụ. Tất nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng các cách khác để hủy bỏ tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tài khoản thanh toán của bên thứ ba, như App Store hoặc iTunes Store của Apple, tùy trường hợp (“App Store”) hoặc Cửa hàng Google Play, bạn sẽ cần quản lý việc thanh toán qua tài khoản tương ứng để tránh phải thanh toán thêm hóa đơn. Tinder có thể hủy tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu biết rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt như vậy, bạn sẽ không được quyền nhận bất kỳ khoản hoàn lại nào cho các giao dịch đã diễn ra.

Đối với cư dân Hàn Quốc, ngoại trừ trường hợp chúng tôi cho rằng (i) pháp luật cấm đưa ra thông báo (như khi việc đưa ra thông báo sẽ gây ra vi phạm pháp luật, quy định hiện hành hoặc chỉ thị từ các cơ quan chức năng hoặc làm tổn hại đến một cuộc điều tra đang diễn ra do cơ quan chức năng thực hiện) hoặc (ii) bất kỳ thông báo nào có thể gây hại cho bạn, các bên thứ ba, Tinder và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi (như khi việc đưa ra thông báo làm tổn hại đến tính bảo mật của Dịch vụ), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do thực hiện bước có liên quan ngay lập tức.

Sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, Thỏa thuận này sẽ chấm dứt, ngoại trừ các quy định sau đây vẫn sẽ áp dụng cho bạn và Tinder: Mục 4, Mục 5 và Mục 12 đến 19.

5. An toàn; Tương tác của Bạn với Thành Viên Khác.

Mặc dù Tinder cố gắng khuyến khích trải nghiệm tôn trọng thành viên thông qua các tính năng như chọn tham gia kép cho phép các thành viên chỉ giao tiếp sau khi cả hai đều thể hiện sự quan tâm đến nhau, Tinder không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ thành viên nào trong hoặc ngoài Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng sẽ cẩn trọng trong mọi hoạt động tương tác với các thành viên khác, nhất là khi bạn quyết định giao tiếp bên ngoài Dịch vụ hoặc gặp gỡ trực tiếp. Ngoài ra, bạn đồng ý xem xét và làm theo các Lời khuyên An toàn của Tinder trước khi sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp thông tin tài chính của mình (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn), hoặc chuyển khoản hoặc gửi tiền cho các thành viên khác.

BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TƯƠNG TÁC CỦA MÌNH VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC. BẠN HIỂU RẰNG TINDER KHÔNG TIẾN HÀNH KIỂM TRA HỒ SƠ TƯ PHÁP HAY TRA CỨU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA MÌNH. TINDER KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC HÀNH XỬ HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA CÁC THÀNH VIÊN.

6. Các Quyền Tinder Cấp cho Bạn.

Tinder cấp cho bạn một giấy phép mang tính cá nhân, toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, và không thể cấp phép phụ để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và hưởng các quyền lợi của Dịch vụ theo ý định của Tinder và được Thỏa thuận này cho phép. Giấy phép này và mọi quyền truy cập Dịch vụ sẽ tự động bị thu hồi trong trường hợp bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào có trong Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • sao chép, sửa đổi, truyền tải, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, tận dụng, hoặc sao chụp bằng bất kỳ cách nào đối với bất kỳ các tài liệu, hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ có bản quyền, hoặc tài sản trí tuệ, nội dung hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập thông qua Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tinder.
 • diễn đạt hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào mà bạn thực hiện là được xác nhận bởi Tinder.
 • sử dụng robot, bot, nhện, trình thu thập dữ liệu, trình quét, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web, proxy hoặc thiết bị tự động hoặc thủ công khác, phương pháp hoặc quy trình để truy cập, truy xuất, lập chỉ mục, "khai thác dữ liệu" hoặc dùng bất kỳ phương thức nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ.
 • sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây trở ngại, phá hoại hoặc ảnh hưởng xấu đến Dịch vụ hoặc các máy chủ hay mạng kết nối với Dịch vụ.
 • tải lên virus hay mã độc hại khác hoặc xâm phạm tính bảo mật của Dịch vụ.
 • giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các ký hiệu nhận dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ.
 • "làm giả" hoặc "sao chép" bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tinder.
 • sử dụng thẻ meta hoặc mã hoặc các thiết bị khác có chứa bất kỳ tham chiếu nào đến Tinder hoặc Dịch vụ (hay bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng hoặc khẩu hiệu của Tinder) để chuyển hướng bất kỳ người nào đến bất kỳ trang web nào khác vì bất cứ mục đích nào.
 • sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép lại, dịch, bán, thiết kế đối chiếu, giải mã, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc xúi giục người khác làm như vậy.
 • sử dụng hoặc phát triển bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba có chức năng tương tác với Dịch vụ hoặc Nội dung hay thông tin của thành viên khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • sử dụng, truy cập, hoặc xuất bản giao diện lập trình ứng dụng Tinder mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng Dịch vụ hoặc bất kỳ hệ thống hay mạng nào của chúng tôi.
 • khuyến khích hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào vi phạm Thỏa thuận này.

Tinder có thể điều tra và thực hiện bất kỳ hành động pháp lý khả thi nào để đối phó với việc sử dụng Dịch vụ bất hợp pháp hoặc không được cấp phép, bao gồm cả việc hủy tài khoản của bạn.

Bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật hoặc các tính năng mới khác. Bạn có thể điều chỉnh các lượt tải xuống tự động này thông qua cài đặt của thiết bị của bạn.

7. Các Quyền Bạn Cấp cho Tinder.

Bằng việc tạo tài khoản, bạn trao cho Tinder quyền và bản quyền toàn cầu, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền để tổ chức, lưu trữ, sử dụng, sao chép, hiển thị, tái lập, điều chỉnh, chỉnh sửa, công bố, sửa đổi và phân phối thông tin mà bạn cho phép chúng tôi truy cập từ các bên thứ ba như Facebook, cũng như bất kỳ thông tin nào bạn đăng, tải lên, hiển thị hoặc bằng một cách nào đó cung cấp (gọi chung là "đăng tải") trên Dịch vụ hoặc truyền cho các thành viên khác (gọi chung là "Nội dung"). Bản quyền của Tinder đối với Nội dung của bạn sẽ thuộc diện không độc quyền, ngoại trừ việc bản quyền của Tinder sẽ là độc quyền đối với các tác phẩm phái sinh được tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Ví dụ: Tinder sẽ sở hữu bản quyền độc quyền đối với ảnh chụp màn hình của Dịch vụ chứa Nội dung của bạn. Ngoài ra, để Tinder có thể ngăn chặn việc sử dụng Nội dung của bạn bên ngoài Dịch vụ, bạn cho phép Tinder hành động thay mặt bạn đối với việc sử dụng mang tính vi phạm Nội dung của bạn mà các thành viên khác hoặc bên thứ ba lấy từ Dịch vụ. Điều này được làm rõ rằng bao gồm thẩm quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, gửi thông báo theo 17 U.S.C. § 512 (c) (3) (tức Thông báo gỡ xuống theo DMCA) thay mặt bạn nếu Nội dung của bạn bị các bên thứ ba bên ngoài Dịch vụ lấy và sử dụng. Bản quyền của chúng tôi đối với Nội dung của bạn sẽ tuân theo các quyền của bạn theo luật hiện hành (ví dụ: luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong phạm vi bất kỳ Nội dung nào chứa thông tin cá nhân theo định nghĩa của các luật đó) và dành cho mục đích hạn chế là vận hành, phát triển, cung cấp và cải tiến Dịch vụ cũng như nghiên cứu phát triển những nội dung mới. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào bạn đặt hoặc bạn cho phép chúng tôi đặt trên Dịch vụ đều có thể được các thành viên khác xem và có thể được xem bởi bất kỳ người nào truy cập hoặc tham gia vào Dịch vụ (chẳng hạn như các cá nhân có thể nhận được Nội dung được chia sẻ từ các thành viên Tinder khác).

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn gửi khi tạo tài khoản, bao gồm thông tin được gửi từ tài khoản Facebook của bạn, là chính xác và trung thực và bạn có quyền đăng tải Nội dung trên Dịch vụ và cấp phép cho Tinder nói trên.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát hoặc xem xét bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng như là một phần của Dịch vụ. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung nào, dù toàn bộ hay một phần, mà theo quyết định riêng của chúng tôi là vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho danh tiếng của Dịch vụ.

Khi giao tiếp với đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý cư xử một cách tôn trọng và tử tế. Nếu chúng tôi cảm thấy hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng nào của chúng tôi hoặc nhân viên khác là mang tính chất đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm, vào bất cứ lúc nào, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức.

Xét đến việc Tinder cho phép bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ. Bằng cách gửi các đề xuất hoặc phản hồi đến Tinder về Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Tinder có thể sử dụng và chia sẻ thông tin phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.

Xin lưu ý rằng Tinder có thể truy cập, lưu trữ và công bố thông tin và Nội dung tài khoản của bạn nếu pháp luật yêu cầu, bằng cách thực hiện thỏa thuận của công ty với bạn hoặc khi tin chắc rằng việc truy cập, lưu trữ hoặc công bố đó thỏa mãn lợi ích hợp pháp, bao gồm để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Thỏa thuận; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất cứ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (iv) đáp ứng yêu cầu bạn gửi đến dịch vụ khách hàng; hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Công ty hoặc bất kỳ người nào khác.

8. Quy tắc Cộng đồng.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.
 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích gây hại hoặc bất chính nào
 • sử dụng Dịch vụ nhằm gây thiệt hại cho Tinder
 • vi phạm Hướng dẫn về Cộng đồng của chúng tôi, như được cập nhật tùy từng thời điểm.
 • spam, gạ tiền hoặc lừa đảo bất kỳ thành viên nào.
 • giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc đăng bất kỳ hình ảnh nào của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 • bắt nạt, "lén theo dõi", đe dọa, tấn công, quấy rối, ngược đãi hoặc phỉ báng bất kỳ ai.
 • đăng bất kỳ Nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ ai, bao gồm quyền công khai, quyền riêng tư, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền theo hợp đồng khác.
 • đăng tải bất kỳ Nội dung nào có ngôn từ thù địch, mang tính đe dọa, có nội dung khiêu dâm
 • đăng tải bất kỳ Nội dung nào có tính chất kích động bạo lực; hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh hoặc minh họa bạo lực.
 • đăng tải bất kỳ Nội dung nào khuyến khích phân biệt chủng tộc, khinh miệt tín ngưỡng, hận thù hoặc gây hại thể chất tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào.
 • gạ gẫm lấy mật khẩu vì bất kỳ mục đích nào hoặc thông tin nhận dạng cá nhân vì mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ các thành viên khác hoặc phổ biến thông tin cá nhân của người khác mà không được sự cho phép của người đó.
 • sử dụng tài khoản của thành viên khác, chia sẻ tài khoản với thành viên khác hoặc duy trì nhiều tài khoản.
 • tạo một tài khoản khác nếu chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn, trừ khi bạn có sự cho phép của chúng tôi.

Tinder bảo lưu quyền điều tra và/hoặc hủy tài khoản của bạn mà không cần hoàn tiền cho bất kỳ giao dịch nào nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, sử dụng sai mục đích của Dịch vụ hoặc hành xử theo cách mà Tinder coi là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, bao gồm các hành động hoặc hội thoại xảy ra trong hoặc ngoài dịch vụ. Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể hủy tài khoản của bạn vì vi phạm các điều khoản hiện hành của bất kỳ doanh nghiệp nào thuộc Match Group, bên cạnh Tinder, các dịch vụ như OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito và Twoo (để biết thêm chi tiết, bấm vào đây). Trong trường hợp bạn vi phạm các quy tắc này hoặc Quy tắc Cộng đồng của chúng tôi, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ tự động bị thu hồi.

9. Nội dung của các Thành Viên Khác.

Mặc dù Tinder có quyền xem xét và xóa Nội dung vi phạm Thỏa thuận này, Nội dung đó là trách nhiệm riêng của thành viên đăng nó và Tinder không thể đảm bảo rằng tất cả Nội dung sẽ tuân thủ Thỏa thuận này. Nếu bạn thấy Nội dung trên Dịch vụ vi phạm Thỏa thuận này, vui lòng báo cáo nội dung đó ngay trong Dịch vụ hoặc qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

10. Mua hàng.

Khái quát. Đôi khi, Tinder có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để mua ("mua hàng trong ứng dụng") thông qua App Store, Cửa hàng Google Play, thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ, thanh toán trực tiếp cho Tinder hoặc các nền tảng thanh toán khác được Tinder ủy quyền. Nếu bạn chọn mua hàng trong ứng dụng, bạn sẽ được nhắc xác nhận việc mua hàng của mình với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng và phương thức thanh toán của bạn (có thể là thẻ của bạn hoặc tài khoản bên thứ ba như Cửa hàng Google Play hoặc App Store (gọi chung là "Phương thức thanh toán"), sẽ được tính cho việc mua hàng trong ứng dụng theo mức giá hiển thị cho bạn đối với (các) dịch vụ bạn đã chọn cùng các chương trình giảm giá hoặc thuế có thể áp dụng cho các khoản thanh toán của bạn, và bạn ủy quyền cho Tinder hoặc tài khoản của bên thứ ba, tùy trường hợp, để tính phí bạn.

Gia hạn tự động; Thanh toán thẻ tự động

Nếu bạn mua gói đăng ký tự động gia hạn định kỳ bằng thao tác mua hàng trong trong ứng dụng, Phương thức Thanh toán của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng để đăng ký cho đến khi bạn hủy. Sau khoảng thời gian ban đầu bạn chọn, gói đăng ký sẽ tự động tiếp tục vô thời hạn với mức giá bạn đã đồng ý, trừ khi bạn hủy gói đăng ký trước ngày gia hạn. Thông tin thanh toán thẻ của bạn sẽ được lưu trữ và sau đó được sử dụng cho thanh toán thẻ tự động theo Thỏa thuận.

Việc phản đối một khoản thanh toán đã được thực hiện phải được chuyển đến bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn được Tinder hoặc tài khoản bên thứ ba có liên quan lập hóa đơn trực tiếp, chẳng hạn như App Store. Bạn cũng có thể phản đối bằng cách liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, họ có thể cung cấp thêm thông tin về quyền của bạn cũng như các giới hạn thời gian áp dụng. Bạn có thể rút lại vô điều kiện sự đồng ý của mình đối với thao tác thanh toán thẻ tự động bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới Cài đặt trên Tinder hoặc tài khoản của bên thứ ba có liên quan, nhưng hãy lưu ý rằng bạn vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản tiền chưa thanh toán.

Nếu muốn thay đổi hoặc chấm dứt gói đăng ký, bạn cần đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba của mình (hoặc Cài đặt trên Tinder, nếu có) và làm theo hướng dẫn để chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký, ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản với chúng tôi hoặc đã xóa ứng dụng Tinder khỏi thiết bị của bạn. Việc xóa tài khoản Tinder hoặc xóa ứng dụng Tinder khỏi thiết bị không chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của bạn; Tinder sẽ giữ lại tất cả các khoản tiền được tính vào Phương thức Thanh toán của bạn cho đến khi bạn chấm dứt hoặc hủy đăng ký của mình trên Tinder hoặc trên tài khoản của bên thứ ba, nếu có. Nếu bạn chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của mình, bạn có thể sử dụng gói đăng ký cho đến khi kết thúc thời hạn của gói đăng ký hiện tại khi đó, và gói đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn sau khi kỳ hạn hiện tại của bạn kết thúc.

Đối với các thành viên sinh sống tại Đức, bạn có thể hủy gói đăng ký của mình sau khi gói được gia hạn với thời hạn thông báo một tháng, và quyền tiến hành hủy của bạn không bị ảnh hưởng.

Điều khoản bổ sung được áp dụng nếu bạn thanh toán trực tiếp với Tinder bằng Phương thức thanh toán của mình. Nếu bạn thanh toán trực tiếp cho Tinder, Tinder có thể sửa bất kỳ lỗi thanh toán hóa đơn hoặc sai sót nào mà trang này gây ra ngay cả sau khi đã yêu cầu hoặc nhận thanh toán. Nếu bạn thực hiện khoản bồi hoàn hoặc hủy giao dịch thanh toán được thực hiện bằng Phương thức thanh toán của mình, Tinder có thể tự ý chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán của mình bằng cách truy cập Tinder và vào mục Cài đặt. Nếu khoản thanh toán không được thực hiện thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc các lý do khác, và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức Thanh toán, chấm dứt hoặc hủy đăng ký của mình, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đối với mọi khoản tiền chưa nộp và ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục xuất hóa đơn theo Phương thức Thanh toán (có thể được cập nhật). Điều này có thể dẫn đến việc thay đổi ngày thanh toán của bạn. Ngoài ra, bạn cho phép chúng tôi được cập nhật hoặc thay thế ngày hết hạn và số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ do tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cung cấp. Các điều khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên Phương thức thanh toán của bạn và có thể được xác định theo thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính, tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán bạn đã chọn. Nếu cư trú bên ngoài Châu Mỹ, bạn đồng ý rằng khoản thanh toán của bạn cho Tinder sẽ được thực hiện thông qua Công ty TNHH MTCH Technology Services.

Vật Phẩm Ảo. Đôi khi, bạn có thể mua hoặc kiếm được bản quyền có giới hạn, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi để sử dụng "vật phẩm ảo" - có thể bao gồm các sản phẩm ảo hoặc “tiền” ảo hoặc các đơn vị khác có thể trao đổi trong Dịch vụ để lấy các sản phẩm ảo (gọi chung là "Vật Phẩm Ảo"). Mọi số dư Vật Phẩm Ảo hiển thị trong tài khoản của bạn đều không tạo thành số dư trong thế giới thực hoặc phản ánh bất kỳ giá trị được lưu trữ nào, mà thay vào đó, sẽ tạo thành một phép đo mức độ bản quyền của bạn. Bạn sẽ không phải trả phí cho Vật Phẩm Ảo khi không sử dụng, tuy nhiên, bản quyền cấp cho bạn trong Vật Phẩm Ảo sẽ chấm dứt theo các điều khoản của Thỏa thuận này, khi Tinder ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn bị đóng hoặc chấm dứt theo cách khác. Tinder, theo quyết định riêng của mình, có quyền tính phí cho quyền truy cập hoặc sử dụng Vật Phẩm Ảo và có thể phân phối Vật Phẩm Ảo có hoặc không tính phí. Tinder có thể quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi hoặc loại bỏ Vật Phẩm Ảo bất cứ lúc nào. Tinder sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp Tinder thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên. Chỉ có thể đổi Vật Phẩm Ảo qua Dịch vụ. TẤT CẢ GIAO DỊCH MUA VÀ MUA LẠI VẬT PHẨM ẢO ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA DỊCH VỤ ĐỀU LÀ CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG THỂ HOÀN LẠI. Việc cung cấp các Vật Phẩm Ảo để sử dụng trong Dịch vụ là một dịch vụ bắt đầu ngay lập tức khi bạn chấp nhận mua các Vật Phẩm Ảo đó. BẠN XÁC NHẬN RẰNG TINDER KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CUNG CẤP TIỀN HOÀN TRẢ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẬT PHẨM ẢO VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO VÀ RẰNG BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN HOẶC KHOẢN BỒI THƯỜNG KHÁC CHO CÁC VẬT PHẨM ẢO CHƯA SỬ DỤNG KHI MỘT TÀI KHOẢN BỊ ĐÓNG, DÙ VIỆC ĐÓNG TÀI KHOẢN NÀY LÀ TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ NGUYỆN.

Hoàn tiền. Nhìn chung, tất cả chi phí mua hàng sẽ không được hoàn lại, và bạn sẽ không được hoàn lại hoặc ghi có cho khoảng thời gian đã sử dụng một phần. Chúng tôi có thể chấp nhận một ngoại lệ nếu là yêu cầu hoàn tiền dành cho gói đăng ký được đưa ra trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày giao dịch, hoặc nếu pháp luật hiện hành trong khu vực pháp lý của bạn cho phép hoàn lại tiền.

Đối với những người đăng ký cư trú ở Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu, theo luật địa phương, bạn có quyền được hoàn toàn bộ tiền mà không cần nêu lý do trong vòng 14 ngày sau khi bắt đầu đăng ký. Xin lưu ý rằng khoảng thời gian 14 ngày này bắt đầu ngay khi đăng ký bắt đầu.

Đối với người đăng ký và người mua Vật phẩm ảo cư trú tại Hàn Quốc, theo luật địa phương, bạn có quyền được hoàn toàn bộ tiền đăng ký và/hoặc tiền mua Vật phẩm ảo chưa sử dụng của mình trong vòng 7 ngày sau khi mua. Xin lưu ý rằng khoảng thời gian 7 ngày này bắt đầu ngay sau khi mua hàng.

Ngoại trừ trường hợp như đã lưu ý ở trên đối với các thành viên cư trú tại Hàn Quốc, các giao dịch mua Vật Phẩm Ảo là CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI.

Để yêu cầu trả lại tiền:

Nếu bạn mua hàng bằng Apple ID của mình, thì việc hoàn lại tiền sẽ do Apple xử lý, không phải Tinder. Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy truy cập App Store, bấm vào Apple ID của bạn, chọn "Lịch sử mua hàng", tìm giao dịch và bấm "Báo cáo sự cố". Bạn cũng có thể gửi yêu cầu tại https://getsupport.apple.com.

Nếu bạn mua hàng bằng tài khoản Cửa hàng Google Play của mình hoặc trực tiếp qua Tinder: vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng và cung cấp mã đơn hàng của bạn cho Cửa hàng Google Play (bạn có thể tìm thấy mã đơn hàng trong email xác nhận đơn đặt hàng hoặc bằng cách đăng nhập vào Google Wallet) hoặc Tinder (bạn có thể tìm thấy nội dung này trong email xác nhận của mình). Bạn cũng có thể gửi thư hoặc gửi một thông báo có chữ ký và ghi ngày tháng, trong đó nêu rõ rằng bạn, tức người mua, đang hủy bỏ thỏa thuận này hoặc các từ ngữ có hiệu lực tương tự khác. Đồng thời, vui lòng ghi rõ địa chỉ email hoặc số điện thoại di động được liên kết với tài khoản của bạn kèm theo mã đơn hàng của bạn trong thư này. Thông báo này sẽ được gửi tới: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, Hoa Kỳ.

Nếu bạn sử dụng quyền hủy (ngoại trừ các giao dịch mua được thực hiện thông qua Apple ID do Apple kiểm soát), chúng tôi sẽ hoàn lại (hoặc yêu cầu Google hoàn lại) tất cả các khoản thanh toán nhận được từ bạn, không chậm trễ và trong mọi trường hợp không vượt quá 14 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo về quyết định hủy Thỏa thuận của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện việc hoàn trả này bằng cách sử dụng cùng một phương tiện thanh toán như bạn đã sử dụng trong giao dịch ban đầu. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc hoàn trả.

Nếu bạn đã mua hàng thông qua một nền tảng thanh toán không được liệt kê ở trên, vui lòng yêu cầu hoàn tiền trực tiếp từ người bán bên thứ ba, tức người mà bạn đã thông qua để thực hiện giao dịch mua của mình.

Bạn không thể hủy đơn đặt hàng nội dung kỹ thuật số không được phân phối trên phương tiện thực tế nếu quá trình xử lý đơn hàng đã bắt đầu với sự đồng ý và xác nhận trước đó rằng bạn sẽ mất quyền hủy bỏ. Điều này áp dụng, ví dụ, đối với việc mua Vật Phẩm Ảo. Điều đó có nghĩa là các giao dịch mua đó là QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI.

Định giá. Tinder hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và hoạt động định giá của chúng tôi thay đổi dựa trên một số yếu tố. Chúng tôi thường xuyên đưa ra mức giá khuyến mại. Mức này có thể thay đổi tùy theo khu vực, thời lượng đăng ký, kích thước gói và nhiều nhân tố khác. Chúng tôi cũng thường xuyên thử nghiệm các tính năng và các tùy chọn thanh toán mới.

11. Thông báo và Thủ tục để đưa ra Tuyên bố Vi phạm Bản quyền.

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép và đăng tải trên Dịch vụ theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi yêu cầu gỡ xuống theo biểu mẫu tại đây

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi về việc cáo buộc vi phạm bản quyền, vui lòng đảm bảo cung cấp các thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc vật lý của người có thẩm quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
 • mô tả nơi mà bạn cho rằng tài liệu vi phạm đang nằm trên Dịch vụ (và mô tả đó phải đủ hợp lý để cho phép chúng tôi tìm ra tài liệu bị cáo buộc là vi phạm);
 • thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và danh tính của chủ sở hữu bản quyền;
 • một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc tranh chấp sử dụng không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện, hoặc pháp luật cho phép; và
 • một tuyên bố của bạn, dưới hình thức bị phạt nếu khai man, rằng thông tin nói trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Tinder sẽ chấm dứt tài khoản của người tái phạm.

12. Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm

TINDER CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “GIỮ NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO PHÁP ĐỊNH HOẶC BẰNG CÁCH NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG ĐÓ), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. TINDER KHÔNG CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG (A) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (B) BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (C) BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN CÓ ĐƯỢC TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ LÀ CHÍNH XÁC.

TINDER KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ BẠN HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA ĐĂNG TẢI, GỬI HOẶC NHẬN THÔNG QUA DỊCH VỤ. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC TRUY CẬP THEO Ý CỦA BẠN VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO.

13. Dịch vụ của Bên thứ ba.

Dịch vụ có thể chứa các quảng cáo và khuyến mại được cung cấp bởi các bên thứ ba và các liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên khác. Tinder không chịu trách nhiệm về tính khả dụng (hoặc không khả dụng) của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài như vậy. Nếu bạn quyết định tương tác với các bên thứ ba được tạo sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, thì các điều khoản của bên đó sẽ chi phối mối quan hệ của họ với bạn. Tinder không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các điều khoản hoặc hành động của bên thứ ba.

14. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TINDER, CÁC CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA TINDER ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ TÍNH GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐỂ LÀM GƯƠNG, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC TĂNG CƯỜNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DÙ PHÁT SINH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, SỰ TÍN NHIỆM HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC DO: (I) (I) QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ, (II) HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC HOẶC CÁC BÊN THỨ BA TRÊN, THÔNG QUA HOẶC SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (III) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA BẠN, NGAY CẢ KHI TINDER ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA TINDER VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN LỚN HƠN SỐ TIỀN BẠN PHẢI TRẢ CHO TINDER ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NẾU CÓ, VÀ 100 USD TRONG THỜI GIAN BẠN CÓ TÀI KHOẢN.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRONG KHOẢN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

15. Trọng tài, Miễn trừ Kiện Tập thể, và Miễn trừ Bồi thẩm đoàn.

Ngoại trừ thành viên cư trú trong Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu và những nơi khác mà bị pháp luật hiện hành ngăn cấm:

 1. Các cách thức duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm mọi vi phạm bị cáo buộc) hoặc Dịch vụ cần được TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC do JAMS quản lý theo Quy tắc Trọng tài & Các thủ tục hợp lý của JAMS, ngoại trừ được sửa đổi bởi Thủ tục Trọng tài của chúng tôi. Một ngoại lệ đối với tính độc quyền của trọng tài là một trong hai bên có quyền đưa ra khiếu nại cá nhân đối với bên kia tại một tòa án đặc biệt xử các vụ kiện nhỏ (tòa tiểu tụng) có thẩm quyền tài phán, hoặc, nếu trình đơn ra trọng tài, bên phản hồi có thể yêu cầu thực hiện tiến trình giải quyết tranh chấp tại tòa án như thế nếu khiếu nại đó thuộc thẩm quyền tài phán của tòa tiểu tụng. Nếu yêu cầu thực hiện tiến trình giải quyết tại tòa tiểu tụng được đưa ra trước khi chỉ định một trọng tài viên, thủ tục trọng tài đó sẽ dừng về mặt hành chính. Nếu yêu cầu thực hiện tiến trình giải quyết tại tòa tiểu tụng được đưa ra sau khi chỉ định một trọng tài viên, trọng tài viên sẽ xác định xem liệu tranh chấp nên tiếp tục thủ tục trọng tài hay nên được quyết định tại tòa án đó. Việc phân xử đó sẽ chỉ được thực hiện bằng các tài liệu bằng văn bản, trừ khi bạn hoặc Tinder chọn đòi quyền sử dụng lời nói trước Trọng tài. Nhưng dù bạn chọn thủ tục trọng tài hay tòa tiểu tụng, bạn đều đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bắt đầu, hoặc duy trì, hoặc tham gia hoạt động khởi tố tập thể, trọng tài tập thể chống lại Công ty hoặc hành động khởi tố đại diện hoặc thủ tục xúc tiến kiện tụng nào khác chống lại Tinder.
 2. Bằng cách sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý với thỏa thuận trọng tài nêu trên. Khi làm vậy, BẠN ĐÃ TỪ BỎ QUYỀN RA TOÀ để đòi quyền hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào giữa bạn và Công ty (ngoại trừ các vấn đề có thể được đưa ra tòa tiểu tụng). BẠN CŨNG TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG KHỞI TỐ TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC XÚC TIẾN KIỆN TỤNG TẬP THỂ KHÁC CỦA MÌNH. Nếu bạn đòi quyền khiếu nại chống lại Tinder bên ngoài tòa tiểu tụng (và Tinder không yêu cầu chuyển khiếu nại tới một tòa án như vậy), các quyền của bạn sẽ được xác định bởi TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG LẬP, CHỨ KHÔNG PHẢI THẨM PHÁN HAY BỒI THẨM ĐOÀN, và trọng tài viên sẽ xác định tất cả các khiếu nại và tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục trọng tài của tranh chấp đó. Bạn có quyền được xét xử công bằng trước trọng tài viên. Trọng tài viên nói chung có thể đưa ra mọi sự bồi thường mà nguyên đơn yêu cầu mà tòa án có thể, bao gồm khả năng yêu cầu tiến hành phiên điều trần để nghe kiến nghị bác đơn (có thể bao gồm một kiến nghị bác đơn dựa trên lời biện hộ của các bên, cũng như một kiến nghị bác đơn dựa trên lời biện hộ của các bên kèm theo bằng chứng đã nộp), nhưng bạn cần lưu ý rằng các thủ tục tố tụng trọng tài thường đơn giản và hợp lý hơn so với các phiên tòa và các thủ tục tố tụng tư pháp khác. Các quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại tòa án và có thể bị tòa án lật lại chỉ vì những lý do rất hạn chế. Để biết chi tiết về thủ tục trọng tài, hãy xem Thủ tục Trọng tài của chúng tôi.
 3. Mọi thủ tục thi hành thỏa thuận trọng tài này, bao gồm bất kỳ thủ tục nào giúp xác nhận, sửa đổi, hoặc bãi bỏ một phán quyết trọng tài, có thể được bắt đầu tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong trường hợp thỏa thuận trọng tài này vì bất kỳ lý do nào bị coi là không thể thi hành, thì mọi kiện tụng chống lại Công ty (trừ các vụ khiếu kiện nhỏ) có thể được bắt đầu chỉ ở các tòa án liên bang hoặc tiểu bang nằm ở Hạt Dallas, Texas. Bằng cách này bạn đồng ý một cách không thể hủy bỏ được với thẩm quyền của các tòa án đó vì các mục đích như vậy.
 4. Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến của Ủy ban Châu Âu nằm tại http://ec.europa.eu/odr. Tinder không tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước một thực thể trọng tài người tiêu dùng dành cho các thành viên cư trú trong Khu vực Kinh tế EU hoặc Châu Âu.

16. Luật Điều chỉnh.

Đối với các thành viên cư trú trong Khu vực Kinh tế EU hoặc Châu Âu hoặc bất kỳ nơi nào mà thủ tục trọng tài của chúng tôi bị cấm theo luật, luật pháp của Texas, Hoa Kỳ, ngoại trừ các quy tắc luật xung đột của Texas, sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ. Dù đã đề cập đến ở trên, Thỏa thuận về trọng tài trong Mục 15 sẽ chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Trọng tài Liên bang. Để tránh nghi ngờ, việc lựa chọn pháp luật điều chỉnh của Texas sẽ không thay thế cho bất kỳ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc nào trong các khu vực pháp lý như vậy.

17. Địa điểm.

Ngoại trừ các thành viên cư trú tại Khu vực Kinh tế EU hoặc Châu Âu, những người có thể đưa ra yêu cầu bồi thường tại quốc gia cư trú của họ theo luật hiện hành và ngoại trừ các khiếu nại có thể được đưa ra tòa tiểu tụng có thẩm quyền phù hợp, tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan Thỏa thuận này, với Dịch vụ hoặc mối quan hệ của bạn với Tinder rằng vì bất kỳ lý do gì không được đưa ra phân xử trọng tài đều sẽ chỉ được tiến hành kiện tụng tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Bạn và Tinder thống nhất việc thực thi thẩm quyền cá nhân tại các tòa án trong phạm vi bang Texas và miễn trừ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào nơi mà các phiên tòa như vậy biến thành diễn đàn bất lợi.

18. Trách nhiệm Bồi thường của Bạn.

Bạn đồng ý, trong phạm vi cho phép theo pháp luật hiện hành, bồi thường, bảo vệ và giữ cho Tinder, các chi nhánh của chúng tôi, các viên chức, giám đốc, đại diện, và nhân viên tương ứng của họ và của chúng tôi khỏi và trước bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thiệt hại, tổn thất, án phí, trách nhiệm pháp lý và các chi phí, bao gồm phí luật sư, do, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cách thức nào giúp bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Nội dung của bạn, hoặc việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

19. Điều khoản Toàn bộ thỏa thuận; Khác.

Thỏa thuận này, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư, Chính sách Cookie, Lời khuyên An toàn, Nguyên tắc Cộng đồngThủ tục Trọng tài (nếu áp dụng cho bạn), và bất kỳ điều khoản nào mà bạn tiết lộ và đồng ý nếu bạn mua các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp trên Dịch vụ, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tinder về việc sử dụng Dịch vụ này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Việc Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Bạn đồng ý rằng tài khoản Tinder của bạn là không thể chuyển nhượng được và tất cả các quyền của bạn đối với tài khoản và Nội dung liên quan sẽ chấm dứt sau khi bạn qua đời. Không có đại lý, đối tác, liên doanh, ủy thác hoặc mối quan hệ đặc biệt khác hoặc việc làm nào được tạo ra theo Thỏa thuận này và bạn không được đưa ra bất kì hoạt động đại diện thay mặt cho hoặc ràng buộc Tinder theo bất kỳ cách nào.