Stredisko bezpečnosti a zásad služby Tinder

Náš záväzok:

Ochranu, bezpečnosť a pohodu našich používateľov berieme veľmi vážne. Ako najobľúbenejšia aplikácia na stretnutie sa s novými ľuďmi na svete sme hrdí na to, že každý deň spájame milióny ľudí. Aj keď relatívne malé percento týchto zhôd viedlo k tomu, že sa používatelia stali obeťami trestnej činnosti, sme pevne presvedčení, že každý prípad nevhodného alebo trestného konania je navyše. 

Neustále skúmame nové aktualizácie, partnerstvá a technológie, aby sme zvýšili a informovali naše úsilie v oblasti bezpečnosti a zároveň vytvárali úctivé prostredie na stretávanie nových ľudí. Informácie o našich bezpečnostných nástrojoch a postupoch nájdete nižšie. Či už ste v meste Santa Monica, São Paulo, alebo Soul – náš cieľ zostáva rovnaký: bezpečný a pozitívny dojem pre používateľov na našej platforme.

Naše bezpečnostné nástroje:

Používame sieť špičkových automatizovaných, manuálnych a kontrolných nástrojov, systémov a procesov – a investujeme značné zdroje – na prevenciu, monitorovanie a odstránenie nevhodného správania (predstieranie identity, obťažovanie a iné) z našej aplikácie.

Medzi tieto nástroje patrí automatické skenovanie profilov v súvislosti s nevhodným jazykom a obrázkami; manuálne kontroly podozrivých profilov, aktivít a správ generovaných používateľmi; zákazy podozrivých účtov; ako aj blokovanie e-mailových adries, telefónnych čísel, adries IP a iných identifikátorov spojených so zlými aktérmi.

Uplatňujeme zásadu nulovej tolerancie obťažovania a vyzývame našu komunitu, aby nahlásila každý prípad nesprávneho správania alebo kohokoľvek, kto porušuje naše Pravidlá pre komunitu alebo Podmienky používania, prostredníctvom nástroja na podávanie správ, ktorý sa nachádza vo všetkých profiloch Tinder alebo kontaktovaním nášho online tímu. V prípade, že dostaneme takúto správu, náš tím venovaný komunite podnikne príslušné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať odstránenie obsahu, zákaz používateľa alebo oznámenie udalosti orgánom činným v trestnom konaní.

Neustále vyhodnocujeme a zdokonaľujeme naše procesy a vždy, keď je to možné, budeme spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sme chránili našich používateľov.

Poradná rada Match Group:

Ako súčasť skupiny Match Group spolupracujeme s externými partnermi prostredníctvom Poradnej rady Match Group (MGAC), skupiny popredných expertov a obhajcov zapojených do štúdia a prevencie sexuálnych útokov, obchodovania s ľuďmi a podobných záležitostí. Výkonný tím v skupine Match Group sa stretáva s MGAC každé dva roky, aby vyhodnotil naše zásady a požiadal o odporúčania, ako zlepšiť bezpečnosť našich produktov. Zakladajúcimi členmi sú:

  • Scott Berkowitz, prezident Národnej siete pre znásilnenia, zneužívanie a incest (RAINN).
  • Tarana Burke, zakladateľka hnutia „Me Too“.
  • Catherine Chen, hlavná programová manažérka, Polaris
  • John Clark, generálny riaditeľ Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti.
  • Julie Cordua, generálny riaditeľ, Thorn.
  • Yolanda Edrington, hlavný prevádzkový manažér, Národné zdrojové stredisko pre sexuálne násilie.
  • Dr. Judy Postmus, zakladateľka, Centrum pre násilie páchané na ženách a deťoch, Rutgers University.

Reakcia na správy o útokoch:
Používatelia, ktorí používajú Tinder, môžu ľahko nahlásiť prípady zneužitia alebo napadnutia v aplikácii alebo online. Dôrazne odporúčame každému používateľovi, ktorý sa domnieva, že sa stal obeťou trestného činu, aby ho nahlásil orgánu činnému v trestnom konaní. Náš tím pracuje na tom, aby okamžite vyšetril nahlásené trestné činy, vyhodnotil a prijal príslušné opatrenia, a pri akomkoľvek vyšetrovaní plne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Keď používateľ nahlási útok na Tinder, pokúsime sa identifikovať údajného páchateľa a zablokovať priradený účet. Udalosť sa potom nahlási do centralizovaného úložiska bezpečnosti spoločnosti Match Group a skontroluje sa aj v našich iných rôznych značkách, aby sme zistili, či má používateľ iné účty na iných platformách. Ak sa nájdu, budú zablokované.

Vzdelávanie používateľov:
Ponúkame bezpečnostné tipy, online aj prostredníctvom aplikácie, ktoré vzdelávajú používateľov a pomáhajú im pri výbere inteligentných a bezpečných možností pri interakcii so službou Tinder.

Tu nájdete naše tipy na zaistenie bezpečnosti

Vzťahy s vládou a legislatívna práca:
Uvedomujeme si, že je našou zodpovednosťou zohrávať úlohu pri definovaní noriem pre celé odvetvie – preto podporujeme úsilie skupiny Match Group úzko spolupracovať so zákonodarcami a regulačnými orgánmi na celom svete pri definovaní a odovzdávaní nových zákonov zameraných na bezpečnosť, ktoré môžu pomôcť zaistiť bezpečnosť našich používateľov aj používateľov na iných technologických platformách. Náš tím aktívne spolupracuje s niekoľkými štátmi na presadzovaní právnych predpisov na pomoc v boji proti kybernetickým podvodom, tzv. catfishingu. Ďalšie informácie nájdete tu

Vítame príležitosť spolupracovať s vládami na celom svete s cieľom urobiť z internetu bezpečnejšie miesto pre všetkých.

Podvod

Otázku podvodov berieme v službe Tinder veľmi vážne. Uplatňujeme zásadu nulovej tolerancie vykorisťovania akéhokoľvek druhu. Disponujeme špecializovaným tímom pre podvody, ktorý používa sieť špičkových technológií, ktoré vyhľadávajú podvody a preverujú každý profil každého člena, či neobsahuje nevhodný jazyk, a vykonávame manuálne kontroly podozrivých profilov, aktivít a správ generovaných používateľmi. V konečnom dôsledku by nikto, bez ohľadu na to, či sa stretli na Tinderi, alebo nie, nemal nikdy poslať peniaze niekomu, s kým sa osobne nestretol.  Ďalej odporúčame našim členom, aby nahlásili každého jednotlivca, ktorý požiadal o finančné informácie, prostredníctvom nášho nástroja na podávanie správ.  Tieto dva kroky veľmi pomôžu pri zastavení takmer každého podvodu v jeho zárodku a pomôžu chrániť ďalšiu potenciálnu obeť.  

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie platformy:

Ochrana osobných údajov našich používateľov je v službe Tinder najvyššou prioritou a usilovne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že ideme nad rámec platných zákonov o ochrane súkromia a noriem v odvetví. Vieme, že váš čas v aplikácii je súkromnou záležitosťou a máme zavedené prísne pravidlá a technické systémy vrátane šifrovania pre fotografie a správy používateľov a nástroje, ktoré obmedzujú prístup zamestnancov k používateľským komunikáciám a iným údajom o používateľovi. Pokiaľ ide o údaje používateľov služby Tinder, našim jediným mandátom je zaistiť bezpečnosť našich používateľov a ich údajov v súkromí.

Na rozdiel od iných sociálnych aplikácií je náš obchodný model zameraný na poskytovanie prémiových funkcií používateľom vrátane inovácií a predplatného v aplikácii, aby sa zlepšil ich zážitok v našej aplikácii. Nepredávame údaje tretím stranám ani nezávisíme od reklamy, aby sme udržali alebo rozšírili svoje podnikanie. V skutočnosti sa v roku 2018 prostredníctvom reklamy dosiahlo menej ako päť percent všetkých príjmov. Vaše údaje sú vaše. Používatelia ako takí môžu požiadať o kópiu svojich údajov kedykoľvek tu. Aktuálne informácie o našich postupoch s údajmi sú vždy k dispozícii širokej verejnosti prostredníctvom našich Zásad ochrany osobných údajov, ku ktorým sa tiež dostanete prostredníctvom našej aplikácie.

Okrem toho neustále zlepšujeme svoju obranu v boji proti tým, ktorí majú zlý úmysel.  Nehovoríme však o žiadnych konkrétnych bezpečnostných nástrojoch, ktoré používame, ani zlepšeniach, ktoré môžeme implementovať, aby sme čo najlepšie chránili našich používateľov a vyhýbali sa prípadným páchateľom.

---

Ďalšie pravidlá a informácie:

Naším základným cieľom je predstaviť našu komunitu používateľov novým ľuďom. Aj keď je to veľa zábavy, je dôležité pamätať na to, že existujú Pokyny pre komunitu, ktoré naši používatelia musia dodržiavať, aby sa Tinder stal najlepšou aplikáciou na stretávanie nových ľudí.

Našim používateľom odporúčame, aby na našej platforme alebo mimo nej nahlásili akýkoľvek prípad zlého správania. Nahlásenie používateľa pre nevhodné správanie je jednoduché a ľahké. V ktoromkoľvek danom profile môžu používatelia klepnúť na ikonu „3 bodiek“ a vybrať „Nahlásiť“. Používatelia môžu tiež nahlásiť iného používateľa e-mailom na help@gotinder.com.

Nižšie sú uvedené ďalšie podrobnosti o niektorých našich zásadách, ktoré sme implementovali, aby sme zaistili bezpečnosť služby Tinder.

Oddanosť začleňovaniu:

Bez ohľadu na vašu pohlavnú identitu, sexuálnu orientáciu, etnickú príslušnosť alebo zázemie, Tinder vás víta. Snažíme sa urobiť zo služby Tinder najinkluzívnejšiu platformu na stretávanie nových ľudí a úzko spolupracujeme s organizáciami na celom svete, aby sme neustále zlepšovali svoje postupy. V súčasnosti ponúkame používateľom viac ako 50 rodových identít v krajinách po celom svete a 9 sexuálnych orientácií.

Obťažovanie

Na našej platforme uplatňujeme zásadu nulovej tolerancie obťažovania. Odporúčame všetkým používateľom, aby nahlásili akékoľvek neprijateľné správanie, aby ho tím komunity mohol vyšetriť a podniknúť príslušné kroky.

Používanie maloletými:

Tinder je pre používateľov od 18 rokov a usilovne pracujeme na údržbe komunity iba pre dospelých. Využívame sieť špičkových automatizovaných, manuálnych a kontrolných nástrojov, systémov a procesov, a investujeme značné zdroje, na zabránenie a odstránenie maloletých z našej aplikácie.

Tieto nástroje môžu zahŕňať automatické kontroly profilov pre nevhodný jazyk a obrázky, manuálne kontroly podozrivých profilov, správy o činnosti a správy generované používateľmi, ako aj blokovanie e-mailových adries, telefónnych čísel a iných identifikátorov spojených s neplnoletými používateľmi, ktorí sa snažia obísť tieto obmedzenia. Závisí tiež od našich používateľov, aby nahlásili všetky profily, ktoré môžu zobrazovať maloleté osoby, aby sme ich mohli náležite prešetriť a odstrániť.

Nechceme maloleté osoby na Tinderi. Bodka.

Navádzanie/Prostitúcia:

Navádzanie akéhokoľvek druhu, či už sa snažíte kúpiť alebo predať, je v rozpore s našimi podmienkami používania.Ak sa používateľ stretne s profilom porušujúcim naše podmienky, odporúčame mu, aby ho nahlásil prostredníctvom nástroja na podávanie správ, ktorý je uvedený vo všetkých profiloch Tinder alebo online.  Vytvorenie takejto správy umožní nášmu špecializovanému tímu komunity prijať príslušné opatrenia, medzi ktoré môže patriť odstránenie profilu alebo zákaz používateľa.

Nezákonné látky:

Profily (alebo používatelia služby Tinder) propagujúci nelegálne látky porušujú naše podmienky používania a máme zavedený systém na odstránenie týchto profilov z aplikácie. Ak sa používateľ stretne s profilom porušujúcim naše podmienky, odporúčame mu nahlásiť ho v aplikácii.

Zdroje podpory, poradenstva alebo pomoci:

V prípade núdze volajte 911 (USA alebo Kanada) alebo miestny orgán činný v trestnom konaní.

Národná horúca linka pre znásilnenie, zneužívanie a incest (RAINN)

1-800-656-HOPE (4673) www.rainn.org  

Plánované rodičovstvo

1-800-230-7526 www.plannedparenthood.org

Národná horúca linka pre domáce násilie

1-800-799-SAFE (7233) alebo 1-800-787-3224 www.thehotline.org

Národná horúca linka pre obchodovanie s ľuďmi

1-888-272-7888 alebo SMS na 233733 www.humantraffickinghotline.org

Národné zdrojové stredisko pre sexuálne násilie

1-877-739-3895 www.nsvrc.org

Národné centrum pre nezvestné a vykorisťované deti

1-800-THE-LOST (843-5678) www.cybertipline.com

Iniciatíva v oblasti kybernetických občianskych práv

1-844-878-2274 www.cybercivilrights.org

FBI centrum sťažností pre internetové trestné činy

www.ic3.gov

Ak sa nachádzate mimo USA, kliknutím sem získate zoznam zdrojov v mnohých krajinách, v ktorých pôsobíme.